Εισαγωγή

Siemens, ένα Fortune Global 500 και εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας, της υγειονομικής περίθαλψης και των υποδομών, συχνά βασίζεται σε τεράστια Excel σύνολα δεδομένων και υπολογιστικά φύλλα για την καθοδήγηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Αυτά τα αρχεία Excel είναι ζωτικής σημασίας για τις λειτουργίες, τα αναλυτικά στοιχεία και τις οικονομικές αναφορές τους. Όμως, όπως κάθε οργανισμός που εργάζεται σε αυτή την κλίμακα, υπάρχει πάντα η απειλή της καταστροφής δεδομένων.

Αυτή η μελέτη περίπτωσης στοχεύει να απεικονίσει τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Siemens με τα κατεστραμμένα αρχεία Excel, τη λύση που υιοθέτησε με DataNumen Excel Repair, και τα αποτελέσματα αυτής της υλοποίησης.

Η πρόκληση

Τον Ιούλιο του 2016, η εσωτερική ομάδα IT της Siemens παρατήρησε έναν αυξανόμενο αριθμό αναφορών από διαφορετικά τμήματα σχετικά με τα αρχεία Excel που είχαν καταστραφεί. Οι λόγοι διέφεραν – από απροσδόκητους τερματισμούς λειτουργίας έως προβλήματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή αποτυχίες της συσκευής αποθήκευσης.

Αυτές οι διαφθορές οδήγησαν σε πολλές προκλήσεις:

  1. Λειτουργικές Καθυστερήσεις: Πολλές ομάδες στη Siemens βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο Excel για τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Ένα κατεστραμμένο αρχείο μπορεί να σημαίνει καθυστερήσεις στην αναφορά, την επεξεργασία παραγγελιών ή ακόμα και τη λήψη κρίσιμων επιχειρηματικών αποφάσεων.
  2. Ανησυχίες για την ακεραιότητα των δεδομένων: Η Siemens έπρεπε να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα που έβλεπε και χρησιμοποιούσε δεν ήταν απλώς προσβάσιμα, αλλά και ακριβή. Με κατεστραμμένα αρχεία, υπήρχε πάντα ο κίνδυνος ανακριβών δεδομένων, που οδηγούσαν σε λανθασμένες αποφάσεις.
  3. Αποστράγγιση πόρων: Η εσωτερική ομάδα IT πλημμύρισε από αιτήματα για τη διόρθωση κατεστραμμένων αρχείων, απομακρύνοντάς τα από άλλες βασικές εργασίες και έργα.

Η Λύση: DataNumen Excel Repair

Μετά την αξιολόγηση διαφόρων εργαλείων και λύσεων, η Siemens αποφάσισε να ενσωματώσει DataNumen Excel Repair στη στρατηγική ανάκτησης δεδομένων.

Παρακάτω είναι η παραγγελία που έκανε ο μεταπωλητής Comparex Group:

Παραγγελία Siemens

DataNumen Excel Repair ξεχώρισε για πολλούς λόγους:

  1. Υψηλό ποσοστό ανάκτησης: Κατά τη φάση της αξιολόγησης, η Siemens διαπίστωσε ότι DataNumen ξεπερνούσε σταθερά άλλες λύσεις όσον αφορά τα ποσοστά ανάκτησης.
  2. Ευκολία στη χρήση: Το εργαλείο απαιτούσε ελάχιστη εκπαίδευση. Οι τελικοί χρήστες μπορούσαν συχνά να ανακτήσουν τα αρχεία τους χωρίς να χρειάζεται να κλιμακωθούν στο τμήμα IT, μειώνοντας το εσωτερικό φόρτο των εισιτηρίων.
  3. Μαζική Ανάκτηση: Δεδομένου του μεγέθους της Siemens, η ικανότητα του DataNumen Ο χειρισμός της ανάκτησης παρτίδων ήταν ανεκτίμητος, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους.

Εκτέλεση

Η Siemens ξεκίνησε μια σταδιακή διάθεση του DataNumen Excel Repair. Η πιλοτική φάση περιλάμβανε την εκπαίδευση του τμήματος πληροφορικής, τη δημιουργία ενός συνόλου βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών και την ανάπτυξη του εργαλείου σε τμήματα υψηλής προτεραιότητας.

Μετά την επιτυχία της πιλοτικής φάσης, η Siemens επέκτεινε την ανάπτυξη σε άλλα τμήματα, προσφέροντας εκπαιδευτικές συνεδρίες και δημιουργώντας μια εσωτερική βάση γνώσεων για να βοηθήσει τους υπαλλήλους.

Αποτελέσματα & Οφέλη

Μετά από έξι μήνες εφαρμογής DataNumen Excel Repair:

  1. Μειωμένος χρόνος διακοπής: Το most άμεσο όφελος ήταν η δραστική μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας λόγω κατεστραμμένων αρχείων Excel. Οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν πλέον να ανακτούν γρήγορα αρχεία μόνοι τους, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία.
  2. Βελτιωμένη ακεραιότητα δεδομένων: Με DataNumenΛόγω των ισχυρών δυνατοτήτων ανάκτησης της Siemens, η Siemens ήταν σίγουρη για την ακεραιότητα των ανακτημένων δεδομένων.
  3. Μειωμένος φόρτος εργασίας πληροφορικής: Ο αριθμός των εισιτηρίων που σχετίζονται με καταστροφή αρχείων Excel μειώθηκε σημαντικά, επιτρέποντας στην ομάδα IT να επικεντρωθεί σε άλλους κρίσιμους τομείς.
  4. Cost Οικονομίες: Με ταχύτερους χρόνους ανάκτησης και μειωμένη εμπλοκή IT, η Siemens εκτίμησε ένα σημαντικό γost εξοικονόμηση, τόσο ως προς τις ανθρωποώρες όσο και αποφυγή πιθανών απωλειών λόγω καταστροφής δεδομένων.

Συμπέρασμα

Η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για έναν παγκόσμιο οργανισμό όπως η Siemens. Με τεράστιες ποσότητες δεδομένων που διαχειρίζονται και επεξεργάζονται καθημερινά, ακόμη και μικρές διακοπές μπορεί να έχουν σημαντικά κυματιστικά αποτελέσματα. Η ενσωμάτωση των DataNumen Excel Repair αποδείχθηκε μια στρατηγική απόφαση που αντιμετώπισε αποτελεσματικά ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα.

DataNumen όχι μόνο παρείχε ένα εργαλείο αλλά και μια λύση που ενίσχυσε τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, εξασφάλισε την ακεραιότητα των δεδομένων και μείωσε τηνostμικρό. Η εμπειρία της Siemens αποτελεί απόδειξη της σημασίας της ύπαρξης ισχυρών λύσεων ανάκτησης δεδομένων στον σημερινό κόσμο που βασίζεται στα δεδομένα.