symptomau:

Wrth agor dogfen Word wedi'i difrodi gyda Microsoft Word 2003, fe welwch y neges gwall ganlynol:

Profodd Word wall wrth geisio agor y ffeil.

Rhowch gynnig ar yr awgrymiadau hyn.
* Gwiriwch y caniatâd ffeil ar gyfer y ddogfen neu'r gyriant.
* Sicrhewch fod digon o le cof a disg am ddim.
* Agorwch y ffeil gyda'r trawsnewidydd Adfer Testun.

Isod mae llun-lun o'r neges gwall:

Profodd Word wall wrth geisio agor y ffeil.

Cliciwch botwm “OK” i gau'r blwch negeseuon.

Esboniad manwl gywir:

Pan fydd rhai rhannau o'r ddogfen Word yn llygredig, fe gewch y negeseuon gwall uchod. Ac os yw'r llygredd yn ddifrifol ac na all Word ei adfer, gallwch ddefnyddio ein cynnyrch DataNumen Word Repair i atgyweirio'r ddogfen Word a datrys y gwall hwn.

Weithiau bydd Word yn gallu adfer rhannau o'r cynnwys o'r ddogfen lygredig, ond ni ellir adfer y rhannau sy'n weddill. Mewn achos o'r fath, gallwch hefyd ei ddefnyddio DataNumen Word Repair i adfer y rhannau hyn.

Ffeil Sampl:

Sampl o ffeil ddogfen Word llygredig a fydd yn achosi'r gwall. Gwall6_1.doc

Atgyweiriwyd y ffeil gyda DataNumen Word Repair: Gwall6_1_fixed.doc