6 Nejlepší Převést PST na OST Nástroje (2024) [STAŽENÍ ZDARMA]

1. Úvod

1.1 Význam Převést PST na OST Nástroj

Schopnost převést osobní tabulku úložiště (PST) na tabulku úložiště offline (OST) v MS Outlook poskytuje flexibilitu a pohodlí pro uživatele, kteří spravují své e-maily a další data. Soubory PST se používají k ukládání kopií zpráv, událostí kalendáře a dalších položek v aplikaci MS Outlook. Na druhou stranu, OST soubory jsou v podstatě offline složkový soubor v MS Outlook, který by uživatelům umožnil pracovat offline a poté synchronizovat změny s Exchange serverem při příštím připojení. Proto převést PST na OST Tento nástroj je nezbytný pro efektivní správu dat a umožňuje uživatelům přistupovat k uloženým datům PST v režimu offline, kdykoli je to potřeba.PST na OST Tools

V případě, že je váš soubor PST poškozen, měli byste použít a Obnova PST aplikaci pro obnovení souboru PST předem. DataNumen Outlook Repair je takový nástroj:

DataNumen Outlook Repair

1.2 Cíle tohoto srovnání

Cílem tohoto srovnání je poskytnout komplexního průvodce různými převody PST na OST nástroje dostupné na trhu. Cíl přesahuje pouhý popis a pouští se do podrobné analýzy silných a slabých stránek každého nástroje. Má uživatelům pomoci učinit informovaná rozhodnutí na základě jejich jedinečných potřeb. Toto srovnání navíc objasňuje důležité poznatky a souhrny, které vám pomohou při prozkoumávání různých možností v Convert PST to OST nástroje.

2. Shoviv Outlook Suite

Shoviv Outlook Suite je všestranný nástroj, který dokáže spolehlivě převádět soubory PST OST. Nabízí širokou škálu funkcí, od obnovy dat po migraci. Tato sada, postavená na uživatelsky přívětivém rozhraní, dokáže zpracovávat hromadné konverze při zachování integrity dat.Shoviv Outlook Suite

2.1 prof

 • Konverze dat: Shoviv Outlook Suite efektivně převádí soubory PST na OST formátu, který zajišťuje optimální dostupnost.
 • Hromadná konverze: Shoviv umožňuje konverzi více souborů PST do OST zároveň šetří čas a námahu.
 • Možnost filtrování: Sada poskytuje pokročilé možnosti filtrů pro selektivní konverzi dat na základě zadaných kritérií.

2.2 Nevýhody

 • Cena: Shoviv Outlook Suite by mohl být považován za drahý ve srovnání s podobnými nástroji na trhu, a to může odradit uživatele, kteří dbají na rozpočet.
 • Komplexní rozhraní: Zatímco Shoviv zajistil funkčnost, pro některé uživatele může být obtížné se v softwaru orientovat kvůli jeho komplikovanému rozhraní.
 • Zákaznická podpora: Někteří uživatelé uvedli, že zákaznický servis není vždy rychlý nebo účinný při řešení problémů.

3. Aspose Convert PST to OST přes Javu

Aspose Převést PST na OST via Java je nástroj určený pro vývojáře, kteří chtějí začlenit funkci konverze e-mailu do svých aplikací Java. Je to výkonná možnost pro osobní i profesionální použití, která podporuje efektivitu správy dat.Aspose Převést PST na OST přes Javu

3.1 prof

 • Integrační schopnosti: Tento nástroj poskytuje bezproblémovou integraci s Java aplikacemi a umožňuje operátorům provádět konverze v rámci jejich vlastního softwarového prostředí.
 • Všestrannost: Kromě PST do OST převodů, Aspose také podporuje řadu dalších formátů převodu, což zlepšuje jeho aplikaci a užitečnost.
 • Integrita dat: Aspose je vytvořen tak, aby zajistil, že při provádění převodů zůstane původní struktura a data souborů zachována, čímž se sníží riziko ztráty nebo poškození dat.

