Rwy'n dod o hyd i nam ar eich cynnyrch. Beth i'w wneud?

Os gwelwch yn dda yn garedig cysylltu â ni a disgrifiwch y nam yn fanwl.

  1. Os yw'n nam bach, byddwn yn ei drwsio o fewn 2-3 diwrnod gwaith, yn rhyddhau trwsiad poeth ar ei gyfer, ac yn eich hysbysu am hynny.
  2. Os yw'n nam mawr, byddwn yn ei ychwanegu at ein rhestr o bethau i'w gwneud ac yn ceisio ei drwsio yn natganiad swyddogol nesaf ein cynnyrch. Os gwelwch yn dda danysgrifio i'n cylchlythyr i gael hysbysiadau am y datganiadau newydd.