σύμπτωμα:

Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα κατεστραμμένο έγγραφο του Word χρησιμοποιώντας το Microsoft Word 2003, εμφανίζεται το ακόλουθο σφάλμα:

Το Word αντιμετώπισε σφάλμα κατά το άνοιγμα του αρχείου.

Δοκιμάστε αυτές τις προτάσεις.
* Ελέγξτε τα δικαιώματα αρχείου για το έγγραφο ή τη μονάδα δίσκου.
* Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ελεύθερη μνήμη και χώρος στο δίσκο.
* Ανοίξτε το αρχείο με τον μετατροπέα ανάκτησης κειμένου.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα στιγμιότυπου οθόνης:

Το Word αντιμετώπισε σφάλμα κατά το άνοιγμα του αρχείου.

Ακριβής εξήγηση:

Το παραπάνω σφάλμα συνήθως υποδεικνύει ότι ορισμένα μέρη του εγγράφου του Word έχουν καταστραφεί. Όταν η ζημιά είναι σημαντική και το Microsoft Word δεν μπορεί να τη διορθώσει, DataNumen Word Repair μπορεί να βοηθήσει στην εκτέλεση της εργασίας.

Περιστασιακά, το Word μπορεί να καταφέρει να σώσει ορισμένα δεδομένα από το κατεστραμμένο έγγραφο, αλλά δεν καταφέρνει να ανακτήσει τα υπόλοιπα. Σε τέτοιες καταστάσεις, DataNumen Word Repair μπορεί επίσης να ανακτήσει αυτά τα δεδομένα.

Δείγμα αρχείου:

Ένα κατεστραμμένο έγγραφο του Word που θα μπορούσε να προκαλέσει το σφάλμα: Σφάλμα6_1.doc

Το αρχείο διορθώθηκε από DataNumen Word Repair: Σφάλμα6_1_fixed.doc