3.2 Nevýhody

 • Požadovaná technická způsobilost: Uživatelé musí mít pracovní znalost Javy, aby mohli plně využít a integrovat tento nástroj Aspose, což by mohlo méně technické uživatele znevýhodnit.
 • Cena: Rozsáhlé funkce Aspose přicházejí za významné cost, které nemusí být dostupné všem potenciálním uživatelům nebo malým podnikům.
 • Omezená podpora: Někteří uživatelé hlásili potíže se získáváním včasných odpovědí nebo podpory od technického týmu Aspose.

4. Aspose Convert PST to OST přes C#

Aspose Převést PST na OST via C# je účinný nástroj pro vývojáře využívající C# k vytváření svých aplikací. Toto API poskytuje vysoce kvalitní konverzi výhled PST soubory do OST, spolu se schopností zvládnout široký rozsah úloh zpracování e-mailů.Aspose Převést PST na OST přes C#

4.1 prof

 • Integrace C#: Tento nástroj se efektivně integruje s aplikacemi C# a umožňuje uživatelům provádět konverze v rámci zvoleného vývojového prostředí.
 • Podpora širokopásmových formátů: Kromě PST do OST konverze, Aspose prostřednictvím C# zahrnuje množství dalších konverzí, což přispívá k jeho funkční zdatnosti.
 • Bezpečnost dat: S Aspose převést PST na OST přes C# je zaručeno zachování datové struktury a souborů během převodu, což výrazně snižuje možnost ztráty nebo poškození dat.

4.2 Nevýhody

 • Nezbytné znalosti C#: Tento nástroj vyžaduje solidní znalost C# pro efektivní použití a integraci, potenciálně s vyloučením uživatelů, kteří tuto technickou odbornost nemají.
 • Cost Úvahy: All-inclusive sada funkcí Aspose přichází s hlubokou cenovkou, což ji činí cost-zakázané pro určité uživatele nebo menší podniky.
 • Obavy z podpory: Zpětná vazba podpory může být podle některých uživatelů pomalá, což vede ke snížené spokojenosti uživatelů s produktem.

5. Nástroj MigrateEmails PST File Converter Tool

Nástroj MigrateEmails PST File Converter Tool je specializovaný software vytvořený pro převod souborů PST do různých formátů, včetně OST. Je to snadno dostupný software pro širokou škálu uživatelů – od jednotlivců po firmy – nabízející jednoduché uživatelské rozhraní a robustní konverzní možnosti.Nástroj MigrateEmails PST File Converter Tool

5.1 prof

 • Podpora širokého formátu: Tento nástroj podporuje velké množství formátů převodu kromě PST na OST, což zvyšuje jeho použitelnost.
 • Uživatelsky přívětivé rozhraní: MigrateEmails má intuitivní a jednoduché uživatelské rozhraní, které uživatelům usnadňuje navigaci a používání funkcí převodu.
 • Cost-Efektivní řešení: Ve srovnání s mnoha jinými PST to OST nástroje pro převod, MigrateEmails je podstatně dostupnější, což z něj činí preferovanou volbu pro uživatele s omezeným rozpočtem.

5.2 Nevýhody

 • Omezené pokročilé funkce: Přestože nástroj poskytuje klíčové možnosti převodu, neposkytuje dostatek pokročilých funkcí, což může omezit jeho použitelnost pro složité úkoly.
 • Rychlost konverze: Někteří uživatelé poznamenali, že rychlost převodu by mohla být vyšší pro větší soubory dat.
 • Zákaznická podpora: Objevily se zprávy o zpožděné době odezvy a neúčinnosti zákaznické podpory při odstraňování problémů.

