σύμπτωμα:

Οταν χρησιμοποιείτε DBCC CHECKDB με ΕΠΙΣΚΕΥΗ_ALLOW_DATA_LOSS παράμετρος για την επιδιόρθωση κατεστραμμένης βάσης δεδομένων .MDF, όπως αυτή:

DBCC CHECKDB (xxxx, "REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS")

βλέπετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Αποτελέσματα DBCC για "Σφάλμα1".
Επισκευή: Η έκταση (1: 296) έχει αφαιρεθεί από το αντικείμενο ID 0, το ευρετήριο ID -1, το διαμέρισμα ID 0, την κατανομή μονάδας ID 0 (τύπος Άγνωστος).
Επισκευή: Η έκταση (1: 304) έχει αφαιρεθεί από το αντικείμενο ID 0, το ευρετήριο ID -1, το διαμέρισμα ID 0, την κατανομή μονάδας ID 0 (τύπος Άγνωστος).
Επισκευή: Η έκταση (1: 312) έχει αφαιρεθεί από το αντικείμενο ID 0, το ευρετήριο ID -1, το διαμέρισμα ID 0, την κατανομή μονάδας ID 0 (τύπος Άγνωστος).
Επισκευή: Η έκταση (1: 328) έχει αφαιρεθεί από το αντικείμενο ID 0, το ευρετήριο ID -1, το διαμέρισμα ID 0, την κατανομή μονάδας ID 0 (τύπος Άγνωστος).
Επισκευή: Η έκταση (1: 360) έχει αφαιρεθεί από το αντικείμενο ID 0, το ευρετήριο ID -1, το διαμέρισμα ID 0, την κατανομή μονάδας ID 0 (τύπος Άγνωστος).
Επισκευή: Η έκταση (1: 376) έχει αφαιρεθεί από το αντικείμενο ID 0, το ευρετήριο ID -1, το διαμέρισμα ID 0, την κατανομή μονάδας ID 0 (τύπος Άγνωστος).
Επισκευή: Η έκταση (1: 384) έχει αφαιρεθεί από το αντικείμενο ID 0, το ευρετήριο ID -1, το διαμέρισμα ID 0, την κατανομή μονάδας ID 0 (τύπος Άγνωστος).
Επισκευή: Η έκταση (1: 400) έχει αφαιρεθεί από το αντικείμενο ID 0, το ευρετήριο ID -1, το διαμέρισμα ID 0, την κατανομή μονάδας ID 0 (τύπος Άγνωστος).
Επιδιόρθωση: Η σελίδα (1: 285) έχει αφαιρεθεί από το αντικείμενο ID 0, το ευρετήριο ID -1, το διαμέρισμα ID 0, την κατανομή μονάδας ID 27021597764222976 (τύπος Άγνωστος).
Επιδιόρθωση: Η σελίδα (1: 287) έχει αφαιρεθεί από το αντικείμενο ID 0, το ευρετήριο ID -1, το διαμέρισμα ID 0, την κατανομή μονάδας ID 27021597764222976 (τύπος Άγνωστος).
Επιδιόρθωση: Η σελίδα (1: 289) έχει αφαιρεθεί από το αντικείμενο ID 0, το ευρετήριο ID -1, το διαμέρισμα ID 0, την κατανομή μονάδας ID 27021597764222976 (τύπος Άγνωστος).
Επιδιόρθωση: Η σελίδα (1: 291) έχει αφαιρεθεί από το αντικείμενο ID 0, το ευρετήριο ID -1, το διαμέρισμα ID 0, την κατανομή μονάδας ID 27021597764222976 (τύπος Άγνωστος).
Επιδιόρθωση: Η σελίδα (1: 293) έχει αφαιρεθεί από το αντικείμενο ID 0, το ευρετήριο ID -1, το διαμέρισμα ID 0, την κατανομή μονάδας ID 27021597764222976 (τύπος Άγνωστος).
Επιδιόρθωση: Η σελίδα (1: 368) έχει αφαιρεθεί από το αντικείμενο ID 0, το ευρετήριο ID -1, το διαμέρισμα ID 0, την κατανομή μονάδας ID 27021597764222976 (τύπος Άγνωστος).
Επιδιόρθωση: Η σελίδα (1: 283) έχει αφαιρεθεί από το αντικείμενο ID 0, το ευρετήριο ID -1, το διαμέρισμα ID 0, την κατανομή μονάδας ID 27021597770317824 (τύπος Άγνωστος).
Msg 8948, επίπεδο 16, κατάσταση 3, γραμμή 8
Σφάλμα βάσης δεδομένων: Η σελίδα (1: 284) επισημαίνεται με λάθος τύπο στη σελίδα PFS (1: 1). Κατάσταση PFS 0x70 αναμένεται 0x60.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8948, επίπεδο 16, κατάσταση 3, γραμμή 8
Σφάλμα βάσης δεδομένων: Η σελίδα (1: 286) επισημαίνεται με λάθος τύπο στη σελίδα PFS (1: 1). Κατάσταση PFS 0x70 αναμένεται 0x60.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8948, επίπεδο 16, κατάσταση 3, γραμμή 8
Σφάλμα βάσης δεδομένων: Η σελίδα (1: 288) επισημαίνεται με λάθος τύπο στη σελίδα PFS (1: 1). Κατάσταση PFS 0x70 αναμένεται 0x60.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8948, επίπεδο 16, κατάσταση 3, γραμμή 8
Σφάλμα βάσης δεδομένων: Η σελίδα (1: 290) επισημαίνεται με λάθος τύπο στη σελίδα PFS (1: 1). Κατάσταση PFS 0x70 αναμένεται 0x60.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8948, επίπεδο 16, κατάσταση 3, γραμμή 8
Σφάλμα βάσης δεδομένων: Η σελίδα (1: 292) επισημαίνεται με λάθος τύπο στη σελίδα PFS (1: 1). Κατάσταση PFS 0x70 αναμένεται 0x60.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8948, επίπεδο 16, κατάσταση 3, γραμμή 8
Σφάλμα βάσης δεδομένων: Η σελίδα (1: 294) επισημαίνεται με λάθος τύπο στη σελίδα PFS (1: 1). Κατάσταση PFS 0x70 αναμένεται 0x60.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8948, επίπεδο 16, κατάσταση 3, γραμμή 8
Σφάλμα βάσης δεδομένων: Η σελίδα (1: 295) επισημαίνεται με λάθος τύπο στη σελίδα PFS (1: 1). Κατάσταση PFS 0x70 αναμένεται 0x60.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8905, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Το Extent (1: 296) στη βάση δεδομένων ID 39 έχει επισημανθεί ως εκχωρημένο στο GAM, αλλά κανένα SGAM ή IAM δεν το έχει εκχωρήσει.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8905, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Το Extent (1: 304) στη βάση δεδομένων ID 39 έχει επισημανθεί ως εκχωρημένο στο GAM, αλλά κανένα SGAM ή IAM δεν το έχει εκχωρήσει.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8905, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Το Extent (1: 312) στη βάση δεδομένων ID 39 έχει επισημανθεί ως εκχωρημένο στο GAM, αλλά κανένα SGAM ή IAM δεν το έχει εκχωρήσει.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8905, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Το Extent (1: 328) στη βάση δεδομένων ID 39 έχει επισημανθεί ως εκχωρημένο στο GAM, αλλά κανένα SGAM ή IAM δεν το έχει εκχωρήσει.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8905, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Το Extent (1: 360) στη βάση δεδομένων ID 39 έχει επισημανθεί ως εκχωρημένο στο GAM, αλλά κανένα SGAM ή IAM δεν το έχει εκχωρήσει.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8928, επίπεδο 16, κατάσταση 6, γραμμή 8
