علائم:

هنگام دسترسی به یک فایل PST Outlook با Microsoft Outlook ، پیام خطای زیر را مشاهده می کنید:

Microsoft Outlook با مشکلی روبرو شده و باید بسته شود. از این ناراحتی متاسفیم

توضیح دقیق:

هرگاه Microsoft Outlook با خطا یا استثنایی غیرمنتظره روبرو شود ، این خطا را گزارش و ترک می کند. دلایل مختلفی وجود دارد که این خطا را ایجاد می کند ، از جمله خرابی فایل Outlook PST ، اشکالات در برنامه Outlook ، منابع سیستم ناکافی ، پیام های معیوب و غیره

اگر این خرابی داده ها در پرونده Outlook PST است که باعث این خطا می شود ، می توانید از محصول ما استفاده کنید DataNumen Outlook Repair تا فایل PST خراب را تعمیر کرده و مشکل را برطرف کنید.

منابع: