Σελίδες σε SQL Server Βάσεις δεδομένων MDF και NDF

In SQL Server Οι βάσεις δεδομένων MDF και NDF, όλα τα δεδομένα και τα μετα-δεδομένα (δηλαδή τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση άλλων δεδομένων) κατανέμονται ως σελίδες 8KB, ως εξής:

Τύπος σελίδας Περιγραφή
Σελίδα δεδομένων Αποθηκεύστε τα δεδομένα εγγραφής στη βάση δεδομένων
Σελίδα ευρετηρίου Αποθηκεύστε ευρετήρια συμπλέγματος και μη συμπλέγματος
Σελίδα GAM Αποθηκεύστε πληροφορίες παγκόσμιου χάρτη κατανομής (GAM).
Σελίδα SGAM Αποθηκεύστε τις κοινόχρηστες πληροφορίες παγκόσμιου χάρτη κατανομής (SGAM).
Σελίδα IAM Πληροφορίες χάρτη κατανομής ευρετηρίου καταστήματος (IAM).
Σελίδα PFS Αποθηκεύστε τις πληροφορίες κατανομής PFS.