Σφάλμα σεναρίου: το ionCube Πρέπει να εγκατασταθεί ο Loader για PHP. Το ionCube Loader είναι η τυπική επέκταση PHP για την εκτέλεση προστατευμένου κώδικα PHP και συνήθως μπορεί να προστεθεί εύκολα σε μια εγκατάσταση PHP. Για φορτωτές, επισκεφθείτε get-loader.ioncube.com και για ένα εκπαιδευτικό βίντεο δείτε http://ioncu.be/LV