Cyflwyno Gwrthrychau System yng Nghronfa Ddata Mynediad Microsoft

Mewn cronfa ddata MDB, mae sawl tabl system sy'n cynnwys gwybodaeth hanfodol am y gronfa ddata. Gelwir y tablau system hyn yn wrthrychau system. Fe'u cynhelir gan Microsoft Access ei hun ac maent wedi'u cuddio i ddefnyddwyr arferol yn ddiofyn. Fodd bynnag, gallwch eu dangos trwy'r camau canlynol:

  1. Dewiswch “Offer | Dewisiadau ”o'r brif ddewislen.
  2. Yn y tab “View”, galluogwch yr opsiwn “Gwrthrychau System”.
  3. Cliciwch “OK” i achub y newidiadau.

Ar ôl hynny, fe welwch arddangosiad tablau'r system gydag eicon ychydig yn pylu.

Bydd enwau holl dablau'r system yn start gyda rhagddodiad “MSys”. Yn ddiofyn, bydd Access yn creu'r tablau system canlynol wrth greu ffeil MDB newydd:

  • MSysAccessObjects
  • MSysACEs
  • MSysObjects
  • MSysQueries
  • Perthynas MSys

Weithiau bydd Access hefyd yn creu'r tabl system 'MSysAccessXML'.