6. Záloha pošty X

Mail Backup X je pokročilý nástroj, který provádí více než pouhou konverzi PST na OST. Nabízí komplexní možnosti zálohování, obnovy a převodu pro různé formáty e-mailů, což z něj činí vysoce univerzální nástroj pro širokou škálu úloh správy dat.Záloha pošty X

6.1 prof

 • Komplexní řešení: Kromě PST k OST Mail Backup X poskytuje kompletní sadu nástrojů pro správu e-mailů včetně zálohování, obnovy a konverze dat.
 • Uživatelsky přívětivé rozhraní: Je vybaven intuitivním rozhraním a poskytuje bezproblémové uživatelské prostředí i pro netechnické uživatele.
 • Vysokorychlostní konverze: Tento nástroj je známý svou vysokou rychlostí konverze, která uživatelům šetří drahocenný čas.

6.2 Nevýhody

 • Cost: Vzhledem ke své komplexní sadě funkcí přichází Mail Backup X s relativně vysokou cenou, která může být pro některé uživatele nepřístupná.
 • Velikost softwaru: Vzhledem k široké škále funkcí může být software poměrně těžký a vyžadovat značné systémové prostředky.
 • Složitost funkcí: Pro uživatele, kteří hledají jednoduchá konverzní řešení, se může díky široké škále doplňkových funkcí zdát nástroj příliš komplikovaný.

7. Konsolidujte PST na OST

Konsolidujte PST na OST je výkonný nástroj vytvořený pro efektivní konverzi souborů PST do OST formát. Je navržen s ohledem na efektivitu a poskytuje spolehlivé řešení pro individuální i firemní uživatele.Konsolidujte PST na OST

7.1 prof

 • Zpracování velikosti dat: Conholdate se může pochlubit schopností zpracovávat velké objemy dat, díky čemuž se dobře hodí pro podniky s velkým objemem dat ke konverzi.
 • Bezpečnost dat: Tento nástroj zajišťuje bezpečnost a soukromí vašich dat během převodů a dává uživatelům klid, pokud jde o jejich citlivé informace.
 • Kvalitní konverze: Conholdate nabízí vysokou přesnost a kvalitu ve svých převodech, přičemž zachovává bijektivní shodu mezi PST a výsledným OST soubory.

7.2 Nevýhody

 • Drahá varianta: Pokročilé funkce nástroje Conholdate z něj dělají relativně vysoké cost nástroj ve srovnání s jednoduššími možnostmi na trhu.
 • Komplexní rozhraní: Rozhraní se může novým nebo méně technicky zdatným uživatelům zdát skličující a vytváří překážku plné použitelnosti.
 • Omezená podpora: Někteří uživatelé hlásili nevýraznou odezvu a pomoc zákaznické podpory.

8. Shrnutí

8.1 Celková srovnávací tabulka

Nástroj Funkce Snadné použití Cena Zákaznická podpora
Shoviv Outlook Suite Konverze dat, Hromadná konverze, Možnost filtrování Komplexní rozhraní Vysoký Podprůměrná odezva
Aspose Převést PST na OST přes Javu Integrační schopnosti, všestrannost, integrita dat Vyžaduje se technická způsobilost Vysoký Pomalá odezva
Aspose Převést PST na OST přes C# Integrace C#, podpora širokého rozsahu formátů, bezpečnost dat Potřebná technická způsobilost Vysoký Pomalá doba odezvy
Nástroj MigrateEmails PST File Converter Tool Podpora širokého formátu, uživatelsky přívětivé rozhraní Snadno použitelné rozhraní Rozumné Zpožděná odpověď
Záloha pošty X Komplexní řešení, uživatelsky přívětivé rozhraní, vysokorychlostní konverze Intuitivní rozhraní Vysoký Dobrá podpora
Konsolidujte PST na OST Manipulace s velikostí dat, zabezpečení dat, konverze kvality Komplexní rozhraní Vysoký Nevýrazná odezva

8.2 Doporučený nástroj na základě různých potřeb

Na základě výše uvedeného srovnání je Shoviv Outlook Suite doporučen pro uživatele, kteří potřebují hromadnou konverzi a pokročilé možnosti filtrování navzdory vysoké ceně a složitému rozhraní. Aspose Převést PST na OST přes Java nebo C# by bylo ideální pro uživatele s odpovídajícími technickými znalostmi a potřebou podpory různých formátů. Nástroj MigrateEmails PST File Converter Tool vyniká pro uživatele, kteří preferují jednoduchost a cenovou dostupnost. Mail Backup X je vhodný pro ty, kteří hledají komplexní řešení pro správu e-mailů a jsou ochotni nést vysoké cost, zatímco Conholdate PST to OST by bylo vhodné pro podniky, které se zabývají velkými objemy dat a jsou ochotny zaplatit za kvalitu.

9. závěr

Převod PST na OST je potřeba, aby mnoho firem a jednotlivců lépe spravovalo svá e-mailová data. Při výběru nástroje je třeba zvážit několik faktorů, včetně funkcí, snadného použití, ceny a zákaznické podpory. Každý nástroj má své silné a slabé stránky a to, co funguje nejlépe, bude do značné míry záviset na konkrétních požadavcích a okolnostech uživatele. Při tomto rozhodování je klíčové porozumět objemu dat, rozpočtu, technické odbornosti a požadovaným funkcím.

Zatímco všechny Převést PST na OST zde recenzované nástroje jsou kompetentní samy o sobě, výběr nakonec závisí na individuálních potřebách a preferencích uživatelů. Doporučujeme používat zkušební verze, pokud jsou k dispozici, abyste před nákupem porozuměli rozhraní a výkonu nástroje. A konečně, poprodejní podpora je často přehlíženým, ale kritickým faktorem, který je třeba zvážit. Efektivní zákaznická podpora může výrazně zlepšit uživatelskou zkušenost a spokojenost okamžitým řešením problémů.PST na OST Nástroj 1

Úvod autora:

Vera Chen je expertka na obnovu dat DataNumen, která poskytuje širokou škálu produktů, vč Obnova dokumentu aplikace Word produkt.

6 odpovědi na „6 nejlepších převést PST na OST Nástroje (2024) [STAŽENÍ ZDARMA]”

 1. Mahjong Ways 3 herní automat gacor yang tersedia di web site kami dengan mutu terbaik nebo berbagai poskytovatel terbaik dunia perjudian online.
  Setiap hra berikut dapat menambahkan hasil kemenangan fantastis sampai jackpot terbesar kepada siapapun.

 2. Webové stránky Sebagai judi slot gacor terbaik dan terpercaya yang
  mempunyai permainan judi online yang menarik dan juga paling gacor
  alias mudah menang. Seluruh hra judi online di
  kita pasti terlalu seru dan asyik terhitung jang paling
  utama ringan menang.

 3. { Galaxy138 agen slot gacor terpercaya dan {terkenal|populer|kondang|tenar} v Maxwinu v Indonésii.
  Selain {menjadi|jadi} {keliru|salah|tidak benar} satu {situs|web|web|web} slot gacor {terbaik|paling baik} dan terpercaya, {tentu saja|sudah pasti|pastinya|tentunya} {termasuk| terhitung|juga} {wajib|harus|mesti|perlu|kudu} menyandang predikat sebagai agen judi slot
  gacor č. 1 z Indonésie. Karena seringkali {menambahkan|memberikan|memberi tambahan|mengimbuhkan|beri tambahan} kemenangan MAXWIN atau {bahasa|bhs} kerennya {situs|web|web|web} judi gacor {ringan|mudah|gampang|entengan}| mudah|gampang|enteng} jackpot.Judi slot online {sekarang|saat ini} ini
  {sebenarnya|sesungguhnya|memang|sebetulnya} banyak digemari oleh {seluruh|semua} kalangan {masyarakat|penduduk} z Indonésie, banyak dimainkan {karena|dikarenakan|gara-gara|sebab} menjanjikan kemenangat|aumat {s |benar-benar} besar, dan {sangat|amat|terlalu|terlampau|benar-benar} {ringan|mudah|gampang|enteng} dimainkan.|
  Bermain slot gacor tidak {sulit|sukar|susah, yang {dimana|di mana} {kami|kita} {wajib|harus|mesti|perlu|kudu} {mengerti|tahu|paham|jelas|sadar|memahami|menyadari|mengetahui }
  betul {tentang|perihal|mengenai|berkenaan} pilihan taruhan jang
  {akan|dapat|bakal} dimainkan. Hanya {dengan|bersama|bersama dengan} kliknout
  ataupun {menekan|menghimpit} tobol yang {tersedia|ada} di layar permainan judi slot gacor untuk {mampu|dapat|bisa|sanggup} {merasa|jadi|mulai|menjadi|terasa} bermain.slot gacor {termasuk|terhitung|juga } {hanya|cuma} {membutuhkan|memerlukan|butuh|perlu} keberuntungan yang besar untuk memainkannya, meski {saat|waktu|kala|selagi|pas|sementara} ini {sudah|telah|udah} {tersedia|ada} technik ataupun yang
  {mampu|dapat|bisa|sanggup} vyhraje pola gacor untuk {mampu|dapat|bisa|sanggup} memenangkan jackpot.}

