Beth sy'n digwydd ar ôl i mi anfon y gorchymyn i mewn?

Yn gyffredinol, gallwch lawrlwytho fersiwn lawn y cynnyrch ar unwaith ar ôl anfon y ffurflen archebu ar-lein.

Os na chewch eich fersiwn lawn ... neu os ydych chi wedi lost fe (Hei, mae'n digwydd! 🙂 ... os gwelwch yn dda cysylltwch â'n hadran werthu. Cofiwch gynnwys eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, a rhif cadarnhau archeb (os oes gennych chi hynny).

Byddwn yn hapus i'ch helpu chi.