Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i'ch rhaglen atgyweirio fy ffeil?

Mae'n dibynnu ar y ffactorau canlynol:

  1. Maint eich ffeil. Os yw'ch ffeil yn enfawr, yna bydd yn cymryd amser hir i'w dadansoddi gan y bydd ein rhaglen yn gwirio ac yn dadansoddi pob beit yn eich ffeil, sy'n cymryd llawer o amser. Er enghraifft, bydd PST 100GB fel arfer yn cymryd tua 10+ awr i'w atgyweirio.
  2. Cymhlethdod eich ffeil. Os oes llawer o ddata a'u bod yn cael eu croesgyfeirio gan ei gilydd yn eich ffeil, yna fel arfer bydd yn cymryd mwy o amser i'w atgyweirio. Er enghraifft, a SQL Server Fel rheol, bydd ffeil MDF gyda llawer o dablau, mynegeion a gwrthrychau eraill yn cymryd sawl awr i'w hatgyweirio.
  3. Y math o'ch ffeil. Mae rhai fformatau ffeil yn arbennig o gymhleth, sy'n gofyn am fwy o amser nag eraill. Er enghraifft, AutoCAD DWG ffeil braidd yn gymhleth, felly hyd yn oed 5MB DWG gall y ffeil gymryd sawl awr i'w hatgyweirio.