8 nejlepších webů se šablonami dokumentů s požadavky na produkt Word (2024) [ZDARMA]

1. Úvod

V neustále se vyvíjejícím digitálním věku může jakýkoli podnik nebo organizace, která se podílí na vytváření a správě softwarových produktů nebo jakýchkoli složitých projektů, nesmírně těžit z použití dokumentu s požadavky na produkty (PRD). Účelem PRD je nastínit účel, vlastnosti, funkčnost a chování produktu, přičemž poskytuje široký rozsah, který všem zúčastněným stranám, od vývojových týmů až po investory, poskytuje jasný obraz předpokládaného produktu.

1.1 Důležitost požadavků na produkt Word Šablona webu

Stránka šablony dokumentu požadavků na produkty aplikace Word je zdroj, který zjednodušuje proces vytváření PRD tím, že poskytuje předformátované šablony dokumentů aplikace Word, které lze snadno stáhnout a upravit tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám projektu. Tyto stránky se šablonami šetří značný čas a zajišťují pokrytí všech hlavních aspektů projektu a požadavků na produkty, čímž se snižuje riziko chybějících klíčových dat. Mohou také poskytnout konzistentní formát a strukturu pro veškerou dokumentaci vašich požadavků na produkty, což podporuje lepší porozumění a komunikaci mezi členy týmu. V kombinaci se známou a všestrannou platformou Microsoft Word tvoří tyto stránky se šablonami výkonný nástroj pro projektové manažery a vývojáře produktů.

Požadavky na produkt Word Úvod k webu šablony dokumentu

1.2 Cíle tohoto srovnání

Cílem tohoto srovnání je pomoci vám identifikovat most vhodné požadavky na produkt Word Šablona webu pro vaše potřeby. Naše hodnocení posoudí více webů na základě několika faktorů, včetně uživatelské přívětivosti webu, užitečnosti a rozmanitosti nabízených šablon, zákaznické podpory a jakýchkoli pozoruhodných funkcí nebo nevýhod. Na konci tohoto srovnání byste měli mít jasnější představu o tom, která šablona PRD je nejlépe přizpůsobena vašim potřebám správy produktů.

1.3 Obnovení souborů aplikace Word

Potřebujeme k tomu také dobrý nástroj obnovit soubory aplikace Word pokud jsou zkorumpovaní. DataNumen Word Repair je skvělá možnost:

DataNumen Word Repair 5.0 Boxshot

2. Aha! PRD šablony pro produktové manažery

Aha! je renomovaným poskytovatelem šablon PRD, tarzískání specifických potřeb produktových manažerů. Nabízí komplexní průvodce a šablony, které nejen pomáhají při dokumentování požadavků, ale také poskytují cenné informace o správě požadavků. Co nastaví Aha! Kromě toho klade důraz na strategické plánování, které pomáhá produktovým manažerům zefektivnit uvádění produktů na trh a úsilí o jejich životní cyklus.

Aha! PRD šablony pro produktové manažery

2.1 prof

 • Rozsáhlý návod: Aha! poskytuje rozsáhlé příručky a zdroje spolu se svými šablonami PRD, což z něj činí vynikající volbu pro nové produktové manažery, kteří potřebují další podporu k efektivní tvorbě dokumentů s požadavky na produkty.
 • Strategické zaměření: Šablony poskytnuté Aha! silně se zaměřují na strategické plánování produktu, což týmům pomáhá sledovat širší obraz a zároveň podrobně specifikovat specifické požadavky na produkty.
 • Uživatelsky přívětivé rozhraní: The Aha! Webová stránka PRD Template má intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, které usnadňuje procházení a stahování šablon.

2.2 Nevýhody

 • Ohromující pro začátečníky: Zatímco rozsáhlé zdroje mohou být výhodou, pro začátečníky může být obrovský objem informací ohromující.
 • Úzké zaostření: Šablony jsou silně zaměřeny na čočku produktového managementu, který nemusí vyhovovat projektovým manažerům s různými průmyslovými nebo projektovými požadavky.

3. Šablony dokumentu s požadavky na produkt Smartsheet (PRD).

Smartsheet, platforma známá pro zlepšení projektového řízení a spolupráce, nabízí cenné šablony PRD vhodné pro různá měřítka projektů. Tato stránka nabízí sbírku bezplatných šablon ke stažení, které se přiklánějí k jednoduchosti a přehlednosti, díky čemuž jsou oblíbené pro týmy, které hledají jasnou a stručnou dokumentaci.

Šablony dokumentu s požadavky na produkt Smartsheet (PRD).

