SLUTBRUGERAFTALE

VIGTIGT - VENLIGST GENNEMGÅ GRUNDIGT: Denne DataNumen Slutbrugerlicensaftale ("EULA") etablerer en bindende juridisk kontrakt mellem dig, slutbrugeren (en enkeltperson eller en eneste juridisk enhed)og DataNumen, Inc. ( "DATANUMEN") vedrørende DATANUMEN software produkt, herunder eventuelle medfølgende filer, data og materialer oprettet og leveret af DATANUMEN ("SOFTWARE"). Ved at installere, bruge eller distribuere SOFTWAREN, du giver udtrykkeligt samtykke til at overholde bestemmelserne i denne EULA. Hvis du er uenig i nogen del af denne EULA, har du forbud mod at installere eller bruge SOFTWAREN.

Denne slutbrugerlicens er opdelt i tre sektioner: Del I vedrører demo-licensen til SOFTWAREN, Del II omhandler den fulde licens til SOFTWAREN, og Del III beskriver de generelle bestemmelser, der gældercable til begge typer licenser.

Del I Demolicens

Dette er ikke gratis software. Under de betingelser, der er beskrevet heri, tildeles du en licens af DATANUMEN at bruge et ubegrænset antal kopier af SOFTWARE-demoversionen på et ubegrænset antal computere eller arbejdsstationer, uden c.ost, i en ubestemt periode efter den første installation af SOFTWARE-demoversionen på enhver computer eller arbejdsstation.

Underlagt alle bestemmelser i denne slutbrugerlicensaftale (EULA) og uden at foretage nogen betaling til DATANUMEN, har du tilladelse til at:

  1. Udbyde nøjagtige kopier af SOFTWARE-demoversionen gratis til enhver, i overensstemmelse med denne EULA, gennem fysiske medier af enhver type eller elektronisk levering (undtagen masseforsendelser eller uopfordrede massemails);
  1. Distribuere nøjagtige kopier af SOFTWARE-demoversionen, i overensstemmelse med denne EULA, udelukkende ved at tillade downloads via det offentlige internet uden tilknyttede gebyrer; og
  1. Opret så mange nøjagtige kopier af SOFTWARE-demoversionen som ønsket med henblik på distribution som beskrevet i punkt 1 og 2 ovenfor.

I forbindelse med denne aftale betyder en "nøjagtig kopi" af SOFTWARE-demoversionen en fil, der på duplikeringstidspunktet er identisk med SOFTWARE-demoversionens distributionsfil, der er tilgængelig på produktets hjemmeside.

Det er udtrykkeligt forbudt at opkræve eller anmode om donationer for distribuerede kopier, uanset distributionsmetoden, eller at distribuere sådanne kopier med andre produkter, uanset om de kommercielle eller ikke-kommercielle, uden at have indhentet forudgående skriftligt samtykke fra DATANUMEN. Desuden er du udtrykkeligt forbudt at opkræve eller anmode om donationer i bytte for adgang til hyperlinks eller andre midler, der letter elektronisk oprettelse eller distribution af kopier af SOFTWARE-demoversionen.

DATANUMEN forbeholder sig retten til at tilbagekalde enhver eller alle distributionstilladelser efter eget skøn, når som helst og uanset årsag eller slet ingen grund.

Del II Fuld licens

I overensstemmelse med bestemmelserne i denne EULA, DATANUMEN giver dig hermed, for hver licenseret kopi, en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til at installere og bruge den fulde version af SOFTWARE, udelukkende til dine interne formål.

Ved køb af en enkeltbrugerlicens har du tilladelse til at installere og bruge én kopi af den fulde version af SOFTWARE på en enkelt computer eller arbejdsstation, udelukkende til brug for den person, der anskaffer licensen fra DATANUMEN. Hvis du har købt en flerbrugerlicens, har du tilladelse til at installere og bruge én kopi af den fulde version af SOFTWARE på flere computere, op til det samlede antal købte "Licenserede kopier", som specificeret heri. Hvis du køber en webstedslicens, har du tilladelse til at installere og bruge én kopi af den fulde version af SOFTWARE på et hvilket som helst antal computere i den organisation, der har opnået licensen.

I tilfælde af at du har installeret den fulde version af SOFTWARE på én computer ("GAMMEL COMPUTER") i overensstemmelse med vilkårene i denne EULA, må licensen IKKE overføres fra den GAMLE COMPUTER til en anden computer, medmindre den GAMLE COMPUTER ophører med at være bruges i fremtiden.

Det er forbudt at levere, overføre eller sælge kopier af den fulde version af SOFTWARE til din(e) klient(er) eller nogen tredjepart, enten helt eller delvist, og at inkludere kopier af den fulde version af SOFTWARE, enten helt eller delvist , i eller med produkter, som du sælger uden forudgående skriftligt samtykke fra DATANUMEN.

