σύμπτωμα:

Οταν χρησιμοποιείτε DBCC CHECKDB με ΕΠΙΣΚΕΥΗ_ALLOW_DATA_LOSS παράμετρος για την επιδιόρθωση κατεστραμμένης βάσης δεδομένων .MDF, όπως αυτή:

DBCC CHECKDB (xxxx, "REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS")

βλέπετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Msg 8921, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Ο έλεγχος τερματίστηκε. Εντοπίστηκε αποτυχία κατά τη συλλογή γεγονότων. Πιθανότατα το tempdb εκτός χώρου ή ένας πίνακας συστήματος είναι ασυνεπής. Ελέγξτε τα προηγούμενα σφάλματα.
Msg 8998, επίπεδο 16, κατάσταση 2, γραμμή 8
Τα σφάλματα σελίδας στις σελίδες GAM, SGAM ή PFS αποτρέπουν τους ελέγχους ακεραιότητας κατανομής σε σελίδες ID βάσης δεδομένων 39 από (1: 0) έως (1: 8087). Δείτε άλλα σφάλματα για αιτία.
Το CHECKDB βρήκε 1 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας που δεν σχετίζονται με κανένα αντικείμενο.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 157) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 3, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 196608, ID μονάδας κατανομής 196608 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Το CHECKDB βρήκε 1 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.sysrscols' (αντικείμενο ID 3).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 131) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 5, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 327680, ID μονάδας κατανομής 327680 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Το CHECKDB βρήκε 1 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.sysrowsets' (αντικείμενο ID 5).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 21) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 7, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 458752, ID μονάδας κατανομής 458752 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 18) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 7, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2, αναγνωριστικό διαμερίσματος 562949953880064, ID μονάδας κατανομής 562949953880064 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Το CHECKDB βρήκε 2 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα "sys.sysallocunits" (αντικείμενο ID 7).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 12) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 8, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 524288, ID μονάδας κατανομής 524288 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Το CHECKDB βρήκε 1 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.sysfiles1' (αντικείμενο ID 8).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 137) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 20, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474978021376, ID μονάδας κατανομής 281474978021376 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Το CHECKDB βρήκε 1 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.sysdbfiles '(αντικείμενο ID 20).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 152) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 23, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474978217984, ID μονάδας κατανομής 281474978217984 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Το CHECKDB εντόπισε 1 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.sysphfg' (αντικείμενο ID 23).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 154) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 24, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474978283520, ID μονάδας κατανομής 281474978283520 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Η CHECKDB εντόπισε 1 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα "sys.sysprufiles" (αναγνωριστικό αντικειμένου 24).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 92) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 27, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474978480128, ID μονάδας κατανομής 281474978480128 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 288) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 27, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2, αναγνωριστικό διαμερίσματος 562949955190784, ID μονάδας κατανομής 562949955190784 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 96) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 27, αναγνωριστικό ευρετηρίου 3, αναγνωριστικό διαμερίσματος 844424931901440, ID μονάδας κατανομής 844424931901440 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Το CHECKDB βρήκε 3 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.sysowners' (αντικείμενο ID 27).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 102) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 29, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474978611200, ID μονάδας κατανομής 281474978611200 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Το CHECKDB βρήκε 1 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.sysprivs' (αντικείμενο ID 29).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 117) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 34, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474978938880, ID μονάδας κατανομής 281474978938880 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 295) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 34, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2, αναγνωριστικό διαμερίσματος 562949955649536, ID μονάδας κατανομής 562949955649536 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 368) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 34, αναγνωριστικό ευρετηρίου 3, αναγνωριστικό διαμερίσματος 844424932360192, ID μονάδας κατανομής 844424932360192 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 123) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 34, αναγνωριστικό ευρετηρίου 4, αναγνωριστικό διαμερίσματος 1125899909070848, ID μονάδας κατανομής 1125899909070848 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Το CHECKDB βρήκε 4 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα "sys.sysschobjs" (αντικείμενο ID 34).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 108) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 41, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474979397632, ID μονάδας κατανομής 281474979397632 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 245) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 41, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2, αναγνωριστικό διαμερίσματος 562949956108288, ID μονάδας κατανομής 562949956108288 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Το CHECKDB βρήκε 2 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.syscolpars' (αντικείμενο ID 41).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 10) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 44, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474979594240, ID μονάδας κατανομής 281474979594240 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 286) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 44, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2, αναγνωριστικό διαμερίσματος 562949956304896, ID μονάδας κατανομής 562949956304896 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Το CHECKDB βρήκε 2 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.sysnsobjs' (αντικείμενο ID 44).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 76) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 50, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474979987456, ID μονάδας κατανομής 281474979987456 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 292) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 50, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2, αναγνωριστικό διαμερίσματος 562949956698112, ID μονάδας κατανομής 562949956698112 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 294) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 50, αναγνωριστικό ευρετηρίου 3, αναγνωριστικό διαμερίσματος 844424933408768, ID μονάδας κατανομής 844424933408768 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Το CHECKDB βρήκε 3 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα "sys.sysscalartypes" (αναγνωριστικό αντικειμένου 50).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 125) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 54, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474980249600, ID μονάδας κατανομής 281474980249600 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 284) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 54, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2, αναγνωριστικό διαμερίσματος 562949956960256, ID μονάδας κατανομής 562949956960256 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Το CHECKDB βρήκε 2 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα "sys.sysidxstats" (αναγνωριστικό αντικειμένου 54).