Materjali kasutamine meie veebisaidil

Sellel veebisaidil sisalduv teave, kunstiteos, tekst või pildid (üheskoos "Materjalid") on kaitstud autoriõiguse seadustega. Materjalidele võite juurde pääseda ja neid kasutada ainult isiklikel või hariduslikel eesmärkidel. Ilma selleta ei tohi te materjale muuta ega kasutada muul eesmärgil DataNumen, Inc luba. Välja arvatud allpool sätestatu, ei tohi te uuesti avaldada, paljundada, lkost või levitada mis tahes materjale sellel veebisaidil.

Sellel veebisaidil võite printida materjale ainult isiklikel või hariduslikel eesmärkidel ning peate kõigisse koopiatesse lisama kõik materjalidele algselt lisatud autoriõiguse teatised.

Mis tahes sellel veebisaidil allalaaditava või muul viisil kättesaadava arvutitarkvara litsentsitakse rakenduse tingimustelcablitsentsileping.

Sellel veebisaidil sisalduvad materjalid on koostanud DataNumen, Inc erinevatest allikatest ja neid võidakse ette teatamata muuta.

Sellelt veebisaidilt lingitud saidid

Sellelt veebisaidilt lingitud saidid pole all DataNumen, Inc kontroll ja DataNumen, Inc ei võta vastutust ega vastutust sellistel lingitud saitidel saadaolevate suhtluste või materjalide eest. DataNumen, Inc ei kavatse sellel veebisaidil olevaid linke viidatud linkidena või kinnitatud linkidena ja need on esitatud ainult mugavuse huvides.

Vastutuse ja garantii piiramine

KLIENT NÕUSTUB, ET TEENUST KASUTATAKSE TÄIESTI KLIENDI OMA RISKIL. DataNumen, Inc TEENUSI OSUTATAKSE “OLEMAS OMA”, ILMA SELGITATUD GARANTIITA, ILMA KÕIKI ILMASTATUD VÕI KAUDSETA, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTA MINGI INFORMATSIOONI, TEENUSTE, LÕPETAMATA JUURDEPÄÄSU VÕI TOODETE, MIDA NIMETATAKSE VÕI SIDEMATA JÄRGI DataNumen, Inc KLIENDILE LITSENTSITUD TARKVARA JA TEENUSEGA SAADUD TULEMUSED. ERITI, DataNumen, Inc VASTU VÕTAB KÕIK GARANTIID, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD:
(1) MISKI GARANTIID INFO, Toodete või teenuste kättesaadavuse, täpsuse või sisu kohta; JA (2) MÕNED GARANTIID NIMEKIRJA VÕI GARANTIIDILE KAUBANDUSVÕIME VÕI KINNITAMISEKS TÄPSELT EESMÄRGI.

KÄESOLEVA VASTUTUSE VÄLJASTAMISE KOHALDAMISE KÕIGILE VIGASTUSELE VÕI VIGASTUSELE, MIS TÕENEB TEGEMISE, VIGA, VÄLJASTAMISE, KUSTUTAMISE, VIGA, ARVUTI VIIRUSE, VARGUSE VÕI HÄVITAMISE VÕI LOATLEMATA JÄÄMISE EEST. KLIENT TUNNISTAB SELLEGA DataNumen, Inc EI VASTUTA TEISTE KLIENTIDE VÕI KOLMANDATE ISIKUTE LÕPETAMISE, RIKKUMISE VÕI ebaseadusliku käitumise eest ning selle eest, et eelnevatest puhkustest tulenev kahju oleks täielikult kliendiga seotud.

Mitte kunagi DataNumen, Inc PALJU ÜKSKI SELLE AGENT, LIIT VÕI SISUPAKKUJAD EI OLE VASTUTAVA OTSE, KOHE, KASUTATUD, JUHUSLIKE, SPETSIAALSETE VÕI SEOTUD KAHJUDE KORRAL, MIS TEENUSE KASUTAMISEST VÕI VÕIMALUS TEENUSELE VÕI KASUTAMISEKS SAADA VÕI MITTE RIKKUMISEL . KLIENT TUNNISTAB, ET KÄESOLEVA JAGU SÄTTED KOHALDAVAD TEENUSE KOGU SISU.