 4. Dengan banyak bonus didapatkan berasal dari Galaxy138 pastinya amat unung kamu a termasuk mampu mengimbuhkan sensasi lebih di dalm bermain slot gacor belum lagi jackpot besar menanti.

 5. Dengan banyak bonus didapatkan berasal dari Galaxy138 pastinya benar-benar menguntungkan a a dan terhitung mampu beri tambahan sensasi lebih dalm bermain slot gacor belum kembali jackpot besar menanti.

 6. { Galaxy138 agen slot gacor terpercaya dan {terkenal|populer|kondang|tenar} v Maxwinu v Indonésii.
  Selain {menjadi|jadi} {keliru|salah|tidak benar} satu {situs|web|web|web}
  slot gacor {terbaik|paling baik} dan terpercaya, {tentu saja|sudah pasti|pastinya|tentunya} {termasuk|terhitung|juga}
  {wajib|harus|mesti|perlu|kudu} menyandang predikat sebagai agen judi
  slot gacor č. 1 z Indonésie. Karena seringkali {menambahkan|memberikan|memberi tambahan|mengimbuhkan|beri tambahan} kemenangan MAXWIN atau {bahasa|bhs} kerennya
  {situs|webová stránka|web|webová stránka} judi gacor {ringan|mudah|gampang|enteng} sázka na jackpot {ringan|mudah|gampang|enteng}.Judi slot
  online {sekarang|saat ini} ini {sebenarnya|sesungguhnya|memang|sebetulnya}
  banyak digemari oleh {seluruh|semua} kalangan {masyarakat|penduduk} z Indonésie, banyak
  dimainkan {karena|dikarenakan|gara-gara|sebab} menjanjikan kemenangan jang {sangat|amat|terlalu|terlampau|benar-benar} besar, dan {sangat|amat|terlalu|terlampau|benar-benar} {ringan|mudah|gampang |enteng}
  dimainkan.|
  Bermain slot gacor tidak {sulit|sukar|susah, yang {dimana|di mana} {kami|kita} {wajib|harus|mesti|perlu|kudu} {mengerti|tahu|paham|jelas|sadar|memahami|menyadari|mengetahui } betul {tentang|perihal|mengenai|berkenaan} pilihan taruhan jang
  {akan|dapat|bakal} dimainkan. Hanya {dengan|bersama|bersama dengan} mengklik ataupun {menekan|menghimpit} tombol yang {tersedia|ada}
  di Layar permainan judi slot gacor untuk {mampu|dapat|bisa|sanggup} {merasa|jadi|mulai|menjadi|terasa} bermain.slot
  gacor {termasuk|terhitung|juga} {hanya|cuma} {membutuhkan|memerlukan|butuh|perlu} keberuntungan yang besar
  untuk memainkannya, meski {saat|waktu|kala|selagi|pas|sementara} ini {sudah|telah|udah} {tersedia|ada}
  technik ataupun yang {mampu|dapat|bisa|sanggup} disebut pola gacor untuk {mampu|dapat|bisa|sanggup} memenangkan jackpot.}

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *