Členství v mezinárodních organizacích

DataNumen věnuje velkou pozornost mezinárodní výměně a spolupráci. Má četná členství a partnerství s významnými národními a mezinárodními organizacemi. Udržujeme obzvláště úzký kontakt s zde uvedenými institucemi, ale DataNumen je také aktivní v celé řadě dalších iniciativ a partnerství v oblastech softwaru, commonweal, životního prostředí a sociální angažovanosti.

Asociace softwarového a informačního průmyslu

Asociace softwarového a informačního průmyslu je jedním z most důležitá obchodní sdružení pro průmysl softwaru a digitálního obsahu. SIIA poskytuje vedoucím společnostem globální služby v oblasti vládních vztahů, rozvoje podnikání, podnikového vzdělávání a ochrany duševního vlastnictví.

Organizace nezávislých prodejců softwaru

Organizace nezávislých prodejců softwaru

Organizace nezávislých prodejců softwaru (OISV) je družstvo vývojářů softwaru, obchodníků, distributorů a maloobchodníků, které spojuje své myšlenky a nápady a vytváří lepší software a postupy pro každého. OISV je založen na hodnotách rovnosti, demokracie, čestnosti, solidarity a pomoci ostatním dosáhnout jejich cílů.

Profesionálové v softwarovém průmyslu

Profesionálové v softwarovém průmyslu

Software Industry Professionals je jednou z největších světových skupin zastupujících členy softwarového průmyslu s více než 2400 členy v 93 zemích.

Asociace nezávislých profesionálů v softwarovém průmyslu

Asociace nezávislých profesionálů v softwarovém průmyslu

AISIP je profesní sdružení pro lidi, kteří pracují v nezávislém softwarovém průmyslu. Most Členové AISIP prodávají software a služby ze svých webových stránek a snaží se nabízet cenné a hodnotné produkty a zároveň vytvářet příjmy.

Kooperativní vzdělávací software

Kooperativní vzdělávací software

ESC (Educational Software Cooperative) je nezisková společnost sdružující vývojáře, vydavatele, distributory a uživatele vzdělávacího softwaru.

Mezinárodní profesionální asociace pro obnovu dat

Mezinárodní profesionální asociace pro obnovu dat

IPDRA (International Professional Data Recovery Association) je založena za účelem pomoci organizacím a jednotlivcům, kteří měli lost jejich nasměrováním na kvalifikovanou, zkušenou a certifikovanou společnost pro obnovu dat.