علائم:

هنگام باز کردن DWG با اتوکد AutoDesk ، پیام خطای زیر را مشاهده می کنید:

غیر خودکار DWG

توضیح دقیق:

این یک خطای وحشت نیست. AutoDesk یک چک به همه موارد اضافه می کند DWG پرونده هایی که توسط محصولات خود ایجاد شده است. برای کسانی که توسط محصولات شخص ثالث ایجاد شده اند ، اگر نتواند بررسی را انجام دهد ، اتوکد هنگام باز کردن پرونده ها ، خطای فوق را گزارش می کند.

شما می توانید از محصول ما استفاده کنید DataNumen DWG Recovery برای تعمیر DWG بایگانی کنید و تولید کنید DWG پرونده ای که بررسی را پشت سر می گذارد و دیگر هرگز خطایی ایجاد نمی کند.

منابع: