Chybový kód Popis chyby
5 Neplatné volání procedury nebo argument
6 Přetečení
7 Nedostatek paměti
9 Index mimo rozsah
10 Toto pole je pevné nebo tempovéraruzamčen
11 Dělení nulou
13 Neshoda typu
14 Nedostatek místa v řetězci
16 Výraz je příliš složitý
17 Požadovanou operaci nelze provést
18 Došlo k přerušení uživatele
28 Nedostatek místa v zásobníku
47 Příliš mnoho klientů aplikací DLL
48 Při načítání knihovny DLL došlo k chybě
49 Špatná konvence volání DLL
51 Interní chyba
52 Chybný název nebo číslo souboru
53 Soubor nebyl nalezen
54 Špatný režim souboru
55 Soubor je již otevřen
57 Chyba I / O zařízení
58 Soubor již existuje
59 Špatná délka záznamu
61 Plný disk
62 Vstup za konec souboru
63 Špatné číslo záznamu
67 Příliš mnoho souborů
68 Zařízení není k dispozici
70 Oprávnění bylo odepřeno
71 Disk není připraven
74 Nelze přejmenovat na jinou jednotku
75 Chyba přístupu k cestě / souboru
76 Cesta nenalezena
93 Neplatný řetězec vzoru
96 Události objektu nelze potopit, protože objekt již spouští události na maximální počet přijímačů událostí, které podporuje
97 Nelze volat funkci přátel na objekt, který není instancí třídy definování
98 Volání vlastnosti nebo metody nemůže obsahovat odkaz na soukromý objekt, ať už jako argument nebo jako návratovou hodnotu
321 Neplatný formát souboru
322 Nelze vytvořit potřebné temporary soubor
325 Neplatný formát v souboru prostředků
380 Neplatná hodnota vlastnosti
381 Neplatný index pole vlastností
382 Sada není za běhu podporována
383 Sada není podporována (vlastnost jen pro čtení)
385 Potřebujete index pole vlastností
387 Sada není povolena
393 Za běhu není podporováno
394 Získejte nepodporováno (vlastnost pouze pro zápis)
422 Vlastnost nebyla nalezena
423 Vlastnost nebo metoda nebyla nalezena
424 Objekt je požadován
429 Komponenta ActiveX nemůže vytvořit objekt
430 Třída nepodporuje automatizaci nebo nepodporuje očekávané rozhraní
432 Během operace automatizace nebyl nalezen název souboru nebo název třídy
438 Objekt nepodporuje tuto vlastnost nebo metodu
440 Chyba automatizace
442 Připojení k typu library nebo objekt library pro vzdálený proces byl lost. Stisknutím tlačítka OK otevřete dialogové okno a odeberte odkaz.
443 Automatizační objekt nemá výchozí hodnotu
445 Objekt tuto akci nepodporuje
446 Objekt nepodporuje pojmenované argumenty
447 Objekt nepodporuje aktuální nastavení národního prostředí
448 Pojmenovaný argument nebyl nalezen
449 Argument není volitelný
450 Chybný počet argumentů nebo neplatné přiřazení vlastnosti
451 Procedura let nebyla definována a procedura získání vlastnosti nevrátila objekt
452 Neplatné pořadové číslo
453 Zadaná funkce DLL nebyla nalezena
454 Zdroj kódu nebyl nalezen
455 Chyba zámku kódu
457 Tento klíč je již přidružen k prvku této kolekce
458 Proměnná používá typ automatizace, který není v jazyce Visual Basic podporován
459 Objekt nebo třída nepodporuje množinu událostí
460 Neplatný formát schránky
461 Metoda nebo datový člen nebyl nalezen
462 Počítač vzdáleného serveru neexistuje nebo není k dispozici
463 Třída není registrována na místním počítači
481 Neplatný obrázek
482 Chyba tiskárny
735 Soubor nelze uložit na TEMP
744 Hledaný text nebyl nalezen
746 Výměny příliš dlouhé
2001 Zrušili jste předchozí operaci. @@@ 1 @ 5738 @ 1
2002 Pokusili jste se provést operaci zahrnující funkci nebo funkci, která nebyla nainstalována v této verzi Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2004 K provedení této operace není dostatek paměti. Ukončete nepotřebné programy a akci opakujte.
2005 Na s není dostatek volné pamětitart Microsoft Office Access. @ Ukončete nepotřebné programy a zkuste to znovu.
Informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@ 3
2006 Název objektu '|' zadali jste nedodržují pravidla pro pojmenování objektů aplikace Microsoft Office Access. @ Další informace o pojmenovávání objektů získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 553714184 @ 1
2007 Již máte otevřený databázový objekt s názvem ‚|.@@ Pro každý databázový objekt stejného typu použijte jiný název.
Pokud chcete, aby tento objekt nahradil původní objekt, zavřete původní objekt a poté tento objekt uložte pod stejným názvem.
Další informace o přejmenování databázového objektu získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 209043 @ 1
2008 Nelze odstranit databázový objekt '|' když je otevřený. @ Zavřete databázový objekt a poté jej odstraňte. @@ 1 @@ 1
2009 Nelze přejmenovat databázový objekt '|' když je otevřený. @ Zavřete databázový objekt a poté jej přejmenujte. @@ 1 @@ 1
2010 Nelze odstranit databázový objekt '|' když je otevřený. @ Zavřete databázový objekt a poté jej odstraňte. @@ 1 @@ 1
2011 Zadané heslo je nesprávné.
2014 Tomuto | 1 jste dali stejný název jako existující | 2 ve vaší databázi. @ Nemůžete dát tabulce a dotazu stejný název. @ Dejte tomuto objektu název, který již nepoužívá jiná tabulka nebo dotaz . @ 1 @@ 1
2015 Neexistují žádní registrovaní průvodci tohoto typu. @ Znovu spusťte aplikaci Microsoft Office Access nebo Microsoft Office Setup a přeinstalujte průvodce. Chcete-li zachovat zabezpečení nebo vlastní nastavení, zálohujte informační soubor pracovní skupiny Microsoft Office Access.
Další informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“. @@ 1 @@ 1
2016 Atributy systémových tabulek nelze upravit.
2017 Microsoft pomáhá chránit tento Visual Basic for Applications Project pomocí hesla. Před provedením této operace musíte zadat heslo v editoru jazyka. @@@ 1 @@ 1
2018 Název datové stránky '|' zadaný název je chybně napsaný nebo odkazuje na datovou stránku, která není otevřená nebo neexistuje. @@@ 1 @@ 1
2019 Číslo, kterým jste odkazovali na stránku s přístupem k datům, je neplatné. @ Pomocí vlastnosti Count spočítejte přístupové stránky k otevřeným datům a ujistěte se, že číslo stránky není větší než počet přístupových stránek k otevřeným datům minus jedna. @@ 1 @ 2019460 @ 1
2020 Název motivu datové stránky '|' zadaný název je chybně napsaný nebo odkazuje na název motivu, který neexistuje. @@@ 1 @@ 1
2021 Jeden nebo více operátorů ve výrazu filtru je neplatný. @ Platný seznam operátorů naleznete v souboru nápovědy @@ 1 @@ 1
2022 Zadali jste výraz, který jako aktivní okno vyžaduje stránku s přístupem k datům. @@@ 1 @ 5601 @ 1
2023 Název souboru, který jste zadali pro datovou stránku, již existuje. @@@ 1 @ 5601 @ 1
2024 Snímek sestavy nebyl vytvořen, protože nemáte dostatek volného místa na disku pro temporary pracovní soubory. @ Chcete-li to opravit, uvolněte místo na disku (například vyprázdněte koš nebo smažte nepotřebné soubory). @@ 1 @@ 1
2025 Soubor nemá správný formát pro projekt Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2026 V počítači chybí alespoň jeden objekt lib aplikace Microsoft Access 97rarVaše převedená databáze nebude fungovat, dokud tuto databázi neotevřete pomocí Access 97 a poté neopravíte chybějící odkazy. @ Stisknutím tlačítka OK pokračujte v ukládání této databáze ve formátu Access 97 s chybějícími odkazy, nebo stiskněte Storno, pokud si již tuto databázi nepřejete ukládat. @@ 4 @@ 2
2027 Tato operace není podporována pro databáze Microsoft Office Access 1.X. @@@ 1 @@ 1
2028 Microsoft Office Access nemohl zavřít objekt databáze.
2029 Aplikace sady Microsoft Office nelze pozastavit, pokud máte dokumenty otevřené ze síťového umístění. Ukončete aplikace nebo zavřete otevřené dokumenty a zkuste to znovu.
