Materjali kasutamine meie veebisaidil

Selle veebisaidi sisu, sealhulgas teave, kunstiteosed, tekst ja pildid (koos "Materjalid"), on kaitstud autoriõiguse seadustega. Materjalidele on juurdepääs ja neid võib kasutada ainult isiklikel või hariduslikel eesmärkidel. Ilma loata alates DataNumen, Inc., ei tohi te materjale muuta ega kasutada muul eesmärgil. Taasavaldamine, paljundamine, lkostSellel veebisaidil olevate materjalide kasutamine või levitamine on keelatud, välja arvatud allpool märgitud juhtudel.

Ainult isiklikel või hariduslikel eesmärkidel võite sellelt veebisaidilt materjale printida, eeldusel, et kõik koopiad sisaldavad originaalseid autoriõiguse märkusi.

Mis tahes arvutitarkvarale, mis on sellelt veebisaidilt allalaadimiseks või muul viisil juurdepääsetav, kehtivad vastava litsentsilepingu tingimused.

Sellel veebisaidil olevad materjalid, mille koostas DataNumen, Inc. erinevatest allikatest, võidakse muuta ilma ette teatamata.

Sellelt veebisaidilt lingitud saidid

DataNumen, Inc. ei kontrolli sellel veebisaidil viidatud veebisaite ega võta endale vastutust sellistel lingitud saitidel saadaoleva teabe või materjalide eest. Sellel veebisaidil olevad lingid teistele saitidele ei ole mõeldud lingitud üksuste viitamiseks ega kinnituseks ning need on esitatud ainult mugavuse huvides.

Vastutuse ja garantii piirang

TEENUST KASUTADES NÕUSTUB KLIENT VÕTMA KÕIKI SELLEGA SEOTUD RISKID. DATANUMEN, INC. PAKUB TEENUSID „NAGU ON ON”, ILMA MIS TAHES OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA arvatud, KUID MITTE PIIRATUD GARANTIID TEABE, TEENUSTE, KATKEMATA JUURDEPÄÄSU, TEENUSEGA SEOTUD TOODETE, DATANUMEN, S.A. KLIENDILE LITSENSIERITUD TARKVARA VÕI TEENUSE LÄBI SAADUD TULEMUSED. KONKREETSELT, DATANUMEN, S.A. LAHTUB KÕIGIST GARANTIIDEST, SH, KUID MITTE PIIRATUD:

  1. TEABE, TOODETE VÕI TEENUSTE KÄTTESAADAVUSE, TÄPSUSE VÕI SISU GARANTIID; JA
  2. IGASKI GARANTIID OMANDI, KAUBANDUSLIKU VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID. KÄESOLEVA VASTUTUSE LAHTIÜTLEMISE KOHTA KEHTIB IGAGI KAHJUDE VÕI VIGASTUSTE KOHTA, MIS PÕHJUSINUD MIS TAHES TÖÖVÕIGE, TÖÖVÕRKE, VÕGADE, VÄLJAKIRJUTUSTE, KAHKE, HORISEERITUD JUURDEPÄÄS. KLIENT TUNNISTAB SEDA SELGELSELT DATANUMEN, INC. EI VASTUTA TEISTE KLIENTIDE VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE MISGI LAMAVA, SOLVAVA VÕI ILLEGAALSE KÄITUMISE EEST NING ET EELOLETUD OSAPOOLTE VIGASTUSTE RISK JÄÄB TÄIELIKULT KLIENDILE.

Mitte kunagi DATANUMEN, INC. EGA ÜKSKI SELLE AGENT, SIIDUSETTEVÕTJA VÕI SISU PAKKUMINE EI VASTUTA OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERILISE VÕI TAGJÄRGNIKKU KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD TEENUSE KASUTAMISEKS, TEENUSE KASUTAMISEKS VÕI KASUTAMATUKS IGAST GARANTII RIKKUMIST. KLIENT TUNNISTAB KÄESOLEVAGA, ET KÄESOLEVA JAOTISE SÄTTED KEHTIVAD KOGU TEENUSE SISU KOHTA.