هنگامی که از Microsoft Excel برای باز کردن یک فایل xls یا xlsx خراب اکسل استفاده می کنید ، پیام های مختلف خطا را مشاهده می کنید که ممکن است برای شما کمی گیج کننده باشد. بنابراین ، در اینجا سعی خواهیم کرد تمام خطاهای احتمالی را که بر اساس فرکانس آنها مرتب شده اند ، لیست کنیم. شما می توانید از ابزار بازیابی اکسل ما استفاده کنید DataNumen Excel Repair فایل اکسل خراب را تعمیر کنید. در زیر ما از 'filename.xlsx' برای بیان نام پرونده اکسل خراب شما استفاده خواهیم کرد.