Systémové tabulky v SQL Server Databáze MDF a NDF

In SQL Server V databázích MDF a NDF existuje mnoho systémových tabulek používaných k ukládání struktury a dalších metadat databází.

Níže je uveden seznam běžně používaných systémových tabulek:

Název systémové tabulky
sys.allocation_units
sys.objekty
sys.assembly_modules
sys.parameters
sys.check_constraints
sys.příčky
sys.sloupce
sys. postupy
sys.computed_columns
sys.sekvence
sys.default_constraints
sys.service_queues
sys.udalosti
sys.sql_dependencies
sys.event_notifications
sys.sql_expression_dependencies
sys.extended_procedures
sys.sql_modules
sys.foreign_key_columns
sys.stats
sys.foreign_keys
sys.stats_columns
sys.function_order_columns
sys.synonyma
sys.hash_indexes
sys.table_types
sys.identity_columns
sys.tabulky
sys.index_columns
sys.trigger_event_types
sys.indexy
sys.trigger_events
sys.key_constraints
spouštění systému
sys.numbered_procedure_parameters
sys.views
sys.numbered_procedures

Reference:

  1. Zobrazení katalogu objektů (Transact-SQL) pro SQL Server 2014
  2. Zobrazení katalogu objektů (Transact-SQL) pro SQL Server 2012
  3. Zobrazení katalogu objektů (Transact-SQL) pro SQL Server 2008 R2
  4. Zobrazení katalogu objektů (Transact-SQL) pro SQL Server 2008
  5. Zobrazení katalogu objektů (Transact-SQL) pro SQL Server 2005