Chybový kód Popis chyby
5 Neplatné volání procedury nebo argument
6 Přetečení
7 Nedostatek paměti
9 Index mimo rozsah
10 Toto pole je pevné nebo tempovéraruzamčen
11 Dělení nulou
13 Neshoda typu
14 Nedostatek místa v řetězci
16 Výraz je příliš složitý
17 Požadovanou operaci nelze provést
18 Došlo k přerušení uživatele
28 Nedostatek místa v zásobníku
47 Příliš mnoho klientů aplikací DLL
48 Při načítání knihovny DLL došlo k chybě
49 Špatná konvence volání DLL
51 Interní chyba
52 Chybný název nebo číslo souboru
53 Soubor nebyl nalezen
54 Špatný režim souboru
55 Soubor je již otevřen
57 Chyba I / O zařízení
58 Soubor již existuje
59 Špatná délka záznamu
61 Plný disk
62 Vstup za konec souboru
63 Špatné číslo záznamu
67 Příliš mnoho souborů
68 Zařízení není k dispozici
70 Oprávnění bylo odepřeno
71 Disk není připraven
74 Nelze přejmenovat na jinou jednotku
75 Chyba přístupu k cestě / souboru
76 Cesta nenalezena
93 Neplatný řetězec vzoru
96 Události objektu nelze potopit, protože objekt již spouští události na maximální počet přijímačů událostí, které podporuje
97 Nelze volat funkci přátel na objekt, který není instancí třídy definování
98 Volání vlastnosti nebo metody nemůže obsahovat odkaz na soukromý objekt, ať už jako argument nebo jako návratovou hodnotu
321 Neplatný formát souboru
322 Nelze vytvořit potřebné temporary soubor
325 Neplatný formát v souboru prostředků
380 Neplatná hodnota vlastnosti
381 Neplatný index pole vlastností
382 Sada není za běhu podporována
383 Sada není podporována (vlastnost jen pro čtení)
385 Potřebujete index pole vlastností
387 Sada není povolena
393 Za běhu není podporováno
394 Získejte nepodporováno (vlastnost pouze pro zápis)
422 Vlastnost nebyla nalezena
423 Vlastnost nebo metoda nebyla nalezena
424 Objekt je požadován
429 Komponenta ActiveX nemůže vytvořit objekt
430 Třída nepodporuje automatizaci nebo nepodporuje očekávané rozhraní
432 Během operace automatizace nebyl nalezen název souboru nebo název třídy
438 Objekt nepodporuje tuto vlastnost nebo metodu
440 Chyba automatizace
442 Připojení k typu library nebo objekt library pro vzdálený proces byl lost. Stisknutím tlačítka OK otevřete dialogové okno a odeberte odkaz.
443 Automatizační objekt nemá výchozí hodnotu
445 Objekt tuto akci nepodporuje
446 Objekt nepodporuje pojmenované argumenty
447 Objekt nepodporuje aktuální nastavení národního prostředí
448 Pojmenovaný argument nebyl nalezen
449 Argument není volitelný
450 Chybný počet argumentů nebo neplatné přiřazení vlastnosti
451 Procedura let nebyla definována a procedura získání vlastnosti nevrátila objekt
452 Neplatné pořadové číslo
453 Zadaná funkce DLL nebyla nalezena
454 Zdroj kódu nebyl nalezen
455 Chyba zámku kódu
457 Tento klíč je již přidružen k prvku této kolekce
458 Proměnná používá typ automatizace, který není v jazyce Visual Basic podporován
459 Objekt nebo třída nepodporuje množinu událostí
460 Neplatný formát schránky
461 Metoda nebo datový člen nebyl nalezen
462 Počítač vzdáleného serveru neexistuje nebo není k dispozici
463 Třída není registrována na místním počítači
481 Neplatný obrázek
482 Chyba tiskárny
735 Soubor nelze uložit na TEMP
744 Hledaný text nebyl nalezen
746 Výměny příliš dlouhé
2001 Zrušili jste předchozí operaci. @@@ 1 @ 2 @ 5738 @ 1
2002 Pokusili jste se provést operaci zahrnující funkci nebo funkci, která nebyla nainstalována v této verzi aplikace Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2004 K provedení této operace není dostatek paměti. Ukončete nepotřebné programy a akci opakujte.
2005 Na s není dostatek volné pamětitart Microsoft Access. @ Ukončete nepotřebné programy a zkuste to znovu.
Informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@@ 3
2006 Zadaný název objektu '| 1' se neřídí pravidly pro pojmenování objektů aplikace Microsoft Access. @ Další informace o pojmenovávání objektů získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 553714184 @ 1
2007 Již máte otevřený databázový objekt s názvem ‚|.@@ Pro každý databázový objekt stejného typu použijte jiný název.
Pokud chcete, aby tento objekt nahradil původní objekt, zavřete původní objekt a poté tento objekt uložte pod stejným názvem.
Další informace o přejmenování databázového objektu získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 9043 @ 1
2008 Nelze odstranit databázový objekt '|' když je otevřený. @ Zavřete databázový objekt a poté jej odstraňte. @@ 1 @@@ 1
2009 Nelze přejmenovat databázový objekt '|' když je otevřený. @ Zavřete databázový objekt a poté jej přejmenujte. @@ 1 @@@ 1
2010 Nelze odstranit databázový objekt '|' když je otevřený. @ Zavřete databázový objekt a poté jej odstraňte. @@ 1 @@@ 1
2011 Zadané heslo je nesprávné.
2014 Tomuto | 1 jste dali stejný název jako existující | 2 ve vaší databázi. @ Nemůžete dát tabulce a dotazu stejný název. @ Dejte tomuto objektu název, který již nepoužívá jiná tabulka nebo dotaz . @ 1 @@@ 1
2015 Neexistují žádní registrovaní průvodci tohoto typu. @ Znovu spusťte aplikaci Microsoft Access nebo Microsoft Office Setup a přeinstalujte průvodce. Chcete-li zachovat zabezpečení nebo vlastní nastavení, zálohujte informační soubor pracovní skupiny Microsoft Access.
Další informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“. @@ 1 @@@ 1
2016 Atributy systémových tabulek nelze upravit.
2017 Microsoft pomáhá chránit tento Visual Basic for Applications Project pomocí hesla. Před provedením této operace musíte zadat heslo v editoru jazyka. @@@ 1 @@@ 1
2018 Název datové stránky '|' zadaný název je chybně napsaný nebo odkazuje na datovou stránku, která není otevřená nebo neexistuje. @@@ 1 @@@ 1
2019 Číslo, kterým jste odkazovali na stránku s přístupem k datům, je neplatné. @ Pomocí vlastnosti Count spočítejte přístupové stránky k otevřeným datům a ujistěte se, že číslo stránky není větší než počet přístupových stránek k otevřeným datům minus jedna. @ 1 @ 4 @ 2019460
2021 Jeden nebo více operátorů ve výrazu filtru je neplatný. @ Platný seznam operátorů naleznete v souboru nápovědy @@ 1 @@@ 1
2022 Zadali jste výraz, který jako aktivní okno vyžaduje stránku s přístupem k datům. @@@ 1 @ 2 @ 5601 @ 1
2024 Snímek sestavy nebyl vytvořen, protože nemáte dostatek volného místa na disku pro temporary pracovní soubory. @ Chcete-li to opravit, uvolněte místo na disku (například vyprázdněte koš nebo smažte nepotřebné soubory). @@ 1 @@@ 1
2025 Soubor nemá správný formát pro projekt Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2027 Tato operace není podporována pro databáze Microsoft Access 1.X. @@@ 1 @@@ 1
2028 Microsoft Access nemohl zavřít objekt databáze.
2029 Aplikace sady Microsoft Office nelze pozastavit, pokud máte dokumenty otevřené ze síťového umístění. Ukončete aplikace nebo zavřete otevřené dokumenty a zkuste to znovu.
2030 Projekt aplikace Microsoft Access '| 1' bude otevřen jen pro čtení, protože došlo k jedné z následujících situací: @ Buď je soubor uzamčen pro úpravy jiným uživatelem, soubor (nebo složka, ve které je umístěn) je označen jako pro čtení - pouze, nebo jste uvedli, že chcete soubor otevřít jen pro čtení. @@ 3 @@@ 1
2031 Nelze převést ani povolit soubor MDE. @@@ 1 @@@ 1
2033 Konflikty názvů s existujícím modulem, projektem nebo objektem library. @@@ 1 @@@ 1
2034 Nelze kompilovat projekt. @@@ 1 @@@ 1
2035 Nelze načíst projekt nesprávné verze. @@@ 1 @@@ 1
2037 Microsoft Access nemohl během této operace provést automatickou opravu názvu. Je nastavena možnost „Automatická oprava názvu protokolu“, ale data a různé. Objekty nejsou rezervovány. @@@ 1 @@@ 3
2038 Soubor '|' nelze otevřít, protože byl uzamčen jiným uživatelem.
2040 Microsoft Access nelze spustit. @@@ 1 @@@ 3
2041 Microsoft Access nemůže najít soubor '| 1'. Tento soubor je vyžadován pro startup.
2042 Došlo k systémové chybě nebo není k dispozici dostatek volné pamětitart Microsoft Access. Ukončete nepotřebné programy a zkuste to znovu.
2043 Microsoft Access nemůže najít databázový soubor'|1.'@ Ujistěte se, že jste zadali správnou cestu a název souboru. @@ 1 @@@ 1
2044 Nyní nemůžete ukončit Microsoft Access. @ Pokud používáte modul jazyka, který používá OLE nebo DDE, možná budete muset modul přerušit. @@ 1 @@@ 1
2045 Příkazový řádek, který jste použili start Microsoft Access obsahuje možnost, kterou Microsoft Access nerozpozná. @ Konec a restart Microsoft Access pomocí platných možností příkazového řádku. @@ 1 @@@ 1
2046 Příkaz nebo akce '| 1' nyní není k dispozici. @ * Možná se nacházíte v databázi jen pro čtení nebo v nepřevedené databázi ze starší verze aplikace Microsoft Access.
* Typ objektu, na který se akce vztahuje, není aktuálně vybrán nebo není v aktivním zobrazení. @ Používejte pouze ty příkazy a akce maker, které jsou aktuálně k dispozici pro tuto databázi. @ 1 @@@ 1
2048 Není dostatek volné paměti k otevření souboru'|.'@Zavřete nepotřebné programy a zkuste to znovu.
Další informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@@ 1
2050 Zadejte nastavení časového limitu OLE / DDE od 0 do 300 sekund. @@@ 1 @@@ 1
2051 Název objektu '| 1' nesmí být delší než | 2 znaky podle pravidel pro pojmenování objektů aplikace Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2052 K aktualizaci displeje není dostatek volné paměti. Ukončete nepotřebné programy a zkuste to znovu.
2053 Název příkazu nesmí být prázdný. @ Vyberte prosím jméno. @@ 1 @@@ 1
2054 Microsoft Access nemůže načíst Visual Basic for Applications dynamic-link library (DLL) Vbe7. @ Znovu spusťte instalační program Microsoft Access. @@ 1 @@@ 3
2055 Výraz '|' zadali jste neplatný. @@@ 1 @ 1 @ 11732 @ 1
2056 Microsoft Access nemůže poskytnout kontextovou nápovědu. @@@ 1 @@@ 1
2057 K provedení operace nezbývá dostatek paměti zásobníku. @ Operace je příliš komplikovaná. Zkuste zjednodušit operaci. @@ 1 @@@ 3
2058 Soubor '| 1' je nekompatibilní. Bude třeba znovu nainstalovat Microsoft Access. @ Spusťte instalační program a přeinstalujte Microsoft Access. Chcete-li zachovat zabezpečení nebo vlastní nastavení, zálohujte informační soubor pracovní skupiny Microsoft Access.
Další informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“. @@ 1 @@ 185309 @ 3
2059 Microsoft Access nemůže najít objekt '| 1'. @ Ujistěte se, že objekt existuje a že jeho název je správně hláskován. @@ 1 @@@ 1
2060 Nelze vytvořit seznam polí na základě akčního dotazu'|.'@Akce dotazy nemají pole. Formulář nebo sestava musí být založeny na tabulce nebo na výběrovém nebo křížovém dotazu. @ Změňte vlastnost RecordSource pro formulář nebo sestavu, nebo otevřete akční dotaz a změňte jej na výběrový dotaz. @ 1 @ 1 @ 9232 @ 1
2061 Pro tuto možnost zadejte nulové nebo větší než nulové číslo. @@@ 1 @@@ 1
2062 Název příkazu musí být kratší než 255 znaků. @ Vyberte prosím jméno. @@ 1 @@@ 1
2063 Microsoft Access nemůže vytvářet, otevírat nebo zapisovat do indexového souboru '| 1'; informační soubor (.inf), který používá ke sledování indexů dBASE. @ Soubor indexu může být poškozen nebo nemáte oprávnění ke čtení a zápisu na síťovou jednotku, se kterou se pokoušíte propojit. @ Můžete odkazovat na soubor dBASE bez zadání jakýchkoli indexů dBASE, ale stávající indexy nebudou použity s propojenou tabulkou. @ 1 @@@ 1
2064 Hodnota řádku nabídky '|' je neplatný. @ Do metody DoMenuItem jste zadali argument, který odkazuje na neplatný panel nabídek. @ Použijte vlastní konstantu nebo číselnou hodnotu, která odkazuje na platnou hodnotu panelu nabídek, například acFormbar. @ 1 @ 1 @ 11895 @ 1
2065 Název nabídky, příkazu nebo dílčího příkazu, který jste zadali, je neplatný. @ Do metody DoMenuItem jste zadali argument, který odkazuje na název nabídky, příkazu nebo dílčího příkazu, který je neplatný. @ Použijte vlastní konstantu nebo číselnou hodnotu, která odkazuje na platnou hodnotu nabídky, příkazu nebo dílčího příkazu, například acRecordsMenu. @ 1 @ 1 @ 11895 @ 1
2067 Makro panelu nabídek lze spustit, pouze pokud je název makra panelu nabídek nastavení používaným konkrétními vlastnostmi nebo možnostmi. @ Pokusili jste se spustit makro panelu nabídek obsahující akci AddMenu.
Nastavte jednu z následujících vlastností nebo možností na název makra panelu nabídek:
* Vlastnost MenuBar formuláře nebo sestavy.
* Vlastnost ShortcutMenuBar formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku.
* Možnost Lišta nabídek nebo Lišta zkratek nabídky v Stardialogové okno tup.
K této chybě dochází také v případě, že se aplikace Microsoft Access pokusí spustit makro panelu nabídek obsahující akci AddMenu, která následuje po akci, která z jiného objektu udělá aktivní objekt. Například akce OpenForm. @@ 2 @ 1 @ 3704 @ 1
2068 Vybraná položka je přizpůsobena a nemá kontextovou nápovědu. @ Další informace o vytváření vlastní nápovědy pro formulář, sestavu nebo ovládací prvek získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 10930 @ 1
2069 Klíč nebo kombinace kláves | 1 v | 2 má neplatnou syntaxi nebo není povolena. @ K určení klíče nebo kombinací kláves použijte syntaxi SendKeys.
Povolený klíč nebo kombinace kláves zobrazíte kliknutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 10144 @ 1
2070 Klávesu nebo kombinaci kláves | 1 v | 2 jste již přiřadili jinému makru. @ Bude použita pouze první klávesa nebo kombinace kláves. @@ 2 @ 1 @ 10144 @ 1
2071 Vlastnost Docking v tuto chvíli nelze nastavit na '| 1. @ Pokud chcete nastavit vlastnost Docking na' | 2 ', přesuňte panel nástrojů z jeho aktuální polohy a zkuste to znovu. @@ 1 @@@ 1
2072 Všechny objekty byly úspěšně importovány.
2073 Úspěšně exportováno „|“.
2074 Tato operace není v transakcích podporována. @@@ 1 @@@ 1
2075 Tato operace vyžaduje otevřenou databázi. @@@ 1 @@@ 1
2076 Úspěšně propojeno „|“.
2077 Tuto sadu záznamů nelze aktualizovat
2078 Nápověda není k dispozici z důvodu nedostatku paměti nebo nesprávné instalace systému Microsoft Windows nebo Microsoft Access. @ Další informace o řešení potíží s nedostatkem paměti vyhledejte v rejstříku nápovědy Microsoft Windows „Paměť, řešení potíží“. @ Pokud potřebujete přeinstalovat Microsoft Access, možná budete chtít zachovat zabezpečení nebo vlastní nastavení. Chcete-li tak učinit, zálohujte informační soubor pracovní skupiny Microsoft Access.
Další informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“. @ 1 @@@ 3
2079 Formulář je jen pro čtení, protože není nastavena vlastnost Unique Table.
2080 Panel nástrojů nebo nabídka | již existuje. Chcete nahradit stávající panel nástrojů nebo nabídku? @@ 19 @@@ 2
2081 Příkaz Vytvořit z makra funguje pouze v případě, že je v navigačním podokně vybráno makro. @@@ 1 @@@ 1
2083 Databáze '|' je jen pro čtení. @ V této databázi nemůžete uložit změny provedené v definicích dat nebo objektů. @@ 1 @@@ 1
2084 Pole '|' je založen na výrazu a nelze jej upravovat
2085 Nastavení intervalu aktualizace ODBC musí být od 1 do 32,766 1 sekund. @@@ 1 @@@ XNUMX
2086 Sada záznamů vyžaduje, aby byl formulář aktualizovatelný.
2087 Microsoft Access nemůže zobrazit podnabídku Doplňky. @ Zadaný výraz podnabídky Doplňky '| 1' překračuje limit 256 znaků. @ Zkraťte výraz makronamu nebo názvu funkce v klíči nabídky Doplňky registru Windows nastavení a poté restart Microsoft Access.
Další informace o přizpůsobení nastavení aplikace Microsoft Access v registru Windows získáte klepnutím na Nápověda. @ 2 @ 1 @ 9015 @ 3
2088 Microsoft Access nemůže zobrazit podnabídku Doplňky | 1, protože v nastavení zadaném v registru Windows chybí název makra nebo výraz názvu funkce. @@ Zadejte chybějící výraz v klíči nabídky Doplňky registru Windows, a poté restart Microsoft Access.
Další informace o přizpůsobení nastavení aplikace Microsoft Access v registru Windows získáte klepnutím na Nápověda. @ 2 @ 1 @ 9015 @ 3
2089 Aplikace Microsoft Access nemůže zobrazit stejnou nabídku vícekrát na panelu nabídek. @@@ 1 @ 1 @ 3704 @ 1
2090 Akce v rámci skupiny maker aktuální globální nabídky nemůže změnit pruh globální nabídky. @ Microsoft Access nemůže zobrazit pruh globální nabídky, protože makro volané při prvním nastavení globální nabídky obsahuje další akci, která se pokusí resetovat globální nabídku . @ Zkontrolujte makra nabídky a ujistěte se, že jste globální nabídku nastavili pouze jednou. @ 1 @@@ 1
2091 '|' je neplatné jméno. @@@ 1 @@@ 1
2092 Hodnota, kterou jste zadali pro argument Nastavení v metodě SetOption, není pro tuto možnost správným typem varianty. @ Zadali jste řetězec, když aplikace Microsoft Access očekávala číslo. @ Podívejte se na dialogové okno Možnosti přístupu (klepněte na kartu Soubor a poté klikněte na Možnosti přístupu) a podívejte se, jaký typ dat je vyžadován pro nastavení této konkrétní možnosti. Například nastavení možnosti Výchozí složka databáze musí být řetězec. Chcete-li zjistit, jaký typ varianty jste předali metodě SetOption, použijte funkci VarType.
Další informace najdete v rejstříku nápovědy pro „Variantní datový typ“ a „Funkce VarType“. @ 1 @@@ 0
2093 Numerická hodnota argumentu Nastavení v metodě SetOption neodpovídá žádnému nastavení seznamu nebo skupiny voleb v dialogovém okně Možnosti přístupu. @ Platná nastavení jsou 0 (první položka v seznamu) prostřednictvím | (poslední položka v seznamu). @@ 1 @ 1 @ 6210 @ 1optimize.ids
2094 Microsoft Access nemůže najít panel nástrojů 'Pinterest1.'@ Pokusili jste se spustit makro, které obsahuje akci ShowToolbar nebo proceduru jazyka pro aplikace, která zahrnuje metodu ShowToolbar.
* Název panelu nástrojů může být chybně napsán nebo může odkazovat na starší panel nástrojů, který již není k dispozici.
* Tato akce může odkazovat na vlastní panel nástrojů, který byl odstraněn nebo přejmenován v aktuální databázi.
* Tato akce může odkazovat na vlastní panel nástrojů, který existuje v jiné databázi. @@ 1 @ 1 @ 6458 @ 1
2097 Tabulka, pro kterou jste se pokusili vytvořit specifikaci importu a exportu, byla vytvořena v dřívější verzi aplikace Microsoft Access. @ Chcete-li tuto databázi převést na aktuální verzi aplikace Microsoft Access, klikněte na kartu Soubor a poté na příkaz „Převést“. @@ 1 @@@ 0
2098 Aplikace Microsoft Access nyní nemůže vytvořit databázi sestav, protože instalace vašeho počítače vyžaduje ruční otevření databáze, aby bylo možné přijímat připojení z libovolného umístění. Klikněte na tlačítko Spravovat níže a vyberte možnost Z libovolného umístění, poté znovu klikněte na tlačítko Vytvořit sestavy a proveďte nastavení. @@@ 1 @@@ 1
2099 Operaci nelze dokončit, protože značka akce '|' váš systém nerozpoznal. @@@ 1 @@@ 1
2100 Ovládací prvek nebo ovládací prvek podformuláře je pro toto umístění příliš velký. @ Číslo, které jste zadali pro vlastnost Vlevo, Nahoře, Výška nebo Šířka, je příliš velké nebo je záporné číslo. @ Zmenšete velikost ovládacího prvku nebo ovládacího prvku podformuláře, nebo zadejte kladné číslo. @ 1 @@@ 1
2101 Zadané nastavení není pro tuto službu platné. @ Chcete-li zobrazit platné nastavení pro tuto službu, vyhledejte název služby v rejstříku nápovědy. @@ 1 @@@ 1
2102 Název formuláře '|' je chybně napsaný nebo odkazuje na neexistující formulář. @ Pokud je neplatný název formuláře v makru, zobrazí se v dialogovém okně Akce se nezdařilo název makra a argumenty makra po kliknutí na OK. Otevřete okno Makro a zadejte správný název formuláře. @@ 1 @@@ 1
2103 Název zprávy '|' jste zadali buď v listu vlastností, nebo v makru, jsou chybně napsáni nebo odkazují na sestavu, která neexistuje. @ Pokud je neplatný název sestavy v makru, zobrazí se po kliknutí na dialogové okno Akce se nezdařilo název makra a argumenty makra OK. Otevřete okno Makro a zadejte správný název sestavy. @@ 1 @@@ 1
2104 Zadali jste název ovládacího prvku '|,' který se již používá. @ Ve formuláři s tímto názvem již máte ovládací prvek nebo existující ovládací prvek má jeho název namapovaný na tento název jazyka.
Visual Basic mapuje mezery v názvech ovládacích prvků na podtržítka. Například My Control a My_Control jsou považovány za duplicitní názvy. @@ 1 @ 1 @ 11734 @ 1
2105 Nelze přejít na zadaný záznam. @ Můžete být na konci sady záznamů. @@ 1 @@@ 1
2106 | 1 Při načtení formuláře nebo sestavy došlo k chybám. @ Načetli jste formulář nebo sestavu, která obsahuje ovládací prvky nebo vlastnosti, které aplikace Microsoft Access nerozpozná, a bude je ignorovat. @@ 1 @@@ 1
2107 Zadaná hodnota nesplňuje ověřovací pravidlo definované pro pole nebo ovládací prvek. @ Chcete-li zobrazit ověřovací pravidlo, přepněte do návrhového zobrazení nebo zobrazení rozvržení, klikněte na příslušné pole a poté, pokud není seznam vlastností otevřený, stiskněte klávesu F4. . Poté klikněte na kartu Data v seznamu vlastností. @ Zadejte hodnotu, která splňuje ověřovací pravidlo, nebo stisknutím klávesy ESC zrušte změny. @ 1 @ 1 @ 11730 @ 1
2108 Před provedením akce GoToControl, metody GoToControl nebo metody SetFocus musíte pole uložit. @ Pokusili jste se přesunout fokus na jiný ovládací prvek pomocí metody SetFocus, akce GoToControl nebo metody GoToControl. @ Nastavte makro nebo metodu na vlastnost AfterUpdate namísto vlastnosti BeforeUpdate, takže pole uloží před změnou fokusu. @ 1 @ 1 @ 6314 @ 1
2109 Neexistuje žádné pole s názvem '|' v aktuálním záznamu. @@@ 1 @@@ 1
2110 Microsoft Access nemůže přesunout fokus na ovládací prvek | 1. @ * Ovládací prvek může být typu, který nemůže přijmout fokus, například štítek.
* Vlastnost Viditelný ovládacího prvku může být nastavena na Ne.
* Vlastnost Enabled ovládacího prvku může být nastavena na No. @@ 1 @ 1 @ 3016 @ 1
2111 Změny, které jste provedli, nelze uložit. @ Operace ukládání mohla selhat kvůli tempurary zamykání záznamů jiným uživatelem.
* Klepněte na OK a zkuste to znovu. Možná budete muset několikrát kliknout na OK (nebo počkat, až druhý uživatel zavře tabulku).
* Pokud opakované pokusy o uložení změn selžou, klikněte na Zrušit. @@ 3 @@@ 1
2112 Položku do schránky nelze vložit do tohoto ovládacího prvku. @@@ 1 @@@ 1
2113 Zadaná hodnota není pro toto pole platná. @ Například jste možná zadali text do číselného pole nebo do čísla, které je větší, než umožňuje nastavení FieldSize. @@ 1 @@@ 1
2114 Aplikace nepodporuje formát souboru '| 1' nebo je soubor příliš velký. Zkuste soubor převést do formátu BMP. @@@ 1 @@@ 1
2115 Makro nebo funkce nastavená na vlastnost BeforeUpdate nebo ValidationRule pro toto pole brání aplikaci Microsoft Access v ukládání dat do pole. @ * Pokud se jedná o makro, otevřete makro v okně Makro a odeberte akci, která vynutí uložení ( například GoToControl).
* Pokud makro obsahuje akci SetValue, nastavte místo něj vlastnost AfterUpdate ovládacího prvku.
* Pokud se jedná o funkci, předefinujte funkci v okně modulu. @@ 1 @@@ 1
2116 Hodnota porušuje ověřovací pravidlo pro pole nebo záznam. @ Například jste mohli změnit ověřovací pravidlo, aniž byste ověřili, zda se stávající data shodují s novým ověřovacím pravidlem. @ Klepnutím na tlačítko Zpět obnovíte předchozí hodnotu nebo zadejte novou hodnotu, která splňuje ověřovací pravidlo pro pole nebo záznam. @ 2 @ 1 @ 9121 @ 1
2117 Bude zrušit operaci Vložit. @ Text ve schránce je příliš dlouhý na vložení do formuláře. Například jste možná vložili příliš mnoho textu do štítku nebo zadali příliš mnoho textu do vlastnosti ColumnWidths. @ Vložte menší části. U štítků musíte vložit méně než 2,048 1 znaků. @ 1 @@@ XNUMX
2118 Před spuštěním akce Requery musíte uložit aktuální pole. @ * Pokud spouštíte makro z navigačního podokna, nejprve pole uložte a poté makro spusťte.
* Pokud je název makra nastavením vlastnosti BeforeUpdate ve funkci jazyka, nastavte místo toho vlastnost AfterUpdate na název makra. @@ 1 @ 1 @ 3033 @ 1
2119 Akci Requery nelze použít na ovládacím prvku ‚| '. @ Určité ovládací prvky, jako jsou štítky a obdélníky, nemohou přijmout fokus; proto na ně nemůžete použít akci Requery. @@ 1 @ 1 @ 3033 @ 1
2120 Chcete-li pomocí tohoto průvodce vytvořit přístupovou stránku k formuláři, sestavě nebo datům, musíte nejprve vybrat tabulku nebo dotaz, na kterém bude založena přístupová stránka k formuláři, sestavě nebo datům. @@@ 1 @@@ 1
2121 Microsoft Access nemůže otevřít formulář'|1.'@To obsahuje data, která Microsoft Access nerozpozná.
Znovu vytvořte formulář nebo, pokud uchováváte záložní kopie databáze, načtěte kopii formuláře. @@ 1 @@@ 1
2122 Nelze zobrazit formulář jako spojitý formulář, pokud obsahuje podformulář, ovládací prvek ActiveX, vázaný graf nebo ovládací prvek webového prohlížeče. @ Nastavte vlastnost DefaultView formuláře na Single Form, Datasheet, PivotTable nebo PivotChart. @ @ 1 @@@ 1
2123 Název ovládacího prvku, který jste zadali, se neřídí pravidly pro pojmenovávání objektů Microsoft Access. @@@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2124 Zadaný název formuláře nesplňuje pravidla pro pojmenování objektů aplikace Microsoft Access. @@@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2125 Nastavení pro vlastnost FontSize musí být od 1 do 127. @@@ 1 @ 1 @ 12551 @ 1
2126 Nastavení vlastnosti ColumnCount musí být od 1 do 255. @@@ 1 @ 1 @ 936 @ 1
2127 Nastavení vlastnosti BoundColumn nemůže být větší než nastavení vlastnosti ColumnCount. @@@ 1 @ 1 @ 839 @ 1
2128 Při importu došlo k chybě aplikace Microsoft Access | 1. @ Podrobnější informace o chybě najdete v souboru '| 2'. @@ 1 @@@ 1
2129 Nastavení vlastnosti DefaultEditing musí být Povolit úpravy, Pouze ke čtení, Zadávání dat nebo Nelze přidat záznamy. @ Zadejte 1, 2, 3 nebo 4 pro vlastnost DefaultEditing. @@ 1 @@@ 1
2130 Nastavení vlastností GridX a GridY musí být od 1 do 64. @@@ 1 @@@ 1
2131 Výraz nesmí být delší než 2,048 1 znaků. @@@ 1 @@@ XNUMX
2132 Nastavení vlastnosti DecimalPlaces musí být od 0 do 15 nebo 255 pro Auto (výchozí). @@@ 1 @@@ 1
2133 Nelze vložit formulář (nebo sestavu) do sebe. @ Vyberte nebo zadejte jiný formulář nebo sestavu, která bude sloužit jako podformulář nebo podsestava. @@ 1 @@@ 1
2134 Nastavení vlastnosti Width musí být od 0 do 22 palců (55.87 cm). @@@ 1 @@@ 1
2135 Tato vlastnost je jen pro čtení a nelze ji nastavit. @@@ 1 @@@ 1
2136 Chcete-li nastavit tuto vlastnost, otevřete formulář nebo sestavu v návrhovém zobrazení. @ Další informace o této vlastnosti naleznete v rejstříku nápovědy jménem této vlastnosti. @@ 1 @@@ 1
2137 Nyní nemůžete použít funkci Najít nebo Nahradit. @ Pole nelze prohledávat kvůli jedné z následujících možností:
* Pole jsou ovládací prvky (například tlačítka nebo objekty OLE).
* Pole nemají žádná data.
* Neexistují žádná pole k prohledávání. @@ 1 @@@ 1
2138 Zadanou hodnotu nemůžete v poli vyhledat. @ Před dalším pokusem o hledání vyřešte chybu uvedenou v předchozí chybové zprávě. @@ 1 @@@ 1
2139 Aktuální hodnotu pole nemůžete nahradit textem nahrazení. @ Před provedením dalších nahrazení vyřešte všechny chyby. @@ 1 @@@ 1
2140 Aplikace Microsoft Access nemůže uložit změnu provedenou v záznamu v operaci Nahradit z důvodu uvedeného v předchozí zprávě. @ Klikněte na Zpět nebo zadejte do pole novou hodnotu. @@ 1 @@@ 1
2141 Aplikace Microsoft Access nemůže najít text, který jste zadali do pole Najít. @@@ 1 @@@ 1
2142 Akce FindRecord vyžaduje argument Najít co. @ Pokusili jste se spustit sadu maker na jednu z vlastností aktuálního pole, ale argument Najít co jste nechali prázdný. @ Když kliknete na OK, zobrazí se v dialogovém okně Akce se nezdařilo název makra a argumenty makra. V okně Makro zadejte text nebo výraz pro argument Najít co a zkuste operaci Hledat znovu. @ 1 @ 1 @ 3015 @ 1
2143 Nezadali jste kritéria hledání pomocí akce FindRecord. @ V okně Makro vložte akci FindRecord před akci FindNext. @@ 1 @ 1 @ 3015 @ 1
2144 Nastavení pro vlastnost ListRows musí být od 1 do 255. @@@ 1 @ 1 @ 4055 @ 1
2145 Nastavení vlastnosti ColumnWidths musí být hodnota od 0 do 22 palců (55.87 cm) pro každý sloupec v seznamu nebo v poli se seznamem. @ Pokud existuje více než jeden sloupec, oddělte čísla středníkem nebo znakem oddělovače seznamu . Oddělovací znaky seznamu jsou definovány v části Místní nastavení v Ovládacích panelech systému Windows. @@ 1 @ 1 @ 847 @ 1
2147 Chcete-li vytvářet nebo mazat ovládací prvky, musíte být v návrhovém zobrazení. @@@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
2148 Číslo, které jste použili k označení části formuláře nebo sestavy, je neplatné. @ Zkontrolujte, zda je počet menší než počet sekcí ve formuláři nebo sestavě. @@ 1 @@@ 1
2149 Konstanta, kterou jste zadali pro typ ovládacího prvku, je neplatná. @ Chcete-li zobrazit seznam platných konstant, které můžete použít k vytvoření ovládacího prvku, klikněte na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 10905 @ 1
2150 Tento typ ovládacího prvku nemůže obsahovat další ovládací prvky. @@@ 1 @@@ 1
2151 Nadřazený ovládací prvek nemůže obsahovat typ ovládacího prvku, který jste vybrali. @ Například jste použili funkci CreateControl k označení skupiny možností jako nadřazeného textového pole. @@ 1 @@@ 1
2152 Úrovně skupin můžete nastavit pouze pro přehledy, nikoli pro formuláře. @@@ 1 @@@ 1
2153 Nemůžete zadat více než 10 úrovní skupin. @@@ 1 @@@ 1
2154 Tuto funkci nemůžete volat, když je otevřeno podokno Group, Sort a Total. @@@ 1 @@@ 1
2157 Součet horního okraje, spodního okraje, výšky záhlaví stránky a výšky zápatí stránky je větší než délka stránky, na kterou tisknete. @@@ 1 @@@ 1
2158 Metodu Print a grafické metody sestavy (Circle, Line, PSet a Scale) můžete použít pouze v proceduře události nebo v makru nastaveném na vlastnost OnPrint, OnFormat nebo OnPage. @@@ 1 @ 1 @ 10129 @ 1
2159 Není dostatek paměti k inicializaci metody tisku nebo jedné z grafických metod sestavy (Circle, Line, PSet, Scale). @ Ukončete nepotřebné programy a zkuste znovu vytisknout nebo zobrazit náhled sestavy.
Další informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@@ 1
2160 Microsoft Access nemohl vytvořit grafiku nebo text. @ Při inicializaci metody Print nebo jedné z grafických metod sestavy (Circle, Line, PSet, Scale) došlo k chybě. @ Ukončete nepotřebné programy a zkuste znovu vytisknout nebo zobrazit náhled sestavy .
Informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @ 1 @@@ 1
2161 Zadaný text nebo výraz neodpovídá typu hledaných dat. @ Předefinujte text nebo výraz nebo hledejte v jiném poli. @@ 1 @@@ 1
2162 Makro nastavené na jednu z vlastností aktuálního pole selhalo kvůli chybě v argumentu akce FindRecord. @ V okně Makro změňte argument Hledat jako formátovaný na Ano. Pokud chcete, aby nastavení argumentu zůstalo Ne, proveďte všechny následující kroky:
* Vyberte Ne pro argument Match Case.
* Vyberte Ano pro argument Pouze aktuální pole.
* Ujistěte se, že hledáte vázaným ovládacím prvkem. @@ 2 @ 1 @ 3015 @ 1
2163 Číslo stránky, které jste použili jako argument pro akci nebo metodu GoToPage, v tomto formuláři neexistuje. @@@ 1 @ 1 @ 3017 @ 1
2164 Pokud je ovládací prvek aktivní, nelze jej deaktivovat. @@@ 1 @ 2 @ 5250 @ 1
2165 Nelze skrýt ovládací prvek, který má fokus. @@@ 1 @@@ 1
2166 Ovládací prvek nelze uzamknout, pokud má neuložené změny. @@@ 1 @@@ 1
2167 Tato vlastnost je jen pro čtení a nelze ji měnit. @@@ 1 @@@ 1
2169 Tento záznam v tuto chvíli nemůžete uložit. @ Microsoft Access mohl při pokusu o uložení záznamu narazit na chybu.
Pokud nyní tento objekt zavřete, provedené změny dat budou lost.
Chcete přesto zavřít objekt databáze? @@ 20 @@@ 2
2170 Není dostatek paměti k načtení dat pro seznam. @ Zavřete nepotřebné programy. Poté zavřete a znovu otevřete aktivní formulář a znovu klikněte na seznam.
Další informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@@ 1
2171 V hlavním formuláři nemůžete mít více než sedm vnořených podformulářů. @ Odeberte osmý vnořený podformulář. @@ 1 @@@ 1
2172 Jako zdroj záznamu pro podformulář nebo podsestavu nemůžete použít předávací dotaz nebo křížový dotaz s nestálým sloupcem. @ Před svázáním podformuláře nebo podsestavy s křížovým dotazem nastavte vlastnost ColumnHeadings dotazu. @@ 2 @ 1 @ 9979 @ 1
2173 Ovládací prvek '|' makro se pokouší vyhledat nelze prohledat. @ Zkuste jeden z následujících postupů:
* Přidejte akci GoToControl před akci FindRecord.
* U akce FindRecord změňte argument akce Pouze aktuální pole z Ano na Ne.
* Změňte fokus na prohledávatelný ovládací prvek. @@ 2 @ 1 @ 3015 @ 1
2174 V tuto chvíli nemůžete přepnout na jiné zobrazení. @ Kód se spouštěl při pokusu o přepnutí zobrazení. @ Pokud ladíte kód, musíte před přepnutím zobrazení ukončit ladicí operaci. @ 1 @@@ 1
2175 Není dostatek volné paměti pro pokračování operace hledání. @ Zavřete nepotřebné programy. Potom zkuste operaci Hledat znovu.
Další informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@@ 3
2176 Nastavení této vlastnosti je příliš dlouhé. @ Pro tuto vlastnost můžete zadat až 255 nebo 2,048 1 znaků, v závislosti na datovém typu. @@ 1 @@@ XNUMX
2177 Sestavu nemůžete vložit do formuláře. @ Sestavu lze vložit pouze do sestavy. @@ 1 @@@ 1
2178 Nyní nemůžete přidat další sekci. @ Maximální celková výška pro všechny sekce v sestavě, včetně záhlaví sekcí, je 200 palců (508 cm). @ Odstraňte nebo zmenšete výšku alespoň jedné sekce a poté přidejte nová sekce. @ 1 @@@ 1
2181 Na vypočítaném poli ve formuláři nemůžete třídit. @ Na vypočítaném poli můžete třídit pouze v dotazu. @ Vytvořte vypočítané pole v dotazu, seřaďte pole a poté založte formulář na dotazu.
Protože se dotaz musí provést před otevřením formuláře, otevře se formulář pomaleji. @ 1 @@@ 1
2182 Na tomto poli nemůžete třídit. @@@ 1 @@@ 1
2183 Microsoft Access nemůže vytvořit objekt požadovaného typu. @ Pokoušíte se buď vytvořit formulář ze sestavy, která byla uložena jako text, nebo vytvořit sestavu z uloženého formuláře. @@ 1 @@@ 1
2184 Hodnota, kterou jste použili pro vlastnost TabIndex, není platná. Správné hodnoty jsou od 0 do |. @@@ 2 @ 1 @ 6348 @ 1
2185 Na ovládací prvek nemůžete odkazovat na vlastnost nebo metodu, pokud nemá ovládací prvek fokus. @ Zkuste jednu z následujících možností:
* Před odkazem na vlastnost přesuňte fokus na ovládací prvek. V kódu jazyka Visual Basic použijte metodu SetFocus. V makru použijte akci GoToControl.
* Odkaz nebo nastavte vlastnost z makra nebo procedury události, která se spustí, když dojde k události GotFocus pro ovládací prvek. @@ 2 @ 1 @ 6215 @ 1
2186 Tato vlastnost není k dispozici v návrhovém zobrazení. @ Přepněte do formulářového zobrazení pro přístup k této vlastnosti nebo odeberte odkaz na tuto vlastnost. @@ 1 @@@ 1
2187 Tato vlastnost je k dispozici pouze v návrhovém zobrazení. @@@ 1 @@@ 1
2188 Objekt, který jste se pokusili načíst z textu, má neplatnou hodnotu pro vlastnost '| 1' na a | 2. @@@ 1 @@@ 1
2189 Kód obsahuje chybu syntaxe nebo není k dispozici funkce Microsoft Access, kterou potřebujete. @ Pokud je syntaxe správná, zkontrolujte podklíč Control Wizards nebo LibrarKlíčem ies v části Microsoft Access v registru Windows ověřte, zda jsou položky, které potřebujete, uvedeny a dostupné. @ Pokud jsou položky správné, musíte opravit doplněk Microsoft Access Utility nebo soubor acWzlib nebo tento průvodce má byl deaktivován. Chcete-li tohoto průvodce znovu povolit, znovu spusťte aplikaci Microsoft Access nebo Microsoft Office Setup a znovu ji nainstalujte. Před opětovnou instalací aplikace Microsoft Access odstraňte klíče registru Windows doplňku Microsoft Access Utility a acWzlib. @ 1 @@@ 1
2190 Tato vlastnost byla nahrazena novou vlastností; místo toho použijte novou vlastnost. @@@ 1 @@@ 1
2191 Nelze nastavit | vlastnost v náhledu tisku nebo po tisku má started. @ Zkuste tuto vlastnost nastavit v události OnOpen. @@ 1 @@@ 1
2192 Zadaná bitmapa není ve formátu bitmapy nezávislého na zařízení (.dib). @ Pokusili jste se nastavit vlastnost PictureData formuláře, sestavy, tlačítka nebo ovládacího prvku obrázku. @@ 1 @@@ 1
2193 Levý okraj, pravý okraj nebo oba okraje jsou širší než velikost papíru uvedená v dialogovém okně Nastavení tisku. @@@ 1 @@@ 1
2194 Nemůžete nastavit vlastnost PictureData v zobrazení datového listu. @ Chcete-li zobrazit platné nastavení pro tuto vlastnost, vyhledejte v rejstříku nápovědy „vlastnost PictureData“. @@ 1 @@@ 1
2195 Zadaný název sekce nedodržuje pravidla pro pojmenování objektů aplikace Microsoft Access. @@@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2196 Microsoft Access nemůže načíst hodnotu této vlastnosti. @ Vlastnost není k dispozici z pohledu, ve kterém spouštíte makro nebo kód jazyka, nebo při načítání hodnoty vlastnosti došlo k chybě.
Chcete-li zobrazit platná nastavení pro tuto vlastnost, vyhledejte název služby v rejstříku nápovědy. @@ 1 @@@ 1
2197 Pokud zobrazujete hlavní formulář ve formulářovém zobrazení, nemůžete nastavit vlastnost SourceObject ovládacího prvku podformuláře na řetězec s nulovou délkou. @ Tuto vlastnost můžete nastavit na řetězec s nulovou délkou z návrhového zobrazení, zobrazení datového listu nebo náhledu tisku . @@ 1 @@@ 1
2200 Zadané číslo je neplatné. @@@ 1 @@@ 1
2201 Při načítání informací o tiskárně | 1 na | 2 došlo k problému. Objekt mohl být odeslán na tiskárnu, která není k dispozici. @@@@@@
2202 Momentálně nejsou ve vašem počítači nainstalovány žádné tiskárny. Chcete-li použít tuto funkci, musíte nejprve nainstalovat tiskárnu v systému Windows. @ Další informace o instalaci tiskárny naleznete v nápovědě systému Windows v části „„ install printer ““. @@ 1 @@@ 1
2203 Dynamický odkaz library Commdlg failed: error code '0x |'. @ Ovladač tiskárny pro vybranou tiskárnu může být nesprávně nainstalován.
Informace o výběru jiné tiskárny nebo přeinstalování této tiskárny ze systému Microsoft Windows naleznete v rejstříku nápovědy systému Windows pro „nastavení tiskárny“. @@ 1 @@@ 1
2204 Výchozí ovladač tiskárny není správně nastaven. @ Informace o nastavení výchozí tiskárny najdete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows pro „výchozí tiskárna, nastavení“. @@ 1 @@@ 1
2205 Výchozí ovladač tiskárny není správně nastaven. @ Informace o nastavení výchozí tiskárny najdete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows pro „výchozí tiskárna, nastavení“. @@ 1 @@@ 1
2206 Zadané číslo stránky je neplatné. @ Může to být například záporné číslo nebo neplatný rozsah, například 6 až 3. @@ 1 @@@ 1
2207 Microsoft Access nemůže tisknout makra. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu PrintOut, ale aktivním objektem je makro. @ Pokud chcete vytisknout jiný objekt než makro, použijte akci nebo metodu SelectObject k výběru požadované objekt před spuštěním akce PrintOut. @ 1 @ 1 @ 3041 @ 1
2210 Aplikace Microsoft Access nemůže stránku vytisknout ani zobrazit, protože vámi vybraná velikost stránky je větší než 22.75 palce. @@@ 1 @@@ 1
2211 Microsoft Access nemůže vytisknout nebo zobrazit náhled ladicího okna. @@@ 1 @@@ 1
2212 Microsoft Access nemohl vytisknout váš objekt. @ Zkontrolujte, zda je k dispozici zadaná tiskárna.
Informace o nastavení výchozí tiskárny naleznete v rejstříku nápovědy Windows, kde je uvedena „výchozí tiskárna, nastavení“. @@ 1 @@@ 1
2213 Při načítání informací o tiskárně pro tento objekt došlo k problému. Objekt mohl být odeslán na tiskárnu, která není k dispozici. @@@ 1 @@@ 1
2214 Při načítání informací z tiskárny došlo k problému. Nová tiskárna nebyla nastavena. @@@ 1 @@@ 1
2215 Aplikace Microsoft Access nemůže tuto kontingenční tabulku vytisknout, protože její | 1 překračuje 22.75 palce. @ Zmenšete | 1 provedením změn ve formátování nebo zahrnutím dat zobrazení kontingenční tabulky a poté zkuste tisknout znovu. @@ 1 @@@ 1
2220 Microsoft Access nemůže otevřít soubor '| 1'. @@@ 1 @@@ 1
2221 Text je příliš dlouhý na to, aby jej bylo možné upravit. @@@ 1 @@@ 1
2222 Tento ovládací prvek je jen pro čtení a nelze jej měnit. @@@ 1 @@@ 1
2223 Název souboru '|' je příliš dlouhý. @ Zadejte název souboru, který má maximálně 256 znaků. @@ 1 @@@ 1
2225 Microsoft Access nemohl otevřít schránku. @ Schránka nereaguje, pravděpodobně proto, že ji používá jiná aplikace. Zavřete všechny ostatní aplikace a akci opakujte. @@ 1 @@@ 1
2226 Schránka neodpovídá, takže Microsoft Access nebude moci vložit obsah schránky. @ * Schránku může používat jiná aplikace.
* Možná není dostatek volné paměti pro operaci vložení.
Ukončete všechny ostatní aplikace a poté je znovu zkopírujte a vložte. @@ 1 @@@ 1
2227 Data ve schránce jsou poškozena, takže je nebude možné vložit. @ Ve schránce může být chyba nebo nemusí být dostatek volné paměti. Zkuste operaci znovu. @@ 1 @@@ 1
2229 Microsoft Access nemůže start OLE server. @ Pokusili jste se použít formulář, sestavu nebo datový list, který obsahuje objekt OLE, ale server OLE (aplikace použitá k vytvoření objektu) nemusí být správně zaregistrován. Přeinstalujte server OLE a zaregistrujte jej správně. @@ 1 @@@ 1
2234 Microsoft Access nemůže vložit objekt OLE. @@@ 1 @@@ 1
2237 Zadaný text není položkou v seznamu. @ Vyberte položku ze seznamu nebo zadejte text, který odpovídá jedné z uvedených položek. @@ 1 @@@ 1
2239 Microsoft Access zjistil, že tato databáze je v nekonzistentním stavu, a nemůže se pokusit obnovit databázi, protože soubor je jen pro čtení. Chcete-li aplikaci Access umožnit obnovení databáze, zavřete databázi a nastavte soubor na čtení / zápis a poté databázi otevřete. @@@ 1 @@@ 1
2243 Data ve schránce nejsou rozpoznatelná; Microsoft Access nemůže vložit objekt OLE. @@@ 1 @@@ 1
2244 Název souboru, který jste zadali ve vlastnosti Obrázek pro příkazové tlačítko nebo přepínací tlačítko, nelze přečíst. @ * Zadaný soubor může být poškozen. Obnovte soubor ze záložní kopie nebo jej znovu vytvořte.
* Disk, na kterém je soubor umístěn, může být nečitelný. @@ 1 @@@ 1
2245 Zadaný soubor neobsahuje platná data ikon. @ Zadejte platný soubor ikon. @@ 1 @ 1 @ 829 @ 1
2260 Při odesílání dat na server OLE (aplikace použitá k vytvoření objektu) došlo k chybě. @ * Možná jste se pokusili odeslat příliš mnoho dat. Pokud vytváříte graf a graf je založen na dotazu, upravte dotaz tak, aby vybíral méně dat. Pokud je graf založen na tabulce, zvažte jeho založení na dotazu, abyste mohli omezit data.
* Možná používáte server OLE, který nepřijímá formát schránky.
* Možná nebudete moci starServer OLE, protože není správně zaregistrován. Přeinstalujte jej a zaregistrujte.
* Váš počítač může mít nedostatek paměti. Uvolněte paměť zavřením dalších oken aplikací. @@ 1 @ 1 @ 8951 @ 1
2262 Tato hodnota musí být číslo. @@@ 1 @@@ 1
2263 Číslo je příliš velké. @@@ 1 @@@ 1
2264 Microsoft Access nerozpoznal měrnou jednotku. @ Zadejte platnou jednotku, například palce (palce) nebo centimetry (cm). @@ 1 @@@ 1
2265 Musíte zadat měrnou jednotku, například palce (palce) nebo centimetry (cm). @@@ 1 @@@ 1
2266 '|' nemusí být platným nastavením pro vlastnost RowSourceType nebo došlo k chybě kompilace ve funkci. @ Informace o platném nastavení pro vlastnost RowSourceType získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 3853 @ 1
2267 Na vytvoření tempa není dostatek místa na diskurary Vyrovnávací soubor pro tisk. @ Uvolněte místo na disku, abyste uvolnili místo pro temporary vyrovnávací soubor. @@ 1 @@@ 1
2269 Nějaký librarNelze načíst databáze, protože bylo zadáno příliš mnoho. @ Chcete-li změnit library odkazy na databáze, klikněte na odkazy v nabídce Nástroje. @@ 1 @ 1 @ 9017 @ 1
2272 Nastavení intervalu opakování aktualizace musí být od 0 do 1,000 1 milisekund. @@@ 1 @@@ XNUMX
2273 Nastavení pro Aktualizovat pokusy musí být od 0 do 10. @@@ 1 @@@ 1
2274 Databáze '|' je již otevřen jako library databáze. @@@ 1 @@@ 1
2275 Řetězec vrácený stavitelem byl příliš dlouhý. @ Výsledek bude zkrácen. @@ 1 @@@ 1
2276 Vlastní tvůrce, který používáte, způsobil chybu změnou fokusu na jiné okno, když jste jej používali. @ Zadejte hodnotu bez použití vlastního tvůrce. @@ 1 @@@ 1
2277 Došlo k chybě inicializace písma. @@@ 1 @@@ 1
2278 Aplikace Microsoft Access nemůže uložit vaše změny do tohoto vázaného objektu OLE. @ Buď nemáte oprávnění k zápisu do záznamu, ve kterém je objekt uložen, nebo je záznam uzamčen jiným uživatelem.
Zkopírujte objekt do schránky (vyberte objekt a v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat) a v nabídce Úpravy klepněte na Vrátit zpět aktuální záznam. Poté otevřete aplikaci, kterou jste použili k vytvoření objektu, vložte objekt ze schránky a uložte jej. @@ 1 @ 1 @ 10222 @ 1
2279 Zadaná hodnota není vhodná pro vstupní masku '|' pro toto pole uvedeno. @@@ 2 @ 1 @ 9118 @ 1
2280 Do registru Windows jste přidali více výstupních formátů, než dokáže Microsoft Access inicializovat. @ Některé výstupní formáty nebudou k dispozici. Odeberte ty formáty, které nikdy nebo nejméně často používáte. @@ 1 @@@ 1
2281 Informace o výstupním formátu chybí. Zdá se, že došlo k problému s instalací aplikace Microsoft Access. Přeinstalujte aplikaci Microsoft Access nebo se obraťte na správce systému nebo zástupce technické podpory. @@@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2282 Formát, ve kterém se pokoušíte o výstup aktuálního objektu, není k dispozici. @ Buď se pokoušíte o výstup aktuálního objektu do formátu, který není platný pro jeho typ objektu, nebo do formátů, které umožňují výstup dat jako Microsoft V registru Windows chybí Excel, formátovaný text, text MS-DOS nebo soubor HTML. Spusťte instalační program a přeinstalujte Microsoft Access, nebo pokud jste obeznámeni s nastavením v registru, zkuste je opravit sami. Další informace o registru získáte kliknutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2283 Specifikace formátu pro '| 1' je neplatná. @ Výstupní data nemůžete uložit do souboru v tomto formátu, dokud neopravíte nastavení formátu v registru Windows. Spusťte instalační program a přeinstalujte Microsoft Access, nebo pokud jste obeznámeni s nastavením v registru, zkuste je opravit sami. Další informace o registru získáte kliknutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2284 Aplikace Microsoft Access nemůže do souboru zapisovat. @ * Síť nemusí fungovat. Počkejte, až bude síť fungovat, a zkuste to znovu.
* Možná nemáte paměť. Zavřete jedno nebo více oken aplikace Microsoft Access, zavřete ostatní aplikace a zkuste to znovu. @@ 1 @@@ 1
2285 Aplikace Microsoft Access nemůže vytvořit výstupní soubor. @ * Na cílové jednotce může být nedostatek místa na disku.
* Síť nemusí fungovat. Počkejte, až bude síť fungovat, a zkuste to znovu.
* Možná nemáte paměť. Zavřete jedno nebo více oken aplikace Microsoft Access, zavřete ostatní aplikace a zkuste to znovu. @@ 1 @@@ 1
2286 Aplikace Microsoft Access nemůže soubor zavřít. @ * Síť nemusí fungovat. Počkejte, až bude síť fungovat, a zkuste to znovu.
* Možná nemáte paměť. Zavřete jedno nebo více oken aplikace Microsoft Access, zavřete ostatní aplikace a zkuste to znovu. @@ 1 @@@ 1
2287 Aplikace Microsoft Access nemůže otevřít relaci pošty. @ Zkontrolujte svou poštovní aplikaci a ujistěte se, že funguje správně. @@ 1 @@@ 1
2288 Aplikace Microsoft Access nemůže načíst formát „| 1“. @ Nastavení tohoto formátu v registru systému Windows je nesprávné. Výstupní data nemůžete uložit do souboru v tomto formátu, dokud neopravíte nastavení v registru. @ Spusťte instalaci a přeinstalujte aplikaci Microsoft Access, nebo pokud jste obeznámeni s nastavením v registru, zkuste je opravit sami. Další informace o registru získáte kliknutím na Nápověda. @ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2289 Microsoft Access nemůže výstup modulu v požadovaném formátu. @@@ 1 @@@ 1
2290 Bylo příliš mnoho příjemců zpráv; zpráva nebyla odeslána. @@@ 1 @@@ 1
2291 Existuje příliš mnoho příloh zpráv; zpráva nebyla odeslána. @@@ 1 @@@ 1
2292 Text zprávy je příliš dlouhý, takže nebyl odeslán. @@@ 1 @@@ 1
2293 Aplikace Microsoft Access nemůže odeslat tuto e-mailovou zprávu. @ Před pokusem o odeslání e-mailové zprávy z aplikace Microsoft Access vyřešte problém uvedený v předchozí zprávě nebo nakonfigurujte počítač tak, aby odesílal a přijímal e-mailové zprávy. @@ 1 @@@ 1
2294 Microsoft Access nemůže připojit objekt; zpráva nebyla odeslána. @ * Síť nemusí fungovat. Počkejte, až bude síť fungovat, a zkuste to znovu.
* Možná nemáte paměť. Zavřete jedno nebo více oken aplikace Microsoft Access, zavřete ostatní aplikace a zkuste to znovu. @@ 1 @@@ 1
2295 Neznámí příjemci zprávy; zpráva nebyla odeslána. @@@ 1 @@@ 1
2296 Heslo je neplatné; zpráva nebyla odeslána. @@@ 1 @@@ 1
2297 Aplikace Microsoft Access nemůže otevřít relaci pošty. @ Možná nemáte dostatek paměti. Zavřete jedno nebo více oken aplikace Microsoft Access, zavřete ostatní aplikace a zkuste to znovu. Můžete také zkontrolovat svou poštovní aplikaci, abyste se ujistili, že funguje správně. @@ 1 @@@ 1
2298 Microsoft Access nemůže starprůvodce, tvůrce nebo doplněk. @ * LibrarDatabáze obsahující průvodce, tvůrce nebo doplněk nemusí být nainstalována. V nabídce Nástroje přejděte na Doplňky a poté klepněte na Správce doplňků a zkontrolujte, zda je library databáze je nainstalována.
* Průvodce, tvůrce nebo doplňkový kód nemusí být zkompilován a Microsoft Access jej nemůže zkompilovat. V kódu může být chyba syntaxe.
* Klíč pro doplněk v souboru registru Windows může být nesprávný. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2299 Aplikace Microsoft Access nemůže otevřít pole Lupa. @ Doplněk Microsoft Access Utility chybí nebo byl upraven. Znovu spusťte aplikaci Microsoft Access nebo Microsoft Office Setup a přeinstalujte aplikaci Microsoft Access a doplněk Microsoft Access Utility. @@ 1 @ 1 @ 12620 @ 1
2300 Microsoft Access nemůže výstup, protože je vybráno příliš mnoho ovládacích prvků, které mají různé styly, například barvu a písmo. @ Vyberte méně ovládacích prvků a zkuste to znovu. @@ 1 @@@ 1
2301 K výstupu dat není dostatek systémových prostředků. @ Zavřete jedno nebo více oken Microsoft Access a zavřete ostatní aplikace. Pak zkuste data znovu odeslat. @@ 1 @@@ 1
2302 Aplikace Microsoft Access nemůže uložit výstupní data do souboru, který jste vybrali. @ * Soubor může být otevřený. Pokud ano, zavřete jej a poté uložte výstupní data do souboru znovu.
* Pokud používáte šablonu, zkontrolujte, zda šablona existuje.
* Pokud soubor není otevřený, zkontrolujte, zda máte na disku dostatek volného místa.
* Ujistěte se, že soubor existuje na zadané cestě.
* Zkontrolujte, zda máte oprávnění k zápisu do určené složky. @@ 1 @@@ 1
2303 Aplikace Microsoft Access nyní nemůže odesílat data. @ * Síť nemusí fungovat. Počkejte, až bude síť fungovat, a zkuste to znovu.
* Možná nemáte dostatek místa na disku. Uvolněte místo na disku a zkuste to znovu. @@ 1 @@@ 1
2304 Microsoft Access nemůže uložit výstupní data do zadaného souboru. @ Ujistěte se, že máte na cílové jednotce dostatek volného místa na disku. @@ 1 @@@ 1
2305 Na výstupu je příliš mnoho sloupců na základě omezení zadaného ve výstupním formátu nebo v aplikaci Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2306 Na výstupu je příliš mnoho řádků na základě omezení zadaného výstupním formátem nebo aplikací Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2308 Soubor '|' již existuje. @ Chcete nahradit stávající soubor? @@ 20 @@@ 2
2309 Existuje neplatná položka doplňku pro ‚|1.'@V tomto registru došlo k chybě v registru systému Windows. Opravte nastavení a rozlišenítart Microsoft Access. Informace o registru získáte kliknutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2311 Není dostatek paměti pro spuštění procedury události NotInList. @@@ 1 @@@ 1
2312 Zkratka '|' musí být znovu vytvořeno. @ Soubor může být chybějící, poškozený nebo ve starším formátu, který nelze přečíst. @@ 1 @@@ 1
2313 Aplikace Microsoft Access nemůže najít zástupce databází '| 1' nebo 'Pinterest2.'@Znovu vytvořte zástupce se správným umístěním databází. @@ 2 @ 1 @ 9032 @ 1
2314 Microsoft Access nemůže najít zkratkovou databázi'|1.'@Znovu vytvořte zkratku se správným umístěním databáze. @@ 2 @ 1 @ 9032 @ 1
2315 Vstupní řetězec je příliš dlouhý. @@@ 1 @@@ 1
2316 Tuto tabulku nebo dotaz nelze otevřít, protože nemá žádná viditelná pole. @ To může mít za následek, pokud má tabulka nebo dotaz pouze systémová pole a možnost Zobrazit systémové objekty je vypnutá. @ Chcete-li zapnout možnost Zobrazit systémové objekty, klepněte na Možnosti v nabídce Nástroje, klepněte na kartu Zobrazení a zaškrtněte políčko Systémové objekty. @ 1 @@@ 1
2317 Databázi '| 1' nelze opravit nebo nejde o databázový soubor Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2320 Microsoft Access nemůže zobrazit pole, pro které jste zadali Where, v řádku Total. @ Zrušte zaškrtnutí políčka Show u tohoto pole. Pokud chcete, aby se toto pole objevilo ve výsledcích dotazu, přidejte jej dvakrát do návrhové mřížky. U pole, které se objeví ve výsledcích dotazu, nezadávejte v řádku Celkem Kde a zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Zobrazit . @@ 1 @@@ 1
2321 Před přidáním pole nebo výrazu do řádku Pole nemůžete nastavit kritéria. @ Buď přidejte pole ze seznamu polí do sloupce a zadejte výraz, nebo kritéria odstraňte. @@ 1 @@@ 1
2322 Nelze řadit podle hvězdičky (*). @ Protože hvězdička představuje všechna pole v podkladové tabulce nebo dotazu, nelze podle ní řadit. @ Přidejte hvězdičku do návrhové mřížky dotazu spolu s konkrétními poli, která chcete utřídit. Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit u třídicích polí a zadejte pořadí řazení. @ 1 @@@ 1
2323 Nelze zadat kritéria pro hvězdičku (*). @ Protože hvězdička představuje všechna pole v podkladové tabulce nebo dotazu, nemůžete pro ni určit kritéria. @ Přidejte hvězdičku do návrhové mřížky dotazu spolu s pole, pro která chcete nastavit kritéria, a poté zadejte kritéria pro konkrétní pole. Před spuštěním dotazu v návrhové mřížce dotazu zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit pole kritérií. @ 1 @@@ 1
2324 Na hvězdičce (*) nelze vypočítat součty. @ Protože hvězdička představuje všechna pole v tabulce, nelze na ní počítat součty. @ Odeberte hvězdičku z návrhové mřížky dotazu. Přidejte pole, která chcete použít, do návrhové mřížky a poté vyberte součet, který chcete vypočítat pro konkrétní pole. @ 1 @ 2 @ 11202 @ 1
2325 Název pole, který jste zadali, překračuje limit 64 znaků vlastnosti LinkMasterFields. @ Když definujete vztah mezi tabulkami, které tvoří základ formuláře a podformuláře, pomocí příkazu Vztahy (na kartě Databázové nástroje klepněte na Vztahy), formulář a podformulář automaticky a nastaví vlastnosti LinkChildFields a LinkMasterFields. @@ 1 @ 1 @ 3990 @ 1
2326 V řádku Celkem pro tento sloupec nemůžete určit Seskupit podle, Výraz nebo Kde. @ Zadejte agregační funkci, jako je Součet nebo Počet, pro pole nebo výraz, který označíte jako Hodnotu v křížovém dotazu.
Další informace o agregačních funkcích získáte kliknutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 9980 @ 1
2327 Musíte zadat Group By v řádku Total pro pole, které má záhlaví sloupce v řádku křížové tabulky. @ Hodnoty odvozené z pole nebo výrazu, který označíte jako záhlaví sloupce, se používají ke seskupení dat v křížovém dotazu. @@ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2328 Aktualizační dotaz nemůžete spustit na hvězdičce (*). @ Protože hvězdička představuje všechna pole v tabulce, nemůžete ji aktualizovat. @ Odeberte hvězdičku z návrhové mřížky dotazu. Přidejte pole, která chcete aktualizovat, do návrhové mřížky. @ 1 @ 1 @ 10001 @ 1
2329 Chcete-li vytvořit křížový dotaz, musíte zadat jednu nebo více možností záhlaví řádků, jednu možnost záhlaví sloupce a jednu možnost hodnoty. @@@ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2330 Microsoft Access nemůže představovat výraz spojení | 1 v návrhovém zobrazení. @ * Jedno nebo více polí mohlo být odstraněno nebo přejmenováno.
* Název jednoho nebo více polí nebo tabulek uvedených ve výrazu spojení může být chybně napsán.
* Spojení může používat operátor, který není podporován v návrhovém zobrazení, například> nebo <. @@ 1 @@@ 1
2331 Musíte zadat Seskupit podle v řádku Celkem alespoň pro jednu z možností záhlaví řádků, které zadáte v řádku křížové tabulky. @@@ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2332 Microsoft Access nemůže odpovídat polím, která jste přidali pomocí hvězdičky (*) v připojovacím dotazu. @ Protože hvězdička představuje všechna pole v podkladové tabulce nebo dotazu, nemůžete k jednomu poli nebo výrazu připojit hvězdičku a k hvězdičce nemůžete přidat jedno pole nebo výraz. @ Přidat hvězdičku k hvězdičce (například tabulku k tabulce) nebo přidat konkrétní pole. @ 1 @ 1 @ 9999 @ 1
2333 Musíte zadat název tabulky, do které vytváříte nebo připojujete záznamy. @ Pokusili jste se definovat make-table nebo připojit dotaz bez zadání cílové tabulky. @@ 1 @@@ 1
2334 Microsoft Access nemůže tisknout '| 1', protože se jedná o akční dotaz. @ Protože akční dotazy nevytvářejí sadu záznamů, nemůžete na ně vytisknout datový list.
Všimněte si, že vykřičník (!) Spojený s ikonou dotazu v navigačním podokně označuje akční dotaz. @ Chcete-li vytisknout pohled datového listu záznamů, které budou vybrány dotazem, zobrazte dotaz v návrhovém zobrazení, klikněte na tlačítko Datový list a potom klikněte na tlačítko Tisk. @ 1 @@@ 1
2335 Při nastavování vlastností LinkChildFields a LinkMasterFields musíte zadat stejný počet polí. @ Pro jednu vlastnost jste zadali jiný počet polí, než pro druhou.
Pokud použijete příkaz Vztahy (na kartě Databázové nástroje, klikněte na Vztahy) k definování vztahu mezi tabulkami, které tvoří základ formuláře a podformuláře, bude aplikace Microsoft Access automaticky propojit formulář a podformulář a poté nastaví vlastnosti LinkChildFields a LinkMasterFields. @@ 1 @ 1 @ 9086 @ 1
2337 Na stejném poli, pro které jste zadali hodnotu do řádku křížové tabulky, nemůžete určit kritéria. @ Pokusili jste se zobrazit křížový dotaz po zadání hodnoty do řádku křížové tabulky a kritérií v řádku kritéria. @ Pokud chcete, aby toto pole dodávalo hodnoty křížových tabulek v křížovém dotazu odstraňte položku v řádku Kritéria. Pokud chcete, aby toto bylo pole kritérií, nechte křížový řádek prázdný. @ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2338 Microsoft Access zkrátil zadaný výraz. @ Výraz '| 1' překračuje limit 1,024 znaků pro návrhovou mřížku dotazu. @@ 1 @@@ 1
2339 Microsoft Access nemůže vytvořit temporary link. @ Dosáhli jste limitu pro počet odkazů ve vaší databázi. Microsoft Access musí vytvořit temporarOdkaz y pro import tabulky ODBC. @ Odeberte všechny nepotřebné odkazy nebo tabulky. @ 1 @@@ 1
2340 Zadaný výraz překračuje limit 1,024 znaků pro návrhovou mřížku dotazu. @@@ 1 @@@ 1
2342 Akce RunSQL vyžaduje argument skládající se z příkazu SQL. @ Například akční dotaz, který připojí záznamy stars INSERT INTO. Dotaz na definici dat, který vytvoří tabulku starts s CREATE TABLE. @@ 1 @ 1 @ 3698 @ 1
2343 Hodnota, kterou jste zadali, překračuje limit 64 znaků vlastnosti Alias. @@@ 1 @ 1 @ 6146 @ 1
2344 Hodnota zadaná pro nejvyšší počet řádků musí být celočíselná hodnota větší než nula. @@@ 1 @@@ 1
2345 Hodnota zadaná pro nejvyšší procento řádků musí být číslo od 1 do 100. @@@ 1 @@@ 1
2346 Hodnota zadaná pro nejvyšší počet řádků musí být číslo větší než nula. @@@ 1 @@@ 1
2347 Microsoft Access nemůže najít název souboru, který jste zadali pro vlastnost DestinationDB v seznamu vlastností akčního dotazu. @ Pravděpodobně jste chybně napsali název souboru databáze nebo mohl být soubor odstraněn nebo přejmenován. @@ 1 @ 1 @ 6183 @ 1
2348 Vlastnost Alias ​​nemůžete nechat prázdnou. @@@ 1 @ 1 @ 6146 @ 1
2349 Hodnota zadaná pro nejvyšší počet řádků musí být číslo mezi 1 a 2,147,483,647 1 1 XNUMX. @@@ XNUMX @@@ XNUMX
2350 Microsoft Access nemůže uložit dotaz. @ * Dotaz je předávací dotaz a nelze jej reprezentovat jako jednoduchý řetězec SQL. Uložte dotaz jako pojmenovaný dotaz z Tvůrce dotazů. Když zavřete Tvůrce dotazů, aplikace Microsoft Access vyplní vlastnost RecordSource nebo RowSource uloženým názvem dotazu.
* Ujistěte se, že dotaz nemá chybu syntaxe SQL. @@ 1 @ 1 @ 4309 @ 1
2351 Microsoft Access nemůže představovat implicitní klauzuli VALUES v návrhové mřížce dotazu. @ Upravit v zobrazení SQL. @@ 1 @@@ 1
2352 Tento dotaz nemůžete upravit, protože byl odstraněn nebo přejmenován jiným uživatelem. @@@ 1 @@@ 1
2353 Chybný parametr dotazu '|'. @@@ 1 @@@ 1
2354 Tento dotaz nebo tabulka obsahuje výraz, který se nepodařilo vyhodnotit.
2355 Můžete vybrat až | hodnoty ve sloupcovém filtru pro pole s více hodnotami. Odeberte některé hodnoty a zkuste to znovu.
2356 Nemůžete přiřadit pole s více hodnotami nebo pole Příloha k vlastnostem Pole hlavního odkazu nebo Podřízené pole odkazu. @@@ 1 @@@ 1
2360 Chybí název pole. @ Definovali jste datový typ nebo popis pole bez zadání názvu pole. @ Zadejte název pole nebo odstraňte řádek. @ 1 @@@ 1
2361 Aplikace Microsoft Access nemůže tuto tabulku uložit. @ V této tabulce nejsou žádná pole. @ Definujte alespoň jedno pole zadáním názvu pole a výběrem datového typu. @ 1 @@@ 1
2362 Už máte pole s názvem '|. @@@ 1 @@@ 1
2363 Aplikace Microsoft Access povoluje pouze jedno pole automatického čísla na tabulku. @ Pro podobná pole použijte datový typ Number. @@ 1 @@@ 1
2364 Microsoft Access nemůže otevřít tabulku v zobrazení datového listu. @@@ 1 @@@ 1
2366 Microsoft Access nemohl uložit řazení pole. Všechny ostatní změny byly úspěšně uloženy. @ Klikněte na kartu Soubor, ukažte na Spravovat a poté klikněte na Komprimovat a opravit databázi. @@ 1 @@@ 0
2370 Odebrání nebo změna indexu pro toto pole by vyžadovalo odebrání primárního klíče. @ Pokud chcete odstranit primární klíč, vyberte toto pole a klikněte na tlačítko Primární klíč. @@ 1 @@@ 1
2371 Microsoft Access nemůže vytvořit primární klíč. Vaše změny nebyly uloženy. @@@ 1 @@@ 1
2372 Zadaný název pole nesplňuje pravidla pro pojmenování objektů aplikace Microsoft Access. Pokud jste název vložili z jiné aplikace, zkuste stisknout klávesu ESC a zadat název znovu. @ Další informace o pojmenování objektů získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 553714184 @ 1
2373 Nastavení pro vlastnost FieldSize musí být od 0 do 255. @@@ 1 @@@ 1
2374 Index nebo primární klíč nelze vytvořit na více než 10 polích. @@@ 1 @@@ 1
2375 Nelze vložit za konec tabulky. @ Pokusili jste se vložit pole za 255. řádek do tabulky v návrhovém zobrazení. @@ 1 @@@ 1
2376 Microsoft Access nemůže vytvořit primární klíč. @ Pro primární klíč s více poli jste vybrali příliš mnoho polí. @@ 1 @@@ 1
2377 Jakmile zadáte data do tabulky, nemůžete změnit datový typ žádného pole na AutoNumber, i když jste do tohoto pole ještě nepřidali data. @ Přidejte do tabulky nové pole a definujte jeho datový typ jako Automatické číslo. Aplikace poté automaticky zadá data do pole Automatické číslo a čísluje záznamy postupně stars 1. @@ 1 @@@ 1
2378 Tato tabulka je pouze pro čtení. @ Pro uložení změn použijte jiný název v dialogovém okně Uložit jako. @@ 1 @@@ 1
2379 V poli tohoto datového typu nemůžete vytvořit primární klíč. @ Nemůžete definovat primární klíč v polích s vyhledávacím polem OLE Object, Memo, Attachment nebo Multi-valued. @@ 1 @@@ 1
2380 Microsoft Access nemůže vytvořit primární klíč, protože nebyla vybrána žádná pole. @ Vybrali jste řádek bez definovaných polí. @ Umístěte kurzor někam do řádku pole, které chcete definovat jako primární klíč. @ 1 @@@ 1
2381 Microsoft Access nemůže vytvořit primární klíč, protože pole nemá název. @ Pojmenujte pole a poté jej definujte jako pole primárního klíče. @@ 1 @@@ 1
2382 Nelze přepnout do zobrazení Datový list a nemůžete se vrátit do zobrazení Návrh. @ Tuto tabulku nebo dotaz, formulář nebo sestavu, která je vázána na tuto tabulku, otevřel jiný uživatel. @@ 1 @@@ 1
2383 Microsoft Access nemůže změnit datový typ. @ Na disku není dostatek místa nebo paměti. @@ 1 @@@ 1
2384 Jedno pole nelze změnit z datového typu Automatické číslo a přidat další pole Automatické číslo současně. @ Postupujte následovně:
1. Odstraňte právě přidané pole Automatické číslo, klikněte na kartu Soubor a poté klikněte na Uložit.
2.? Přidejte nové pole Automatické číslo a poté tabulku znovu uložte. @@ 1 @@@ 0
2385 Během operace ukládání došlo k chybám. | @@@ 1 @@@ 1
2386 Microsoft Access nemohl vytvořit tabulku. @@@ 1 @@@ 1
2387 Nelze smazat tabulku '|'; účastní se jednoho nebo více vztahů. @ Pokud chcete tuto tabulku odstranit, nejprve odstraňte její vztahy v okně Vztahy. @@ 1 @@@ 1
2388 Primární klíč nemůžete změnit. @ Tato tabulka je primární tabulkou v jednom nebo více vztazích. @ Pokud chcete změnit nebo odebrat primární klíč, nejprve odstraňte vztah v okně Vztahy. @ 1 @@@ 1
2389 Nelze smazat pole'|.'@Je součástí jednoho nebo více vztahů. @ Pokud chcete toto pole odstranit, nejprve odstraňte jeho vztahy v okně Vztahy. @ 1 @@@ 1
2390 U tohoto pole nelze změnit datový typ ani velikost pole; je součástí jednoho nebo více vztahů. @ Pokud chcete změnit datový typ tohoto pole, nejprve odstraňte jeho vztahy v okně Vztahy. @@ 1 @@@ 1
2391 Pole '| 1' neexistuje v cílové tabulce'|2.'@Microsoft Access nemohl dokončit operaci přidání. Cílová tabulka musí obsahovat stejná pole jako tabulka, ze které vkládáte. @@ 1 @@@ 1
2392 Nemůžete nastavit jedinečnou vlastnost primárního klíče na číslo. @ Primární klíč podle definice obsahuje pouze jedinečné hodnoty. @ Pokud chcete v tomto poli povolit neunikátní hodnoty, odeberte definici primárního klíče nastavením primární vlastnosti na číslo @ 1 @@@ 1
2393 Nemůžete nastavit vlastnost IgnoreNulls primárního klíče na Ano. @ Primární klíč podle definice nemůže povolit nulové hodnoty. @ Pokud chcete v tomto poli nulové hodnoty, odeberte definici primárního klíče nastavením primární vlastnosti na číslo @ 1 @@@ 1
2394 Název indexu je neplatný. @ Název indexu může být příliš dlouhý (více než 64 znaků) nebo obsahovat neplatné znaky. @@ 1 @@@ 1
2395 Rejstříky musí mít jména. @@@ 1 @@@ 1
2396 Microsoft Access nemůže vytvořit index nebo primární klíč. @ Chybí jeden nebo více názvů polí. @ Zadejte nebo vyberte alespoň jedno pole ve sloupci Název pole pro každý index, který pojmenujete. @ 1 @@@ 1
2397 Už máte index s názvem '|. @@@ 1 @@@ 1
2398 Primární klíč byl změněn. @ Tato tabulka je primární tabulkou v jednom nebo více vztazích. Změny primárního klíče nebudou uloženy. @@ 1 @@@ 1
2399 Nastavení pro vlastnost FieldSize musí být od 1 do 8000. @@@ 1 @@@ 1
2400 Řádek, který jste vložili do mřížky, překračuje limit 255 řádků (polí) pro tabulku nebo 1,000 1 řádků (akcí) pro makro. @@@ 1 @@@ XNUMX
2401 Sloupec '| 1' v tuto chvíli nemůžete smazat. @ Sloupec '| 1' je součástí primárního klíče tabulky '| 2'. Slouží k identifikaci a uložení řádků v tabulce v databázi. @ Při použití zobrazení datového listu nemůžete odstranit primární klíč. Chcete-li odstranit primární klíč, otevřete tabulku v návrhovém zobrazení a odeberte pole primárního klíče. @ 1 @@@ 1
2420 Zadaný výraz má neplatné číslo. @@@ 2 @ 1 @ 11732 @ 1
2421 Zadaný výraz má neplatnou hodnotu data. @@@ 2 @ 1 @ 11729 @ 1
2422 Zadaný výraz má neplatný řetězec. @ Řetězec může mít délku až 2048 znaků, včetně úvodních a závěrečných uvozovek. @@ 1 @@@ 1
2423 Zadaný výraz je neplatný. (tečka) nebo! operátor nebo neplatné závorky. @ Možná jste zadali neplatný identifikátor nebo zadali závorky za konstantou Null. @@ 2 @ 1 @ 11736 @ 1
2424 Zadaný výraz má název pole, ovládacího prvku nebo vlastnosti, které Microsoft Access nemůže najít. @@@ 1 @@@ 1
2425 Zadaný výraz má název funkce, který Microsoft Access nemůže najít. @@@ 1 @@@ 1
2426 Zadanou funkci nelze v tomto výrazu použít. @ * Možná jste ve výrazu použili funkci DoEvents, LBound, UBound, Spc nebo Tab.
* Možná jste použili agregační funkci, například Count, v návrhové mřížce nebo ve vypočítaném ovládacím prvku nebo poli. @@ 1 @@@ 1
2427 Zadali jste výraz, který nemá žádnou hodnotu. @ Výraz může odkazovat na objekt, který nemá žádnou hodnotu, například formulář, sestavu nebo ovládací prvek popisku. @@ 1 @@@ 1
2428 Do funkce agregace domény jste zadali neplatný argument. @ * Pole v řetězcovém výrazu nemusí být v doméně.
* Pole uvedené ve výrazu kritéria nemusí být v doméně. @@ 2 @ 1 @ 10931 @ 1
2429 Zadaný operátor In vyžaduje závorky. @@@ 1 @@@ 1
2430 Nezadali jste klíčové slovo And do operátoru Between ... And. @ Správná syntaxe je následující:
výraz [Ne] Mezi hodnotou1 a hodnotou2 @@ 1 @@@ 1
2431 Zadaný výraz obsahuje neplatnou syntaxi. @ Možná jste zadali čárku bez předchozí hodnoty nebo identifikátoru. @@ 1 @@@ 1
2432 Zadaný výraz obsahuje neplatnou syntaxi nebo musíte uvést textová data do uvozovek. @ Možná jste zadali neplatnou čárku nebo vynechali uvozovky.
Pokud je například vlastnost Výchozí hodnota textového pole „Huey, Louie a Dewey“, musí být uvedena v uvozovkách, pokud to myslíte jako doslovný textový řetězec. Tím se zabrání záměně s výrazem „Huey Louie“ a „Dewey“. @@ 1 @@@ 1
2433 Zadaný výraz obsahuje neplatnou syntaxi. @ Možná jste zadali operátor, například operátor +, do výrazu bez odpovídajícího operandu. @@ 1 @@@ 1
2434 Zadaný výraz obsahuje neplatnou syntaxi. @ Možná jste zadali operand bez operátoru. @@ 1 @@@ 1
2435 Zadaný výraz má příliš mnoho závěrečných závorek. @@@ 1 @@@ 1
2436 Ve zadaném výrazu chybí uzavírací závorka, závorka (]) nebo svislá čára (|). @@@ 1 @@@ 1
2437 Zadaný výraz má neplatné svislé pruhy (|). @@@ 1 @@@ 1
2438 Zadaný výraz obsahuje neplatnou syntaxi. @ Vynechali jste operand nebo operátor, zadali jste neplatný znak nebo čárku nebo jste zadali text bez jeho uvozovek. @@ 2 @ 1 @ 11732 @ 1
2439 Zadaný výraz má funkci obsahující nesprávný počet argumentů. @@@ 1 @@@ 1
2440 Argumenty funkce IIf musíte uvést v závorkách. @@@ 1 @ 3 @ 1012957 @ 1
2442 Zadaný výraz má neplatné závorky. @ Možná jste použili syntaxi závorky pro identifikátor v dotazu. Použijte standardní syntaxi identifikátoru:
Formuláře! [Formulář]! [Ovládací prvek]. @@ 1 @ 1 @ 11729 @ 1
2443 Operátor Is můžete použít pouze ve výrazu s hodnotou Null nebo Not Null. @@@ 1 @ 3 @ 1008950 @ 1
2445 Zadaný výraz je příliš složitý. @@@ 2 @ 1 @ 11732 @ 1
2446 K provedení tohoto výpočtu není k dispozici dostatek paměti. @ Ukončete nepotřebné programy a zkuste to znovu.
Další informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@@ 1
2447 Je neplatné použití. (tečka) nebo! operátor nebo neplatné závorky. @ Možná jste zadali neplatný identifikátor nebo zadali závorky za konstantou Null. @@ 2 @ 1 @ 11736 @ 1
2448 Tomuto objektu nemůžete přiřadit hodnotu. @ * Objekt může být ovládacím prvkem ve formuláři jen pro čtení.
* Objekt může být ve formuláři, který je otevřený v návrhovém zobrazení.
* Hodnota může být pro toto pole příliš velká. @@ 1 @ 1 @ 9424 @ 1
2449 Ve výrazu je neplatná metoda. @ Například jste se možná pokusili použít metodu Print s jiným objektem než Report nebo Debug. @@ 2 @ 4 @ 2015551 @ 1
2450 Aplikace Microsoft Access nemůže najít odkazovaný formulář '| 1'. @ * Formulář, na který jste odkazovali, může být uzavřen nebo nemusí v této databázi existovat. * Aplikace Microsoft Access možná narazila na chybu kompilace v modulu Visual Basic pro formulář. @@ 1 @ 1 @ 11735 @ 1
2451 Název zprávy '|' zadaný název je chybně napsaný nebo odkazuje na přehled, který není otevřený nebo neexistuje. @@@ 1 @@@ 1
2452 Zadaný výraz má neplatný odkaz na nadřazenou vlastnost. @ Například můžete nadřazenou vlastnost používat s ovládacím prvkem v hlavním formuláři nebo sestavě, spíše než s ovládacím prvkem v podformuláři nebo podsestavě. @@ 2 @ 1 @ 4852 @ 1
2453 Název ovládacího prvku '|' zadaný ve výrazu je chybně napsaný nebo odkazuje na ovládací prvek ve formuláři nebo sestavě, který není otevřený nebo neexistuje. @@@ 1 @ 1 @ 11730 @ 1
2454 Název objektu '|' zadali jste po! operátor ve výrazu je neplatný. @ Například jste možná zkusili zadat identifikátor se dvěma názvy ovládacích prvků oddělenými znakem! operátor. @@ 2 @ 1 @ 11736 @ 1
2455 Zadali jste výraz, který má neplatný odkaz na vlastnost |. @ Vlastnost nemusí existovat nebo se nemusí vztahovat na zadaný objekt. @@ 2 @ 4 @ 2015567 @ 1
2456 Číslo, kterým jste odkazovali na formulář, je neplatné. @ Pomocí vlastnosti Count spočítejte otevřené formuláře a ujistěte se, že číslo formuláře není větší než počet otevřených formulářů minus jeden. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2457 Číslo, kterým jste odkazovali na sestavu, je neplatné. @ Pomocí vlastnosti Count spočítejte otevřené sestavy a ujistěte se, že číslo sestavy není větší než počet otevřených sestav. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2458 Zadané číslo ovládacího prvku je větší než počet ovládacích prvků. @ Pomocí vlastnosti Count spočítejte ovládací prvky ve formuláři nebo sestavě a poté zkontrolujte, zda je vámi uvedené číslo ovládacího prvku v rozsahu existujících ovládacích prvků. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2459 Když je některý z nich otevřený v návrhovém zobrazení, nemůžete odkazovat na nadřazenou vlastnost formuláře nebo sestavy. @@@ 1 @@@ 1
2460 Nemůžete odkazovat na vlastnost RecordsetClone formuláře otevřeného v návrhovém zobrazení. @@@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
2461 Pro odkaz na sekci formuláře nebo sestavy použijte číslo sekce, ne řetězec. @@@ 1 @@@ 1
2462 Zadané číslo sekce je neplatné. @@@ 1 @@@ 1
2463 Pro odkaz na úroveň skupiny použijte číslo, ne řetězec. @@@ 2 @ 1 @ 6361 @ 1
2464 Pro číslo skupiny, které jste použili, není definováno žádné pole nebo výraz pro řazení ani seskupování. @ Platné číslo na úrovni skupiny může být od 0 (pro první pole nebo výraz, na který seřadíte nebo seskupujete) až 9 (pro desáté). Počítejte úrovně skupin v přehledu starnulování. @@ 1 @@@ 1
2465 Microsoft Access nemůže najít pole '| 1' uvedené ve vašem výrazu. @ Pravděpodobně jste zadali nesprávně název pole nebo pole mohlo být přejmenováno nebo odstraněno. @@ 1 @ 1 @ 11730 @ 1
2466 Zadaný výraz má neplatný odkaz na vlastnost Dynaset. @ Například jste možná použili vlastnost Dynaset s formulářem, který není založen na tabulce nebo dotazu. @@ 1 @@@ 1
2467 Zadaný výraz odkazuje na objekt, který je uzavřený nebo neexistuje. @ Můžete například přiřadit formulář proměnné objektu Form, zavřít formulář a poté odkazovat na proměnnou objektu. @@ 1 @@ @ 1
2468 Hodnota, kterou jste zadali pro argument interval, číslo nebo datum ve funkci, je neplatná. @ Zkontrolujte argument a ujistěte se, že jste jej zadali správně.
Další informace o platných hodnotách argumentů naleznete v rejstříku nápovědy pro funkce 'DatePart', 'Funkce DateAdd' nebo 'Funkce DateDiff'. @@ 1 @@@ 1
