Ar gyfer archebion newydd, DataNumen yn cynnig cefnogaeth a chynnal a chadw am ddim un mis ar ôl i chi brynu ein cynnyrch. Wedi hynny, mae angen i chi naill ai danysgrifio ein Cynllun Cymorth a Chynnal a Chadw Blynyddol neu dalu am bob mynychder cymorth a chynnal a chadw.

Ar gyfer archebion uwchraddio, DataNumen ni fydd yn cynnig unrhyw gymorth a chynnal a chadw am ddim, oni bai eich bod wedi tanysgrifio ein Cynllun Cymorth a Chynnal a Chadw Blynyddol.

Os gwelwch yn dda cysylltu â ni gwybod gwybodaeth fanylach a sut i gwblhau'r taliad am y gefnogaeth a'r gwaith cynnal a chadw.