σύμπτωμα:

Οταν χρησιμοποιείτε DBCC CHECKDB με ΕΠΙΣΚΕΥΗ_ALLOW_DATA_LOSS παράμετρος για την επιδιόρθωση κατεστραμμένης βάσης δεδομένων .MDF, όπως αυτή:

DBCC CHECKDB (xxxx, "REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS")

βλέπετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Επιδιόρθωση: Το ευρετήριο συμπλέγματος ανακατασκευάστηκε με επιτυχία για το αντικείμενο "sysobjvalues" στη βάση δεδομένων "Σφάλμα1".
Επιδιόρθωση: Το ευρετήριο χωρίς αποκλεισμούς ξαναχτίστηκε επιτυχώς για το αντικείμενο "syscolpars" στη βάση δεδομένων "Σφάλμα1".
Αποτελέσματα DBCC για "Σφάλμα1".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysrscols".
Υπάρχουν 1092 σειρές σε 14 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysrscols".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysrowsets".
Υπάρχουν 148 σειρές σε 3 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysrowsets".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysclones".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysclones".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysallocunits".
Υπάρχουν 172 σειρές σε 2 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysallocunits".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysfiles1".
Υπάρχουν 2 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysfiles1".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysseobjvalues".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysseobjvalues".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syspriorities".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syspriorities".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.sysdbfκουρέλι'.
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο «sys.sysdbfκουρέλι".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysfgfrag".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysfgfrag".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.sysdbfεντάξει.
Υπάρχουν 2 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο «sys.sysdbf"
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.syspru".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syspru".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysbrickfiles".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysbrickfiles".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysphfg".
Υπάρχουν 1 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysphfg".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysprufiles".
Υπάρχουν 2 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysprufiles".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysftinds".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysftinds".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysowners".
Υπάρχουν 14 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysowners".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysdbreg".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysdbreg".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysprivs".
Υπάρχουν 140 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysprivs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syscolpars".
Επιδιόρθωση: Η σελίδα (1:63) έχει αφαιρεθεί από το αντικείμενο ID 41, index ID 1, partition ID 281474979397632, unit ID ID 281474979397632 (τύπος In-line data).
Επιδιόρθωση: Το ευρετήριο χωρίς αποκλεισμούς ανακατασκευάστηκε με επιτυχία για το αντικείμενο "sys.syscolpars, nc" στη βάση δεδομένων "Σφάλμα1".
Msg 8945, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 41, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1 θα ξαναχτιστεί.
Δεν ήταν δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του σφάλματος.
Msg 8978, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 41, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474979397632, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 281474979397632 (τύπος δεδομένων σε σειρά). Στη σελίδα (1: 61) λείπει μια αναφορά από την προηγούμενη σελίδα (1:63). Πιθανό πρόβλημα σύνδεσης αλυσίδας.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8928, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Αντικείμενο ID 41, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474979397632, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 281474979397632 (τύπος δεδομένων σε σειρά): Δεν ήταν δυνατή η επεξεργασία της σελίδας (1:63). Δείτε άλλα σφάλματα για λεπτομέρειες.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 41, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474979397632, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 281474979397632 (τύπος δεδομένων σε σειρά), σελίδα (1:63). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8976, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 41, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474979397632, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 281474979397632 (τύπος δεδομένων σε σειρά). Η σελίδα (1:63) δεν εμφανίστηκε στη σάρωση αν και η γονική της (1: 111) και η προηγούμενη (1:168) αναφέρονται σε αυτήν. Ελέγξτε τυχόν προηγούμενα σφάλματα.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8945, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 41, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2 θα ξαναχτιστεί.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Υπάρχουν 881 σειρές σε 15 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syscolpars".
Το CHECKDB βρήκε 0 σφάλματα κατανομής και 4 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.syscolpars' (αντικείμενο ID 41).
Το CHECKDB διόρθωσε 0 σφάλματα κατανομής και 4 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα «sys.syscolpars» (αναγνωριστικό αντικειμένου 41).
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysxlgns".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxlgns".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysxsrvs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxsrvs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysnsobjs".
Υπάρχουν 1 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysnsobjs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysusermsgs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysusermsgs".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.syscerts».
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syscerts".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysrmtlgns".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysrmtlgns".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syslnklgns".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syslnklgns".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysxprops".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxprops".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysscalartypes".
Υπάρχουν 34 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysscalartypes".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.systypedsubobjs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.systypedsubobjs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysidxstats".
Υπάρχουν 207 σειρές σε 5 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysidxstats".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.sysiscols».
Υπάρχουν 399 σειρές σε 2 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysiscols".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysendpts".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysendpts".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syswebmethods".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syswebmethods".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysbinobjs".
Υπάρχουν 23 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysbinobjs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysaudacts".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysaudacts".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysobjvalues".
Επιδιόρθωση: Το ευρετήριο συμπλέγματος ανακατασκευάστηκε με επιτυχία για το αντικείμενο "sys.sysobjvalues" στη βάση δεδομένων "Σφάλμα1".
Επιδιόρθωση: Η σελίδα (1:24) έχει αφαιρεθεί από το αντικείμενο ID 60, index ID 1, partition ID 281474980642816, unit ID ID 281474980642816 (τύπος In-line data).
Επισκευή: Διαγράφηκε στήλη δεδομένων εκτός σειράς με αναγνωριστικό 742981632, για το αντικείμενο ID 60, ευρετήριο 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474980642816, ID μονάδας εκχώρησης 71776119065149440 (δεδομένα τύπου LOB) στη σελίδα (1: 369), υποδοχή 0.
Επισκευή: Διαγράφηκε στήλη δεδομένων εκτός σειράς με αναγνωριστικό 742981632, για το αντικείμενο ID 60, ευρετήριο 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474980642816, ID μονάδας εκχώρησης 71776119065149440 (δεδομένα τύπου LOB) στη σελίδα (1: 370), υποδοχή 0.
Επισκευή: Διαγράφηκε στήλη δεδομένων εκτός σειράς με αναγνωριστικό 742981632, για το αντικείμενο ID 60, ευρετήριο 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474980642816, ID μονάδας εκχώρησης 71776119065149440 (δεδομένα τύπου LOB) στη σελίδα (1: 371), υποδοχή 0.
Msg 8945, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 60, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1 θα ξαναχτιστεί.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8928, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Αντικείμενο ID 60, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474980642816, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 281474980642816 (τύπος δεδομένων σε σειρά): Δεν ήταν δυνατή η επεξεργασία της σελίδας (1:24). Δείτε άλλα σφάλματα για λεπτομέρειες.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 60, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474980642816, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 281474980642816 (τύπος δεδομένων σε σειρά), σελίδα (1:24). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 60, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474980642816, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 281474980642816 (τύπος δεδομένων σε σειρά), σελίδα (1:24). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8976, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 60, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474980642816, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 281474980642816 (τύπος δεδομένων σε σειρά). Η σελίδα (1:24) δεν εμφανίστηκε στη σάρωση αν και η γονική της (1: 43) και η προηγούμενη (1:213) αναφέρονται σε αυτήν. Ελέγξτε τυχόν προηγούμενα σφάλματα.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8978, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 60, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474980642816, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 281474980642816 (τύπος δεδομένων σε σειρά). Στη σελίδα (1: 210) λείπει μια αναφορά από την προηγούμενη σελίδα (1:24). Πιθανό πρόβλημα σύνδεσης αλυσίδας.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8964, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 60, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474980642816, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 71776119065149440 (τύπος δεδομένων LOB). Ο κόμβος δεδομένων εκτός σειράς στη σελίδα (1: 369), υποδοχή 0, αναγνωριστικό κειμένου 742981632 δεν αναφέρεται.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8964, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 60, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474980642816, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 71776119065149440 (τύπος δεδομένων LOB). Ο κόμβος δεδομένων εκτός σειράς στη σελίδα (1: 370), υποδοχή 0, αναγνωριστικό κειμένου 742981632 δεν αναφέρεται.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8964, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 60, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474980642816, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 71776119065149440 (τύπος δεδομένων LOB). Ο κόμβος δεδομένων εκτός σειράς στη σελίδα (1: 371), υποδοχή 0, αναγνωριστικό κειμένου 742981632 δεν αναφέρεται.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Υπάρχουν 203 σειρές σε 20 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysobjvalues".
Το CHECKDB βρήκε 0 σφάλματα κατανομής και 8 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα «sys.sysobjvalues» (αντικείμενο ID 60).
