symptomau:

Wrth agor ffeil ffolderau personol Outlook (PST) sydd wedi'u difrodi neu eu llygru gyda Microsoft Outlook, fe welwch y neges gwall ganlynol:

Nid yw'r ffeil xxxx.pst yn ffeil ffolderau personol.

lle 'xxxx.pst' yw enw'r ffeil PST sydd i'w hagor.

Isod mae llun-lun o'r neges gwall:

nid ffeil ffolderau personol

Esboniad manwl gywir:

Mae'r ffeil PST yn cynnwys dwy ran, pennawd y ffeil, a'r rhan ddata ganlynol. Mae pennawd y ffeil yn cynnwys y most gwybodaeth bwysig am y ffeil gyfan, megis llofnod y ffeil, maint y ffeil, cydnawsedd, ac ati.

Os yw'r pennawd wedi'i ddifrodi neu wedi'i lygru, ac na all Microsoft Outlook ei gydnabod, yna bydd Outlook o'r farn nad yw'r ffeil gyfan yn ffeil PST ddilys ac yn riportio'r gwall hwn.

Gallwch ddefnyddio ein cynnyrch DataNumen Outlook Repair i atgyweirio'r ffeil PST llygredig a datrys y gwall hwn.

Ffeil Sampl:

Sampl o ffeil PST llygredig a fydd yn achosi'r gwall. Outlook_1.pst

Adferwyd y ffeil gan DataNumen Outlook Repair: Outlook_1_fixed.pst

Cyfeiriadau: