Importovat obnovené zprávy do složky pošty v systému Windows Outlook Express

Poznámka: Před operací importu se ujistěte, že Outlook Express složka pošty, kam se mají zprávy importovat, funguje správně. V opačném případě zálohujte a poté odstraňte soubor dbx odpovídající složce pošty.

Start Outlook Express a nechte to otevřené.

Vyberte všechny zprávy, které chcete importovat do výstupního adresáře:

Tip: Chcete-li vybrat skupinu souborů zpráv, podržte klávesu SHIFT, klepněte na soubor zpráv v horní části skupiny a potom klepněte na soubor zpráv v dolní části skupiny. Chcete-li přidat soubory zpráv do skupiny, kterou jste již vybrali, podržte klávesu CTRL a poté vyberte soubory zpráv, které chcete přidat. Chcete-li vyloučit vybrané soubory zpráv, podržte klávesu CTRL a poté klikněte na vybrané soubory zpráv.

Přetáhněte vybrané zprávy z adresáře.

Přetáhněte zprávy do složky tarzískejte složku pošty v otevřeném Outlook Express.

Poté můžete importované zprávy obsluhovat stejně jako normální zprávy Outlook Express.

Krok 1, 2, 3 v procesu importu je znázorněn v následující animaci:

Importovat zprávy do Outlook Express