184 Adnoddau Excel Gorau ar y Rhyngrwyd

Yn yr erthygl hon, rydym yn casglu ac yn categoreiddio'r 184 o adnoddau Excel ar-lein gorau.

Excel yw'r most meddalwedd taenlen boblogaidd yn y byd. Yn yr erthygl hon, rydym wedi casglu'r most 184 o adnoddau Excel defnyddiol ar y Rhyngrwyd. Dyma'r rhestr fwyaf o adnoddau Excel ar-lein. A byddwn yn ei ddiweddaru'n rheolaidd pan ddarganfyddir adnoddau newydd. Dim ond ei ddarllen, rhoi sylwadau, ei rannu neu ei nod tudalen fel y dymunwch.Adnoddau Excel

Er mwyn ei gwneud hi'n hawdd darllen a defnyddio'r holl adnoddau hyn, rydym wedi dosbarthu'r holl adnoddau yn 16 categori.

 1. Ychwanegiadau ac Offer (35 Adnoddau)Ychwanegiadau ac Offer

Yn y categori hwn, rydym yn casglu cyfanswm o 35 gwefan orau. Mae pob gwefan yn cael ei hadolygu â llaw i sicrhau bod ei chynnwys yn cwrdd â'n safon ansawdd uchaf.

Mae pob gwefan yn cael ei graddio o un-star (yr isaf) i bum stars (yr uchaf), yn seiliedig ar ein hadolygiad. Ar ben hynny, rydym hefyd yn crynhoi'r holl ychwanegion / offer, yn ogystal â'r rhai am ddim a'r rhai taledig, fel y gallwch gael syniad clir ynghylch faint o ychwanegion / offer sydd ar y wefan. Yn olaf, rydym yn ysgrifennu crynodeb byr am y wefan.

 1. Blogiau (12 Adnoddau)Blogiau

Yn y categori hwn, rydym yn casglu cyfanswm o 12 gwefan orau. Rydym wedi adolygu pob gwefan â llaw i sicrhau bod ei chynnwys yn cwrdd â'n safon ansawdd uchaf.

Mae pob gwefan yn cael ei graddio o un-star (yr isaf) i bum stars (yr uchaf), yn seiliedig ar ein hadolygiad. Ar ben hynny, rydym hefyd yn cyfrifo'r cyfanswm tosts oddeutu pob gwefan, fel y gallwch gael syniad clir ynghylch faint tosts ar y gwefannau hynny. Yn olaf, rydym yn ysgrifennu crynodeb byr am bob gwefan.

 1. Cynhwysfawr (29 Adnoddau)

Gyfun

Yn y categori hwn, rydym yn casglu cyfanswm o 30 gwefan orau. Rydym wedi adolygu pob gwefan â llaw i sicrhau bod ei chynnwys yn cwrdd â'n safon ansawdd uchaf.

Mae pob gwefan yn cael ei graddio o un-star (yr isaf) i bum stars (yr uchaf), yn seiliedig ar ein hadolygiad. Ar ben hynny, rydym hefyd yn rhestru prif gategorïau pob gwefan, fel y gallwch gael syniad clir am y cynnwys yn y gwefannau hynny. Yn olaf, rydym yn ysgrifennu crynodeb byr am bob gwefan.

 1. Ymgynghori (4 Adnoddau)

Ymgynghori

Yn y categori hwn, rydym wedi casglu cyfanswm o 4 gwefan orau. Rydym wedi adolygu pob gwefan â llaw i sicrhau bod ei chynnwys yn cwrdd â'n safon ansawdd uchaf.

Mae pob gwefan yn cael ei graddio o un-star (yr isaf) i bum stars (yr uchaf), yn seiliedig ar ein hadolygiad. Ar ben hynny, rydym hefyd yn rhestru dulliau ymgynghori pob gwefan, fel y gallwch gael syniad clir ynghylch sut i gael cysylltiad â'r gwefannau hynny. Yn olaf, rydym yn ysgrifennu crynodeb byr am bob gwefan.

 1. Cyrsiau Hyfforddi (21 Adnoddau)

Cyrsiau Hyfforddi

Yn y categori hwn, rydym yn casglu cyfanswm o 22 gwefan orau. Rydym wedi adolygu pob gwefan â llaw i sicrhau bod ei chynnwys yn cwrdd â'n safon ansawdd uchaf.

Mae pob gwefan yn cael ei graddio o un-star (yr isaf) i bum stars (yr uchaf), yn seiliedig ar ein hadolygiad. Ar ben hynny, rydym hefyd yn rhestru pris ac math astudio pob gwefan, fel y gallwch gael syniad clir ynghylch sut i astudio ar y gwefannau hynny. Yn olaf, rydym yn rhestru'r uchafbwyntiau am bob gwefan yn ôl ein hadolygiad.