3.1 prof

 • Široký výběr: Smartsheet nabízí dobrou řadu šablon PRD, které vyhovují různým měřítkům a typům projektů. To zajišťuje, že týmy najdou něco šitého na míru jejich konkrétním potřebám.
 • Snadné použití: Šablony poskytované Smartsheetem jsou navrženy pro snadné použití. Jsou jednoduché, jasné a stručné, takže týmy snadno bez komplikací vyplní potřebné informace.
 • Zdarma k použití: Všechny šablony PRD poskytované Smartsheetem jsou zdarma ke stažení a použití, což z nich činí vynikající volbu pro malé podniky nebo starnavýšení rozpočtu.

3.2 Nevýhody

 • Základní design: Zatímco jednoduchost je silnou stránkou, základní design šablon PRD Smartsheet může být méně přitažlivý pro týmy, které preferují vizuálně poutavější a komplexnější šablony.
 • Nedostatek vedení: Chybí hloubkové pokyny nebo podpora týkající se toho, jak používat šablony nebo osvědčené postupy pro PRD. To může být omezení pro týmy, které hledají větší podporu při dokumentování požadavků na produkty.

4. Šablona dokumentu s požadavky na produkt ProjectManager

ProjectManager.com poskytuje řadu šablon pro řízení projektů, včetně šablon PRD. Šablony se zaměřují na vytváření komplexních a dobře strukturovaných dokumentů, které mohou efektivně vést proces vývoje produktu od koncepční fáze až po výstupy a nakonec, post- spustit recenze.

Šablona dokumentu s požadavky na produkt ProjectManager

4.1 prof

 • Komplexní a podrobné: Šablony PRD nabízené ProjectManager.com jsou komplexní a podrobné a zajišťují pokrytí všech potenciálních aspektů požadavků na produkt.
 • Zaměření na životní cyklus projektu: Šablony jsou navrženy s důrazem na kompletní životní cyklus projektu. To zahrnuje nejen fázi tvorby a vývoje, ale také dodání a post-spustit fáze revize, díky čemuž jsou velmi efektivní pro důkladné plánování projektu.
 • Uživatelsky přívětivý: Šablony jsou uspořádány jasným způsobem a snadno se vyplňují, takže jsou praktické a snadno se používají.

4.2 Nevýhody

 • Příliš mnoho podrobností: U rychle se rozvíjejících nebo menších projektů může být vysoká úroveň detailů v těchto šablonách zbytečná nebo zahlcující. Zkrácení nebo přizpůsobení šablon tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám projektu, může nějakou dobu trvat.
 • Omezený sortiment: Web nenabízí širokou škálu šablon PRD. Takže to může být trochu omezené pro týmy, které vyžadují větší rozmanitost.

5. Šablona PRD Hustle Badger's

Hustle Badger nabízí šablony PRD, které zdůrazňují jednoduchost a upřednostňují snadné porozumění před rozsáhlými detaily. Šablony jsou navrženy tak, aby zjednodušily dokumentaci proces a efektivně vést produktové týmy fázemi plánování a realizace vývoje produktu.

Hustle Badger's PRD Template

5.1 prof

 • Jednoduchost: Tato šablona PRD je jednoduchá a přímočará, díky čemuž je neuvěřitelně uživatelsky přívětivá a snadno uchopitelná pro týmy, které v procesu vývoje produktu začínají.
 • Relevantnost: Šablony oříznou nepotřebné detaily a zaměří se na most relevantní a zásadní informace, které podporují srozumitelnost a šetří čas.
 • Výběr formátů: Hustle Badger nabízí šablony v několika formátech, včetně Wordu, takže týmům usnadňuje výběr formátu, který majíost pohodlné používání.

5.2 Nevýhody

 • Nedostatek detailů: Jednoduchost a přímočarost šablon nemusí vyhovovat složitým projektům, které vyžadují rozsáhlé detaily.
 • Jednorozměrný přístup: Šablony nenabízejí velkou flexibilitu, pokud jde o přizpůsobení, což by mohlo být omezující pro projekty s jedinečnými potřebami.

6. Vzorové šablony Požadavek Ukázky dokumentů v MS Word

SampleTemplates.com nabízí širokou škálu šablon, včetně šablon pro dokumenty s požadavky. Tyto šablony jsou navrženy pro Microsoft Word a nabízejí dobrou rovnováhu mezi jednoduchostí a komplexností, čímž je řízení projektů méně náročné.

Vzorové šablony Požadavek Ukázky dokumentů v MS Word

6.1 prof

 • Rozsáhlá sbírka: SampleTemplates.com nabízí širokou škálu šablon dokumentů, díky čemuž je univerzálním zdrojem pro produktové týmy i projektové manažery.
 • Snadná navigace: Webová stránka je organizována jednoduchým, uživatelsky přívětivým způsobem, což usnadňuje začínajícím uživatelům navigaci a nalezení přesně toho, co hledají.
 • Zaměřeno na Microsoft Word: Šablony jsou navrženy speciálně pro Microsoft Word a zajišťují, že uživatelé mohou využívat všechny funkce, které Word nabízí.

