Swyddi

Croeso i weithle cyffrous a chreadigol, lle mai'r bobl sy'n gwneud y gwahaniaeth.

At DataNumen, rydym yn gwybod bod ein llwyddiant yn ganlyniad i'n gweithlu anhygoel - tîm o weithwyr proffesiynol talentog, uchel eu cymhelliant, yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu datrysiadau adfer data sy'n helpu pobl pan fydd trychineb data yn digwydd. Rydyn ni'n angerddol am yr hyn rydyn ni'n ei wneud a phwy rydyn ni'n ei wneud, a chyda'r angerdd hwnnw daw pwrpas.

Fel tîm, rydym yn barhaus yn chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol o ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid a gweithredu ein busnes.

Mae ein cenhadaeth yn syml: gwnewch gynhyrchion gwych sy'n helpu pobl i adfer eu data gymaint â phosibl. Mae ein hamgylchedd gwaith cydweithredol yn ein cadw ni'n canolbwyntio ac ar y cyd wedi ymrwymo i gyflawni'r nod hwn. DataNumenMae diwylliant yn croesawu amrywiaeth syniadau, ffyrdd o fyw, mewnwelediadau proffesiynol a safbwyntiau personol. Rydyn ni'n falch o'r hyn rydyn ni'n ei wneud ac rydyn ni bob amser yn chwilio am bobl angerddol i helpu i gadw ein busnes yn ffynnu.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â'n tîm? Edrychwch ar ein swyddi isod a gwnewch gais heddiw.