 1. Dangosfyrddau (3 Adnoddau)

Dangosfyrddau

Yn y categori hwn, rydym yn casglu cyfanswm o 3 gwefan orau. Rydym wedi adolygu pob gwefan â llaw i sicrhau bod ei chynnwys yn cwrdd â'n safon ansawdd uchaf.

Mae pob gwefan yn cael ei graddio o un-star (yr isaf) i bum stars (yr uchaf), yn seiliedig ar ein hadolygiad. Ar ben hynny, rydym hefyd yn crynhoi holl ddangosfyrddau pob gwefan, gan gynnwys y rhai am ddim a'r rhai taledig, fel y gallwch gael syniad clir ynghylch faint o ddangosfyrddau sydd ar y gwefannau hynny. Yn olaf, rydym yn rhestru'r uchafbwyntiau am bob gwefan yn ôl ein hadolygiad.

 1. Fforwm (8 Adnoddau)

Fforwm

Yn y categori hwn, rydym yn casglu cyfanswm o 8 gwefan orau. Rydym wedi adolygu pob gwefan â llaw i sicrhau bod ei chynnwys yn cwrdd â'n safon ansawdd uchaf.

Mae pob gwefan yn cael ei graddio o un-star (yr isaf) i bum stars (yr uchaf), yn seiliedig ar ein hadolygiad. Ar ben hynny, rydym hefyd yn crynhoi'r holl edafedd / pynciau yn ogystal â tosts pob gwefan, fel y gallwch gael syniad clir ynghylch a yw'r wefan yn weithredol ai peidio. Yn olaf, rydym yn ysgrifennu crynodeb byr am bob gwefan.

 1. Taenlenni (3 Adnoddau)

taenlenni

Yn y categori hwn, rydym yn casglu cyfanswm o 3 gwefan orau. Rydym wedi adolygu pob gwefan â llaw i sicrhau bod ei chynnwys yn cwrdd â'n safon ansawdd uchaf.

Mae pob gwefan yn cael ei graddio o un-star (yr isaf) i bum stars (yr uchaf), yn seiliedig ar ein hadolygiad. Ar ben hynny, rydym yn ysgrifennu crynodeb byr am bob gwefan, fel y gallwch gael argraff fer o bob gwefan.

 1. Templedi (4 Adnoddau)

Templedi

Yn y categori hwn, rydym yn casglu cyfanswm o 4 gwefan orau. Gwnaethom adolygu pob gwefan â llaw i sicrhau bod ei chynnwys yn cwrdd â'n safon ansawdd uchaf.

Mae pob gwefan yn cael ei graddio o un-star (yr isaf) i bum stars (yr uchaf), yn seiliedig ar ein hadolygiad. Ar ben hynny, rydym hefyd yn crynhoi holl dempledi pob gwefan, fel y gallwch gael syniad clir ynghylch faint o dempledi sydd ar y gwefannau hynny. Yn olaf, rydym yn ysgrifennu crynodebau byr ar gyfer y gwefannau hynny.

 1. Profion (5 Adnoddau)

Profion

Yn y categori hwn, rydym yn casglu 5 gwefan orau i gyd. Gwnaethom adolygu pob gwefan â llaw i sicrhau bod ei chynnwys yn cwrdd â'n safon ansawdd uchaf.

Mae pob gwefan yn cael ei graddio o un-star (yr isaf) i bum stars (yr uchaf), yn seiliedig ar ein hadolygiad. Ar ben hynny, rydym hefyd yn rhestru uchafbwyntiau pob gwefan, fel y gallwch gael syniad byr am bob gwefan. Yn olaf, rydym yn rhestru'r gwahanol brif ddibenion am y gwefannau hynny.

 1. Awgrymiadau (16 Adnoddau)

Awgrymiadau

Yn y categori hwn, rydym yn casglu cyfanswm o 16 gwefan orau. Rydym wedi adolygu pob gwefan â llaw i sicrhau bod ei chynnwys yn cwrdd â'n safon ansawdd uchaf.

Mae pob gwefan yn cael ei graddio o un-star (yr isaf) i bum stars (yr uchaf), yn seiliedig ar ein hadolygiad. Ar ben hynny, rydym hefyd yn crynhoi'r holl gynghorion ar bob gwefan, fel y gallwch gael syniad clir ynghylch faint o awgrymiadau sydd ar y wefan. Yn olaf, rydym yn ysgrifennu crynodeb byr am bob gwefan.