Η CHECKDB διόρθωσε 0 σφάλματα κατανομής και 8 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα «sys.sysobjvalues» (αντικείμενο ID 60)
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syscscolsegments".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syscscolsegments".
Αποτελέσματα DBCC για «sys.syscsdabul».
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syscsdactions".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysclsobjs".
Υπάρχουν 16 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysclsobjs".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysrowsetrefs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysrowsetrefs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysremsvcbinds".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysremsvcbinds".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysxmitqueue".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxmitqueue".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysrts".
Υπάρχουν 1 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysrts".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.sysconvgroup».
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysconvgroup".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysdesend".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysdesend".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysdercv".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysdercv".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syssingleobjrefs".
Υπάρχουν 171 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syssingleobjrefs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysmultiobjrefs".
Υπάρχουν 107 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysmultiobjrefs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysguidrefs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysguidrefs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysfoqueues".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysfoqueues".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syschildinsts".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syschildinsts".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syscompfragments".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syscompfragments".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysftsemanticsdb".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysftsemanticsdb".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysftstops".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysftstops".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysftproperties".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysftproperties".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysxmitbody".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxmitbody".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysfos".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysfos".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysqnames".
Υπάρχουν 98 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysqnames".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.sysxmlcomponent».
Υπάρχουν 100 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxmlcomponent".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysxmlfacet".
Υπάρχουν 112 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxmlfacet".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.sysxmlplacement».
Υπάρχουν 19 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxmlplacement".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysobjkeycrypts".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysobjkeycrypts".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysasymkeys".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysasymkeys".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syssqlguides".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syssqlguides".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysbinsubobjs".
Υπάρχουν 3 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysbinsubobjs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syssoftobjrefs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syssoftobjrefs".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.plan_persist_plan".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.plan_persist_plan".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.plan_persist_runtime_stats".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.plan_persist_runtime_stats".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.plan_persist_runtime_stats_interval".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.plan_persist_runtime_stats_interval".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.plan_persist_context_settings".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.plan_persist_context_settings".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sqlagent_jobs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sqlagent_jobs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sqlagent_jobsteps".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sqlagent_jobsteps".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sqlagent_job_history".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sqlagent_job_history".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.queue_messages_2009058193".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.queue_messages_2009058193".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.queue_messages_2041058307".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.queue_messages_2041058307".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.filestream_tombstone_2073058421».
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.filestream_tombstone_2073058421".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.syscommittab".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syscommittab".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.filetable_updates_2105058535".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.filetable_updates_2105058535".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.plan_persist_query_text".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.plan_persist_query_text".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.plan_persist_query".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.plan_persist_query".
