Aelodaeth o Sefydliadau Rhyngwladol

DataNumen yn talu llawer o sylw i gyfnewid a chydweithredu rhyngwladol. Mae ganddo nifer o aelodaeth a phartneriaethau gyda sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol pwysig. Rydym yn cadw cysylltiad arbennig o agos â'r sefydliadau a restrir yma, ond DataNumen hefyd yn weithgar mewn ystod eang o fentrau a phartneriaethau eraill ym meysydd meddalwedd, comin, ymgysylltu amgylcheddol a chymdeithasol.

Cymdeithas y Diwydiant Meddalwedd a Gwybodaeth

Mae Cymdeithas y Diwydiant Meddalwedd a Gwybodaeth yn un o'r most cymdeithasau masnach pwysig ar gyfer y diwydiant meddalwedd a chynnwys digidol. Mae SIIA yn darparu gwasanaethau byd-eang ym maes cysylltiadau llywodraeth, datblygu busnes, addysg gorfforaethol a diogelu eiddo deallusol i'r cwmnïau blaenllaw.

Trefnu Gwerthwyr Meddalwedd Annibynnol

Trefnu Gwerthwyr Meddalwedd Annibynnol

Mae Sefydliad Gwerthwyr Meddalwedd Annibynnol (OISV) yn fenter gydweithredol o ddatblygwyr meddalwedd, marchnatwyr, dosbarthwyr a manwerthwyr sy'n cyfuno eu meddyliau a'u syniadau i greu meddalwedd ac arferion gwell i bawb. Mae'r OISV yn seiliedig ar werthoedd cydraddoldeb, democratiaeth, gonestrwydd, undod a helpu eraill i gyflawni eu nodau.

Gweithwyr Proffesiynol y Diwydiant Meddalwedd

Gweithwyr Proffesiynol y Diwydiant Meddalwedd

Gweithwyr Proffesiynol y Diwydiant Meddalwedd yw un o grwpiau mwyaf y byd sy'n cynrychioli aelodau o'r diwydiant meddalwedd, gyda dros 2400 o aelodau mewn 93 o wledydd.

Cymdeithas Gweithwyr Proffesiynol Diwydiant Meddalwedd Annibynnol

Cymdeithas Gweithwyr Proffesiynol Diwydiant Meddalwedd Annibynnol

Mae AISIP yn gymdeithas broffesiynol ar gyfer pobl sy'n gweithio yn y diwydiant meddalwedd annibynnol. M.ost Mae aelodau AISIP yn gwerthu meddalwedd a gwasanaethau o’u gwefannau, ac yn ymdrechu i gynnig cynhyrchion gwerthfawr, gwerth chweil wrth greu incwm.

Cydweithfa Meddalwedd Addysgol

Cydweithfa Meddalwedd Addysgol

Mae ESC (Educational Software Cooperative) yn gorfforaeth ddielw sy'n dwyn ynghyd ddatblygwyr, cyhoeddwyr, dosbarthwyr a defnyddwyr meddalwedd addysgol.

Cymdeithas Adfer Data Proffesiynol Rhyngwladol

Cymdeithas Adfer Data Proffesiynol Rhyngwladol

Mae IPDRA (Cymdeithas Adfer Data Proffesiynol Rhyngwladol) wedi'i sefydlu i gynorthwyo sefydliadau ac unigolion a oedd wediost data trwy eu pwyntio tuag at gwmni Adfer Data cymwys, profiadol ac ardystiedig.