Το αντικείμενο ID 0, το ευρετήριο ID -1, το διαμέρισμα ID 0, το ID μονάδας κατανομής 0 (τύπος Άγνωστο): Δεν ήταν δυνατή η επεξεργασία της σελίδας (1: 368). Δείτε άλλα σφάλματα για λεπτομέρειες.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8905, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Το Extent (1: 376) στη βάση δεδομένων ID 39 έχει επισημανθεί ως εκχωρημένο στο GAM, αλλά κανένα SGAM ή IAM δεν το έχει εκχωρήσει.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8905, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Το Extent (1: 384) στη βάση δεδομένων ID 39 έχει επισημανθεί ως εκχωρημένο στο GAM, αλλά κανένα SGAM ή IAM δεν το έχει εκχωρήσει.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8905, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Το Extent (1: 400) στη βάση δεδομένων ID 39 έχει επισημανθεί ως εκχωρημένο στο GAM, αλλά κανένα SGAM ή IAM δεν το έχει εκχωρήσει.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 281475001417728 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 376) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (70:34).
Msg 8906, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα (1: 284) στη βάση δεδομένων ID 39 εκχωρείται στο SGAM (1: 3) και στο PFS (1: 1), αλλά δεν εκχωρήθηκε σε κανένα IAM. Το PFS επισημαίνει "IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL".
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8906, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα (1: 285) στη βάση δεδομένων ID 39 εκχωρείται στο SGAM (1: 3) και στο PFS (1: 1), αλλά δεν εκχωρήθηκε σε κανένα IAM. Σημαίες PFS "MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL".
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597764222976 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 285) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (8074:44).
Msg 8906, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα (1: 286) στη βάση δεδομένων ID 39 εκχωρείται στο SGAM (1: 3) και στο PFS (1: 1), αλλά δεν εκχωρήθηκε σε κανένα IAM. Το PFS επισημαίνει "IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL".
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8906, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα (1: 287) στη βάση δεδομένων ID 39 εκχωρείται στο SGAM (1: 3) και στο PFS (1: 1), αλλά δεν εκχωρήθηκε σε κανένα IAM. Σημαίες PFS "MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL".
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597764222976 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 287) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (7620:27).
Msg 8906, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα (1: 288) στη βάση δεδομένων ID 39 εκχωρείται στο SGAM (1: 3) και στο PFS (1: 1), αλλά δεν εκχωρήθηκε σε κανένα IAM. Το PFS επισημαίνει "IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL".
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8906, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα (1: 289) στη βάση δεδομένων ID 39 εκχωρείται στο SGAM (1: 3) και στο PFS (1: 1), αλλά δεν εκχωρήθηκε σε κανένα IAM. Σημαίες PFS "MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL".
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597764222976 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 289) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (8053:29).
Msg 8906, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα (1: 290) στη βάση δεδομένων ID 39 εκχωρείται στο SGAM (1: 3) και στο PFS (1: 1), αλλά δεν εκχωρήθηκε σε κανένα IAM. Το PFS επισημαίνει "IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL".
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8906, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα (1: 291) στη βάση δεδομένων ID 39 εκχωρείται στο SGAM (1: 3) και στο PFS (1: 1), αλλά δεν εκχωρήθηκε σε κανένα IAM. Σημαίες PFS "MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL".
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597764222976 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 291) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (7098:50).
Msg 8906, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα (1: 292) στη βάση δεδομένων ID 39 εκχωρείται στο SGAM (1: 3) και στο PFS (1: 1), αλλά δεν εκχωρήθηκε σε κανένα IAM. Το PFS επισημαίνει "IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL".
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8906, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα (1: 293) στη βάση δεδομένων ID 39 εκχωρείται στο SGAM (1: 3) και στο PFS (1: 1), αλλά δεν εκχωρήθηκε σε κανένα IAM. Σημαίες PFS "MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL".
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597764222976 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 293) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (7098:50).
Msg 8906, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα (1: 294) στη βάση δεδομένων ID 39 εκχωρείται στο SGAM (1: 3) και στο PFS (1: 1), αλλά δεν εκχωρήθηκε σε κανένα IAM. Το PFS επισημαίνει "IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL".
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8906, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα (1: 295) στη βάση δεδομένων ID 39 εκχωρείται στο SGAM (1: 3) και στο PFS (1: 1), αλλά δεν εκχωρήθηκε σε κανένα IAM. Το PFS επισημαίνει "IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL".
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597764222976 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 313) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (7220:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597764222976 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 328) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (6846:34).
Msg 8906, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα (1: 368) στη βάση δεδομένων ID 39 εκχωρείται στο SGAM (1: 3) και στο PFS (1: 1), αλλά δεν εκχωρήθηκε σε κανένα IAM. Το PFS επισημαίνει "IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL".
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597764222976 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 368) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (6:34).
