Εισαγωγή

S&P Global είναι ένα Fortune 500 πολυεθνική εταιρεία αναγνωρισμένη παγκοσμίως για την παροχή υψηλής ποιότητας οικονομικών πληροφοριών και αναλύσεων. Οι καθημερινές λειτουργίες του βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη σαφή, αξιόπιστη και γρήγορη επικοινωνία, με το email να είναι το κύριο κανάλι. Ωστόσο, όπως πολλοί οργανισμοί, η S&P Global αντιμετώπισε προκλήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση δεδομένων email, την ανάκτηση και την ανάκτηση χρησιμοποιώντας Microsoft Outlook. Για να επιλύσουν αυτά τα ζητήματα, στράφηκαν στο DataNumen Outlook Repair.

Η πρόκληση

Με περισσότερους από 20,000 υπαλλήλους παγκοσμίως, η S&P Global βασίζεται σε μεγάλο βαθμό Microsoft Outlook για τις εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες του. Ωστόσο, καθώς αυξανόταν ο όγκος της επισκεψιμότητας των email, αυξάνονταν και τα προβλήματα που σχετίζονται με την καταστροφή αρχείων PST. PST ή Προσωπικός πίνακας αποθήκευσης είναι η μορφή αρχείου που χρησιμοποιείται από το Microsoft Outlook για την αποθήκευση όλων των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των email, των συνημμένων, των επαφών, των ημερολογίων και άλλων. Όταν αυτά τα αρχεία καταστρέφονται για λόγους όπως δυσλειτουργίες λογισμικού, απότομοι τερματισμοί λειτουργίας του συστήματος ή επιθέσεις ιών, συχνά οδηγεί σε απώλεια κρίσιμων δεδομένων.

Το πρόβλημα κλιμακώθηκε σε σημείο όπου η ομάδα IT της S&P Global ξόδευε υπερβολικό χρόνο προσπαθώντας να ανακτήσειost ή μη προσβάσιμα email. Εξάλλου, οι εργαζόμενοι αντιμετώπιζαν διαταραχές στις καθημερινές τους λειτουργίες λόγω απρόσιτης ή λost emails. Αυτό επηρέασε τη συνολική παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας.

Η Λύση

Τον Ιανουάριο του 2018, για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, η S&P Global αποφάσισε να ενσωματώσει DataNumen Outlook Repair στην εργαλειοθήκη πληροφορικής του. Γνωστό για τις προηγμένες τεχνολογίες και το υψηλό ποσοστό ανάκτησης, DataNumen Outlook Repair έχει σχεδιαστεί για την επιδιόρθωση και την ανάκτηση κατεστραμμένων ή κατεστραμμένων αρχείων PST του Outlook. Μπορεί να ανακτήσει μηνύματα αλληλογραφίας, φακέλους, σελosts, συναντήσεις, προσκλήσεις σε συναντήσεις, επαφές, λίστες διανομής, εργασίες, ημερολόγια, σημειώσεις, ακόμη και συνημμένα.

Παρακάτω η παραγγελία:

Παραγγελία S&P

Η εφαρμογή

DataNumen Outlook Repair αναπτύχθηκε σε όλα τα συστήματα εντός της S&P Global. Η λύση ενσωματώθηκε γρήγορα στην υπάρχουσα υποδομή πληροφορικής με ελάχιστη διακοπή, χάρη στη διαισθητική και φιλική προς το χρήστη διεπαφή της.

Με τον εντοπισμό ενός κατεστραμμένου αρχείου PST, το σύστημα ενεργοποίησε αυτόματα το DataNumen Outlook Repair εργαλείο για την έναρξη της διαδικασίας επισκευής. Το εργαλείο σάρωνε τα επηρεαζόμενα αρχεία, εντόπισε τα προβλήματα και προχώρησε στην επιδιόρθωση τους.

Το αποτέλεσμα

DataNumen Outlook Repair μείωσε σημαντικά τον χρόνο και τους πόρους που δαπανώνται για την ανάκτηση δεδομένων. Η S&P Global ανέφερε σημαντική μείωση στις περιπτώσεις lost ή μη προσβάσιμα email, διασφαλίζοντας την ομαλή και αποτελεσματική επικοινωνία σε όλη την εταιρεία.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία βρήκε τρεις τομείς σημαντικής βελτίωσης:

  1. Βελτιωμένη παραγωγικότητα: Με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας επισκευής, η ομάδα IT θα μπορούσε να επικεντρώσει εκ νέου τις προσπάθειές της σε άλλες στρατηγικές εργασίες. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι δεν αντιμετώπιζαν πλέον διακοπές στην εργασία τους λόγω λost ή μη προσβάσιμα email, που οδηγούν σε ένα boost στη συνολική παραγωγικότητα.
  2. Υψηλό ποσοστό ανάκτησης: DataNumen Outlook Repair, με τις προηγμένες τεχνολογίες της, εξασφάλισε υψηλό ποσοστό ανάκτησης. Αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματικό στην ανάκτηση όχι μόνο email αλλά και επαφών, ημερολογίων και άλλων δεδομένων του Outlook.
  3. Cost Οικονομίες: Με την ελαχιστοποίηση της απώλειας δεδομένων και τη μείωση του χρόνου που αφιερώνεται στην ανάκτηση δεδομένων, η S&P Global σημείωσε σημαντική μείωση σεosts.

Συμπέρασμα

DataNumen Outlook Repair αποδείχθηκε αποτελεσματική λύση για την S&P Global, αντιμετωπίζοντας τα συνεχιζόμενα ζητήματα που σχετίζονται με την καταστροφή αρχείων PST. Όχι μόνο ενίσχυσε την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μέσω email αλλά επέφερε επίσης σημαντικές βελτιώσεις στην παραγωγικότητα και γost οικονομίες. Επομένως, DataNumen Outlook Repair είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για οργανισμούς που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο Microsoft Outlook για τις επικοινωνίες τους.