2469 Výraz | 2, který jste zadali ve vlastnosti ValidationRule ovládacího prvku formuláře, obsahuje chybu | 1. @ Microsoft Access nemůže analyzovat vámi zadaný výraz ValidationRule. Například pokud ve vlastnosti ValidationRule zadáte výraz = MyFunction () a funkce MyFunction neexistuje, zobrazí se následující zpráva:
Neznámý název funkce v ověřovacím pravidle: 'MyFunction'. @ Chcete-li vám pomoci vytvořit výrazy jako argumenty v jazyce Visual Basic, použijte Tvůrce výrazů. Další informace naleznete v rejstříku nápovědy pro výraz „Expression Builder“. @ 1 @ 1 @ 11805 @ 1
2470 Existuje (n) '|' ve vlastnosti ValidationRule ovládacího prvku formuláře. @ Chcete-li pomoci vytvořit výrazy jako argumenty v jazyce Visual Basic, použijte Tvůrce výrazů. Další informace získáte v rejstříku nápovědy výrazem „Expression Builder“. @@ 1 @ 1 @ 11805 @ 1
2471 Výraz, který jste zadali jako parametr dotazu, způsobil tuto chybu: '|' @@@ 2 @ 1 @ 11805 @ 1
2472 Nastavení vlastnosti LinkMasterFields způsobilo tuto chybu: '|' @@@ 2 @ 1 @ 3990 @ 1
2473 Výraz | 2, který jste zadali jako nastavení vlastnosti události, způsobil následující chybu: | 1. @ * Výraz nemusí mít za následek název makra, název uživatelem definované funkce nebo [Postup události].
* Při hodnocení funkce, události nebo makra se mohla vyskytnout chyba. @@ 1 @@@ 1
2474 Zadaný výraz vyžaduje, aby byl ovládací prvek v aktivním okně. @ Zkuste jednu z následujících možností:
* Otevřete nebo vyberte formulář nebo sestavu obsahující ovládací prvek.
* Vytvořte nový ovládací prvek v aktivním okně a akci opakujte. @@ 1 @@@ 1
2475 Zadali jste výraz, který vyžaduje aktivní okno. @@@ 1 @ 2 @ 5601 @ 1
2476 Zadali jste výraz, který vyžaduje, aby byl aktivní okno přehled. @@@ 1 @ 2 @ 5603 @ 1
2477 Zadali jste neplatnou hodnotu typu objektu '|' v objektu If TypeOf Is objecttype podmínka příkazu If… Then… Else. @ Objecttype může být kterýkoli z následujících: BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, Label, Line, ListBox, UnboundObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, PageBreak, Rectangle, Subform, Subreport, TextBox, ToggleButton, ImageControl nebo OLEControl. @@ 1 @@@ 1
2478 Aplikace Microsoft Access neumožňuje použít tuto metodu v aktuálním zobrazení. @ Most metody, včetně metod SetFocus a Requery, nelze použít v návrhovém zobrazení formuláře nebo sestavy. @@ 2 @ 4 @ 2015551 @ 1
2479 Postup události '|' nemůže to být funkční procedura; musí to být procedura Sub. @ Pokud chcete spustit proceduru Function, když dojde k události, vyzkoušejte jeden z následujících postupů:
* Nastavit vlastnost události na název makra obsahujícího akci RunCode, která spustí proceduru Function.
* Nastavte vlastnost události na = FunctionName (). @@ 1 @@@ 1
2480 Odkazovali jste na vlastnost pomocí číselného argumentu, který není jedním z čísel vlastností v kolekci. @ Zkontrolujte čísla vlastností v kolekci. @@ 1 @@@ 1
2481 Když je dokument v náhledu tisku, nemůžete nastavit hodnotu. @@@ 1 @@@ 1
2482 Microsoft Access nemůže najít název '| 1', který jste zadali do výrazu. @ Možná jste zadali ovládací prvek, který nebyl v aktuálním objektu, aniž byste zadali správný kontext formuláře nebo sestavy. @ Odkaz na ovládací prvek v jiném formuláři nebo sestava, před název ovládacího prvku zadejte název kolekce. Obvykle se jedná o formuláře nebo sestavy a název formuláře nebo sestavy, ke které ovládací prvek patří. Například Forms! [Products]! [Units In Stock]. @ 1 @@@ 1
2483 Nemůžete se přesunout na předchozí ovládací prvek, pokud byl aktivní pouze jeden ovládací prvek. @ Vlastnost PreviousControl použijte až poté, co jste přesunuli fokus na druhý ovládací prvek. @@ 1 @ 1 @ 7144 @ 1
2484 Neexistuje žádný aktivní datový list. @@@ 1 @@@ 1
2485 Aplikace Microsoft Access nemůže najít objekt'|1.'@If '| 1' je nové makro nebo skupina maker, zkontrolujte, zda jste jej uložili a zda jste správně zadali jeho název. @@ 1 @ 1 @ 10183 @ 1
2486 Tuto akci v současné době nemůžete provést. @ Pokusili jste se spustit makro nebo k provedení akce použili objekt DoCmd v jazyce Visual Basic. Microsoft Access však provádí jinou aktivitu, která nyní brání provedení této akce.
Například nelze provádět žádné akce ve formuláři, zatímco aplikace Microsoft Access překreslí ovládací prvek nebo vypočítá výraz. @ Akce proveďte později. @ 1 @@@ 1
2487 Argument Typ objektu pro akci nebo metodu je prázdný nebo neplatný. @ * Pro akci Zavřít, GoToRecord, SearchForRecord nebo RepaintObject zadejte hodnoty pro oba argumenty nebo nechte obě prázdné, abyste provedli akci na aktivním objektu.
* U akce OdstranitObjekt, Přejmenovat nebo KopírovatObjekt zadejte hodnoty pro oba argumenty nebo nechte obě prázdné, abyste provedli akci u objektu aktuálně vybraného v navigačním podokně.
* U akce SendObject nebo OutputTo zadejte hodnoty pro oba argumenty nebo nechte argument Název objektu prázdný, pokud chcete akci provést u aktivního objektu zadaného typu objektu.
* Pokud používáte metodu s objektem DoCmd, použijte vnitřní konstantu, která se rovná platnému typu objektu nebo odpovídající numerické hodnotě názvu argumentu. @@ 1 @ 1 @ 12276 @ 1
2488 V tomto okně nelze použít akci ApplyFilter. @ * Pokusili jste se použít akci nebo metodu ApplyFilter, ale nepoužili jste filtr na tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu.
* Možná jste použili filtr na formulář, ale formulář nebyl otevřen v zobrazení formuláře nebo datového listu.
* Možná jste použili filtr na sestavu, ale nepoužili jste akci ApplyFilter v makru určeném nastavením vlastnosti Při otevření. @ Pomocí akce nebo metody SelectObject vyberte tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu před použitím filtru . @ 1 @ 1 @ 3041 @ 1
2489 Objekt '|' není otevřené. @ * Makro, které používáte (přímo nebo nepřímo), obsahuje akci GoToRecord, RepaintObject nebo SelectObject, ale argument Název objektu pojmenuje objekt, který je uzavřen.
* Argument název_objektu pro metodu GoToRecord, RepaintObject nebo SelectObject pojmenuje uzavřený objekt. @ K otevření objektu použijte jednu z akcí nebo metod Otevřít, abyste mohli provést požadovanou akci. @ 1 @@@ 1
2491 Akce nebo metoda je neplatná, protože formulář nebo sestava není svázána s tabulkou nebo dotazem. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu ApplyFilter nebo SearchForRecord. Formulář nebo sestava, na kterou jste použili filtr, však není založena na tabulce nebo dotazu, takže formulář nebo sestava nemá žádné záznamy, na které by bylo možné použít filtr. @ Pomocí akce nebo metody SelectObject vyberte požadovaný formulář nebo report před spuštěním akce ApplyFilter.
Chcete-li založit formulář nebo sestavu na tabulce nebo dotazu, otevřete formulář nebo sestavu v návrhovém zobrazení a zadejte název tabulky nebo dotazu do vlastnosti RecordSource. @ 1 @ 1 @ 3041 @ 1
2492 Aplikace Microsoft Access nemůže najít makro '| 2' ve skupině maker'|1.'@Pro určení makra jste použili syntaxi macrogroupname.macroname. Potom jste se pokusili spustit makro (přímo nebo nepřímo), nebo jste ke spuštění makra použili metodu RunMacro. Zadané makro však není v této skupině maker. @ Vytvořte makro ve skupině maker, zadejte správnou skupinu maker nebo zadejte správný název makra. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2493 Tato akce vyžaduje argument Název objektu. @@@ 1 @@@ 1
2494 Akce nebo metoda vyžaduje argument Název formuláře. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu OpenForm, ale argument Název formuláře jste nechali prázdný. @ V argumentu Název formuláře zadejte název formuláře v aktuální databázi. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2495 Akce nebo metoda vyžaduje argument Název tabulky. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu OpenTable, TransferSpreadsheet nebo TransferText, ale argument Název tabulky jste nechali prázdný. @ V argumentu Název tabulky zadejte název tabulky, která je v aktuální databázi. @ 1 @@@ 1
2496 Akce nebo metoda vyžaduje argument Název dotazu. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu OpenQuery, ale argument Název dotazu jste nechali prázdný. @ V argumentu Název dotazu zadejte název dotazu. @ 1 @@@ 1
2497 Akce nebo metoda vyžaduje argument Název sestavy. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu OpenReport, ale argument Název sestavy jste nechali prázdný. @ V argumentu Název sestavy zadejte název sestavy. @ 1 @@@ 1
2498 Zadaný výraz je nesprávný datový typ pro jeden z argumentů. @ Pokusili jste se spustit makro nebo použít metodu k provedení akce, ale výraz byl vyhodnocen jako nesprávný datový typ.
Například pro metodu Close jste zadali řetězec pro argument Typ objektu, ale tento argument lze nastavit pouze na určité vnitřní konstanty nebo jejich číselné ekvivalenty. @@ 1 @@@ 1
2499 Na objekt v návrhovém zobrazení nemůžete použít akci nebo metodu GoToRecord nebo SearchForRecord. @ Zkuste jednu z následujících možností:
* Přepnutí do formuláře nebo zobrazení datového listu pro formulář.
* Přepněte do zobrazení datového listu pro dotaz nebo tabulku.
* Pokud používáte makro nebo proceduru jazyka obsahující akci, která otevře objekt, nastavte argument Zobrazit na správné zobrazení, než provedete akci GoToRecord. @@ 2 @ 1 @ 3018 @ 1
2500 Pro argument Opakovaný počet musíte zadat číslo větší než nula. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu RunMacro, ale do argumentu Opakovaný počet jste zadali hodnotu menší než nula (nebo výraz, který je vyhodnocen jako menší než nula). @ Chcete-li makro spustit jednou, nechte tento argument nevyplněný. @ 1 @@@ 1
2501 | akce byla zrušena. @ K provedení akce v jazyce Visual Basic jste použili metodu objektu DoCmd, ale poté jste v dialogovém okně klikli na Storno.
Například jste použili metodu Zavřít k zavření změněného formuláře a poté v dialogovém okně s dotazem, zda chcete uložit provedené změny ve formuláři, klikli na Storno. @@ 1 @@@ 1
2502 Akce nebo metoda vyžaduje argument Název makra. @ * Pokusili jste se použít akci nebo metodu RunMacro, ale argument Název makra jste nechali prázdný.
* Microsoft Access se pokusil vytvořit vlastní lištu nabídky pro formulář nebo sestavu, ale argument Název makra nabídky akce AddMenu je prázdný. @ V argumentu Název makra nabídky zadejte název makra nebo skupiny maker, která je v aktuální databáze. @ 1 @@@ 1
2503 Tuto akci nemůžete použít s objektem DoCmd. @ Chcete-li zobrazit seznam akcí, které objekt DoCmd nepodporuje, a některé alternativy k použití těchto akcí, klepněte na Nápověda.
S objektem DoCmd lze použít jakékoli akce, které nejsou v tomto seznamu. @@ 2 @ 1 @ 11313 @ 1
2504 Akce nebo metoda vyžaduje alespoň | argumenty. @ Pokusili jste se spustit makro obsahující akci nebo jste použili metodu nebo akci s objektem DoCmd, ale nenastavili jste požadovaný počet argumentů.
Například pokud použijete akci MoveSize, musíte nastavit alespoň jeden ze čtyř argumentů. @@ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2505 Výraz v argumentu | má neplatnou hodnotu. @ Pokusili jste se spustit makro nebo použít objekt DoCmd v jazyce Visual Basic. Výše uvedené číslo argumentu představuje pozici argumentu, jak se zobrazuje v okně Makro, v dialogovém okně Akce se nezdařila nebo v Prohlížeči objektů (pokud používáte objekt DoCmd). @ Zkuste jeden z následujících postupů:
* Vyberte nastavení z rozevíracího seznamu v každém argumentu.
* Použijte vlastní konstantu rovnající se platnému typu objektu.
* Nahraďte správný odpovídající výraz. @ 1 @ 1 @ 11895 @ 1
2506 Hodnota, kterou jste zadali pro argument Typ přenosu, je neplatná. @ Výraz v argumentu Typ přenosu se nevyhodnocuje na platnou číselnou hodnotu. @ Platné hodnoty pro argument Typ přenosu jsou následující:
* 0, 1 a 2 pro akci TransferDatabase.
* 0, 1 a 2 pro akci TransferSpreadsheet.
* 0 až 6 pro akci TransferText. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2507 | type není nainstalovaný typ databáze nebo nepodporuje operaci, kterou jste vybrali. @ Použili jste metodu TransferDatabase, ale výraz v argumentu databasetype nevyhodnocuje platný typ databáze pro import, export nebo propojení.
Informace o platných typech databází získáte kliknutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 4780 @ 1
2508 Hodnota, kterou jste zadali pro argument tabulky, je neplatná. @ Použili jste metodu TransferSpreadsheet a výraz v argumentu tabulky se nevyhodnocuje na platnou číselnou hodnotu. @ Platné hodnoty jsou 0, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 a 8. Všimněte si, že 1 je neplatná hodnota; nemůžete importovat ani exportovat do souboru formátu Lotus .wks. @ 1 @ 1 @ 4781 @ 1
2509 Nastavení argumentu Rozsah nesmí být delší než 255 znaků. @@@ 1 @ 1 @ 4781 @ 1
2510 Výraz, který jste zadali v argumentu Specification Name, překračuje limit 64 znaků. @ Při použití akce TransferText v makru vyberte jeden z existujících názvů specifikací ze seznamu argumentů nebo zadejte název v jazyce Visual Basic, který následuje po aplikaci Microsoft Access pravidla pojmenování objektů. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2511 Akce nebo metoda vyžaduje argument Specification Name. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu TransferText a zadali jste argument Transfer Type, ale argument Specification Name jste nechali prázdný. @ V argumentu Specification Name zadejte z argumentu existující název specifikace seznam. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2512 Microsoft Access nemůže analyzovat výraz: '| 1'. @ Klepnutím na OK se vraťte k argumentu akce nebo podmíněnému výrazu, kde se tento výraz objeví, a poté opravte syntaxi. @@ 1 @@@ 1
2513 Argument Název makra nemůže být delší než 64 znaků podle pravidel pro pojmenování objektů aplikace Microsoft Access. @@@ 1 @ 1 @ 11734 @ 1
2514 Akce nebo metoda vyžaduje argument Název ovládacího prvku. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu GoToControl, ale název ovládacího prvku jste nechali prázdný. @ V argumentu Název ovládacího prvku zadejte název ovládacího prvku nebo pole z aktivního formuláře nebo datového listu. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2515 Aplikace Microsoft Access nemůže otevřít makro '| 1', protože bylo uloženo pomocí jiné verze aplikace Microsoft Access. @ Znovu vytvořte makro v aktuální verzi aplikace. @@ 1 @@@ 1
2516 Microsoft Access nemůže najít modul'|1.'@ Pokusili jste se použít akci nebo metodu OpenModule, ale Microsoft Access nemůže najít modul, který jste zadali v argumentu Název modulu. @ Zadejte platný název modulu z aktuální databáze. @ 1 @@@ 1
2517 Microsoft Access nemůže najít proceduru'|1.'@* Možná jste použili metodu Spustit v jazyce Visual Basic, ale zadali jste neplatný název procedury, nebo jste použili metodu Spustit bez předchozího otevření databáze.
* Pokusili jste se použít akci nebo metodu OpenModule, ale použili jste neplatný název procedury. @@ 1 @@@ 1
2520 Akce nebo metoda vyžaduje argument Název modulu nebo procedury. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu OpenModule, ale nezadali jste název v argumentu Název modulu nebo Název procedury v okně Makro. @ Zadejte platný jméno v jednom z těchto argumentů. @ 1 @@@ 1
2521 Zadali jste typ přenosu, který nepodporuje argument Název tabulky HTML. @ Pokud nepoužíváte typy importu HTML HTML nebo Link HTML, ponechte argument Název tabulky HTML prázdný. @@ 1 @@@ 1
2522 Akce nebo metoda vyžaduje argument Název souboru. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu TransferSpreadsheet nebo TransferText. @ V argumentu Název souboru zadejte název souboru. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2523 Hodnota, kterou jste zadali pro argument show, je neplatná. @ Použili jste metodu ShowToolbar. @ Platné hodnoty pro tento argument jsou acToolbarYes, acToolbarWhereApprop a acToolbarNo nebo odpovídající číselné hodnoty 0, 1 a 2. @ 1 @ 1 @ 12446 @ 1
2524 Microsoft Access nemůže vyvolat aplikaci pomocí akce RunApp. @ Cesta k aplikaci je neplatná nebo chybí součást aplikace. @ Zkontrolujte cestu v Průzkumníkovi Windows nebo ve Správci souborů. @ 1 @@@ 1
2525 Makra lze volat pouze 19krát. @ Vaše makro obsahuje jednu nebo více akcí RunMacro, které volá makro více než 19krát. @ Použijte blok If k zastavení makra poté, co bylo spuštěno 19krát. @ 1 @@@ 1
2526 Akce SendKeys vyžaduje načtení doplňku Microsoft Access Utility. @ Znovu spusťte aplikaci Microsoft Access nebo instalační program Microsoft Office a znovu nainstalujte Microsoft Access a doplněk Microsoft Access Utility. @@ 1 @@ 185309 @ 1
2527 Formáty souborů Lotus .wks nejsou v aktuální verzi aplikace Microsoft Access podporovány. @ Převeďte soubor .wks na novější formát, například .wk1. @@ 1 @@@ 1
2528 Argument akce makra RunCommand chybí nebo jste pro metodu RunCommand zadali neplatné ID příkazu. @@@ 1 @@@ 1
2529 Argument Toolbar nesmí být delší než 64 znaků. @@@ 1 @@@ 1
2530 Metodu SelectObject nelze použít na sestavu, která se právě tiskne. @@@ 1 @@@ 1
2531 Váš soubor HTML neobsahuje žádná tabulková data, která aplikace Microsoft Access může importovat. @. @@ 1 @@@ 1
2532 Aplikace Microsoft Access nemůže najít makro nebo dílčí postup'|1.'@ Zadané makro, skupina maker nebo dílčí postup neexistuje. @
Všimněte si, že když v argumentu zadáte syntaxi macrogroupname.macroname, musíte zadat název, pod kterým byla skupina maker makra naposledy uložena. Ujistěte se také, že bylo uloženo odkazované makro nebo že referenční procedura očekává 0 argumentů. @ 1 @@@ 1
2533 Akce ApplyFilter vyžaduje, aby byl nastaven argument Název filtru nebo Kde podmínka. @ Pokusili jste se spustit makro obsahující akci ApplyFilter, ale nenastavili jste požadované argumenty. @@ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2534 Akce nebo metoda vyžaduje argument Název stránky přístupu k datům. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu OpenDataAccessPage, ale argument Název stránky přístupu k datům jste nechali prázdný. @ V argumentu Název stránky přístupu k datům zadejte název přístupu k datům stránka v aktuální databázi. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2535 Akce ApplyFilter obsahuje název filtru, který nelze použít. @ Název filtru není platným argumentem v akci ApplyFilter na klientském serveru. @@ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2537 Funkce '|' není k dispozici, když je databáze otevřena v deaktivovaném režimu. @@@ 1 @@@ 1
2538 „|“ akci makra nelze spustit v deaktivovaném režimu. @@@ 1 @@@ 1
2539 Argument Název akce makra SetLocalVar je vyhrazený název. Změňte argument název akce SetLocalVar.
2540 Soubor '| 1', který jste se pokusili nahradit, je soubor systému Microsoft Access, který se používá a nelze jej nahradit ani odstranit. @@@ 1 @@@ 1
2541 Obsah schránky byl odstraněn a nelze jej vložit. @ Některé aplikace do schránky nevkládají velké objekty. Místo toho umístili ukazatel na objekt ve schránce. Ukazatel může zmizet, než dojde k vložení. @@ 1 @@@ 1
2542 Na příkazovém řádku zadejte název databáze, aby aplikace Microsoft Access mohla najít makro. @@@ 1 @@@ 1
2543 Databázový objekt nelze vložit na sebe. @@@ 1 @@@ 1
2544 Microsoft Access nemůže najít | 1, na který jste odkazovali v argumentu Název objektu. @ Makro, které jste se pokusili spustit, obsahuje akci SelectObject s neplatným názvem pro argument Název objektu. @ V navigačním podokně ověřte název požadovaného objektu makro, které chcete vybrat. Poté otevřete makro v okně Makro a zadejte správný název argumentu Název objektu. @ 2 @ 1 @ 3041 @ 1
2545 Akce CopyObject vyžaduje, abyste zadali jinou cílovou databázi nebo nový název, který chcete zkopírovat z aktuální databáze. @ Makro, které používáte, zahrnuje akci CopyObject. @ Otevřete makro v okně Makro a vyberte akci CopyObject. Do příslušného pole argumentu zadejte cílovou databázi nebo nový název. @ 1 @ 1 @ 3009 @ 1
2546 Před spuštěním makra obsahujícího | vyberte v navigačním podokně databázový objekt akce. @@@ 2 @ 1 @ 3009 @ 1
2547 Databáze '|' pokusili jste se smazat a nahradit je jen pro čtení a nelze jej smazat ani nahradit. @ Zadejte nový název nové databáze. @@ 1 @@@ 1
2548 Microsoft Access nemůže spustit Průvodce zabezpečením, protože tato databáze je otevřena ve výlučném režimu. @ Chcete, aby aplikace Microsoft Access otevřela databázi ve sdíleném režimu a spustila Průvodce zabezpečením? @@ 19 @@@ 2
2549 Po zhutnění aplikace Microsoft Access nemůže odstranit | 1. Komprimovaná databáze byla pojmenována | 2. @ Pokud zkomprimujete databázi se stejným názvem, vytvoří aplikace Microsoft Access novou komprimovanou databázi a poté odstraní původní databázi.
V tomto případě však původní databáze nebyla odstraněna, protože je pouze pro čtení. @ Pokud můžete, odeberte stav jen pro čtení, odstraňte původní databázi a poté novou databázi přejmenujte pomocí původního názvu.
Pokud nemůžete odebrat stav jen pro čtení, informujte svého správce pracovní skupiny. @ 1 @ 1 @ 10299 @ 1
2550 Po zakódování nebude Microsoft Access smazat | 1. Zakódovaná databáze byla pojmenována | 2. @ Pokud kódujete databázi se stejným názvem, vytvoří aplikace Microsoft Access novou zakódovanou databázi a poté původní databázi odstraní.
V tomto případě však nelze původní databázi odstranit, protože je jen pro čtení. @ Pokud je to možné, odeberte stav jen pro čtení, odstraňte původní databázi a poté novou databázi přejmenujte pomocí původního názvu.
Pokud nemůžete odebrat stav jen pro čtení, informujte svého správce pracovní skupiny. @ 1 @ 1 @ 10299 @ 1
2551 Aplikace Microsoft Access nemůže odstranit | 1 po jeho dekódování. Dekódovaná databáze byla pojmenována | 2. @ Pokud dekódujete databázi se stejným názvem, vytvoří aplikace Microsoft Access novou dekódovanou databázi a poté původní databázi odstraní.
V tomto případě však nelze původní databázi odstranit, protože je jen pro čtení. @ Pokud je to možné, odeberte stav jen pro čtení, odstraňte původní databázi a poté novou databázi přejmenujte pomocí původního názvu.
Pokud nemůžete odebrat stav jen pro čtení, informujte svého správce pracovní skupiny. @ 1 @ 1 @ 10299 @ 1
2552 Nemůžete kódovat databázi, kterou jste nevytvořili nebo nevlastníte. @ Podívejte se na vlastníka databáze nebo správce vaší pracovní skupiny. @@ 1 @@@ 1
2553 Nemůžete dekódovat databázi, kterou jste nevytvořili nebo kterou nevlastníte. @ Podívejte se na vlastníka databáze nebo správce vaší pracovní skupiny. @@ 1 @@@ 1
2554 Zadanou databázi nelze najít nebo jste ji vůbec nezadali. @ Do příkazového řádku zadejte platný název databáze a v případě potřeby uveďte cestu. @@ 1 @ 1 @ 10283 @ 1
2556 Aplikace Microsoft Access nemůže spustit Průvodce zabezpečením, protože databáze používá heslo. @ Odeberte heslo databáze kliknutím na Zrušit nastavení hesla databáze ve skupině Databázové nástroje na kartě Databázové nástroje. @@ 1 @@@ 1
2557 Databáze, kterou jste se pokusili převést, byla vytvořena v nebo již byla převedena na požadovanou verzi aplikace Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2559 Aplikace Microsoft Access nemohla během převodu aktualizovat propojenou tabulku '| 1' v databázi '| 2'. Pokuste se aktualizovat odkazy ručně pomocí příkazu Správce propojené tabulky ve skupině Databázové nástroje na kartě Databázové nástroje.
2560 Microsoft Access nemůže načíst vlastnosti databáze. @@@ 1 @@@ 3
2561 Microsoft Access nemůže zobrazit dialogové okno Vlastnosti databáze. @@@ 1 @@@ 1
2562 Aplikace Microsoft Access nemůže uložit vlastnosti databáze. @@@ 1 @@@ 1
2564 Nelze skrýt dokument '|' když je otevřený. @ Nejprve zavřete databázový objekt a poté jej skryjte. @@ 1 @@@ 1
2565 Nelze znovu zobrazit objekt databáze '|' když je otevřený. @ Nejprve zavřete databázový objekt a poté jej odkryjte. @@ 1 @@@ 1
2566 Aplikace Microsoft Access nemůže nastavit ikonu aplikace na soubor '| 1. @ Zkontrolujte, zda je soubor platným souborem ikony (.ico). Pokud používáte Microsoft Windows, můžete také použít soubory .bmp. @@ 1 @@@ 1
2567 Microsoft Access nemůže otevřít nebo převést tuto předchozí verzi databáze. @ Databáze byla vytvořena v dřívější verzi aplikace Microsoft Access. Nemáte příslušná bezpečnostní oprávnění k otevírání nebo převádění databází vytvořených v dřívějších verzích. @@ 1 @@@ 1
2568 Microsoft Access nemůže tuto operaci vrátit zpět. @ Objekt se stejným názvem již existuje. Jiný uživatel mohl vytvořit objekt s názvem '|' poté, co jste provedli tuto operaci u objektu se stejným názvem. @@ 1 @@@ 1
2571 Nelze upravovat objekty vytvořené v dřívější verzi aplikace Microsoft Access. @ Chcete-li tuto databázi převést na aktuální verzi aplikace Microsoft Access, zavřete databázi, klepněte na kartu Soubor a poté klepněte na Převést. @@ 1 @@@ 0
2572 Tato databáze je v neočekávaném stavu a Microsoft Access ji nemůže otevřít. @ Tato databáze byla převedena z předchozí verze aplikace Microsoft Access pomocí metody DAO CompactDatabase namísto příkazu Převést databázi (klepněte na kartu Soubor a poté na příkaz Převést). Převod pomocí metody DAO CompactDatabase zanechal databázi v částečně převedeném stavu. @ Pokud máte kopii databáze v původním formátu, klikněte na kartu Soubor a poté ji převeďte kliknutím na Převést. Pokud původní databáze již není k dispozici, vytvořte novou databázi a importujte své tabulky a dotazy, abyste uchovali svá data, a zkuste to znovu. Vaše další databázové objekty nelze obnovit. @ 1 @@@ 1
2573 Tato databáze je replikou vytvořenou v jiné verzi Accessu. @ Tuto repliku můžete převést pouze synchronizací s jejím Design Master. @Convert the Design Master of this replica set then synchronize the replica with the Design Master. @ 1 @@@ 1
2574 Nelze vytvořit jinou databázi Microsoft Access se stejným názvem a umístěním jako existující databáze. @ Provedli jste příkaz Vytvořit soubor MDE, ale pokusili jste se dát nové databázi stejnou příponu jako ta stará. @ Přijměte výchozí. rozšíření MDE pro vaši novou databázi MDE. @ 1 @@@ 1
2575 Z repliky databáze nemůžete vytvořit databázi Microsoft Access MDE. @@@ 1 @@@ 1
2576 Tato databáze je Microsoft Access 7.0 / 8.0 / 9.0 Design Master / Replica. @ Pokud kliknete na OK, vybraná databáze bude přejmenována na | 1 a poté převedena na | 2. Každý, kdo používá repliku této databáze, bude muset po další synchronizaci upgradovat na Microsoft Access 2000. @@ 4 @@@ 2
2577 Databáze | je již otevřen. @ Před provedením příkazu Vytvořit soubor MDE zavřete databázi. @@ 1 @@@ 1
2578 Microsoft Access nemohl vytvořit soubor .accde, .mde nebo .ade. @@@ 1 @@@ 1
2579 Místní formuláře, sestavy, makra a moduly v této replice nebudou převedeny. @ Chcete-li tyto objekty zachovat, nezapomeňte je importovat do hlavní předlohy z původní repliky. @@ 1 @@@ 1
2580 Zdroj záznamu '|' uvedený v tomto formuláři nebo sestavě neexistuje. @ Název zdroje záznamů může být chybně napsán, zdroj záznamů byl odstraněn nebo přejmenován nebo zdroj záznamů existuje v jiné databázi. @ V návrhovém zobrazení formuláře nebo sestavy nebo zobrazení rozložení zobrazte seznam vlastností kliknutím na tlačítko Vlastnosti a poté nastavte vlastnost RecordSource na existující tabulku nebo dotaz. @ 1 @@@ 1
2581 V sestavě, kterou jste se pokusili zobrazit nebo vytisknout, musíte definovat pole řazení nebo výraz pro záhlaví nebo zápatí skupiny. @@@ 1 @ 1 @ 8753 @ 1
2582 Když je vlastnost GroupOn nastavena na Interval, nemůžete nastavit vlastnost GroupInterval na 0. @ Klepněte na kartu Návrh řazení a seskupení a vyzkoušejte jednu z následujících možností:
* Změňte nastavení vlastnosti GroupInterval na číslo vyšší než 0.
* Změňte nastavení vlastnosti GroupOn na každou hodnotu. @@ 1 @@@ 1
2583 Akce nebo metoda ApplyFilter může být provedena pouze z Open makra nebo procedury události Open. @ * Možná jste se pokusili spustit makro nebo proceduru obsahující akci nebo metodu ApplyFilter z jiné vlastnosti sestavy, než je vlastnost OnOpen.
* Možná jste se pokusili spustit proceduru makra nebo události v sestavě, která je již otevřená. @ Chcete-li použít akci ApplyFilter v sestavě, nastavte vlastnost Otevřít na název makra, zavřete sestavu a znovu ji otevřete. @ 1 @ 1 @ 3004 @ 1
2584 V záhlaví nebo zápatí stránky nemůžete použít agregační funkce. @ Záhlaví nebo zápatí stránky sestavy, kterou jste se pokusili zobrazit, obsahuje vypočítaný ovládací prvek s agregační funkcí ve svém výrazu. @ Pokud chcete zobrazit výsledek agregace funkce v záhlaví nebo zápatí stránky, vytvořte skrytý vypočítaný ovládací prvek v příslušné části sestavy. Poté vytvořte nevázané textové pole v záhlaví nebo zápatí stránky.
Pokud používáte makro, použijte akci SetValue k nastavení hodnoty nevázaného textového pole na hodnotu ve skrytém ovládacím prvku. @ 1 @ 1 @ 11839 @ 1
2585 Tuto akci nelze provést při zpracování události formuláře nebo sestavy. @ Makro zadané jako nastavení vlastností OnOpen, OnLoad, OnClose, OnFormat, OnRetreat, OnPage nebo OnPrint obsahuje neplatnou akci pro danou vlastnost. @ Když kliknete Dobře, v dialogovém okně Akce se nezdařila se zobrazí název makra, které selhalo, a jeho argumenty. @ 1 @ 1 @ 11909 @ 1
2586 Microsoft Access změnil vlastnosti MoveLayout a NextRecord na True z False. @ Funkce makra nebo jazyka spuštěná vlastností OnFormat jedné z částí sestavy nastavila vlastnosti MoveLayout a NextRecord na False. Pokud obě vlastnosti nastavíte na False, může se tisk zprávy tisknout nepřetržitě. @ Upravte makro nebo funkci tak, aby tyto vlastnosti nastavily na požadované hodnoty. @ 1 @ 1 @ 4656 @ 1
2587 Microsoft Access nemůže dokončit operaci výstupu. @ Kód jazyka, který jste zadali, obsahuje chybu syntaxe nebo nejsou k dispozici procedury výstupu. @ Zkontrolujte, zda v kódu není chyba syntaxe. Pokud je syntaxe správná, spusťte instalační program a přeinstalujte aplikaci Microsoft Access. Chcete-li zachovat zabezpečení nebo vlastní nastavení, zálohujte informační soubor pracovní skupiny Microsoft Access.
Informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“. @ 1 @@ 185309 @ 1
2588 Musíte vybrat formulář, který chcete uložit jako přehled. @@@ 1 @@@ 1
2589 Výraz '|' je neplatný. @ Agregační funkce jsou povoleny pouze na výstupních polích zdroje záznamu. @@ 1 @@@ 1
2590 Funkce agregace Var a VarP nejsou v projektu Access podporovány. @@@ 1 @@@ 1
2591 V případě události Otevřít sestavy nelze změnit vlastnosti tiskárny. @@@ 1 @@@ 1
2593 Tato funkce není k dispozici na MDB nebo ACCDB. @@@ 1 @@@ 1
2594 Pokud je zdrojem záznamu formuláře objekt záznamu, nemůžete filtrovat podle formuláře. @@@ 1 @@@ 1
2595 Microsoft Access nemůže nastavit tuto vlastnost, když je vlastnost DefaultSize nastavena na True. @@@ 1 @@@ 1
2596 Objekt tiskárny není k dispozici pro podformuláře a podsestavy. @@@ 1 @@@ 1
2597 Nelze svázat sestavu se zadanou sadou záznamů, protože tvar neodpovídá řazení a seskupení uvedenému v sestavě. @@@ 1 @@@ 1
2599 Zobrazení přehledu není pro tento přehled k dispozici. @@@ 1 @@@ 1
2600 Nové heslo ověřte tak, že jej znovu napíšete do pole Ověřit a kliknete na OK. @@@ 1 @@@ 1
2601 Nemáte oprávnění ke čtení'|.'@Pro čtení tohoto objektu musíte mít oprávnění Číst návrh. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2602 Nemáte oprávnění k úpravě „Pinterest“. Chcete-li tento objekt upravit, musíte k němu mít oprávnění Upravit design. Pokud je objekt tabulkou, musíte mít pro něj také oprávnění Odstranit data a Aktualizovat data.
Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2603 Ke spuštění tohoto objektu nemáte oprávnění. Chcete-li spustit tento objekt, musíte mít oprávnění Open / Run. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2604 Oprávnění tohoto objektu nemůžete zobrazit. @ Chcete-li zobrazit nebo změnit oprávnění pro tento objekt, musíte mít oprávnění správce. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2605 Tento uživatelský účet nemůžete odebrat ze skupiny'|1.'@* Možná jste se pokusili odebrat uživatelský účet ze výchozí skupiny Users. Aplikace automaticky přidá všechny uživatele do výchozí skupiny Users. Chcete-li odebrat uživatelský účet ze skupiny Users, musíte nejprve účet odstranit.
* Možná jste se pokusili odebrat všechny uživatele ze skupiny Správci. Ve skupině Správci musí být alespoň jeden uživatel. @@ 1 @ 1 @ 10212 @ 1
2606 Typ objektu je neplatný. @@@ 1 @@@ 1
2607 Nemáte oprávnění k vystřižení'|.'@Chcete-li tento objekt vystřihnout, musíte k němu mít oprávnění Upravit design. Pokud je objekt tabulkou, musíte mít k němu také oprávnění Odstranit data. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2608 Pro kopírování tohoto objektu nemáte oprávnění. Chcete-li tento objekt zkopírovat, musíte k němu mít oprávnění Číst návrh. Pokud je objekt tabulkou, musíte mít k němu také oprávnění Číst data. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2609 Nemáte oprávnění k mazání „Pinterest“. Chcete-li tento objekt smazat, musíte k němu mít oprávnění Upravit design. Pokud je objekt tabulkou, musíte mít k němu také oprávnění Odstranit data. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2610 Musíte zadat osobní identifikátor (PID) skládající se alespoň z 4 a nejvýše 20 znaků a číslic. @ Microsoft Access používá kombinaci uživatele nebo skupiny a PID k identifikaci uživatele nebo skupiny.
Všimněte si, že Microsoft Access skryje PID po jeho vytvoření, takže nezapomeňte napsat přesný název účtu uživatele nebo skupiny a položky PID. Pokud budete někdy muset účet znovu vytvořit, musíte zadat stejný název a položky PID. @@ 1 @@@ 1
2611 Microsoft Access nemůže najít soubor pracovní skupiny '| 1.'Chcete použít výchozí soubor pracovní skupiny? @@@ 20 @@@ 1
2612 Název účtu je neplatný. @ Informace o konvenci pojmenování získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 10213 @ 1
2613 Nemáte oprávnění k přejmenování'|.'@Chcete-li přejmenovat databázový objekt, musíte mít pro tento objekt oprávnění Upravit návrh. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2614 Nemáte oprávnění k vložení tohoto formuláře do jiného formuláře. @ Chcete-li vložit formulář do jiného formuláře jako podformulář, musíte mít pro vložený formulář oprávnění Číst návrh. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2615 Nemáte oprávnění ke změně vlastníka'|.'@Chcete-li změnit vlastníka databázového objektu, musíte k tomu mít oprávnění správce. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 5 @ 1 @ 10222 @ 1
2616 Nemůžete změnit oprávnění pro'|.'@Chcete-li změnit oprávnění pro tento objekt, musíte mít oprávnění správce. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 5 @ 1 @ 10222 @ 1
2617 Nemáte oprávnění k importu, exportu nebo odkazování na „Pinterest“. Chcete-li importovat, exportovat nebo odkazovat na tento objekt, musíte mít oprávnění Číst návrh a Číst data. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2618 Chcete-li nastavit nebo odebrat heslo k databázi, musíte mít databázi otevřenou výlučně. @ Chcete-li databázi otevřít výhradně, zavřete ji a poté ji znovu otevřete kliknutím na kartu Soubor a pomocí příkazu Otevřít. V dialogovém okně Otevřít klikněte na šipku vedle tlačítka Otevřít a poté vyberte Otevřít exkluzivně. @@ 1 @@@ 1
2619 Nemůžete změnit oprávnění pro '|' v replice. @ Oprávnění lze změnit pouze v hlavní předloze sady replik. @@ 3 @@@ 1
2620 Heslo, které jste zadali do pole Staré heslo, je nesprávné. @ Zadejte prosím správné heslo pro tento účet. @@ 1 @@@ 1
2621 Toto heslo není platné. @ Možná jste použili středník. @@ 1 @@@ 1
2622 Nemůžete uložit '|' protože je jen pro čtení. @ Chcete-li uložit, přepněte do návrhového zobrazení, klikněte na kartu Soubor, přejděte na příkaz Uložit jako a zadejte nový název. @@ 3 @@@ 0
2624 Při změně databáze pracovní skupiny došlo k chybě. @@@ 1 @@@ 1
2625 Správce pracovní skupiny nemohl vytvořit informační soubor pracovní skupiny. Ujistěte se, že jste zadali platnou cestu a název souboru, že máte odpovídající oprávnění k vytvoření souboru a že máte na cílové jednotce dostatek místa na disku. (|) @@@ 1 @@@ 1
2626 Vyhrazená chyba (|); pro tuto chybu není žádná zpráva. @@@ 1 @@@ 1
2627 Na disku není dostatek místa. @@@ 1 @@@ 1
2628 Jeden z vašich parametrů je neplatný. @@@ 1 @@@ 1
2629 Soubor pracovní skupiny nelze otevřít. Toto je adresář. @@@ 1 @@@ 1
2630 Zadaná cesta je neplatná. @@@ 1 @@@ 1
2631 Zadaná cesta je příliš dlouhá. @@@ 1 @@@ 1
2632 Change Workgroup nemůže pokračovat bez vašeho jména, PINu a cesty k novému informačnímu souboru Workgroup.
2633 Aplikace Microsoft Access nemůže změnit heslo pro přihlašovací účet '| 1', protože aktuální připojení používá integrované zabezpečení Microsoft Windows NT. @@@ 1 @@@ 1
2634 Nové heslo neodpovídá hodnotě ověřovacího hesla. @@@ 1 @@@ 1
2635 Microsoft Access nemůže změnit heslo, protože staré heslo se neshoduje s heslem aktuálně přihlášeného uživatele.
2636 Soubor pracovní skupiny již existuje.
2637 Nelze start SQL Server servis. Restart SQL Server službu, poklepejte na ikonu SQL Server Ikonu Správce systému na hlavním panelu a klikněte na Start / Pokračovat. @ Když je služba starV aplikaci Microsoft Access klepněte na kartu Soubor, přejděte na Úkoly serveru, klepněte na Připojení a potom klepněte na OK. @@ 19 @@@ 2
2638 Nelze start SQL Server servis. Restart SQL Server službu, poklepejte na ikonu SQL Server Ikonu Správce systému na hlavním panelu a klikněte na Start / Pokračovat. Pokud služba selže start, přejděte na konzolu Služby a ověřte, zda jsou přihlašovací údaje služby MSSQLServer správné. @ Když je služba starV aplikaci Microsoft Access klepněte na kartu Soubor, přejděte na Úkoly serveru, klepněte na Připojení a potom klepněte na OK. @@ 19 @@@ 2
2639 Microsoft Access nelze otevřít | 1 z důvodu omezení zabezpečení. @ Nastavení zabezpečení omezuje přístup k souboru, protože není digitálně podepsán. @@ 2 @ 1 @ 553714138 @ 2
2646 Microsoft Access nemůže vytvořit tento vztah a vynutit referenční integritu. @ Data v tabulce '| 1' porušují pravidla referenční integrity.
Například mohou existovat záznamy týkající se zaměstnance v související tabulce, ale žádný záznam pro zaměstnance v primární tabulce. @ Upravte data tak, aby záznamy v primární tabulce existovaly pro všechny související záznamy.
Pokud chcete vytvořit vztah bez dodržování pravidel referenční integrity, zrušte zaškrtnutí políčka Vynutit referenční integritu. @ 1 @ 1 @ 9086 @ 1
2649 Microsoft Access nemůže vynutit referenční integritu pro tento vztah. @ Ujistěte se, že pole, která přetahujete, jsou pole primárního klíče nebo jedinečně indexovaná a že jedinečný index nebo primární klíč je správně nastaven.
Pokud chcete vytvořit vztah bez dodržování pravidel referenční integrity, zrušte zaškrtnutí políčka Vynutit referenční integritu. @@ 1 @ 1 @ 9086 @ 1
2650 Microsoft Access nemůže vytvořit tento vztah a vynutit referenční integritu. @ * Vybraná pole mohou mít různé datové typy.
* Pole mohou mít datový typ Number, ale ne stejné nastavení vlastnosti FieldSize. @ Zkuste jednu z následujících možností:
* Vyberte pole se stejným datovým typem.
* Otevřete tabulky v návrhovém zobrazení a změňte datové typy a velikosti polí tak, aby se pole shodovala.
Pokud chcete vytvořit vztah bez dodržování pravidel referenční integrity, zrušte zaškrtnutí políčka Vynutit referenční integritu. @ 2 @ 1 @ 9086 @ 1
2651 Nelze vytvořit vztah mezi poli s datovým typem Memo, OLE Object, Yes / No nebo Hyperlink. @ Pokusili jste se vynutit referenční integritu pro vztah, ale jedno nebo více polí, která jste vybrali, má Memo, OLE Datový typ Object, Yes / No nebo Hyperlink. @ Vyberte pole v mřížce, která tyto datové typy nemají, nebo otevřete tabulky v návrhovém zobrazení a změňte datové typy. @ 1 @@@ 1
2652 Nelze odstranit vztah zděděný z propojené databáze. @@@ 1 @@@ 1
2680 Formulář nebo sestava obsahuje více objektů OLE, než může Microsoft Access zobrazit najednou. @ Odstranit některé rámce vázaných nebo nevázaných objektů. @@ 1 @@@ 1
2683 V tomto ovládacím prvku není žádný objekt. @@@ 1 @@@ 1
2684 Objekt OLE je prázdný. @ Nelze upravit rámeček vázaného objektu, pokud pole v podkladové tabulce neobsahuje objekt OLE. @ Klepněte pravým tlačítkem na pole, klepněte na Vložit objekt a pomocí dialogového okna vyhledejte a přidejte objekt do pole. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2685 Objekt nemá datový typ objektu OLE. @ Rámec vázaného objektu obsahující objekt, který jste se pokoušeli upravit, není vázán na pole s datovým typem objektu OLE. @ Pokud chcete zobrazit objekt OLE, nastavte Vlastnost ControlSource pro rámeček vázaného objektu na pole s datovým typem objektu OLE. Nebo použijte k zobrazení dat jiný ovládací prvek, například textové pole. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2686 Aplikace nebude moci uložit | | 1 objekt. @ V počítači došlo místo na disku, zatímco aplikace Microsoft Access ukládala objekt OLE.
Informace o uvolnění místa na disku vyhledejte v rejstříku nápovědy Microsoft Windows výraz „uvolnění místa na disku“. @@ 1 @@@ 1
2690 Systémový zdroj nezbytný pro zobrazení | objekt není k dispozici. @ V počítači může být nedostatek paměti. @ Ukončete nepotřebné programy a akci opakujte.
Další informace o uvolnění paměti najdete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows s výrazem „paměť, odstraňování problémů“. @ 1 @@@ 1
2691 Microsoft Access nemůže komunikovat se serverem OLE. @ Server OLE nemusí být zaregistrován. @ Chcete-li zaregistrovat server OLE, přeinstalujte jej. @ 1 @@@ 1
2694 Schránka není k dispozici. @ Schránku může používat jiná aplikace nebo je v počítači nedostatek paměti. @ Pokud je v počítači nedostatek paměti, ukončete nepotřebné programy a akci opakujte.
Další informace o uvolnění paměti najdete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows s výrazem „paměť, odstraňování problémů“. @ 1 @@@ 1
2695 Microsoft Access nebude schopen zobrazit převedený objekt | 1. @ Odstraňte objekt v rámečku vázaného objektu a poté jej znovu vytvořte. @@ 1 @@@ 1
2696 Microsoft Access nemůže přečíst objekt OLE. @ Odstraňte objekt v rámečku vázaného objektu a poté jej znovu vytvořte. @@ 1 @@@ 1
2697 Při načítání | se vyskytl problém objekt. @ Objekt, který jste se pokusili vytvořit nebo upravit, není platný objekt OLE. @ Znovu vytvořte objekt a poté jej znovu vložte nebo propojte. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2698 | objekt, který jste se pokusili vytvořit nebo upravit, je příliš velký na uložení. @ * Vaše databáze nemusí obsahovat dostatek místa pro objekt.
* V počítači může být nedostatek místa na disku.
Informace o uvolnění místa na disku vyhledejte v rejstříku nápovědy Microsoft Windows výraz „uvolnění místa na disku“. @@ 1 @@@ 1
2699 Spojení se serverem OLE bylo lostnebo server OLE narazil na chybu, když jste jej používali. @ Restart server OLE a zkuste operaci znovu. @@ 1 @@@ 1
2700 Microsoft Access nemůže najít server OLE nebo dynamické propojení library (DLL) vyžadováno pro operaci OLE. @ Server OLE nebo DLL nemusí být zaregistrovány. @ Chcete-li zaregistrovat server OLE nebo DLL, přeinstalujte jej. @ 1 @@@ 1
2701 Server OLE pro objekt OLE, který jste se pokusili vytvořit, je již otevřený. @ Přepněte do okna serveru OLE a zavřete jej. Pak zkuste znovu vytvořit nebo upravit objekt OLE. @@ 1 @@@ 1
2702 | objekt není zaregistrován. @ Objekt může volat aplikaci, která není nainstalována. @ Chcete-li aplikaci zaregistrovat, znovu ji nainstalujte. @ 1 @@@ 1
2703 Microsoft Access nemůže přečíst | | 1 objekt, protože komunikace byla přerušena. @ Pokud je aplikace serveru OLE umístěna na síťovém serveru, ujistěte se, že je k němu připojen váš počítač. @@ 1 @@@ 1
2704 | objekt, který jste se pokusili upravit, nemá žádné zobrazitelné informace. @@@ 2 @ 1 @ 9360 @ 1
2707 Aplikace Microsoft Access nemůže otevřít soubor obsahující objekt OLE. @ * Možná jste v souboru pro objekt OLE zadali neplatný název souboru nebo neplatnou jednotku dat (například rozsah buněk z listu).
* Zadaný soubor nemusí být k dispozici, protože je uzamčen jiným uživatelem nebo nemáte oprávnění k jeho použití. @ Zkuste jeden z následujících postupů:
* Zkontrolujte, zda je soubor k dispozici a zda jste použili správný název souboru.
* V dokumentaci serveru OLE najdete informace o syntaxi, která se má použít při zadávání dat objektu OLE. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2711 Argument název souboru ve funkci GetObject procedury jazyka, kterou jste spustili, je neplatný. @ * Možná jste nezadali nebo mohli mít chybně napsaný název souboru.
* Jednotka dat (například rozsah buněk v listu) nemusí být platná. @ Zkuste jednu z následujících možností:
* Ujistěte se, že je soubor nainstalován ve vašem počítači a že jste použili správný název souboru.
* V dokumentaci serveru OLE najdete informace o syntaxi, která se má použít při zadávání dat objektu OLE. @ 1 @ 3 @ 1010959 @ 1
2713 Při pokusu o přístup k objektu | 1 došlo k problému. @ * Možná jste v souboru pro objekt OLE zadali neplatný název souboru nebo neplatnou jednotku dat (například rozsah buněk z listu).
* Zadaný soubor nemusí být k dispozici, protože je uzamčen jiným uživatelem nebo nemáte oprávnění k jeho použití. @ Zkuste jeden z následujících postupů:
* Ujistěte se, že je soubor nainstalován ve vašem počítači a že jste použili správný název souboru.
* V dokumentaci serveru OLE najdete informace o syntaxi, která se má použít při zadávání dat objektu OLE. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2714 | objekt nepodporuje slovesa, která lze provést na objektu OLE, například přehrát nebo upravit. @ V dokumentaci serveru OLE najdete informace o slovesech, která objekt OLE podporuje, nebo použijte k vyhledání sloves vlastnost ObjectVerbs nebo vlastnost ObjectVerbsCount. podporováno objektem OLE. @@ 1 @ 1 @ 6970 @ 1
2715 Index pro akci nebo vlastnost Sloveso pro | objekt je neplatný. @ Zadané nastavení může být záporné číslo nebo může být příliš velké. @@ 1 @ 1 @ 6967 @ 1
2717 | objekt nemá žádné informace, které by bylo možné zobrazit. @ Pokusili jste se provést operaci na rámečku vázaného nebo nevázaného objektu obsahujícího objekt OLE, ale objekt OLE je prázdný. @ Klepněte pravým tlačítkem na rámeček, klepněte na Vložit objekt a poté použijte dialogové okno k vyhledání a přidání nebo propojení objektu ze souboru, který není prázdný. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2719 Při přístupu k objektu | 1 došlo k problému. @ * Server OLE nemusí být k dispozici, protože je na síťovém serveru a vyost spojení. Zkuste znovu navázat připojení.
* Objekt OLE může být uložen v propojeném souboru, ale soubor není k dispozici. Aktivujte server OLE mimo Microsoft Access a poté otevřete soubor obsahující objekt OLE a ověřte, zda stále existuje a je k němu přístup. @@ 1 @@@ 1
2723 | objekt nepodporuje pokus o operaci. @ Objekt OLE byl změněn na obrázek nebo byl přerušen odkaz na objekt. @ Pokud chcete provést operaci, odstraňte objekt OLE a poté jej znovu vložte nebo propojte. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2724 Jeden nebo více dynamických odkazů librarpro použití objektů OLE je nesprávná verze. @ Spusťte instalační program a přeinstalujte aplikaci Microsoft Access. Chcete-li zachovat zabezpečení nebo vlastní nastavení, zálohujte informační soubor pracovní skupiny Microsoft Access.
Informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“. @@ 1 @@ 185309 @ 1
2725 Server OLE není zaregistrován. @ Chcete-li zaregistrovat server OLE, znovu jej nainstalujte. @@ 1 @@@ 1
2726 Aplikace Microsoft Access nemůže provést operaci OLE, protože nemohla číst registr Windows, kde je registrován server OLE. @ Přeinstalujte server OLE a akci opakujte. Pokud problémy přetrvávají, přeinstalujte Microsoft Windows a další aplikace v počítači.
Pokud přeinstalujete aplikaci Microsoft Access, možná budete chtít nejprve zálohovat informační soubor pracovní skupiny aplikace Microsoft Access, abyste zachovali vlastní nastavení. Informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“.
Informace o registru systému Windows vyhledejte v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows výraz „registry“. @@ 1 @@@ 1
2727 Microsoft Access nemůže provést operaci OLE, protože nemohla zapisovat do registru Windows, kde je registrován server OLE. @ Přeinstalujte server OLE a zkuste operaci znovu. Pokud problémy přetrvávají, přeinstalujte Microsoft Windows a další aplikace v počítači.
Pokud přeinstalujete aplikaci Microsoft Access, možná budete chtít nejprve zálohovat informační soubor pracovní skupiny aplikace Microsoft Access, abyste zachovali vlastní nastavení. Informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“.
Informace o registru systému Windows vyhledejte v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows výraz „registry“. @@ 1 @@@ 1
2729 Objekt OLE, který jste se pokusili upravit, je zaneprázdněn. @ Zkuste to znovu později. @@ 1 @@@ 1
2730 Při komunikaci se serverem OLE došlo k potížím. @ Zkuste to znovu později. Pokud k objektu stále nemáte přístup, vyzkoušejte jeden nebo více z následujících postupů:
* Uvolněte systémovou paměť. Informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“.
* Přeinstalujte server OLE a ujistěte se, že je registrován.
* V dokumentaci k serveru OLE najdete informace o syntaxi, která se má použít při zadávání dat objektu OLE. @@ 1 @@@ 1
2731 Při přístupu k serveru OLE došlo k chybě. @ Server OLE nemusí být zaregistrován. @ Chcete-li zaregistrovat server OLE, přeinstalujte jej. @ 1 @@@ 1
2732 Aplikace Microsoft Access nemůže přečíst | | 1 objekt. @ Komunikace mezi aplikací Microsoft Access a serverem OLE byla přerušena. @ Zkontrolujte, zda je váš počítač připojen k síťovému serveru, na kterém je umístěn server OLE. @ 1 @@@ 1
2733 Nelze získat přístup k objektu OLE, který jste se pokusili upravit. @ Nemáte oprávnění objekt změnit, nebo jej jiný uživatel otevřel a uzamkl. @@ 1 @@@ 1
2734 Nemůžete uložit | objekt nyní. @ Server OLE spouští operaci nebo jiný uživatel objekt otevřel a uzamkl. @ Zkuste objekt uložit později. @ 1 @@@ 1
2735 Tento disk je chráněn proti zápisu. Nemůžete uložit | vznést proti tomu námitky. @@@ 1 @@@ 1
2737 Aplikace Microsoft Access nemůže najít soubor obsahující propojený objekt OLE, který jste se pokusili aktualizovat pomocí příkazu Odkazy OLE / DDE. @ Pravděpodobně jste chybně napsali název souboru nebo mohl být soubor odstraněn nebo přejmenován. @ Pokud byl soubor přesunut do jiného umístění, použijte ke změně zdroje příkaz OLE / DDE Links. Nebo odstraňte objekt a vytvořte nový propojený objekt. @ 1 @@@ 1
2738 K dokončení operace není dostatek paměti. @ Ukončete nepotřebné programy a akci opakujte.
Další informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@@ 1
2739 Během operace s objektem OLE došlo k chybě. @ Objekt je používán. @@ 1 @@@ 1
2741 V počítači došlo místo na disku, zatímco aplikace Microsoft Access ukládala změny provedené v objektu | 1. @ Informace o uvolnění místa na disku vyhledejte v rejstříku nápovědy Microsoft Windows „místo na disku, uvolnění“. @@ 1 @@@ 1
2742 Microsoft Access nemohl vytvořit více souborů. @ V počítači může být nedostatek paměti nebo místa na disku. @ Ukončete nepotřebné programy a akci opakujte.
Informace o uvolnění paměti nebo místa na disku vyhledejte v rejstříku nápovědy Microsoft Windows výraz „paměť, odstraňování problémů“ nebo „uvolnění místa na disku“. @ 1 @@@ 1
2743 | objekt je uložen ve formátu, který není kompatibilní s verzí OLE v počítači. @@@ 1 @@@ 1
2744 Microsoft Access nemůže najít server OLE. @ Nastavení vlastnosti SourceDoc může být neplatné nebo soubor může být odstraněn, přejmenován nebo přesunut. @@ 1 @ 1 @ 6973 @ 1
2745 Ve vašem počítači chybí soubor Share.exe nebo Vshare.386; Podpora OLE vyžaduje, aby tyto soubory fungovaly správně. @ Znovu spusťte Microsoft Access nebo Microsoft Office Setup a přeinstalujte Microsoft Access, program Share a Vshare.386. @ Pokud chcete zachovat zabezpečení nebo vlastní nastavení, zálohujte informace o pracovní skupině Microsoft Access soubor. Poté soubor obnovte do původního umístění. Informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“. @ 1 @@ 185309 @ 3
2746 Nelze přepnout do návrhového zobrazení, protože formulář obsahuje příliš mnoho objektů OLE. @ Zavřete ostatní aplikace, zavřete formulář a poté formulář znovu otevřete v návrhovém zobrazení. Poté odstraňte některé objekty OLE nebo je přesuňte do jiného formuláře. @@ 1 @@@ 1
2747 Server OLE nemůže zobrazit objekt | 1. @ Došlo k problému se souborem obsahujícím objekt OLE nebo není k dispozici dostatek paměti. @ Otevřete server OLE mimo Microsoft Access a poté otevřete objekt OLE soubor.
Pokud to můžete udělat, může mít váš počítač nedostatek paměti. Ukončete ostatní programy a akci opakujte.
Další informace o uvolnění paměti najdete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows s výrazem „paměť, odstraňování problémů“. @ 1 @@@ 1
2748 Operace s objektem Automation není pro | k dispozici objekt. @ V dokumentaci ke komponentě najdete informace o tom, jaké operace jsou k dispozici pro automatizační objekt. @@ 1 @@@ 1
2749 Není dostatek paměti k dokončení operace automatizace objektu na | objekt. @ Ukončete nepotřebné programy a akci opakujte.
Další informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@@ 1
2750 Provoz na | objekt selhal. @ Server OLE nemusí být zaregistrován. @ Chcete-li zaregistrovat server OLE, znovu jej nainstalujte. @ 1 @@@ 1
2751 Operace Konec nebo Aktualizace se nezdařila. @ Stisknutím klávesy ESC (nebo jiného klíče použitého na serveru OLE k zastavení operace), zatímco aplikace Microsoft Access ukládala změny provedené v objektu OLE ve formuláři nebo sestavě. nebo znovu aktualizovat. @ 1 @@@ 1
2753 Při komunikaci aplikace Microsoft Access se serverem OLE nebo ovládacím prvkem ActiveX došlo k problému. @ Zavřete server OLE a restarmimo Microsoft Access. Poté zkuste původní operaci znovu v aplikaci Microsoft Access. @@ 1 @@@ 1
2754 Při komunikaci aplikace Microsoft Access se serverem OLE došlo k problému. @ Zkuste jednu nebo více z následujících možností:
* Ujistěte se, že jste připojeni k síťovému serveru, kde je umístěna aplikace serveru OLE.
* Zavřete OLE server a restarmimo Microsoft Access. Potom zkuste původní operaci znovu z aplikace Microsoft Access.
* Přeinstalujte server OLE a ujistěte se, že je registrován. @@ 1 @@@ 1
2755 Při odkazování na vlastnost nebo metodu objektu došlo k problému. @ Pokusili jste se spustit proceduru jazyka, která odkazuje na vlastnost nebo metodu objektu. @ Zkuste jednu nebo více z následujících možností:
* Ujistěte se, že je komponenta správně zaregistrována.
* Ujistěte se, že je váš počítač připojen k síťovému serveru, kde je umístěna komponenta.
* Zavřete komponentu a restarmimo Microsoft Access. Potom zkuste znovu spustit postup v aplikaci Microsoft Access. @ 1 @@@ 1
2756 Při pokusu o přístup k objektu OLE došlo k problému. @ Zavřete formulář nebo sestavu aplikace Microsoft Access, která zobrazuje objekt OLE, a zavřete server OLE. Poté znovu otevřete formulář nebo sestavu a zjistěte, zda může zobrazit objekt OLE. @@ 1 @@@ 1
2757 Došlo k problému s přístupem k vlastnosti nebo metodě objektu OLE. @ Zkuste jednu nebo více z následujících možností:
* Ověřte, zda je server OLE správně zaregistrován, a to opětovnou instalací.
* Ujistěte se, že je váš počítač připojen k serveru, na kterém je umístěna aplikace serveru OLE.
* Zavřete OLE server a restarmimo Microsoft Access. Potom zkuste původní operaci znovu z aplikace Microsoft Access. @@ 1 @@@ 1
2759 Metoda, kterou jste se pokusili vyvolat u objektu, selhala. @ * Možná jste zadali příliš mnoho nebo příliš málo argumentů pro vlastnost nebo metodu objektu. V dokumentaci komponenty vyhledejte informace o vlastnostech a metodách, které zpřístupňuje pro operace automatizace.
* Možná není dostatek paměti k provedení procedury. Ukončete nepotřebné programy a zkuste proceduru spustit znovu.
Další informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@@ 1
2760 Při odkazování na objekt došlo k chybě. @ Pokusili jste se spustit proceduru jazyka, která nesprávně odkazuje na vlastnost nebo metodu objektu. @@ 1 @@@ 1
2761 Při odkazování na vlastnost nebo metodu objektu došlo k problému. @ V dokumentaci komponenty vyhledejte informace o vlastnostech a metodách, které poskytuje pro operace automatizace. @@ 1 @@@ 1
2762 | při odkazování na vlastnost objektu vrátila chybu. @ V dokumentaci komponenty vyhledejte informace o vlastnostech a metodách, které zpřístupňuje pro operace automatizace. @@ 1 @@@ 1
2763 | 1 vrátila chybu: | 2. @ V dokumentaci ke komponentě najdete informace o vlastnostech a metodách, které zpřístupňuje pro operace automatizace. @@ 1 @@@ 1
2764 Vlastnost nebo metodu objektu nelze nastavit. @ Pokusili jste se spustit proceduru jazyka a nastavit vlastnost nebo použít metodu pro objekt. Vlastnost nebo metoda však nepodporuje pojmenované argumenty. @ V dokumentaci komponenty vyhledejte informace o vlastnostech a metodách, které zpřístupňuje automatizačním operacím. @ 1 @@@ 1
2765 Visual Basic nemůže převést datový typ jednoho ze zadaných argumentů. @ Pokusili jste se spustit proceduru jazyka, která provede metodu nebo nastaví vlastnost objektu. @ V dokumentaci komponenty vyhledejte informace o vlastnostech a metodách zpřístupňuje automatizační operace. @ 1 @@@ 1
2766 Objekt neobsahuje automatizační objekt'|.'@ Pokusili jste se spustit proceduru jazyka pro nastavení vlastnosti nebo metody pro objekt. Komponenta však nezpřístupňuje vlastnost nebo metodu pro automatizační operace. @ V dokumentaci ke komponentě najdete informace o vlastnostech a metodách, které zpřístupňuje pro automatizační operace. @ 1 @@@ 1
2767 Objekt nepodporuje americkou angličtinu; bylo vyvinuto v jiném jazyce. @ Použijte verzi objektu vyvinutého v jazyce Visual Basic, která podporuje jazyk, který používáte. @@ 1 @@@ 1
2768 Číslo, které jste použili k odkazu na prvek v poli, je mimo hranice pole. @ Například pole je od 0 do 10 a zadali jste hodnotu -1 nebo 11. @ V dokumentaci komponenty vyhledejte informace o vlastnosti a metody, které zpřístupňuje pro automatizační operace. @ 1 @@@ 1
2769 Vlastnost automatizačního objektu vyžaduje nebo vrací datový typ, který Visual Basic nepodporuje. @ Pokusili jste se spustit proceduru jazyka, která odkazuje na vlastnost automatizačního objektu. Visual Basic však nepodporuje hodnotu vlastnosti. @ V dokumentaci komponenty vyhledejte informace o vlastnostech a metodách, které zpřístupňuje pro automatizační operace. @ 1 @@@ 1
2770 Objekt, na který jste v proceduře jazyka Visual Basic odkazovali jako na objekt OLE, není objektem OLE. @@@ 1 @@@ 1
2771 Rámeček vázaného nebo nevázaného objektu, který jste se pokoušeli upravit, neobsahuje objekt OLE. @ Klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček, klepněte na Vložit objekt a poté pomocí dialogového okna vyhledejte a přidejte nebo propojte objekt ze souboru, který není prázdný. @@ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2774 Komponenta nepodporuje automatizaci. @ Pokusili jste se spustit proceduru jazyka, která odkazuje na automatizační objekt. @ V dokumentaci komponenty vyhledejte informace o tom, zda podporuje automatizaci. @ 1 @@@ 1
2775 V proceduře jazyka jste zadali příliš mnoho argumentů nebo není dostatek paměti pro spuštění procedury. @ Zadejte méně argumentů nebo zavřete nepotřebné programy a poté zkuste proceduru spustit znovu.
Další informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@@ 1
2777 Argument třídy ve funkci CreateObject procedury jazyka, kterou se pokoušíte spustit, je neplatný. @ Zkuste jednu z následujících možností:
* Ujistěte se, že je soubor nainstalován ve vašem počítači a že jste použili správný název souboru.
* V dokumentaci serveru OLE najdete informace o syntaxi, která se má použít při zadávání dat objektu OLE. @@ 1 @ 3 @ 1010851 @ 1
2778 Microsoft Access se pokusil vytvořit odkaz OLE, ale pro tento objekt nebyl k dispozici žádný zdrojový dokument. @@@ 1 @@@ 1
2782 Musíte zadat vlastnost nebo metodu pro objekt. @ Pokusili jste se spustit proceduru jazyka, která odkazuje a nastavuje vlastnost nebo metodu pro objekt. @ Zadejte vlastnost nebo metodu pro objekt. @ 1 @ 1 @ 6968 @ 1
2783 Zadali jste neplatné nastavení pro vlastnost Action. @ Použijte jednu z vnitřních konstant Microsoft Access pro vlastnost Action.
Seznam platných nastavení, která můžete použít s vlastností Action, najdete v nápovědě. @@ 2 @ 1 @ 6967 @ 1
2784 Cesta, kterou jste zadali pro nastavení vlastnosti SourceDoc pro propojený objekt OLE, je příliš dlouhá. @ Přesuňte soubor do umístění s kratší cestou. @@ 1 @ 1 @ 6973 @ 1
2785 Server OLE nemohl objekt otevřít. @ * Server OLE nemusí být nainstalován.
* Možná jste zadali neplatné nastavení pro vlastnost SourceDoc nebo SourceItem v listu vlastností, makru nebo proceduře jazyka. @ Chcete-li zobrazit platné nastavení pro jednu z těchto vlastností, vyhledejte téma vlastnosti v rejstříku nápovědy. @ 1 @ 1 @ 6973 @ 1
2786 Server OLE nepodporuje propojení. @ Pokusili jste se spustit proceduru jazyka pomocí vlastnosti Action. Poskytli jste však nedostatečné informace k vytvoření odkazu. @@ 1 @@@ 1
2788 | objekt není propojeným objektem. @ Vlastnost, kterou jste se pokusili nastavit v jazyce Visual Basic, se vztahuje pouze na propojené objekty. @@ 1 @@@ 1
2790 Nemůžete vložit objekt OLE do rámečku vázaného nebo nevázaného objektu, pokud je vlastnost OLETypeAllowed pro rámeček vázaného nebo nevázaného objektu nastavena na Linked. @ Vložte propojený objekt nebo nastavte vlastnost OLETypeAllowed na Embedded nebo Either a poté vložte objekt. @@ 1 @ 1 @ 6439 @ 1
2791 Aplikace Microsoft Access nemůže propojit objekt OLE nebo rámeček vázaného nebo nevázaného objektu. @ Vlastnost OLETypeAllowed pro rámeček vázaného nebo nevázaného objektu je nastavena na hodnotu Vložený. @ Vložit objekt nebo nastavit vlastnost OLETypeAllowed na Propojené nebo Buď a potom propojte objekt. @ 1 @ 1 @ 6439 @ 1
2792 Uzamčený objekt OLE nelze uložit. @@@ 1 @@@ 1
2793 Microsoft Access nemůže provést operaci uvedenou ve vlastnosti Action procedury jazyka, kterou se pokoušíte spustit. @ Rámeček objektu může být uzamčen nebo zakázán. @ Nastavte vlastnost Locked na No a vlastnost Enabled na Yes. @ 1 @@@ 1
2794 Ovládací prvek ActiveX, který jste se pokusili vložit, není registrován. @ Informace o registraci ovládacího prvku ActiveX získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 12639 @ 1
2797 Tento objekt OLE byl vytvořen v dřívější verzi OLE, takže jej nelze zobrazit jako ikonu. @ Pro efekt podobný zobrazení objektu jako ikony přidejte do svého formuláře ovládací prvek obrázku a ikonu aplikace k ovládání obrazu. Potom nastavte vlastnost ovládacího prvku obrázku OnDblClick na proceduru jazyka, která otevře objekt OLE. @@ 1 @@@ 1
2798 Vlastnost Action nemůžete použít k odstranění vázaného objektu OLE z jeho podkladové tabulky nebo dotazu. @ Pokusili jste se spustit proceduru jazyka, která odstraní objekt v rámci vázaného objektu nastavením vlastnosti Action na acOLEDelete. @ Odstranit objekt jiným způsobem, například pomocí metody DAO Delete v jazyce Visual Basic. @ 1 @ 1 @ 13790 @ 1
2799 Objekt OLE nelze aktivovat po přijetí fokusu. @ Pokud jste vybrali objekt OLE nebo graf a vlastnost AutoActivate pro tento ovládací prvek je nastavena na GetFocus, měl by se objekt nebo graf OLE aktivovat automaticky, když obdrží fokus . Komponenta ActiveX však tuto operaci nepodporuje. @ V dokumentaci komponenty najdete informace o vlastnostech a metodách, které zpřístupňuje automatizačním operacím. @ 1 @@@ 1
2800 Tento objekt je uzamčen. Po provedení formuláře budou všechny provedené změny zahozeny. @ Klepněte na kartu Soubor, přejděte na příkaz Uložit jako a uložte objekt pod jiným názvem. @@ 1 @@@ 0
2801 Objekt OLE není načten, protože nevázaný ovládací prvek ActiveX nebyl inicializován. @@@ 1 @ 1 @ 9015 @ 1
2802 Ovládací prvek ActiveX nelze vložit do rámečku vázaného nebo nevázaného objektu. @ Ovládací prvky ActiveX jsou automaticky obsaženy v rámečcích ovládacích prvků ActiveX. @@ 1 @@@ 1
2803 Nemáte licenci potřebnou k použití tohoto ovládacího prvku ActiveX. @ Pokusili jste se otevřít formulář obsahující objekt OLE nebo ovládací prvek ActiveX nebo jste se pokusili vytvořit ovládací prvek ActiveX. @ Chcete-li získat příslušnou licenci, obraťte se na společnost, která poskytuje licencovaný objekt OLE nebo ovládací prvek ActiveX. @ 1 @@@ 1
2804 Nelze vytvořit ovládací prvek ActiveX v rámci nevázaného objektu. @ Ovládací prvky ActiveX jsou automaticky obsaženy v rámcích ovládacích prvků ActiveX. @@ 1 @ 1 @ 11711 @ 1
2805 Při načítání ovládacího prvku ActiveX do jednoho z vašich formulářů nebo sestav došlo k chybě. @ Zkontrolujte, zda jsou všechny používané ovládací prvky správně zaregistrovány. Informace o registraci ovládacího prvku ActiveX získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 12639 @ 1
2806 Microsoft Access nepodporuje tento ovládací prvek ActiveX. @@@ 1 @@@ 1
2807 Tento objekt nemůžete vložit jako typ, který jste zadali. @ Vyberte jiný typ objektu. @@ 1 @@@ 1
2808 Microsoft Access nemůže najít knihovnu dynamického odkazu Active Accessibility library (DLL) OleAcc. @ Znovu spusťte instalační program Microsoft Access. @@ 1 @@@ 3
2811 Microsoft Access nemůže vytvořit stránku pro přístup k datům.
2812 | @ Zadaná cesta byla neplatná nebo může být příliš dlouhá. @ Zkontrolujte cestu a ujistěte se, že je správná. @ 1 @@@ 1
2813 | @ Soubor nelze otevřít. Může být aktuálně používán. @@ 1 @@@ 1
2814 | @Unable to save the file. @@ 1 @@@ 1
2815 | @Unable to save the file to an alternate location. @@ 1 @@@ 1
2816 | @Unable to close the file. @@ 1 @@@ 1
2817 Aplikace Microsoft Access nemůže uložit (nebo odeslat) datovou stránku.
2818 Aplikace Microsoft Access nemůže načíst soubor: | 1. @ Buď není soubor k dispozici, nebo nemáte dostatek místa na disku ke zkopírování souboru. @@ 1 @@@
2819 Microsoft Access nemůže otevřít stránku pro přístup k datům.
2820 Aplikace Microsoft Access nemůže změnit ZÁKLADNÍ HREF pro váš dokument.
2821 Soubor se používá
2822 Při pokusu o obnovení z neúspěšného uložení (nebo odeslání) došlo k neočekávané chybě. @ Vaše přístupová stránka k datům nemusí být v použitelném stavu. Pokuste se uložit do jiného umístění. @@ 1 @@@
2823 Název datové přístupové stránky Microsoft Access '| 1' je chybně napsán nebo odkazuje na neexistující stránku. @ Pokud je neplatný název stránky v makru, zobrazí se v dialogovém okně Akce se nezdařilo název makra a argumenty makra po kliknete na OK. Otevřete okno Makro a zadejte správný název stránky. @@ 1 @@@ 1
2824 | @ Nemáte odpovídající oprávnění k souborům. @@ 1 @@@ 1
2825 | @ Soubor neexistuje nebo k němu nemáte přístup pro čtení. @@ 1 @@@ 1
2827 | @ Chyba čtení souboru. @@ 1 @@@ 1
2828 | @ Chyba zápisu souboru. @ Disk může být plný. @ 1 @@@ 1
2832 | @ Zkontrolujte oprávnění souborů a odstraňte je ze svého umístění v systému souborů vašeho počítače. @@ 1 @@@ 1
2833 | @ Došlo k neočekávané chybě. @@ 1 @@@ 1
2835 | @ Pokus o vytvoření tohoto souboru se nezdařil. @ Vyberte jiné umístění a zkuste operaci. @ 1 @@@ 1
2837 | @ Nebylo dostatek paměti. @ Ukončete prosím ostatní aplikace a zkuste operaci provést znovu. @ 1 @@@ 1
2838 Aplikace Microsoft Access nemůže zobrazit náhled vybraného motivu.
2839 | @ Pokus o vytvoření tempararSoubor y selhal. @ Zkontrolujte, zda máte na systémové jednotce dostatek místa na disku, a akci opakujte. @ 1 @@@ 1
2840 | @Unable to read the list of operating files from the data access page. @@ 1 @@@ 1
2842 Po uložení (nebo odeslání) vaší datové stránky došlo k chybě.
2845 Microsoft Access nemůže otevřít datovou stránku z poštovní obálky.
2846 | @ Cíl uložení je plný. @ Uvolněte místo v cíli nebo uložte na jiné místo. @ 1 @@@ 1
2847 | @ Nelze vytvořit složku pro podpůrné soubory. @ Pravděpodobně nemáte odpovídající oprávnění k cíli uložení. @ 1 @@@ 1
2848 | @ Byla překročena maximální délka cesty. @ Zadejte prosím kratší název souboru nebo použijte složku, která je blíže kořenu. @ 1 @@@ 1
2849 | @V dokumentu je příliš mnoho podpůrných souborů. @ Odeberte z dokumentu několik podpůrných souborů a zkuste to znovu. @ 1 @@@ 1
2850 | @V cíli uložení nemáte oprávnění k zápisu. @@ 1 @@@ 1
2851 | @Ukládáte na server, který nepodporuje dlouhé názvy souborů a nemáte oprávnění k vytvoření složky. @ K dokončení této operace musíte mít oprávnění k vytvoření složky v cíli uložení. @ 1 @@@ 1
2854 Microsoft Access nemohl analyzovat vlastnosti dokumentu pro tuto datovou stránku. @ Mohou být poškozeny. @@ 1 @@@ 1
2855 Microsoft Access nemohl odstranit jeden nebo více souborů souvisejících se stránkou.
2859 Přístupu se nepodařilo načíst e-mailovou obálku. Může to být způsobeno problémem se síťovým připojením nebo problémem s instalací Office. @@@ 1 @@@ 1
2860 Vázané pole nelze vložit do sekce titulků nebo navigace v záznamu.
2861 Aplikace Microsoft Access nemůže zobrazit náhled vybrané webové stránky.
2862 | @Access nemůže otevřít zadaný typ souboru z webového serveru. @ Možná jste vybrali nesprávný soubor. @ 1 @@@ 1
2863 | @Unable to create or load a file due to network or access permission problems. @@ 1 @@@ 1
2864 | @Tento soubor (nebo podpůrný soubor) se již používá nebo má nastaven atribut jen pro čtení. @@ 1 @@@ 1
2865 | @ Disk je chráněn proti zápisu. @@ 1 @@@ 1
2866 | @ Neočekávané selhání poškození dat. @@ 1 @@@ 1
2867 | @ Neočekávané selhání I / O dat. @@ 1 @@@ 1
2868 | @Tuto přístupovou stránku k datům nemůžete přes sebe uložit, protože je jen pro čtení. @ Vyberte prosím jiný soubor pro uložení. @ 1 @@@ 1
2869 | @ Soubor neexistuje. @ Nemáte odpovídající oprávnění k úpravě odkazu na datovou stránku tak, aby odkazoval na platný soubor. Kontaktujte správce databáze. @ 1 @@@ 1
2870 V aplikaci Microsoft Access došlo k chybě při synchronizaci kódu HTML z editoru skriptů Microsoft. @ Zkontrolujte prosím chyby syntaxe HTML a zkuste to znovu. @@ 1 @@@ 1
2871 Aplikace Microsoft Access nedokáže vytvořit přístupovou stránku k datům pomocí kódové stránky vybrané ve Webových možnostech. @ Kódová stránka nemusí být ve vašem systému nainstalována. @ Nainstalujte si kódovou stránku nebo vyberte jinou ve Webových možnostech. @ 1 @@@ 1
2873 | @ Zadaný název souboru je dlouhý název souboru, ale webová možnost „použít dlouhé názvy souborů“ je vypnutá. @ Zadejte název souboru, který pro název použije maximálně osm znaků a pro příponu souboru tři znaky. @ 1 @@@ 1
2874 Nelze přesunout ani vložit pole seskupení '|' do sekce na vyšší úrovni skupiny
2875 | @Unable to complete the save. @ Disk nebo síťové připojení, které jste se pokusili uložit, již nemusí být k dispozici. @ 1 @@@ 1
2876 Definice dat této datové stránky byla poškozena a nelze ji opravit. Musíte stránku znovu vytvořit. Uložit bylo deaktivováno.
2877 V databázi Microsoft Access (MDB) nelze seskupit ovládací prvek vázaný na pole, které má datový typ Memo nebo OLE Object. V projektu Microsoft Access (.adp) nelze seskupit na ovládacím prvku vázaném na pole, které má datový typ Imageor Text.
2878 Vázané pole nelze přidat do sekce titulků nebo navigace v záznamu.
2879 Sekce navigace titulků a záznamů nemohou obsahovat vázaná pole.
2880 Stránky, které obsahují sady rámců, nelze upravovat.
2881 Tato webová stránka obsahuje jmenné prostory XML, které mohou být v rozporu s jmennými prostory Accessu. Zdroj HTML byste měli upravit tak, aby všechny jmenné prostory měly jedinečnou předponu.
2882 | @Složka, kterou by tato webová stránka používala k organizaci podpůrných souborů, je již vyhrazena pro použití v aktuálním umístění. @ Vyberte prosím jiný název nebo umístění této webové stránky. @ 1 @@@ 1
2883 Cesta k podpůrnému souboru pro tuto datovou stránku byla změněna mimo Access. @ Uložte prosím tuto stránku na jiné místo a zajistěte zachování všech podpůrných souborů. @@ 1 @@@ 1
2884 Nelze najít databázi nebo některé databázové objekty, na které tato stránka odkazuje. Aktualizujte informace o připojení stránky nebo opravte odkazy na chybějící databázové objekty.
2885 Tato stránka používá databázi, která není podporována. Dokud se nepřipojíte k podporované databázi, nebudete moci provádět změny dat
2886 Komponenty nezbytné pro přístup k datovým stránkám nejsou nainstalovány.
2887 | @ Zadaná cesta není platná absolutní (relativní) cesta ani adresa URL. @ Zadejte platnou cestu. @ 1 @@@ 1
2888 Aplikace zjistí některé prvky HTML mezi bannerem a částí vaší datové stránky. Uložením této stránky v Accessu ji poškodíte. Zavřete stránku bez uložení a poté ji upravte v jiném editoru HTML, abyste tyto prvky odstranili.
2889 Tuto část nelze odstranit.
2890 Tuto stránku nemůžete upravit, protože obsahuje rámce. @ Návrhář stránky pro přístup k datům nemůže upravovat stránky s rámci. @@ 1 @@@ 1
2892 Ovládací prvek skupinového filtru nelze přesunout do jiné sekce. Odstraňte ovládací prvek skupinového filtru z aktuální sekce a vytvořte jej v jiné sekci.
2893 Nelze vytvořit odkaz na tuto stránku s přístupem k datům, protože databázi nelze výlučně uzamknout. @ Chcete-li vytvořit odkaz později, otevřete stránku výběrem možnosti „Upravit webovou stránku, která již existuje“ a poté uložte. @@ 1 @@@ 1
2894 Odkaz na zadanou přístupovou stránku k datům nebylo možné aktualizovat, protože databázi nelze výlučně uzamknout. @ Chcete-li aktualizovat odkaz, otevřete tuto stránku znovu, když jste jedinou osobou, která používá databázi.
2895 Tato stránka byla navržena s verzí Microsoft Office Web Components, která v tomto počítači aktuálně není nainstalována. Pokud jste nebyli vyzváni k instalaci těchto komponent na tuto stránku, požádejte autora instalace o umístění instalace.
2896 Operace je platná pouze na datové stránce otevřené v návrhovém zobrazení. @ Přepněte stránku do návrhového zobrazení a zkuste operaci zopakovat. @@ 1 @@@ 1
2897 Otevřeli jste stránku, která byla naposledy upravena pomocí aplikace Access 2000. Abyste mohli stránku upravovat, musíte ji uložit pomocí novější verze webových komponent Microsoft Office Web Components.
Chcete, aby Access tuto stránku převedl tak, že ji uloží pomocí novější verze webových komponent Microsoft Office?
2898 Aplikace Microsoft Access vytvořila záložní kopii původní stránky. Tuto stránku lze použít, pokud se chcete vrátit k Office 2000 Web Components.

