Methais ag atgyweirio fy ffeil gyda'ch cynnyrch, pam?

Os gwelwch yn dda cysylltwch â'n cefnogaeth dechnegol.

Os yn bosibl, anfonwch y log atgyweirio atom hefyd. I gael y log atgyweirio, gwnewch fel a ganlyn:

  1. Atgyweirio'ch ffeil
  2. Ar ôl y broses atgyweirio, cliciwch y botwm “Save Log”.
  3. Yn y dialog cadw ffeiliau, gwnewch yn siŵr bod yr opsiwn “Cynnwys Gwybodaeth System” yn cael ei ddewis.
  4. Cadwch y log i mewn i ffeil.
  5. Cywasgwch y ffeil gyda WinZip neu EnnillRAR a'i anfon atom.

Hefyd dywedwch wrthym y rheswm dros lygredd eich ffeil fel y gallwn eich gwasanaethu'n well.