Hver licenseret kopi kan tilgås via et netværk på betingelse af, at der er købt en licenseret kopi for hver arbejdsstation, der vil få adgang til den fulde version af SOFTWARE via netværket. For eksempel, hvis 9 forskellige arbejdsstationer vil få adgang til den fulde version af SOFTWARE på netværket, skal der købes 9 licenserede kopier af den fulde version af SOFTWARE, uanset om de 9 arbejdsstationer vil få adgang til den fulde version af SOFTWARE på forskellige tidspunkter eller samtidigt.

Som køber af en flerbrugerlicens er du ansvarlig for at duplikere og distribuere den fulde SOFTWARE-version til brug i overensstemmelse med vilkårene i denne EULA og for at overvåge antallet af kopier af den fulde SOFTWARE-version, der er installeret og brugt af din organisation . Du accepterer hermed, at efter anmodning fra DATANUMEN or DATANUMEN's autoriserede repræsentant, vil du inden for tredive (30) dage levere omfattende dokumentation og certificering af antallet af kopier af den fulde version af SOFTWARE, som du har installeret. Under en flerbrugerlicens må den fulde version af SOFTWARE kun installeres på computere, der drives af eller på vegne af din organisation.

Del III Generelle bestemmelser

Alle rettigheder og privilegier vedrørende SOFTWAREN, som ikke udtrykkeligt er tildelt i denne EULA, forbliver helt og udelukkende forbeholdt og af DATANUMEN. SOFTWAREN er beskyttet af nationale og internationale love om ophavsret sammen med yderligere intellektuel ejendomsret og traktater, der er relevante for din brug af SOFTWAREN.

Din brug, installation og distribution af SOFTWAREN skal nøje overholde bestemmelserne i denne EULA. Det er forbudt at leje, lease, udlåne, underlicensere, ændre, oversætte, reverse engineering, dekompilere, adskille eller skabe afledte værker baseret på SOFTWAREN, enten delvist eller i sin helhed, og du må ikke give nogen tredjepart tilladelse til at deltage i sådanne aktiviteter. Derudover er det forbudt at give adgang til SOFTWAREN til andre i forbindelse med et servicebureau, applikationstjenesteudbyder eller lignende forretningsaktiviteter, og du må ikke tillade nogen tredjepart at gøre det. Licensen tildelt i denne slutbrugerlicensaftale inkluderer ingen rettigheder eller krav til kildekodeversionen af ​​SOFTWAREN.

Ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger

SOFTWAREN, SAMMEN MED EVENTUELL RELATERET SOFTWARE, FILER, DATA OG MATERIALER, ER PRÆsenterET OG DISTRIBUERET PÅ EN "SOM DEN ER"-BASIS OG UDEN NOGEN GARANTI, UANSETT UNDERFORSTÅET ELLER EKSPLITIGT. DETTE INKLUDERER, MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL EN SPECIFIK hensigt. DATANUMEN, DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER ELLER LICENSGIVERE HVERKEN FORSIKKER, GARANTERER ELLER FREMSTILLER NOGEN REPRÆSENTATIONER VEDRØRENDE ANSÆTTELSEN ELLER RESULTATER AFLEDEDE AF SOFTWAREN. DATANUMEN OG DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER ELLER LICENSGIVERE GIVER INGEN BEKRÆFTELSE, AT SOFTWARENS FUNKTION VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, OG GARANTERER EJER EFFEKTIVITETEN AF NOGEN DATAGENDANNELSE OG/ELLER FILGENOPRETNING OG GENOPRETTELSE AF FILER. ELLER DELVIS. DU ANERKENDER, AT DATABEHANDLING PRAKSIS NØDVER EN OMFATTENDE TEST AF ENHVER APPLIKATION, INKLUSIVE SOFTWAREN, MED IKKE-VITALE DATA, FØR DU FORLÆSER DET. DU ACCEPTERER HERMED FULD ANSVAR FOR ANVENDELSE AF GENTAGELSER AF SOFTWAREN, DER ER OMFATTET AF DENNE LICENS. DENNE GARANTIANSVARSFRASKRIVELSE VIRKER SOM ET AFGØRENDE ELEMENT I DENNE LICENSAFTALE.

