Představení systémových objektů v databázi Microsoft Access

V databázi MDB existuje několik systémových tabulek obsahujících důležité informace o databázi. Tyto systémové tabulky se nazývají systémové objekty. Jsou udržovány samotnou aplikací Microsoft Access a ve výchozím nastavení jsou běžným uživatelům skryty. Můžete je však zobrazit pomocí následujících kroků:

  1. Vyberte „Nástroje | Možnosti “v hlavní nabídce.
  2. Na kartě „Zobrazit“ povolte možnost „Systémové objekty“.
  3. Kliknutím na „OK“ uložte změny.

Poté se zobrazí systémové tabulky s mírně ztlumenou ikonou.

Názvy všech systémových tabulek budou start s předponou „MSys“. Ve výchozím nastavení vytvoří Access při vytváření nového souboru MDB následující systémové tabulky:

  • MSysAccessObjects
  • MSysACEs
  • MSysObjects
  • MSysQueries
  • MSysRelationships

Access někdy také vytvoří systémovou tabulku „MSysAccessXML“.