Εισαγωγή

Wal-Mart είναι ένα Παγκόσμια 500 και ηγέτης στον κλάδο του λιανικού εμπορίου με εργατικό δυναμικό που ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια και μια πολύπλοκη αλυσίδα εφοδιασμού που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Για τη διαχείριση του τεράστιου όγκου δεδομένων και επικοινωνιών, η Walmart χρησιμοποιεί Microsoft Outlook ως τον ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος επικοινωνίας της επιχείρησης. Με χιλιάδες email που διασχίζουν καθημερινά τους διακομιστές, η ομαλή λειτουργία του Αρχεία PST του Outlook καθίσταται αδιαπραγμάτευτη για αδιάλειπτες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, Αρχεία PST (Personal Storage Table)., τα οποία είναι κεντρικά για τη λειτουργία του Outlook, είναι επιρρεπή σε διαφθορά για διάφορους λόγους, από δυσλειτουργίες λογισμικού έως μεγάλα αρχεία. Η Walmart αντιμετώπισε επανειλημμένες περιπτώσεις διακοπής του email λόγω αλλοιώσεων στα αρχεία PST, που οδήγησαν σε λειτουργικές καθυστερήσεις και πρόσθετη πίεση στο τμήμα IT.

Για να εξασφαλίσει συνεχή λειτουργικότητα email και μηδενική απώλεια κρίσιμων δεδομένων, η Walmart επέλεξε DataNumen Outlook Repair ως τη λύση τους για τη διαχείριση και την επιδιόρθωση αρχείων PST του Outlook.

Το τοπίο του προβλήματος

Πριν από την εφαρμογή DataNumen Outlook Repair, το τμήμα πληροφορικής της Walmart αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις:

  1. Υψηλός όγκος περιστατικών: Η Walmart αντιμετώπιζε κατά μέσο όρο 50 περιστατικά καταστροφής αρχείων PST κάθε εβδομάδα στα εταιρικά γραφεία, τα κέντρα διανομής και τα καταστήματα λιανικής.
  2. Ανεπάρκεια: Τα εσωτερικά εργαλεία επισκευής ήταν περιορισμένης λειτουργικότητας, επιτυγχάνοντας χαμηλότερο ποσοστό ανάκτησης περίπου 50-60%. Αυτό συχνά οδηγούσε σε μερική απώλεια δεδομένων.
  3. Αποστράγγιση πόρων: Η μη αυτόματη επιδιόρθωση κατεστραμμένων αρχείων PST περιλάμβανε τουλάχιστον 3-4 ώρες από τον χρόνο ενός ειδικού πληροφορικής, εκτρέποντας πόρους από στρατηγικά έργα.
  4. Λειτουργικές Καθυστερήσεις: Οι συχνές διακοπές λειτουργίας email οδήγησαν σε καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων, στις επικοινωνίες προμηθευτών και στις εσωτερικές διαδικασίες.

Η Λύση

Τον Οκτώβριο του 2016, μετά από μια εις βάθος αξιολόγηση πολλών λύσεων επισκευής αρχείων PST, το τμήμα πληροφορικής της Walmart ξεκίνησε DataNumen Outlook Repair. Πολλοί παράγοντες επηρέασαν την απόφαση:

  1. Υψηλό ποσοστό ανάκτησης δεδομένων: DataNumen προσφέρονται ποσοστά ανάκτησης άνω του 95%, σημαντικά υψηλότερο από τους ανταγωνιστές και τις ενσωματωμένες λύσεις.
  2. Ευκολία στη χρήση: Η φιλική προς το χρήστη διεπαφή του λογισμικού απαιτούσε ελάχιστη εκπαίδευση για τους τελικούς χρήστες.
  3. Επισκευή παρτίδας: Η δυνατότητα επιδιόρθωσης παρτίδας επέτρεψε τη διόρθωση πολλών αρχείων PST ταυτόχρονα, εξοικονομώντας χρόνο και προσπάθεια.

Παρακάτω η παραγγελία:

Παραγγελία Walmart

DataNumen Outlook Repair κυκλοφόρησε σε όλη την οργάνωση, με tarέλαβε σεμινάρια εκπαίδευσης για το προσωπικό πληροφορικής και τους ειδικούς χρήστες των τμημάτων για να χειρίζονται μικρά ζητήματα αυτόνομα.

Υλοποίηση και Αποτελέσματα

Ακεραιότητα δεδομένων και ποσοστά ανάκτησης

Τα ποσοστά ανάκτησης 95%+ του DataNumen Outlook Repair ήταν συνεπείς με τις εσωτερικές δοκιμές της Walmart, διασφαλίζοντας σχεδόν πλήρη αποκατάσταση των email, των συνημμένων και άλλων δεδομένων. Επαναπροσδιόρισε αυτό που ο οργανισμός είδε ως αποδεκτές απώλειες στην ανάκτηση δεδομένων, μετακινώντας τη βελόνα από τις μισο-επιτυχείς ανακτήσεις σε αλμ.ost πλήρεις αποκαταστάσεις.

Κέρδη αποτελεσματικότητας

Ο μέσος χρόνος που δαπανήθηκε για την επιδιόρθωση αρχείων PST μειώθηκε από 3-4 ώρες σε περίπου 30 λεπτά ανά περιστατικό. Αυτό αντιπροσώπευε ένα κέρδος απόδοσης χρόνου 600%, επιτρέποντας στο προσωπικό πληροφορικής να εστιάσει εκ νέου το χρόνο του σε βασικά επιχειρησιακά καθήκοντα και καινοτομίες.

Ενδυνάμωση χρήστη

Με ελάχιστη εκπαίδευση, το προσωπικό που δεν είναι IT θα μπορούσε πλέον να ξεκινήσει επισκευές PST για δευτερεύοντα ζητήματα, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας στο IT και δημιουργώντας μια αίσθηση ενδυνάμωσης μεταξύ των τελικών χρηστών. Αυτό είχε το πρόσθετο πλεονέκτημα της μείωσης του χρόνου διακοπής του email και της αύξησης της οργανωτικής αποτελεσματικότητας.

Cost Oφέλη

Με πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων πληροφορικής και μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας, η Walmart εκτίμησε το acost εξοικονόμηση περίπου 40% ετησίως που σχετίζεται με τη συντήρηση και τις επισκευές email.

Συμπέρασμα

DataNumen Outlook Repair έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος των λειτουργιών πληροφορικής της Walmart. Η ανώτερη απόδοσή του στην ανάκτηση δεδομένων, ο φιλικός προς τον χρήστη σχεδιασμός και τα κέρδη αποτελεσματικότητας συνέβαλαν σημαντικά στους στόχους της Walmart για λειτουργική αριστεία και γost-αποτελεσματικότητα.

Το λογισμικό όχι μόνο επέλυσε άμεσα ζητήματα διαφθοράς του PST, αλλά ενστάλαξε επίσης ένα επίπεδο ανθεκτικότητας στην επικοινωνιακή υποδομή της Walmart. Δεδομένης της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των εργασιών της Walmart, αυτή η ανθεκτικότητα είναι ανεκτίμητη, επιβεβαιώνοντας την επιλογή της εταιρείας στο DataNumen Outlook Repair ως λύση εταιρικού επιπέδου για μια επιχείρηση παγκόσμιας κλάσης.