Sut i atgyweirio rhychwantu zip ffeil?

Data a strwythurau mewnol rhychwantu Zip mae ffeiliau yn union yr un fath â ffeiliau rhaniad Zip ffeiliau. Yr unig wahaniaethau rhyngddynt yw enwau rhannau'r ffeil, hynny yw:

Pob rhan o hollt Zip mae gan y ffeil estyniad gwahanol (fel 'mysplit.z01', 'mysplit.z02', ac ati, a 'mysplit.zip'am y rhan olaf). Tra bod pob rhan o rychwantu Zip mae gan ffeiliau yr un enw (fel 'myspan.zip').

Felly, y ffordd i atgyweirio eich rhychwantu Zip ffeiliau yn union debyg i'r un ar gyfer rhaniad Zip ffeiliau (tybiwch mai 'myspan' yw enw eich ffeil rhychwant.zip'), fel a ganlyn:

1. Creu temporary ffolder ar eich gyriant caled, gan dybio ei fod yn C: \ TempFolder \.
2. Copïwch myspan.zip ar y cyntaf zip disg i C: \ TempFolder \ a'i ailenwi i myspan.z01
3. Copïwch myspan.zip ar yr ail zip disg i C: \ TempFolder \ a'i ailenwi i myspan.z02
4. Ailadroddwch gam 3 tan myspan.zip ar yr holl zip copïwyd disgiau i C: \ TempFolder \ a'u hailenwi ar sail eu harcheb. Sylwch ar y myspan.zip ar yr olaf zip nid oes angen ailenwi disg.
5. Dilynwch y cyfarwyddiadau wrth atgyweirio rhaniad zip file i atgyweirio'r rhychwantu Zip ffeil.