Brug af materiale på vores hjemmeside

Indholdet på denne hjemmeside, herunder information, illustrationer, tekst og billeder (samlet "materialer"), er beskyttet af love om ophavsret. Materialerne må kun tilgås og bruges til personlige eller uddannelsesmæssige formål. Uden tilladelse fra DataNumen, Inc., har du ikke tilladelse til at ændre eller bruge materialerne til andre formål. Genudgivelse, gengivelse, sosting eller distribution af materiale fra denne hjemmeside er forbudt, undtagen som angivet nedenfor.

Kun til personlige eller uddannelsesmæssige formål må du udskrive materialer fra denne hjemmeside, forudsat at enhver original meddelelse om ophavsret er inkluderet i alle kopier.

Enhver computersoftware, der er tilgængelig til download eller på anden måde tilgængelig fra denne hjemmeside, er underlagt vilkårene i den relevante licensaftale.

Materialer på denne hjemmeside, udarbejdet af DataNumen, Inc. fra forskellige kilder, kan ændres uden forudgående varsel.

Websteder, der er linket fra dette websted

DataNumen, Inc. kontrollerer ikke de websteder, der er linket til fra denne hjemmeside, og påtager sig intet ansvar for nogen kommunikation eller materiale, der er tilgængeligt på sådanne linkede websteder. Links på denne hjemmeside til andre websteder er ikke tænkt som henvisninger eller påtegninger af de linkede enheder og er kun tilvejebragt for nemheds skyld.

Begrænsning af ansvar og garanti

VED AT BRUGE TJENESTEN ACCEPTERER KUNDEN AT PÅ ALLE RISICI FORBUNDET MED DEN. DATANUMEN, INC. LEVERER TJENESTER "SOM DE ER" UDEN NOGEN GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR INFORMATION, TJENESTER, UAFBRUDT ADGANG, PRODUKTER LEVERET I FORBINDELSE MED SERVICEEN, DATANUMEN, INC. SOFTWARE, DER ER LICENSERET TIL KUNDEN, ELLER RESULTATERNE OPNÅET GENNEM TJENESTEN. SPECIFIKKER, DATANUMEN, INC. FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL:

  1. ENHVER GARANTI VEDRØRENDE TILGÆNGELIGHED, NØJAGTIGHED ELLER INDHOLD AF INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJENESTER; OG
  2. EVENTUELLE GARANTIER VEDRØRENDE EJENDOM, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER ALLE SKADER ELLER SKADER FORÅRSAGET AF ENHVER FEJL I YDEEVNE, FEJL, UDLEDNING, UDVIKLING, UDLEDNING, UDLEDNING, UDLEDNING, UDFØRELSE THORISERET ADGANG. KUNDEN ANERKENDER DET UDTRYKKELIGT DATANUMEN, INC. ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN ærekrænkende, stødende ELLER ULOVLIG OPFØRSEL FRA ANDRE KUNDER ELLER TREDJEPARTER, OG FOR AT RISIKOEN FOR SKADE FRA OVENNÆVNTE HAR HELT PÅ KUNDEN.

INGEN AF DEM DATANUMEN, INC. ELLER NOGEN AF DETS AGENTER, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER ELLER INDHOLDSLEVERANDØRER ER ANSVARLIGE FOR ENHVER DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER, DER OPSTÅR AF BRUG AF TJENESTEN, MAN ER IKKE I KUN TIL AT FÅ OS ADGANG. EVENTUELLE BRUD PÅ GARANTI. KUNDEN ANERKENDER HERMED, AT BESTEMMELSERNE I DENNE AFSNIT GÆLDER FOR ALT INDHOLD PÅ TJENESTEN.