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597764222976 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 385) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (7074:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597764222976 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 400) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (6818:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597769400320 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 296) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (4044:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597769465856 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 384) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (4076:34).
Msg 8906, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα (1: 283) στη βάση δεδομένων ID 39 εκχωρείται στο SGAM (1: 3) και στο PFS (1: 1), αλλά δεν εκχωρήθηκε σε κανένα IAM. Σημαίες PFS "MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL".
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597770317824 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 283) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (3374:54).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597783752704 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 297) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (10:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597783818240 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 298) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (18:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597783883776 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 299) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (42:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597783949312 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 300) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (14:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597784014848 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 301) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (14:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597784080384 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 302) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (32:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597784145920 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 303) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (56:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597784211456 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 304) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (34:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597784276992 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 305) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (30:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597784342528 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 306) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (10:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597784408064 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 307) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (98:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597784473600 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 308) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (34:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597784539136 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 309) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (20:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597784604672 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 310) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (38:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597784670208 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 311) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (30:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597784735744 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 312) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (32:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597787881472 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 360) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (24:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597787947008 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 361) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (6:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597788012544 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 362) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (30:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597788078080 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 363) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (60:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597788143616 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 364) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (36:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597788209152 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 365) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (8:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597788274688 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 366) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (50:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597788864512 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 367) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (24:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597788995584 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 377) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (34:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597789061120 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 378) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (52:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597789126656 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 379) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (90:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597789192192 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 380) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (34:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597789257728 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 381) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (52:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597789323264 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 382) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (76:34).