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 141) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 55, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474980315136, ID μονάδας κατανομής 281474980315136 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 55) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 55, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2, αναγνωριστικό διαμερίσματος 562949957025792, ID μονάδας κατανομής 562949957025792 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Η CHECKDB βρήκε 2 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.sysiscols' (αντικείμενο ID 55).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 13) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 58, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474980511744, ID μονάδας κατανομής 72057594037993472 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 84) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 58, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2, αναγνωριστικό διαμερίσματος 562949957222400, ID μονάδας κατανομής 72057594038059008 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Το CHECKDB βρήκε 2 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.sysbinobjs' (αναγνωριστικό αντικειμένου 58).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 129) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 60, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474980642816, ID μονάδας κατανομής 281474980642816 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1:45) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο αντικειμένου 60, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474980642816, ID μονάδας κατανομής 71776119065149440 (δεδομένα τύπου LOB) , αλλά δεν εντοπίστηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Το CHECKDB βρήκε 2 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα «sys.sysobjvalues» (αντικείμενο ID 60).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 88) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 64, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474980904960, ID μονάδας κατανομής 281474980904960 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 243) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 64, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2, αναγνωριστικό διαμερίσματος 562949957615616, ID μονάδας κατανομής 562949957615616 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Το CHECKDB βρήκε 2 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.sysclsobjs' (αντικείμενο ID 64).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 15) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 69, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474981232640, ID μονάδας κατανομής 72057594039697408 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 39) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 69, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2, αναγνωριστικό διαμερίσματος 562949957943296, ID μονάδας κατανομής 72057594039762944 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 290) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 69, αναγνωριστικό ευρετηρίου 3, αναγνωριστικό διαμερίσματος 844424934653952, ID μονάδας κατανομής 72057594039828480 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Το CHECKDB βρήκε 3 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.sysrts' (αντικείμενο ID 69).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 98) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 74, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474981560320, ID μονάδας κατανομής 281474981560320 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 100) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 74, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2, αναγνωριστικό διαμερίσματος 562949958270976, ID μονάδας κατανομής 562949958270976 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Το CHECKDB βρήκε 2 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.syssingleobjrefs' (αντικείμενο ID 74).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 104) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 75, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474981625856, ID μονάδας κατανομής 281474981625856 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 106) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 75, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2, αναγνωριστικό διαμερίσματος 562949958336512, ID μονάδας κατανομής 562949958336512 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Το CHECKDB βρήκε 2 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.sysmultiobjrefs' (αντικείμενο ID 75).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 33) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 90, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474982608896, ID μονάδας κατανομής 72057594038583296 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 81) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 90, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2, αναγνωριστικό διαμερίσματος 562949959319552, ID μονάδας κατανομής 72057594038648832 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Το CHECKDB βρήκε 2 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.sysqnames' (αντικείμενο ID 90).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 49) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 91, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474982674432, ID μονάδας κατανομής 72057594038779904 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 35) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 91, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2, αναγνωριστικό διαμερίσματος 562949959385088, ID μονάδας κατανομής 72057594038845440 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Το CHECKDB βρήκε 2 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.sysxmlcomponent' (αντικείμενο ID 91).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 83) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 92, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474982739968, ID μονάδας κατανομής 72057594038976512 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Το CHECKDB βρήκε 1 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.sysxmlfacet' (αντικείμενο ID 92).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 130) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 93, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474982805504, ID μονάδας κατανομής 72057594039107584 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 22) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 93, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2, αναγνωριστικό διαμερίσματος 562949959516160, ID μονάδας κατανομής 72057594039173120 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Η CHECKDB βρήκε 2 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα "sys.sysxmlplacement" (αντικείμενο ID 93).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 114) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 97, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474983067648, ID μονάδας κατανομής 72057594038190080 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 134) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 97, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2, αναγνωριστικό διαμερίσματος 562949959778304, ID μονάδας κατανομής 72057594038255616 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Το CHECKDB βρήκε 2 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα "sys.sysbinsubobjs" (αντικείμενο ID 97).
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 99, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 6488064 (τύπος δεδομένων κατανομής συστήματος), σελίδα (57311: 268369920). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Το CHECKDB βρήκε 5 σφάλματα κατανομής και 28 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα '(Object ID 99)' (αντικείμενο ID 99).
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 120) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 245575913, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 72057594040549376, ID μονάδας κατανομής 72057594045792256 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1:118) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο αντικειμένου 245575913, αναγνωριστικό ευρετηρίου 0, αναγνωριστικό διαμερίσματος 72057594040549376, ID μονάδας κατανομής 72057594045857792 (δεδομένα τύπου LOB) , αλλά δεν εντοπίστηκε στη σάρωση.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 126) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 245575913, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2, αναγνωριστικό διαμερίσματος 72057594040614912, ID μονάδας κατανομής 72057594045923328 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος απαιτεί πρώτα να διορθωθούν άλλα σφάλματα.
Το CHECKDB βρήκε 3 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'TestTable' (αντικείμενο ID 245575913).
Το CHECKDB βρήκε 58 σφάλματα κατανομής και 28 σφάλματα συνέπειας στη βάση δεδομένων «xxxx».

όπου «xxxx» είναι το όνομα της κατεστραμμένης βάσης δεδομένων MDF που επισκευάζεται.

Πρόκειται για σφάλμα κατανομής, καθώς υπάρχουν προβλήματα με τις σελίδες IAM, που αντιστοιχούν στο Μήνυμα 2575 λάθος.

Στιγμιότυπο οθόνης του μηνύματος σφάλματος:

Ακριβής εξήγηση:

Τα δεδομένα στο αρχείο MDF αποθηκεύονται ως σελίδες, κάθε σελίδα είναι 8KB. Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) χρησιμοποιείται για την εκχώρηση των σελίδων στο αρχείο MDF και συνδέονται ως λίστα.

Εάν η εντολή DBCC CHECKDB εντοπίσει ότι η συνδεδεμένη λίστα των σελίδων IAM δεν είναι έγκυρη και δεν μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα, τότε θα αναφέρει αυτό το σφάλμα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν μας DataNumen SQL Recovery για να ανακτήσετε τα δεδομένα από το κατεστραμμένο αρχείο MDF και να επιλύσετε αυτό το σφάλμα.

Δείγματα αρχείων:

Δείξτε κατεστραμμένα αρχεία MDF που θα προκαλέσουν το Σφάλμα μηνύματος 2575:

SQL Server εκδοχή Κατεστραμμένο αρχείο MDF Διορθώθηκε το αρχείο MDF από DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Σφάλμα2.mdf Σφάλμα2_fixed.mdf

 

αναφορές:

1. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/errors-events/mssqlserver-2575-database-engine-error?view=sql-server-ver15