Faint o gyfrifiaduron y gallaf osod eich cynnyrch arnynt?

Os ydych chi'n prynu un drwydded, yna gallwch chi osod ein cynnyrch ar un cyfrifiadur yn unig. Sylwch NA ALLWCH drosglwyddo'r drwydded o un cyfrifiadur i'r llall, oni bai na fydd yr hen gyfrifiadur byth yn cael ei ddefnyddio yn y dyfodol mwyach (bydd yn cael ei adael).

Os ydych chi am osod ein cynnyrch ar sawl cyfrifiadur, mae gennych y 3 opsiwn canlynol:

  1. Prynu nifer y trwyddedau yn seiliedig ar faint y cyfrifiaduron rydych chi am eu gosod. Rydym yn cynnig gostyngiad cyfaint os ydych chi'n prynu sawl trwydded ar yr un pryd.
  2. Prynu trwydded safle fel y gallwch osod ein meddalwedd ar nifer anghyfyngedig o gyfrifiaduron yn eich sefydliad.
  3. Os ydych chi'n dechnegydd, ac eisiau trosglwyddo'r drwydded o un cyfrifiadur i'r llall yn rhydd, yna gallwch brynu trwydded technegydd sy'n caniatáu ichi wneud hynny.

Mae croeso i chi cysylltu â ni os oes gennych ddiddordeb mewn prynu trwydded safle neu drwydded technegydd.