Msg 8909, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 0, αναγνωριστικό ευρετηρίου -1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 0, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 27021597789388800 (τύπος άγνωστο), αναγνωριστικό σελίδας (1: 383) περιέχει εσφαλμένο αναγνωριστικό σελίδας στην κεφαλίδα της σελίδας. Το PageId στην κεφαλίδα της σελίδας = (16:34).
Το CHECKDB βρήκε 31 σφάλματα κατανομής και 44 σφάλματα συνέπειας που δεν σχετίζονται με κανένα αντικείμενο.
Το CHECKDB διόρθωσε 31 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας που δεν σχετίζονται με κανένα αντικείμενο.
Επισκευή: Η αλυσίδα IAM για το αντικείμενο ID 27, το ευρετήριο ID 2, το διαμέρισμα ID 562949955190784, το ID μονάδας κατανομής 562949955190784 (τύπος δεδομένων σε σειρά), έχει περικοπεί πριν από τη σελίδα (1: 288) και θα ξαναχτιστεί.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 288) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 27, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2, αναγνωριστικό διαμερίσματος 562949955190784, ID μονάδας κατανομής 562949955190784 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Το CHECKDB βρήκε 1 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.sysowners' (αντικείμενο ID 27).
Το CHECKDB διόρθωσε 1 σφάλματα κατανομής και 0 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα «sys.sysowners» (αντικείμενο ID 27).
Επισκευή: Η σελίδα (1:79) έχει εκχωρηθεί στο αντικείμενο ID 34, το ευρετήριο ID 2, το διαμέρισμα κατάτμησης 562949955649536, το ID μονάδας κατανομής 562949955649536 (τύπος δεδομένων σε σειρά).
Επισκευή: Η αλυσίδα IAM για το αντικείμενο ID 34, το ευρετήριο ID 2, το διαμέρισμα ID 562949955649536, το ID μονάδας κατανομής 562949955649536 (τύπος δεδομένων σε σειρά), έχει περικοπεί πριν από τη σελίδα (1: 295) και θα ξαναχτιστεί.
Επισκευή: Η σελίδα (1:80) έχει εκχωρηθεί στο αντικείμενο ID 34, το ευρετήριο ID 3, το διαμέρισμα κατάτμησης 844424932360192, το ID μονάδας κατανομής 844424932360192 (τύπος δεδομένων σε σειρά).
Επισκευή: Η αλυσίδα IAM για το αντικείμενο ID 34, το ευρετήριο ID 3, το διαμέρισμα ID 844424932360192, το ID μονάδας κατανομής 844424932360192 (τύπος δεδομένων σε σειρά), έχει περικοπεί πριν από τη σελίδα (1: 368) και θα ξαναχτιστεί.
Msg 8906, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα (1: 79) στη βάση δεδομένων ID 39 εκχωρείται στο SGAM (1: 3) και στο PFS (1: 1), αλλά δεν εκχωρήθηκε σε κανένα IAM. Σημαίες PFS "MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL".
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 295) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 34, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2, αναγνωριστικό διαμερίσματος 562949955649536, ID μονάδας κατανομής 562949955649536 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8906, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα (1: 80) στη βάση δεδομένων ID 39 εκχωρείται στο SGAM (1: 3) και στο PFS (1: 1), αλλά δεν εκχωρήθηκε σε κανένα IAM. Σημαίες PFS "MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL".
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 2575, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Η σελίδα Χάρτης κατανομής ευρετηρίου (IAM) (1: 368) επισημαίνεται από τον επόμενο δείκτη της σελίδας IAM (0: 0) στο αντικείμενο ID 34, αναγνωριστικό ευρετηρίου 3, αναγνωριστικό διαμερίσματος 844424932360192, ID μονάδας κατανομής 844424932360192 (τύπος In-line δεδομένα), αλλά δεν ανιχνεύτηκε στη σάρωση.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 824, επίπεδο 24, κατάσταση 2, γραμμή 8
SQL Server εντόπισε ένα λογικό σφάλμα I / O που βασίζεται στη συνέπεια: λανθασμένο pageid (αναμένεται 1: 261, πραγματικό 114: 34). Παρουσιάστηκε κατά την ανάγνωση της σελίδας (1: 261) στη βάση δεδομένων ID 39 στο offset 0x0000000020a000 στο αρχείο 'C: Program Files Microsoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Πρόσθετα μηνύματα στο SQL Server αρχείο καταγραφής σφαλμάτων ή αρχείο συμβάντων συστήματος μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόκειται για σοβαρή κατάσταση σφάλματος που απειλεί την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ολοκληρώστε έναν πλήρη έλεγχο συνέπειας βάσης δεδομένων (DBCC CHECKDB). Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. για περισσότερες πληροφορίες, δείτε SQL Server Βιβλία online.
Msg 824, επίπεδο 24, κατάσταση 2, γραμμή 8
SQL Server εντόπισε ένα λογικό σφάλμα I / O που βασίζεται στη συνέπεια: εσφαλμένο pageid (αναμένεται 1: 369, πραγματικό 40:60). Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια ανάγνωσης της σελίδας (1: 369) στο αναγνωριστικό βάσης δεδομένων 39 στο όφσετ 0x000000002e2000 στο αρχείο 'C: Program Files Microsoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Πρόσθετα μηνύματα στο SQL Server αρχείο καταγραφής σφαλμάτων ή αρχείο συμβάντων συστήματος μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόκειται για σοβαρή κατάσταση σφάλματος που απειλεί την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ολοκληρώστε έναν πλήρη έλεγχο συνέπειας βάσης δεδομένων (DBCC CHECKDB). Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. για περισσότερες πληροφορίες, δείτε SQL Server Βιβλία online.

