Chybový kód Popis chyby Podporované verze
5 Neplatné volání procedury nebo argument Přístup 2003+
6 Přetečení Přístup 2003+
7 Nedostatek paměti Přístup 2003+
9 Index mimo rozsah Přístup 2003+
10 Toto pole je pevné nebo tempovéraruzamčen Přístup 2003+
11 Dělení nulou Přístup 2003+
13 Neshoda typu Přístup 2003+
14 Nedostatek místa v řetězci Přístup 2003+
16 Výraz je příliš složitý Přístup 2003+
17 Požadovanou operaci nelze provést Přístup 2003+
18 Došlo k přerušení uživatele Přístup 2003+
28 Nedostatek místa v zásobníku Přístup 2003+
47 Příliš mnoho klientů aplikací DLL Přístup 2003+
48 Při načítání knihovny DLL došlo k chybě Přístup 2003+
49 Špatná konvence volání DLL Přístup 2003+
51 Interní chyba Přístup 2003+
52 Chybný název nebo číslo souboru Přístup 2003+
53 Soubor nebyl nalezen Přístup 2003+
54 Špatný režim souboru Přístup 2003+
55 Soubor je již otevřen Přístup 2003+
57 Chyba I / O zařízení Přístup 2003+

Stránky:Následující