Το CHECKDB βρήκε 0 σφάλματα κατανομής και 12 σφάλματα συνέπειας στη βάση δεδομένων «Error1».
Το CHECKDB διόρθωσε 0 σφάλματα κατανομής και 12 σφάλματα συνέπειας στη βάση δεδομένων «Error1».
Msg 824, επίπεδο 24, κατάσταση 2, γραμμή 8
SQL Server εντόπισε ένα λογικό σφάλμα I / O που βασίζεται στη συνέπεια: εσφαλμένο άθροισμα ελέγχου (αναμένεται: 0xb7bd14b3; πραγματικό: 0xb7df14b2). Παρουσιάστηκε κατά την ανάγνωση της σελίδας (1:24) στη βάση δεδομένων ID 39 στο offset 0x00000000030000 στο αρχείο 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Πρόσθετα μηνύματα στο SQL Server αρχείο καταγραφής σφαλμάτων ή αρχείο συμβάντων συστήματος μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόκειται για σοβαρή κατάσταση σφάλματος που απειλεί την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ολοκληρώστε έναν πλήρη έλεγχο συνέπειας βάσης δεδομένων (DBCC CHECKDB). Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. για περισσότερες πληροφορίες, δείτε SQL Server Βιβλία online.
Msg 824, επίπεδο 24, κατάσταση 2, γραμμή 8
SQL Server εντόπισε ένα λογικό σφάλμα I / O που βασίζεται στη συνέπεια: εσφαλμένο άθροισμα ελέγχου (αναμένεται: 0xb7bd14b3; πραγματικό: 0xb7df14b2). Παρουσιάστηκε κατά την ανάγνωση της σελίδας (1:24) στη βάση δεδομένων ID 39 στο offset 0x00000000030000 στο αρχείο 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Πρόσθετα μηνύματα στο SQL Server αρχείο καταγραφής σφαλμάτων ή αρχείο συμβάντων συστήματος μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόκειται για σοβαρή κατάσταση σφάλματος που απειλεί την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ολοκληρώστε έναν πλήρη έλεγχο συνέπειας βάσης δεδομένων (DBCC CHECKDB). Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. για περισσότερες πληροφορίες, δείτε SQL Server Βιβλία online.
Msg 824, επίπεδο 24, κατάσταση 2, γραμμή 8
SQL Server εντόπισε ένα λογικό σφάλμα I / O που βασίζεται στη συνέπεια: εσφαλμένο άθροισμα ελέγχου (αναμένεται: 0xb7bd14b3; πραγματικό: 0xb7df14b2). Παρουσιάστηκε κατά την ανάγνωση της σελίδας (1:24) στη βάση δεδομένων ID 39 στο offset 0x00000000030000 στο αρχείο 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Πρόσθετα μηνύματα στο SQL Server αρχείο καταγραφής σφαλμάτων ή αρχείο συμβάντων συστήματος μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόκειται για σοβαρή κατάσταση σφάλματος που απειλεί την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ολοκληρώστε έναν πλήρη έλεγχο συνέπειας βάσης δεδομένων (DBCC CHECKDB). Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. για περισσότερες πληροφορίες, δείτε SQL Server Βιβλία online.
Msg 824, επίπεδο 24, κατάσταση 2, γραμμή 8
SQL Server εντόπισε ένα λογικό σφάλμα I / O που βασίζεται στη συνέπεια: εσφαλμένο άθροισμα ελέγχου (αναμένεται: 0xc8e2ed96; πραγματικό: 0xb8a2f3df). Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια ανάγνωσης της σελίδας (1:63) στο αναγνωριστικό βάσης δεδομένων 39 στο όφσετ 0x0000000007e000 στο αρχείο 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Πρόσθετα μηνύματα στο SQL Server αρχείο καταγραφής σφαλμάτων ή αρχείο συμβάντων συστήματος μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόκειται για σοβαρή κατάσταση σφάλματος που απειλεί την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ολοκληρώστε έναν πλήρη έλεγχο συνέπειας βάσης δεδομένων (DBCC CHECKDB). Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. για περισσότερες πληροφορίες, δείτε SQL Server Βιβλία online.
Msg 824, επίπεδο 24, κατάσταση 2, γραμμή 8
SQL Server εντόπισε ένα λογικό σφάλμα I / O που βασίζεται στη συνέπεια: εσφαλμένο άθροισμα ελέγχου (αναμένεται: 0xc8e2ed96; πραγματικό: 0xb8a2f3df). Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια ανάγνωσης της σελίδας (1:63) στο αναγνωριστικό βάσης δεδομένων 39 στο όφσετ 0x0000000007e000 στο αρχείο 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Πρόσθετα μηνύματα στο SQL Server αρχείο καταγραφής σφαλμάτων ή αρχείο συμβάντων συστήματος μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόκειται για σοβαρή κατάσταση σφάλματος που απειλεί την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ολοκληρώστε έναν πλήρη έλεγχο συνέπειας βάσης δεδομένων (DBCC CHECKDB). Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. για περισσότερες πληροφορίες, δείτε SQL Server Βιβλία online.
Msg 824, επίπεδο 24, κατάσταση 2, γραμμή 8
SQL Server εντόπισε ένα λογικό σφάλμα I / O που βασίζεται στη συνέπεια: εσφαλμένο άθροισμα ελέγχου (αναμένεται: 0xc8e2ed96; πραγματικό: 0xb8a2f3df). Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια ανάγνωσης της σελίδας (1:63) στο αναγνωριστικό βάσης δεδομένων 39 στο όφσετ 0x0000000007e000 στο αρχείο 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Πρόσθετα μηνύματα στο SQL Server αρχείο καταγραφής σφαλμάτων ή αρχείο συμβάντων συστήματος μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόκειται για σοβαρή κατάσταση σφάλματος που απειλεί την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ολοκληρώστε έναν πλήρη έλεγχο συνέπειας βάσης δεδομένων (DBCC CHECKDB). Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. για περισσότερες πληροφορίες, δείτε SQL Server Βιβλία online.
Msg 824, επίπεδο 24, κατάσταση 2, γραμμή 8
SQL Server εντόπισε ένα λογικό σφάλμα I / O που βασίζεται στη συνέπεια: εσφαλμένο άθροισμα ελέγχου (αναμένεται: 0xc8e2ed96; πραγματικό: 0xb8a2f3df). Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια ανάγνωσης της σελίδας (1:63) στο αναγνωριστικό βάσης δεδομένων 39 στο όφσετ 0x0000000007e000 στο αρχείο 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Πρόσθετα μηνύματα στο SQL Server αρχείο καταγραφής σφαλμάτων ή αρχείο συμβάντων συστήματος μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόκειται για σοβαρή κατάσταση σφάλματος που απειλεί την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ολοκληρώστε έναν πλήρη έλεγχο συνέπειας βάσης δεδομένων (DBCC CHECKDB). Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. για περισσότερες πληροφορίες, δείτε SQL Server Βιβλία online.

όπου «Σφάλμα1» είναι το όνομα της κατεστραμμένης βάσης δεδομένων MDF που επισκευάζεται.

Μήνυμα 8945 υποδεικνύει σφάλμα πίνακα που είναι σφάλμα συνέπειας.

Στιγμιότυπο οθόνης του μηνύματος σφάλματος:

Στιγμιότυπο οθόνης του μηνύματος σφάλματος "Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου ##, αναγνωριστικό ευρετηρίου ## θα ξαναδημιουργηθεί."

Ακριβής εξήγηση:

Σε SQL Server Βάση δεδομένων MDF, υπάρχουν πολλά πίνακες συστήματος χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της δομής και των μετα-δεδομένων της βάσης δεδομένων.

Όταν το CHECKDB εντοπίσει ασυνέπειες σε έναν από τους πίνακες συστήματος, θα αναφέρει το μήνυμα σφάλματος Msg 8945, 8978, 8928, 8939, κ.λπ. και προσπαθήστε να διορθώσετε τα σφάλματα. Εάν δεν μπορεί να διορθώσει το σφάλμα, τότε η ανάκτηση αποτυγχάνει και θα οδηγήσει σε περισσότερα σφάλματα, όπως Μήνυμα 824.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν μας DataNumen SQL Recovery για να ανακτήσετε τα δεδομένα από το κατεστραμμένο αρχείο MDF και να επιλύσετε αυτό το σφάλμα.

Δείγματα αρχείων:

Δείξτε κατεστραμμένα αρχεία MDF που θα προκαλέσουν το Μήνυμα 8945 σφάλμα:

SQL Server εκδοχή Κατεστραμμένο αρχείο MDF Διορθώθηκε το αρχείο MDF από DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Error5.mdf Σφάλμα5_fixed.mdf