UNDTAGET NÅR DET UDTRYKKELIGT FORBUDT I HENHOLD TIL RELEVANTE LOVE, DATANUMEN, SKAL DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER ELLER LICENSGIVER IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER ELLER PENGETARY TAB SOM KOMMER AF BRUGEN ELLER MANGLENDE AT BRUGE SOFTWAREN. ETHVERT ANSVAR PÅ SIDEN AF DATANUMEN, SKAL DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER ELLER LICENSGIVERE EKSKLUSIVT VÆRE BEGRÆNSET TIL AT TILBAGEBETALTE LICENSGEBYRER TIL DATANUMEN. MEDMINDRE DET ER EKSPLICITET FORBUDT AF APPLICABLE LOVE, DATANUMEN, DETS PRINCIPALER, AKTIONÆRER, OFFICERER, MEDARBEJDERE, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, LICENSGIVERE, KONTRAKTØRER, DATTERSELSKABER ELLER MODERORGANISATIONER, SKAL IKKE BÆRE ANSVAR FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE HENSIGHEDER ATING TIL SOFTWARENS BESKÆFTIGELSE ELLER DIT FORHOLD TIL DATANUMEN, DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER ELLER LICENSGIVERE (HERunder, UDEN BEGRÆNSNING, TAB ELLER OFFENTLIGGØRELSE AF DATA ELLER OPLYSNINGER, TAB AF FORTJENNING, INDTÆGNING, FORRETNINGSMULIGHEDER ELLER KONKURRENCEFREMSTILLING ELLER VIRKSOMHEDSFORSTYRELSE), BASEREDE PÅ KONTRAKTELIGE FORPLIGTELSER , GARANTI, Uagtsomhed, STRENGT ANSVAR, BIDRAG, ERSTATNING ELLER ETHVERT ANDRE JURIDISKE GRUNDLAG ELLER ÅRSAG TIL HANDLING, SELV HVIS DER ER OPRETTEDE OM SANDSYNLIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I ØVRIGT, DATANUMEN GODKENDER IKKE DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON TIL AT BRUGE SOFTWAREN I APPLIKATIONER ELLER SYSTEMER, HVOR SOFTWARENS MANGLENDE FUNKTION KAN FORVENTES AT RESULTERE I VÆSENTLIG FYSISK SKADE, MÅLLIG SKADE. ENHVER SÅDAN BRUG ER HELT PÅ EGEN RISIKO, OG DU ACCEPTERER AT SKADEHOLDE OG HOLDE ERSTAT DATANUMEN, DETS TILKNYTTEDE SELSKABER ELLER LICENSGIVERE FRA ENHVER OG ALLE KRAV ELLER TAB, DER OPSTÅR AF SÅDAN UAUTORISERET BRUG.

Generelt

SOFTWAREN inkluderer, men er ikke begrænset til, informationen indeholdt i dens medfølgende distribuerbare filer, data, materialer, aktiveringskoder, licensnøgler, registreringskoder og den knowhow, der er indeholdt i selve SOFTWAREN. Alt dette udgør fortrolige og forretningshemmelige oplysninger (i det følgende benævnt "Proprie".tary Information"), der enten ejes af eller er licenseret til DATANUMEN, herunder eventuelle tilknyttede ophavsrettigheder og varemærker. Du accepterer at opretholde den strengeste fortrolighed af Proprietary Information til fordel for DATANUMEN og dets licensgivere. Det er forbudt dig at sælge, licensere, udgive, vise, distribuere, afsløre eller på anden måde stille ejendomsretten til rådighedtary Oplysninger, herunder eventuelle aktiveringskoder, licensnøgler, registreringskoder eller registreringsfiler, til enhver tredjepart. Derudover må du kun bruge Proprietary Oplysninger i overensstemmelse med denne EULA. Forpligtelserne angivet i dette afsnit skal fortsat gælde, selv efter opsigelse eller annullering af Licensen.

Denne slutbrugerlicensaftale udgør den omfattende aftale mellem parterne vedrørende emnet og erstatter alle tidligere aftaler, indkøbsordrer, aftaler eller arrangementer i relation hertil.

Det er forbudt dig at overdrage, underlicensere, give i underentreprise eller på anden måde overføre nogen af ​​dine rettigheder, forpligtelser eller uddelegere nogen pligter i henhold til denne EULA, enten helt eller delvist, uden at have indhentet forudgående skriftligt samtykke fra DATANUMEN. Enhver overdragelse af denne EULA eller eventuelle rettigheder eller forpligtelser indeholdt heri er betinget af, at den tilsigtede erhverver accepterer at være bundet af vilkårene i denne EULA og påtager sig alle overdragerens ansvar og forpligtelser.

Der eksisterer ingen tredjepartsbegunstigede i forhold til løfter, forpligtelser eller repræsentationer afgivet af DATANUMEN inden for denne EULA.

Enhver dispensation givet af DATANUMEN som reaktion på din overtrædelse af denne slutbrugerlicensaftale skal ikke fortolkes som eller bidrage til en dispensation fra DATANUMEN af enhver anden eller fremtidig overtrædelse fra din side af den samme bestemmelse eller enhver anden bestemmelse i denne EULA.

Hvis en del af denne slutbrugerlicensaftale anses for ugyldig eller ikke-gennemførlig af en eller anden grund, som den vedrører en person eller omstændighed, skal den betragtes som adskillelig. Gyldigheden af ​​resten af ​​denne slutbrugerlicensaftale eller ansøgningencabsådanne bestemmelsers egnethed til andre personer eller omstændigheder forbliver upåvirket.