Název záložní stránky je: '| 1 ′

2899 Microsoft Access nemohl vytvořit záložní kopii původní stránky. Tuto stránku nelze otevřít.
2900 Aplikace Microsoft Access nemohla upgradovat součásti Office Web Components na vaší stránce. Tuto stránku nelze otevřít.
2901 Chyba při načítání ovládacího prvku ActiveX '| 1' ve formuláři nebo sestavě '| 2'.
2902 Přístup nemůže uložit | objekt, protože nepodporuje vytrvalost, nebo v počítači mohlo dojít místo na disku.
2903 Chcete tuto složku nastavit jako výchozí umístění pro datové stránky? @ | @@ 19 @@@ 1
2904 Každé pole vlevo musíte spojit s polem vpravo. @@@ 1 @@@ 1
2905 Pro každý parametr musíte vybrat pole pro propojení. @@@ 1 @@@ 1
2906 '|' neobsahuje žádná pole, která by se mohla účastnit vztahu. @ Obsah vlastnosti RecordSource může být neplatný, nebo zdroj záznamů může obsahovat pouze pole, která nejsou přijatelná pro použití ve spojení. @ Opravte vlastnost RecordSource pro tento formulář nebo sestavu a vyzkoušejte svou polní operaci znovu. @ 1 @@@ 1
2907 Chcete se vrátit k uloženému '|'? @@@ 19 @@@ 1
2908 ID kontroly '|' se již používá. Zadejte jiné ID pro ovládací prvek.
2909 Tento vztah není platný, protože pole v první tabulce se neshodují s poli ve druhé tabulce. @ Chcete-li vztah opravit, vyberte z každé tabulky alespoň jedno pole. @@ 1 @@@ 1
2910 Tento soubor připojení odkazuje na poskytovatele, který není podporován datovými stránkami. @ Vyberte jiný soubor připojení. @@ 1 @@@ 1
2911 Cestu k datové přístupové stránce nemůžete změnit, když je otevřená. @ Zavřete prosím stránku a zkuste to znovu. @@ 1 @@@ 1
2912 Pokud vytvoříte datovou stránku v této verzi aplikace Access, nemůžete ji otevřít v návrhovém zobrazení v aplikaci Access 2000. @ Pokud jste nainstalovali webové součásti Microsoft Office XP, můžete ji však otevřít v zobrazení stránky v aplikaci Access 2000. @ & Toto varování již nezobrazovat @ 3 @@@ 1
2913 Nelze uložit na adresu URL se záložkou. @ Zadejte platnou cestu. @@ 1 @@@ 1
2914 Microsoft Access nemohl vytvořit odkaz na soubor připojení. @ Na stránku bude vložen řetězec připojení. @@ 1 @@@ 1
2915 Microsoft Access se nemůže připojit ke zdroji dat uvedenému v připojovacím řetězci této stránky. @ Server nemusí v síti existovat nebo může dojít k chybě v informacích o připojovacím řetězci pro tuto stránku. @@ 1 @@@ 1
2916 Nelze upravovat stránky HTML vytvořené pomocí PowerPoint v aplikaci Microsoft Access.
2917 Neplatná hodnota barvy HTML.
2918 Tento soubor připojení nelze otevřít nebo přečíst. @ Buď byl soubor poškozen, nebo je neplatný formát souboru. @@ 1 @@@ 1
2919 Tento ovládací prvek nelze umístit do zadané sekce.
2920 Microsoft Access nemůže načíst schéma databáze. @ Uložit bylo deaktivováno. @ Opravte nebo přeinstalujte Microsoft Office. @ 1 @@@ 1
2921 Aplikace Microsoft Access nemůže tuto stránku otevřít, protože byla vytvořena pomocí novější verze aplikace Access. Zkuste stránku otevřít pomocí novější verze aplikace Microsoft Access.
2922 Microsoft Access vytvořil záložní kopii původní stránky. Tuto stránku lze použít, pokud se chcete vrátit k webovým komponentám Office XP.

Název záložní stránky je: '| 1'

