Adennill Outlook Express Data o Temporary Ffeiliau

Pryd Outlook Express yn crynhoi ffeil .dbx, bydd yn creu temporary .dbt ffeil o dan yr un ffolder â'r ffeil .dbx. Er enghraifft, os ydych chi'n ffeil gryno Inbox.dbx, yna'r temporary ffeil fydd Inbox.dbt.

Pan fydd gwall yn digwydd yn ystod y gweithrediad cryno ac na allwch gael mynediad i'ch ffolder post mwyach, ni allwch adfer data sydd ei eisiau o'r ffeil .dbx ychwaith, yna mae'n dal yn bosibl adfer eich data o'r temporarffeil .dbt, fel a ganlyn:

  1. Lleolwch y ffolder lle mae'r ffeil .dbx yn cael ei storio.
  2. Gwiriwch a oes temporary .dbt ffeil o dan yr un ffolder.
  3. Os oes, yna ei ailenwi i ffeil arall gydag estyniad ffeil .dbx, er enghraifft, os enw'r ffeil .dbt yw Inbox.dbt, yna gallwch ei ailenwi yn InboxTemp.dbx.
  4. Defnyddio DataNumen Outlook Express Repair i sganio'r ffeil InboxTemp.dbx ac adfer e-byst ohono.