Os ydych chi'n dileu rhai cofnodion mewn tabl, neu'n dileu rhai tablau mewn cronfa ddata trwy gamgymeriad, yna gallwch chi adfer y cofnodion neu'r tablau sydd wedi'u dileu trwy DataNumen SQL Recovery, trwy ddilyn y cam-wrth-gam.

Ar gyfer y cofnodion heb eu dileu, efallai na fyddant yn ymddangos yn yr un drefn â hynny cyn iddynt gael eu dileu, felly ar ôl yr adferiad, efallai y bydd angen i chi ddefnyddio datganiadau SQL i ddod o hyd i'r cofnodion hyn sydd heb eu rhyddhau.

Ar gyfer y tablau heb eu rhyddhau, os na ellir adfer eu henwau, yna fe'u hailenwyd yn “Recovered_Table1”, “Recovered_Table2”, ac ati…