Importer gendannede meddelelser til en mailmappe i Outlook Express

Bemærk: Før importen skal du sørge for, at Outlook Express e-mail-mappe, hvor beskederne skal importeres, fungerer korrekt. Ellers skal du sikkerhedskopiere og derefter slette dbx-filen, der svarer til mailmappen.

Start Outlook Express og hold den åben.

Vælg alle de meddelelser, der skal importeres, i outputkataloget:

Tip: For at vælge en gruppe beskedfiler skal du holde SHIFT-tasten nede, klikke på beskedfilen øverst i gruppen og derefter klikke på beskedfilen nederst i gruppen. For at tilføje beskedfiler til en gruppe, du allerede har valgt, skal du holde CTRL-tasten nede og derefter vælge de beskedfiler, du vil tilføje. For at ekskludere valgte meddelelsesfiler skal du holde CTRL-tasten nede og derefter klikke på de valgte meddelelsesfiler.

Træk de valgte meddelelser fra telefonbogen.

Slip beskederne i tarfå mailmappe i den åbnede Outlook Express.

Derefter kan du betjene de importerede meddelelser ligesom normale i Outlook Express.

Trin 1, 2, 3 i importprocessen er illustreret i følgende animation:

Importer beskeder til Outlook Express