σύμπτωμα:

Όταν προσπαθείτε ναtart Outlook, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του φακέλου. Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο αρχείο xxxx.pst. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.

όπου «xxxx.pst» είναι το όνομα του αρχείου PST του Outlook που πρόκειται να φορτωθεί.

Ακριβής εξήγηση:

Όταν το αρχείο PST είναι κατεστραμμένο και το Outlook δεν μπορεί να διαβάσει το hiberarchy πληροφορίες από το αρχείο, θα εμφανίσει αυτό το σφάλμα. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το προϊόν μας DataNumen Outlook Repair για να επιδιορθώσετε το κατεστραμμένο αρχείο PST και να επιλύσετε το πρόβλημα.

αναφορές: