Εισαγωγή

RBC Financial Group είναι ένα Fortune Global 500 εταιρεία και ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη Βόρεια Αμερική, που διαθέτει μια σειρά από υπηρεσίες από λιανική τραπεζική έως διαχείριση περιουσίας. Με τον αυξανόμενο όγκο δεδομένων πελατών και συναλλαγών, η RBC βασίζεται σε μεγάλο βαθμό Microsoft Access βάσεις δεδομένων για διάφορες λειτουργικές πτυχές. Δυστυχώς, η ομάδα αντιμετώπισε εξουθενωτικές προκλήσεις που σχετίζονται με την καταστροφή της βάσης δεδομένων και την ακεραιότητα των δεδομένων που απειλούσαν τόσο τις εσωτερικές όσο και τις λειτουργίες που αντιμετωπίζουν πελάτες.

Η πρόκληση: Διαφθορά δεδομένων σε κρίσιμες βάσεις δεδομένων

Η κρίση ήταν διπλή για την RBC Financial Group. Πρώτον, η διαφθορά σε ορισμένες από τις ζωτικής σημασίας βάσεις δεδομένων της Access οδήγησε σε επιβράδυνση της απόδοσης και, σε ακραίες περιπτώσεις, πλήρη απώλεια δεδομένων. Δεύτερον, οι υπάρχουσες λύσεις αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές, χρονοβόρες και εν μέρει αποτελεσματικές στην καλύτερη περίπτωση. Δεδομένου ότι οι επηρεαζόμενες βάσεις δεδομένων συνδέονταν με υπηρεσίες πελατών και οικονομικές συναλλαγές, η άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση ήταν επιβεβλημένη.

Κριτήρια Επιλογής: Γιατί DataNumen Access Repair?

Τον Ιανουάριο του 2006, η εσωτερική ομάδα IT της RBC ξεκίνησε το επίπονο έργο της αξιολόγησης πολλαπλών λύσεων επισκευής βάσεων δεδομένων που διατίθενται στην αγορά. Η ομάδα ανέπτυξε έναν πίνακα βαθμολόγησης που βασίζεται σε κρίσιμα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού ανάκτησης δεδομένων, της ταχύτητας επισκευής, της ακεραιότητας των δεδομένων post- επισκευή, φιλικότητα προς το χρήστη και επεκτασιμότητα. DataNumen Access Repair ξεπέρασε τους ανταγωνιστές σχεδόν από κάθε άποψη. Επιπλέον, μπορεί να επιδιορθώσει ομαδικά αρχεία βάσεων δεδομένων MDB και ACCDB, κάτι που ήταν επιτακτικός παράγοντας για το RBC, λόγω του μεγάλου όγκου κατεστραμμένων αρχείων βάσης δεδομένων.

Παρακάτω η παραγγελία (Advanced Access Repair είναι το παλιό όνομα του DataNumen Access Repair):

Παραγγελία RBC

Υλοποίηση: Ομαλή ενσωμάτωση

Ενσωμάτωση DataNumen Access Repair στην υπάρχουσα υποδομή του RBC ήταν απλή. Το λογισμικό δοκιμάστηκε αρχικά σε μικρότερη κλίμακα για να μετρηθεί η αποτελεσματικότητά του. Εντυπωσιασμένος από την απόδοσή του, η RBC επέλεξε να κυκλοφορήσει σε πλήρη κλίμακα. Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές συνεδρίες για μέλη του προσωπικού που θα χρησιμοποιούσαν ή θα επέβλεπαν άμεσα τη χρήση του λογισμικού.

Αποτελέσματα

Άμεση Ανάκτηση Δεδομένων

Μόλις εφαρμοστεί, DataNumen Access Repair τέθηκε σε δοκιμασία ελεημοσύνηost αμέσως με μια σοβαρά κατεστραμμένη βάση δεδομένων που είχε σακατέψει ένα από τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών της RBC. Το λογισμικό κατάφερε όχι μόνο να επιδιορθώσει τη βάση δεδομένων αλλά και να ανακτήσει σχεδόν το 98% του lost δεδομένων.

Βιώσιμη Ακεραιότητα Δεδομένων

Οι ισχυροί αλγόριθμοι και οι δυνατότητες σάρωσης στο DataNumen Access Repair έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα IT της RBC να εντοπίσει ασυνέπειες και πιθανή διαφθορά προτού κλιμακωθούν σε μεγαλύτερα ζητήματα. Αυτή η προληπτική προσέγγιση έχει βελτιώσει δραματικά την ακεραιότητα των δεδομένων σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Λειτουργική αποδοτικότητα

Πριν από την DataNumenΜε την εφαρμογή του, το τμήμα IT θα περνούσε ώρες ή και μέρες για να επισκευάσει τις κατεστραμμένες βάσεις δεδομένων χειροκίνητα. Το νέο λογισμικό απελευθερώθηκε αυτή τη φορά, επιτρέποντας στο προσωπικό πληροφορικής να επικεντρωθεί σε άλλα έργα προστιθέμενης αξίας. Αυτή η αυξημένη λειτουργική αποτελεσματικότητα είχε ένα κυματιστικό αποτέλεσμα, ενισχύοντας τη συνολική παραγωγικότητα στο RBC.

Cost-Αποδοτικότητα

Το ROI έγινε εμφανές μέσα στους πρώτους μήνες. Μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και την απώλεια δεδομένων, DataNumen Access Repair εξοικονόμησε το RBC όχι μόνο από την άποψη των ωρών πληροφορικής, αλλά και από την άποψη της αποφυγής πιθανής απώλειας εσόδων λόγω ελαττωματικών δεδομένων ή αναστολής λειτουργιών.

Ικανοποίηση πελατών

Ίσως ένα απρόβλεπτο αλλά πολύτιμο αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. Με εξασφαλισμένη την ακεραιότητα των δεδομένων και ταχύτερες, πιο αξιόπιστες υπηρεσίες, η RBC θα μπορούσε να διατηρήσει ένα επίπεδο αριστείας υπηρεσιών, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση των πελατών.

Συμπέρασμα

Η απόφαση του RBC Financial Group να εφαρμόσει DataNumen Access Repair έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ευεργετική. Το εργαλείο έχει αντιμετωπίσει και επιλύσει με επιτυχία το επείγον και σημαντικό ζήτημα της διαφθοράς δεδομένων με το οποίο αντιμετώπιζε ο οικονομικός κολοσσός. Πέρα από την άμεση ανάκτηση δεδομένων, το λογισμικό προσέφερε μια σειρά λειτουργιών που βοήθησαν το RBC να διατηρήσει την υγεία της βάσης δεδομένων μακροπρόθεσμα. Αυτό οδήγησε σε σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργική αποτελεσματικότητα, γost εξοικονόμηση και ικανοποίηση πελατών, κάνοντας DataNumen Access Repair ένα ανεκτίμητο περιουσιακό στοιχείο στην εργαλειοθήκη IT της RBC Financial Group.