Mae gen i gwestiwn / problem ynglŷn ag un o'ch erthyglau blog. Beth i'w wneud?

Sori, ond rydyn ni heb staff byr felly gwnawn NI darparu cefnogaeth ar ein herthyglau blog yn https://www.datanumen.com/blogs/. Am unrhyw gwestiynau neu broblemau ynglŷn â'n herthyglau blog, ceisiwch tost nhw ar fforymau ar-lein cysylltiedig. I gael help ar sut i ddefnyddio ac addasu'r codau VBA yn ein herthyglau, gallwch hefyd tost eich cwestiynau ar fforymau datblygu ar-lein cysylltiedig.

Diolch yn fawr am eich dealltwriaeth!