6.2 Nevýhody

 • Obecné vzory: Šablony nabízené na tomto webu mohou být poměrně jednoduché a nepůsobí vizuálně. Mohou postrádat profesionální vzhled, který nemusí být vhodný pro formální nebo oficiální dokumentaci.
 • Nedostatek vedení: Existuje jen minimální návod, jak šablony nejlépe používat, což může být problém pro uživatele, kteří s tvorbou dokumentů začínají.

7. Dokument s požadavky na produkt Volumetree [+ bezplatná šablona uvnitř]

Volumetree poskytuje bezplatnou šablonu dokumentu s požadavky na produkt se silným zaměřením na efektivní techniky psaní. Tento zdroj je více než jen šablona; je to průvodce, který učí uživatele, jak napsat výkonný a efektivní PRD od nuly, což z něj činí cenný přínos pro produktové manažery a vývojové týmy.

Dokument s požadavky na produkt Volumetree [+ bezplatná šablona uvnitř]

7.1 prof

 • Informativní a vzdělávací: Volumetree poskytuje nejen šablonu PRD, ale také vede své uživatele k tomu, jak psát efektivní dokumenty s požadavky na produkt. Tento vzdělávací přístup přidává hodnotu a pomáhá uživatelům zlepšit jejich dovednosti.
 • Bezplatná šablona: Poskytnutá šablona je zdarma ke stažení a použití, což je ideální pro malé podniky nebo startupy s omezeným rozpočtem.
 • Uživatelsky přívětivý: Pokyny krok za krokem a snadno sledovatelná struktura šablon činí tento zdroj uživatelsky přívětivým, a to i pro ty, kteří začínají s psaním dokumentů s požadavky na produkty.

7.2 Nevýhody

 • Nedostatek rozmanitosti: Volumetree nabízí pouze jednu šablonu PRD, která nemusí vyhovovat všem typům projektů nebo specifickým potřebám odvětví.
 • Časově náročné: Pro ty, kteří spěchají nebo mají krátké termíny, může být vzdělávací přístup časově náročný, protože podporuje učení a porozumění před okamžitým použitím šablon.

8. Pojem PRD: Šablony dokumentů s požadavky na produkt

Notion.so poskytuje řadu šablon PRD navržených tak, aby byly všestranné a komplexní. Šablony Notion, známé svou platformou pro spolupráci a přizpůsobitelnosti, jsou vhodné pro týmy, které hledají dynamický způsob správy dokumentace požadavků na produkty.

Pojem PRD: Šablony dokumentů s požadavky na produkt

8.1 prof

 • Spolupráce: Platforma Notion je navržena tak, aby fostDíky tomu je ideální pro týmy, které vyžadují aktivní vstup a komunikaci při vytváření dokumentů s požadavky na produkty.
 • Přizpůsobitelné: Šablony Notion nabízejí vysokou úroveň přizpůsobení a poskytují týmům větší tvůrčí svobodu přizpůsobit PRD jejich specifickým potřebám.
 • Obsáhlý: Šablony PRD poskytované společností Notion pokrývají širokou škálu požadavků a zajišťují zdokumentování všech klíčových aspektů vašeho produktu.

8.2 Nevýhody

 • Křivka učení: I když přizpůsobení může být přínosem, může také nést strmou křivku učení, což se může ukázat jako náročné pro uživatele, kteří jsou s platformou Notion noví.
 • Spolehlivost na internet: Protože Notion je cloudový nástroj, je vyžadován nepřetržitý přístup k internetu. To se může ukázat jako nepříjemnost pro ty, kteří preferují práci offline.

9. Dokument s požadavky na produkt Template.Net

Template.Net představuje širokou škálu šablon dokumentů, včetně šablon speciálně pro požadavky na produkt. Známý pro své rozsáhlé librarDíky profesionálně navrženým šablonám je Template.Net platformou bohatou na zdroje, která řeší různé potřeby projektů.

Dokument s požadavky na produkt Template.Net

9.1 prof

 • Rozsáhlá Library: Template.Net nabízí rozsáhlou knihovnurary šablon. Platforma uspokojuje různé potřeby dokumentace a usnadňuje nalezení přesně toho, co uživatelé hledají.
 • Profesionálně navrženo: Šablony jsou navrženy profesionály a vynikají vysoce kvalitním designem a organizovaným uspořádáním. To přináší zvýšenou úroveň profesionality do vaší dokumentace požadavků na produkt.
 • Snadné použití: Webová stránka má snadno ovladatelné rozhraní a šablony lze snadno přizpůsobit, takže Template.Net je uživatelsky přívětivý nástroj pro vytváření dokumentů s požadavky na produkty.