2923 Nemáte správná oprávnění. Obraťte se na správce serveru.
2924 Nelze zkomprimovat soubor, který byl otevřen z webového serveru.
2925 Nelze zašifrovat soubor, který byl otevřen z webového serveru.
2926 Z důvodu nastavení zabezpečení a aktuálních zásad zabezpečení je tato kontrola zakázána. Chcete-li upravit své zásady a povolit databázi, použijte panel zpráv.
3000 Vyhrazená chyba (|); pro tuto chybu není žádná zpráva.
3001 Neplatný argument.
3002 Nelze start relace.
3003 Nelze start transakce; již je vnořeno příliš mnoho transakcí.
3004 **********
3005 '|' není platný název databáze.
3006 Databáze '|' je výlučně uzamčen.
3007 Nelze otevřít library databáze '|'.
3008 Tabulka '|' je již otevřen výhradně jiným uživatelem nebo je již otevřen prostřednictvím uživatelského rozhraní a nelze s ním programově manipulovat.
3009 Pokusili jste se uzamknout stůl '|' při otevírání, ale stůl nelze uzamknout, protože se právě používá. Chvíli počkejte a poté operaci zkuste znovu.
3010 Tabulka '|' již existuje.
3011 Databázový stroj Microsoft Access nemohl najít objekt '|'. Ujistěte se, že objekt existuje a že jste správně vyhláskovali jeho název a cestu. Pokud '|' není lokálním objektem, zkontrolujte síťové připojení nebo kontaktujte správce serveru.
3012 Objekt '|' již existuje.
3013 Instalační soubor ISAM nelze přejmenovat.
3014 Nelze otevřít další tabulky.
3015 Rejstřík nebyl nalezen.
3016 Pole se do záznamu nevejde.
3017 Velikost pole je příliš dlouhá.
3018 Pole se nepodařilo najít.
3019 Operace neplatná bez aktuálního indexu.
3020 Aktualizujte nebo CancelUpdate bez AddNew nebo Edit.
3021 Žádný aktuální záznam.
3022 Změny, které jste v tabulce požadovali, nebyly úspěšné, protože by vytvořily duplicitní hodnoty v indexu, primárním klíči nebo vztahu. Změňte data v poli nebo polích, která obsahují duplicitní data, odeberte index nebo předefinujte index, abyste povolili duplicitní položky, a zkuste to znovu.
3023 AddNew nebo Edit již použité.
3024 Nelze najít soubor '|'.
3025 Nelze otevřít žádné další soubory.
3026 Nedostatek místa na disku.
3027 Nelze aktualizovat. Databáze nebo objekt je jen pro čtení.
3028 Nelze starvaše aplikace. Informační soubor o pracovní skupině chybí nebo je otevřen výhradně jiným uživatelem.
3029 Není platný název účtu nebo heslo.
3030 '|' není platný název účtu.
3031 Není platné heslo.
3032 Tuto operaci nelze provést.
3033 K používání znaku '|' nemáte potřebná oprávnění objekt. Požádejte svého správce systému nebo osobu, která tento objekt vytvořila, aby vám vytvořila příslušná oprávnění.
3034 Pokusili jste se transakci potvrdit nebo vrátit zpět, aniž byste nejprve zahájili transakci.
3035 Systémový prostředek překročen.
3036 Databáze dosáhla maximální velikosti.
3037 Nelze otevřít další tabulky nebo dotazy.
3038 Systémový prostředek překročen.
3039 Nelze vytvořit index; již je definováno příliš mnoho indexů.
3040 Chyba disku I / O během čtení.
3041 Nelze otevřít databázi vytvořenou pomocí předchozí verze vaší aplikace.
3042 Out of MS-DOS file handles.
3043 Váš přístup k síti byl přerušen. Chcete-li pokračovat, zavřete databázi a znovu ji otevřete.
3044 '|' není platná cesta. Zkontrolujte, zda je název cesty napsán správně a zda jste připojeni k serveru, na kterém se soubor nachází.
3045 Nelze použít '|'; soubor se již používá.
3046 Nelze uložit; aktuálně uzamčen jiným uživatelem.
3047 Záznam je příliš velký.
3048 Nelze otevřít další databáze.
3049 Nelze otevřít databázi '|'. Nemusí to být databáze, kterou vaše aplikace rozpozná, nebo může být soubor poškozen.
3050 Soubor nelze uzamknout.
3051 Databázový stroj Microsoft Access nemůže otevřít nebo zapsat do souboru '|'. Je již otevřen výhradně jiným uživatelem, nebo potřebujete oprávnění k prohlížení a zápisu jeho dat.
3052 Byl překročen počet uzamčení sdílení souborů. Zvyšte položku registru MaxLocksPerFile.
3053 Příliš mnoho úkolů klienta.
3054 Příliš mnoho polí Memo, OLE nebo Hyperlink Object.
3055 Není platný název souboru.
3056 Tuto databázi nelze opravit.
3057 Operace není podporována u propojených tabulek.
3058 Rejstřík nebo primární klíč nemůže obsahovat hodnotu Null.
3059 Operace zrušena uživatelem.
3060 Chybný datový typ pro parametr '|'.
3061 Příliš málo parametrů. Očekávané |.
3062 Duplicitní výstupní alias '|'.
3063 Duplicitní cíl výstupu '|'.
3064 Nelze otevřít akční dotaz '|'.
3065 Nelze provést vybraný dotaz.
3066 Dotaz musí obsahovat alespoň jedno cílové pole.
3067 Vstup dotazu musí obsahovat alespoň jednu tabulku nebo dotaz.
3068 Není platný alias.
3069 Akční dotaz '|' nelze použít jako zdroj řádků.
3070 Databázový stroj Microsoft Access nerozpozná znak '|' jako platný název pole nebo výraz.
3071 Tento výraz je zadán nesprávně nebo je příliš složitý na to, aby byl vyhodnocen. Například numerický výraz může obsahovat příliš mnoho komplikovaných prvků. Zkuste výraz zjednodušit přiřazením částí výrazu k proměnným.
3072 |
3073 Operace musí používat aktualizovatelný dotaz.
3074 Nelze opakovat název tabulky '|' v klauzuli FROM.
3075 | 1 ve výrazu dotazu '| 2'.
3076 | ve vyjádření kritérií.
3077 | ve výrazu.
3078 Databázový stroj Microsoft Access nemůže najít vstupní tabulku nebo dotaz '|'. Ujistěte se, že existuje a že jeho název je napsán správně.
3079 Zadané pole '|' může odkazovat na více než jednu tabulku uvedenou v klauzuli FROM vašeho příkazu SQL.
3080 Připojená tabulka '|' není uveden v klauzuli FROM.
3081 Nelze se připojit k více než jedné tabulce se stejným názvem (|).
3082 PŘIPOJTE se k operaci '|' odkazuje na pole, které není v jedné ze spojených tabulek.
3083 Nelze použít interní dotaz na sestavu.
3084 Nelze vložit data pomocí akčního dotazu.
3085 Nedefinovaná funkce '|' ve výrazu.
3086 Ze zadaných tabulek nelze odstranit.
3087 Příliš mnoho výrazů v klauzuli GROUP BY.
3088 Příliš mnoho výrazů v klauzuli ORDER BY.
3089 Příliš mnoho výrazů ve výstupu DISTINCT.
3090 Výsledná tabulka nesmí mít více než jedno pole automatického čísla.
3091 Klauzule HAVING (|) bez seskupení nebo agregace.
3092 Klauzuli HAVING nelze použít v příkazu TRANSFORM.
3093 Klauzule ORDER BY (|) je v konfliktu s DISTINCT.
3094 Klauzule ORDER BY (|) je v konfliktu s klauzulí GROUP BY.
3095 Ve výrazu (|) nelze mít agregační funkci.
3096 V klauzuli WHERE (|) nelze mít agregační funkci.
3097 V klauzuli ORDER BY (|) nelze mít agregační funkci.
3098 V klauzuli GROUP BY (|) nelze mít agregační funkci.
3099 V operaci JOIN (|) nelze mít agregační funkci.
3100 Nelze nastavit pole '|' v připojovacím klíči k Null.
3101 Databázový stroj Microsoft Access nemůže najít záznam v tabulce '| 2' s poli shody klíčů '| 1'.
3102 Kruhový odkaz způsobený znakem „|“.
3103 Kruhový odkaz způsobený aliasem '|' v seznamu SELECT definice definice dotazu.
3104 Nelze určit pevné záhlaví sloupce '|' v křížovém dotazu více než jednou.
3105 V příkazu SELECT INTO (|) chybí název cílového pole.
3106 V příkazu UPDATE (|) chybí název cílového pole.
3107 Záznamy nelze přidat; bez povolení vložení na '|'.
3108 Záznamy nelze editovat; žádné oprávnění k aktualizaci '|'.
3109 Záznamy nelze mazat; bez oprávnění k mazání '|'.
3110 Nelze přečíst definice; žádné oprávnění k definicím čtení pro tabulku nebo dotaz '|'.
3111 Nelze vytvořit; bez úpravy návrhu oprávnění pro tabulku nebo dotaz '|'.
3112 Záznamy nelze číst; žádné oprávnění ke čtení na '|'.
3113 Nelze aktualizovat '|'; pole nelze aktualizovat.
3114 Při výběru jedinečných hodnot (|) nelze zahrnout Memo, OLE nebo hypertextový objekt.
3115 V agregovaném argumentu (|) nelze mít pole Memo, OLE nebo Hyperlink Object.
3116 V kritériích (|) pro agregační funkci nelze mít pole Memo, OLE nebo Hyperlink Object.
3117 Nelze řadit na Memo, OLE nebo Hyperlink Object (|).
3118 Nelze se připojit na Memo, OLE nebo Hyperlink Object (|).
3119 Nelze seskupit objekty typu Memo, OLE nebo Hyperlink (|).
3120 Nelze seskupit pole vybraná pomocí '*' (|).
3121 Nelze seskupit pole vybraná pomocí '*'.
3122 Váš dotaz neobsahuje zadaný výraz '|' jako součást agregační funkce.
3123 V křížovém dotazu nelze použít znak *.
3124 Nelze zadat z interního dotazu na sestavu (|).
3125 '|' není platné jméno. Ujistěte se, že neobsahuje neplatné znaky ani interpunkci a že není příliš dlouhá.
3126 Neplatný bracketing názvu '|'.
3127 Příkaz INSERT INTO obsahuje následující neznámý název pole: '|'. Zkontrolujte, zda jste název zadali správně, a akci opakujte.
3128 Zadejte tabulku obsahující záznamy, které chcete odstranit.
3129 Neplatný příkaz SQL; očekávané 'ODSTRANIT', 'VLOŽIT', 'POSTUP', 'VYBRAT' nebo 'AKTUALIZOVAT'.
3130 Chyba syntaxe v příkazu DELETE.
3131 Chyba syntaxe v klauzuli FROM.
3132 Chyba syntaxe v klauzuli GROUP BY.
3133 Chyba syntaxe v klauzuli HAVING.
3134 Chyba syntaxe v příkazu INSERT INTO.
3135 Chyba syntaxe v operaci JOIN.
3136 Klauzule LEVEL obsahuje vyhrazené slovo nebo argument, který je chybně napsán nebo chybí, nebo je interpunkce nesprávná.
3137 Na konci příkazu SQL chybí středník (;).
3138 Chyba syntaxe v klauzuli ORDER BY.
3139 Chyba syntaxe v klauzuli PARAMETER.
3140 Chyba syntaxe v klauzuli PROCEDURE.
3141 Příkaz SELECT obsahuje vyhrazené slovo nebo název argumentu, který je chybně napsán nebo chybí, nebo je interpunkce nesprávná.
3142 Znaky nalezené po skončení příkazu SQL.
3143 Chyba syntaxe v příkazu TRANSFORM.
3144 Chyba syntaxe v příkazu UPDATE.
3145 Chyba syntaxe v klauzuli WHERE.
3146 Hovor ODBC se nezdařil.
3151 ODBC - připojení k '|' selhalo.
3154 ODBC - nelze najít DLL '|'.
3155 ODBC – vložit na propojenou tabulku '|' selhalo.
3156 ODBC - smazat na propojené tabulce '|' selhalo.
3157 ODBC - aktualizace na propojené tabulce '|' selhalo.
3158 Záznam se nepodařilo uložit; aktuálně uzamčen jiným uživatelem.
3159 Není platná záložka.
3160 Stůl není otevřený.
3161 Soubor se nepodařilo dešifrovat.
3162 Pokusili jste se přiřadit hodnotu Null proměnné, která není datovým typem Variant.
3163 Pole je příliš malé na to, aby akceptovalo množství dat, která jste se pokusili přidat. Zkuste vložit nebo vložit méně dat.
3164 Pole nelze aktualizovat.
3165 Soubor INF nelze otevřít.
3166 Nelze najít požadovaný soubor poznámky Xbase.
3167 Záznam je smazán.
3168 Neplatný soubor .inf.
3169 Databázový stroj Microsoft Access nemohl provést příkaz SQL, protože obsahuje pole, které má neplatný datový typ.
3170 Nelze najít instalovatelný ISAM.
3171 Nelze najít síťovou cestu nebo uživatelské jméno.
3172 Paradox.net se nepodařilo otevřít.
3173 V informačním souboru pracovní skupiny nelze otevřít tabulku „MSysAccounts“.
3174 V informačním souboru pracovní skupiny nelze otevřít tabulku „MSysGroups“.
3175 Datum je mimo rozsah nebo je v neplatném formátu.
3176 Nelze otevřít soubor '|'.
3177 Není platný název tabulky.
3179 Došlo k neočekávanému konci souboru.
3180 Nelze zapisovat do souboru '|'.
3181 Neplatný rozsah.
3182 Neplatný formát souboru.
3183 Dotaz nelze dokončit. Buď je velikost výsledku dotazu větší než maximální velikost databáze (2 GB), nebo není k dispozici dostatečné temporary úložný prostor na disku pro uložení výsledku dotazu.
3184 Nelze provést dotaz; nelze najít propojenou tabulku.
3185 SELECT INTO ve vzdálené databázi se pokusilo vyprodukovat příliš mnoho polí.
3186 Nelze uložit; aktuálně uzamčen uživatelem '| 2' na stroji '| 1'.
3187 Nelze číst; aktuálně uzamčen uživatelem '| 2' na stroji '| 1'.
3188 Nelze aktualizovat; aktuálně uzamčen jinou relací na tomto stroji.
3189 Tabulka '| 1' je výlučně uzamčena uživatelem '| 3' na stroji '| 2'.
3190 Je definováno příliš mnoho polí.
3191 Nelze definovat pole více než jednou.
3192 Nelze najít výstupní tabulku '|'.
3193 (neznámý)
3194 (neznámý)
3195 (výraz)
3196 Databáze '|' již používá jiná osoba nebo proces. Když je databáze k dispozici, zkuste operaci znovu.
3197 Databázový stroj Microsoft Access zastavil proces, protože se vy a jiný uživatel pokoušíte změnit stejná data současně.
3198 Nelze start relace. Již je aktivní příliš mnoho relací.
3199 Nelze najít odkaz.
3200 Záznam nelze smazat ani změnit, protože tabulka '|' zahrnuje související záznamy.
3201 Záznam nemůžete přidat ani změnit, protože v tabulce '|' je vyžadován související záznam.
3202 Nelze uložit; aktuálně uzamčen jiným uživatelem.
3203 Ve výrazu (|) nelze použít poddotazy.
3204 Databáze již existuje.
3205 Příliš mnoho záhlaví křížových sloupců (|).
3206 Nelze vytvořit vztah mezi polem a sebou samým.
3207 Operace není podporována v tabulce Paradox bez primárního klíče.
3208 Neplatné odstraněné nastavení v klíči Xbase registru Windows.
3209 **********
3210 Připojovací řetězec je příliš dlouhý. Řetězec připojení nesmí přesáhnout 255 znaků.
3211 Databázový stroj nemohl uzamknout tabulku '|' protože ji již používá jiná osoba nebo proces.
3212 Nelze uzamknout stůl '| 1'; aktuálně používá uživatel '| 3' na stroji '| 2'.
3213 Neplatné nastavení data v klíči Xbase registru Windows.
3214 Neplatné nastavení značky v klíči Xbase registru Windows.
3215 Příliš mnoho úkolů Btrieve.
3216 Parametr '|' tam, kde je vyžadován název tabulky.
3217 Parametr '|' určeno, kde je vyžadován název databáze.
3218 Nelze aktualizovat; aktuálně uzamčeno.
3219 Neplatná operace.
3220 Nesprávná sekvence řazení.
3221 Neplatné nastavení v klíči Btrieve registru Windows.
3222 Dotaz nemůže obsahovat parametr databáze.
3223 '|' je neplatný, protože je příliš dlouhý, nebo obsahuje neplatné znaky.
3224 Nelze přečíst datový slovník Btrieve.
3225 Při provádění operace Btrieve došlo k zablokování záznamu při zablokování záznamu.
3226 Došlo k chybám při používání Btrieve DLL.
3227 Neplatné nastavení století v klíči Xbase registru Windows.
3228 Vybraná posloupnost řazení není operačním systémem podporována.
3229 Btrieve - nelze změnit pole.
3230 Zastaralý soubor zámku Paradox.
3231 Pole ODBC by bylo příliš dlouhé; data zkrácena.
3232 ODBC - nelze vytvořit tabulku.
3234 Časový limit vzdáleného dotazu ODBC vypršel.
3235 ODBC – datový typ není na serveru podporován.
3238 Data ODBC - mimo rozsah.
3239 Příliš mnoho aktivních uživatelů.
3240 Btrieve - chybí motor Btrieve.
3241 Vyčerpejte zdroje.
3242 Neplatný odkaz v příkazu SELECT.
3243 Žádné z názvů polí importu neodpovídají polím v připojené tabulce.
3244 Nelze importovat tabulku chráněnou heslem.
3245 Nelze analyzovat názvy polí z prvního řádku tabulky importu.
3246 Operace není podporována v transakcích.
3247 Definice tabulky propojené s ODBC se změnila.
3248 Neplatné nastavení NetworkAccess v registru Windows.
3249 Neplatné nastavení PageTimeout v registru systému Windows.
3250 Klíč se nepodařilo vytvořit.
3251 Operace není pro tento typ objektu podporována.
3252 Nelze otevřít formulář, jehož podkladový dotaz obsahuje uživatelem definovanou funkci, která se pokouší nastavit nebo získat vlastnost RecordsetClone formuláře.
3254 ODBC - Nelze uzamknout všechny záznamy.
3256 Indexový soubor nebyl nalezen.
3257 Chyba syntaxe v deklaraci WITH OWNERACCESS OPTION.
3258 Příkaz SQL nelze provést, protože obsahuje dvojznačná vnější spojení. Chcete-li vynutit jedno ze spojení, které se má provést jako první, vytvořte samostatný dotaz, který provede první spojení, a poté tento dotaz zahrňte do svého příkazu SQL.
3259 Neplatný datový typ pole.
3260 Nelze aktualizovat; aktuálně uzamčen uživatelem '| 2' na stroji '| 1'.
3261 Tabulka '|' je výlučně uzamčen uživatelem '| 2' na stroji '| 1'.
3262 Nelze uzamknout stůl
3263 Neplatný objekt databáze.
3264 Není definováno žádné pole - nelze připojit TableDef nebo Index.
3265 Položka nebyla v této kolekci nalezena.
3266 Nelze připojit pole, které je již součástí kolekce Fields.
3267 Vlastnost lze nastavit pouze v případě, že Field je součástí kolekce Fields objektu Recordset.
3268 Tuto vlastnost nelze nastavit, jakmile je objekt součástí kolekce.
3269 Nelze připojit index, který je již součástí kolekce indexů.
3270 Vlastnost nebyla nalezena.
3271 Neplatná hodnota vlastnosti.
3272 Objekt není kolekce.
3273 Metoda není použitacable pro tento objekt.
3274 Externí tabulka není v očekávaném formátu.
3275 Neočekávaná chyba z ovladače externí databáze (|).
3276 Neplatný odkaz na databázový objekt.
3277 V indexu nemůže být více než 10 polí.
3278 Databázový stroj Microsoft Access nebyl inicializován.
3279 Databázový stroj Microsoft Access již byl inicializován.
3280 Nelze odstranit pole, které je součástí indexu nebo je vyžadováno systémem.
3281 Tento index nebo tabulku nelze odstranit. Je to buď aktuální index, nebo se používá ve vztahu.
3282 Operace není podporována v tabulce obsahující data.
3283 Primární klíč již existuje.
3284 Rejstřík již existuje.
3285 Neplatná definice indexu.
3286 Formát souboru poznámky neodpovídá specifikovanému formátu externí databáze.
3287 Nelze vytvořit index v daném poli.
3288 Paradoxní index není primární.
3289 Chyba syntaxe v klauzuli CONSTRAINT.
3290 Chyba syntaxe v příkazu CREATE TABLE.
3291 Chyba syntaxe v příkazu CREATE INDEX.
3292 Chyba syntaxe v definici pole.
3293 Chyba syntaxe v příkazu ALTER TABLE.
3294 Chyba syntaxe v příkazu DROP INDEX.
3295 Chyba syntaxe v DROP TABLE nebo DROP INDEX.
3296 JOIN výraz není podporován.
3297 Nelze importovat tabulku nebo dotaz. Nebyly nalezeny žádné záznamy nebo všechny záznamy obsahují chyby.
3298 Existuje několik tabulek s tímto názvem. Uveďte vlastníka ve formátu „vlastník.tabulka“.
3299 Chyba shody specifikace ODBC (|). Nahlásit tuto chybu vývojáři vaší aplikace.
3300 Nelze vytvořit vztah.
3301 Tuto operaci nelze provést; funkce v této verzi nejsou k dispozici v databázích se staršími formáty.
3302 Během používání pravidel pro tuto tabulku nelze změnit pravidlo.
3303 Toto pole nelze smazat. Je součástí jednoho nebo více vztahů.
3304 Musíte zadat osobní identifikátor (PID) sestávající z nejméně 4 a ne více než 20 znaků a číslic.
3305 Neplatný připojovací řetězec v předávacím dotazu.
3306 Napsali jste poddotaz, který může vrátit více než jedno pole bez použití vyhrazeného slova EXISTUJE v klauzuli FROM hlavního dotazu. Upravte příkaz SELECT poddotazu, abyste požadovali pouze jedno pole.
3307 Počet sloupců ve dvou vybraných tabulkách nebo dotazech sjednocovacího dotazu se neshodují.
3308 Neplatný argument TOP ve vybraném dotazu.
3309 Hodnota vlastnosti je příliš velká.
3310 Tato vlastnost není podporována pro externí zdroje dat nebo pro databáze vytvořené pomocí předchozí verze Microsoft Jet.
3311 Zadaná vlastnost již existuje.
3312 Pravidla ověření a výchozí hodnoty nelze umístit na systémové nebo propojené tabulky.
3313 Tento ověřovací výraz nelze na toto pole umístit.
3314 Musíte zadat hodnotu do '|' pole.
3315 Pole '|' nemůže být řetězec nulové délky.
3316 |
3317 Jedna nebo více hodnot je zakázáno ověřovacím pravidlem '| 2' nastaveným pro '| 1'. Zadejte hodnotu, kterou může výraz pro toto pole přijmout.
3318 Hodnoty uvedené v klauzuli TOP nejsou povoleny v dotazech nebo zprávách o mazání.
3319 Chyba syntaxe v sjednocovacím dotazu.
3320 | ve výrazu ověření na úrovni tabulky.
3321 V připojovacím řetězci nebo klauzuli IN není uvedena žádná databáze.
3322 Křížový dotaz obsahuje jedno nebo více neplatných pevných záhlaví sloupců.
3323 Dotaz nelze použít jako zdroj řádků.
3324 Dotaz je dotazem DDL a nelze jej použít jako zdroj řádků.
3325 Předávací dotaz s vlastností ReturnsRecords nastavenou na True nevrátil žádné záznamy.
3326 Tuto sadu záznamů nelze aktualizovat.
3327 Pole '|' je založen na výrazu a nelze jej upravovat.
3328 Tabulka je jen pro čtení.
3329 Zaznamenat do tabulky '|' byl smazán jiným uživatelem.
3330 Zaznamenat do tabulky '|' je uzamčen jiným uživatelem.
3331 Chcete-li provést změny v tomto poli, nejprve uložte záznam.
3332 Nelze zadat hodnotu do prázdného pole na „jedné“ straně vnějšího spojení.
3333 Záznamy v tabulce '|' nebude mít žádný záznam na „jedné“ straně.
3334 Může být přítomen pouze ve formátu verze 1.0.
3335 DeleteOnly voláno s nenulovou cbData.
3336 Btrieve: Neplatná možnost IndexDDF v nastavení inicializace.
3337 Neplatná možnost DataCodePage v nastavení inicializace.
3338 Btrieve: Možnosti Xtrieve nejsou správné v nastavení inicializace.
3339 Btrieve: Neplatná možnost IndexDeleteRenumber v nastavení inicializace.
3340 Dotaz '|' Je zkažený.
3341 Aktuální pole se musí shodovat s klíčem spojení '|' v tabulce, která slouží jako „jedna“ strana vztahu jedna k mnoha. Zadejte záznam do boční tabulky „jedna“ s požadovanou hodnotou klíče a poté proveďte záznam s požadovaným klíčem spojení v tabulce „pouze mnoho“.
3342 Neplatný objekt Memo, OLE nebo Hyperlink v poddotazu '|'.
3343 Nerozpoznaný formát databáze „|“.
3344 Databázový stroj nerozpozná ani pole „| 1“ ve ověřovacím výrazu, ani výchozí hodnotu v tabulce „| 2“.
3345 Neznámý nebo neplatný odkaz na pole „|“.
3346 Počet hodnot dotazu a cílová pole nejsou stejná.
3347 Nelze přidat záznamy; primární klíč pro tabulku '|' není v sadě záznamů.
3348 Nelze přidat záznamy; připojit klíč tabulky '|' není v sadě záznamů.
3349 Změny nemůžete zaznamenat, protože zadaná hodnota porušuje nastavení definované pro tuto tabulku nebo seznam (například hodnota je menší než minimum nebo větší než maximum). Opravte chybu a zkuste to znovu.
3350 Objekt je pro provoz neplatný.
3351 Výraz ORDER BY (|) obsahuje pole, která nejsou vybraná dotazem. Ve výrazu ORDER BY lze zahrnout pouze pole požadovaná v prvním dotazu.
3352 Žádný název pole cíle v příkazu INSERT INTO (|).
3353 Btrieve: Nelze najít soubor Field.ddf.
3354 V most jeden záznam může být vrácen tímto poddotazem.
3355 Chyba syntaxe ve výchozí hodnotě.
3356 Pokusili jste se otevřít databázi, která je již otevřena výhradně uživatelem '| 2' na počítači '| 1'. Až bude databáze k dispozici, zkuste to znovu.
3357 Tento dotaz není správně vytvořeným dotazem definice dat.
3358 Nelze otevřít informační soubor pracovní skupiny databázového stroje Microsoft Access.
3359 Předávací dotaz musí obsahovat alespoň jeden znak.
3360 Dotaz je příliš složitý.
3361 Odbory nejsou v poddotazu povoleny.
3362 Aktualizace / odstranění jednoho řádku ovlivnilo více než jeden řádek propojené tabulky. Unikátní index obsahuje duplicitní hodnoty.
3363 Záznamy nelze přidat; žádný odpovídající záznam na straně „jedné“.
3364 Nelze použít pole Memo, OLE nebo Hyperlink Object '|' v klauzuli SELECT sjednocovacího dotazu.
3365 Hodnota vlastnosti není platná pro REMOTE objekty.
3366 Nelze připojit relaci bez definovaných polí.
3367 Nelze připojit. Objekt s tímto názvem již v kolekci existuje.
3368 Vztah musí být na stejném počtu polí se stejnými datovými typy.
3369 **********
3370 Nelze upravit vzhled tabulky '|'. Je v databázi jen pro čtení.
3371 Nelze najít tabulku nebo omezení.
3372 Žádný takový index '| 2' v tabulce '| 1'.
3373 Nelze vytvořit vztah. Odkazovaná tabulka '|' nemá primární klíč.
3374 Zadaná pole nejsou jednoznačně indexována v tabulce '|'.
3375 Tabulka '| 1' již má index s názvem '| 2'.
3376 Tabulka '|' neexistuje.
3377 Žádný takový vztah '| 2' na stole '| 1'.
3378 Již existuje vztah s názvem '|' v aktuální databázi.
3379 Nelze vytvořit vztahy k vynucení referenční integrity. Existující data v tabulce '| 2' porušují pravidla referenční integrity v tabulce '| 1'.
3380 Pole '| 2' již v tabulce '| 1' existuje.
3381 V tabulce '| 2' není žádné pole s názvem '| 1'.
3382 Velikost pole '|' je to moc dlouhé.
3383 Nelze smazat pole '|'. Je součástí jednoho nebo více vztahů.
3384 Integrovanou vlastnost nelze odstranit.
3385 Uživatelem definované vlastnosti nepodporují hodnotu Null.
3386 Vlastnost '|' musí být nastaven před použitím této metody.
3387 Nelze najít adresář TEMP.
3388 Neznámá funkce '| 2' ve ověřovacím výrazu nebo výchozí hodnota na '| 1'.
3389 Podpora dotazů není k dispozici.
3390 Název účtu již existuje.
3391 Došlo k chybě. Vlastnosti nebyly uloženy.
3392 **********
3393 Nelze provést omezení spojení, skupiny, řazení nebo indexování. Prohledávaná nebo tříděná hodnota je příliš dlouhá.
3394 Nelze uložit majetek; vlastnost je vlastnost schématu.
3395 **********
3396 Nelze provést kaskádovou operaci. Protože v tabulce '| existují související záznamy, byla by porušena pravidla referenční integrity.
3397 Nelze provést kaskádovou operaci. V tabulce '|' musí být související záznam.
3398 Nelze provést kaskádovou operaci. Výsledkem by byl nulový klíč v tabulce '|'.
3399 Nelze provést kaskádovou operaci. Výsledkem by byl duplicitní klíč v tabulce '|'.
3400 Nelze provést kaskádovou operaci. Výsledkem by byly dvě aktualizace pole '| 2' v tabulce '| 1'.
3401 Nelze provést kaskádovou operaci. Způsobilo by to pole '|' stát se Null, což není povoleno.
3402 Nelze provést kaskádovou operaci. Způsobilo by to pole '|' aby se stal řetězcem nulové délky, což není povoleno.
3403 Nelze provést kaskádovou operaci: '|'.
3404 Nelze provést kaskádovou operaci. Zadaná hodnota je zakázána ověřovacím pravidlem '| 2' nastaveným pro '| 1'.
3405 Chyba '|' v ověřovacím pravidle.
3406 Výraz, který se pokoušíte použít pro vlastnost DefaultValue, je neplatný, protože '|'. K nastavení této vlastnosti použijte platný výraz.
3407 Tabulka MSysConf serveru existuje, ale je v nesprávném formátu. Obraťte se na správce systému.
3408 Bylo vyvoláno příliš mnoho relací FastFind.
3409 Neplatná definice pole '|' v definici indexu nebo vztahu.
3411 Neplatné zadání. V tabulce '| 1' nelze provést kaskádovou operaci, protože zadaná hodnota je pro pole '| 2' příliš velká.
3412 Nelze provést kaskádovou aktualizaci tabulky, protože ji právě používá jiný uživatel.
3413 Nelze provést kaskádovou operaci tabulky '| 1', protože ji právě používá uživatel '| 3' na počítači '| 2'.
3414 Nelze provést kaskádovou operaci tabulky '| 1', protože se právě používá.
3415 Řetězec s nulovou délkou je platný pouze v poli Text nebo Memo.
3416 |
3417 Akční dotaz nelze použít jako zdroj řádků.
3418 Nelze otevřít „|“. Jiný uživatel má tabulku otevřenou pomocí jiného souboru řízení sítě nebo stylu zamykání.
3419 Tuto tabulku Paradox 4.x nebo 5.x nelze otevřít, protože ParadoxNetStyle je v registru Windows nastavena na 3.x.
3420 Objekt je neplatný nebo již není nastaven.
3421 Chyba převodu datového typu.
3422 Nelze upravit strukturu tabulky. Tabulka má otevřeného jiného uživatele.
3423 Nelze použít ODBC k importu, exportu nebo propojení externí databázové tabulky Microsoft Access nebo ISAM s vaší databází.
3424 Databázi nelze vytvořit, protože národní prostředí je neplatné.
3425 Tato metoda nebo vlastnost není aktuálně v této sadě záznamů k dispozici.
3426 Tato akce byla zrušena přidruženým objektem.
3427 Chyba v automatizaci DAO.
3428 Ve vaší databázi došlo k problému. Opravte problém opravou a zhutněním databáze.
3429 Nekompatibilní verze instalovatelného ISAM.
3430 Při načítání instalačního programu Microsoft Excel ISAM se OLE nepodařilo inicializovat.
3431 Toto není soubor Microsoft Excel 5.0.
3432 Chyba při otevírání souboru Microsoft Excel 5.0.
3433 Neplatné nastavení v klíči Excel části Engines v registru Windows.
3434 Nelze rozšířit pojmenovaný rozsah.
3435 Nelze smazat buňky tabulky.
3436 Vytvoření souboru se nezdařilo.
3437 Tabulka je plná.
3438 Exportovaná data neodpovídají formátu popsanému v souboru Schema.ini.
3439 Pokusili jste se propojit nebo importovat soubor hromadné korespondence Microsoft Word. I když takové soubory můžete exportovat, nemůžete je propojit ani importovat.
3440 Došlo k pokusu o import nebo propojení prázdného textového souboru. Chcete-li importovat nebo propojit textový soubor, musí soubor obsahovat data.
3441 Oddělovač pole specifikace textového souboru odpovídá oddělovači desetinných míst nebo oddělovači textu.
3442 Ve specifikaci textového souboru '| 1' je volba | 2 neplatná.
3443 Specifikace pevné šířky '| 1' neobsahuje žádné šířky sloupců.
3444 Ve specifikaci pevné šířky '| 1' sloupec '| 2' neurčuje šířku.
3445 Nesprávná verze souboru DLL '|' Bylo zjištěno.
3446 VBAJET32.dll chybí. Zkuste znovu nainstalovat databázový stroj Microsoft Access.
3447 Inicializace souboru VBAJET32.dll se nezdařila. Zkuste znovu nainstalovat databázový stroj Microsoft Access.
3448 Volání funkce systému OLE nebylo úspěšné. Zkuste znovu nainstalovat aplikaci, která chybu vrátila.
3449 V připojovacím řetězci pro propojenou tabulku nebyl nalezen žádný kód země / oblasti.
3450 Chyba syntaxe v dotazu. Neúplná klauzula dotazu.
3451 Neplatný odkaz v dotazu.
3452 V této replice nelze provádět změny v návrhu databáze.
3453 Nelze navázat ani udržovat vynucený vztah mezi replikovanou tabulkou a místní tabulkou.
3455 Nelze provést replikaci databázecabje.
3456 Nelze vytvořit | 2 objekt v | 1 replikátoru kontejnerucabje.
3457 Vlastnost KeepLocal nelze nastavit pro objekt, který je již replikován.
3458 Vlastnost KeepLocal nelze nastavit na databázi; lze jej nastavit pouze na objekty v databázi.
3459 Po replikaci databáze nemůžete z databáze odebrat funkce replikace.
3460 Operace, kterou jste se pokusili, je v konfliktu s existující operací zahrnující tohoto člena sady replik.
3461 Vlastnost replikace, kterou se pokoušíte nastavit nebo odstranit, je pouze pro čtení a nelze ji změnit.
3462 Chyba při načítání DLL.
3463 Nelze najít .dll '| 2'.
3464 Neshoda datového typu ve výrazu kritérií.
3465 Disková jednotka, ke které se pokoušíte získat přístup, je nečitelná.
3468 Přístup byl odepřen při přístupu ke složce schránky | | 2.
3469 Disk pro složku schránky | | 2 je plný.
3470 Selhání disku při přístupu ke složce schránky | | 2.
3471 Selhání zápisu do souboru protokolu synchronizátoru.
3472 Disk plný pro cestu '| 1'.
3473 Selhání disku při přístupu k souboru protokolu '| 1'.
3474 Nelze otevřít soubor protokolu '| 1' pro zápis.
3475 Narušení sdílení při pokusu o otevření souboru protokolu '| 1' v režimu Odepřít zápis.
3476 Neplatná cesta schránky '| 2'.
3477 Adresa schránky „| 2“ je syntakticky neplatná.
3478 Replika není částečná replika.
3479 Nelze určit částečnou repliku jako hlavní vzor pro sadu replik.
3480 Vztah '|' ve výrazu částečného filtru je neplatný.
3481 Název tabulky '|' ve výrazu částečného filtru je neplatný.
3482 Výraz filtru pro částečnou repliku je neplatný.
3483 Zadané heslo pro složku schránky | | 2 je neplatné.
3484 Heslo, které používá Synchronizer k zápisu do cílové složky schránky, je neplatné.
3485 Objekt nelze replikovat, protože databáze není replikována.
3486 Druhé pole automatického čísla ID replikace nemůžete přidat do tabulky.
3487 Databázi, kterou se pokoušíte replikovat, nelze převést.
3488 Zadaná hodnota není ReplicaID pro žádného člena v sadě replik.
3489 Zadaný objekt nelze replikovat, protože v něm chybí potřebný prostředek.
3490 Nelze vytvořit novou repliku, protože objekt '| 2 v kontejneru' | 1 'nelze replikovat.
3491 Před replikací musí být databáze otevřena ve výlučném režimu.
3492 Synchronizace se nezdařila, protože na jednu z replik nebylo možné použít návrhovou změnu.
3493 Nelze nastavit zadaný parametr registru pro Synchronizer.
3494 Nelze načíst zadaný parametr registru pro Synchronizer.
3495 Mezi těmito dvěma synchronizátory neexistují žádné naplánované synchronizace.
3496 Správce replikací nemůže najít ExchangeID v tabulce MSysExchangeLog.
3497 Nelze nastavit plán pro synchronizátor.
3499 Nelze načíst informace o úplné cestě pro člena sady replik.
3500 Pro správu stejné repliky nemůžete zadat dva různé synchronizátory.
3502 Hlavní vzor nebo replika není spravována synchronizátorem.
3503 Synchronizer's Registry has no value set for the key you queried.
3504 ID synchronizátoru neodpovídá existujícímu ID v tabulce MSysTranspAddress.
3505 Pokusili jste se odstranit nebo získat informace o částečném filtru, který neexistuje v MSysFilters.
3506 Synchronizer nemůže otevřít protokol Synchronizer.
3507 Chyba při zápisu do protokolu Synchronizer.
3508 Pro Synchronizer neexistuje žádný aktivní přenos.
3509 Pro tento synchronizátor nelze najít platný přenos.
3510 Člen sady replik, který se pokoušíte synchronizovat, se aktuálně používá v jiné synchronizaci.
3512 Složku schránky se nepodařilo přečíst.
3513 Zápis do složky schránky se nezdařil.
3514 Synchronizer nemohl najít žádnou naplánovanou synchronizaci nebo synchronizaci na vyžádání ke zpracování.
3515 Databázový stroj Microsoft Access nemohl přečíst systémové hodiny ve vašem počítači.
3516 Cílový synchronizátor není nakonfigurován tak, aby podporoval nepřímou synchronizaci, a cílová replika není k dispozici pro přímou synchronizaci.
3517 Synchronizer nemohl najít žádné zprávy ke zpracování.
3518 Nelze najít Synchronizer v tabulce MSysTranspAddress.
3519 Odeslání zprávy se nezdařilo.
3520 Název nebo ID repliky neodpovídá aktuálně spravovanému členovi sady replik.
3521 Dva členy sady replik nelze synchronizovat, protože pro s neexistuje žádný společný bodtart synchronizace.
3522 Synchronizer nemůže najít záznam konkrétní synchronizace v tabulce MSysExchangeLog.
3523 Synchronizer nemůže najít konkrétní číslo verze v tabulce MSysSchChange.
3524 Historie změn designu v replice neodpovídá historii v Design Master.
3525 Synchronizer nemohl získat přístup k databázi zpráv.
3526 Název vybraný pro systémový objekt se již používá.
3527 Synchronizer nebo Replication Manager nemohl najít systémový objekt.
3528 Ve sdílené paměti nejsou žádná nová data, která by Synchronizer nebo Replication Manager mohl číst.
3529 Synchronizer nebo Replication Manager našel ve sdílené paměti nepřečtená data. Stávající data budou přepsána.
3530 Synchronizer již obsluhuje klienta.
3531 Čekací doba na událost vypršela.
3532 Synchronizátor nelze inicializovat.
3533 Systémový objekt používaný procesem stále existuje i po zastavení procesu.
3534 Synchronizer hledal systémovou událost, ale nenašel žádnou, která by se hlásila klientovi.
3535 Klient požádal Synchronizer o ukončení operace.
3536 Synchronizer obdržel neplatnou zprávu pro člena sady replik, který spravuje.
3537 Klient synchronizátoru již není přítomen a nelze jej upozornit.
3538 Synchronizátor nelze inicializovat, protože je spuštěno příliš mnoho aplikací.
3539 Došlo k systémové chybě nebo váš odkládací soubor dosáhl svého limitu.
3540 Váš odkládací soubor dosáhl svého limitu nebo je poškozen.
3541 Synchronizátor nelze správně vypnout a je stále aktivní.
3542 Proces se zastavil při pokusu o ukončení klienta Synchronizer.
3543 Synchronizátor nebyl nastaven.
3544 Synchronizer již běží.
3545 Dvě repliky, které se pokoušíte synchronizovat, jsou z různých sad replik.
3546 Typ synchronizace, o kterou se pokoušíte, je neplatný.
3547 Synchronizer nemohl najít repliku ze správné sady k dokončení synchronizace.
3548 Identifikátory GUID se neshodují nebo nebyl nalezen požadovaný identifikátor GUID.
3549 Zadaný název souboru je příliš dlouhý.
3550 Ve sloupci GUID není žádný index.
3551 Nelze odstranit zadaný parametr registru pro Synchronizer.
3552 Velikost parametru registru překračuje maximální povolenou hodnotu.
3553 Identifikátor GUID nelze vytvořit.
3555 Všechny platné přezdívky pro repliky se již používají.
3556 Neplatná cesta k cílové složce schránky.
3557 Neplatná adresa pro cílovou složku schránky.
3558 Chyba disku I / O v cílové složce schránky.
3559 Selhání zápisu, protože cílový disk je plný.
3560 Dva členové sady replik, které se pokoušíte synchronizovat, mají stejné ReplicaID.
3561 Dva členové sady replik, které se pokoušíte synchronizovat, jsou oba návrháři.
3562 Přístup byl odepřen v cílové složce schránky.
3563 Závažná chyba při přístupu k místní složce schránky.
3564 Synchronizer nemůže najít zdrojový soubor pro zprávy.
3565 Ve zdrojové složce schránky došlo k narušení sdílení, protože databáze zpráv je otevřená v jiné aplikaci.
3566 Chyba sítě I / O.
3567 Zpráva ve složce schránky patří nesprávnému synchronizátoru.
3568 Synchronizer nemohl smazat soubor.
3569 Tento člen sady replik byl logicky odebrán ze sady a již není k dispozici.
3570 Filtry definující částečnou repliku byly změněny. Částečná replika musí být znovu osídlena.
3571 Pokus o nastavení sloupce v částečné replice porušil pravidlo upravující částečné repliky.
3572 Při čtení nebo zápisu do adresáře TEMP došlo k chybě I / O disku.
3573 Adresář, na který jste zadali dotaz na seznam replik, není spravovaným adresářem.
3574 ReplicaID tohoto člena sady replik byl během postupu přesunutí nebo kopírování znovu přidělen.
3575 Disková jednotka, na kterou se pokoušíte zapisovat, je plná.
3576 Databáze, kterou se pokoušíte otevřít, již používá jiná aplikace.
3577 Sloupec systému replikace nelze aktualizovat.
3578 Selhání replikace databáze; nelze určit, zda je databáze otevřena ve výlučném režimu.
3579 Nelze vytvořit replikační systémové tabulky potřebné k provedení replikace databázecabje.
3580 Nelze přidat řádky potřebné k replikaci databázecabje.
3581 Nelze otevřít tabulku replikačního systému '|' protože tabulka se již používá.
3582 Nelze vytvořit novou repliku, protože | 2 objekt v | 1 kontejneru nelze replikovatcabje.
3583 Nelze vytvořit | 2 objekt v | 1 replikátoru kontejnerucabje.
3584 Nedostatek paměti k dokončení operace.
3585 Nelze replikovat tabulku; počet sloupců přesahuje maximální povolený počet.
3586 Chyba syntaxe ve výrazu částečného filtru v tabulce | 1.
3587 Neplatný výraz ve vlastnosti ReplicaFilter.
3588 Chyba při hodnocení výrazu částečného filtru.
3589 Výraz částečného filtru obsahuje neznámou funkci.
3590 Porušuje pravidla pro částečné repliky.
3591 Cesta k souboru protokolu '| 1' je neplatná.
3592 Nelze replikovat databázi chráněnou heslem ani nastavit ochranu heslem v replikované databázi.
3593 Atribut hlavního data nelze pro sadu replik změnit.
3594 Pro sadu replik nemůžete změnit atribut hlavního data. Umožňuje změny dat pouze na Design Master.
3595 Systémové tabulky ve vaší replice již nejsou spolehlivé a replika by se neměla používat.
3600 Výrazy agregace nemohou používat identifikátory GUID.
3605 Synchronizace s nereplikovanou databází není povolena. „|“ databáze není Design Master ani replika.
3607 Vlastnost replikace, kterou se pokoušíte odstranit, je pouze pro čtení a nelze ji odebrat.
3608 Délka záznamu je pro indexovanou tabulku Paradox příliš dlouhá.
3609 Pro odkazované pole primární tabulky nebyl nalezen žádný jedinečný index.
3610 Stejná tabulka '|' odkazováno jako zdroj i cíl v dotazu na vytvoření tabulky.
3611 Na propojených zdrojích dat nelze provádět příkazy definice dat.
3612 V poddotazu není povolena víceúrovňová klauzule GROUP BY.
3613 Nelze vytvořit vztah na propojených tabulkách ODBC.
3614 Identifikátor GUID není ve výrazu kritérií metody hledání povolen.
3615 Zadejte nesoulad ve výrazu.
3616 Aktualizace dat v propojené tabulce tento ISAM nepodporuje.
3617 Tento ISAM nepodporuje mazání dat z propojené tabulky.
3618 Nelze vytvořit tabulku výjimek při importu / exportu.
3619 Záznamy nelze přidat do tabulky výjimek.
3620 Připojení k prohlížení propojeného listu Microsoft Excel bylo lost.
3621 Ve sdílené otevřené databázi nelze změnit heslo.
3622 Při přístupu k souboru musíte použít volbu dbSeeChanges s OpenRecordset SQL Server tabulka, která má sloupec IDENTITY.
3623 Nelze získat přístup k vázané FoxPro 3.0 DBF soubor '|'.
3624 Záznam se nepodařilo přečíst; aktuálně uzamčen jiným uživatelem.
3625 Specifikace textového souboru '|' neexistuje. Nelze importovat, exportovat nebo propojit pomocí specifikace.
3626 Operace se nezdařila. V tabulce '|' je příliš mnoho indexů. Odstraňte některé indexy v tabulce a akci opakujte.
3627 Nelze najít spustitelný soubor pro Synchronizer (mstran40.exe).
3628 Replika partnera není spravována synchronizátorem.
3629 Synchronizer '| 1' také používá stejnou schránku systému souborů '| 2'.
3630 Synchronizer '| 1' také používá stejnou schránku systému souborů '| 2'.
3631 Neplatný název tabulky ve filtru
3632 Ve vzdáleném synchronizátoru není povolen internetový přenos.
3633 Nelze načíst DLL: '|'
3634 Nelze vytvořit repliku pomocí částečné repliky.
3635 Nelze vytvořit částečnou repliku systémové databáze.
3636 Nelze naplnit repliku nebo změnit filtr repliky, protože replika obsahuje konflikty nebo chyby dat.
3637 Křížovou tabulku nefixovaného sloupce nelze použít jako poddotaz.
3638 Databázi řízenou zdrojem nelze replikovatcabje.
3639 Nelze vytvořit repliku databáze systému.
3640 Vyrovnávací paměť byla příliš malá pro požadované množství dat.
3641 V sadě záznamů zbývá méně záznamů, než jste požadovali.
3642 U operace bylo provedeno zrušení.
3643 Jeden ze záznamů v sadě záznamů byl odstraněn jiným procesem.
3645 Jeden z parametrů vazby je nesprávný.
3646 Zadaná délka řádku je kratší než součet délek sloupců.
3647 Požadovaný sloupec se nevrací do sady záznamů.
3648 Nelze synchronizovat částečnou repliku s jinou částečnou replikou.
3649 Kódová stránka pro konkrétní jazyk nebyla zadána nebo ji nelze najít.
3650 Buď je internet velmi pomalý, nebo nastal problém v nastavení správce replikace na stroji internetového serveru.
3651 Neplatná internetová adresa.
3652 Selhání internetového přihlášení.
3653 Internet není nastaven.
3654 Interní selhání internetu.
3655 Soubor wininet.dll nelze načíst nebo inicializovat.
3656 Chyba při hodnocení částečného výrazu
3657 Chyba při hodnocení výrazu booleovského filtru pro tabulku '| 1'.
3658 Binární sloupec '|' nelze použít v booleovském filtru.
3659 Vztah '| 1' je nevynucený. Musí být vynucena relace ve výrazu částečného filtru.
3660 Požadovaná výměna se nezdařila, protože „| 1“.
3661 Požadovaná výměna se nezdařila, protože „| 1“
3663 Tato operace vyžaduje jiný kurzor library.
3664 Asynchronní volání OpenConnection ještě není dokončeno; na vrácený objekt připojení ještě nemůžete odkazovat, dokud není kompletní.
3665 Objekt systému replikace '|' nemůžete upravit.
3666 Objekt systému replikace '|' nemůžete upravit.
3667 Provedení této operace brání jiná operace.
3668 Tuto operaci nelze provést, protože není aktivní připojení.
3669 Exekuce zrušena.
3670 Kurzor není platný.
3671 Nelze najít tabulku k aktualizaci.
3672 Nepodařilo se načíst RDOCURS.DLL.
3673 Tato tabulka obsahuje buňky, které jsou mimo rozsah buněk definovaných v této tabulce.
3674 Knihovnu Internet DLL (wininet.dll) nelze najít nebo načíst.
3675 Selhání čtení z popisovače internetu. Zkuste operaci znovu.
3676 Selhání zápisu na internetový popisovač. Zkuste operaci znovu.
3677 Selhání při provádění požadavku HTTP na start internetový synchronizátor na internetovém serveru. Pomocí Správce replikací nakonfigurujte internetový synchronizátor na internetovém serveru.
3678 Nepodařilo se připojit ke službě FTP na internetovém serveru. Ujistěte se, že služba FTP běží správně na serveru a podporuje anonymní připojení.
3679 Nepodařilo se otevřít soubor pomocí služby FTP. Zkontrolujte, zda má schránka FTP oprávnění ke čtení.
3680 Selhání při získávání souboru ze serveru pomocí FTP. Zkontrolujte, zda má schránka FTP oprávnění ke čtení.
3681 Selhání při ukládání souboru na server pomocí FTP. Ujistěte se, že schránka FTP má oprávnění k zápisu.
3682 Selhání odstranění souboru na serveru pomocí FTP. Zkontrolujte, zda má schránka FTP oprávnění ke čtení a zápisu.
3683 Internetový synchronizátor byl na serveru neočekávaně ukončen. Podívejte se na historii výměny replik partnerů na internetovém serveru a zjistěte problém.
3684 Neexistuje žádná vhodná replika, se kterou byste se mohli vyměnit.
3685 Neplatná adresa HTTP.
3686 Neplatná cesta nebo název repliky.
3687 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: Možnost.
3688 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: Pro.
3689 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: Oprávnění.
3690 Neplatná syntaxe SQL - očekává se právo / oprávnění tabulky.
3691 Neplatná syntaxe SQL - očekává se název objektu.
3692 Neplatné tokeny související se syntaxí SQL se neshodovaly. Databázový stroj Microsoft Access očekával GRANT… TO, REVOKE… FROM, ADD… TO nebo DROP… FROM.
3693 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný název uživatele nebo skupiny.
3694 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: Udělit.
3695 Neplatná syntaxe SQL - chyba syntaxe GRANT / REVOKE.
3696 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: Skupina uživatelů (nebo).
3697 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: Heslo.
3698 Neplatná syntaxe SQL - očekávané heslo.
3699 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: Uživatel.
3700 Neplatná přesnost pro desetinný datový typ.
3701 Neplatné měřítko pro desetinný datový typ.
3702 Šířka textového sloupce Unicode musí být sudý počet bajtů.
3703 Operace není podporována na replicabdatabáze, které nebyly převedeny na aktuální verzi.
3704 Pokusili jste se otevřít databázi, která je již otevřena uživatelem '| 2' na počítači '| 1'. Až bude databáze k dispozici, zkuste to znovu.
3705 Nelze vytvořit replikaci | 2 tabulkycable - příliš mnoho sloupců.
3706 Nelze vytvořit replikaci | 2 tabulkycable - příliš mnoho indexů.
3707 Kaskádové možnosti nového odkazu jsou v rozporu s existujícím odkazem '|'.
3708 Chyba syntaxe ve výpisu transakce. Očekávaná TRANSAKCE, PRÁCE nebo nic.
3709 Vyhledávací klíč nebyl nalezen v žádném záznamu.
3710 Složka MAPI nebo adresář nebyl nalezen.
3711 Obnovená replikacable data. Tento řádek byl obnoven z poškozené replikycable databáze. Ověřte správnost obsahu záznamu a poté záznam znovu vložte, nebo tento konfliktní záznam odstraňte.
3712 Jiný. Tento záznam byl odmítnut kvůli nedefinovanému problému s konfliktem replikace.
3713 Aktualizace / konflikt aktualizace. Další replika také aktualizovala tento záznam. Tento záznam lost konflikt. Znovu odešlete aktualizaci nebo tento záznam o konfliktu smažte.
3714 Zamčený stůl. Tento záznam nebylo možné použít během synchronizace, protože tabulka byla uzamčena jiným uživatelem. Znovu odešlete tento záznam o konfliktu.
3715 Jedinečné narušení klíče. Tento záznam má stejnou hodnotu klíče jako jiný záznam, zatímco jsou povoleny pouze jedinečné hodnoty. Změňte hodnotu klíče v tomto záznamu o konfliktu nebo ve vítězném záznamu a poté tento záznam znovu odešlete, nebo tento záznam o konfliktu odstraňte.
3716 Porušení TLV. Tento záznam obsahuje hodnotu pole, která nesplňuje omezení ověření na úrovni tabulky. Aktualizujte hodnotu pole, která porušuje ověřovací pravidlo, a poté znovu odešlete tento záznam o konfliktu, nebo tento záznam o konfliktu odstraňte.
3717 Konflikt mazání / RI. Záznam primárního klíče byl odstraněn jinou replikou, proto byl tento odkazující záznam odmítnut. Vytvořte nový záznam primárního klíče, který splňuje omezení referenční integrity, a poté znovu odešlete aktualizaci, nebo tento záznam o konfliktu odstraňte.
3718 Konflikt aktualizace / RI. Záznam primárního klíče byl aktualizován jinou replikou, proto byl tento odkazující záznam odmítnut. Vytvořte nový záznam primárního klíče, který splňuje omezení referenční integrity, upravte hodnotu cizího klíče v tomto záznamu konfliktu tak, aby odpovídala hodnotě platného primárního klíče, a poté znovu odešlete aktualizaci nebo tento záznam konfliktu odstraňte.
3719 Porušení cizího klíče vyplývající z neplatného záznamu primárního klíče, který byl zapojen do konfliktu replikace. Buď vytvořte nový záznam primárního klíče, který splňuje omezení referenční integrity, upravte hodnotu cizího klíče v tomto záznamu konfliktu tak, aby odpovídala hodnotě platného primárního klíče, a poté znovu odešlete tento záznam konfliktu, nebo tento záznam konfliktu odstraňte.
3720 Pole '|' nelze změnit. Je součástí jednoho nebo více vztahů.
3721 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný název omezení.
3722 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: VÝCHOZÍ.
3723 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: KOMPRESE následovat WITH.
3724 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: UPDATE nebo DELETE.
3725 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: CASCADE, SET NULL nebo NO ACTION.
3726 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: NULL.
3727 Neplatná syntaxe SQL - povoleno pouze jedno pravidlo aktualizace a / nebo jedno pravidlo mazání.
3728 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: AS.
3729 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: SELECT.
3730 VIEW nemůže obsahovat parametr.
3731 Počet zadaných aliasů musí být stejný jako počet výstupních sloupců.
3732 Očekávaný název dotazu po PROVÉST.
3733 Neznámý uživatel umístil databázi do stavu, který jí neumožňuje otevřít nebo zamknout.
3734 Databáze byla umístěna do stavu uživatelem '| 2' v počítači '| 1', který brání jejímu otevření nebo uzamčení.
3735 V obráceném indexu je příliš mnoho sloupců.
3736 Konflikt aktualizace / odstranění. Tento aktualizovaný záznam byl odstraněn v jiné replice. Znovu vložte tento záznam o konfliktu nebo ho odstraňte.
3737 Nelze vytvořit tento typ repliky z dané zdrojové repliky.
3738 Místní nebo anonymní repliky se musí synchronizovat pouze se svou určenou replikou rozbočovače.
3739 Replika serveru proxy byla odstraněna.
3740 Do konfliktní tabulky '|' nelze přidat nový sloupec. Odstraňte zastaralé sloupce a zkomprimujte databázi.
3741 Neplatný synchronizátor partnerů. Místní nebo anonymní replika se musí synchronizovat s určenou replikou rozbočovače.
3742 Funkce internetu vypršela.
3743 Replika nebyla během období uchování sady replik synchronizována.
3744 Počítadlo sloupců v replicabtabulky nelze upravit.
3745 Celková délka názvu internetového serveru, názvu sdílené položky HTTP a názvu aliasu FTP by neměla být delší než 252 znaků.
3746 Chyba syntaxe v klauzuli parametrů. Zkontrolujte, zda parametr existuje a zda jste správně zadali jeho hodnotu.
3747 Parametr nemá žádnou výchozí hodnotu.
3748 Parametr | nemá žádnou výchozí hodnotu.
3749 Objekt není uložená procedura.
3750 Objekt | není uložená procedura.
3751 Požadované uzamčení řádku, ale DB je v režimu uzamčení stránky.
3752 Požadované uzamčení stránky, ale DB je v režimu uzamčení řádků.
3753 Nelze vytvořit repliku repliky databázového stroje Microsoft Access SQL.
3754 Nelze odstranit z možnosti Zamezit odstranění repliky.
3755 ZKONTROLUJTE omezení '|' neexistuje.
3756 ZKONTROLUJTE omezení '|' již existuje.
3757 Nelze správně načíst databázový stroj Microsoft Access pro třídění dll.
3758 Škálování desítkové hodnoty mělo za následek zkrácení dat.
3759 Škálování desítkové hodnoty mělo za následek zkrácení dat.
3760 Škálování desítkové hodnoty mělo za následek přetečení dat.
3761 Přesnost desetinného pole je příliš malá na to, aby přijala číselné číslo, které jste se pokusili přidat.
3762 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: AKCE.
3763 Souběžné změny schématu způsobily selhání operace vytvoření repliky. Zkus to znovu.
3764 Nepodařilo se znovu vytvořit jeden nebo více indexů.
3765 Chyba syntaxe v klauzuli CHECK omezení.
3766 Ve VIEWS jsou povoleny pouze jednoduché dotazy SELECT.
3767 Tabulka '|' nelze replikovatcable protože to nebylo možné otevřít výhradně.
3768 FastFind nemůže vyhledávat na nesloupcových odkazech.
3769 Konfliktní tabulky nelze přejmenovat.
3770 Definice čítače není v platném rozsahu.
3771 Z místních nebo anonymních replik nelze vytvořit předlohu návrhu.
3772 Bez povolení správce musí být priorita repliky v rozsahu 0 - |.
3773 Nelze odstranit jeden nebo více objektů: |.
3774 Hodnota špendlíku není platná.
3775 Nelze načíst databázi Microsoft Access SQL Server Vyrovnávač - MSRPJT40.dll.
3776 Nelze vyměňovat mezi dvěma databázemi Microsoft Access SQL Server Repliky.
3777 Neoprávněná operace prováděná v databázi Microsoft Access SQL Server Replika.
3778 Databáze Microsoft Access je pro tuto sadu replik databáze SQL / Microsoft Access nesprávná nebo chybí.
3779 U objektů, které jsou již replikovány, nelze vlastnost sledování na úrovni sloupců změnitcabje.
3780 Neplatná syntaxe SQL - očekává se název pohledu.
3781 Neplatná syntaxe SQL - očekává se název procedury.
3782 Neplatná syntaxe SQL - aktuálně je povoleno pouze jedno omezení CHECK na úrovni sloupce.
3783 Neplatná syntaxe SQL - nelze použít více sloupců v omezení CHECK na úrovni sloupců.
3784 Databáze je již replikovánacabje.
3785 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: Databáze.
3786 Neplatná syntaxe SQL - očekává se oprávnění databáze, například CREATEDB nebo CONNECT.
3787 Tato operace není v poddotazech povolena.
3788 Nelze vytvořit index v této složce / adresáři MAPI.
3789 Neplatné omezení na úrovni sloupce.
3790 Tento objekt vyžaduje novější verzi databázového stroje Microsoft Access.
3791 Tento index vyžaduje databázový stroj Microsoft Access |.
3792 Index '| 2' vyžaduje databázový stroj Microsoft Access | 1.
3793 Sloupec '| 2' vyžaduje databázový stroj Microsoft Access | 1.
3794 Tato tabulka vyžaduje databázový stroj Microsoft Access |.
3795 Tabulka „| 2“ vyžaduje databázový stroj Microsoft Access | 1.
3796 Načtená verze AceRecr.DLL byla příliš stará. Spusťte znovu instalaci a získejte správnou verzi tohoto souboru.
3797 Výměna databázového stroje SQL / Microsoft Access se nezdařila, podrobnosti najdete v historii agenta SQLServer.
3798 Omezení CHECK nejsou na repli povolenacable databáze.
3799 Nelze najít pole '|'.
3800 '|' není index v této tabulce.
3801 Objekt (|) nelze použít v klauzuli omezení CHECK.
3802 Chyba při hodnocení | ZKONTROLUJTE omezení. |
3803 DDL nelze v této tabulce dokončit, protože na něj odkazuje omezení | na stole |.
3804 V tomto počítači nejsou nainstalováni žádní klienti MAPI. Nainstalujte si do tohoto počítače klienta MAPI (jako je Outlook).
3805 KONTROLA omezení na stole | nebudou přeneseny do této tabulky. Omezení CHECK lze vytvořit pouze pomocí příkazů SQL DDL.
3806 Nelze nastavit více atributů NULL, NOT NULL.
3807 Dotaz | obsahuje nejednoznačný název sloupce, který je v rozporu s názvem korelace (alias) |. Buď plně kvalifikujte název sloupce, nebo změňte korelační (alias) název.
3808 K provedení této operace potřebujete systémovou databázi ve formátu 4.x nebo vyšší.
3809 Dotaz | byl vytvořen s pozdějším vydáním databázového stroje Microsoft Access a může mít syntaxi, kterou tato verze databázového stroje Microsoft Access nemůže spustit. Tento dotaz lze provést pouze s verzí databáze Microsoft Access, která ji vytvořila.
3810 Nerozpoznané klíčové slovo KDY.
3811 Dotaz nelze provést.
3812 Toto pole nemůžete aktualizovat, protože hodnota, kterou se pokoušíte použít, není platná nebo by porušila pravidlo integrity dat. Opravte to a zkuste to znovu.
3813 Dotazy předávání SQL jsou zakázány.
3814 Sloupce, které pro záznam přijímají více hodnot, nelze zahrnout do vztahu více sloupců.
3815 Sloupce, které pro záznam přijímají více hodnot, nelze zahrnout do indexu s více sloupci.
3816 Unikátní index na '|' sloupec nelze smazat.
3817 Pole s více hodnotami '|' není platný v dotazu CROSSTAB.
3818 Operaci nelze v této databázi dokončit, protože používá přílohy nebo vyhledávací pole s více hodnotami.
3819 Najít nelze provést na sloupcích, které pro záznam přijímají více hodnot.
3820 Tuto hodnotu nemůžete zadat, protože duplikuje existující hodnotu v poli vícehodnotového vyhledávacího pole nebo přílohy. Vyhledávací pole nebo pole přílohy s více hodnotami nemohou obsahovat duplicitní hodnoty.
3821 Nemůžete změnit vyhledávací pole s více hodnotami na vybraný datový typ.
3822 Hodnotu nelze přidat do tohoto nového řádku, dokud nebyl řádek potvrzen. Nejprve potvrďte řádek a poté zkuste přidat hodnotu.
3823 Toto pole nemůžete upravit, protože se nachází v propojené tabulce aplikace Excel. V tomto vydání aplikace Access byla zakázána možnost upravovat data v propojené tabulce aplikace Excel.
3824 Dotaz INSERT INTO nemůže obsahovat pole s více hodnotami.
3825 SELECT * nelze použít v dotazu INSERT INTO, pokud zdrojová nebo cílová tabulka obsahuje pole s více hodnotami.
3826 Dotaz UPDATE nebo DELETE nemůže obsahovat pole s více hodnotami.
3827 Nelze provést agregační funkci ve sloupci s více hodnotami, když klauzule JOIN obsahuje jiný sloupec s více hodnotami.
3828 Nelze odkazovat na tabulku s polem s více hodnotami pomocí klauzule IN, která odkazuje na jinou databázi.
3829 Pole s více hodnotami '|' nelze použít v klauzuli ORDER BY.
3830 Pole s více hodnotami '|' nelze použít v klauzuli GROUP BY.
3831 Pole s více hodnotami '|' nelze použít v klauzuli WHERE nebo HAVING.
3832 Aktuální formát souboru již nepodporuje zabezpečení na úrovni uživatele. Proces převodu nebo zhutnění odstranil všechna oprávnění na úrovni uživatele.
3833 Pole s více hodnotami '|' není v zadané klauzuli JOIN platná.
3834 Pole s více hodnotami '| 1' není ve výrazu '| 2' platné.
3835 Klíčové slovo DISTINCT nelze použít s vícehodnotovým polem '|'.
3836 Pokoušíte se pracovat se souborem Paradox, který vyžaduje Borland Database Engine (BDE). Microsoft Access nemůže načíst BDE nebo BDE není správně nainstalován. Chcete-li to opravit, spusťte instalační program pro BDE.
3837 Pole s více hodnotami '|' nelze použít v dotazu UNION.
3838 Pole s více hodnotami nejsou ve výkazech SELECT INTO povolena.
3839 Zadaný soubor již existuje.
3840 Příloha, kterou přidáváte, překračuje dostupné systémové prostředky.
3841 Nelze se připojit k webu SharePoint '|'. Zkuste to později.
3842 Výraz '|' musí být součástí agregační funkce.
3843 Dotaz INSERT INTO, který obsahuje pole s více hodnotami, nemůže obsahovat další pole.
3844 Nelze odkazovat na pole s více hodnotami v příkazu UPDATE nebo DELETE, který obsahuje další pole.
3845 Aplikace nepodporuje propojení s databází Accessu nebo sešitem Microsoft Office Excel uloženým ve formátu, který je novější verzí než aktuální formát databáze.
3846 Pole s více hodnotami '|' v ORDER BY se musí objevit také v seznamu SELECT.
3847 ODBCDirect již není podporován. Přepište kód tak, aby místo DAO používal ADO.
3848 Změny nemůžete zaznamenat, protože zadaná hodnota porušuje nastavení definované pro pole '|' (například hodnota je menší než minimum nebo větší než maximum). Opravte chybu a zkuste to znovu.
3849 Replikace je podporována pouze v databázích formátu Access 2000 nebo Access 2002-2003. Pomocí funkce převodu ve své aplikaci můžete databázi převést do správného formátu.
3850 Tento soubor byl vytvořen v předchozí beta verzi aplikace Excel 2007. Otevřete soubor v aplikaci Excel 2007 a uložte jej do souboru most nejnovější verzi formátu souboru aplikace Excel 2007 před otevřením souboru v aplikaci Access 2007 nebo vyšší.
3851 Schéma pro tuto tabulku se změnilo. Před úpravou nebo přidáním nových záznamů musíte tabulku aktualizovat.
3852 Nelze aktualizovat pole s více hodnotami, pokud jeho nadřazená sada záznamů není v režimu úprav. Chcete-li umístit nadřazenou sadu záznamů do režimu úprav, použijte metodu AddNew nebo Edit.
3853 Aplikace Microsoft Access nemůže vytvořit databázi v zadaném formátu z důvodu zásad skupiny nastavených správcem. Vytvořte databázi pomocí jiného formátu souboru nebo se obraťte na svého správce.
3854 Tato operace se nezdaří, protože textový soubor, který se chystáte importovat, obsahuje více než 255 sloupců. Doporučujeme nejprve vytvořit záložní kopii zdrojového souboru, snížit počet sloupců na 255 nebo méně a potom to zkusit znovu.
3855 Databázový stroj Microsoft Access nemůže číst data v | 1.
Minimální požadovaná verze pro čtení dat je | 2.
3856 Databázový stroj Microsoft Access nemůže aktualizovat data v | 1.
Minimální požadovaná verze pro aktualizaci dat je | 2.
3857 Databázový stroj Microsoft Access nemůže změnit design | 1.
Minimální požadovaná verze pro změnu designu je | 2.
3858 Výraz není pro převod podporován
3859 Výraz | nelze použít ve vypočítaném sloupci.
3860 Výraz | nelze převést v dotazu.
3861 Výraz | nelze převést ve výsledcích dotazu.
3862 Výraz | nelze převést na makro uživatelského rozhraní.
3863 Výraz | nelze převést na výchozí hodnotu.
3864 Výraz | nelze převést v ověřovacím pravidle.
3865 Výraz nelze uložit, protože obsahuje cyklický odkaz.
3866 Výraz nelze uložit, protože odkazuje na sebe.
3867 Výraz nelze uložit, protože odkazuje na jinou tabulku.
3868 Pro zadanou tabulku není uloženo žádné datové makro AXL.
3869 Datové makro AXL není kompatibilní se serverem, se kterým se pokoušíte synchronizovat.
3870 Aplikace nemůže interpretovat text, který vkládáte jako datové makro. Opravte text a zkuste to znovu.
3871 Zadaný argument je neplatný.
3872 Byl dosažen limit prostředku datového makra. To může být způsobeno rekurzivním voláním datového makra. Aktualizované () lze použít k detekci, které pole v záznamu bylo aktualizováno, aby se zabránilo rekurzivním voláním.
3873 Akce '| 1' se nezdařila, protože není podporována z události '| 2'.
3874 Neshoda typu v poli '|'.
3875 Datové makro '|' nemůže být nalezeno.
3876 Akce ExitForEachRecord je k dispozici pouze ve smyčce ForEachRecord.
3877 Akce „SendEmail“ se nezdařila, protože nebyli zadáni žádní příjemci.
3878 Akce „Odeslat e-mail“ se nezdařila, protože aktuální databáze není důvěryhodná.
3879 Heslo je neplatné; zpráva nebyla odeslána.
3880 Poštovní relaci nelze otevřít. Možná nemáte paměť. Ukončete další aplikace a zkuste to znovu. Můžete také zkontrolovat svou poštovní aplikaci, abyste se ujistili, že funguje správně.
3881 E-mail se nepodařilo odeslat. Zkontrolujte, zda je váš počítač nakonfigurován pro odesílání a přijímání e-mailových zpráv.
3882 Tento vypočítaný sloupec je třeba přepočítat.
3883 Tento vypočítaný sloupec obsahuje neplatný výraz.
3884 Při připojování k Data Services došlo k chybě databázového stroje Microsoft Access:
'|'.
3885 Typ pole '|' nelze použít jako součást vypočítaného sloupce. Příklady nepodporovaných typů zahrnují vícehodnotová a binární pole.
3887 Vypočítaný sloupec nelze uložit bez platného výrazu ve vlastnosti Expression.
3888 Vypočítané sloupce nelze použít v systémových vztazích.
3889 Proměnná '|' nemůže být nalezeno.
3890 Identifikátor '|' nemůže být nalezeno.
3891 Dotazy, které obsahují propojené tabulky, dotazy na akce a odkazy na databáze, nejsou v datových makrech povoleny.
3892 Funkce '|' není platný pro výrazy použité v datových makrech.
3893 Neplatná konstanta '|' ve výrazu makra dat.
3894 Neplatný text '|' ve výrazu makra dat.
3895 Změny nemůžete zaznamenat, protože zadaná hodnota porušuje nastavení definované pro pole '|' (například hodnota je menší než minimum nebo větší než maximum). Opravte chybu a zkuste to znovu.
3896 Byl překročen limit 20 rekurzivních událostí. To může být způsobeno událostí After Update, která mění data v tabulce, která ji spouští. Můžete použít aktualizaci () funkce k určení, která pole byla v záznamu změněna.
3897 Alias ​​'|' nemůže být nalezeno.
3898 Neexistuje žádný datový kontext, ve kterém by se akce měla provést. Tato chyba může být způsobena použitím akce RunDataMacro ke spuštění datového makra, které volá DeleteRecord nebo EditRecord bez zadaného aliasu.
3899 Položku seznamu nelze vložit nebo aktualizovat, protože pro jedno nebo více polí v seznamu byly nalezeny duplicitní hodnoty.
3900 Operace odstranění není povolena, protože podřízený záznam stále existuje.
3901 Alespoň jedno vyhledávací pole vztahu odkazuje na neexistující položky v tomto seznamu.
3902 Odkazy v mezipaměti nelze přidat, protože databáze '|' nelze otevřít v exkluzivním režimu.
3903 Databáze '|' nelze otevřít v exkluzivním režimu, protože obsahuje odkazy v režimu uloženém v mezipaměti.
3904 Tabulku nelze aktualizovat, protože neexistuje žádné připojení k webu SharePoint. Po obnovení připojení k serveru zkuste aktualizaci znovu.
3905 Tabulka '|' nelze aktualizovat, protože není žádné připojení k webu SharePoint. Po obnovení připojení k serveru zkuste aktualizaci znovu.
3906 Propojená tabulka není k dispozici. Microsoft Access nemůže kontaktovat server. Zkontrolujte připojení k síti nebo kontaktujte správce serveru.
3907 Propojená tabulka '|' není k dispozici. Microsoft Access nemůže kontaktovat server. Zkontrolujte připojení k síti nebo kontaktujte správce serveru.
3908 Data nelze přidávat, aktualizovat ani mazat, dokud nebudou ze serveru načtena všechna související data.
3909 Data nelze přidávat, aktualizovat ani mazat, protože tabulka dat '|' nebylo načteno ze serveru.
3910 Vaše nastavení šifrování není platné. Přeinstalujte aplikaci Microsoft Access nebo požádejte správce o další informace.
3911 Aplikace Microsoft Access nemůže tento soubor otevřít, protože obsah byl poškozen.
3912 Tabulka není synchronizována s webem SharePoint. Zavřete a znovu otevřete stůl a načtěte most nedávná data z webu SharePoint.
3913 Tabulka '|' není synchronizován s webem SharePoint. Zavřete a znovu otevřete stůl a načtěte most nedávná data z webu SharePoint.
3914 Vybraná posloupnost řazení není v zadaném formátu souboru podporována.
3915 Výraz | nelze převést v datovém makru.
3916 Vlastnost '|' lze nastavit nebo změnit pouze databázovým strojem Microsoft Access.
3918 Microsoft Access nepodporuje tuto operaci pro tento typ IISAM. Chcete-li provést tuto akci, musíte použít systém Microsoft Office 2007 nebo starší.
3919 Při komunikaci se SharePointem došlo k chybě databázového stroje Microsoft Access.
Podrobnější informace: '|'
3920 Nelze provést dotaz. Neplatná operace nebo syntaxe pomocí pole s více hodnotami.
3921 Nelze odkazovat na tabulku s vícehodnotovým polem pomocí klauzule FROM, která odkazuje na jinou databázi.
3922 Výraz | nelze převést ve formě.
3923 Zahrnutí konstantních výrazů do operace vnějšího spojení není podporováno.
3924 Accessu se nepodařilo převést dotaz pro použití na webu.
3925 Definice dotazu je neplatná, takže objekt dotazu nelze vytvořit.
3926 Accessu se nepodařilo převést dotaz pro použití na webu, protože používá nepodporovaný typ dotazu, nepodporované výrazy, nepodporovaná kritéria nebo jiné funkce, které nejsou na webu podporovány.
3927 Accessu se nepodařilo převést dotaz pro použití na webu, protože obsahuje dílčí dotaz.
3928 Accessu se nepodařilo převést dotaz pro použití na webu, protože se spoléhá na jiný dotaz, který není kompatibilní s Webem.
3929 Accessu se nepodařilo převést dotaz pro použití na webu, protože ve výsledcích neobsahuje žádná pole.
3930 Accessu se nepodařilo převést dotaz pro použití na webu, protože ve výsledcích zobrazuje příliš mnoho polí.
3931 Accessu se nepodařilo převést dotaz pro použití na webu, protože se spoléhá na klauzuli ORDER BY, která není na webu podporována.
3932 Accessu se nepodařilo převést dotaz pro použití na webu, protože určuje typ JOIN, který není na webu podporován.
3933 Accessu se nepodařilo převést dotaz pro použití na webu, protože se jedná o dotaz mezi produkty.
3934 Accessu se nepodařilo převést dotaz pro použití na webu, protože neurčuje, kterou tabulku má VYBRAT Z.
3935 Accessu se nepodařilo převést dotaz pro použití na webu, protože výsledky dotazu obsahují více polí se stejným názvem.
3936 Accessu se nepodařilo převést dotaz pro použití na webu, protože některé jeho parametry nelze převést pro použití na webu.
3937 Accessu se nepodařilo převést dotaz pro použití na webu, protože některé jeho parametry se zobrazují jako pole výsledků nebo se používají v příkazech ORDER BY.
3938 Výraz nelze uložit, protože jeho výsledkem je neplatný typ, například NULL.
3939 |1
3940 Nepodařilo se vynutit číslo argumentu | 1 na celé číslo pro akci | 2.
3941 Číslo argumentu | 1 se nepodařilo vynutit na řetězec pro akci | 2.
3942 Pro akci | 1 se nepodařilo vynutit číslo argumentu | 2 na logickou hodnotu.
3943 Chybějící parametr '| 1' při pokusu o spuštění pojmenovaného datového makra.
3944 Typ pole '|' nelze použít v pravidle ověření pro webové tabulky. Mezi neplatné typy patří Memo, Binary a Lookup.
3945 Systémové tabulky nemohou obsahovat datová makra.
3946 Akci Při chybě nelze použít, když je Přejít na nastaveno na Název makra před událostmi.
3947 Server nepodporuje typ pole '|' jako součást vypočítaného sloupce. Příklady nepodporovaných typů zahrnují pole s více hodnotami, poznámky, hypertextový odkaz, binární, automatické číslo a vyhledávací pole.
3948 Výraz nelze uložit, protože jeho typ výsledku, například binární nebo NULL, server nepodporuje.
3949 Databázový stroj Microsoft Access nemůže zkomprimovat data | 1, protože obsahuje objekty z novější verze.
3950 Chyba syntaxe ve výrazu.
3951 Aplikace se na serveru změnila. Váš poslední zadaný řádek nebude uložen. Zkopírujte a vložte svůj poslední zadaný řádek do temparary soubor a poté synchronizujte aplikaci se serverem.
3952 Makro dat se nepodařilo spustit, protože jeho definice AXL byla neplatná.
3953 Název místní varianty '| 1' je neplatný. Názvy lokálních proměnných musí být menší nebo rovné 64 znakům, nesmí být start se znaménkem rovná se nebo mezerou a nesmí obsahovat žádný z následujících znaků, včetně CR, LF nebo TAB:.! [] /: *? ““ <> | 2 # {}% &.
3954 Název parametru '| 1' je neplatný. Názvy parametrů musí být menší nebo rovné 64 znakům, nesmí být start se znaménkem rovná se nebo mezerou a nesmí obsahovat žádný z následujících znaků, včetně CR, LF nebo TAB:.! [] /: *? ““ <> | 2 # {}% &.
3955 Název datového makra '| 1' je neplatný.
3956 Databáze, kterou se pokoušíte otevřít, vyžaduje novější verzi aplikace Microsoft Access.
3957 Pole nelze na server přidat. Synchronizujte se serverem a odeberte všechny odkazy na pole skrytá, vyhledávání, automatické číslo, hypertextový odkaz a poznámku.
3958 Pole se na serveru nepodařilo smazat. Synchronizujte se serverem a ověřte, že na toto pole neodkazuje žádné jiné pole.
3959 Vypočítané sloupce nejsou v příkazech SELECT INTO povoleny.
3960 Výraz | nelze převést pro akci makra Použít filtr.
3961 Maximální počet parametrů pro pojmenovaná datová makra ForEachRecord a LookupRecord je 255.
3962 EditRecord se nezdařil kvůli opakovaným konfliktům dat při pokusu o potvrzení dat.
3963 Akce '| 1' není platná uvnitř CreateRecord nebo EditRecord.
3964 Akce '| 1' není platná mimo CreateRecord a EditRecord.
3965 Pole '| 1' nelze změnit, protože záznam není aktuálně aktualizovatelný. Pomocí nástroje EditRecord můžete záznam aktualizovat.
3966 Pole '| 1' nelze změnit. V události BeforeChange je aktualizovatelný pouze změněný záznam.
3967 EditRecord se nezdařil, protože alias '| 1' představuje záznam, který je pouze pro čtení.
3968 EditRecord se nezdařil, protože výchozí alias představuje záznam, který je pouze pro čtení.
3969 Přílohy nelze přidávat do nových řádků, dokud nebudou řádky potvrzeny serveru. Nejprve potvrďte řádek a poté k němu zkuste připojit dokument.
3970 Výraz nelze uložit, protože při publikování by byl delší než 255 znaků.
3971 Propojenou tabulku nelze otevřít. Nemáte oprávnění k zobrazení celého seznamu, protože je větší než prahová hodnota pro zobrazení seznamu vynucená správcem serveru.
3972 Propojená tabulka '|' nelze otevřít. Nemáte oprávnění k zobrazení celého seznamu, protože je větší než prahová hodnota pro zobrazení seznamu vynucená správcem serveru.
3973 Hodnoty uložené v polích s více hodnotami a přílohami nejsou v dotazech na datová makra podporovány.
3974 Pole '| 1' nelze přečíst, protože se jedná o pole s více hodnotami nebo přílohou.
3975 Pole '| 1' nelze nastavit, protože se jedná o pole s více hodnotami nebo přílohou.
3976 Sloupec '| 1' nelze přečíst, protože se jedná o vypočítaný sloupec v záznamu, který byl načten z ForEachRecord nebo LookupRecord a byl upraven EditRecord.
3977 Údaje URL „| 1“ v poli „| 2“ nelze odeslat na server. Adresa URL může být neplatná nebo delší než 255 znaků.
3978 Výpočet rozdílu dne nebo času se znaménkem + nebo - není podporován. Místo toho použijte funkci DateAdd ().
3979 Propojená tabulka byla na serveru změněna. Váš poslední zadaný řádek nebude uložen. Zkopírujte a vložte svůj poslední zadaný řádek do temparary soubor, poté synchronizujte propojenou tabulku se serverem kliknutím pravým tlačítkem na propojenou tabulku, výběrem Další možnosti a kliknutím na Obnovit seznam.
3980 Propojená tabulka '|' byl na serveru změněn. Váš poslední zadaný řádek nebude uložen. Zkopírujte a vložte svůj poslední zadaný řádek do temparary soubor, poté synchronizujte propojenou tabulku se serverem kliknutím pravým tlačítkem na propojenou tabulku, výběrem Další možnosti a kliknutím na Obnovit seznam.
3981 Při provádění hromadného dotazu nebo při odesílání dat na server došlo k chybám. Znovu připojte tabulky, abyste konflikty vyřešili, nebo zrušte nevyřízené změny.
3982 Pole '| 1' nelze přečíst, protože je primárním klíčem vytvářeného záznamu. Hodnota tohoto pole bude k dispozici v proměnné LastCreateRecordIdentity po dokončení bloku CreateRecord.
3983 Argument funkce Update byl neplatný. Název pole musí být zadán jako hodnota řetězce uzavřená v uvozovkách.
3984 Accessu se nepodařilo převést dotaz pro použití na webu, protože obsahuje cyklické spojení.
3985 V rámci ForEachRecord pouze záznamy o vnějšímost ForEachRecord může být upravován nebo mazán.
3986 CreateRecord nelze použít uvnitř ForEachRecord.
3987 Data nelze vložit, protože neexistuje žádný odpovídající záznam.
3988 Tabulka je příliš velká pro uložení této změny.
3989 Nemáte oprávnění upravovat vzhled tohoto seznamu.
3990 Makro dat v tabulce '| 1' se nepodařilo provést, protože ještě nebylo synchronizováno se serverem. Synchronizujte tuto tabulku se serverem pomocí příkazu „„ Sync All ““ a zkuste to znovu.
3991 Dotaz se nepodařilo provést, protože nebyl nalezen identifikátor '| 1.
3992 Pravidlo ověření obsahuje chybu syntaxe a nelze jej uložit. Pole nebo funkce mohou být chybně napsány nebo chybí.
3993 Časový limit zabránil uložení změny na server.
3994 Pole '|' nelze upravit, protože obsahuje neplatné znaky, neplatnou interpunkci nebo název existujícího pole. Opravte název na serveru a obnovte tabulku.
3995 Tato tabulka již má maximální počet polí se zadaným datovým typem. Pro účely tohoto výpočtu se číslo a měna považují za stejný datový typ.
3996 Microsoft Access nemůže znovu připojit jednu nebo více odpojených tabulek. Zkontrolujte připojení k síti a dostupnost serveru.
3997 Microsoft Access zjistil změny u otevřeného objektu. Chcete-li získat aktualizace, zavřete a znovu otevřete objekt.
3998 Funkce Aktualizováno není podporována pro pole typu memo, formátovaný text, hypertextový odkaz, objekt OLE, více hodnot nebo přílohu.
