Όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Excel για να ανοίξετε ένα κατεστραμμένο αρχείο Excel xls ή xlsx, θα δείτε διάφορα μηνύματα σφάλματος, τα οποία μπορεί να σας προκαλούν σύγχυση. Επομένως, εδώ θα προσπαθήσουμε να απαριθμήσουμε όλα τα πιθανά σφάλματα, ταξινομημένα σύμφωνα με τη συχνότητα εμφάνισής τους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ανάκτησης Excel DataNumen Excel Repair για να επιδιορθώσετε το κατεστραμμένο αρχείο Excel. Παρακάτω θα χρησιμοποιήσουμε το "filename.xlsx" για να εκφράσουμε το κατεστραμμένο όνομα αρχείου Excel.