Úvod

Bank of America, je Fortune 500 a jedna z předních světových bankovních institucí se v roce 2016 ocitla tváří v tvář významnému problému s daty. Kvůli nefunkčnosti systému během aktualizace došlo k velkému množství PDF dokumenty se poškodily a staly se nečitelnými. Tato případová studie se ponoří do toho, jak DataNumen PDF Repair pomohla Bank of America rychle se vzpamatovat z této nesnáze a ochránit její operace, vztahy se zákazníky a dodržování povinností.

Pozadí

Jako nadnárodní bankovní gigant Bank of America zpracovává obrovské množství PDF soubory denně. Tyto dokumenty obsahují důležitá data, včetně finančních zpráv, profilů klientů, záznamů transakcí a dalších. Udržování integrity těchto souborů je prvořadé pro hladký provoz, dodržování předpisů a udržení důvěry klientů.

Problémové prohlášení

Během aktualizace systému v květnu 2016 vedla softwarová závada k poškození tisíců životně důležitých PDF soubory, což způsobuje velké provozní narušení. Riziko potenciální finanční ztráty, porušení předpisů a poškození vztahů s klienty bylo velmi reálné. Banka potřebovala okamžité řešení, aby tyto soubory opravila a zabránila dalším následkům.

Proces hodnocení

Bank of America rychle zmobilizovala své IT oddělení, aby tento problém vyřešilo. Po posouzení různých PDF řešení opravy souborů na trhu, vybrali DataNumen PDF Repair. Toto rozhodnutí bylo ovlivněno vynikající rychlostí obnovy produktu, komplexní sadou funkcí a uživatelsky přívětivým rozhraním.

Níže je objednávka přes prodejce SHI.com:

Objednávka Bank of America

Řešení

DataNumen PDF Repair je pokročilý nástroj určený k opravě poškozených nebo poškozených Akrobat PDF soubory. Jeho cílem je obnovit maximum dat a snížit ztráty spojené s poškozením souborů. Software podporuje všechny verze PDF soubory a může načíst řadu dat, včetně textu, obrázků a odkazů.

Nasazena Bank of America DataNumen PDF Repair na postižených dokumentech, přičemž využívá svou funkci dávkové obnovy ke zpracování obrovského množství poškozených souborů. Tato funkce umožňovala současnou opravu více PDF souborů, výrazně urychluje proces obnovy a šetří cenný čas a zdroje.

Výsledky

DataNumen PDF Repair úspěšně obnoveno více než 98 % poškozených PDF souborů, což překonalo původní očekávání Bank of America. Potenciální riziko významné finanční ztráty, regulačních problémů a důvěry klientů bylo účinně zmírněno.

Obnova souborů umožnila bance rychlý návrat k běžnému provozu. Rychlé jednání a úspěšný proces obnovy ujistil klienty o odhodlání Bank of America zajistit integritu a spolehlivost dat.

IT oddělení chválilo snadnost použití DataNumen PDF Repair. Software nevyžadoval žádné specializované dovednosti a proces opravy byl intuitivní a přímočarý. Produkt se od té doby stal součástí standardní sady nástrojů oddělení pro správu úloh obnovy dat.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Závěrem lze říci, DataNumen PDF Repair byl nápomocný při řešení kritické datové krize v Bank of America. Jeho působivá rychlost obnovy, uživatelsky přívětivý provoz a efektivní dávkové zpracování z něj udělaly perfektní řešení v této náročné situaci. Tato případová studie slouží jako přesvědčivý důkaz nesmírné hodnoty DataNumen PDF Repair může přinést organizacím, které se potýkají s problémy s korupcí dat, což ilustruje jeho zásadní roli při zajišťování kontinuity podnikání, udržování důvěry zákazníků a dodržování předpisů.