3999 Nemůžete odkazovat na řádky vytvořené, když jste odpojeni od serveru, protože to porušuje nastavení vyhledávání definované pro tuto tabulku nebo seznam. Znovu připojte všechny tabulky k serveru a zkuste to znovu.
4000 |
4001 Jedna nebo více hodnot je zakázáno ověřovacím pravidlem nastaveným pro '| 1'. Zadejte hodnotu, kterou může výraz pro toto pole přijmout.
4002 Hodnota '| 1' není k dispozici, protože pole je typu memo, formátovaný text, hypertextový odkaz nebo objekt OLE.
4003 Maximální počet návratových proměnných je 255.
4004 Název návratové proměnné '| 1' je neplatný. Návratové názvy proměnných musí být menší nebo rovné 64 znakům, nesmí být stars rovnítkem nebo mezerou a nesmí obsahovat žádné z následujících znaků, včetně CR, LF nebo TAB:.! [] /: *? ““ <> | 2 # {}% &.
4005 Návratová proměnná '| 1' je příliš dlouhá. Řetězec návratové proměnné nesmí přesáhnout | 2 znaky.
4006 Zjištěny duplicitní názvy výstupů. Upravte název nebo alias jednoho z výstupů.
4007 Access nemůže seřadit pole nebo výraz, protože se neobjevuje ve výstupu dotazu.
4008 Accessu se nepodařilo uložit dotaz, protože používá nepodporovaný typ dotazu, nepodporované výrazy, nepodporovaná kritéria nebo jiné funkce, které nejsou v této databázi podporovány.
4009 Přístupu se nepodařilo dotaz uložit, protože ve výsledcích neobsahuje žádná pole.
4010 Přístupu se nepodařilo dotaz uložit, protože ve výsledcích zobrazuje příliš mnoho polí.
4011 Accessu se nepodařilo dotaz uložit, protože neurčuje, kterou tabulku má VYBRAT.
4012 Přístupu se nepodařilo dotaz uložit, protože výsledky dotazu obsahují více polí se stejným názvem.
4013 Přístupu se nepodařilo dotaz uložit, protože některé jeho parametry nelze převést pro použití v této databázi.
4014 Kruhový odkaz způsobený znakem „|“. '|' byl odebrán z dotazu.
4015 Dotaz nelze uložit, protože Access nemůže určit, které spojení by mělo být provedeno jako první. Chcete-li vynutit jedno ze spojení, které se má provést jako první, vytvořte samostatný dotaz, který provede první spojení, a poté tento dotaz zahrňte jako zdrojový objekt pro tento dotaz.
4016 Zadaný výraz má název funkce nebo operátor, který nelze najít.
4017 Aktuální verze aplikace Microsoft Access nepodporuje replikované databáze. Chcete-li použít tuto databázi, otevřete ji v předchozí verzi aplikace Microsoft Access.
4018 Databázi, kterou se pokoušíte otevřít, lze otevřít pouze pomocí aplikace Microsoft Access.
4019 Databázi, kterou se pokoušíte otevřít, nelze otevřít databázovým strojem Microsoft Access Data Access Object Library. Lze jej otevřít pouze přímo prostřednictvím aplikace Microsoft Access.
6000 Během operace ukládání došlo k chybám. @@@ 1 @@@ 1
6001 Formulář nebo sestava nemůže být vnořeným datovým listem tabulky nebo dotazu. @ Do jiné tabulky nebo dotazu lze vložit pouze tabulku nebo dotaz. @@ 1 @@@ 1
6002 Aplikace Microsoft Access nemůže tento vnořený list rozbalit, protože všechny záznamy jsou uzamčeny. @ Buď je vlastnost RecordLocks formuláře nebo sestavy nebo možnost Výchozí zamykání záznamů v části Upřesnit v dialogovém okně Možnosti přístupu (klikněte na kartu Soubor a poté na Možnosti přístupu) nastavena na Všechny záznamy. @ Obnovte hodnotu na Ne Zamkne nebo případně upraví záznam. @ 1 @ 1 @ 472 @ 1
6003 Nastavení vlastnosti Precision musí být od 1 do 28. @@@ 1 @@@ 1
6004 Nastavení pro vlastnost Měřítko musí být od 0 do 28. @@@ 1 @@@ 1
6005 Název tabulky nebo dotazu '|' jste zadali buď v listu vlastností, nebo v makru, jsou chybně napsáni nebo odkazují na neexistující tabulku nebo dotaz. @ Pokud je neplatný název v makru, zobrazí se v dialogovém okně Akce se nezdařilo název makra a argumenty makra klikněte na OK. Otevřete okno Makro a zadejte správný název. @@ 1 @@@ 1
6006 Filtr podle výběru dílčí hodnoty je podporován pouze u polí obsahujících znaková data. @@@ 1 @@@ 1
6007 Nelze otevřít formulář vázaný na uloženou proceduru ve filtru serveru pomocí režimu formuláře. @@@ 1 @@@ 1
6008 V aplikaci Microsoft Access došlo k chybě při ukončování připojení. @ Než to zkusíte znovu, zavřete všechna okna aplikace. @@ 1 @@@ 1
6009 Neplatný připojovací řetězec. @ Možná budete muset zadat platný připojovací řetězec a zkusit to znovu. @@ 1 @@@ 1
6010 Neplatné použití metody Move. @ Metoda Move není použitelnácable k podformulářům nebo subreportům. @@ 1 @@@ 1
6011 Chcete uložit změny dat ve formuláři '|? @@@ 13 @@@ 4
6012 Microsoft Access nyní nemůže nastavit tuto vlastnost na Ne. @ Nelze současně nastavit vlastnosti Povolit zobrazení formulářů, Povolit zobrazení datových listů, Povolit zobrazení kontingenční tabulky a Povolit zobrazení PivotChart na Ne. @ Nastavit jednu z dalších vlastností na Ano před změnou tohoto na Ne. @ 1 @@@ 1
6013 Položku nelze odebrat. '|' nenalezen v seznamu. @@@ 1 @@@ 1
6014 Pro použití této metody musí být vlastnost RowSourceType nastavena na 'Seznam hodnot'. @@@ 1 @@@ 1
6015 Tuto položku nelze přidat. Index je příliš velký. @@@ 1 @@@ 1
6017 Microsoft Access nepodporuje požadovanou vlastnost pro tento typ databázového objektu. @ Vlastnosti DateCreated a DateModified nejsou podporovány pro tabulky, dotazy, uložené procedury, databázové diagramy a funkce v databázi klientského serveru. @@ 1 @@@ 1
6018 Šablona formuláře nebo sestavy je otevřena v návrhovém zobrazení. Před vytvořením nového formuláře nebo sestavy zavřete odpovídající šablonu. @@@ 1 @@@ 1
6020 Tento formát nepodporuje objekty s názvem '|'. Přejmenujte objekt a zkuste to znovu. @@@ 1 @@@ 1
6021 Microsoft Access nemůže sestavit formulář nebo sestavu na základě dat vrácených objektem funkce, který jste aktuálně vybrali. @ Vyberte tabulku, dotaz, formulář nebo zprávu a zkuste to znovu. @@ 1 @@@ 1
6023 Nastavení Maximální počet záznamů nemůže být záporné číslo. @@@ 1 @@@ 1
6024 Nastavení Maximální počet záznamů nemůže obsahovat text - zadejte číslo. @@@ 1 @@@ 1
6025 Akce Requery nelze použít na ovládací prvek vázaný na sadu záznamů. @@@ 1 @@@ 1
6026 Pro použití této metody musí být vlastnost RowSourceType nastavena na „Tabulka / Dotaz“. @@@ 1 @@@ 1
6028 Objekt OLE nedokázal sám přetrvávat. Tuto operaci nebudete moci vrátit zpět. @@@ 1 @@@ 1
6029 | @@@ 1 @@@ 1
6030 Před provedením této operace musí být uložen aktuální záznam v | 1 | 2. @ Chcete uložit aktuální záznam do | 1 | 2? @@ 3 @@@ 1
6031 Strukturu tabulky '|' nemůžete upravit, protože ji již používá jiná osoba nebo proces. @@@ 1 @@@ 1
6032 Zadaná hodnota není pro toto pole platná. @ Například jste možná zadali nulovou hodnotu. @@ 1 @@@ 1
6033 Formulář '| 1' neexistuje. @ Zadejte název existujícího formuláře do vlastnosti List Items Edit Form ovládacího prvku '| 2' nebo nechte vlastnost prázdnou. @@ 1 @@@ 1
6034 Tato vlastnost je k dispozici pouze pro ovládací prvky přílohy vázané na pole přílohy. @@@ 1 @@@ 1
6035 Zobrazení rozložení pro toto není k dispozici |. @@@ 1 @@@ 1
6036 Nelze přidat formulář do jiného formuláře, který zobrazuje více položek. @@@ 1 @@@ 1
6037 Tento objekt byl uložen v neplatném formátu a nelze jej přečíst. @@@ 1 @@@ 1
6038 Microsoft Access nemohl aktualizovat seznam hodnot. @ Tabulka může být uzamčena jiným uživatelem, může být jen pro čtení nebo nemáte oprávnění k úpravě tabulky. @@ 1 @@@ 1
6039 Chcete datový list uložit, aby byl k dispozici pro použití jinými formuláři a sestavami? @@@ 33 @ 1 @ 151798 @ 4
6040 Protože v této databázi není povolena kontrola závislostí, Access nemůže ověřit, zda se tento datový list používá v jiných formulářích nebo sestavách. @ Chcete uložit datový list tak, aby byl k dispozici pro použití jinými formuláři a sestavami? @@ 33 @ 1 @ 151798 @ 4
6041 Informace o seskupení lze změnit pouze v zobrazení rozložení a v návrhovém zobrazení. @@@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
6042 Odstraněním ovládacího prvku | 1 trvale odstraníte nastavení filtru, seskupení nebo pořadí řazení založené na ovládacím prvku z formuláře nebo sestavy. @ Opravdu chcete odstranit ovládací prvek | 1? @@ 20 @ 1 @ 5833 @ 4
6043 Smazáním vybraných ovládacích prvků trvale odstraníte nastavení filtru, seskupení nebo řazení, které je založeno na těchto ovládacích prvcích, z formuláře nebo sestavy. @ Opravdu chcete ovládací prvky smazat? @@ 20 @ 1 @ 5833 @ 4
6044 Vytvoření nebo smazání tohoto objektu nebudete moci vrátit zpět. @ Chcete pokračovat? @@ 20 @ 1 @@ 4
6045 Microsoft Access nemůže uložit formulář nebo sestavu, protože zobrazuje znaky z jazyka, který nelze uložit v aktuálním národním prostředí systému. @ Přepněte národní prostředí systému na jazyk ve formuláři nebo sestavě a zkuste to znovu. @@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
6046 Vaše změny nelze uložit, protože pole '|' byl aktualizován jiným uživatelem.
6047 Počet polí z aktuálně vybrané tabulky nebo dotazu přesahuje maximální výšku ve formulářích Microsoft Access. @ Microsoft Access vytvoří nový formulář bez polí a otevře seznam polí, takže můžete jednotlivě vybrat pole, která chcete přidat k tomuto objektu. @@ 3 @@@ 2
6048 Počet polí z aktuálně vybrané tabulky nebo dotazu přesahuje maximální šířku ve formulářích a sestavách aplikace Microsoft Access. @ Microsoft Access vytvoří nový formulář nebo sestavu bez polí a otevře seznam polí, takže můžete jednotlivě vybrat pole, která chcete přidat objekt. @@ 3 @@@ 2
6049 Protože databáze v aktuálním formátu nepodporují ovládací prvek Attachment, nebudete moci tuto operaci dokončit.
6050 Microsoft Access nemohl vytvořit instanci ovládacího prvku webového prohlížeče.
6051 Webový prohlížeč nemohl analyzovat transformaci
6052 Webový prohlížeč nemůže použít transformaci.
6053 Chcete-li použít tuto změnu, zavřete a znovu otevřete formulář nebo sestavu
6054 Akce makra BrowseTo vyžaduje platný argument Path. Platný argument Cesta má tvar: MainForm1.Subform1> Form1.Subform1
6055 Tento formulář již má ovládací prvek navigace. @ Tuto operaci nebudete moci dokončit. @@ 1 @@@ 1
6056 Ovládací prvek webového prohlížeče není podporován v sestavě ani v průběžném formuláři.
6057 Protože databáze v aktuálním formátu nepodporují ovládací prvek Prázdná buňka, nebudete moci tuto operaci dokončit.
6058 Aktuální formát databáze nepodporuje ovládací prvek Navigace.
6059 Nelze vytvořit web | na základě zdroje, který není kompatibilní s Webem.
6060 Ovládací prvky navigace nejsou v sestavách podporovány.
6061 Některé ovládací prvky tohoto objektu sdílely stejný název. @ Tyto ovládací prvky dostaly jedinečné názvy. @@ 1 @@@ 1
6062 Chcete-li vytvářet nebo mazat ovládací prvky, musíte být v návrhovém nebo rozloženém zobrazení. @@@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
6063 Změna polohy hlášení byla zastavena
6064 Neplatný příkaz nabídky.
7700 Aplikace nebude moci operaci dokončit. @ Zkuste operaci znovu. Pokud chyba přetrvává, restart Microsoft Access. @@ 1 @@@ 1
7701 Microsoft Access se nemůže synchronizovat s Synchronizer'|1.'@Možným důvodem selhání synchronizace s '| 1' je to, že Synchronizer i Microsoft Access se pokoušely zapisovat do aktuální databáze současně.
Zkuste synchronizovat s '| 1' znovu. @ Chcete pokračovat v synchronizaci se zbývajícími synchronizátory? @ 19 @@@ 2
7702 Uživatelem dodanou funkci s názvem „|“, program, který vám pomůže při řešení konfliktů, nelze najít. @ Kontaktujte autora této přizpůsobené databázové aplikace. @@ 1 @@@ 3
7703 Neexistují žádné konflikty synchronizace k vyřešení. @@@ 1 @@@ 1
7704 Nelze upravit design '|' v replice. @ Změny designu u replikovaných objektů lze provádět pouze na předloze designu.
Chcete jej otevřít jen pro čtení? @@ 19 @@@ 2
7705 Tento člen sady replik má konflikty ze synchronizace změn s ostatními členy. @ Chcete tyto konflikty vyřešit hned? @@ 19 @@@ 2
7708 '| 1' byl poslední určený Design Master pro sadu replik. Byl '| 2' přesunut, přejmenován, odstraněn nebo poškozen? @ Pro každou sadu replik byste nikdy neměli mít více než jeden vzorový vzor. Mít více než jednu předlohu designu v sadě replik zabrání členům sady ve správné synchronizaci. @ Pomocí Průzkumníka Windows zjistěte, zda byl soubor přesunut nebo odstraněn. Otevřete soubor a zjistěte, zda nebyl poškozen. @ 13 @@@ 2
7709 Chcete-li z této repliky vytvořit předlohu sady replik, na kartě Databázové nástroje ve skupině Databázové nástroje klikněte na Možnosti replikace, klikněte na Synchronizovat nyní, zadejte cestu k '|' (aktuální mistr designu) a poté zaškrtněte políčko Vytvořit… mistra designu. @@@ 1 @@@ 1
7710 Chcete-li z této repliky vytvořit vzorovou sadu replik, nejprve synchronizujte tuto repliku se všemi ostatními replikami v sadě. @ Tím zajistíte, že tato replika bude zahrnovat všechny změny návrhu provedené na předchozím vzorovém vzorci.
Pokud jste již tuto repliku synchronizovali, chcete z ní udělat Design Master? @@ 19 @@@ 2
7711 Tento člen sady replik je nyní Design Master. Microsoft Access nyní zavře a znovu otevře databázi, aby se změny projevily. @@@ 1 @@@ 1
7712 Tento člen sady replik překročil maximální povolený počet dní mezi synchronizacemi a nelze jej synchronizovat s žádným jiným členem sady replik. @ Smažte tohoto člena sady replik a vytvořte novou repliku. @@ 1 @@@ 1
7713 Platnost tohoto člena sady replik vyprší za | dní, protože nebyl synchronizován s jiným členem sady replik. @ Pokud členovi vyprší platnost, již jej nelze synchronizovat s žádným dalším členem sady replik. @ Měli byste tento člen synchronizovat s jiným členem hned, jak je to možné. Chcete-li synchronizovat, klikněte na kartě Databázové nástroje ve skupině Databázové nástroje na Možnosti replikace a poté klikněte na Synchronizovat nyní. @ 1 @@@ 1
7714 Microsoft Access v tuto chvíli nemůže zavřít databázi. @ Ujistěte se, že v aktuální databázi není spuštěn žádný kód jazyka. Možná budete muset znovu spustit instalační program, abyste správně nainstalovali repliku Aktovky. @@ 1 @@@ 1
7715 Microsoft Access nemůže dokončit tuto operaci, protože nemůže najít nebo inicializovat dynamický odkaz library AceRclr. @ Znovu spusťte aplikaci Microsoft Access nebo Microsoft Office Setup a znovu nainstalujte repliku Microsoft Briefcase Replication. Během instalace klikněte na Přidat nebo odebrat a vyberte repliku Microsoft Briefcase.
Chcete-li zachovat zabezpečení nebo vlastní nastavení, zálohujte informační soubor pracovní skupiny Microsoft Access.
Informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“. @@ 1 @@@ 3
7716 Databáze musí být před synchronizací uzavřena. @ Chcete, aby aplikace Microsoft Access zavřela databázi a synchronizovala ji s '| 1'? @@ 19 @@@ 2
7717 Všechny otevřené objekty musí být před synchronizací uzavřeny. @ Chcete, aby aplikace Microsoft Access objekty zavřela? @@ 19 @@@ 2
7718 Microsoft Access nemůže synchronizovat tohoto člena sady replik, protože je otevřen jeden nebo více objektů. @ Protože synchronizace může zahrnovat aktualizaci dat nebo návrhu databáze, musí být před synchronizací uzavřeny všechny objekty. @ Zavřete všechny objekty a zkuste to znovu. @ 1 @@@ 1
7719 Změny designu nelze uložit do '|' v replice. @ Změny návrhu u replikovaných objektů lze provádět pouze u hlavního návrháře. @@ 1 @@@ 1
7720 V replice nemůžete uložit změny návrhu do '| 1. @ Změny návrhu v replikovaných objektech lze provést pouze na předloze návrhu.
Chcete jej uložit jako nový místní objekt? @@ 19 @@@ 2
7721 Nelze smazat ani přejmenovat '|' v replice. @ Tyto operace nelze provést v replice; lze je provést pouze na Design Master. @@ 1 @@@ 1
7724 Microsoft Access převedl '| 1' na předlohu designu pro sadu replik. @ Změny struktury databáze může přijímat pouze předloha předlohy; změny dat však lze provést na předloze designu nebo v jakékoli replice. @@ 1 @@@ 1
7725 Aplikace Microsoft Access převedla '| 1' na vzorový návrh pro sadu replik a vytvořila repliku na '| 2'. @ Změny struktury databáze může přijímat pouze hlavní vzor; změny dat však lze provést na předloze designu nebo v jakékoli replice. @@ 1 @@@ 1
7726 Microsoft Access vytvořil repliku na '| 2'. @@@ 1 @@@ 1
7727 Microsoft Access nemůže vytvořit repliku, protože tato databáze je již otevřena v exkluzivním režimu. @ Chcete, aby aplikace Microsoft Access databázi zavřela? @@ 19 @@@ 2
7728 Microsoft Access nemůže přepsat '| 1': repliku nelze v tomto umístění vytvořit. @ Soubor, který se pokoušíte přepsat, může být otevřený. @ Zavřete všechny ostatní aplikace, které tento soubor možná používají. @ 1 @@ @ 1
7729 Aplikace Microsoft Access nemůže vytvořit novou repliku v '| 1', protože zdroj má stejnou cestu a název souboru. @ Vyberte novou cestu nebo název souboru pro novou repliku. @@ 1 @@@ 1
7730 Synchronizace byla úspěšně dokončena. @@@ 1 @@@ 1
7731 Aplikace Microsoft Access nemůže synchronizovat tohoto člena sady replik, protože je otevřena v exkluzivním režimu. @ Chcete-li otevřít databázi ve sdíleném režimu, zavřete a znovu otevřete databázi. @@ 1 @@@ 1
7732 '|' je uložen jako místní tabulka. Změny provedené v tabulce nebudou odeslány replikám v sadě. @ Chcete-li tuto tabulku zpřístupnit ostatním členům sady replik, zavřete tabulku, klepněte na ni pravým tlačítkem v navigačním podokně, v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti tabulky a potom zaškrtněte políčko Replikováno. @@ 1 @@@ 1
7733 Byl přijat požadavek na synchronizaci a Synchronizer dokončí proces, jakmile budou prostředky k dispozici. @ Ujistěte se, že je spuštěn Synchronizer pro tohoto člena sady replik. Může trvat několik minut, než dojde k synchronizaci. @@ 1 @@@ 1
7734 Aplikace Microsoft Access uložila návrh tabulky '| 1', ale nebude replikovánacable dokud se okno Tabulka nezavře. @@@ 1 @@@ 1
7735 Změny tohoto objektu lze provést pouze na předloze návrhu. @ Jakékoli provedené změny budou při zavření formuláře zahozeny. @ Chcete-li uložit změny, klikněte na kartu Soubor, přejděte na příkaz Uložit jako a poté objekt uložte pod jiné jméno. @ 1 @@@ 0
7737 Aplikace Microsoft Access převede '| 1' na návrháře pro sadu replik a vytvořila repliku na '| 2'. @ Nová replika se nezobrazí v seznamu potenciálních synchronizačních partnerů, dokud nebude tato databáze uzavřena a znovu otevřena. @ Chcete, aby aplikace Microsoft Access nyní zavřela a znovu otevřela databázi? @ 19 @@@ 2
7738 Aplikace Microsoft Access úspěšně vytvořila repliku na '| 2. @ Nová replika se však neobjeví v seznamu potenciálních synchronizačních partnerů, dokud nebude tato databáze uzavřena a znovu otevřena. @ Chcete nyní aplikaci Microsoft Access zavřít a znovu otevřít databázi? ? @ 19 @@@ 2
7739 Microsoft Access odstranil '| 1' a odstranil jej ze sady replik. @ Tato změna se neprojeví, dokud není databáze uzavřena a znovu otevřena. @ Po dokončení synchronizace replik databázi zavřete a znovu otevřete. @ 1 @@@ 1
7740 Microsoft Access se nemůže synchronizovat s databází z předchozí verze. @ Před synchronizací převeďte databázi, se kterou se pokoušíte synchronizovat. @@ 1 @@@ 1
7741 Microsoft Access nemůže vytvořit novou repliku na '| 1', protože hodnota zadaná pro prioritu je mimo rozsah. @ Priorita pro nové repliky by měla být v rozsahu 0-100. @@ 1 @@@ 1
7742 Microsoft Access nemůže replikovat databázi chráněnou heslem.
7743 Operace zálohování, obnovení a přetažení databáze jsou k dispozici, pouze pokud máte verzi Microsoftu SQL Server podporováno aplikací Microsoft Access nainstalovanou v místním počítači. Nejnovější informace a soubory ke stažení najdete na webu Microsoft Office Update.
7744 Microsoft Access nemůže vytvořit novou repliku na '| 1', protože hodnota zadaná pro prioritu je mimo rozsah. @ Priorita pro anonymní repliky by měla být 0. @@ 1 @@@ 1
7745 V replice nemůžete kopírovat místní objekty. Změny návrhu u replikovaných objektů lze provést pouze na předloze návrhu.
7746 Načtení nebo inicializace komponent pro správu databáze se nezdařila. Ověřte, zda jsou komponenty nainstalovány a registrovány místně.
7747 Repliky databáze nelze převést na předchozí verze aplikace Microsoft Access.
7748 Tato fáze procesu převodu je dokončena. Chcete-li dokončit proces převodu, synchronizujte tuto repliku s (převedeným) vzorem.
7749 Před otevřením otevřete hlavní designér a proveďte synchronizaci s touto replikou.
7750 V zobrazení datového listu nemůžete nastavit vlastnost ovládacího prvku, pokud je ovládací prvek součástí skupiny možností. @@@ 1 @@@ 1
7751 V návrhovém zobrazení nemůžete načíst hodnotu vlastnosti ObjectPalette pro objekt OLE obsažený v rámečku vázaného objektu. @ Microsoft Access nezobrazí objekt OLE v rámečku objektu v návrhovém zobrazení. @ Odebrat odkaz na Vlastnost ObjectPalette nebo přepněte do formulářového zobrazení před spuštěním makra nebo kódu jazyka, který odkazuje na vlastnost ObjectPalette. @ 1 @@@ 1
7752 Bude nelze použít filtr, protože všechny záznamy jsou uzamčeny. @ Buď vlastnost RecordLocks formuláře nebo sestavy nebo možnost Výchozí zamykání záznamů v části Upřesnit v dialogovém okně Možnosti přístupu (klepněte na kartu Soubor a poté klepněte na položku Přístup Options) je nastavena na All Records. @ Podle potřeby resetujte hodnotu na No Locks nebo Edited Record. @ 1 @ 1 @ 472 @ 1
7753 | @@@ 1 @ 2 @ 7236 @ 1
7754 Sloupce nemůžete umístit mezi dva zmrazené sloupce v datovém listu. @ Chcete-li uvolnit všechny sloupce, na kartě Domů ve skupině Záznamy klikněte na Další a poté na Zrušit zmrazení všech sloupců. @@ 1 @ 1 @ 9174 @ 1
7755 Tato funkce není nainstalována nebo byla deaktivována. @ Chcete-li tuto funkci nainstalovat, spusťte znovu aplikaci Microsoft Access nebo instalační program Microsoft Office, nebo pokud používáte doplněk jiného výrobce, doplněk znovu nainstalujte. Chcete-li tohoto průvodce znovu povolit, klikněte na kartu Soubor a poté klikněte na Možnosti přístupu. Klikněte na Doplňky a poté v seznamu Spravovat klikněte na Zakázané položky a poté klikněte na Přejít. @@ 1 @@@ 3
7758 Tento ovládací prvek ActiveX není povolen ve formulářovém zobrazení. @ Nemůžete nastavit vlastnosti Enabled nebo TabStop na True. @@ 1 @@@ 1
7759 Tento ovládací prvek ActiveX není viditelný ve formulářovém zobrazení. @ Nemůžete nastavit vlastnosti Visible nebo TabStop na True. @@ 1 @@@ 1
7760 Tato vlastnost je uzamčena a nelze ji změnit. @@@ 1 @@@ 1
7761 Při změně ovládacího prvku došlo k chybě. @@@ 1 @@@ 1
7762 Řetězcový vzor je neplatný. @@@ 2 @ 1 @ 10109 @ 1
7763 Tato funkce není nainstalována nebo byla deaktivována. @ Chcete-li tuto funkci nainstalovat, spusťte znovu aplikaci Microsoft Access nebo instalační program Microsoft Office, nebo pokud používáte doplněk jiného výrobce, doplněk znovu nainstalujte. Chcete-li tohoto průvodce znovu povolit, klikněte na kartu Soubor a poté na Možnosti. Klikněte na Doplňky a poté v seznamu Spravovat klikněte na Zakázané položky a poté klikněte na Přejít. @@ 1 @@@ 3
7766 Tento ovládací prvek nelze změnit na požadovaný typ. @@@ 1 @@@ 1
7767 Při vytváření sekce aplikace Microsoft Access došlo k chybě. @@@ 1 @@@ 1
7768 Chcete-li změnit data prostřednictvím tohoto formuláře, musí být fokus ve vázaném poli, které lze upravit. @@@ 1 @@@ 1
7769 Operace filtru byla zrušena. Filtr by byl příliš dlouhý. @@@ 1 @@@ 1
7770 Microsoft Access nepoužil filtr. @ Microsoft Access nemusí být schopen použít filtr, pokud jste do některého z polí zadali neplatný datový typ.
Chcete přesto zavřít filtr? @Kliknete-li na Ano, aplikace Microsoft Access vytvoří filtr, ale nepoužije jej na sadu záznamů. Poté zavře okno Filtrovat podle formuláře. @ 19 @@@ 2
7771 Vlastnost ColumnOrder nemůžete nastavit, když jste ve formulářovém zobrazení nebo v náhledu tisku. @@@ 1 @@@ 1
7773 Microsoft Access teď nemůže nastavit vlastnost LimitToList na Ne. @ První viditelný sloupec, který je určen vlastností ColumnWidths, se nerovná vázanému sloupci. @ Nejprve upravte vlastnost ColumnWidths a poté nastavte vlastnost LimitToList. . @ 1 @ 1 @ 929 @ 1
7774 Když je objekt OLE aktivní na místě, nemůžete nastavit vlastnost MenuBar. @@@ 1 @@@ 1
7775 Ve formuláři je příliš mnoho ovládacích prvků, aby bylo možné filtrovat podle formuláře. @@@ 1 @@@ 1
7777 Vlastnost ListIndex jste použili nesprávně. @@@ 2 @ 1 @ 6997 @ 1
7778 Když se nacházíte v okně Filtrovat podle formuláře, nemůžete objekt uložit. @ Přepněte do formulářového zobrazení a poté objekt uložte. @@ 1 @@@ 1
7779 Vlastnost MenuBar formuláře nelze nastavit z jeho makra panelu nabídek. @@ 1 @@@ 1
7780 Snažíte se vložit do sekce, která nemůže dostatečně zvětšit ovládací prvek, který se pokoušíte přidat. @ Maximální celková výška pro všechny sekce v sestavě, včetně hlaviček sekcí, je 200 palců (508 cm). @ Odeberte nebo zmenšete alespoň jednu část. Potom zkuste přidat ovládací prvek znovu. @ 1 @@@ 1
7782 Když je v návrhovém zobrazení, nemůžete vytvořit novou instanci tohoto formuláře nebo sestavy. @@@ 1 @@@ 1
7784 Objekt, který jste vybrali, je již otevřen pro návrh jako podformulář nebo podsestava. Chcete-li tento objekt otevřít v návrhovém zobrazení, vyberte podformulář nebo podsestavu v objektu, ve kterém je již otevřený, a poté na kartě Návrh ve skupině Nástroje klikněte na Podformulář v novém okně.
7785 Microsoft Access tento filtr nevytvořil. @ V aktuálním poli došlo k chybě.
Chcete přesto zavřít filtr? @ Pokud kliknete na Ano, aplikace Microsoft Access zruší změny filtru a poté zavře okno Filtrovat podle formuláře. @ 19 @@@ 2
7789 Neshoda typu. @@@ 1 @@@ 1
7790 Microsoft Access nemůže vytvořit | 1. @ Buď došlo k chybě při získávání informací z vybrané tabulky nebo dotazu, nebo nebylo možné vytvořit nový | 2. @@ 1 @@@ 1
7791 Při vytváření vašeho | 1. @ Některá pole mohla být přeskočena, protože došlo k chybě při získávání informací o nich nebo proto, že se nevejdou do | 2.
7792 Nelze otevřít podformulář nebo podsestavu, pokud jsou také otevřené v návrhovém zobrazení. @@@ 1 @@@ 1
7793 Musíte uložit formulář '|' před vložením. @@@ 1 @@@ 1
7794 Microsoft Access nemohl najít panel nástrojů '| 1'. @@@ 1 @@@ 1
7795 Vlastní panel nástrojů '|' je nesprávný typ (nabídka, místní nabídka nebo panel nástrojů) pro vlastnost, ve které se používá. @@@ 1 @@@ 1
7796 Proces se nezdařil, protože není nainstalována žádná tiskárna. @ Protože aplikace Microsoft Access uloží nastavení tiskárny u každého formuláře nebo sestavy, je pro převod, povolení, kopírování a vložení, import nebo export formulářů nebo sestav potřeba tiskárna. Postup instalace tiskárny:
V systému Microsoft Windows XP klepněte na Start a potom klepněte na Tiskárny a faxy. V části Úkoly tiskárny klikněte na Přidat tiskárnu.
V systému Microsoft Windows 2000 klepněte na Start, přejděte na Nastavení a potom klepněte na Tiskárny. Poklepejte na Přidat tiskárnu.
Postupujte podle pokynů v průvodci. @@ 1 @@@ 1
7797 Než budete moci uložit nové objekty do tohoto externího formátu, musíte je uložit do databáze. @@@ 1 @@@ 1
7798 Do tohoto formátu můžete uložit pouze vybrané, křížové a sjednocovací dotazy. @@@ 1 @@@ 1
7799 Tento formulář nebo sestava je založena na dotazu, který překračuje limit dat v jednom záznamu. @ Vyloučte z dotazu zbytečná pole nebo změňte některé typy polí na Memo v původních tabulkách. @@ 1 @@@ 1
7800 Z databáze ve starém formátu nemůžete vytvořit databázi Microsoft Access MDE. @ Zavřete databázi a převeďte ji na aktuální verzi aplikace Microsoft Access. Poté vytvořte databázi MDE. @@ 1 @@@ 1
7801 Tato databáze je v nerozpoznaném formátu. @ Databáze mohla být vytvořena s novější verzí aplikace Microsoft Access, než kterou používáte. Upgradujte svou verzi aplikace Microsoft Access na aktuální verzi a poté otevřete tuto databázi. @@ 1 @@@ 1
7802 Zadaný příkaz není k dispozici v databázi .mde, .accde nebo .ade. @@@ 1 @@@ 1
7803 Microsoft Access nemůže přejmenovat | 1 na | 2. Operace převodu se nezdařila. @@@ 1 @@@ 1
7805 Toto je již databáze MDE. @@@ 1 @@@ 1
7806 Tato databáze nemá projekt jazyka Visual Basic, takže ji nelze převést do souboru MDE. @ Otevřete databázi v aplikaci Microsoft Access a vytvořte projekt jazyka. @@ 1 @@@ 1
7807 Otevřenou databázi nemůžete převést na soubor MDE spuštěním makra nebo kódu jazyka Visual Basic. @ Namísto použití makra nebo kódu klikněte na kartě Databázové nástroje ve skupině Databázové nástroje na Vytvořit MDE. @@ 1 @@@ 1
7808 Microsoft Access nemůže nahradit existující soubor v důsledku převodu databáze Microsoft Access. Musíte vybrat nový název souboru. @@@ 1 @@@ 1
7809 Objekt | 1 nelze přejmenovat ve verzi aplikace Microsoft Access typu klient / server. @@@ 1 @@@ 1
7810 Otevřenou databázi nemůžete zkomprimovat spuštěním makra nebo kódu jazyka. @ Namísto použití makra nebo kódu klikněte na kartu Soubor a poté klikněte na Zkomprimovat a opravit databázi. @@ 1 @@@ 0
7811 Microsoft Access vyžaduje Microsoft SQL Server 6.5 nebo novější pro projekty Accessu. Musíte upgradovat vybranou databázi SQL na Microsoft SQL Server 6.5 nebo novější. @@@ 1 @@@ 1
7812 Projekty Microsoft Access lze připojit pouze k Microsoftu SQL Server
7815 Microsoft Access nemohl vytvořit databázi ADE. @@@ 1 @@@ 1
7816 Microsoft Access vyžaduje tento Microsoft SQL Server Instalace 6.5 bude upgradována na aktualizaci Service Pack 5, aby se bylo možné úspěšně připojit k tomuto serveru. @@@ 1 @@@ 1
7817 Databázový soubor '|' je již otevřen. Do otevřeného souboru nelze kódovat. @@@ 1 @@@ 1
7819 Vybrali jste soubor šablony databáze, který není v aktuální verzi aplikace Microsoft Access podporován. @ Chcete-li vytvořit databázi pomocí Průvodce databází, klepněte v dialogovém okně Nová na kartu Databáze a potom poklepejte na ikonu databáze. @@ 1 @@@ 1
7821 Proměnná prostředí TEMP není definována. Microsoft Access nemůže najít temporary adresář souborů. @@@ 1 @@@ 1
7822 Microsoft Access nemůže inicializovat objekt přenosu. Ujistěte se, že máte Microsoft SQL Server nebo Microsoft SQL Server Desktop Engine nainstalovaný na místním počítači. @@@ 1 @@@ 1
7823 Chybí název zdrojové nebo cílové databáze. Operace přenosu nemůže pokračovat. @@@ 1 @@@ 1
7824 Chybí název zdrojového nebo cílového serveru. Operace přenosu nemůže pokračovat. @@@ 1 @@@ 1
7825 Microsoft Access nemůže najít server '| 1'. @@@ 1 @@@ 1
7826 Operace přenosu Microsoft Access nepodporuje typ databázového objektu. @@@ 1 @@@ 1
7827 Aktuální databáze '| 1' má | 2 aktivní připojení. Microsoft Access musí před kopírováním souboru databáze odpojit všechny aplikace. Co chcete udělat se všemi aktivními připojeními? & Odpojit? Zrušit @@@ 35 @@@
7828 Objekt '| 1' není platný Microsoft SQL Server databázový objekt. Microsoft Access nemůže tento objekt přenést. @@@ 1 @@@ 1
7829 Skript SQL používaný k vytváření databázových objektů je poškozen. Microsoft Access nemůže vytvořit nové objekty. @@@ 1 @@@ 1
7830 Skript SQL použitý k vytvoření databázového objektu '| 1' je poškozen. Microsoft Access nemůže vytvořit nový objekt. @@@ 1 @@@ 1
7831 Aplikace Microsoft Access nemůže vytvořit soubor '| 1'. @@@ 1 @@@ 1
7832 Aktuální databáze '|' je replikován a nelze jej kopírovat, dokud replikaci nezakážete. Použijte Microsoft SQL Server Enterprise Manager k odstranění publikací a předplatného před kopírováním souboru databáze. @@@ 1 @@@ 1
7833 Aktuální databáze '|' má více než jeden datový soubor a nelze jej kopírovat. @@@ 1 @@@ 1
7834 Průvodce přenesením databáze neposkytl dostatek informací k provedení operace přenosu. @@@ 1 @@@ 1
7835 Microsoft Access nemůže zkopírovat soubor databáze, protože je otevřen jeden nebo více objektů. Chcete zavřít všechny objekty? @@@ 1 @@@ 1
7836 Microsoft Access nemůže zkopírovat soubor databáze, protože je otevřen jeden nebo více objektů. Zavřete všechny objekty a zkuste to znovu. @@@ 1 @@@ 1
7837 Neplatný argument ve skriptu. @@@ 1 @@@ 1
7838 Během operace přenosu databáze došlo k chybám. Podrobnosti otevřete v souboru protokolu přenosu. @@@ 1 @@@ 1
7839 Během operace přenosu databáze došlo k chybám. @@@ 1 @@@ 1
7840 Operace přenosu databáze se nezdařila. Cílová databáze '|' byl vytvořen a je v neznámém stavu. Co byste chtěli dělat s cílovou databází ?? & Keep? & Delete @@@ 35 @@@
7841 Cílový soubor '|' již existuje. Pokud chcete nahradit existující soubor, nastavte příznak Přepsat na TRUE. @@@ 1 @@@ 1
7842 Tato operace s databází je k dispozici, pouze pokud máte verzi Microsoftu SQL Server podporováno aplikací Microsoft Access nainstalovanou v místním počítači. Nejnovější informace a soubory ke stažení najdete na webu Microsoft Office Update. @@@ 1 @@@ 1
7843 Můžete kopírovat pouze databázi, která je ve vašem místním počítači. Chcete-li vytvořit kopii databáze ve vzdáleném počítači, klikněte na kartu Soubor, přejděte na Úkoly serveru a poté klikněte na Přenos databáze. @@@ 1 @@@ 0
7844 Microsoft Access nemůže zkopírovat databázový soubor, protože existuje aktivní připojení k aktuální databázi. @@@ 1 @@@ 1
7845 | @@@ 1 @@@ 1
7846 Microsoft Access nemůže zkomprimovat a opravit aktuální databázi. @@@ 1 @@@ 1
7847 | 1 'již existuje. Microsoft Access musí před provedením opravy vytvořit zálohu souboru. Zadejte název záložního souboru. @@@ 1 @@@ 1
7848 Operace přenosu byla zrušena. Cílová databáze '|' byl vytvořen a je v neznámém stavu. Co byste chtěli dělat s cílovou databází ?? & Keep? & Delete @@@ 35 @@@
7849 Operace opravy byla zrušena, protože aplikace Microsoft Access nemohla vytvořit zálohu souboru. Možná nemáte dostatečná oprávnění nebo dostatek místa na disku k vytvoření záložního souboru. Chcete-li soubor opravit ručně, klikněte na kartu Soubor, přejděte na příkaz Spravovat a poté klikněte na možnost Komprimovat a opravit databázi. @@@ 1 @@@ 1
7850 Průvodce, kterého jste požadovali, není nainstalován nebo je ve špatném stavu. Nainstalujte nebo znovu nainstalujte průvodce. Pokud k tomu nemáte oprávnění ve svém počítači, obraťte se na zástupce technické podpory. @@@ 1 @ 1 @ 153723 @ 1
7851 Název panelu nástrojů '|' zadali jste již existuje. @ Zadejte jedinečný název tohoto panelu nástrojů. @@ 1 @@@ 1
7852 Zadaný název panelu nástrojů | | 1 se neřídí pravidly pro pojmenovávání objektů Microsoft Access. @ Další informace o pojmenovávání objektů získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
7853 Výchozí šířka sloupce musí být alespoň 0.1 palce. @@@ 1 @@@ 1
7854 Nelze exportovat databázové objekty (kromě tabulek) z aktuální verze aplikace Microsoft Access do dřívějších verzí aplikace. @@@ 1 @@@ 1
7855 Abyste mohli vytvářet vlastní panely nástrojů, musíte mít otevřenou databázi a databázi nelze číst. @@@ 1 @@@ 1
7856 '|' nelze importovat, exportovat ani kopírovat do souborů projektu Access. @@@ 1 @@@ 1
7858 Nastavení šířky karty v dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje) pro okno modulu nebo ladění musí být od 1 do 32. @@@ 1 @@@ 1
7859 Microsoft Access nemůže start protože na tomto stroji není žádná licence.
7860 Profil '|' které jste zadali na příkazovém řádku, v registru systému Windows neexistuje. @@@ 1 @@@ 1
7861 '|' nelze importovat, exportovat ani kopírovat do souborů databáze Accessu. @@@ 1 @@@ 1
7862 Microsoft Access nemůže najít průvodce. Tento průvodce nebyl nainstalován, nebo je v registru systému Windows nesprávné nastavení, nebo byl tento průvodce deaktivován. @Chcete-li tohoto průvodce znovu povolit, klikněte na kartu Soubor a poté na Možnosti přístupu. Klikněte na Doplňky a poté v seznamu Spravovat klikněte na Zakázané položky a poté klikněte na Přejít. Znovu spusťte aplikaci Microsoft Access nebo instalační program Microsoft Office a přeinstalujte průvodce. Pokud chybějící průvodce není průvodcem Microsoft Access, přeinstalujte jej pomocí Správce doplňků. @@ 1 @@@ 3
7864 Již existuje databáze s názvem, který jste zadali. Přiřaďte nové databázi jedinečný název.
7865 Microsoft Access nemůže otevřít databázi, protože chybí nebo je otevřena výhradně jiným uživatelem nebo nejde o soubor ADP.
7866 Databázi již máte otevřenou.
7867 Ve výchozí nabídce nemůžete použít akci makra SetMenuItem. @ SetMenuItem je pouze pro vlastní nabídky. @@ 1 @@@ 1
7868 Akce SetMenuItem nemá dostatek informací k provedení. @ Argument je neplatný nebo není k dispozici dostatek argumentů. @@ 1 @@@ 1
7869 Microsoft Access nemůže najít databázi'|1.'@ Zkontrolujte název databáze (a cestu, pokud je zadána), abyste se ujistili, že jste ji zadali správně. @@ 1 @@@ 1
7870 Zadaný název tabulky nesplňuje pravidla pro pojmenování objektů aplikace Microsoft Access. @ Další informace o pojmenovávání objektů získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
7871 Tuto sadu záznamů nelze aktualizovat.
7872 '|' nelze importovat, exportovat ani zkopírovat do jiné databáze nebo souboru projektu. @@@ 1 @@@ 1
7873 Microsoft Access nemůže najít objekt '| 1'. @ * Chybně jste napsali název objektu. Zkontrolujte chybějící podtržítka (_) nebo jinou interpunkci a ujistěte se, že jste nezadali úvodní mezery.
* Pokusili jste se otevřít propojenou tabulku, ale soubor obsahující tabulku není na zadané cestě. Pomocí Správce propojené tabulky aktualizujte odkaz a přejděte na správnou cestu. @@ 1 @@@ 1
7874 Tabulka '| 1' již existuje. @ Vytvořili jste nebo přejmenovali tabulku a pokusili jste se ji uložit. Než aplikace Microsoft Access mohla tabulku uložit, vytvořil ji jiný uživatel nebo ji přejmenoval se stejným názvem. @@ 1 @@@ 1
7875 Není tam dost temparary místo na disku k dokončení operace. @ Uvolněte místo na disku a akci opakujte.
Další informace o uvolnění temparary místo na disku, vyhledejte v rejstříku nápovědy Microsoft Windows „místo na disku, uvolnění“.
Informace o zhutnění databáze na volné místo na disku získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 9009 @ 3
7876 Microsoft Access nemůže řadit na Memo, OLE Object nebo Hyperlink '| 1'. @ Klauzule ORDER BY příkazu SQL nemůže obsahovat žádná pole Memo, OLE Object nebo Hyperlink. @@ 1 @@@ 1
7877 Data byla změněna. @ Jiný uživatel upravil tento záznam a uložil změny, než se pokusíte uložit změny. @ Znovu upravte záznam. @ 1 @@@ 1
7878 Zpracování chyb aplikace Microsoft Access bylo předáno neplatné IDA. @ Prosím nahlaste tuto chybu a kroky, které ji způsobily. @@ 1 @@@ 1
7879 Zadaná hodnota je nesprávný datový typ pro toto pole. @ Zadejte celé číslo. @@ 1 @@@ 1
7880 Průvodce převodem maker nemůže být star@ Tento průvodce nemusí být nainstalován nebo byl tento průvodce deaktivován. @ Chcete-li tohoto průvodce znovu povolit, klepněte na kartu Soubor a potom klepněte na příkaz Možnosti přístupu. Klikněte na Doplňky a poté v seznamu Spravovat klikněte na Zakázané položky a poté klikněte na Přejít. Znovu spusťte aplikaci Microsoft Access nebo instalační program Microsoft Office a přeinstalujte tohoto průvodce. Chcete-li zachovat zabezpečení nebo vlastní nastavení, zálohujte informační soubor pracovní skupiny Microsoft Access.
Další informace o zálohování souborů naleznete v nápovědě Microsoft Windows v části „zálohování souborů“. @ 1 @@@ 2
7881 Soubor projektu Access nemůžete převést, povolit ani zakódovat. @@@ 1 @@@ 1
7882 Vlastnost MenuBar nemůžete nastavit, dokud není otevřená databáze. @@@ 1 @@@ 1
7883 Objekt nemůžete exportovat do sebe. @ Vyberte jinou databázi, do které chcete exportovat, nebo pojmenujte objekt novým jménem. @@ 1 @@@ 1
7885 Microsoft Access nemůže najít dynamické propojení library (DLL) Mso. @ Znovu spusťte instalační program Microsoft Access nebo Microsoft Office. @@ 1 @@@ 3
7886 Jedinečný identifikátor záznamu nesmí obsahovat více než 10 polí. @@@ 1 @@@ 1
7887 Musíte nastavit výchozí velikost písma na číslo od | 1 do | 2. @ Další informace o vlastnosti FontSize získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 2 @ 5477 @ 1
7888 Soubor '|' neexistuje. @@@ 1 @@@ 1
7889 Soubor '|' neobsahuje žádná data. @ Nelze importovat z prázdné tabulky ani na ni odkazovat. @@ 1 @@@ 1
7891 Při ukládání možností modulu došlo k chybě. @ Možná používáte Visual Basic v režimu přerušení. @ Před změnou možností modulu resetujte běžící kód. @ 1 @@@ 1
7892 Nelze importovat objekty do databáze vytvořené v dřívější verzi aplikace Microsoft Access. @ Chcete-li převést databázi na aktuální verzi aplikace, klepněte na kartu Soubor a potom klepněte na příkaz Převést @@ 1 @ 1 @ 9029 @ 0
7894 Microsoft Access nemohl vytvořit okno. @ Systém nemá dostatek prostředků nebo paměti. @ Zavřete nepotřebné programy a zkuste to znovu.
Další informace o uvolnění paměti najdete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows s výrazem „paměť, odstraňování problémů“. @ 1 @@@ 3
7895 Chyba '|' v pravidle ověření. @@@ 2 @ 1 @ 687 @ 1
7896 Chyba '|' ve výchozí hodnotě. @@@ 2 @ 1 @ 2264 @ 1
7897 Spuštění této aplikace bylo zastaveno kvůli chybě za běhu. @ Aplikace nemůže pokračovat a bude ukončena. @@ 1 @@@ 3
7898 Microsoft Access nemůže být started. @ Microsoft Access nemohl inicializovat registr Windows. @ Znovu spusťte Microsoft Access nebo Microsoft Office Setup a znovu nainstalujte Microsoft Access. @ 1 @@ 185309 @ 3
7900 Microsoft Access nemůže převést databázi, protože nemůže vytvořit tabulku chyb. @@@ 1 @@@ 1
7901 Microsoft Access nemůže převést databázi, protože nemůže zapisovat do tabulky chyb. @@@ 1 @@@ 1
7902 Při převodu došlo k chybám | 1 ověřovací pravidla a výchozí hodnoty. @ Seznam chyb najdete v tabulce chyb '| 2'. @@ 1 @@@ 1
7903 Microsoft Access nemůže vložit toto pole. @ V tabulce je příliš mnoho polí. Limit je 255. @@ 1 @@@ 1
7904 V nástroji Field Builder došlo k chybě. @ Výchozí nástroj Field Builder jste nahradili nebo upravili a aplikace Microsoft Access nebude moci spustit novou verzi. Přeinstalujte aplikaci Microsoft Access a chybu opravte. @@ 1 @@ 185309 @ 1
7905 Aplikace Microsoft Access nemůže tyto datové typy polí změnit. @ Některá data v této tabulce porušují pravidlo ověřování záznamů. @ Před změnou jakýchkoli datových typů odeberte pravidlo ověřování záznamů nebo data opravte. @ 1 @@@ 1
7906 Microsoft Access nemohl spustit Průvodce vyhledáváním nebo byl tento průvodce deaktivován. @ Znovu spusťte aplikaci Microsoft Access nebo instalační program Microsoft Office, klikněte na Přidat nebo odebrat a zaškrtněte políčko Průvodci. Chcete-li tohoto průvodce znovu povolit, klikněte na kartu Soubor a poté klikněte na Možnosti přístupu. Klikněte na Doplňky a poté v seznamu Spravovat klikněte na Zakázané položky a poté klikněte na Přejít. @@ 1 @@@ 1
7907 Nemáte oprávnění upravovat vzhled této tabulky. @ Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte kliknutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
7908 Tuto tabulku nyní nemůžete upravit, protože ji používá někdo jiný. @@@ 1 @@@ 1
7909 Aplikace Microsoft Access nemůže do této tabulky přidat další sloupec. @ V tabulce můžete mít až 255 sloupců. @@ 1 @@@ 1
7910 Microsoft Access nemůže tento sloupec smazat. @ Tabulky musí mít alespoň jeden sloupec. @@ 1 @@@ 1
7911 Microsoft Access nemůže odstranit tento index. @ Tato tabulka se účastní jednoho nebo více vztahů. @ Nejprve odstraňte jeho vztahy v okně Vztahy. @ 1 @@@ 1
7912 Jakmile uložíte změnu datového typu v tomto sloupci, nebudete moci přejít zpět na předchozí datový typ. @ Jste si jisti, že chcete změnit datový typ? @@ 20 @@@ 2
7913 Pole s automatickým číslem s náhodným hodnocením nemůžete změnit na přírůstkové pole s automatickým číslem. @ Hodnoty polí s automatickým číslem s náhodným hodnocením nejsou spojité. @@ 1 @@@ 1
7914 Hodnoty ReplicationID nelze převést na jiné datové typy. @@@ 1 @@@ 1
7915 Pole '|' nemůžete smazat; je to pole replikačního systému. @ Pomocí dotazu na vytvoření tabulky vytvořte novou tabulku, která obsahuje všechna pole v tabulce kromě systémových polí. Informace o dotazech na vytvoření tabulky získáte kliknutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 9993 @ 1
7916 Microsoft Access není schopen starPrůvodce vyhledáváním. @ Průvodce vyhledáváním se nevztahuje na pole tohoto datového typu. @@ 1 @@@ 1
7917 '|' nelze vytvořit, protože projekt je odpojen. @ Chcete-li připojit projekt k databázi, klikněte v nabídce Soubor na Připojení v části Úlohy serveru. @@ 1 @@@ 1
7919 Vybraný výchozí datový typ není podporován ve všech verzích Microsoftu SQL Server. @ Pokud server nepodporuje vybraný datový typ, použije se místo něj datový typ varchar. @@ 1 @@@ 1
7920 „|“ vyhledávací sloupec byl změněn tak, aby ukládal více hodnot. Toto nastavení nelze změnit. @@@ 1 @@@ 1
7921 Změnili jste '|' vyhledávací sloupec pro uložení více hodnot. Jakmile uložíte tabulku, nebudete moci tuto změnu vrátit zpět. @ Chcete změnit '|' uložit více hodnot? @@ 19 @@@ 2
7922 Změnili jste '|' vyhledávací sloupec, který se zobrazí textovým polem. Po uložení tabulky tato změna způsobí, že sloupec bude jen pro čtení, a ztratí vlastnosti vyhledávání. @ Chcete změnit '|' se zobrazí v textovém poli? @@ 19 @@@ 2
7923 Datový typ pole '| 1' je | 2. Tento datový typ nelze po uložení pole změnit.
7924 '| 1' nemůžete nastavit na datový typ | 2. @ Místo toho můžete přidat nové pole. @@ 1 @@@ 1
7925 Exportovaná tabulka nebo dotaz obsahuje více než jeden sloupec přílohy. Microsoft SharePoint Foundation podporuje pouze jeden sloupec přílohy. Odeberte všechny kromě jednoho sloupce přílohy a poté zkuste znovu exportovat tabulku nebo dotaz.
7926 Nemůžete změnit sloupec '|' uložit více hodnot; je součástí vztahu více sloupců. @ Pokud chcete změnit sloupec tak, aby ukládal více hodnot, nejprve odstraňte vztah v okně Vztahy. @@ 1 @@@ 1
7927 Nelze změnit sloupec '|' uložit více hodnot; je součástí vynuceného vztahu. @ Pokud chcete změnit sloupec tak, aby ukládal více hodnot, nejprve odstraňte vztah v okně relace. @@ 1 @@@ 1
7928 Vypočítané pole nelze vytvořit. @ Ověřte, zda výraz '| 1 obsahuje pole, která existují v aktuální tabulce. @@ 1 @@@ 1
7929 V této tabulce jsou vypočítané sloupce, které závisí na sloupci '| 1'. @ Změna nebo odstranění tohoto sloupce může způsobit chyby v jednom nebo více závislých vypočítaných sloupcích. @ Chcete pokračovat? @ 19 @@@ 2
7930 '|' nelze odstranit z definice seznamu.
7931 Datový typ '|' nelze změnit.
7932 Microsoft SharePoint Foundation tuto změnu datového typu nepodporuje.
7933 Chyba zabrání změně datového typu pole '|'.
7934 Web nepodporuje více sloupců příloh.
7935 Při pokusu o uložení vzorce pro vypočítaný sloupec došlo k chybě. @ Ve vzorci může být chyba nebo může být použit nepovolený typ pole. Při výpočtu nelze použít pole typu Memo, pole hypertextového odkazu a pole s vyhledáním tabulky nebo dotazu. @@ 1 @@@ 1
7951 Zadali jste výraz, který má neplatný odkaz na vlastnost RecordsetClone. @ Můžete například použít vlastnost RecordsetClone s formulářem nebo sestavou, která není založena na tabulce nebo dotazu. @@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
7952 Provedli jste volání nelegální funkce. @ Zkontrolujte syntaxi funkce, kterou se pokoušíte použít. @@ 1 @@@ 1
7953 Zadaná hodnota neodpovídá požadovanému typu. @ * Proměnná, vlastnost nebo objekt nemusí být správného typu.
* Možná jste použili konstrukci If TypeOf s něčím jiným než s ovládacím prvkem. @@ 1 @@@ 1
7954 Zadaný výraz vyžaduje, aby byl ovládací prvek v aktivním okně. @ Zkuste jednu z následujících možností:
* Otevřete nebo vyberte formulář nebo sestavu obsahující ovládací prvek.
* Vytvořte nový ovládací prvek v aktivním okně a akci opakujte. @@ 1 @@@ 1
7955 Neexistuje žádný aktuální objekt kontextu kódu. @@@ 1 @@@ 1
7956 Syntaxe poddotazu v tomto výrazu je nesprávná. @ Zkontrolujte syntaxi poddotazu a uzavřete poddotaz do závorek. @@ 2 @ 1 @ 9989 @ 1
7957 Syntaxe LIKE ve výrazu není platná.
7958 Výraz obsahuje poškozenou konstantu GUID.
7959 Výraz obsahuje nejednoznačný název. Ověřte, že každý název ve výrazu odkazuje na jedinečný objekt.
7960 Při kompilaci této funkce došlo k chybě. @ Modul Visual Basic obsahuje syntaktickou chybu. @ Zkontrolujte kód a poté jej znovu zkompilujte. @ 1 @@@ 1
7961 Microsoft Access nemůže najít modul '| 1' uvedený ve výrazu makra nebo v kódu jazyka Visual Basic. @ Modul, na který jste odkazovali, může být uzavřen nebo nemusí v této databázi existovat nebo může být název chybně napsán. @@ 1 @ @@ 1
7962 Indexové číslo, které jste použili k označení modulu, je neplatné. @ Pomocí vlastnosti Count spočítejte otevřené moduly a ujistěte se, že počet modulů není větší než počet otevřených modulů minus 1. @@ 1 @@@ 1
7963 Microsoft Access nemůže spustit funkci makra nebo zpětného volání '| 1'. @ Ujistěte se, že makro nebo funkce existuje a přijímá správné parametry. @@ 1 @@@ 1
7964 Zadali jste výraz, který má neplatný odkaz na vlastnost Recordset. @ K nastavení této vlastnosti můžete použít pouze sadu záznamů dynaset nebo snímek. @@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
7965 Zadaný objekt není platná vlastnost Recordset. @ Například jste možná použili sadu záznamů pouze pro předávání nebo jste se pokusili ji nastavit na hodnotu null. @@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
7966 Zadané číslo podmínky formátu je větší než počet podmínek formátu. @ Pomocí vlastnosti Count spočítejte podmínky formátu pro ovládací prvek a poté zkontrolujte, zda je vámi uvedené číslo podmínky formátu v rozsahu existujících podmínek formátu. @@ 1 @@@ 1
7967 Chybí požadovaná minimální nebo maximální hodnota. @@@ 1 @@@ 1
7968 Zadaná podmínka formátu Type je neplatná. @ Platné hodnoty pro vlastnost Type jsou 0 až 2 pro první podmínku a 0 až 1 pro všechny ostatní podmínky formátu. @@ 1 @@@ 1
7969 Zadaná podmínka formátu Operator je neplatná. @ Platné hodnoty pro vlastnost Operator jsou 0 až 7. @@ 1 @@@ 1
7971 Microsoft Access nemůže sledovat hypertextový odkaz na '| 1'. @ Ověřte prosím místo určení. @@ 1 @@@ 1
7972 Při pokusu o zobrazení dialogového okna hypertextového odkazu došlo k chybě. @@@ 1 @@@ 1
7974 Microsoft Access se nepodařilo vložit hypertextový odkaz na aktuální umístění. @@@ 1 @@@ 1
7975 Zvolili jste neplatný typ ovládacího prvku pro použití s ​​hypertextovými odkazy. @ Hypertextové odkazy můžete použít pouze se štítky, obrázky, příkazovými tlačítky nebo vázanými textovými poli. @@ 1 @@@ 1
7976 V tomto ovládacím prvku není uložen žádný hypertextový odkaz. @@@ 1 @@@ 1
7977 Microsoft Access nemůže vložit data do schránky jako hypertextový odkaz. @@@ 1 @@@ 1
7978 Aplikace Microsoft Access nemůže přidat aktuální hypertextový odkaz do složky oblíbených položek. @@@ 1 @@@ 1
7979 Tvůrce vlastností hypertextového odkazu nelze použít s vybraným více než jedním ovládacím prvkem. @@@ 1 @@@ 1
7980 Vlastnost HyperlinkAddress nebo HyperlinkSubAddress je pro tento hypertextový odkaz jen pro čtení. @@@ 1 @@@ 1
7981 Hodnoty pro „Název souboru nebo webové stránky“ a / nebo „Text k zobrazení“ jsou příliš dlouhé. @ Hodnoty budou zkráceny. Chcete-li zachovat původní hodnoty, klikněte v dialogovém okně Upravit hypertextový odkaz na Storno. @@ 1 @@@ 1
7983 Microsoft Access nemůže sledovat hypertextový odkaz. @@@ 1 @@@ 1
7990 Zadali jste neplatný název projektu. @ Možná jste smazali výchozí název projektu a zapomněli jste zadat nový. @@ 1 @@@ 3
7991 Doplněk Microsoft Access Source Code Control není k dispozici; tento objekt bude otevřen jen pro čtení. @@@ 1 @@@ 3
7992 Doplněk ovládacího prvku Microsoft Access Source Code Control nemohl být started. @@@ 1 @@@ 3
7993 Objekt | je aktuálně přihlášen, a proto je jen pro čtení. @ Chcete-li objekt upravit, nejprve jej zavřete, poté jej zkontrolujte a znovu otevřete. @@ 1 @@@ 1
7994 Při komunikaci s doplňkem pro ovládání zdrojového kódu došlo k problému. @@@ 1 @@@ 3
7995 Nabídky ve formuláři nebo sestavě založené na makrech Microsoft Access nebudou viditelné, když je otevřeno dialogové okno Přizpůsobit. @ Chcete-li mít plný výkon přizpůsobení nabídky nebo panelu nástrojů, převeďte nabídky založené na makrech na nabídky nebo panely nástrojů. S makrem vybraným v navigačním podokně přejděte v nabídce Nástroje na Makro a z tohoto makra vytvořte nabídku, panel nástrojů nebo místní nabídku. @@ 1 @@@ 1
7996 Microsoft Access nemohl vytvořit data a různé. objekty, protože propojenou tabulku '| 1' nelze najít. @ Chcete-li vytvořit data a různé objekty, použijte Správce propojené tabulky (na kartě Databázové nástroje ve skupině Databázové nástroje) k aktualizaci odkazu na zdrojovou tabulku nebo soubor nebo odstranit odkaz z vaší aktuální databáze. @@ 1 @@@ 1
7997 Standardní modul '|' nemůžete uložit přes modul třídy se stejným názvem. @ Uložte standardní modul pod jiným názvem nebo nejprve modul třídy odstraňte. @@ 1 @@@ 1
7998 Modul třídy '|' nemůžete uložit přes standardní modul se stejným názvem. @ Uložte modul třídy pod jiným názvem nebo nejprve odstraňte standardní modul. @@ 1 @@@ 1
7999 Microsoft Access nemůže tento vztah odstranit, protože nemáte Data a Různé. Objekty rezervovány. @ Podívejte se na data a různé. Objekty a poté vztah odstraňte. @@ 1 @@@ 1
8000 Zadaný název již v této databázi existuje pro jiný objekt stejného typu. @ Chcete nahradit existující |? @@ 20 @@@ 2
8001 '|' byl změněn od posledního otevření, a to buď jiným uživatelem, nebo proto, že byla otevřena jiná instance na vašem vlastním počítači. @ Chcete nahradit změny, které jste vy nebo jiný uživatel provedli? @ * Chcete-li uložit most poslední změny a zahodit změny jiného uživatele nebo vaše předchozí změny, klikněte na Ano.
* Chcete-li uložit tuto verzi objektu s jiným názvem, klikněte na Ne @ 19 @@@ 2
8003 Musíte uložit | než na základě toho vytvoříte nový objekt. @ Chcete uložit | a vytvořit nový objekt? @@ 13 @@@ 2
8004 Rozložení '|' byl změněn od posledního otevření, buď jiným uživatelem, nebo proto, že byla otevřena jiná instance na vašem vlastním počítači. @ Chcete nahradit změny, které jste vy nebo jiný uživatel provedli? @ * Chcete-li uložit most poslední změny a zahodit změny jiného uživatele nebo vaše předchozí změny, klikněte na Ano.
* Chcete-li zrušit ukládání této verze objektu, klikněte na Ne. @ 19 @@@ 2
8006 Zadaný název již v této databázi existuje pro jiný objekt stejného typu. @ Chcete nahradit stávající |? Tuto operaci nebudete moci vrátit zpět. @@ 20 @@@ 2
8007 Právě teď se nemůžete dostat do exkluzivního režimu, protože tuto databázi otevírají jiní uživatelé nebo protože nemáte oprávnění k exkluzivnímu otevírání. @@@ 1 @@@ 1
8008 Uložená procedura byla úspěšně provedena, ale nevrátila záznamy.
8050 Chcete uložit změny designu |? @@@ 13 @@@ 2
8052 Chcete odstranit | 1 a vyprázdnit schránku? @ Pokusili jste se odstranit databázový objekt, který je aktuálně ve schránce Microsoft Access. Pokud jej odstraníte ze své databáze, nebudete jej moci vložit později. @@ 20 @@@ 2
8053 Chcete smazat |? Odstraněním tohoto objektu jej odeberete ze všech skupin. @ Další informace o tom, jak zabránit zobrazení této zprávy při každém odstranění objektu, získáte klepnutím na Nápověda. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
8054 Tato akce způsobí, že aplikace Microsoft Access vyprázdní schránku. Chcete pokračovat? @@@ 19 @@@ 2
8055 Microsoft Access nemůže změnit pracovní adresář na ‚|1.'@@Ověřte, zda je jednotka platná a délka cesty je 260 znaků. @@ 1 @@@ 1
8057 |
8058 Chcete uložit změny v rozložení |? @@@ 13 @@@ 2
8059 Chcete odebrat odkaz na | 1? @Pokud odkaz odstraníte, odstraníte pouze informace, které aplikace Microsoft Access použije k otevření tabulky, nikoli samotnou tabulku. @@ 19 @@@ 2
8060 Panel nástrojů '| 1' je částečně nečitelný. @ Microsoft Access nemůže zobrazit všechna tlačítka panelu nástrojů. Zadaný panel nástrojů může být v jiném formátu než panely nástrojů v aktuální verzi aplikace Microsoft Access. @ Klepnutím na OK zavřete dialogové okno a poté přidejte tlačítka, která na panelu nástrojů chybí. Microsoft Access poté aktualizuje panel nástrojů na nejnovější formát. @ 1 @ 1 @ 10064 @ 1
8061 Jste si jisti, že chcete obnovit výchozí nastavení na integrovaný panel nástrojů nebo panel nabídek | 1? @ Pokud jste dříve přizpůsobili, přesunuli, změnili viditelnost nebo jinak změnili panel nástrojů nebo panel nabídek nebo některou z nabídek, které kaskáda z ní, aplikace odebere vaše změny, vrátí původní tlačítka do původního pořadí a zobrazí nebo skryje panel nástrojů na základě původního nastavení. Chcete-li vrátit vestavěný panel nástrojů nebo panel nabídek do původního stavu, klikněte na Ano. @@ 19 @@@ 2
8063 Zdrojová aplikace neodpovídá. Chcete pokračovat v čekání? @ Kanál DDE byl zřízen, ale výměna dat nebyla dokončena po dobu uvedenou v nastavení Časový limit OLE / DDE v dialogovém okně Možnosti přístupu (klikněte na kartu Soubor a poté klikněte na Přístup Možnosti). @ * Chcete-li pokračovat v čekání na dokončení výměny dat, klikněte na Ano.
*? Chcete-li zrušit výměnu dat a zkusit to znovu později, klikněte na Ne. @ 20 @@@ 1
8064 Tato propojená tabulka obsahuje indexy, které používají nepodporované pořadí řazení. @ Pokud tuto tabulku upravíte, databázový stroj Microsoft Access nebude moci správně udržovat indexy tabulky. Ve výsledku se vaše data mohou zobrazit v nesprávném pořadí a funkce, které používají indexy tabulky, mohou mít neočekávané výsledky. @ Zkuste jednu z následujících možností:
* Zrušte tuto operaci. Pomocí aplikace, ve které byla tabulka vytvořena, znovu vytvořte indexy a nezapomeňte zadat pořadí řazení ASCII nebo International. Pak zkuste znovu propojit tabulky.
* Tuto tabulku používejte pouze pro čtení. @ 1 @ 1 @ 9057 @ 1
8065 Tabulku '| 1' nemůžete smazat, dokud nebudou odstraněny její vztahy k jiným tabulkám. @ Chcete, aby aplikace Microsoft Access nyní odstranila vztahy? @@ 19 @@@ 2
8067 Chcete trvale smazat |? @Kliknete-li na Ano, nebudete moci smazání vrátit zpět. @@ 19 @@@ 2
8069 Microsoft Access nemohl vytvořit vlastní panel nástrojů '| 1.' @@@ 1 @@@ 3
8071 Chcete odebrat zkomprimovanou databázi z ovládání zdrojového kódu? @@@ 19 @@@ 2
8072 Aby bylo možné tuto operaci dokončit, aplikace Microsoft Access musí zavřít | 1. @ Chcete, aby ji aplikace Microsoft Access nyní zavřela? @@ 19 @@@ 1
8073 Nemáte vyhrazeno | 1. @ Microsoft Access nemůže rezervovat objekt, když je otevřený, a nemůžete provádět změny designu, dokud jej nezkontrolujete. @ Pokud chcete u tohoto objektu provést změny návrhu nejprve uzavřete, zkontrolujte a znovu otevřete. @ 1 @@@ 1
8074 Aby bylo možné tuto operaci dokončit, aplikace Microsoft Access musí uložit | 1. @ Chcete, aby ji aplikace Microsoft Access uložila hned? @@ 19 @@@ 1
8075 Nemáte Data a Různé. Objekty rezervovány. Nelze vytvořit novou tabulku ani uložit změny na datovou stránku. @@@ 1 @@@ 1
8076 Chcete-li importovat tabulky, vztahy, nabídky, panely nástrojů, specifikace pro import / export nebo datové stránky, musíte mít Data a Různé. Objekty rezervovány. @@@ 1 @@@ 2
8077 Opravdu chcete snížit | | @@@ 19 @@@ 2
8078 Tento objekt bude odstraněn z vaší místní databáze, ale nikoli z ovládacího prvku zdrojového kódu. @ Při příštím získání této databáze z ovládacího prvku zdrojového kódu se objekt znovu objeví. Opravdu chcete odstranit místní objekt? @@ 20 @@@ 2
8079 Microsoft Access nebyl schopen přidat odkaz na typ library pro tuto kontrolu, protože Data a Různé Objekty nejsou rezervovány. @ Podívejte se na data a různé. Objekty a přidat odkaz na library '| 1'. @@ 1 @@@ 1
8080 Při pokusu o vytvoření propojené tabulky '|' došlo k chybě. @ Zkontrolujte, zda je zdrojová tabulka nebo soubor k dispozici, a poté zkuste operaci Data a různé. Objekty. @@ 1 @@@ 1
8081 Nastavili jste | | vlastnost Type na Popup, která změní panel nástrojů na místní nabídku. @ Místní nabídka zmizí, protože aplikace Microsoft Access přidá | 1 na panel nástrojů Místní nabídky. Chcete-li dokončit místní nabídku, zavřete list Vlastnosti panelu nástrojů, zobrazte panel nástrojů Místní nabídky, klikněte na kategorii Vlastní a poté přidejte požadované příkazy. @@ 2 @@@ 1
8082 Aby byla tato operace dokončena, aplikace Microsoft Access musí uložit | 1 do aktuální databáze. @ Chcete, aby ji aplikace Microsoft Access uložila hned? @@ 19 @@@ 2
8086 Při pokusu o přidání jednoho nebo více odkazů z projektu řízení zdrojového kódu došlo k chybě. @ The library nemusí být ve vašem počítači zaregistrováno. Zkontrolujte své reference na projekty a po registraci chybějících komponent, které tato databáze vyžaduje, přidejte všechny chybějící reference. @@ 1 @@@ 1
8087 Obnovení databáze vyžaduje, aby nikdo aktuálně databázi nepoužíval. @ Chcete zavřít všechny objekty, vybrat záložní soubor a obnovit databázi ze zálohy? @@ 19 @@@ 2
8088 Vyřazení databáze vyžaduje, aby ji nikdo v současné době nepoužíval. @ Chcete zavřít všechny otevřené objekty a zrušit databázi? @@ 19 @@@ 2
8090 Opravdu chcete odstranit tabulku konfliktů |? @ @ Tuto operaci nebudete moci vrátit zpět. @@ 19 @@@ 2
8091 Tato databáze je povolena pro publikaci. @ Chcete odstranit existující publikace a zrušit databázi? @@ 19 @@@ 2
8092 Přístup nemohl uložit váš projekt. @ Chcete zrušit operaci zavření?
* Chcete-li operaci zavření zrušit, klikněte na Ano.
* Chcete-li zavřít bez uložení, klikněte na Ne.
@@ 19 @@@ 2
8096 Aplikace Microsoft Access nemůže změnit pracovní adresář na ‚|1.'@ Zadejte prosím jiné než internetové umístění. @@ 1 @@@ 1
8097 Řetězec připojení této stránky určuje absolutní cestu. Stránka se možná nebude moci připojit k datům prostřednictvím sítě. Chcete-li se připojit přes síť, upravte připojovací řetězec a určete síťovou cestu (UNC). @ & Toto varování znovu nezobrazovat @ 553714119 @@@@ 1
8098 Váš počítač obnovil provoz po režimu kritického pozastavení. Jakékoli neuložené změny mohly být lost. Chcete-li zajistit správnou funkci, zavřete a znovu otevřete všechny soubory. RestarDoporučuje se Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
8100 Zpráva je stále více než jedna stránka široká. @ Chcete-li přizpůsobit sestavu na jednu stránku, zmenšete šířku zprávy nebo zvětšete šířku stránky. @ Šířku zprávy můžete zmenšit výběrem každého ovládacího prvku, který je nejvíce vpravo, přesunutím vlevo a odstranění dalšího prostoru pro zprávy. Možná to budete muset opakovat několikrát.
Šířku stránky můžete zvětšit úpravou možností nastavení stránky. @ 1 @@@ 1
8101 Zpráva je stále více než jedna stránka široká. @ Chcete-li přizpůsobit sestavu na jednu stránku, zmenšete šířku zprávy nebo zvětšete šířku stránky. @ Šířku zprávy můžete zmenšit výběrem každého ovládacího prvku, který je nejdále vlevo, přesunutím vpravo a odstranění nadbytečného prostoru pro zprávy. Možná to budete muset opakovat několikrát.
Šířku stránky můžete zvětšit úpravou možností nastavení stránky. @ 1 @@@ 1
8103 Chcete zrušit nevyřízené změny a odstranit odkaz na seznam |? @ Propojený seznam, který se pokoušíte odstranit, obsahuje změny, které nebyly uloženy na server. Stále chcete smazat propojený seznam a přijít o tyto nevyřízené změny? @@ 19 @@@ 2
8104 Zadané jméno je vyhrazené slovo. Vyhrazená slova mají specifický význam pro Microsoft Access nebo pro databázový stroj Microsoft Access. @Pokud použijete vyhrazené slovo, může se při odkazování na toto pole zobrazit chyba. @@ 5 @ 1 @ 141675 @ 1
8105 Aby se zadaná možnost projevila, musíte zavřít a znovu otevřít aktuální databázi.
8106 Šifrování pomocí blokové šifry není kompatibilní s uzamčením na úrovni řádků. Zamykání na úrovni řádků bude ignorováno.
8107 Aplikace Microsoft Access nemůže uložit databázi do formátu | 1. @ Zadané pořadí řazení databáze, | 2, není pro tarzískejte formát databáze. @@ 1 @@@ 1
8108 Před otevřením makra dat událostí musíte uložit změny do tabulky. @ Chcete uložit změny do tabulky? @@ 19 @@@ 2
8109 Pokud smažete |, smažete také všechna data a výběry dat, která je používají. @ Tuto akci nelze vrátit zpět. @ Opravdu chcete smazat |? @ 19 @@@ 2
8110 Pokud smažete |, smažete také všechna data a výběry dat, která je používají. @ Tuto akci nelze vrátit zpět. @ Opravdu chcete smazat | ?? & Smazat? & Zrušit @ 36 @@@ 2
8111 Zakázání veškerého připojení zabrání externím programům nebo sestavám v přístupu k aplikaci a může způsobit přerušení dalších aplikací. @ Opravdu chcete deaktivovat veškeré připojení? @@ 19 @@@ 2
8112 Microsoft Access vás teď nemůže připojit k databázi. Může to být způsobeno chybějícími ovladači nebo obecnějším problémem s kontaktováním serveru. Doporučujeme nainstalovat SQL Server Ovladače nativního klienta pro rok 2012, pokud ještě nejsou nainstalovány. @ Chcete, abychom otevřeli stránku, kde si nyní můžete tyto ovladače stáhnout? @@ 19 @@@ 2
8400 Databáze '|' je jen pro čtení. @ V této databázi nebudete moci ukládat změny provedené v definicích dat nebo objektů. @@ 3 @ 1 @ 9033 @ 1
8401 Nemůžete provádět změny v databázových objektech v databázi'|1.'@Tato databáze byla vytvořena v dřívější verzi aplikace Microsoft Access. @ Chcete-li tuto databázi převést na aktuální verzi aplikace, klepněte na kartu Soubor a poté klepněte na Převést. @ 3 @ 1 @ 9029 @ 0
8402 Soubor '|' již existuje. Chcete nahradit stávající soubor?
Pokud chcete zkomprimovat nebo převést na jiný název souboru, klikněte na Ne. Za možnost / compact nebo / convert v příkazovém řádku zadejte nový název souboru a spusťte příkaz znovu. @@ 20 @@@ 2
8403 Zadané nastavení je neplatné. @ Pořadí řazení databáze nelze aktualizovat.
Nastavení, které jste zadali pro možnost Nové pořadí řazení databáze (kategorie Přizpůsobit) v dialogovém okně Možnosti přístupu (klikněte na kartu Soubor a poté klikněte na Možnosti přístupu), není platné pořadí řazení pro verzi databáze, kterou komprimujete. @@ 1 @@@ 1
8404 Nelze otevřít '| 1' pro výhradní použití, protože jiný uživatel má otevřenou databázi nebo protože nemáte oprávnění k exkluzivnímu otevírání. @ Microsoft Access otevře databázi pro sdílený přístup. @@ 3 @@@ 1
8405 Tato databáze byla vytvořena pomocí předchozí verze aplikace Microsoft Access. @ - Databázi můžete sdílet s uživateli předchozích verzí aplikace Microsoft Access, některá vylepšení však nebudou k dispozici.
- Pomocí této verze aplikace Microsoft Access můžete otevřít databázi, prohlížet objekty a upravovat záznamy, ale změny designu budou deaktivovány.
- Chcete-li provést konstrukční změny, musíte použít dřívější verzi aplikace Microsoft Access, která podporuje starý formát databáze, nebo upgradovat databázi. @@ 1 @@@ 1
8406 Obsahuje první řádek vašich dat záhlaví sloupců? @@@ 20 @@@ 1
8409 Microsoft Access provedl zálohu databáze | 1 v | 2. Poznámka: Byly zálohovány pouze objekty související se serverem. Chcete-li projekt zálohovat, klikněte v nabídce Soubor na příkaz Zálohovat projekt
8410 Microsoft Access úspěšně obnovil databázi | 1 ze zálohy v | 2
8412 Název, který jste zadali, již existuje pro další zástupce v této skupině. @ Chcete nahradit existující zástupce '|?' @@ 20 @@@ 2
8414 V průběhu převodu došlo k jedné nebo více chybám. Chcete-li zobrazit souhrn těchto chyb, otevřete tabulku '| 1.. @@@ 2 @ 1 @ 553714191 @ 1
8415 Soubor HTML přidružený k tomuto odkazu byl přesunut, přejmenován nebo odstraněn. @ Soubor: '|'? & Aktualizovat odkaz ...? Zrušit @@ 35 @@@ 2
8416 Přejmenováním této uživatelem definované funkce odstraníte veškerá stávající oprávnění a rozšířené vlastnosti. @ Chcete dokončit akci přejmenování? @@ 20 @@@ 2
8417 Soubor '|' nelze otevřít, protože byl uzamčen jiným uživatelem. @ Zkuste to znovu, až bude soubor k dispozici. @@ 3 @@@ 1
8500 Formulář s objektem podformuláře nemůže mít vlastnost DefaultView nastavenou na Continuous Forms. @ Pokusili jste se přidat podformulář do formuláře v návrhovém zobrazení.
Microsoft Access resetuje vlastnost na jednotný formulář. @@ 1 @@@ 1
8501 Toto pole nemůžete upravit, protože je jen pro čtení. @ Některá pole, například vypočítané pole, jsou záměrná jen pro čtení. Jakékoli pole však lze číst, pouze pokud je jeho Locked vlastnost nastavena na Yes. @@ 1 @ 1 @ 865 @ 1
8502 Microsoft Access dosáhl konce záznamů. @ Chcete pokračovat v hledání od začátku? @@ 19 @@@ 2
8503 Microsoft Access dosáhl začátku záznamů. @ Chcete pokračovat v hledání od konce? @@ 19 @@@ 2
8504 Microsoft Access dokončil prohledávání záznamů. Vyhledaná položka nebyla nalezena. @@@ 1 @@@ 1
8505 Chcete pokračovat v hledání nebo nahrazení? @@@ 19 @@@ 2
8507 Není dostatek paměti k provedení makra, které aktualizuje aktivní filtr. @ Microsoft Access zavírá okno Filtr.
Ukončete nepotřebné programy. Potom zkuste znovu otevřít okno Filtr.
Další informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@@ 3
8508 Microsoft Access nemůže najít'|1.'@Textový řetězec, který jste zadali do pole Najít, nelze vyhodnotit proti aktuálnímu poli. @ Znovu zadejte textový řetězec, aby odpovídal datovému typu pole. @ 1 @@@ 1
8509 Tuto operaci Nahradit nebudete moci vrátit zpět. @ Není dostatek volné paměti pro použití příkazu Zpět.
Chcete pokračovat? @@ 19 @@@ 2
8510 Aplikace Microsoft Access nemůže uložit aktuální záznam. @ Chcete vrátit zpět změny záznamu a pokračovat v operaci Vložit? @@ 19 @@@ 2
8511 Záznamy, které Microsoft Access nemohl vložit, byly vloženy do nové tabulky s názvem'|1.'@V navigačním podokně otevřete novou tabulku, abyste viděli nepokládané záznamy.
Po vyřešení problémů, které vedly k chybám vložení, zkopírujte a vložte záznamy z nové tabulky. @@ 1 @@@ 1
8512 Žádné názvy polí, které jste vložili do schránky, se neshodují s názvy polí ve formuláři. @ Microsoft Access považuje data v prvním řádku schránky za názvy polí. Pokud jste zkopírovali data z jiné aplikace, místo názvů polí mohl místo nich přijít první řádek dat.
Chcete vložit názvy polí v pořadí, které jste definovali pomocí příkazu Pořadí záložek? @@ 21 @ 1 @ 11022 @ 2
8513 Některé názvy polí pro data, která jste se pokusili vložit, se neshodují s názvy polí ve formuláři. @ Microsoft Access považuje data v prvním řádku schránky za názvy polí. V tomto případě se některé z těchto názvů polí neshodují s názvy polí ve formuláři.
Chcete vložit pouze ta data, jejichž názvy se shodují s názvy polí ve schránce? @@ 19 @ 1 @ 11022 @ 2
8514 Chcete potlačit další chybové zprávy, které vám říkají, proč nelze záznamy vložit? @ Pokud kliknete na Ne, zobrazí se zpráva pro každý záznam, který nelze vložit. @@ 13 @@@ 2
8515 Zkopírovali jste velké množství dat do schránky. @ Při kopírování dat do schránky se zkopíruje pouze odkaz na objekt. Pokud však zavřete zdrojový dokument, aplikace Microsoft Access musí vložit všechna data z jeho zdroje. V závislosti na množství dat to může nějakou dobu trvat.
Chcete tato data uložit do schránky? @@ 19 @@@ 2
8516 Vybrali jste více záznamů, než je možné zkopírovat do schránky najednou. @ Rozdělte záznamy do dvou nebo více skupin a poté zkopírujte a vložte jednu skupinu najednou.
Maximální počet záznamů, které můžete vložit najednou, je přibližně 65,000 1. @@ 1 @@@ XNUMX
8517 Chcete potlačit další chybové zprávy, které vám říkají, proč nelze záznamy mazat? @ Pokud kliknete na Ne, zobrazí se zpráva pro každý záznam, který nelze odstranit. @@ 13 @@@ 2
8518 Tuto operaci Nahradit nebudete moci vrátit zpět. @ Chcete pokračovat? @@ 19 @@@ 2
8519 Chystáte se smazat | záznamy. @ Pokud kliknete na Ano, nebudete moci tuto operaci smazání vrátit zpět.
Opravdu chcete tyto záznamy smazat? @@ 19 @@@ 2
8520 Chystáte se vložit | záznamy. @ Opravdu chcete tyto záznamy vložit? @@ 19 @@@ 2
8521 Tuto operaci Odstranit nebudete moci vrátit zpět. @ Příkaz Zpět nebude k dispozici, protože tato operace je příliš velká nebo není dostatek volné paměti.
Chcete tyto položky smazat? @@ 19 @@@ 2
8522 Používají se všechny časovače. @ Nastavte vlastnost TimerInterval zpět na nulu, abyste mohli stardalší časovač. @@ 2 @ 1 @ 6342 @ 1
8523 Chcete odstranit informace o vlastní paletě z tohoto formuláře nebo sestavy a vrátit se k výchozí paletě? @@@ 20 @@@ 2
8524 Chcete odebrat tento obrázek z tohoto ovládacího prvku? @@@ 20 @@@ 2
8525 Vzdálená data nejsou přístupná. @ Pokusili jste se otevřít formulář nebo sestavu, která obsahuje funkci DDE nebo DDESend ve vypočítaném ovládacím prvku, který určuje serverovou aplikaci OLE.
Chceš start aplikace |? @@ 19 @@@ 2
8526 Microsoft Access narazil na problém při pokusu o přepnutí zobrazení a musí toto okno zavřít. @@@ 1 @@@ 1
8527 Chcete odstranit sekci skupiny pro databázový objekt '|' a jeho obsah? @ Záhlaví nebo zápatí skupiny, které chcete smazat, obsahuje ovládací prvky, které budou smazány spolu s oddílem. @@ 20 @@@ 2
8528 Odstraněním těchto sekcí odstraníte také všechny ovládací prvky v nich. Tuto akci nebudete moci vrátit zpět. @ Chcete tyto sekce přesto smazat? @@ 20 @@@ 2
8529 Úroveň seskupení, kterou se pokoušíte odstranit, má záhlaví skupiny nebo sekci zápatí skupiny. Tato část obsahuje ovládací prvky, které budou také smazány. @ Chcete pokračovat? @@ 20 @@@ 2
8530 Vztahy, které určují kaskádové odstranění, budou pravděpodobně způsobovat | záznamy v této tabulce spolu se souvisejícími záznamy v souvisejících tabulkách, které mají být odstraněny. @ Opravdu chcete tyto záznamy odstranit? @@ 21 @ 1 @ 9096 @ 2
8531 Šířka sekce je větší než šířka stránky a v dalším prostoru nejsou žádné položky, takže některé stránky mohou být prázdné. @ Například šířka zprávy může být širší než šířka stránky. @@ 3 @@@ 1
8532 Chcete odstranit tento obrázek z formuláře? @@@ 20 @@@ 2
8533 Některá data se nemusí zobrazit. @ Na stránce není dostatek vodorovného prostoru pro zadaný počet sloupců a mezery mezi sloupci. @ V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vzhled stránky, klepněte na kartu Sloupce a poté snižte počet sloupců nebo velikost sloupců. @ 3 @@@ 1
8534 Když tento formulář nebo sestavu uložíte, veškerý kód za ní bude odstraněn. @ Vlastnost HasModule jste nastavili na Ne, čímž vytvoříte formulář nebo sestavu, která se otevře rychleji. Makra přidružená k tomuto formuláři nebo sestavě nebudou ovlivněna, ani nebude kódováno v samostatných modulech, které jsou volány z tohoto seznamu vlastností. @ Opravdu to chcete udělat? @ 20 @@@ 2
8539 Vztahy, které určují kaskádové odstranění, způsobí odstranění záznamů v této tabulce a v souvisejících tabulkách. @ Opravdu chcete tyto záznamy odstranit? @@ 21 @ 1 @ 9096 @ 2
8540 Chystáte se smazat jeden nebo více záznamů. @ Pokud kliknete na Ano, nebudete moci tuto operaci smazání vrátit zpět.
Opravdu chcete tyto záznamy smazat? @@ 19 @@@ 2
8541 Microsoft Access nemohl provést operaci odstranění. Během operace odstranění došlo k chybě, nebyly odstraněny žádné záznamy.
8542 Microsoft Access nezjistil vztah mezi poli, která jste vybrali. @ Chcete nyní vytvořit vztah pro vás? @@ 19 @@@ 3
8544 Tuto operaci vložení nebudete moci vrátit zpět. @ Chcete pokračovat? @@ 19 @@@ 2
