Pam na allaf ddod o hyd i'r e-byst yr ydych eu heisiau neu wrthrychau eraill yn y ffeil PST sefydlog?

Weithiau mae'ch e-byst eisiau a gwrthrychau eraill yn cael eu hadfer ond mae eu henwau'n cael eu newid neu maen nhw'n cael eu symud i rai ffolderau arbennig fel “Recovered_Groupxxx”, oherwydd llygredd y ffeil. Felly i wirio a yw'r e-byst neu wrthrychau eraill yn cael eu hadfer, gallwch ddefnyddio'r pynciau e-bost neu briodweddau eraill y gwrthrych, i chwilio amdanynt.

Fel ar gyfer ffolder, os ydych chi'n dal i gofio rhai o'r negeseuon e-bost yn y ffolder honno, yna gallwch chwilio am yr e-byst hyn trwy eu pynciau, yna yn seiliedig ar ganlyniad y chwiliad, dewch o hyd i'ch ffolder yr ydych ei eisiau.