2030 Projekt Microsoft Office Access '|' bude otevřen jen pro čtení, protože došlo k jedné z následujících situací: @ Soubor je uzamčen pro úpravy jiným uživatelem nebo je soubor (nebo složka, ve které je umístěn) označen jako jen pro čtení, nebo jste uvedli, že jste chtěl otevřít tento soubor jen pro čtení. @@ 1 @@ 1
2031 Nelze převést ani povolit soubor MDE. @@@ 1 @@ 1
2032 Během převodu došlo k některým chybám. Nebyla vygenerována žádná převedená databáze. @@@ 1 @@ 1
2033 Konflikty názvů s existujícím modulem, projektem nebo objektem library. @@@ 1 @@ 1
2034 Nelze kompilovat projekt. @@@ 1 @@ 1
2035 Nelze načíst projekt nesprávné verze. @@@ 1 @@ 1
2036 Microsoft Office Access nepodporuje používání projektů ADP při spuštění v běhovém režimu. @@@ 1 @@ 1
2037 Microsoft Office Access nemohl během této operace provést automatickou opravu názvu. Je nastavena možnost „Automatická oprava názvu protokolu“, ale data a různé. Objekty nejsou rezervovány. @@@ 1 @@ 3
2038 Soubor '|' nelze otevřít, protože byl uzamčen jiným uživatelem.
2039 Soubor pracovní skupiny nelze převést z Microsoft Access2000 na Access 97. V Accessu 97 musíte vytvořit nové nastavení zabezpečení.
2040 Microsoft Office Access nelze spustit. @@@ 1 @@ 3
2041 Microsoft Office Access nemohl najít soubor '|'. Tento soubor je vyžadován pro startup.
2042 Došlo k systémové chybě nebo není k dispozici dostatek volné pamětitart Microsoft Office Access. Ukončete nepotřebné programy a zkuste to znovu.
2043 Microsoft Office Access nemůže najít databázový soubor'|.'@ Ujistěte se, že jste zadali správnou cestu a název souboru. @@ 1 @@ 1
2044 Nyní nemůžete ukončit Microsoft Office Access. @ Pokud používáte modul jazyka, který používá OLE nebo DDE, možná budete muset modul přerušit. @@ 1 @@ 1
2045 Příkazový řádek, který jste použili start Microsoft Office Access obsahuje možnost, kterou Microsoft Office Access nerozpozná. @ Konec a restart Microsoft Office Access pomocí platných možností příkazového řádku. @@ 1 @@ 1
2046 Příkaz nebo akce '|' nyní není k dispozici. @ * Možná se nacházíte v databázi jen pro čtení nebo v nepřevedené databázi ze starší verze aplikace Microsoft Office Access.
* Typ objektu, na který se akce vztahuje, není aktuálně vybrán nebo není v aktivním zobrazení. @ Používejte pouze ty příkazy a akce maker, které jsou aktuálně k dispozici pro tuto databázi. @ 1 @@ 1
2048 Není dostatek volné paměti k otevření souboru'|.'@Zavřete nepotřebné programy a zkuste to znovu.
Další informace o uvolnění paměti najdete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@ 1
2049 Písmo Tahoma není k dispozici. Chcete-li jej obnovit, spusťte v nabídce Nápověda příkaz Rozpoznat a opravit.
2050 Zadejte nastavení časového limitu OLE / DDE od 0 do 300 sekund. @@@ 1 @@ 1
2051 Název objektu '| 1' nesmí být delší než | 2 znaky podle pravidel pro pojmenování objektů aplikace Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2052 K aktualizaci displeje není dostatek volné paměti. Ukončete nepotřebné programy a zkuste to znovu.
2053 Název příkazu nesmí být prázdný. @ Vyberte prosím jméno. @@ 1 @@ 1
2054 Microsoft Office Access nemůže načíst Visual Basic for Applications dynamic-link library (DLL) Vbe6. @ Znovu spusťte instalační program Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 3
2055 Výraz '|' zadaný údaj je neplatný. @@@ 1 @ 311732 @ 1
2056 Microsoft Office Access nemůže poskytnout kontextovou nápovědu. @@@ 1 @@ 1
2057 K provedení operace nezbývá dostatek paměti zásobníku. @ Operace je příliš komplikovaná. Zkuste zjednodušit operaci. @@ 1 @@ 3
2058 Soubor '|' je nekompatibilní. Je nutné znovu nainstalovat Microsoft Office Access. @ Spusťte instalační program a přeinstalujte Microsoft Office Access. Chcete-li zachovat zabezpečení nebo vlastní nastavení, zálohujte informační soubor pracovní skupiny Microsoft Office Access.