8546 Před exportem dat do XML je třeba nejprve uložit aktuální objekt. @Chcete uložit '|' a poté pokračovat? @@ 19 @@@ 2
8547 Chcete uložit změny provedené v makru a aktualizovat vlastnost? @@@ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
8548 K dokončení této operace musí Access upravit vlastnost RecordSource aktuálního formuláře nebo sestavy. @ Access vytvoří nový dotaz a vloží jej přímo do vlastnosti RecordSource formuláře nebo sestavy. Formulář nebo zpráva již nebudou založeny na znaku „| dotaz. @ Chcete tuto změnu přijmout? @ 19 @@@ 2
8549 Tato tabulka obsahuje jedno nebo více vyhledávacích polí. Zobrazené hodnoty pro vyhledávací pole nelze změnit pomocí operace Nahradit. @@@ 1 @ 1 @ 865 @ 1
8550 Tabulka nebo dotaz potřebný k vytvoření nového formuláře, sestavy nebo dotazu je aktuálně otevřen v návrhovém zobrazení. @ Uložte nebo zahoďte změny této tabulky nebo dotazu a otevřete je v zobrazení datového listu, potom to zkuste znovu. @@ 1 @ @@ 1
8551 Chcete odstranit tento obrázek ze zprávy? @@@ 20 @@@ 2
8552 Chcete uložit změny provedené v makru uložením tabulky? @@@ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
9502 Microsoft Access nebude moci tuto akci ani následné akce vrátit zpět. Chcete-li zpřístupnit více zdrojů, aby Access mohl zaznamenávat další akce návrhu, zavřete a znovu otevřete toto okno. @Chcete přesto pokračovat? @@ 19 @@@ 2
9504 Soubor '|' není čitelný databázovým strojem Access. @ Pokud si myslíte, že máte platnou databázi Accessu, je to most pravděpodobně kvůli nedávné změně formátu souboru. Chcete se pokusit upgradovat formát databáze? @@ 19 @@@ 2
9505 Microsoft Access zjistil, že tato databáze je v nekonzistentním stavu, a pokusí se ji obnovit. Během tohoto procesu bude vytvořena záložní kopie databáze a všechny obnovené objekty budou umístěny do nové databáze. Access poté otevře novou databázi. Názvy objektů, které nebyly úspěšně obnoveny, budou zaznamenány v tabulce „„ Chyby obnovy ““. @@@ 1 @@@ 2
9507 Microsoft Access nemohl načíst všechny library moduly. @@@ 1 @@@ 1
9508 Microsoft Access nemohl zavřít databázi'|1.'@Vaše poslední změna možná nebyla uložena, protože záznam byl uzamčen jiným uživatelem. Abyste zabránili ztrátě dat, počkejte, až druhý uživatel dokončí úpravy záznamu, a poté znovu klikněte na OK. Pokud kliknete na Zrušit, ztratíte neuložené změny. @@ 3 @@@ 2
9509 Tento příkaz nemůžete vrátit zpět a po jeho dokončení nebudete moci tento objekt upravovat. @ Chcete přesto pokračovat? @@ 19 @@@ 2
9511 | @@@ 1 @@@ 1
9513 Microsoft Access nemohl úplně opravit tabulku '| 1' a odstranil některé hodnoty polí Memo, OLE Object nebo Hyperlink. @ Chcete-li data obnovit, obnovte je ze záložní kopie databáze.
Upozorňujeme, že data ve odstraněném poli mohla být poškozena chybným sektorem na pevném disku. Další informace o kontrole povrchu disku, souborů a složek ohledně chyb naleznete v rejstříku nápovědy systému Windows pro „kontrolu chyb disku“. @@ 1 @@@ 1
9514 Jeden nebo více záznamů nebylo možné obnovit a byly odstraněny z '|' tabulka. @@@ 1 @@@ 1
9515 „|“ stůl byl zkrácen; data byla lost. @@@ 1 @@@ 1
9516 Jeden nebo více indexů z '|' tabulku nelze opravit a byla odstraněna. @@@ 1 @@@ 1
9517 Příkaz Uložit jako nemůže zpracovat žádné podformuláře obsažené ve vaší sestavě. @ Chcete přesto pokračovat? @@ 19 @@@ 2
9518 Při přidávání tohoto slova do vlastního slovníku došlo k chybě. @ * Soubor slovníku může být jen pro čtení.
* Může dojít k chybě disku. @@ 1 @@@ 1
9519 Při přidávání tohoto slova do seznamu Změnit vše došlo k chybě. @ Slovník může být plný. @@ 1 @@@ 1
9520 Při přidávání slova do seznamu Ignorovat vše došlo k chybě. @ Slovník může být plný. @@ 1 @@@ 1
9521 Zadané slovo je příliš velké. @ Slova nesmí přesáhnout 64 znaků. @@ 1 @@@ 1
9523 Aplikace Microsoft Access nemůže otevřít vlastní slovník '| 1'. @@@ 1 @@@ 1
9524 Microsoft Access nemůže starKontrola pravopisu, protože není nainstalována. @@@ 1 @@@ 1
9525 Aplikace Microsoft Access nemůže otevřít hlavní soubor slovníku. @ Ověřte, zda byl tento soubor správně nainstalován. @@ 1 @@@ 1
9526 Kontrola pravopisu funguje pouze u textových polí, která obsahují textová data. @ Pokoušíte se zkontrolovat pole s jiným datovým typem než Text nebo Memo. @@ 1 @@@ 1
9527 Kontrola pravopisu nemůže pokračovat; nejprve musíte vybrat data z tabulky, dotazu, zobrazení, uložené procedury nebo formuláře. @@@ 1 @@@ 1
9529 Microsoft Access nemůže spustit kontrolu pravopisu, protože data v tomto formuláři nebo dotazu nelze aktualizovat. @@@ 2 @ 1 @ 9932 @ 1
9530 Došlo k chybě při pokusu o úpravu obsahu pole'|.'@ Pole může být uzamčeno nebo jen pro čtení, nebo nemáte oprávnění jej měnit. Informace o bezpečnostních oprávněních a o tom, kdo je může změnit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
9532 „|“ pole nelze upravit, protože je to pole jen pro čtení. @@@ 1 @@@ 1
9533 Při pokusu o přidání dvojice slov do seznamu automatických oprav došlo k chybě. @@@ 1 @@@ 1
9534 Aktuální výběr neobsahuje žádná pole, u kterých lze zkontrolovat pravopisné chyby. @ Pravopis ovládacích prvků textového pole můžete zkontrolovat pomocí datových typů Text nebo Memo. @@ 1 @@@ 1
9535 Zadali jste neplatný hlavní slovník. @ Vyberte prosím platný záznam. @@ 1 @@@ 1
9536 Kontrola pravopisu je dokončena. @@@ 1 @@@ 1
9537 Musíte restart Kontrola pravopisu, aby se změna slovníku projevila. @@@ 1 @@@ 1
9539 Zadali jste slovo, které se nenachází v hlavním nebo vlastním slovníku. @ Chcete použít toto slovo a pokračovat v kontrole? @@ 20 @@@ 1
9541 Kontrola pravopisu nemůže vrátit zpět vaši poslední změnu. @ Data v poli '|' byl upraven jiným uživatelem. Chcete-li obnovit kontrolu pravopisu, klikněte na OK. @@ 1 @@@ 1
9542 Tato databáze musí být uzavřena, než budete moci vytvořit repliku. @ Chcete, aby aplikace Microsoft Access tuto databázi zavřela a vytvořila repliku?
Pokud budete pokračovat, aplikace Microsoft Access zavře vaši databázi a převede ji na předlohu designu. Velikost databáze se může zvětšit. @@ 19 @@@ 2
9543 Převaděč Hangul Hanja nemůže pokračovat. Neexistují žádná data Hangul nebo Hanja k převodu. @@@ 1 @@@ 1
9544 Microsoft Access nemůže zaregistrovat vlastní slovník '| 1'. @@@ 1 @@@ 1
9545 Po převedení tohoto souboru na formát souboru Access 2002 - 2003 nelze nový soubor sdílet s uživateli Access 2000 nebo Access 97. @ Další informace o převodu získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9547 Po převedení tohoto souboru do formátu souboru Access 2000 nelze nový soubor sdílet s uživateli Access 97. @ Veškeré funkce specifické pro Access 2002 nebo novější nebudou v Accessu 2000 k dispozici. @ Další informace o převodu získáte kliknutím na Nápověda. @ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9548 Po převedení tohoto souboru na formát souboru Access 97 budou všechny funkce specifické pro Access 2000 nebo novější lost. @ Další informace o převodu získáte kliknutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9549 Tato databáze byla upgradována na formát souboru Access 2007. Novou databázi nelze sdílet s uživateli aplikace Access 2003 nebo starších verzí. @ Další informace o převodu získáte kliknutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9550 Vlastnost Textový formát vázaného pole '|' aktuálně není formátovaný text. Před změnou vlastnosti tohoto ovládacího prvku byste měli změnit vlastnost Textový formát pole tabulky. Pokud změníte vlastnost Textový formát tohoto ovládacího prvku na formátovaný text před změnou vlastnosti vázaného pole, nemusí se zobrazit některá data, která nejsou platná ve formátu HTML. @ Chcete pokračovat? @@ 19 @@@ 2
9551 Vlastnost Textový formát vázaného pole '|' aktuálně není prostý text. Před změnou vlastnosti tohoto ovládacího prvku byste měli změnit vlastnost Textový formát pole tabulky. Pokud změníte vlastnost Textový formát tohoto ovládacího prvku na Prostý text před změnou vlastnosti vázaného pole, mohou se některá data zobrazit jako značky HTML. @ Chcete pokračovat? @@ 19 @@@ 2
9552 Aplikace je již synchronizována se serverem.
9553 Existují nevyřízené aktualizace této aplikace, které je třeba použít, než budete moci uložit změny na server. Chcete nyní použít tyto aktualizace?
9554 Stránka '|' již existuje. Vyberte prosím jiné jméno.
9555 Tento soubor připojení obsahuje definice, které jsou v konfliktu s připojeními již nainstalovanými ve vaší databázi.
Kliknutím na OK přepíšete existující definici připojení. Kliknutím na Storno zachováte existující definici připojení a zrušíte instalaci.
9556 Odstranění tohoto objektu z databáze způsobí, že přidružené propojené tabulky a výrazy přestanou fungovat.
10000 Nejprve musíte uložit tabulku. @ Chcete tabulku uložit hned? @@ 19 @@@ 1
10001 Nejprve musíte uložit pohled. @ Chcete nyní uložit pohled? @@ 19 @@@ 1
10002 Nejprve musíte uložit uloženou proceduru. @ Chcete nyní uložit uloženou proceduru? @@ 19 @@@ 1
10003 Nejprve musíte uložit dotaz. @ Chcete nyní uložit dotaz? @@ 19 @@@ 1
10004 Chcete trvale smazat vybraná pole a všechna data v polích? @ Chcete-li pole trvale smazat, klikněte na Ano. @@ 19 @@@ 2
10005 Není definován žádný primární klíč. @ Ačkoli primární klíč není vyžadován, důrazně se doporučuje. Tabulka musí mít primární klíč, abyste mohli definovat vztah mezi touto tabulkou a dalšími tabulkami v databázi.
Chcete nyní vytvořit primární klíč? @@ 13 @@@ 2
10006 Změna na tento datový typ vyžaduje odstranění jednoho nebo více indexů. @ Nový typ pole, který jste vybrali, neumožňuje indexy. Pokud kliknete na Ano, aplikace Microsoft Access odstraní indexy, které obsahují toto pole. @ Chcete změnit datový typ a odebrat indexy? @ 20 @@@ 2
10007 Odstranění pole '| 1' vyžaduje, aby aplikace Microsoft Access odstranila primární klíč. @ Chcete toto pole přesto odstranit? @@ 19 @@@ 2
10008 Odstranění pole '| 1' vyžaduje, aby aplikace Microsoft Access odstranila jeden nebo více indexů. @ Pokud kliknete na Ano, bude aplikace Microsoft Access odstranit pole a všechny jeho indexy.
Chcete toto pole přesto smazat? @@ 19 @@@ 2
10009 Buď objekt vázaný na tabulku '|' je otevřený nebo jiný uživatel má otevřenou tabulku. Chcete tabulku otevřít jen pro čtení? @ Chcete-li tabulku otevřít jen pro čtení, klikněte na Ano. @ Chcete-li tabulku otevřít jako pro čtení / zápis, klikněte na Ne, ujistěte se, že tabulka a všechny objekty s ní spojené jsou zavřené a poté jej zkuste znovu otevřít v návrhovém zobrazení. @ 19 @@@ 2
10010 Tabulka '|' je propojená tabulka, jejíž design nelze upravit. Chcete-li přidat nebo odebrat pole nebo změnit jejich vlastnosti nebo datové typy, musíte tak učinit ve zdrojové databázi. @ Chcete ji přesto otevřít? @@ 19 @@@ 2
10011 Při převodu dat došlo k chybě. @ Obsah polí v | 1 záznamech byl smazán.
Chcete přesto pokračovat? @@ 19 @@@ 2
10012 Microsoft Access nemůže načíst vlastnosti polí ze systémových tabulek. @ Tuto databázi je třeba opravit. Pokud kliknete na Ano, aplikace Microsoft Access otevře tabulku v návrhovém zobrazení. Nastavení vlastností FieldName, DataType, FieldSize, Indexed a Primary zůstane nedotčeno, ale nastavení dalších vlastností pole bude lost.
Můžete se pokusit předefinovat lost vlastnosti, ale doporučujeme obnovit databázi ze záložní kopie nebo ji zavřít a použít příkaz Kompaktní a opravit databázi (klikněte na kartu Soubor a přejděte na příkaz Spravovat).
Chcete pokračovat? @@ 20 @@@ 1
10013 Microsoft Access nemůže uložit změny vlastností pro propojené tabulky. @ Chcete přesto pokračovat? @@ 19 @@@ 2
10014 Microsoft Access nemohl připojit všechna data k tabulce. @ Obsah polí v | 1 záznamech byl odstraněn a | 2 záznamy byly lost kvůli klíčovým porušením.
* Pokud byla data odstraněna, data, která jste vložili nebo importovali, neodpovídají datovým typům polí nebo vlastnosti FieldSize v cílové tabulce.
* Pokud by záznamy byly lost, buď vložené záznamy obsahují hodnoty primárního klíče, které již existují v cílové tabulce, nebo porušují pravidla referenční integrity pro vztah definovaný mezi tabulkami.
Chcete přesto pokračovat? @@ 22 @ 1 @ 922 @ 1
10015 Změna na tento datový typ vyžaduje odebrání primárního klíče. @ Chcete přesto pokračovat? @@ 19 @@@ 2
10016 Některá data mohou být lost. @ Velikost jednoho nebo více polí byla změněna na kratší velikost. Pokud jsou data lost, v důsledku toho mohou být porušena ověřovací pravidla.
Chcete přesto pokračovat? @@ 20 @@@ 2
10017 V počítači není místo na disku. @ Tuto vloženou přílohu nebudete moci vrátit zpět. Chcete přesto pokračovat? @@ 19 @@@ 2
10018 Microsoft Access nemohl připojit všechna data k tabulce. @ Obsah polí v | 1 záznamech byl odstraněn a | 2 záznamy byly lost kvůli klíčovým porušením.
* Pokud byla data odstraněna, data, která jste vložili nebo importovali, neodpovídají datovým typům polí nebo vlastnosti FieldSize v cílové tabulce.
* Pokud by záznamy byly lost, vložené záznamy obsahují hodnoty primárního klíče, které již existují v cílové tabulce, nebo porušují pravidla referenční integrity pro vztah definovaný mezi tabulkami. @@ 2 @ 1 @ 922 @ 1
10019 Microsoft Access nemůže najít databázi obsahující propojenou tabulku'|1.'@Vlastnosti nastavené v aplikaci Microsoft Access pro propojenou tabulku budou lost.
Chcete přesto pokračovat v převodu? @@ 19 @@@ 2
10020 Pravidla integrity dat byla změněna; stávající data nemusí být pro nová pravidla platná. @ Tento proces může trvat dlouho. Chcete, aby byla stávající data otestována pomocí nových pravidel? @@ 13 @@@ 2
10021 Existující data porušují nové pravidlo ověřování záznamů. @ Chcete pokračovat v testování s novým pravidlem?
* Chcete-li zachovat nové pravidlo a pokračovat v testování, klikněte na Ano.
* Chcete-li se vrátit ke starému pravidlu a pokračovat v testování, klikněte na Ne.
* Chcete-li ukončit testování, klikněte na Zrušit. @@ 13 @@@ 1
10022 Existující data porušují nové nastavení vlastnosti '| 1' pro pole'|2.'@Chcete pokračovat v testování s novým nastavením?
* Chcete-li zachovat nové nastavení a pokračovat v testování, klikněte na Ano.
* Chcete-li se vrátit ke starému nastavení a pokračovat v testování, klikněte na Ne.
* Chcete-li ukončit testování, klikněte na Zrušit. @@ 13 @@@ 2
10023 Microsoft Access odstraněn | 1 indexy v převedených polích. @ Některá data se nepřevedla správně. @@ 1 @@@ 1
10024 Nejprve musíte uložit tabulku. @ Microsoft Access nebude moci otestovat vaše data, dokud neuložíte provedené změny designu.
Chcete tabulku uložit nyní? @@ 19 @@@ 2
10025 Tato operace otestuje pravidla záznamu a pole v tabulce, stejně jako vlastnosti Povinné a AllowZeroLength u všech dat v tabulce. @ Tento proces může trvat dlouho.
Chcete přesto pokračovat? @@ 19 @@@ 2
10026 Všechna data byla platná pro všechna pravidla. @@@ 1 @@@ 1
10027 Existující data porušují nové pravidlo ověřování záznamů. @ Chcete pokračovat v testování dat pomocí tohoto nového pravidla?
* Chcete-li pokračovat v testování dalších porušení nových pravidel, klikněte na Ano.
* Chcete-li pokračovat v testování pouze starých ověřovacích pravidel, klikněte na Ne.
* Chcete-li ukončit testování, klikněte na Zrušit. @@ 13 @@@ 2
10028 Existující data porušují vlastnost '| 1' pro pole'|2.'@Pokud budete pokračovat v testování, aplikace Microsoft Access vás bude informovat, pokud data porušují jakékoli jiné nastavení vlastností v tabulce.
Chcete pokračovat v testování? @@ 19 @@@ 2
10030 Není definován žádný primární klíč. @ Ačkoli primární klíč není vyžadován, důrazně se doporučuje. Tabulka musí mít primární klíč, abyste mohli definovat vztahy mezi touto tabulkou a dalšími tabulkami v databázi.
Chcete se vrátit k návrhu tabulky a přidat primární klíč hned? @@ 13 @@@ 2
10031 Nejprve musíte funkci uložit. @ Chcete ji nyní uložit? @@ 19 @@@ 1
10032 Toto pole bude převedeno na prostý text a veškeré formátování v tomto poli bude odstraněno. @ Chcete převést sloupec na prostý text? @@ 20 @@@ 2
10033 Toto pole bude převedeno na formát RTF a všechna data, která obsahuje, budou kódována ve formátu HTML. @ Pokud vaše data již obsahují platný formát RTF ve formátu HTML, můžete odstranit jakékoli další kódování kódu HTML pomocí funkce PlainText v aktualizačním dotazu. @ Provést chcete převést sloupec na formát RTF? @ 20 @@@ 2
10034 Varování: Tato změna způsobí celou historii sloupce '|' být lost. @ Chcete pokračovat? @@ 19 @@@ 2
10035 Po této změně nebudete moci přepnout zpět na aktuální datový typ. @ Chcete pokračovat s touto změnou datového typu? @@ 19 @@@ 1
10250 V datovém listu nemůžete vytisknout posouvatelné (nezmrazené) sloupce. @ Zmrazené sloupce jsou širší než stránka. Chcete tisknout pouze zmrazené sloupce? @ Pokud chcete tisknout nezmrazené sloupce, vyzkoušejte jeden nebo více z následujících postupů:
* Snižte šířku sloupců a zvyšte výšku řádků zmrazených sloupců.
* V dialogovém okně Vlastnosti tiskárny změňte orientaci stránky na Na šířku.
* Snižte velikost levého a pravého okraje stránky v dialogovém okně Vzhled stránky. @ 21 @ 1 @ 9172 @ 2
10251 Nadpis sloupce je příliš vysoký, aby se vešel na stránku. Část nadpisu bude oříznuta. @ Chcete vytisknout neúplný nadpis? @ Chcete-li zabránit oříznutí nadpisů, vyzkoušejte jeden nebo více z následujících postupů:
* V dialogovém okně Vlastnosti tiskárny změňte orientaci stránky na Portrét.
* V dialogovém okně Vzhled stránky zmenšete velikost horního a spodního okraje stránky. @ 19 @@@ 2
10252 Alespoň jeden sloupec je příliš široký, aby se vešel na stránku. Data v tomto sloupci budou oříznuta. @ Chcete vytisknout sloupec s neúplnými daty? @ Chcete-li zabránit oříznutí dat, vyzkoušejte jeden nebo více z následujících postupů:
* Snižte šířku sloupce a zvyšte výšku řádku.
* V dialogovém okně Vlastnosti tiskárny změňte orientaci stránky na Na šířku.
* V dialogovém okně Vzhled stránky zmenšete velikost levého a pravého okraje stránky. @ 19 @@@ 2
10253 Výška řádku přesahuje mezeru mezi horním a dolním okrajem. @ Chcete vytisknout sloupce s neúplnými daty? @ Chcete-li zabránit oříznutí dat, vyzkoušejte jeden nebo více z následujících kroků:
* Zvětšete šířku sloupce a zmenšete výšku řádku.
* V dialogovém okně Vlastnosti tiskárny změňte orientaci stránky na Portrét.
* V dialogovém okně Vzhled stránky zmenšete velikost horního a spodního okraje stránky. @ 19 @@@ 2
10500 Chystáte se spustit aktualizační dotaz, který upraví data v tabulce. @ Opravdu chcete spustit tento typ akčního dotazu?
Informace o tom, jak zabránit zobrazení této zprávy při každém spuštění akčního dotazu, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10501 Chystáte se spustit připojovací dotaz, který upraví data ve vaší tabulce. @ Jste si jisti, že chcete spustit tento typ akčního dotazu?
Informace o vypnutí potvrzovacích zpráv pro odstranění dokumentů naleznete v nápovědě. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10502 Chystáte se spustit dotaz na vytvoření tabulky, který upraví data v tabulce. @ Jste si jisti, že chcete spustit tento typ akčního dotazu?
Informace o tom, jak zabránit zobrazení této zprávy při každém spuštění akčního dotazu, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10503 Chystáte se spustit dotaz na odstranění, který upraví data v tabulce. @ Opravdu chcete spustit tento typ akčního dotazu?
Informace o tom, jak zabránit zobrazení této zprávy při každém spuštění akčního dotazu, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10504 Chystáte se spustit dotaz na definici dat, který může upravit data v tabulce. @ Jste si jisti, že chcete spustit tento typ dotazu SQL?
Pokud ne, klikněte na Ne a poté dotaz upravte nebo zavřete, aby se spustil později. @@ 19 @@@ 2
10505 Chystáte se aktualizovat | řádky. @ Jakmile kliknete na Ano, nelze změny vrátit pomocí příkazu Zpět.
Opravdu chcete tyto záznamy aktualizovat? @@ 19 @@@ 2
10506 Chystáte se přidat | řádky. @ Jakmile kliknete na Ano, nelze změny vrátit pomocí příkazu Zpět.
Opravdu chcete přidat vybrané řádky? @@ 19 @@@ 2
10507 Chystáte se vložit | řádky do nové tabulky. @ Jakmile kliknete na Ano, nelze změny vrátit pomocí příkazu Zpět.
Opravdu chcete vytvořit novou tabulku s vybranými záznamy? @@ 19 @@@ 2
10508 Chystáte se smazat | řádky ze zadané tabulky. @ Jakmile kliknete na Ano, nelze změny vrátit pomocí příkazu Zpět.
Opravdu chcete smazat vybrané záznamy? @@ 19 @@@ 2
10509 Microsoft Access nemůže aktualizovat všechny záznamy v aktualizačním dotazu. @ Microsoft Access neaktualizoval | 1 pole z důvodu selhání převodu typu, | 2 záznamy z důvodu porušení klíčů, | 3 záznamy ) kvůli porušení zámku a | 4 záznamů z důvodu porušení pravidla ověření.
Chcete i nadále spouštět tento typ akčního dotazu?
Chcete-li chyby ignorovat a spustit dotaz, klikněte na Ano.
Vysvětlení příčin porušení naleznete v nápovědě. @@ 21 @ 1 @ 10019 @ 2
10510 Microsoft Access nemůže připojit všechny záznamy v připojovacím dotazu. @ Microsoft Access set | 1 field (s) to Null due to a type conversion failure, and it doesn't add | 2 record (s) to the table due to porušení klíčů, | 3 záznamy z důvodu porušení zámku a | 4 záznamy z důvodu porušení pravidla ověření.
Chcete přesto spustit akční dotaz?
Chcete-li chyby ignorovat a spustit dotaz, klikněte na Ano.
Vysvětlení příčin porušení naleznete v nápovědě. @@ 21 @ 1 @ 10020 @ 2
10511 Aplikace Microsoft Access nemůže přidat všechny záznamy v aktualizačním nebo připojovacím dotazu. @ Nastavila | 1 pole na Null kvůli chybě převodu typu.
Selhání převodu typu je způsobeno, když data v jednom nebo více polích neodpovídají vlastnosti DataType nebo FieldSize v cílové tabulce. Tuto chybu způsobí například ponechání prázdných polí v poli Ano / Ne nebo zadávání textu do číselného pole.
Chcete chyby ignorovat a přesto spustit aktualizaci nebo připojit dotaz?
Chcete-li chyby ignorovat a spustit dotaz, klikněte na Ano. @@ 19 @ 1 @ 922 @ 2
10512 Microsoft Access nemůže smazat | 2 záznamy v mazacím dotazu kvůli porušení klíčů a | 3 záznamy kvůli porušení zámku. @ Chcete přesto spustit tento akční dotaz?
Chcete-li chyby ignorovat a spustit dotaz, klikněte na Ano.
Vysvětlení příčin porušení naleznete v nápovědě. @@ 21 @ 1 @ 10016 @ 2
10513 Stávající | budou před spuštěním dotazu smazány. @ Chcete přesto pokračovat? @@ 20 @@@ 2
10514 Nebudete moci vrátit změny, které tento akční dotaz chystá provést v datech v propojené tabulce nebo tabulkách. @ Chcete tento akční dotaz přesto spustit? @@ 19 @@@ 2
10515 Microsoft Access nemohl aktualizovat všechny záznamy v aktualizačním dotazu. @ Microsoft Access neaktualizoval | 1 pole z důvodu selhání převodu typu, | 2 záznamy z důvodu porušení klíčů, | 3 záznamy ) kvůli porušení zámku a | 4 záznamů z důvodu porušení pravidla ověření.
Vysvětlení příčin porušení naleznete v nápovědě. @@ 2 @ 1 @ 10019 @ 1
10516 Microsoft Access nemůže připojit všechny záznamy k tabulce. @ Microsoft Access nastavil | 1 pole na Null kvůli chybě převodu typu a nepřidal | 2 záznamy kvůli porušení klíčů, | 3 záznamy z důvodu porušení zámku a | 4 záznamy z důvodu porušení pravidla ověření.
Vysvětlení příčin porušení naleznete v nápovědě. @@ 2 @ 1 @ 10020 @ 1
10517 Aplikace Microsoft Access nemůže přidat všechny záznamy v dotazu na vytvoření tabulky. @ Nastavila | 1 pole na Null kvůli chybě převodu typu.
Selhání převodu typu je způsobeno, když data v jednom nebo více polích neodpovídají vlastnosti DataType nebo FieldSize v cílové tabulce. Tuto chybu způsobí například ponechání prázdných polí v poli Ano / Ne nebo přidání textu do číselného pole. @@ 1 @ 1 @ 922 @ 1
10518 Aplikace Microsoft Access nemůže odstranit všechny záznamy v dotazu na odstranění. @ Microsoft Access neodstranil | 2 záznamy z důvodu porušení klíčů a | 3 záznamy z důvodu porušení zámku.
Vysvětlení příčin porušení naleznete v nápovědě. @@ 2 @ 1 @ 10016 @ 1
10519 Není dostatek místa na disku nebo paměti k vrácení změn dat, které tento akční dotaz chystá provést. @ Chcete přesto tento akční dotaz spustit?
Informace o uvolnění místa na disku nebo uvolnění paměti vyhledejte v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „místo na disku, uvolnění“ nebo „paměť, řešení potíží“. @@ 19 @@@ 2
10520 Chcete uložit změny provedené v příkazu SQL a aktualizovat vlastnost? @ Vlastnost RecordSource nebo RowSource obsahovala příkaz SQL, když jste vyvolali Tvůrce dotazů, takže původní příkaz SQL byl upraven. @ Zavření Tvůrce dotazů beze změny původní příkaz SQL, klikněte na Ne @ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
10521 Chcete uložit změny provedené v dotazu a aktualizovat vlastnost? @ Vlastnost RecordSource nebo RowSource obsahovala název dotazu při vyvolání Tvůrce dotazů, takže byl původní dotaz upraven. @ Zavření Tvůrce dotazů beze změny původní dotaz, klikněte na Ne. @ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
10522 Vyvolali jste Tvůrce dotazů na tabulce. @ Chcete vytvořit dotaz na základě tabulky? @@ 19 @@@ 2
10523 Chystáte se spustit předávací dotaz, který může upravit data v tabulce. @ Jste si jisti, že chcete spustit tento typ dotazu SQL?
Informace o tom, jak zabránit zobrazení této zprávy při každém spuštění dotazu SQL, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10524 | výstupní sloupce v dotazu byly nepojmenované a nebudou zobrazovat žádná data. @@@ 1 @@@ 1
10526 Chcete uložit změny provedené v příkazu SQL a aktualizovat textový editor? @ Uložená procedura nebo funkce obsahovala příkaz SQL, když jste vyvolali Tvůrce dotazů, takže původní příkaz SQL byl upraven. @ Zavření Tvůrce dotazů bez při změně původního příkazu SQL klikněte na Ne @ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
10600 Opravdu chcete trvale odstranit vybraný vztah z vaší databáze? @@@ 19 @@@ 2
10601 Vztah již existuje. @ Chcete upravit stávající vztah? Chcete-li vytvořit nový vztah, klikněte na Ne. @@ 13 @@@ 2
10602 Název řádku chybí v řádku |. @ Pro tento vztah jste nevybrali odpovídající pole v každém řádku mřížky. @ Vyberte pole tak, aby mřížka měla stejný počet polí na levé i pravé straně a poté zkuste znovu vytvořit vztah. @ 1 @@@ 1
10603 Tento vztah byl upraven nebo odstraněn jiným uživatelem od otevření okna Vztahy. @ Chcete upravit vztah a přepsat změny jiného uživatele? Chcete-li aktualizovat okno Vztahy tak, aby zahrnovalo změny jiného uživatele, klikněte na Ne. @@ 19 @@@ 2
10604 Tento vztah již byl odstraněn jiným uživatelem. @ Chcete-li aktualizovat svůj pohled, klikněte na OK. @@ 1 @@@ 1
10605 Rozložení okna Vztahy bude vymazáno. @ Chcete pokračovat? @@ 19 @@@ 2
10606 Nelze zobrazit dotazy nebo propojené tabulky v okně Vztahy pro tuto databázi. @ Databáze '| 1' byla vytvořena v dřívější verzi aplikace Microsoft Access.
Chcete-li převést tuto databázi na aktuální verzi aplikace Microsoft Access, klepněte na kartu Soubor a potom klepněte na příkaz Převést. @@ 1 @@@ 0
10607 Vztah byl vytvořen jako vztah jedna k více, protože v souvisejícím poli jsou duplicitní položky. @ Pokusili jste se vytvořit vztah jeden na jednoho, ale data v tabulkách naznačují, že - je vhodnější mnoho vztahů. @@ 2 @ 1 @ 11617 @ 1
10608 Chcete-li vytvořit vztah, pomocí myši přetáhněte pole z jedné tabulky do druhé. @@@ 1 @@@ 1
10700 Tento dokument byl dříve naformátován pro tiskárnu | 1 na | 2, ale tato tiskárna není k dispozici. Chcete použít výchozí tiskárnu | 3? @@@ 19 @@@ 1
10701 Tento dokument byl dříve naformátován pro tiskárnu '| 1 on | 2', ale tato tiskárna není k dispozici. Nastavení stránky zobrazené v dialogovém okně Nastavení tisku je pro aktuální výchozí tiskárnu '| 3'. @ Chcete pokračovat? @@ 19 @@@ 1
10702 Náhled nebo tisk tohoto zobrazení kontingenční tabulky může trvat dlouho, protože zobrazuje velké množství podrobných dat. Microsoft Access nemusí nějakou dobu reagovat. @ Chcete pokračovat? @ * Chcete-li zkrátit požadovaný čas, skryjteost nebo všechna podrobná data v zobrazení.
* Další informace najdete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base Q282315. @ 3 @@@ 1
10750 Před spuštěním musíte makro uložit. @ Chcete makro uložit hned?
* Chcete-li makro uložit a poté jej spustit, klikněte na Ano.
* Chcete-li se vrátit do okna Makro pro toto makro nebo do okna, ze kterého jste spustili příkaz Spustit makro, klikněte na Ne. @@ 19 @@@ 2
10751 Některé akce makra, které se pokoušíte uložit, nelze provést v aplikaci Access 97. Tyto akce budou trvale odstraněny z makra ve verzi databáze Access 97. @@@ 1 @@@ 1
10800 Aplikace Microsoft Access dokončila přidávání indexu'|1.'@Add další index z dialogového okna Vybrat soubory indexu nebo klikněte na Zavřít. @@ 1 @@@ 1
10801 Soubor informací o indexu (.inf) aplikace Microsoft Access pro '| 1' již existuje. @ Chcete nahradit existující soubor .inf aplikace Microsoft Access pro soubor dBASE nebo Microsoft FoxPro, který propojujete? @ * Chcete-li vytvořit nový. soubor inf, klikněte na Ano.
* Chcete-li použít stávající soubor, klikněte na Ne.
Pokud soubor .inf obsahuje neplatné nebo zastaralé informace, musíte před propojením tabulky vytvořit nový soubor .inf kliknutím na Ano. @ 17 @ 1 @ 9186 @ 2
10803 Objekt '|' již existuje. Chcete nahradit existující objekt objektem, který exportujete?
Pokud chcete tento objekt exportovat bez nahrazení stávajícího objektu, klikněte na Ne. V dialogovém okně Export pak můžete zvolit nový název. @@ 20 @@@ 2
10804 Nelze importovat všechny specifikace importu kvůli konfliktům názvů. Konflikty existovaly v | specifikací. @ Přejmenujte konfliktní specifikace importu a zkuste importovat znovu. @@ 1 @@@ 1
10806 Související data nejsou u možnosti živých dat podporována.
10807 Určete umístění exportu XML.
10808 Aktuální záznam nebyl jedinečný. Všechny identické záznamy byly exportovány.
10892 Formulář s vázaným ovládacím prvkem ActiveX nebo vloženým objektem vázaným na zdroj dat nemůže mít nastavenou vlastnost DefaultView na Continuous Forms. @ Pokusili jste se přidat vázaný ovládací prvek ActiveX do formuláře v návrhovém zobrazení.
Microsoft Access resetuje vlastnost DefaultView na jeden formulář. @@ 1 @@@ 1
10896 Rozhodli jste se trvale smazat odkaz na stránku pro přístup k datům.? Smazat a odkaz? Zrušit @@@ 27 @@@
10897 | @Nastal problém s nastavením registru aplikace Internet Explorer. @ Prosím nainstalujte znovu aplikaci Internet Explorer. @ 1 @@@ 1
10898 Datové stránky aplikace Microsoft Access lze prohlížet pouze v aplikaci Windows Internet Explorer, ale není to váš výchozí prohlížeč. @ Chcete otevřít stránku Internet Explorer a zobrazit tuto stránku? @@ 19 @@@
10899 Nelze vytvořit odkaz na tuto stránku s přístupem k datům, protože data a různé. Objekty nejsou rezervovány. @@@ 1 @@@ 1
10950 Opravdu chcete tento účet smazat? @Nemůžete vrátit smazání uživatelského nebo skupinového účtu zpět. Chcete-li obnovit odstraněný uživatelský nebo skupinový účet, musíte účet znovu vytvořit pomocí stejného jména a osobního identifikátoru (PID). @@ 20 @@@ 2
10951 Nemáte oprávnění k úpravě „Pinterest“. Chcete-li tento objekt upravit, musíte k němu mít oprávnění Upravit design. Pokud je objekt tabulkou, musíte mít pro něj také oprávnění Odstranit data a Aktualizovat data.
Chcete uložit kopii objektu jako nový objekt? @@ 21 @ 1 @ 10222 @ 1
10952 K zobrazení tohoto makra nemáte oprávnění. @ Chcete-li zobrazit makro, musíte k němu mít oprávnění Číst návrh.
Chcete pokračovat v spouštění makra? @@ 21 @ 1 @ 10222 @ 2
10953 Nemáte oprávnění k úpravě „Pinterest“. Chcete-li tento objekt upravit, musíte k němu mít oprávnění Upravit design. Pokud je objekt tabulkou, musíte mít pro něj také oprávnění Odstranit data a Aktualizovat data.
Chcete jej otevřít jen pro čtení? @@ 21 @ 1 @ 10222 @ 1
10954 Změnili jste oprávnění '| 1' pro'|2.'@Chcete nyní přiřadit tato oprávnění? @@ 19 @@@ 2
10955 Nemáte oprávnění k otevření '| 1' pro výhradní použití. @ Microsoft Access otevírá databázi pro sdílený přístup.
Chcete-li otevřít databázi s výhradním přístupem, musíte mít k ní oprávnění Open Exclusive. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 5 @ 1 @ 10222 @ 1
10956 ; LCID = 0x0409
10957 Nezadali jste ID pracovní skupiny. Chcete-li zajistit, aby byl informační soubor pracovní skupiny jedinečný, zadejte jedinečné ID pracovní skupiny až s 20 čísly nebo písmeny. Pokračovat bez ID pracovní skupiny? @@@ 20 @@@ 1
10958 Soubor '|' již existuje. Nahradit stávající soubor? @@@ 20 @@@ 1
10959 Soubory pracovní skupiny (* .mdw)
10960 Vyberte Informační soubor pracovní skupiny
10961 OTEVŘENO
10962 Úspěšně jste vytvořili informační soubor pracovní skupiny '|. @@@ 1 @@@ 4
10964 Úspěšně jste se připojili k pracovní skupině definované informačním souborem pracovní skupiny '|' @@@ 1 @@@ 2
10968 Microsoft Access nemůže přidat digitální podpis do souboru, protože Access nemůže získat výhradní přístup k souboru. @ Ujistěte se, že žádná jiná osoba nebo program nemá soubor otevřený, a zkuste znovu přidat digitální podpis. @@ 1 @@@ 2
10974 Úpravy databáze nebo projektu zneplatnily související digitální podpis. @ To může vyžadovat, abyste při příštím otevření databáze nebo projektu učinili rozhodnutí o důvěryhodnosti. @@ 2 @ 1 @ 553714150 @ 1
13000 Přepínání polí ztratí změny pravidel, které nebyly použity.? Pokračovat a & Zrušit změny? Pokračovat a & Použít změny? Zrušit @@@ 28 @@@ 1
13001 Publikováním aplikace dojde k dešifrování vašich dat a odebrání hesla k databázi. Chceš pokračovat?
13002 Nelze vytvořit nebo odeslat e-mail pro sběr dat. Outlook není nakonfigurován ke shromažďování dat prostřednictvím e-mailu; kontaktujte svého správce systému.
13003 Přístup nemůže provést operaci exportu. Ověřte, že exportní tabulka a související tabulky mají numerické primární klíče.
13004 Vlastnost Vynutit novou stránku nelze změnit u webových sestav, které obsahují více sloupců.
13005 Microsoft Access nemůže vytvořit odkaz na seznam '| 1'. Seznam není standardním seznamem SharePoint. @@@ 1 @@@ 3
13006 Microsoft Access se nemohl připojit k webové aplikaci, protože vaše nastavení Internetu je nakonfigurováno tak, aby fungovalo offline.
13007 Stránka '|' nebyl nalezen.
13008 Server je zaneprázdněn. Zkuste to později.
13009 Webové dotazy podporují pouze typ výběru Select.
13010 Webové dotazy musí mít vztahy mezi všemi tabulkami. Přidejte vztahy nebo odeberte tabulky, které nepotřebujete.
13011 Zadaný název aliasu není pro webové dotazy platný. Ujistěte se, že název neobsahuje speciální znaky a není delší než 64 znaků.
13012 Webové dotazy nelze třídit nebo filtrovat na sloupcích složitých dat.
13013 Microsoft Access nemohl publikovat databázi, protože vaše nastavení Internetu je nakonfigurováno pro práci offline.
13014 Akce SetOrderBy nelze řadit podle '|' pole.
13015 Názvy lokálních proměnných musí být menší nebo rovné 64 znakům, nesmí být stars rovnítkem nebo mezerou a nesmí obsahovat žádný z následujících znaků, včetně CR, LF nebo TAB:.! [] /: *? ““ <> | # {}% ~ &.
13016 '|' není v seznamu webů, které váš správce povolil pro publikování nebo synchronizaci aplikací Access Services.
13017 Tento výraz byl naposledy upraven pomocí jiného návrhového prostředí a obsahuje nepodporovanou funkci. Zde nelze výraz změnit.
13018 Při pokusu o uložení databáze jako šablony došlo k chybě, protože tabulku '| 1' nelze exportovat do formátu kompatibilního s webem. Spusťte Kontrola kompatibility, opravte jakékoli nahlášené problémy a zkuste to znovu.
13019 Datové pruhy jsou podporovány pouze pro tabulky a pojmenované dotazy.
13020 Tato akce odstraní šablonu z pevného disku. Chceš pokračovat?
13021 Vaše šablona byla úspěšně uložena jako '|'
13022 Tato databáze byla vytvořena pomocí 64bitové verze aplikace Microsoft Access. Otevřete jej prosím v 64bitové verzi aplikace Microsoft Access.
13023 Tato databáze byla vytvořena pomocí 32bitové verze aplikace Microsoft Access. Otevřete jej prosím v 32bitové verzi aplikace Microsoft Access.
13024 Síťové připojení bylo lost při změně režimu ukládání do mezipaměti. Některé tabulky nemusí mít změněné režimy. Při příštím zavření a otevření databáze budete vyzváni ke změně režimů.
13025 Všechny změny dat provedené v odpojených tabulkách budou trvale zahozeny. @ Pokud změny zahodíte, automaticky se znovu připojíte k webu SharePoint, pokud existuje připojení. @ Chcete pokračovat? @ 3 @@@ 1
13026 Zdá se, že toto makro bylo ve starší verzi Accessu změněno. Chcete převést makro do formátu kompatibilního s Accessem 2013? Můžete přijít o aktuální formátování makra. Chcete-li zachovat formátování a potenciálně přijít o změny provedené ve starší verzi, vyberte možnost „Ne“.
13027 Pokud je ve webovém formuláři vlastnost Zdědit seznam hodnot nepravdivá, pak musí být vlastnost Povolit úpravy seznamu hodnot také nepravdivá.
13028 Akce makra SetProperty nemůže nastavit vlastnost Hodnota na '|' řízení.
13029 Akce makra SetProperty nemůže nastavit vlastnost Hodnota, protože řešení obsahuje odkazy na externí data a databáze není důvěryhodná.
13030 Akce makra RunDataMacro se nezdařila, protože řešení obsahuje odkazy na externí data a databáze není důvěryhodná.
13031 Vyhledávací pole nebylo vytvořeno. Databázový stroj nemohl uzamknout tabulku '| 1', protože ji již používá jiná osoba nebo proces. Před vytvořením tohoto vyhledávacího pole ověřte, že tabulka '| 1' a formuláře, dotazy a sestavy, které ji používají, jsou uzavřeny.
13032 Vaše změna integrity dat nebyla uložena. Databázový stroj nemohl uzamknout tabulku '| 1', protože ji již používá jiná osoba nebo proces. Před provedením této změny ověřte, že tabulka '| 1' a formuláře, dotazy a sestavy, které ji používají, jsou uzavřeny.
13033 „|“ odkaz používá Microsoft Access k údržbě vaší webové aplikace. Je možné, že nebude odstraněn ani přejmenován.
13034 Vytvořil místní kopii '| 2' v '| 1'.
13035 Ovládací prvek '|' nelze použít ve webových sestavách, protože používá odsazení.
13036 Zadané webové umístění nebo název aplikace byly neplatné.
13037 Operace neproběhla úspěšně. Některé vlastnosti tabulky a datová makra nelze uložit, protože není připojení k webu SharePoint. Chcete-li zajistit, aby byly vlastnosti a makra uloženy, obnovte připojení k webu SharePoint. Po obnovení připojení lze datová makra zkopírovat do schránky a vložit zpět do návrháře maker.
13038 Jako klientské objekty lze uložit pouze webové objekty formulářů, sestav nebo dotazů.
13039 Pro publikování na webu lze připravit pouze soubory ACCDB, které ještě nejsou webovými databázemi.
13040 V aplikaci Microsoft Access došlo k chybě při kontrole databáze '|' pro kompatibilitu s webem. @ Převod se nezdařil. @@ 1 @@@ 1
13041 Veškeré změny dat provedené během odpojení aplikace od serveru budou po zavření databáze zahozeny. Chcete-li tyto změny uložit, klikněte na tlačítko Storno a znovu se připojte k serveru. Chcete pokračovat v zavírání databáze a zahodit svá data?
13042 Server vrátil odpověď, které Microsoft Access nemohl porozumět. Obraťte se na správce serveru.
13043 Tabulka '|' se používá a nelze jej převést na místní tabulku. Zavřete otevřené objekty, které mohou mít závislosti na této tabulce, a zajistěte, aby je neměl otevřený žádný jiný uživatel.
13044 Úlohu aplikace Outlook nelze vytvořit.
13045 Bylo dosaženo maximálního počtu úrovní vnoření.
13046 Hodnota argumentu '| 1' není platná pro akci makra '| 2'. @ Makro s parametry nemůže být obslužnou rutinou chyby. @@ 1 @@@ 1
13047 Tuto vlastnost nelze změnit, protože jedna nebo více stránek karty obsahuje sdílený nebo propojený obrázek.
13048 Vlastnost Unique nemohla být v tabulce nastavena, protože v poli existují duplicitní hodnoty. Odeberte duplicitní hodnoty a zkuste to znovu.
13049 Microsoft Access nemůže exportovat váš objekt do databáze, kterou jste vybrali. Vyberte jinou databázi nebo jiný objekt, který chcete exportovat.
13050 Microsoft Access nemůže importovat vybrané objekty do aktuální databáze, protože jeden nebo více z nich nejsou kompatibilní s webem. Opravte chyby kompatibility a zkuste to znovu, nebo vyberte jiné objekty k importu.
13051 Aplikace Microsoft Access nemůže exportovat objekty do vybrané databáze, protože jeden nebo více z nich není kompatibilních s webem. @ V databázi, do které byl proveden pokus o export, je uvedena tabulka protokolu obsahující zjištěné chyby. @ Opravte chyby kompatibility a zkuste to znovu nebo vyberte různé objekty k exportu. @ 1 @@@ 1
13052 Objekt musí být otevřený.
13053 Objekt nebyl nalezen.
13054 Objekt není podporován.
13055 Hodnota vlastnosti Display Form byla neplatná a nebyla uložena.
13056 Webové dotazy nemusí mít více než jedno spojení mezi stejnými dvěma tabulkami. @ Z tohoto dotazu musí být odstraněny další spojení. @ Změny spojení v dotazu nebudou mít vliv na vztahy tabulky. @ 1 @@@ 1
13057 Pole '| 1' nemůžete smazat. Toto pole slouží k identifikaci a uložení řádků v tabulce.
13058 Datové makro se nespustilo, protože tabulka není na serveru. Synchronizujte aplikaci se serverem a poté spusťte datové makro.
13059 Vyhledávací pole nebylo vytvořeno. Pro seznam hodnot je potřeba alespoň jedna hodnota.
13060 Ve službě Access Services mohou být publikovány pouze webové databáze. Nejprve v této databázi spusťte příkaz „„ Připravit se na web ““.
13061 Zadané umístění na webu nepodporuje služby Access Services.
13062 Datový typ se nemůže změnit v poli, které je indexováno. Před změnou datového typu zvažte nastavení vlastnosti indexu na hodnotu false.
13063 Submacro se stejným názvem již existuje. Zadejte jiný název.
13064 Nelze převést výraz '|' pro použití na webu.
13065 Tabulka je příliš velká pro uložení této změny.
13066 Změnu nelze uložit na server.
13067 Časový limit zabránil uložení změny na server.
13068 V ověřovacím pravidle pro webové tabulky nelze použít pole typu Memo, Binary a Lookup.
13069 Přejmenování tabulky se nezdařilo, protože není připojení k webu SharePoint. Obnovte připojení k webu SharePoint, synchronizujte aplikaci se serverem a zkuste operaci přejmenování znovu.
13070 Zadaný výraz není platný pro výchozí hodnoty kompatibilní s webem.
13071 Výraz, který jste zadali, není platný pro pravidla ověření tabulky kompatibilní s webem.
13072 Zadaný výraz není platný pro pravidla ověření pole kompatibilní s webem.
13073 Výraz, který jste zadali, není platný pro formuláře kompatibilní s webem.
13074 Zadaný výraz není platný pro sestavy kompatibilní s webem.
13075 Zadaný výraz není platný pro makra kompatibilní s webem.
13076 Zadaný výraz není platný pro databáze kompatibilní s webem.
13077 Zadaný výraz není platný pro datová makra kompatibilní s webem.
13078 Zadaný výraz není platný pro vypočítané sloupce kompatibilní s webem.
13079 Tato šablona obsahuje informace pouze pro klienta a nelze ji importovat do webové databáze.
13080 LoadFromAXL není k dispozici, pokud jste odpojili tabulky. Než se pokusíte použít LoadFromAXL, znovu připojte všechny své tabulky.
13081 Databáze | 2 nebyla synchronizována, protože web '| 1' není k dispozici.
13082 Aktualizace pole nebyla dokončena, protože je otevřen závislý formulář, dotaz nebo sestava. Aktualizaci dokončíte synchronizací se serverem.
13083 Server '|' nepodporuje přístupové služby.
13084 Projekt VBA je chráněn heslem.
13085 Nelze smazat tabulku '|'; účastní se jednoho nebo více vztahů. @ Pokud chcete tuto tabulku smazat, nejprve smažte všechna vyhledávání v této tabulce nebo odkazy na tuto tabulku. @@ 1 @@@ 1
13086 Vyhledávací pole '| 1' obsahuje hodnoty, které neexistují v související tabulce '| 2'.
13087 Akci RunDataMacro se nepodařilo vyvolat datové makro na serveru. Zkontrolujte prosím své připojení k serveru.
13088 Nelze vložit ovládací prvek. Vybraný ovládací prvek není ve webových sestavách platný.
13089 Objekt nelze importovat, protože databáze je jen pro čtení.
13090 Tabulka '|' nelze převést na místní tabulku, protože není kompatibilní s webem. Opravte chyby kompatibility a zkuste to znovu.
13091 Server vyžaduje, aby byla indexována vyhledávací pole s integritou dat.
13092 Zavřete a znovu otevřete tabulku, abyste viděli změny.
13093 Byl nalezen jeden nebo více problémů s kompatibilitou webu. Problémy jsou uvedeny v tabulce '| 1'.
13094 Při hodnocení kompatibility webu došlo k chybě. Veškeré problémy s kompatibilitou nalezené před chybou jsou uvedeny v tabulce '| 1'.
13095 Objekty této šablony se ukládají ve formátu, který již Access 2013 nepodporuje. Otevřete šablonu ve starší verzi a zobrazte její obsah.
13096 Objekty této šablony jsou uloženy ve formátu, který vyžaduje novější verzi aplikace Access.
13097 '|' neodpověděl. Buď server neexistuje, služby Microsoft Access Services nejsou na serveru povoleny, nebo server používá nekompatibilní verzi služeb Microsoft Access Services.
13098 Verze služby Microsoft Access Services nainstalovaná na serveru '|' je novější verze, která není kompatibilní s verzí aplikace Microsoft Access, kterou používáte. Abyste ji mohli publikovat, musíte aplikaci Microsoft Access upgradovat.
13099 Vaše aplikace nebyla upgradována na aktuální verzi aplikace Microsoft Access. Zkuste to znovu výběrem tlačítka Upgradovat.
13100 Tato tabulka již obsahuje maximální počet polí se stejným datovým typem jako '|'. Pro účely tohoto výpočtu se číslo a měna považují za stejný datový typ.
13101 Microsoft Access nemohl zavřít databázové objekty. @ Před dalším pokusem zavřete všechny otevřené databázové objekty. @@ 1 @@@ 1
13102 Microsoft Access nemůže znovu připojit jednu nebo více odpojených tabulek. Zkontrolujte připojení k síti a dostupnost serveru.
13103 Pravidlo ověření obsahuje chybu syntaxe a nelze jej uložit. Pole nebo funkce mohou být chybně napsány nebo chybí.
13104 Nelze vložit ovládací prvek. Vybraný ovládací prvek není v přehledech platný.
13105 Ve formuláři nebo sestavě došla paměť. Do objektu nelze přidat nová makra. Převeďte vložená makra na objekt na samostatná makra a zavolejte je z vloženého makra pomocí akce makra RunMacro.
13106 Vlastnosti tabulky a datová makra nelze uložit, protože se aplikace na serveru změnila. @ Před provedením změn proveďte synchronizaci se serverem. @ Chcete-li uložit aktuální data, zkopírujte a vložte poslední zadaný řádek do jiného souboru. Po synchronizaci lze datová makra zkopírovat do schránky a vložit zpět do návrháře maker. @ 1 @@@ 1
13107 V datovém makru AfterDelete došlo k chybě. Odstranění, které spustilo událost, bylo úspěšně dokončeno. Další podrobnosti najdete v tabulce USysApplicationLog. @@@ 1 @@@ 1
13108 Tato šablona chce po importu spustit formulář. Důvěřujete kódu v této podobě?
13109 Akce makra OpenReport nepodporuje předávání parametrů dotazu do sestavy, když je argument Zobrazit nastaven na Tisk.
13110 Tato operace není pro Microsoft podporována SQL Server 2008 a později.
13111 Nelze vynutit referenční integritu mezi propojenými tabulkami a místními tabulkami. @ Vynucení referenční integrity bude zrušeno u všech vztahů mezi tabulkami převedenými na místní a tabulkami, které zůstanou jako odkazy. @@ 5 @ 1 @ 6013 @ 1
13112 Chyby webové kompatibility zabránily úspěchu upgradu. @ Vaše aplikace byla obnovena do stavu před upgradem. @ Chcete-li aktualizaci dokončit, musíte vytvořit místní kopii aplikace, vyřešit chyby kompatibility a znovu publikovat aplikaci do jiného web. @ 1 @@@ 1
13113 Operace upgradu byla zrušena. @ Vaše aplikace byla obnovena do stavu před upgradem a zůstane jen pro čtení. Uložte místní kopii své žádosti a proveďte změny. @@ 1 @@@ 1
13114 Vaše aplikace nebyla upgradována na aktuální verzi aplikace Microsoft Access. @ Vaše aplikace byla obnovena do stavu před upgradem a zůstane jen pro čtení. @ Můžete to zkusit znovu kliknutím na tlačítko Upgradovat nebo uložit místní kopii aplikace s ní i nadále pracovat. @ 1 @@@ 1
13115 Vaše aplikace byla úspěšně upgradována na aktuální verzi aplikace Microsoft Access. @ Místní záložní kopie vaší aplikace byla uložena do '| 1'. @@ 1 @@@ 1
13116 Vaše aplikace byla úspěšně upgradována na aktuální verzi aplikace Microsoft Access.
13117 Microsoft Access nemohl načíst data pro jednu nebo více tabulek na serveru. Některá data mohou chybět nebo jsou zastaralá.
13118 Sloupec '| 1' nelze změnit ani odstranit, protože na něm závisí vypočítané pole nebo pravidlo ověření záznamu.
13119 Změny vašich datových maker nelze uložit, protože někdo jiný upravil datová makra této tabulky. @ Chcete-li uložit změny a přepsat změny ostatních uživatelů, klikněte na „Přepsat“. @ Pokud kliknete na Zrušit, můžete zadat znovu návrháře maker a zkopírujte změny do schránky, poté proveďte synchronizaci se serverem, znovu zadejte návrháře maker a vložte své změny zpět dovnitř ??&Overwrite?Cancel@36@@@2
13120 „|“ akce vyžaduje platný název ovládacího prvku, který odpovídá podformuláři. @@@ 1 @@@ 1
13121 Událost | 1 není k dispozici pro ovládací prvky ve webových formulářích datového listu.
13122 Tento formulář nebo zpráva obsahuje změny, které nejsou kompatibilní s aktuálním formátem databáze. Formulář nebo sestava nebyly uloženy. @ Chcete-li uložit změny, musíte odstranit všechna rozložení, která mají prázdné buňky, nebo nastavit vlastnost HasModule pro formulář nebo sestavu na č. @@ 1 @@@ 1
13123 Délka musí být větší než 0 a menší nebo rovna 4000. @@@ 1 @@@ 2
13124 Pole nelze indexovat, pokud je jeho délka větší než 220 znaků. @@@ 1 @@@ 2
13125 Tabulka musí mít primární klíč. @@@ 1 @@@ 2
13126 Toto pole nelze změnit ani odebrat. @@@ 1 @@@ 2
13127 Podporovány jsou pouze dotazy typu Select.
13128 Dotazy musí mít vztahy mezi všemi tabulkami. Přidejte vztahy nebo odeberte tabulky, které nepotřebujete.
13129 Zadaný alias není platný. Ujistěte se, že název neobsahuje speciální znaky a není delší než 64 znaků.
13130 Chcete trvale smazat všechny vybrané objekty? @Kliknete-li na Ano, nebudete moci smazání vrátit zpět. @@ 20 @@@ 2
13131 Hodnota pro Název je povinná.
13132 Tuto aplikaci nelze otevřít, protože obsahuje informace, které nejsou v rozpoznaném formátu. Obraťte se na správce systému.
13133 Zadaný výraz používá funkci, která není v daném kontextu platná.
13134 Vlastnost | 1 nelze upravit.
13135 Access Data Projects již nejsou v této verzi Accessu podporovány.
13136 „| 1“ nelze uložit, protože v něm provedl změny někdo jiný.? Uložit jako…? Zahodit změny @@@ 27 @@@
13137 „| 1“ nelze přejmenovat, protože v něm provedl změny někdo jiný.
13138 „| 1“ nelze smazat, protože v něm provedl změny někdo jiný.
13139 Vypočítané pole '| 1' nelze uložit bez platného výrazu.
13140 Aplikace byla upgradována na novější verzi na serveru. @ Aplikaci nebudete moci upravit, dokud ji znovu nenačtete. @ Chcete nyní aplikaci znovu načíst? @ 20 @@@ 2
13141 Tato databáze byla vytvořena s verzí ARM aplikace Microsoft Access. Otevřete jej ve verzi ARM aplikace Microsoft Access.
13142 Export do vybrané aplikace Microsoft Access není podporován. Pokud se pokoušíte exportovat data z tabulek nebo dotazů, otevřete aplikaci Microsoft Access a použijte Import.
13143 Microsoft Access se nepodařilo změnit motiv na | 1. @ | 2 @ Zkuste to znovu, nebo se obraťte na svého správce, pokud chyba přetrvává. @ 1 @@@ 2
13144 Primární klíč může mít pouze jedno pole. @ Smažte další pole nebo zadejte název indexu a vytvořte nový index. @@ 1 @@@ 2
13145 Definice tabulky není ve formátu, který je rozpoznáván aplikací Microsoft Access. @ Tuto tabulku nebudete moci vytvořit. @@ 1 @@@ 2
13146 Litujeme, došlo k neočekávané chybě. Prosím opusťte a restart Microsoft Access. @ Pokud jste provedli nedávné změny designu, před ukončením prosím uložte svou práci. @@ 3 @@@ 1
13147 Toto pole musí mít výchozí hodnotu.
13148 V otevřené tabulce jsou nevyřízené změny. Uzavřením této tabulky můžete tyto změny zahodit. @@@ 3 @@@ 1
13149 Pro parametry musí být zadán datový typ. @ Vyberte prosím platný datový typ pro každý parametr. @@ 1 @@@ 2
13150 Při pokusu o připojení k serveru '| 1' došlo k chybě nebo server reagoval příliš dlouho. @ Zkuste operaci provést znovu nebo se obraťte na správce systému nebo technickou podporu. @ Stavový kód HTTP: '| 2'. @ 1 @@@ 2
13151 Při pokusu o připojení k serveru '| 1' došlo k chybě. @ Zkontrolujte pravopis názvu serveru. Pokud je správný, kontaktujte svého správce systému nebo technickou podporu. @ Stavový kód HTTP: '| 2'. @ 1 @@@ 2
13152 Při pokusu o připojení k serveru '| 1' došlo k chybě. @ Zkontrolujte pravopis názvu serveru. Pokud jste zadali webovou adresu starting s http :, zkuste https: místo toho. Pokud vše vypadá správně, obraťte se na správce systému nebo technickou podporu. @ Stavový kód HTTP: '| 2'. @ 1 @@@ 2
13153 Při pokusu o komunikaci se serverem '| 1' došlo v klientovi k chybě. @ Kontaktujte prosím svého správce systému nebo technickou podporu. @@ 1 @@@ 2
13154 Při komunikaci se serverem '| 1' došlo k chybě. @ Kontaktujte prosím svého správce systému nebo technickou podporu. @ Stavový kód HTTP: '| 2'. @ 1 @@@ 2
13155 K dokončení této operace musí Microsoft Access upravit vlastnost RecordSource aktuálního zobrazení. @ Microsoft Access vytvoří nový dotaz a vloží jej přímo do vlastnosti RecordSource pohledu. Zobrazení již nebude založeno na '|' dotaz. @ Chcete tuto změnu přijmout? @ 19 @@@ 2
13156 Litujeme, tímto způsobem nemůžeme importovat vaše data. Místo toho vyberte možnost Další data (ODBC).
13157 Nelze smazat tabulku '| 1'. V následujících tabulkách jsou vyhledávání, která na ni odkazují. Tyto vyhledávání je třeba nejprve změnit nebo smazat.
|2
13158 Je nám líto, aplikace Microsoft Access nemůže tuto webovou aplikaci otevřít v běhovém režimu.
13159 Server '| 1' tuto funkci nepodporuje. Toto je podporováno v novější verzi serveru.
13160 Hodnota pro verzi je povinná.
13161 Název '| 1' je vyhrazen pro makro Při nasazení a nelze jej použít jako název pro jiné objekty. @ Vyberte prosím jiný název. @@ 1 @@@ 1
29000 Není dostatek paměti k vytvoření vstupní oblasti. @ Zavřete nepotřebné programy. Pak zkuste znovu vytvořit vstupní oblast.
Další informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@@ 1
29001 Aplikace Microsoft Access se nepodařilo uložit modul ‚|1.'@Váš počítač může mít nedostatek místa na disku.
Informace o uvolnění paměti nebo místa na disku vyhledejte v rejstříku nápovědy Microsoft Windows výraz „paměť, odstraňování problémů“ nebo „uvolnění místa na disku“. @@ 1 @@@ 3
29002 Aplikace Microsoft Access se nepodařilo vytvořit modul jazyka ‚|1.'@ Pokud je vaše databáze na síťové jednotce, zkontrolujte síťové připojení a zkuste to znovu. @@ 1 @@@ 1
29003 Aplikace Microsoft Access se nepodařilo převést nebo povolit moduly kódu. @ V počítači může být nedostatek místa na disku nebo paměti. @@ 1 @@@ 1
29004 Zadaný nový název postupu je neplatný. @@@ 2 @ 1 @ 11738 @ 1
29005 Postup '|' již existuje. @ Vyberte jiný název procedury. @@ 1 @@@ 1
29006 Microsoft Accessu se nepodařilo vytvořit panel nástrojů okna Debug. @ Systém může mít nedostatek paměti prostředků. @ Zavřete nepotřebné programy a zkuste to znovu.
Další informace o uvolnění paměti najdete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows s výrazem „paměť, odstraňování problémů“. @ 1 @@@ 1
29007 Během operace vložení nebo importu se aplikaci Microsoft Access nepodařilo převést modul '| 1' z dřívější verze databáze Microsoft Access. @ V počítači může být nedostatek místa na disku nebo paměti. @@ 1 @@@ 1
29008 Microsoft Access nemohl vytvořit úložný prostor pro modul jazyka. @ Pokud je vaše databáze na síťové jednotce, zkontrolujte síťové připojení a zkuste to znovu. @@ 1 @@@ 3
29009 Microsoft Access nemohl otevřít úložný prostor pro modul jazyka. @ V počítači může být nedostatek místa na disku.
Informace o uvolnění paměti nebo místa na disku vyhledejte v rejstříku nápovědy Microsoft Windows výraz „paměť, odstraňování problémů“ nebo „uvolnění místa na disku“. @@ 1 @@@ 3
29010 Název funkce je příliš dlouhý. @ Microsoft Access zkrátí název funkce na 255 znaků. @@ 1 @ 1 @ 11738 @ 1
29011 Aplikace Microsoft Access se nepodařilo uložit databázi. @ V počítači může být nedostatek místa na disku.
Informace o uvolnění paměti nebo místa na disku vyhledejte v rejstříku nápovědy Microsoft Windows výraz „paměť, odstraňování problémů“ nebo „uvolnění místa na disku“. @@ 1 @@@ 3
29013 Tato akce resetuje aktuální kód v režimu přerušení. @ Chcete zastavit spuštěný kód? @ * Chcete-li zastavit provádění programu, aby bylo možné zavřít okno modulu, vyberte Ano.
* Chcete-li ponechat kód v aktuálním stavu, vyberte možnost Ne @ 20 @@@ 1
29014 Nelze přidat odkaz na pracovní skupinu Microsoft Access. @@@ 2 @ 1 @ 13780 @ 1
29015 Tuto referenci nemůžete odebrat. @ Microsoft Access potřebuje tuto referenci, aby správně fungoval. @@ 1 @@@ 1
29016 Nelze přidat odkaz na otevřenou databázi. @@@ 1 @@@ 1
29017 Databáze | 1 byla vytvořena v dřívější verzi aplikace Microsoft Access. @ Převeďte tuto databázi na aktuální verzi aplikace Microsoft Access pomocí příkazu Převést databázi v nabídce Nástroje (podnabídka Database Utilities). @@ 1 @@@ 1
29018 Pro tuto operaci nemůžete použít standardní modul. @@@ 1 @@@ 1
29019 Název modulu '|' je neplatný. @ * Název modulu může být start s předponou Form_ nebo Report_.
* Modul nelze pojmenovat Formuláře, Zprávy, Moduly, Aplikace, Obrazovka, Asistent, CommandBars, Reference nebo DoCmd.
* Název modulu může mít příliš mnoho znaků. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
29020 Tuto databázi upravil jiný uživatel. @ Chcete-li zobrazit aktuální verzi, zavřete databázi a znovu ji otevřete. @@ 1 @@@ 1
29021 Tato operace není k dispozici, pokud je modul v režimu přerušení. @ Resetujte prováděcí kód a akci opakujte. @@ 1 @@@ 1
29022 Během převodu nebo povolení této databáze došlo k chybám při kompilaci. @ Databáze nebyla uložena v kompilovaném stavu. Výkon této databáze bude snížen, protože Microsoft Access bude muset znovu zkompilovat databázi pro každou relaci.
Informace o zlepšení výkonu získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 1 @ 11705 @ 1
29023 Existují volání 16bitového dynamického odkazu libraries (.dll) in modules in this database. @ These won't work under Microsoft Windows 95 or Microsoft Windows NT. @ Change your code to call equivalent 32-bit dynamic-link libraries (.dll). @ 2 @ 1 @ 11961 @ 1
29024 Aktuální uživatelský účet nemá oprávnění k převodu nebo povolení této databáze. @ Chcete-li převést nebo povolit databázi, zajistěte následující:
* Musíte se připojit k pracovní skupině, která definuje uživatelské účty používané pro přístup k databázi.
* Váš uživatelský účet musí mít oprávnění Open / Run a Open Exclusive pro databázový objekt.
* Váš uživatelský účet musí mít oprávnění Upravit návrh nebo Spravovat pro všechny tabulky v databázi, nebo musí být vlastníkem všech tabulek v databázi.
* Váš uživatelský účet musí mít oprávnění Číst návrh pro všechny objekty v databázi.
* Požádejte ostatní uživatele, aby databázi zavřeli. @@ 2 @ 2 @ 77316 @
29025 Existují volání 16bitového dynamického odkazu libraries (.dll) in modules in this database. @ These won't work under Microsoft Windows 95 or Microsoft Windows NT. @ Translate these calls to equivalent 32-bit dynamic-link libraries. @ 2 @ 1 @ 11961 @
29026 Databáze, kterou se pokoušíte otevřít nebo převést, se aktuálně používá nebo nemáte oprávnění k jejímu výlučnému otevření. @ Při převodu databáze nebo při prvním otevření databáze dřívější verze nemůže jiný uživatel mít databáze otevřená. @ Zkuste jeden z následujících postupů:
* Požádejte ostatní uživatele, aby databázi zavřeli.
* Pokud používáte verzi aplikace Microsoft Access, ve které je databáze zapsána, požádejte správce vaší pracovní skupiny, aby vám udělil oprávnění k exkluzivnímu otevření databáze.
Po převodu nebo po prvním otevření databáze může sdílet více uživatelů. @ 1 @ 1 @ 9027 @ 1
29027 Microsoft Access nemohl projekt uložit. @ Projekt nyní ukládá jiný uživatel.
Chcete to zkusit znovu? @@ 23 @@@ 1
29028 Operace uložení se nezdařila. @@@ 1 @@@ 1
29029 Pokoušíte se otevřít databázi jen pro čtení. @ Při prvním otevření databáze starší verze musíte být schopni zapsat změny do databáze.
* Je možné nastavit atribut souboru jen pro čtení; zrušte tento atribut.
* Možná jste zvolili příkaz Otevřít jen pro čtení v dialogovém okně Otevřít. Nevybírejte tento příkaz při prvním otevření databáze.
* Vaše licence k používání této aplikace mohla vypršet. @@ 1 @@@ 1
29030 Microsoft Access nemůže vytvořit odkaz na zadanou databázi. @ Odkazovanou databázi nelze najít nebo je uzamčena výhradně jiným uživatelem, takže ji nelze otevřít. @ Obnovte odkazovanou databázi ze záložní kopie nebo požádejte uživatel, který má uzamčenou databázi, aby otevřel databázi v nevýhradním režimu. @ 1 @@@ 1
29031 Microsoft Access nyní nemůže vytvořit ani otevřít požadovanou databázi. @ Databáze může být uzamčena výhradně jiným uživatelem. @@ 1 @@@ 1
29032 Modul '| 1' je otevřený; Microsoft Access nemůže nastavit oprávnění pro otevřený modul. @@@ 1 @@@ 1
29033 Microsoft Access nemůže přidat odkazy na replikovanou databázi; změny budou ignorovány. @@@ 1 @@@ 1
29034 Microsoft Access nemůže importovat modul ze zdrojové repliky. @ Synchronizace zdrojové databáze. @@ 1 @@@ 1
29040 Aplikace Microsoft Access aktuálně nemůže přejmenovat formulář, sestavu nebo modul na „| 1“. @ Zavřete databázi, znovu ji otevřete a zkuste operaci přejmenování znovu. @@ 1 @@@ 1
29041 Jeden nebo více formulářů nebo sestav obsahuje ovládací prvek ActiveX, který nelze načíst. @ Tyto ovládací prvky nebudou fungovat správně, dokud je nezaregistrujete, neotevřete formuláře nebo sestavy v návrhovém zobrazení a neuložíte formuláře nebo sestavy. @@ 1 @@@ 1
29042 Jeden nebo více formulářů nebo sestav obsahuje ovládací prvek ActiveX, který nelze načíst. @ Tyto ovládací prvky nebudou fungovat správně, dokud je nezaregistrujete, neotevřete formuláře nebo sestavy v návrhovém zobrazení a neuložíte formuláře nebo sestavy. @@ 1 @@@ 1
29043 Bude převést kód v '| 1' na vaši aktuální verzi jazyka. @ Chcete-li zlepšit výkon této databáze, proveďte následující:
1. Otevřete libovolný modul v této databázi v návrhovém zobrazení.
2. V nabídce Debug klikněte na možnost Zkompilovat a uložit všechny moduly. @@ 1 @@@ 1
29044 DAO verze 3.0 není kompatibilní s touto verzí aplikace Microsoft Access. @ Vytvořte odkaz na DAO verze 3.5. Informace o nastavení odkazů naleznete v nápovědě. @@ 2 @ 1 @ 13780 @ 1
29045 V databázi ACCDE, MDE nebo ADE nemůžete importovat, exportovat, vytvářet, upravovat ani přejmenovávat žádné formuláře, zprávy, stránky nebo moduly. @@@ 1 @@@ 1
29046 Nelze vytvořit modul pro formulář nebo sestavu, pokud je jen pro čtení nebo pokud je databáze jen pro čtení. @@@ 1 @@@ 1
29047 Microsoft Access nemohl otevřít projekt jazyka pro tuto databázi. @ Projekt nyní ukládá jiný uživatel. Chcete to zkusit znovu? @@ 23 @@@ 1
29048 Databáze MDE nemohou odkazovat na databáze MDB. @ Databáze MDE mohou odkazovat pouze na jiné databáze MDE nebo typ libraries. @@ 1 @@@ 1
29049 Chcete-li přidat modul kódu do formuláře nebo sestavy, musíte přepnout do návrhového zobrazení a nastavit vlastnost HasModule formuláře nebo sestavy na Ano. @@@ 1 @@@ 1
29050 Microsoft Access nemohl zkompilovat tuto databázi, protože jeden nebo více odkazů nebylo možné vyřešit. @ Databáze nebyla uložena v kompilovaném stavu. Výkon této databáze bude pomalejší, protože Microsoft Access bude muset znovu zkompilovat databázi pro každou relaci. @ Informace o zlepšení výkonu získáte klepnutím na Nápověda. @ 2 @ 1 @ 11705 @ 1
29051 Aktuální uživatelský účet nemá oprávnění k vytvoření souboru MDE z této databáze. @ Chcete-li vytvořit soubor MDE, postupujte takto:
* Připojte se k pracovní skupině, která definuje uživatelské účty používané pro přístup k databázi.
* Ujistěte se, že uživatelský účet má oprávnění Open / Run a Open Exclusive pro databázový objekt.
* Ujistěte se, že má uživatelský účet oprávnění Upravit návrh nebo Spravovat pro tabulku MSysModules2 v databázi.
* Požádejte ostatní uživatele, aby databázi zavřeli. @@ 1 @@@ 1
29052 Projekt Visual Basic for Applications v databázi '|' nelze převést na aktuální formát jazyka. @ Pokud je databáze MDE, budete muset MDE znovu sestavit ze zdrojového MDB. Pokud nemáte zdrojovou MDB, budete muset získat novou verzi MDE, která je kompatibilní s aktuální verzí jazyka. @@ 1 @@@ 1
29053 Aplikace Microsoft Access nebude moci v tomto formuláři nebo sestavě vytvářet žádné další ovládací prvky. @ Pokud jste v minulosti odstranili ovládací prvky z tohoto formuláře nebo sestavy, budete pravděpodobně moci přejmenovat formulář nebo sestavu a přidat do ní další ovládací prvky. @@ 1 @@@ 1
29054 Microsoft Access nemůže přidat, přejmenovat nebo odstranit ovládací prvky, které jste požadovali. @@@ 1 @@@ 1
29055 Formulář nebo sestava '| 1' má příliš mnoho ovládacích prvků. @ Před použitím v této verzi aplikace Microsoft Access snižte počet ovládacích prvků ve formuláři nebo sestavě. @@ 1 @@@ 1
29056 Někdo jiný používá '|' a projekt Visual Basic for Applications neodpovídá vaší verzi jazyka Visual Basic. @ Chcete-li upgradovat projekt Visual Basic for Applications v této databázi, musíte databázi otevřít výhradně. @@ 1 @@@ 1
29057 Databáze '|' je jen pro čtení a projekt Visual Basic for Applications se neshoduje s vaší verzí jazyka Visual Basic. @ Chcete-li upgradovat projekt Visual Basic for Applications v této databázi, musíte otevřít databázi pro čtení a zápis. @@ 1 @@@ 1
29058 Pokud je instance formuláře nebo sestavy v režimu procházení, nemůžete vytvořit modul pro formulář nebo sestavu. @@@ 1 @@@ 1
29059 Microsoft Access nemohl zobrazit modul. @@@ 1 @@@ 1
29060 Soubor nebyl nalezen. @@@ 1 @@@ 1
29061 Během převodu nebo povolení této databáze došlo k chybám kompilace. @ To může být způsobeno starou syntaxí DAO, která již není podporována.
Příklad, jak opravit kód, najdete v nápovědě. @@ 2 @ 1 @ 11705 @ 1
29062 Název modulu '|' je chybně napsán nebo odkazuje na modul, který neexistuje. @ Pokud je neplatný název modulu v makru, zobrazí se v dialogovém okně Akce se nezdařilo název makra a argumenty makra po kliknutí na OK. Otevřete okno Makro a zadejte správný název modulu. @@ 1 @@@ 1
29063 Projekt Visual Basic for Applications v databázi je poškozen.
29064 Momentálně nemáte výhradní přístup k databázi. Pokud budete pokračovat v provádění změn, nebudete je moci později uložit.
29065 Microsoft Access nemůže uložit změny návrhu ani uložit do nového databázového objektu, protože soubor má otevřený jiný uživatel. Chcete-li uložit změny návrhu nebo uložit do nového objektu, musíte mít výhradní přístup k souboru.
29066 Nemáte výhradní přístup k databázi. Vaše změny designu nelze v tuto chvíli uložit. Chcete zavřít bez uložení změn?
29067 K databázi nemáte výhradní přístup. Tuto databázi v tuto chvíli nemůžete převést.
29068 Microsoft Access nemůže tuto operaci dokončit. Musíte zastavit kód a zkusit to znovu.
29069 Microsoft Access v tuto chvíli nemůže uložit digitální podpis. @ * Možná se nacházíte v databázi pod kontrolou zdrojového kódu.
* Možná se nacházíte v databázi, která je pouze pro čtení.
* Databáze používá příponu názvu souboru * .accdb nebo * .accde. Chcete-li takovou databázi podepsat, klikněte na kartu Soubor, přejděte na nabídku Publikovat a poté klikněte na Balíček a podepsat. @@ 1 @@@ 0
29070 Vaše databáze nebo projekt Microsoft Access obsahuje chybějící nebo poškozený odkaz na soubor '| 1' | 2 @ * Abyste zajistili správné fungování databáze nebo projektu, musíte tento odkaz opravit. @@ 1 @ 2 @ 5043 @ 1
29071 Chybějící nebo poškozený odkaz VBE na soubor '| 1'.
29072 Aplikace Microsoft Access zjistila poškození v tomto souboru. Chcete-li se pokusit opravit poškození, nejprve vytvořte záložní kopii souboru. Klikněte na kartu Soubor, přejděte na příkaz Spravovat a poté klikněte na možnost Komprimovat a opravit databázi. Pokud se aktuálně pokoušíte opravit toto poškození, musíte tento soubor znovu vytvořit nebo obnovit z předchozí zálohy. @@@ 2 @ 1 @ 553714192 @ 1
29073 Nemáte výhradní přístup k databázi. Nemůžete pokračovat příkazem Řízení zdrojového kódu.
29074 Microsoft Access se nepodařilo vytvořit modul jazyka Visual Basic. @ Pokud je vaše databáze na síťové jednotce, zkontrolujte síťové připojení a zkuste to znovu. @@ 1 @@@ 1
29075 Aplikace Access nemůže přidat digitální podpis do souboru vytvořeného v aplikaci Access 97 nebo dřívější. @ Převeďte soubor na formát souboru Access 2000 nebo novější a poté přidejte digitální podpis. @@ 1 @@@ 1
29076 Došlo k problému s digitálním certifikátem. Projekt VBA se nepodařilo podepsat. Podpis bude zahozen. @@@ 1 @@@ 1
29079 Microsoft Access nebude schopen číst moduly VBA v této databázi a nemůže obnovit moduly, protože soubor je jen pro čtení. Chcete-li obnovit moduly VBA, zavřete databázi a vytvořte záložní kopii databáze. Poté otevřete databázi s oprávněním ke čtení / zápisu. @@@ 2 @ 2 @ 553713744 @ 1
29080 Zdá se, že moduly VBA v této databázi byly uloženy s chybami. Přístup může obnovit moduly, ale měli byste nejprve zálohovat databázi. Chcete-li akci zrušit, abyste mohli vytvořit záložní kopii databáze, klikněte na Zrušit. Poté vytvořte záložní kopii databáze. @ Pokud máte záložní kopii databáze, klikněte na OK. Po otevření databáze zkontrolujte moduly a zkontrolujte, zda jsou správné. Pokud nejsou, měli byste se vrátit k nedávné záloze. @@ 6 @ 2 @ 553713744 @ 1
29081 Databázi nelze otevřít, protože v ní obsažený projekt VBA nelze přečíst. Databázi lze otevřít, pouze pokud je nejprve odstraněn projekt VBA. Odstranění projektu VBA odstraní veškerý kód z modulů, formulářů a sestav. Před pokusem o otevření databáze a odstranění projektu VBA byste měli zálohovat databázi. @ Chcete-li vytvořit záložní kopii, klikněte na Zrušit a poté vytvořte záložní kopii databáze. Chcete-li otevřít databázi a odstranit projekt VBA bez vytvoření záložní kopie, klikněte na OK. @@ 6 @ 2 @ 553713744 @ 1
29082 Nelze zjistit verzi aplikace Access použitou k uložení této databáze. Tento problém nelze opravit, protože databáze je jen pro čtení. Klikněte na OK a po zavření databáze vytvořte záložní kopii databáze. Poté otevřete databázi s oprávněním ke čtení / zápisu. @@@ 2 @ 2 @ 553713744 @ 1
29083 Objekt '| 1' nelze importovat, protože obsahuje prvky z oboru názvů '| 2', který již není podporován. K importu objektu použijte starší verzi aplikace Access.
29084 Objekt '| 1' nelze importovat, protože obsahuje prvky z oboru názvů '| 2', který pochází z novější verze aplikace Access. K importu objektu použijte novější verzi aplikace Access.
29085 Objekt '| 1' nelze importovat, protože obsahuje prvky z oboru názvů '| 2', kterým Access nerozumí.
29086 Objekt '| 1' nelze importovat ze souboru '| 2'. Ujistěte se, že soubor existuje a je ve správném formátu.
30000 Microsoft Access nemohl najít SQL Server Ověřte, zda je název serveru správný.
30001 Microsoft Access nemohl najít databázi na serveru. Ověřte správnost názvu databáze.
30002 Microsoft Access se nemohl přihlásit k serveru. Ověřte, zda jsou přihlašovací údaje správné.
30004 Výchozí nastavení maximálních záznamů musí být mezi 0 a 2147483647.
30005 Chybí příkaz SQL
30006 Přístup nebyl schopen provést tuto operaci, protože projekt není připojen k SQL Server databáze.
30007 Nelze seřadit u jednoho nebo více polí uvedených ve vlastnosti „Řadit podle“ nebo v dialogu třídění / seskupování.
30008 Server, ke kterému se pokoušíte přistupovat, rozlišuje velká a malá písmena. Objekty se stejným názvem, ale odlišnými velkými a malými písmeny nejsou podporovány. Použití těchto objektů může mít za následek ztrátu dat.
30009 Jiný uživatel nebo aplikace odstranila tento záznam nebo změnila hodnotu svého primárního klíče.
30010 Filtr nelze použít na jedno nebo více polí určených ve vlastnosti Filtr.
30011 Nelze získat informace o sloupci pro procházený databázový objekt.
30012 Filtr serveru nelze použít na zdroj záznamu uložené procedury. Filtr není použit.
30013 Záznam nemůžete aktualizovat, protože ho jiný uživatel nebo aplikace odstranil nebo změnil hodnotu jeho primárního klíče.
30014 Data byla přidána do databáze, ale data se ve formuláři nezobrazí, protože nesplňují kritéria v podkladovém zdroji záznamů.
30015 Zadaný zdroj záznamu obsahuje duplicitní názvy pro některá výstupní pole. Použijte aliasy v příkazu SELECT a dejte každému poli jedinečný název.
30016 Pole '|' je jen pro čtení.
30017 Tato databáze není povolena pro publikaci.
30018 Nelze vytvořit objekty typu '|' proti aktuálnímu backendu SQL. Zkontrolujte prosím svá oprávnění a nastavení serveru.
30019 Microsoft Access nemůže kopírovat tabulku s názvem, který je delší než 64 znaků.
30020 Nelze najít sloupec '|'.
30021 Nelze použít funkce domény na uložené procedury.
30022 Projekt Access nelze otevřít. Možná nemáte odpovídající oprávnění nebo může být projekt jen pro čtení.
30023 Nelze použít funkce domény na skalárních funkcích.
30024 Vaše heslo nebude zašifrováno, dokud nebude uloženo do souboru. @ Uživatelé, kteří prohlížejí zdrojový obsah souboru, budou moci zobrazit uživatelské jméno a heslo účtu .?&Uložit heslo? Zrušit @@ 36 @ 1 @ 553714179 @
30025 Neplatný příkaz SQL. Zkontrolujte serverový filtr na zdroji záznamu formuláře
30026 Aplikace Access se nemůže připojit k databázi '| 1' na serveru '| 2'. Zkontrolujte, zda databáze stále existuje a zda je server spuštěn.
30027 Zadaná hodnota není v souladu s datovým typem nebo délkou sloupce.
30028 Název databáze pro připojený databázový soubor je prázdný. Zadejte název vaší databáze.
30029 Tato verze aplikace Microsoft Access nepodporuje konstrukční změny s verzí aplikace Microsoft SQL Server ke kterému je váš projekt Access připojen. Nejnovější informace a soubory ke stažení najdete na webu Microsoft Office Update. Změny návrhu nebudou uloženy.
31000 Musíte zadat kritéria pro všechny podmíněné formáty.
31001 Výraz podmíněného formátu nesmí být delší než 435 znaků. @@@ 1 @@@ 1
31002 Microsoft Access nyní nemůže upravit podmíněné formáty ovládacího prvku. @ Váš program se pokusil upravit podmíněný formát ovládacího prvku, zatímco byl vyhodnocován podmíněný formát. @@ 1 @@@ 1
31003 Nastavení této vlastnosti je příliš dlouhé. @ Pro tuto vlastnost můžete zadat až 255 nebo 2,048 1 znaků, v závislosti na datovém typu. @@ 1 @@@ XNUMX
31004 Hodnotu pole (AutoNumber) nelze před uložením načíst.