όπου «Σφάλμα1» είναι το όνομα της κατεστραμμένης βάσης δεδομένων MDF που επισκευάζεται.

Μήνυμα 8905 δηλώνει μια έκταση που έχει εκχωρηθεί στο GAM, αλλά κανένα SGAM ή το IAM δεν το έχει εκχωρήσει. Αυτό είναι ένα σφάλμα κατανομής.

Στιγμιότυπο οθόνης του μηνύματος σφάλματος:

Ακριβής εξήγηση:

Στη βάση δεδομένων MDF, τα δεδομένα αποθηκεύονται ως σελίδες. Όλα τα GAM, SGAM και IAM χρησιμοποιούνται για κατανομές. Και τα δεδομένα κατανέμονται στη μονάδα έκτασης (8 σελίδες) αντί για μία σελίδα για τη βελτίωση της απόδοσης. Εάν μια έκταση κατανέμεται από την GAM αλλά δεν κατανέμεται από την SGAM ή την IAM, τότε η CHECKDB θα αναφέρει Μήνυμα 8905και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να το διορθώσετε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν μας DataNumen SQL Recovery για να ανακτήσετε τα δεδομένα από το κατεστραμμένο αρχείο MDF και να επιλύσετε αυτό το σφάλμα.

Δείγμα αρχείου 1:

Δείξτε κατεστραμμένα αρχεία MDF στα οποία ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ_ALLOW_DATA_LOSS Θα βρείτε Μήνυμα 8905 σφάλμα, αλλά ΔΕΝ μπορείτε να ανακτήσετε τη βάση δεδομένων, ενώ DataNumen SQL Recovery μπορώ.

SQL Server εκδοχή Κατεστραμμένο αρχείο MDF Διορθώθηκε το αρχείο MDF από DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Error11.mdf Σφάλμα11_fixed.mdf