آیا می توانید بک لینک به وب سایت من اضافه کنید؟

نه. با عرض پوزش ، اما ما این کار را می کنیم نه درخواست پیوند را بپذیرید. ایمیل های اینگونه درخواست ها به عنوان هرزنامه تلقی می شود و برای همیشه مسدود می شود.

خیلی ممنون از درک شما