Před provedením této akce si prosím uložte záznam, který obsahuje pole (Automatické číslo). @@@ 1 @@@ 1

31005 Přístupu se nepodařilo vyhodnotit jeden nebo více výrazů, protože '|' byl odkazován ve výrazu. @ Ve výrazech jsou povoleny pouze funkce a vlastnosti, které jsou považovány za bezpečné, když je Access spuštěn v režimu izolovaného prostoru. @ Další informace o režimu izolovaného prostoru najdete v nápovědě aplikace Access v části „Režim izolovaného prostoru“. @ 1 @@@ 1
31006 Tato metoda není podporována pro ovládací prvky přílohy v aktuálním formátu souboru databáze.
31007 Tato operace není podporována pro ovládací prvky webového prohlížeče v aktuálním formátu souboru databáze.
31008 Tato metoda není podporována pro ovládací prvky Prázdná buňka v aktuálním formátu souboru databáze.
31009 Tato metoda není podporována pro vytváření ovládacích prvků Prázdná buňka.
31010 Tato operace není podporována pro ovládací prvky navigace v aktuálním formátu souboru databáze.
31011 Zadaný výraz není platný pro dotazy kompatibilní s webem. @@@ 1 @ 1 @ 11732 @ 1
31012 Buď máte ve výrazu chybu, nebo jste se pokusili použít nedeklarovaný parametr. @ Zkontrolujte, zda výraz neobsahuje chyby, nebo zadejte parametr '|' v dialogovém okně Parametry dotazu. @@ 2 @ 1 @ 11805 @ 1
31500 Aplikace Microsoft Access nemůže odeslat tento formát v e-mailové zprávě. @ Chcete-li tento formát odeslat v e-mailové zprávě, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Exportovat nebo pomocí metody OutputTo vytvořte soubory a připojte je k e-mailové zprávě. @@ 1 @@@ 1
31501 Vybraný transformační soubor '|' nemůže být nalezeno. Vyberte jinou transformaci.
31502 Microsoft Access nemůže najít mezinárodní knihovnu dynamických odkazů Microsoft Officerary (DLL). @ Přeinstalujte Microsoft Office. @@ 1 @@@ 3
31503 Zadaná transformace neprovedla úspěšně převod dat. Vyberte jinou transformaci.
31504 Data byla transformována do formátu, který nelze importovat.
31505 Opravdu chcete odstranit '|' ze seznamu dostupných transformací?