9.2 Nevýhody

 • Placený přístup: Významná část šablon je prémiových, což znamená, že nejsou přístupné bez předplatného.
 • Ohromující možnosti: Obrovské množství možností může být ohromující a zdlouhavé, zejména při hledání konkrétního stylu nebo typu šablony.

10. Shrnutí

10.1 Celková srovnávací tabulka

Site Počet šablon Funkce Cena Zákaznická podpora
Aha! PRD šablony pro produktové manažery Násobek Rozsáhlé vedení, strategické zaměření, uživatelsky přívětivé rozhraní Zdarma, ale lze upgradovat prostřednictvím předplatného Podpora založená na webových stránkách
Šablony dokumentu s požadavky na produkt Smartsheet (PRD). Několik Široký sortiment, snadné použití, jasný a stručný design Zdarma Webová a e-mailová podpora
Šablona dokumentu s požadavky na produkt ProjectManager Omezený Komplexní a podrobné šablony, zaměření na životní cyklus projektu, uživatelsky přívětivé rozhraní Zdarma Podpora založená na webových stránkách
Hustle Badger's PRD Template Násobek Jednoduchost, relevance, výběr formátů Zdarma Podpora založená na webových stránkách
Vzorové šablony Požadavek Ukázky dokumentů v MS Word Široký výběr Rozsáhlá sbírka, snadná navigace, zaměřené na Microsoft Word Zdarma Podpora založená na webových stránkách
Dokument s požadavky na produkt Volumetree [+ bezplatná šablona uvnitř] Jedna Informativní a vzdělávací, bezplatná šablona, ​​uživatelsky přívětivá Zdarma Podpora založená na webových stránkách
Pojem PRD: Šablony dokumentů s požadavky na produkt Několik Spolupráce, přizpůsobitelnost, komplexnost Zdarma, ale lze upgradovat prostřednictvím předplatného Webová a e-mailová podpora
Dokument s požadavky na produkt Template.Net Široký výběr Rozsáhlá library, profesionálně navržený, snadno použitelný Zdarma, ale s placenými prémiovými možnostmi Webová a e-mailová podpora

10.2 Doporučený web šablony založený na různých potřebách

Na základě našeho srovnání má každý web se šablonami své jedinečné přednosti a výběr webu se šablonami by do značné míry závisel na vašich potřebách.

 • Pokud jste novým produktovým manažerem a potřebujete hloubkovou radu, zvažte Aha! a Volumetree.
 • Pokud dáváte přednost jednoduchosti a snadné navigaci, Smartsheet a Hustle Badger by byly dobré možnosti.
 • Pokud pracujete na rozsáhlých a detailních projektech, Projektový manažer by bylo prospěšné.
 • Pro širokou škálu šablon zvažte Vzorové šablony a Template.Net.
 • U šablon s funkcemi pro spolupráci a přizpůsobení Představa.tak je skvělá platforma ke zvážení.

11. závěr

11.1 Závěrečné myšlenky a poznatky pro výběr produktu Word Požadavky na šablonu webu

Výběr správné šablony PRD je nezbytný pro efektivní správu produktu. Rozhodnutí by mělo být založeno na konkrétních potřebách a cílech projektu, stejně jako na znalosti a úrovni dovedností týmu s dokumentací požadavků na produkt.

Pro začátečníky je k dispozici šablona webu, která poskytuje rozsáhlé rady, jako je Aha! nebo Volumetree, může být most příznivý. Tyto platformy však nemusí poskytovat dostatečnou rozmanitost pro ty, kteří potřebují uspokojit různé typy projektů.

Požadavky na produkt Word Šablona dokumentu Závěr webu

Naopak platformy jako Sample Templates a Template.Net nabízejí širokou škálu šablon, ale nemusí poskytovat dostatečné vodítko pro ty, kteří jsou v tomto procesu noví. Týmy by proto měly pečlivě zvážit klady a zápory různých webů se šablonami, aby mohly učinit informované rozhodnutí.

Klíčem je zapamatovat si, že účelem webu šablony dokumentu požadavků na produkt ve Wordu je zjednodušit proces efektivní dokumentace požadavků na produkt, což týmům umožní více se soustředit na samotný proces vývoje produktu.

Úvod autora:

Vera Chen je expertka na obnovu dat DataNumen, která poskytuje širokou škálu produktů, včetně výkonného nástroje k opravit PSD obrazové soubory.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *