Σύνθεση Διεθνών Οργανισμών

DataNumen δίνει σημαντική έμφαση στη διεθνή συνεργασία και ανταλλαγή. Διαθέτει μέλη και συνεργασίες με πολλούς σημαντικούς εθνικούς και παγκόσμιους οργανισμούς. Διατηρώντας στενούς δεσμούς με τα θεσμικά όργανα που αναφέρονται εδώ, DataNumen συμμετέχει ενεργά σε πολλές άλλες πρωτοβουλίες και συνεργασίες που σχετίζονται με το λογισμικό, τη δημόσια ευημερία, τη διατήρηση του περιβάλλοντος και την κοινωνική συμμετοχή.

Ένωση Βιομηχανίας Λογισμικού & Πληροφοριών

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανίας Λογισμικού & Πληροφοριών (SIIA) είναι ένας από τους μost σημαντικών εμπορικών ενώσεων για τον τομέα του λογισμικού και του ψηφιακού περιεχομένου. Προσφέρει παγκόσμιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών σχέσεων, της επιχειρηματικής ανάπτυξης, της εταιρικής εκπαίδευσης και της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας σε κορυφαίες εταιρείες.

 

Επαγγελματίες της Βιομηχανίας Λογισμικού

Επαγγελματίες της Βιομηχανίας Λογισμικού

Το Software Industry Professionals είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους ομίλους για τη βιομηχανία λογισμικού, που περιλαμβάνει περισσότερα από 2,400 μέλη σε 93 χώρες.

 

Οργάνωση Ανεξάρτητων Προμηθευτών Λογισμικού

Οργάνωση Ανεξάρτητων Προμηθευτών Λογισμικού

Ο Οργανισμός Ανεξάρτητων Προμηθευτών Λογισμικού (OISV) είναι ένας συνεταιρισμός που περιλαμβάνει προγραμματιστές λογισμικού, εμπόρους μάρκετινγκ, διανομείς και λιανοπωλητές που συνεργάζονται για να αναπτύξουν καλύτερο λογισμικό και πρακτικές για όλους. Οι βασικές αξίες του OISV περιλαμβάνουν την ισότητα, τη δημοκρατία, την ειλικρίνεια, την αλληλεγγύη και την παροχή βοήθειας στους άλλους για την επίτευξη των στόχων τους.

 

Ένωση Ανεξάρτητων Επαγγελματιών Βιομηχανίας Λογισμικού

Ένωση Ανεξάρτητων Επαγγελματιών Βιομηχανίας Λογισμικού

Το AISIP είναι ένας επαγγελματικός οργανισμός για άτομα στην ανεξάρτητη βιομηχανία λογισμικού. Η πλειονότητα των μελών της πουλά λογισμικό και υπηρεσίες μέσω των ιστοσελίδων τους, εστιάζοντας στην παράδοση πολύτιμων προϊόντων ενώ παράγει έσοδα.

 

Εκπαιδευτικός Συνεταιρισμός Λογισμικού

Εκπαιδευτικός Συνεταιρισμός Λογισμικού

Η ESC (Educational Software Cooperative) είναι μια μη κερδοσκοπική οντότητα που ενώνει προγραμματιστές, εκδότες, διανομείς και χρήστες εκπαιδευτικού λογισμικού.

 

International Professional Recovery Association

International Professional Recovery Association

Η IPDRA (International Professional Data Recovery Association) στοχεύει να βοηθήσει οργανισμούς και άτομα που έχουνost δεδομένα συνδέοντάς τα με εξειδικευμένες, έμπειρες και πιστοποιημένες εταιρείες ανάκτησης δεδομένων και ειδικούς.