Tím se transformační soubor ve skutečnosti neodstraní.

31506 Vybraný transformační soubor nelze najít. Vyberte jinou transformaci nebo odeberte transformaci. Pak zkuste exportovat znovu.
31507 Neplatný datový typ pole.
31508 Nelze načíst Office Web Components @ Access měl problém s načítáním Office Web Components verze 9.0. Zkuste projít nastavením a znovu je nainstalovat @@ 1 @@@ 3
31509 Nelze načíst Office Web Components @ Access měl problém s načítáním Office Web Components verze 10.0. Zkuste projít nastavením a znovu je nainstalovat @@ 1 @@@ 3
31510 Microsoft Access nemůže načíst dynamické propojení library | 1. @ Musíte vyřešit poruchu a start Znovu přístup. @@ 1 @@@ 3
31511 Rozhodli jste se změnit režim, ve kterém bude syntaxe SQL interpretována v této databázi. To bude znamenat: @ * Existující dotazy mohou vracet odlišné výsledky nebo se vůbec nespustí.
* Rozsah datových typů a vyhrazených slov se změní.
* Budou použity různé zástupné znaky. Před pokračováním se doporučuje vytvořit si záložní kopii této databáze. Pokud souhlasíte s pokračováním, Access tuto databázi zavře, zkomprimuje a znovu otevře v novém režimu. Pokračujte výběrem OK. @ 5 @ 1 @ 24324 @ 1
31512 Aplikace Microsoft Access nemůže otevřít relaci pošty. @ Je možné, že jste v tomto počítači nenakonfigurovali e-mailového klienta. Zkontrolujte, zda byl váš e-mailový software nainstalován a správně nakonfigurován. @@ 1 @@@ 1
31513 Všechny otevřené objekty musí být před pokračováním v této operaci uzavřeny. @ Chcete, aby aplikace Microsoft Access objekty zavřela? @@ 19 @@@ 2
31514 Microsoft Access nemůže převést tuto databázi na jinou verzi, protože je otevřen jeden nebo více objektů. @ Zavřete všechny objekty a zkuste to znovu. @@ 1 @@@ 3
31515 Vaše databáze používá SQL Server Kompatibilní syntaxe (ANSI 92), pro kterou má Access 2000 omezenou podporu. To bude znamenat: @ * Uživatelé Access 2000 nemusí být schopni zobrazit některé dotazy.
* Existující dotazy mohou vracet odlišné výsledky nebo se nemusí vůbec spustit.
* Rozsah datových typů a vyhrazených slov se změní.
* Budou použity různé zástupné znaky. @ Doporučujeme změnit SQL Server Nastavení Compatible Syntax (ANSI 92) před převodem této databáze do formátu souboru Access 2000. Výběrem Storno přerušíte proces převodu a změníte SQL Server Nastavení kompatibilní syntaxe (ANSI 92). @ 5 @ 1 @ 24324 @ 1
31516 Aplikace Microsoft Access nemůže převést tuto databázi na požadovanou verzi, protože byla „povolena“ pro práci s novějšími verzemi aplikace Microsoft Access, než byla původně vytvořena. @ Tuto databázi můžete převést do novějšího formátu a poté tuto operaci opakovat. s nově převedenou databází. @@ 1 @@@ 1
31517 Aplikace Microsoft Access nemůže převést tuto databázi na požadovanou verzi, protože pochází ze starší verze aplikace Microsoft Access. @ Tuto databázi můžete převést do novějšího formátu a poté tuto operaci zopakovat s nově převedenou databází. @@ 1 @@ @ 1
31518 Následující ovládací prvky obsahují výrazy, které nelze zobrazit v zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu projektu aplikace Microsoft Access: | 1. @ Stále chcete přepnout do zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu? @@ 19 @@@ 2
31519 Tento soubor nelze importovat. @ Nelze importovat textový soubor, pokud nemá jednu z těchto přípon: | .@@ 1 @@@ 1
31520 Tento soubor nelze importovat. @ Nelze importovat textový soubor, který má jednu z těchto přípon: | .@@ 1 @@@ 1
31521 Nelze navázat spojení se serverem. @ | @@ 1 @@@ 1
31522 Microsoft SQL Server Desktop Engine musí být v počítači se spuštěnou aplikací Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
31523 Microsoft Access nemohl otevřít soubor '| 1'. Soubor nemusí být soubor aplikace Access, zadaná cesta nebo název souboru může být nesprávný nebo soubor nelze otevřít výhradně. Chcete-li soubor opravit ručně, v nabídce Soubor přejděte na příkaz Správa databáze a poté klepněte na možnost Komprimovat a opravit databázi. @@@ 1 @@@ 1
31524 Microsoft Access nemůže přenést uživatelem definovanou funkci '| 1'. Uživatelem definované funkce lze přenášet pouze mezi Microsoftem SQL Servers verzí 8.0 nebo vyšší. @@@ 1 @@@ 1
31525 Tento objekt můžete kopírovat a vkládat, pouze pokud je to alespoň Microsoft SQL Server 2000 je nainstalován na zdrojovém i cílovém serveru. @@@ 1 @@@ 1
31526 Nelze vytvořit soubor Microsoft Access ADE nebo MDE z databáze uložené ve formátu Microsoft Access 2000. @ Převést databázi na aktuální verzi aplikace Microsoft Access. Poté vytvořte soubor ADE nebo MDE. @@ 1 @@@ 1
31527 Cesta nebyla nalezena: | .@@@ 1 @@@ 1
31528 Tabulka '|' se používá. Zavřete tabulku a opakujte import. @@@ 1 @@@ 1
31529 Zobrazit '|' se používá. Zavřete pohled a zkuste import znovu. @@@ 1 @@@ 1
31530 Postup '|' se používá. Ukončete postup a zkuste import zopakovat. @@@ 1 @@@ 1
31531 Aplikace Microsoft Access nemůže vytvořit tabulku (tabulky) pomocí informací obsažených v dokumentech, které se pokoušíte importovat. @@@ 1 @@@ 1
31532 Microsoft Access nemohl exportovat data. @@@ 1 @@@ 1
31533 Neplatný název souboru. @@@ 1 @@@ 1
31534 Vaše databáze používá SQL Server Kompatibilní syntaxe (ANSI 92), pro kterou má Access 97 omezenou podporu. To bude znamenat: @ * Existující dotazy mohou vracet jiné výsledky nebo se vůbec nespustí.
* Rozsah datových typů a vyhrazených slov se změní.
* Budou použity různé zástupné znaky. @ Doporučujeme změnit SQL Server Nastavení Compatible Syntax (ANSI 92) před převodem této databáze do formátu souboru Access 97. Výběrem Storno přerušíte proces převodu a změníte SQL Server Nastavení kompatibilní syntaxe (ANSI 92). @ 5 @ 1 @ 24324 @ 1
31535 Neplatné parametry pro ExportXML. @ Stisknutím tlačítka Nápověda zobrazíte další informace. @@ 2 @ 2 @ 5170 @ 1
31536 Vlastnosti schématu XML neodpovídají existujícím strukturám tabulky. @ Přepsat existující struktury? @@ 19 @@@ 1
31537 Objekt s názvem '|' již existuje v databázi. @@@ 1 @@@ 1
31538 Microsoft Access nemůže tento soubor vytvořit. Chcete-li vytvořit soubor, musíte mu dát jedinečný název, zadat platný připojovací řetězec a ID uživatele a musíte mít potřebná oprávnění pro připojení a vytváření souborů. @@@ 1 @@@ 1
31539 Při načítání transformačního souboru XSL '| 1' došlo k chybě. Ujistěte se, že soubor je správně naformátovaný soubor XSL a je správným souborem, který se použije pro dodaná data. | 2
31540 Při načítání datového souboru XML '| 1' došlo k chybě. Ujistěte se, že jde o soubor XML ve správném formátu. | 2
31541 Aplikace Microsoft Access nemůže tento soubor otevřít. @ Tento soubor je umístěn mimo váš intranet nebo na nedůvěryhodném webu. Microsoft Access soubor neotevře kvůli možným bezpečnostním problémům. @ Chcete-li soubor otevřít, zkopírujte jej do zařízení nebo do přístupného síťového umístění. @ 2 @@@ 1
31542 Startup akce spojená s tímto souborem nemusí být bezpečná. Chcete provést startup akce při otevření souboru? @@@ 22 @@@ 1
31543 Startup akce spojená s tímto souborem nemusí být bezpečná. Pokud se rozhodnete neprovádět startup akce, Microsoft Access soubor neotevře. Chcete provést startup akce a otevřete soubor? @@@ 22 @@@ 1
31544 Aplikace Microsoft Access nemůže tento soubor otevřít. @ Autor tohoto souboru jej nastavil tak, aby se otevíral pouze v případě, že je jakotarje provedena akce tup a aplikace Microsoft Access je aktuálně nastavena tak, aby deaktivovala starakce tup. @ Chcete-li tento problém vyřešit, kontaktujte autora souboru nebo správce systému. @ 2 @@@ 1
31545 Aplikace Microsoft Access nemůže tento soubor otevřít. @ Správce zón zabezpečení Internetu chybí nebo není správně nainstalován, a proto nelze ověřit bezpečnost tohoto souboru. @ Chcete-li tento problém vyřešit, přeinstalujte Windows Internet Explorer nebo odpovídající sadu Office System Pack. @ 2 @ @@ 1
31546 Tato databáze je Microsoft Access 7.0 / 8.0 / 9.0 Design Master. @ Pokud kliknete na OK, vybraná databáze bude přejmenována na | 1 a poté převedena na | 2. Každý, kdo používá repliku této databáze, bude muset po další synchronizaci upgradovat na Microsoft Access 2002. @@ 4 @@@ 2
31547 Aplikace Microsoft Access nemůže exportovat tento objekt do XML, pokud je otevřený v náhledu tisku. Zavřete objekt a zkuste to znovu. @@@ 1 @@@ 1
31548 Microsoft Access nemůže exportovat tabulku do XML, když je otevřená v Designu. Zavřete objekt a zkuste to znovu. @@@ 1 @@@ 1
31549 Dokončený import dokumentu '|'.
31550 Ne všechna vaše data byla úspěšně importována. Popisy chyb s přidruženými čísly řádků chybných záznamů najdete v tabulce Microsoft Access '| 1.
31551 Na internetovou adresu (http: //, ftp: //) lze exportovat pouze soubory XML. Zadejte cestu, která ukazuje na místo v počítači nebo v síti. @@@ 1 @@@ 1
31552 Dokumenty, které importujete, obsahují informace o schématu XML (XSD) vytvořené mimo Microsoft Access. @ Informace o schématu XML vytvořené mimo Microsoft Access nejsou podporovány. Pokud budete pokračovat, bude Microsoft Access pouze importovat data a ignorovat schéma XML. @ Chcete pokračovat? @ 19 @@@ 1
31553 Hodnota vlastnosti Akční značka nesmí přesáhnout 1024 znaků.
31554 Pokoušíte se použít příliš mnoho značek akcí. @ Zrušte zaškrtnutí u některých vybraných značek. @@ 1 @@@ 1
31555 Zadaná transformace neprovedla úspěšně převod dat.

Chcete uložit kopii dat k exportu na '|' pro řešení problémů?

31556 Chcete-li zobrazit závislosti objektů nebo změnit možnost Sledovat informace o automatických opravách názvu, musí aplikace Microsoft Access zavřít všechny objekty a aktualizovat informace o závislostech. @ To může trvat několik minut. Chcete pokračovat? @@ 21 @ 1 @ 553713744 @ 1
31557 Aplikace Microsoft Access nemůže aktualizovat informace o závislostech, protože je otevřen jeden nebo více objektů. @ Zavřete všechny objekty a zkuste to znovu. @@ 1 @@@ 3
31558 Možnost Sledovat informace o automatických opravách názvu generuje mapy jmen pro objekty v databázi. To může trvat několik minut. @ Chcete tuto možnost ponechat zapnutou? @@ 3 @@@ 1
31559 Microsoft Access se nemohl připojit k webu, který jste zadali. Ověřte adresu webu nebo se obraťte na správce webu.
31560 Zadaný web nepodporuje propojení s databází Microsoft Access. Na webu musí být spuštěn Microsoft SharePoint Foundation.
31561 Zadaný web nepodporuje import dat do databáze Microsoft Access. Na webu musí být spuštěn Microsoft SharePoint Foundation.
31562 Zadaný web neobsahuje žádné seznamy. Ověřte adresu webu nebo se obraťte na správce webu.
31563 Microsoft Access nemohl povolit automatické opravy názvů pro jeden nebo více objektů, protože Access nemohl otevřít a uložit objekty. Operace otevření nebo uložení mohla selhat z jednoho nebo více z následujících důvodů - objekt je již otevřený, nemáte oprávnění k otevření objektu v návrhovém zobrazení, databáze je jen pro čtení nebo zdroj propojenou tabulku nelze najít. @@@ 2 @ 1 @ 553713743 @ 1
31564 Chcete-li vygenerovat závislosti objektu, musí být zapnutá možnost Sledovat informace o automatických opravách názvu. @ Povolit automatické opravy jmen a pokračovat? @@ 5 @ 1 @ 553713744 @ 1
31565 Než budete moci zobrazit závislosti objektů, je třeba aktualizovat informace o závislostech. To může trvat několik minut. @ Chcete pokračovat? @@ 5 @ 1 @ 553713744 @ 1
31566 Funkce závislostí objektů není pro tuto databázi povolena, protože je třeba aktualizovat informace o závislostech. @@@ 5 @ 1 @ 553713744 @ 1
31567 Objekt, který jste vybrali v podokně Závislosti na objektu, již v databázi neexistuje. @@@ 1 @@@ 1
31568 Nemáte potřebná oprávnění ke generování informací o závislosti pro vybraný objekt. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31569 Chcete-li zobrazit informace o závislostech, musíte vybrat tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu. @@@ 1 @ 1 @ 553713742 @ 1
31570 Informace o závislostech nelze vygenerovat, protože mapy jmen buď chybí, nebo jsou zastaralé. Zapněte možnost Sledovat informace o automatických opravách názvu, zkontrolujte, zda máte dostatečná oprávnění k otevření objektu v návrhovém zobrazení, a ujistěte se, že databáze není jen pro čtení. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31571 Informace o závislostech nelze generovat, protože mapy jmen jsou zastaralé a databáze je pouze ke čtení. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31572 Microsoft Access nemůže generovat informace o závislostech pro nový neuložený objekt. Uložte nový objekt a poté zkontrolujte závislosti objektu. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31573 Microsoft Access nemůže generovat informace o závislostech pro objekty v projektu. @@@ 1 @@@ 1
31574 Microsoft Access nemůže exportovat nevázané formuláře nebo sestavy jako dokumenty XML.
31575 Všechny otevřené objekty musí být před zálohováním databáze nebo projektu uzavřeny. @ Chcete, aby aplikace Microsoft Access objekty zavřela? @@ 19 @@@ 2
31576 Microsoft Access nemůže zálohovat tuto databázi nebo projekt, protože je otevřen jeden nebo více objektů. @ Zavřete všechny objekty a zkuste to znovu. @@ 1 @@@ 3
31577 Microsoft Access se nemohl připojit k webu, který jste zadali. Ověřte adresu webu nebo se obraťte na správce webu.
31579 Tabulku nelze exportovat, protože nemáte dostatečná oprávnění. Kontaktujte svého správce webu.
31580 Seznam se zadaným názvem již existuje. Zadejte jiné jméno a zkuste to znovu.
31581 Název seznamu nesmí obsahovat žádný z následujících znaků: /: *? ”” <> |. Zadejte jiné jméno a zkuste to znovu.
31582 Microsoft Access nemůže generovat informace o závislostech pro objekty v replikované databázi. @@@ 1 @@@ 1
31583 Dokončený import z '|'.
31584 Hotové odkazování na '|'.
31585 Export „| 1“ do „| 2“ byl dokončen.
31586 Zadaný web nepodporuje import dat z databáze Microsoft Access. Na webu musí být spuštěn Microsoft SharePoint Foundation.
31587 Microsoft Access nemůže generovat informace o závislostech, protože je vypnuta možnost Sledovat informace o automatických opravách názvu. Tuto možnost nelze zapnout, protože databáze je buď jen pro čtení, nebo nemáte dostatečná oprávnění. @@@ 1 @@@ 1
31588 Chyba při exportu obrazového souboru '| 1' na zadanou cestu '| 2'.
31589 Zadaná transformace se nepodařilo úspěšně transformovat vaše data. |
31590 Seznam s názvem '|' Musíte již použít jiný název nebo přejít na web a odstranit seznam.
31591 Microsoft Access nemůže exportovat '| 1' do Microsoft SharePoint Foundation z důvodu omezení počtu případů, kdy se každý datový typ může zobrazit v seznamu Microsoft SharePoint Foundation. @ V nápovědě najdete přesné informace o omezeních a podrobnosti o tom, jak k vytvoření dotazu, který definuje seznam Microsoft SharePoint Foundation, který chcete vytvořit. @@ 2 @ 1 @ 553714173 @ 1
31592 Nelze najít zadaný soubor schématu '|'. Odeberte nebo aktualizujte odkaz na soubor a zkuste to znovu importovat. @@@ 1 @@@ 1
31593 V aplikaci Microsoft Access došlo k chybě při zpracování schématu XML v souboru '| 1'.

| 2 @@@ 1 @@@ 1

31594 Microsoft Access nemohl exportovat data XML do '| 1'. @@@ 1 @@@ 1
31595 Tato databáze byla uložena v aplikaci Microsoft Access | formát souboru. @ Informace o tom, jak importovat data z této databáze do nového souboru, získáte klepnutím na Office.com na stránce Získání S.tarse stránkou Microsoft Access. @@ 1 @@@ 1
31596 Nelze načíst specifikaci '|'. Zkuste znovu vytvořit specifikaci. @@@ 1 @@@ 1
31597 Specifikaci XML se nepodařilo ověřit podle schématu. V následujícím řádku dokumentu XML došlo k chybě: | .@@@ 1 @@@ 1
31598 Specifikaci XML se nepodařilo ověřit proti schématu. V následující specifikaci řetězce XML je chyba: | 1 Možná hodnota může být jedna z následujících '| 2'. @@@ 1 @@@ 1
31599 Zadaný název '| 1' nelze nastavit z jednoho z následujících důvodů:
? Zadaný název není jedinečný.
? Zadaný název je prázdný.
? Zadaný název nesplňuje pravidla pro pojmenování objektů aplikace Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
31600 Zadaný popis '|' je to moc dlouhé. Popis nesmí přesáhnout 255 znaků. @@@ 1 @@@ 1
31601 Specifikace neobsahuje popis. '|'. @@@ 1 @@@ 1
31602 Specifikace se zadaným indexem neexistuje. Zadejte jiný index. '|'. @@@ 1 @@@ 1
31603 Název '|' se již používá. Zadejte jiný název nebo klikněte na tlačítko Spravovat datové úlohy a přejmenujte stávající specifikaci. @@@ 1 @@@ 1
31604 Požadovaný prvek chybí pod a pro formát s pevnou šířkou. @@@ 1 @@@ 1
31605 Atribut Width je vyžadován pro všechny prvky pod or pro formát s pevnou šířkou. @@@ 1 @@@ 1
31606 Cílovou databázi nelze otevřít. Pokud je databáze otevřená, zavřete ji a zkuste to znovu. @@@ 1 @@@ 1
31607 Atribut Cesta je vyžadován pro všechny formáty kromě ImportWSS, ImportOutlook a ExportXML.
31608 Do pole Uložit jako zadejte název specifikace importu.
31609 Do pole Uložit jako zadejte název specifikace exportu.
31610 Chcete smazat '|'?
31611 Do pole Název souboru zadejte název zdrojového nebo cílového souboru.
31612 Specifikaci se nepodařilo provést. Zkuste znovu vytvořit specifikaci.
31613 Jako způsob seskupování objektů v databázi jste vybrali „“ Tabulky a související pohledy ”.“ Aby bylo možné skupiny vytvořit, je třeba aktualizovat informace o závislostech objektů. To bude nějakou dobu trvat u velkých databází. @ Chcete pokračovat? @@ 3 @@@ 1
31614 Opravdu chcete smazat položku '|' ze seznamu Kategorie? @ Všimněte si, že jednotlivé skupiny a zástupci k objektům v databázi budou odstraněny, ale samotné objekty nebudou odstraněny. @@ 3 @@@ 1
31615 Opravdu chcete skupinu smazat? @ Upozorňujeme, že budou smazány pouze klávesové zkratky, nikoli skutečné objekty. @@ 3 @@@ 1
31616 Duplikovat název položky @ Položka s názvem | již v seznamu Kategorie existuje. Zadejte jiný název položky. @@ 1 @@@ 1
31617 Duplicitní název skupiny @ Skupina s názvem | již existuje. Zadejte jiný název skupiny. @@ 1 @@@ 1
31618 Název prázdné položky @ Nezadali jste název položky, kterou jste přidali do seznamu Kategorie. @@ 1 @@@ 1
31619 Prázdný název skupiny @ Nezadali jste název skupiny. @@ 1 @@@ 1
31620 Tím se vymaže veškerý obsah vašich systémových tabulek MSysNavPaneXXX. @ Chcete pokračovat? @@ 3 @@@ 1
31621 V této skupině již existuje zkratka s názvem '| 1' k objektu '| 2. @@@ 1 @@@ 1
31622 Popis tabulky nelze u propojené tabulky změnit
31623 Aplikace Microsoft Access importovala do převedené databáze položky „Oblíbené“ a další skupiny. Pokud změníte importované skupiny v aplikaci Access 2007 nebo vyšší, tyto změny se neuvidí, pokud otevřete databázi ve starší verzi aplikace Access. Pokud také změníte importované skupiny pomocí starší verze aplikace Access, tyto změny se neuvidí, pokud otevřete databázi v aplikaci Access 2007 nebo vyšší. @@@ 1 @@@ 1
31624 Zadejte platné datum. @@@ 1 @@@ 1
31625 Zadejte platnou hodnotu. @@@ 1 @@@ 1
31626 | byly nalezeny problémy, které by mohly vést k nežádoucímu chování nebo chybějícím datům. @ Chcete zrušit průvodce a zkontrolovat problémy? @ Klepnutím na Ne ignorujete problémy a pokračujete v migraci.
31627 Kopie databáze byla přesunuta do |. Pokračovat v otevírání aktuálního souboru?
31628 Přesun na SharePoint není podporován pro databáze, které mají zakázanou vlastnost AllowBypassKey.
31629 Nelze vytvořit instanci šablony '| 1'. @ | 2 @@@@@ 3
31630 Nepodařilo se nastavit vlastnost databáze '|'.
31631 Název objektu '|' nelze použít, protože nedodržuje pravidla pojmenování objektů.
31632 Načtení '| 1' do '| 2' se nezdařilo.
31633 '|' není podporovaný typ AccessObject.
31634 Nepodařilo se vytvořit vztah '|'.
31635 Manifest.xml neodpovídá definovanému schématu. |
31636 Tables.xml neexistuje.
31637 Tuto šablonu nelze použít, protože vyžaduje novější verzi aplikace Microsoft Access.

Na webu Office.com najdete nejnovější šablony, které můžete použít s aktuální verzí aplikace Microsoft Access.

31638 Při načítání souboru Tables.xml došlo k chybám.
31639 Manifest.xml neexistuje.
31640 Relationships.xml neodpovídá požadovanému schématu.
31641 Při otevírání šablony došlo k neočekávané chybě.
31642 NavPane.xml neodpovídá požadovanému schématu.
31643 '|' není platná šablona.
31644 Vytvoření databáze se zadaným CollatingOrder se nezdařilo.
31645 Nepodařilo se nastavit | 1 na | 2 '| 3'.
31646 Načtení souboru NavPane.xml se nezdařilo.
31647 Při převracení | 1 '| 2' zprava doleva došlo k chybě.
31648 Při provádění automatických oprav názvu došlo k chybě.
31649 Při opravování štítků na | 1 '| 2' došlo k chybě.
31650 Zdrojový soubor '| 1' pro | 2 '| 3' neexistuje.
31651 Název objektu '|' nelze použít, protože již existuje jiný objekt se stejným názvem.
31652 K databázi nemáte výhradní přístup. Seznamy SharePointu nelze v tuto chvíli převést offline ani do mezipaměti. Zkuste to později.
31653 Aplikace Microsoft Access nemůže převést vaše seznamy do režimu offline. Byl zjištěn kruhový vztah.
31654 Přístup odepřen. Nemáte oprávnění k serveru SharePoint. Ověřte oprávnění a zkuste to znovu.
31655 Microsoft Outlook nemohl být started. Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována a správně nastavena aplikace Outlook.
31656 Chcete-li povolit tuto funkci, musíte mít v tomto počítači Microsoft Office Outlook 2007 nebo novější.
31657 Nelze nastavit shromažďování dat pomocí e-mailové úlohy, protože vaše databáze dosáhla limitu maximální velikosti. Uvolněte místo na disku a zkuste to znovu.
31658 Vybraná tabulka nebo dotaz neobsahuje žádná pole, která podporují shromažďování dat pomocí e-mailu.
31659 | je jen pro čtení. E-mailové zprávy nemůžete použít ke shromažďování nebo aktualizaci dat o tomto objektu.
31660 Pomocí e-mailových zpráv nemůžete shromažďovat data pro dotazy na akce, dotazy specifické pro SQL a dotazy na parametry.
31661 Zadané pole e-mailové adresy neobsahuje žádné platné adresy. Zadejte další pole.
31662 Zadaná hodnota není platná pro maximální počet odpovědí.
31663 Zadaná hodnota není platná pro datum a čas, kdy se má zastavit.
31664 Datum a čas ukončení zpracování odpovědí musí být větší než aktuální datum a čas.
31665 |
31666 Metoda UpdateDependencyInfo nemohla aktualizovat jeden nebo více objektů. Aplikace Microsoft Access vytvořila v aktuální databázi tabulku selhání ukládání chyb s více informacemi o selhávajících objektech. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31667 Chcete smazat všechny vybrané objekty? Odstraněním těchto objektů je odeberete ze všech skupin. @ Formuláře, sestavy a moduly nelze obnovit. @@ 20 @@@ 2
31668 Aplikace Microsoft Access nepodporuje otevírání stránek HTML. @@@ 2 @@ 4294967294 @ 1
31669 Změny designu nejsou pro Data Access Pages podporovány. @ Chcete-li změnit vzhled datové stránky, použijte Microsoft Access 2003 nebo starší. @@ 2 @@ 4294967294 @ 1
31670 Microsoft Access nepodporuje tuto operaci pro Data Access Pages. K provedení této operace použijte Microsoft Access 2003 nebo starší. @@@ 1 @@@ 1
31671 |
31672 | 1 | 2
31673

TECHNICKÉ DETAILY

ID korelace: | 1
Datum a čas: | 2

31674 Tato operace není podporována pro propojené tabulky SharePointu. Chcete-li spravovat tabulky propojené se SharePointem, přejděte v nabídce Data na Získat externí data a potom klikněte na Seznam SharePointu.
31675 V této databázi byly provedeny změny starší verzí Accessu nebo externím zdrojem. Aby bylo možné v navigačním podokně použít skupinu Tabulky a související pohledy, musí být znovu vytvořen strom závislostí. To může chvíli trvat. @ chcete pokračovat? @@ 3 @@@ 1
31676 Chcete smazat všechny vybrané objekty? Pokud tyto objekty odstraníte, budou odstraněny ze všech skupin. @@@ 20 @@@ 2
31677 Ze zakázané (nedůvěryhodné) databáze nemůžete vytvořit soubor .accde nebo .mde. Pokud zdroji této databáze důvěřujete, můžete ji povolit pomocí panelu zpráv. @@@ 1 @@@ 1
32000 Akce makra '| 1' nelze spustit se zadaným argumentem '| 2', ani když je v deaktivovaném režimu, ani při volání z vloženého makra. @@@ 1 @@@ 1
32001 „|“ RunCommand nelze spustit v deaktivovaném režimu. @@@ 1 @@@ 1
32002 Nelze otevřít nebo spustit makro '|', protože není platné. @@@ 1 @@@ 1
32003 „|“ akce vyžaduje platný název ovládacího prvku, který odpovídá podformuláři nebo podsestavě. @@@ 1 @@@ 1
32004 Název ovládacího prvku '|' je chybně napsaný nebo odkazuje na ovládací prvek, který neexistuje. @ Pokud je název neplatného ovládacího prvku v makru, zobrazí se v dialogovém okně Akce se nezdařilo název makra a argumenty makra po klepnutí na tlačítko OK. Otevřete okno Makro a zadejte správný název ovládacího prvku. @@ 1 @@@ 1
32005 Jedna nebo více akcí není známo a nelze je vložit. @@@ 1 @@@ 1
32006 Microsoft Access nemohl pochopit formát makra.
32007 Akce makra '| 1' vyžaduje hodnotu argumentu '| 2'. @@@ 1 @@@ 1
32008 Akce makra '| 1' má neplatnou hodnotu pro argument '| 2'. @@@ 1 @@@ 1
32009 SubMacro potřebuje platný argument názvu
32010 Zadaný text není položkou v seznamu.
32011 Microsoft Access nemůže analyzovat výraz: '| 1'.
32012 Akce ApplyOrderBy vyžaduje platný název ovládacího prvku, který odpovídá podformuláři nebo podsestavě. @@@ 1 @@@ 1
32013 V datovém makru došlo k neznámé chybě. @@@ 1 @@@ 1
32014 Opravdu chcete trvale smazat | 1 ze své tabulky? Pokud je tabulka otevřená, změna nebude potvrzena, dokud nebude tabulka uložena.
32015 Smazání položky „| 1“ se nezdařilo.
32016 Přejmenování se nezdařilo pro „| 1“.
32017 Příkaz SQL není platný.
32018 Změny možná nebyly uloženy.
32019 Chyba časového limitu. Zpracování serveru se nezdařilo.
32020 Při kontrole stavu datového makra došlo k chybě. @ Chcete-li chybu zobrazit, vyhledejte DataMacroInstanceID '| 1 v tabulce USysApplicationLog. @@ 1 @@@ 1
32021 Podmínky If a Else If jsou povinné argumenty.
32022 Makro nelze importovat, protože je neplatné.
32023 Akce '| 1' není pro aktuální kontext platná.
32024 Datové makro nemůže podporovat žádné další parametry.
32500 Skupina '|' zadaný údaj je neplatný. @@@ 1 @@@ 1
32501 Kategorie '|' zadali jste neplatný. @@@ 1 @@@ 1
32502 Zadaná hodnota není pro pole '|' platná. @ Například jste možná zadali text v číselném poli nebo číslo, které je větší, než umožňuje nastavení FieldSize. @@ 1 @@@ 1
32503 Podpora exportu do.PDF nebo .XPS není v tomto počítači nainstalován. @@@ 1 @@@ 1
32504 Zadaný text není položkou v seznamu. @ Chcete upravit položky v seznamu? @@ 20 @@@ 4
32505 Microsoft Access tuto databázi obnovil. Prohlédněte si databázi a ověřte, zda v ní nechybí žádné databázové objekty. @@@ 1 @@@ 1
32506 Microsoft Access tuto databázi obnovil, ale u jedné nebo více tabulek bylo zjištěno poškození dat a byly odstraněny. Odstraněné tabulky byly zaznamenány do tabulky MSysRecoveryErrors. Tato tabulka je aktuálně zobrazena v datovém listu. @@@ 1 @@@ 1
32507 Aplikace Microsoft Access tuto databázi obnovila, ale u jedné nebo více tabulek bylo zjištěno poškození dat a byly odstraněny. Odstraněné tabulky byly zaznamenány do tabulky MSysRecoveryErrors. @@@ 1 @@@ 1
32508 Příkaz „Uložit jako kontakt aplikace Outlook“ se nezdařil. @@@ 1 @@@ 1
32509 Příkaz „Přidat z Outlooku“ se nezdařil. @@@ 1 @@@ 1
32510 Microsoft Access nemohl najít žádná pole, která by odpovídala polím v kontaktu Microsoft Outlook. @@@ 1 @@@ 1
32511 Úspěšně přidáno | kontakty. @@@ 1 @@@ 1
32512 Tuto databázi nemůžete uložit ve starší verzi, protože používá funkce, které vyžadují aktuální formát souboru. @ Mezi tyto funkce patří přílohy, pole s více hodnotami, offline data, datová makra, vypočítané sloupce, odkazy na nepodporované externí soubory, novější řazení objednávky, novější typy šifrování a ovládací prvky navigace. @@ 1 @@@ 1
32513 Před uložením databáze je nutné zavřít všechny otevřené objekty. @ Chcete, aby aplikace Microsoft Access zavřela všechny otevřené objekty? @@ 19 @@@ 2
32514 Aplikace Microsoft Access nemůže uložit tuto databázi do jiné verze, protože je otevřen jeden nebo více objektů. @ Zavřete všechny objekty a zkuste to znovu. @@ 1 @@@ 3
32515 Chystáte se odstranit seznam a všechna jeho data z webu SharePoint. Chceš pokračovat?
32516 Zadaný řetězec filtru není platný nebo v tuto chvíli nelze použít filtr.
32517 Tento seznam SharePoint nebo jeden ze souvisejících seznamů na webu SharePoint neexistuje.
32518 Došlo k následujícím chybám:

32519 Hodnota zadaná pro parametr Type je neplatná. Zadejte jednu z následujících možností: Sestava, Formulář, Dotaz nebo Tabulka.
32520 Oprava byla zrušena. Chcete-li soubor opravit ručně, v nabídce Soubor přejděte na příkaz Správa databáze a potom klepněte na možnost Komprimovat a opravit databázi.
32521 Hodnotu této vlastnosti nemůžete změnit v události OnPaint. @@@ 1 @@@ 1
32522 Nebyly importovány žádné kontakty. Žádné z polí nemá potřebný znak '|' specifikována vlastnost. @@@ 1 @@@ 1
32523 Vlastní makro v této sestavě se nepodařilo spustit a brání vykreslení sestavy. @@@ 1 @@@ 1
32524 Přístup nemohl vytvořit '| 1'. @ | 2 @ Ujistěte se, že název souboru (a umístění, pokud je k dispozici) jsou ve správném formátu, například c: locationfile name. @ 1 @@@ 1
32525 Přístupu se nepodařilo stáhnout šablonu z Office.com.
32526 Pokusili jste se vytvořit soubor MDB na webu SharePoint. Na serverech SharePoint můžete vytvářet pouze soubory databáze Accessu 2007 - 2013 (.accdb). Buď změňte typ souboru, nebo vyberte jiné umístění.
32527 Pokusili jste se vytvořit soubor ADP na webu SharePoint. Na serverech SharePoint můžete vytvářet pouze soubory databáze Accessu 2007 - 2013 (.accdb). Buď změňte typ souboru, nebo vyberte jiné umístění.
32528 Aplikace je zakázána a nemusí být možné vytvořit databáze.
32529 Tato operace není podporována pro parametrizované dotazy nebo objekty založené na parametrizovaných dotazech. @@@ 1 @@@ 1
32530 Sdílení s Microsoft SharePoint Foundation vyžaduje, aby databáze byla ve formátu Access 2007 nebo vyšším.
32531 Microsoft Access se nepodařilo vytvořit seznam SharePoint. Může to být proto, že nemáte potřebná oprávnění.
32532 Projekt nelze převést do tohoto formátu. Projekt lze převést pouze do formátu Access 2000 nebo novějšího.
32533 Nepodařilo se vytvořit pole '| 1' v tabulce '| 2'
32534 Nepodařilo se odstranit předdefinované pole '| 1' v tabulce '| 2'
32535 Nepodařilo se přejmenovat pole '| 1' v seznamu SharePoint '| 2'
32536 Zadaný příkaz (OutputTo) není nyní k dispozici. Zavřete otevřené objekty v návrhovém zobrazení nebo zobrazení rozložení a zkuste to znovu. @@@ 1 @@@ 1
32537 Lze vytvořit pouze 256 TempVars. Nezapomeňte odstranit všechny TempVars, které nejsou potřeba.
32538 TempVars může ukládat pouze data. Nemohou ukládat předměty.
32539 TempVars může ukládat pouze řetězce obsahující až 65,356 XNUMX znaků.
32540 Název tohoto TempVar je příliš dlouhý. Názvy TempVar mohou mít maximálně 256 znaků. Použijte kratší název.
32541 Chcete-li nastavit nebo odebrat tempo, musíte zadat názevrarproměnná y.
32542 Chcete-li nastavit tempo, musíte určit hodnoturary proměnná do.
32543 Chcete se připojit k existujícímu SQL Server databázi? @ Vyberte Ne a vytvořte novou SQL Server databáze. @@ 16 @@@ 4
32544 Pokoušíte se převést kódovanou databázi. Dekódujte databázi a zkuste to znovu.

Chcete-li chránit převedenou databázi, použijte příkaz Šifrovat pomocí hesla.

32545 Pokoušíte se převést databázi chráněnou heslem. Odstraňte heslo a zkuste to znovu.

Chcete-li chránit převedenou databázi, použijte příkaz Šifrovat pomocí hesla.

32546 Pokoušíte se převést kódovanou databázi, která používá heslo. Dekódujte databázi, odeberte heslo a zkuste to znovu.

Chcete-li chránit převedenou databázi, použijte příkaz Šifrovat pomocí hesla.

32547 Pokoušíte se převést databázi zašifrovanou heslem. Odstraňte heslo a zkuste to znovu.

Chcete-li chránit převedenou databázi, použijte příkaz Nastavit heslo databáze.

32548 Při zobrazování e-mailové zprávy došlo k chybě. Ujistěte se, že v aplikaci Outlook nejsou otevřená dialogová okna, a zkuste to znovu.
32549 '|' obsahuje více než 10,000 XNUMX řádků. Zpracování může trvat několik okamžiků. Chcete pokračovat?
32550 '|' je prázdné vyhledávací pole. Pro toto pole nebudete moci shromažďovat údaje. Chcete-li pokračovat, odeberte prázdné vyhledávací pole ze seznamu polí, která mají být zahrnuta do této e-mailové zprávy.
32551 Při zobrazování úkolu došlo k chybě. Ujistěte se, že v aplikaci Outlook nejsou otevřená dialogová okna, a zkuste to znovu.
32552 Tento příkaz není k dispozici při otevření databáze z webového serveru. Chcete uložit místní kopii databáze?
32553 Chcete-li podepsat a nasadit databázi, musíte použít databázi vytvořenou v aplikaci Microsoft Office Access 2007 nebo novější. Převeďte databázi na formát Access 2007 a dalšítart proces podepisování znovu.
32554 Microsoft Access nemohl vytvořit balíček nasazení s aktuální databází. Zkontrolujte cestu k souboru. @@@ 1 @@@ 1
32555 Microsoft Access nemohl podepsat aktuální databázi. Ujistěte se, že digitální certifikát použitý k podepsání databáze je platný. @@@ 1 @@@ 1
32556 Microsoft Access nemohl extrahovat databázi. Zkontrolujte název souboru a cestu k souboru. @@@ 1 @@@ 1
32557 Microsoft Access nemohl stáhnout zabalenou databázi. Stažení sítě mohly bránit problémy se sítí nebo problémy s webem. StarStahování proveďte znovu, nebo přejděte na web a zkontrolujte, zda funguje. @@@ 1 @@@ 1
32558 Požádali jste o neplatný soubor. Soubor může být poškozen. Kontaktujte osobu, která soubor vytvořila, a požádejte o novou kopii. @@@ 1 @@@ 1
32559 Šablona je v neznámém formátu a nelze ji otevřít.
32560 Zadaná šablona neexistuje.
32561 '|' není platná šablona databáze.
32562 Zadanou šablonu nelze vytvořit v zadaném formátu souboru. Zadejte nový formát souboru pro novou databázi.
32563 Soubor šablony nelze použít k vytvoření databáze přímo na webu SharePoint.
32564 Nezdá se, že by šlo o soubor šablony. Soubor se pravděpodobně poškodil nebo formát balíčku může obsahovat chybu.
32565 | 0 '| 1' nelze načíst ze souboru šablony. Objekt může být v nerozpoznaném formátu nebo obsahovat neplatná data.
32566 Tabulku '| 0' v šabloně nelze přidružit k seznamu SharePoint s ID | 1.
32567 | 0 '| 1' v šabloně nelze načíst z textu kvůli chybě při analýze.

|2

32568 Tabulku | 0 nebo jedno z jejích polí nelze úspěšně přejmenovat.
32569 Nepodařilo se přidat odkaz na VBA | 0
32570 Hlavní vzor nebo repliku nelze převést do formátu souboru aplikace Access 2007. @@@ 1 @@@ 1
32571 Obsah navigačního podokna se nemusí měnit, pokud je uzamčen.
32572 Access Projects nepodporují vlastní skupiny v navigačním podokně. Je možné, že nebudete importovat ani exportovat vlastní skupiny z projektu Access.
32573 Microsoft Access nemůže provést operaci exportu.
32575 Příkaz acCmdExport pro RunCommand byl zastaralý. Použijte akci OutputTo nebo některý z konkrétnějších RunCommands, například acCmdExportExcel, acCmdExportRTF a acCmdExportText.
32576 Příkaz acCmdImport pro RunCommand byl zastaralý. Použijte jeden z konkrétnějších RunCommands, například acCmdImportAttachAccess, acCmdImportAttachExcel a acCmdImportAttachText.
32577 Příkaz acCmdLinkTables pro RunCommand byl zastaralý. Použijte jeden z konkrétnějších RunCommands, například acCmdImportAttachAccess, acCmdImportAttachExcel a acCmdImportAttachText.
32578 Microsoft Access nemohl načíst databázový stroj Accessu. Spusťte znovu instalaci a restaraplikace. @@@ 1 @@@ 1
32579 Nemáte oprávnění k zápisu na tento web SharePoint. Požádejte o pomoc svého správce webu.
32580 Soubor nelze publikovat | protože soubor je buď rezervován, nebo uzamčen pro úpravy jiným uživatelem.
32581 Objekty SQL Distributed Management (SQL-DMO) musí být na počítači se spuštěnou aplikací Microsoft Access.
32582 Zadaný název souboru nelze použít k vytvoření databáze. Zadejte jiný název databáze.
32583 Při pokusu o vytvoření databáze došlo k chybě.
32584 V aktuální databázi neexistuje žádný objekt se zadaným názvem a typem.
32585 Tato funkce je k dispozici pouze v ADP. @@@ 1 @@@ 1
32586 Tento databázový objekt nelze uložit jako sestavu. @@@ 1 @@@ 1
32587 Zadaná hodnota zdroje není platná. @@@ 1 @@@ 1
32588 Tabulka, ke které se pokoušíte připojit, je aktuálně otevřená a musí být uzavřena, než budete moci pokračovat. Chcete uložit změny a zavřít tabulku? @@@ 20 @@@ 2
32589 Při pokusu o zavření tabulky došlo k chybě. @@@ 1 @@@ 1
32590 Nelze vytvořit odkaz na databázi uloženou v internetovém umístění. Nejprve byste měli uložit databázi do umístění, které používá Universal Naming Convention (UNC), jako je sdílená složka na serveru, a poté na ni odkazovat. @@@ 1 @@@ 1
32591 Zadaná cesta k souboru není platná. Zadejte úplnou cestu k souboru. @@@ 1 @@@ 1
32592 Přípona názvu souboru '|' není platné pro formát, do kterého se pokoušíte exportovat. Tato akce je potenciálně nebezpečná. Chceš pokračovat? @@@ 20 @@@ 2
32593 Přepsat existující tabulku nebo dotaz '|'? @@@ 20 @@@ 2
32594 Příkaz Zobrazit historii sloupců není k dispozici, když pracujete se seznamem SharePoint offline. Znovu se připojte k seznamu a zkuste to znovu. @@@ 1 @@@ 1
32595 Microsoft Access nemůže odstranit seznam SharePoint, protože nemáte potřebná oprávnění k odstranění seznamu nebo byl seznam přejmenován nebo již neexistuje.
32596 Doplněk Microsoft Access Outlook je v Microsoft Outlooku zakázán. Chcete-li shromažďovat data pomocí e-mailových zpráv v aplikaci Microsoft Access, ověřte, zda je tento doplněk nainstalován a povolen z aplikace Microsoft Outlook.
32597 Tato databáze obsahuje odkazy na seznamy na vybraném webu SharePoint.

Chcete mít možnost přidat zástupce do nabídky Zobrazit každého seznamu? To umožní ostatním lidem otevírat formuláře a sestavy z webové stránky SharePoint.

32598 Název '|' se již používá. Zadejte jiný název. @@@ 1 @@@ 1
32599 Z internetové adresy (http: //, ftp: //) lze importovat pouze soubory XML. Zadejte cestu, která ukazuje na místo v počítači nebo v síti. @@@ 1 @@@ 1
32600 Seznam | 1 již tabulka odkazů | | 2 používá. Vyberte jiný seznam.
32601 Chystáte se změnit stránky. Všechny změny, které jste provedli v odkazových tabulkách, budou zahozeny. Chcete pokračovat bez uložení těchto změn?
32602 Akce nebo metoda SetProperty se nezdařila, protože neexistoval žádný kontext formuláře nebo sestavy. @ Chcete-li vytvořit správný kontext pro SetProperty, zavolejte OpenForm nebo OpenReport před voláním SetProperty nebo volejte SetProperty z události ve formuláři nebo sestavě. @@ 1 @@@ 1
32603 Data seznamu SharePoint se v této databázi uloží do mezipaměti. Pokud je tato databáze sdílená, budou ji moci zobrazit uživatelé, kteří nemají oprávnění k prohlížení těchto dat.
32604 Při publikování databáze došlo k chybě. Ověřte adresu URL a oprávnění pro publikování a zkuste to znovu.
32605 Váš zdroj dat obsahuje více než 255 polí (sloupců). Access importuje pouze prvních 255 polí.
32606 Některé typy polí, například pole přílohy a vypočítaná pole, nejsou v databázi MDB nebo ADP podporovány. Chceš pokračovat?
32607 Typy polí, jako jsou pole přílohy a vypočítaná pole, nejsou podporovány ve formátech databáze MDB nebo ADP. Pokud ve zdrojových databázových tabulkách existují nějaké nepodporované typy polí, nebudou tato pole importována. Chceš pokračovat?
32608 Tento databázový soubor nelze převést, protože obsahuje propojené tabulky, které odkazují na jeden nebo více souborů, které nelze najít. Chcete-li pokračovat, odstraňte tyto propojené tabulky nebo opravte odkazy. @@@ 1 @@@ 1
32609 | 1 nelze načíst přizpůsobení '| 2'. Tento název přizpůsobení byl již načten.
32610 Automatická konfigurace aktuální verze aplikace Microsoft Access se nezdařila. Vaše databáze nemusí fungovat správně. K tomu může dojít, pokud nemáte potřebná oprávnění k instalaci aplikace Microsoft Access do tohoto počítače. @@@ 1 @@@ 1
32611 Soubor '|' již existuje. @ Chcete aktualizovat existující soubor? @@ 20 @@@ 2
32612 Aplikace Microsoft Access nemůže tento soubor otevřít.
Tento soubor byl převeden do běhového režimu změnou jeho přípony názvu souboru na .accdr. Tento soubor se otevře pouze v případě, že je Access v běhovém režimu.
Chcete-li soubor otevřít, poklepejte na něj v Průzkumníkovi Windows, otevřete jej pomocí zástupce nebo použijte přepínač příkazového řádku / runtime.
Chcete-li upravit design této databáze, přejmenujte ji s příponou názvu souboru .accdb a poté ji otevřete v aplikaci Access.
32613 Tato funkce vyžaduje, aby byl v počítači nainstalován program Microsoft Access 2013.

Aplikace, kterou používáte, využívá technologii Microsoft Access 2013 Runtime. Informace o rozdílech mezi programem Microsoft Access a Microsoft Access Runtime získáte kliknutím na Powered by Microsoft Access ve stavovém řádku.

32614 Microsoft Access nemůže číst data v | 1.
Minimální požadovaná verze pro čtení dat je | 2.
32615 Microsoft Access nemůže aktualizovat data v | 1.
Minimální požadovaná verze pro aktualizaci dat je | 2.
32616 Microsoft Access nemůže změnit vzhled | 1.
Minimální požadovaná verze pro změnu designu je | 2.
32617 Databáze, kterou se pokoušíte otevřít, vyžaduje novější verzi aplikace Microsoft Access.
32618 Kliknutím sem získáte další informace o této chybě.
32619 0,0
32620 Před použitím tohoto příkazu musí být otevřena databáze formátu Access 2007 (.accdb).
32621 Soubor '| 1' nelze vytvořit.

Ověřte, zda máte správná oprávnění a zda soubor není uzamčen nebo není jen pro čtení, a potom to zkuste znovu.

32622 Při pokusu o uložení databáze jako šablony došlo k chybě, protože objekt | 1: [| 2] nelze exportovat.
32623 Při pokusu o uložení databáze jako šablony došlo k chybě, protože náhledový obrázek nelze uložit.
32624 Při pokusu o uložení databáze jako šablony došlo k chybě, protože ikonu nelze uložit.
32625 Při pokusu o uložení databáze jako šablony došlo k chybě, protože export relací se nezdařil.
32626 Při pokusu o uložení databáze jako šablony došlo k chybě, protože se nepodařilo exportovat navigační podokno.
32627 Hodnota pro Název je povinná.
32628 Hodnota pro kategorii je povinná.
32629 Popisek pro vyhledávací sloupec je povinný.
32630 Pro dokončení této operace musí být databáze v režimu online. @ Chcete nyní přepnout do režimu online? @@ 20 @@@ 4
32631 Webová aplikace '| 1 / | 2' již existuje.
Vyberte jiný web nebo název webové aplikace a zkuste to znovu.
32632 Přístup k '|' bylo zamítnuto. Obraťte se na správce serveru a požádejte o oprávnění k publikování databází Access Services.
32633 Při pokusu o publikování databáze server nahlásil následující chybu:
|
32634 Při komunikaci se serverem došlo k neznámé chybě. Ověřte, zda jste připojeni k síti, zda je úplná adresa URL vytvářeného webu správná a zda je server k dispozici.
32635 Microsoft Access nemohl otevřít webovou aplikaci z | 1. Ověřte, zda je server k dispozici.
32636 Server neodpověděl. Ověřte, zda jste připojeni k síti a zda je server k dispozici.
32637 Zadaný server nepodporuje publikování aplikací Access Services.
32638 Chcete-li nastavit nebo odebrat místní proměnnou, musíte zadat název.
32639 Musíte zadat hodnotu, na kterou chcete nastavit místní proměnnou.
32640 Objekt databáze '|' pro provedení této změny musí být uzavřeno. @ Zavřete objekt a zkuste to znovu. @@ 1 @@@ 1
32641 Nelze otevřít databázový objekt '|' v návrhovém režimu s aktuálním nastavením.
32642 Akce Uložit jako není k dispozici pro webové objekty.
32643 Musíte určit objekt, který má procházení procházet.
32644 Některé ze seznamů vybraných pro import budou k dispozici pouze při otevření databázové aplikace v aplikaci Microsoft Access. Chceš pokračovat?
32645 Název objektu nesmí překročit | postavy. Zadejte kratší název.
32646 K zabalení do šablony neexistují žádné platné objekty. Nebyl vytvořen žádný soubor šablony.
32647 Webové výrazy nelze spustit v nedůvěryhodné databázi. Pokud důvěřujete zdroji této databáze, můžete jej povolit pomocí panelu zpráv.
32648 Tato operace je povolena pouze u vlastních skupin.
32649 Tato operace je povolena pouze u vlastních kategorií.
32650 Tato operace je povolena pouze u zástupců objektů ve vlastních skupinách.
32651 Tato skupina tento typ přizpůsobení neumožňuje.
32652 Tato kategorie tento druh přizpůsobení neumožňuje.
32653 Neplatná pozice.
32654 Pozici položek v navigačním podokně nelze změnit.
32655 Tento objekt nelze uložit jako sestavu, protože obsahuje ovládací prvek navigace. @@@ 1 @@@ 1
32656 Microsoft Access zjistil, že tato databáze obsahuje jak odkazy kompatibilní s Microsoft Access 2007, tak odkazy kompatibilní s Access 2013. @ Chcete převést všechny odkazy na použití vylepšeného ukládání do mezipaměti Access 2013? To znamená, že odkazy nelze otevřít v aplikaci Microsoft Access 2007. @@ 13 @@@ 4
32657 Kompaktní a opravná operace byla zrušena. Možná nemáte odpovídající oprávnění ke složce, ve které je databáze umístěna. Potřebujete kompaktní a opravná oprávnění k adresáři, ve kterém je databáze umístěna. Další informace získáte od správce systému. @@@ 1 @@@ 1
32658 Při inicializaci databáze Access Services došlo k chybě.
32659 Vložení šablony datového typu je podporováno pouze v otevřené tabulce s aktuálním výběrem.
32660 Microsoft Access nepodporuje tuto operaci pro Data Access Pages. K provedení této operace použijte Microsoft Office Access 2007 nebo starší. @@@ 1 @@@ 1
32661 Vlastnost ReplicationConflictFunction není správně nastavena pro řešení konfliktů. @ Kontaktujte autora této databázové aplikace nebo přejděte na stránku http://support.microsoft.com/kb/158930 a podívejte se, jak vytvořit takovou funkci. @@ 1 @@@ 3
32662 Formulář nelze uložit jako sestavu, protože obsahuje ovládací prvek webového prohlížeče.
32663 Uveďte prosím zdroj dat pro přehled.
32664 Při otevírání souboru '|' došlo k chybě.
32665 Objekt „“ | 1 ″ “(| 2) nebyl v aktuální webové aplikaci nalezen.
32666 Neplatný název tabulky.
32667 Přístup nemohl automaticky obnovit vaši záložní databázi. Záložní databázi najdete zde: |
32668 Před otevřením této části aplikace musí být všechny otevřené objekty zavřené. @ Chcete, aby aplikace Microsoft Access zavřela všechny otevřené objekty? @@ 19 @@@ 2
32669 Při kontrole objektu '|' došlo k chybě. pro kompatibilitu s webem. @ Převod se nezdařil. @@ 1 @@@ 1
32670 Access 2013 nemůže kontaktovat server. Zkontrolujte připojení k síti nebo kontaktujte správce serveru.
32671 Síťové připojení lost během aktualizace odkazů. Některé tabulky možná neměnily režimy. Při příštím zavření a otevření databáze budete vyzváni ke změně režimů.
32672 Microsoft Access nemohl vytvořit propojenou tabulku '| 1' se zadanými informacemi o připojení. Přejmenujte prosím odkaz a zkontrolujte, zda je k dispozici zdroj dat.
32673 Microsoft Access nemá žádné definice připojení k webové službě.
32674 Název zdroje '|' se již používá.
32675 Microsoft Access nemohl přidat '| 1' do vaší Galerie obrázků. @ | 1 není soubor obrázku nebo je uložen v nerozpoznaném formátu obrázku. @@ 1 @@@ 1
32676 Microsoft Access nemohl přidat požadovaný prostředek do kolekce prostředků. Ujistěte se, že soubor existuje a je v platném formátu.
32677 Prostředek se zadaným názvem a typem již v kolekci prostředků existuje. Pro každou kombinaci názvu a typu může existovat pouze jeden prostředek.
32678 Při přidávání obrázku ze souboru '| 1' došlo k chybě. Lze přidat pouze grafické soubory podporované aplikací Microsoft Access.
32679 Soubor '| 1' nelze otevřít. Ověřte, zda soubor existuje, a zkuste to znovu.
32680 Název prostředku '| 1' je neplatný. Názvy zdrojů musí mít délku od 1 do 64 znaků a nesmí obsahovat most interpunkce.
32681 Motivy nelze mazat přímo. Témata jsou automaticky odstraněna, pokud je nepoužívají žádné objekty.
32682 Aktuální databáze nepodporuje kolekce prostředků. Kolekce zdrojů nejsou podporovány na projektech Access (ADP) nebo Access v databázích ve formátu MDB.