Introduktion

Siemens, en Fortune Global 500 og kraftcenter inden for industri, energi, sundhedspleje og infrastruktur, er ofte afhængig af enorme Excel datasæt og regneark til at drive beslutningsprocesserne. Disse Excel-filer er afgørende for deres drift, analyser og finansielle rapportering. Men som enhver organisation, der arbejder i denne skala, er der altid truslen om datakorruption.

Dette casestudie har til formål at illustrere de udfordringer, Siemens stod over for med korrupte Excel-filer, den løsning, de har taget i brug med DataNumen Excel Repair, og resultaterne af denne implementering.

Udfordringen

I juli 2016 bemærkede Siemens' interne it-team et stigende antal rapporter fra forskellige afdelinger om, at Excel-filer blev beskadiget. Årsagerne varierede - fra uventede nedlukninger til problemer under dataoverførsler eller lagerenhedsfejl.

Disse korruptioner førte til flere udfordringer:

  1. Operationelle forsinkelser: Mange teams hos Siemens er stærkt afhængige af Excel til deres daglige aktiviteter. En korrupt fil kan betyde forsinkelser i rapportering, behandling af ordrer eller endda at træffe afgørende forretningsbeslutninger.
  2. Bekymringer om dataintegritet: Siemens skulle sikre, at de data, de så og brugte, ikke bare var tilgængelige, men også nøjagtige. Med korrupte filer var der altid en risiko for unøjagtige data, hvilket førte til mangelfulde beslutninger.
  3. Ressourcedræn: Det interne it-team blev oversvømmet med anmodninger om at reparere korrupte filer og fjerne dem fra andre vigtige opgaver og projekter.

Løsningen: DataNumen Excel Repair

Efter at have evalueret forskellige værktøjer og løsninger besluttede Siemens at integrere DataNumen Excel Repair ind i deres datagendannelsesstrategi.

Nedenfor er ordren afgivet af forhandleren Comparex Group:

Siemens orden

DataNumen Excel Repair skilte sig ud af flere grunde:

  1. Høj restitutionsrate: Under evalueringsfasen fandt Siemens det ud DataNumen konsekvent bedre end andre løsninger med hensyn til genvindingsrater.
  2. Brugervenlighed: Værktøjet krævede minimal træning. Slutbrugere kunne ofte gendanne deres filer uden at skulle eskalere til IT-afdelingen, hvilket reducerede den interne billetbelastning.
  3. Bulk Recovery: I betragtning af størrelsen af ​​Siemens, evnen til DataNumen at håndtere batchgendannelse var uvurderlig, hvilket sparede både tid og ressourcer.

Implementering

Siemens igangsatte en gradvis udrulning af DataNumen Excel Repair. Pilotfasen involverede træning af it-afdelingen, oprettelse af et sæt af bedste praksis og retningslinjer og implementering af værktøjet til højt prioriterede afdelinger.

Efter succesen med pilotfasen udvidede Siemens implementeringen på tværs af andre afdelinger ved at tilbyde træningssessioner og skabe en intern videnbase til at hjælpe medarbejderne.

Resultater og fordele

Efter seks måneders implementering DataNumen Excel Repair:

  1. Reduceret nedetid: Den most Den umiddelbare fordel var den drastiske reduktion i nedetid på grund af korrupte Excel-filer. Medarbejdere kunne nu hurtigt gendanne filer på egen hånd, hvilket sikrede problemfri drift.
  2. Forbedret dataintegritet: Med DataNumenSiemens robuste gendannelsesfunktioner var sikker på integriteten af ​​de gendannede data.
  3. Reduceret IT-arbejdsbyrde: Antallet af billetter relateret til Excel-filkorruption faldt markant, hvilket gjorde det muligt for it-teamet at fokusere på andre kritiske områder.
  4. Cost Besparelser: Med hurtigere gendannelsestider og reduceret it-involvering anslog Siemens et betydeligt cost besparelse, både hvad angår mandetimer og undgået potentielle tab på grund af datakorruption.

Konklusion

Dataintegritet og tilgængelighed er afgørende for en global organisation som Siemens. Med enorme mængder data, der administreres og behandles dagligt, kan selv mindre forstyrrelser have betydelige ringvirkninger. Integrationen af DataNumen Excel Repair viste sig at være en strategisk beslutning, der effektivt løste et tilbagevendende problem.

DataNumen ikke kun leveret et værktøj, men også en løsning, der forbedrede driftseffektiviteten, sikrede dataintegritet og reducerede costs. Siemens' erfaring står som et vidnesbyrd om vigtigheden af ​​at have robuste datagendannelsesløsninger på plads i nutidens datadrevne verden.