 1. Tiwtorialau (5 Adnoddau)

Tiwtorialau

Yn y categori hwn, rydym yn casglu 5 gwefan orau i gyd. Rydym yn adolygu pob gwefan â llaw i sicrhau bod ei chynnwys yn cwrdd â'n safon ansawdd uchaf.

Mae pob gwefan yn cael ei graddio o un-star (yr isaf) i bum stars (yr uchaf), yn seiliedig ar ein hadolygiad. Ar ben hynny, rydym hefyd yn crynhoi holl erthyglau neu diwtorialau pob gwefan, fel y gallwch gael syniad clir ynghylch faint o erthyglau neu diwtorialau sydd ar y gwefannau hynny. Yn olaf, rydym yn rhestru uchafbwyntiau pob gwefan.

 1. Fideos (8 Adnoddau)

fideos

Yn y categori hwn, rydym yn casglu cyfanswm o 8 gwefan orau. Rydym wedi adolygu pob gwefan â llaw i sicrhau bod ei chynnwys yn cwrdd â'n safon ansawdd uchaf.

Mae pob gwefan yn cael ei graddio o un-star (yr isaf) i bum stars (yr uchaf), yn seiliedig ar ein hadolygiad. Ar ben hynny, rydym hefyd yn crynhoi holl fideos rhad ac am ddim pob gwefan, fel y gallwch gael syniad clir ynghylch faint o fideos sydd ar y gwefannau hynny. Yn olaf, rydym yn ysgrifennu crynodeb byr ar gyfer pob gwefan.

 1. Llyfrau (11 Adnoddau)

Llyfrau

Yn y categori hwn, rydym yn casglu cyfanswm o 11 llyfr gorau. Rydym yn adolygu pob llyfr â llaw i sicrhau bod ei gynnwys yn cwrdd â'n safon ansawdd uchaf.

Mae pob llyfr yn cael ei raddio o un-star (yr isaf) i bum stars (yr uchaf), yn seiliedig ar ein hadolygiad. Ar ben hynny, rydym hefyd yn crynhoi holl adolygiadau Amazon o bob llyfr, fel y gallwch gael syniad byr am y llyfrau hynny. Yn olaf, rydym yn ysgrifennu crynodeb byr am bob llyfr.

 1. Offer Adfer Excel (12 Adnoddau)

Offeryn Adfer

Yn y categori hwn, rydym yn casglu cyfanswm o 12 offeryn adfer Excel gorau. Fe wnaethon ni brofi pob teclyn â llaw i sicrhau bod ei ansawdd yn cwrdd â'n safon uchaf.

Mae pob offeryn yn cael ei raddio o un-star (yr isaf) i bum stars (yr uchaf), yn seiliedig ar ein hadolygiad a'n hadolygiad. Ar ben hynny, rydym hefyd yn rhestru'r gyfradd adfer ar gyfartaledd, y fersiwn ddiweddaraf yn ogystal â phris pob offeryn, fel y gallwch gael syniad clir am ansawdd pob offeryn. Yn olaf, rydym yn ysgrifennu crynodeb byr am y wefan yn ôl canlyniad ein prawf.

 1. Amrywiol. (5 Adnoddau)

Yn y categori hwn, rydym yn casglu 5 gwefan amrywiol orau i gyd. Rydym yn adolygu pob gwefan â llaw i sicrhau bod ei chynnwys yn cwrdd â'n safon ansawdd uchaf.

Mae pob gwefan yn cael ei graddio o un-star (yr isaf) i bum stars (yr uchaf), yn seiliedig ar ein hadolygiad. Ar ben hynny, rydym hefyd yn rhestru dosbarthiadau manwl pob gwefan, fel y gallwch gael syniad clir ynghylch pa gategorïau y mae'r wefan yn perthyn iddynt. Yn olaf, rydym yn ysgrifennu crynodeb byr am bob gwefan.

Os dewch chi o hyd i unrhyw adnodd Excel gwych, ond heb ei gynnwys ar y rhestr hon, mae croeso i chi gysylltu â ni yn https://www.datanumen.com/contact/ fel y gallwn ei ychwanegu cyn gynted â phosibl.

Cyflwyniad Awdur:

Mae Anna Ma yn arbenigwr adfer data yn DataNumen, Inc., sy'n arwain y byd mewn technolegau adfer data, gan gynnwys rhagori ar adferiad ac adferiad geiriau cynhyrchion meddalwedd. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.datanumen. Gyda

Sylwadau ar gau.