symptomau:

Wrth agor dogfen Word wedi'i difrodi gyda Microsoft Word, bydd deialog “Trosi Ffeil” yn ymddangos ac yn gofyn i chi ddewis yr amgodio sy'n gwneud eich dogfen yn ddarllenadwy:

Dialog Trosi Ffeil

Fodd bynnag, pa bynnag amgodio a ddewiswch, ni fydd cynnwys gwreiddiol y ddogfen byth yn cael ei adfer.

Esboniad manwl gywir:

Pan fydd y wybodaeth amgodio yn y ddogfen Word yn llygredig neu'n lost, Ni fydd Word yn gallu dadgodio'r cynnwys yn y ddogfen. Felly bydd yn popio'r ymgom trosi ffeiliau ac yn gofyn am yr amgodio cywir. Ac oherwydd llygredd strwythur y ffeil a chynnwys arall, hyd yn oed os dewiswch yr amgodio cywir, ni all Word ddatgodio'r cynnwys yn iawn o hyd, sy'n golygu bod dogfen annarllenadwy a diwerth. Mewn achos o'r fath, gallwch ddefnyddio ein cynnyrch DataNumen Word Repair i atgyweirio'r ddogfen Word a datrys y gwall hwn.

Ffeil Sampl:

Sampl o ffeil ddogfen Word llygredig a fydd yn achosi'r gwall. Gwall7_1.doc

Atgyweiriwyd y ffeil gyda DataNumen Word Repair: Gwall7_1_fixed.doc