Další informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“. @@ 1 @@ 3
2059 Microsoft Office Access nemůže najít objekt '|'. @ Ujistěte se, že objekt existuje a že jeho název je správně hláskován. @@ 1 @@ 1
2060 Nelze vytvořit seznam polí na základě akčního dotazu'|.'@Akce dotazy nemají pole. Formulář nebo sestava musí být založeny na tabulce nebo na výběrovém nebo křížovém dotazu. @ Změňte vlastnost RecordSource pro formulář nebo sestavu, nebo otevřete akční dotaz a změňte jej na výběrový dotaz. @ 1 @ 209232 @ 1
2061 Pro tuto možnost zadejte nulové nebo větší než nulové číslo. @@@ 1 @@ 1
2062 Název příkazu musí být kratší než 255 znaků. @ Vyberte prosím jméno. @@ 1 @@ 1
2063 Microsoft Office Access nemůže vytvářet, otevírat nebo zapisovat do indexového souboru '|'; informační soubor (.inf), který používá ke sledování indexů dBASE. @ Soubor indexu může být poškozen nebo nemáte oprávnění ke čtení a zápisu na síťovou jednotku, se kterou se pokoušíte propojit. @ Můžete odkazovat na soubor dBASE bez zadání jakýchkoli indexů dBASE, ale stávající indexy nebudou použity s propojenou tabulkou. @ 1 @@ 1
2064 Hodnota řádku nabídky '|' je neplatný. @ Do metody DoMenuItem jste zadali argument, který odkazuje na neplatný pruh nabídek. @ Použijte vlastní konstantu nebo číselnou hodnotu, která odkazuje na platnou hodnotu pruhu nabídky, například acFormbar. @ 1 @ 611895 @ 1
2065 Název nabídky, příkazu nebo dílčího příkazu, který jste zadali, je neplatný. @ Do metody DoMenuItem jste zadali argument, který odkazuje na název nabídky, příkazu nebo dílčího příkazu, který je neplatný. @ Použijte vlastní konstantu nebo číselnou hodnotu, která odkazuje na platnou hodnotu nabídky, příkazu nebo dílčího příkazu, například acRecordsMenu. @ 1 @ 611895 @ 1
2066 Ke spuštění aplikace Microsoft Office Access je vyžadováno rozlišení grafického adaptéru alespoň 640 x 480 pixelů.
2067 Makro panelu nabídek lze spustit, pouze pokud je název makra panelu nabídek nastavení používaným konkrétními vlastnostmi nebo možnostmi. @ Pokusili jste se spustit makro panelu nabídek obsahující akci AddMenu.
Nastavte jednu z následujících vlastností nebo možností na název makra panelu nabídek:
* Vlastnost MenuBar formuláře nebo sestavy.
* Vlastnost ShortcutMenuBar formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku.
* Možnost Lišta nabídek nebo Lišta zkratek nabídky v Stardialogové okno tup.
K této chybě také dochází, pokud se Microsoft Office Access pokusí spustit makro panelu nabídek obsahující akci AddMenu, která následuje po akci, která z jiného objektu udělá aktivní objekt. Například akce OpenForm. @@ 2 @ 603704 @ 1
2068 Vybraná položka je přizpůsobena a nemá kontextovou nápovědu. @ Další informace o vytváření vlastní nápovědy pro formulář, sestavu nebo ovládací prvek získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 110930 @ 1
2069 Klíč nebo kombinace kláves | 1 v | 2 má neplatnou syntaxi nebo není povolena. @ K určení klíče nebo kombinací kláves použijte syntaxi SendKeys.
Povolený klíč nebo kombinace kláves zobrazíte kliknutím na Nápověda. @@ 2 @ 610144 @ 1
2070 Klávesu nebo kombinaci kláves | 1 v | 2 jste již přiřadili jinému makru. @ Bude použita pouze první klávesa nebo kombinace kláves. @@ 2 @ 610144 @ 1
2071 Vlastnost Docking v tuto chvíli nelze nastavit na '| 1. @ Pokud chcete nastavit vlastnost Docking na' | 2 ', přesuňte panel nástrojů z jeho aktuální polohy a zkuste to znovu. @@ 1 @@ 1
2072 Úspěšně importováno „|“.
2073 Úspěšně exportováno „|“.
2074 Tato operace není v transakcích podporována. @@@ 1 @@ 1
2075 Tato operace vyžaduje otevřenou databázi. @@@ 1 @@ 1
2076 Úspěšně propojeno „|“.
2077 Tuto sadu záznamů nelze aktualizovat
2078 Nápověda není k dispozici z důvodu nedostatku paměti nebo nesprávné instalace systému Microsoft Windows nebo Microsoft Office Access. @ Další informace o řešení potíží s nedostatkem paměti naleznete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows jako „paměť, řešení potíží“. @ Pokud potřebujete přeinstalovat Microsoft Office Access, možná budete chtít zachovat zabezpečení nebo vlastní nastavení. Chcete-li tak učinit, zálohujte informační soubor pracovní skupiny Microsoft Office Access.
Další informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“. @ 1 @@ 3
2079 Formulář je jen pro čtení, protože není nastavena vlastnost Unique Table.
2080 Panel nástrojů nebo nabídka | již existuje. @ Chcete nahradit stávající panel nástrojů nebo nabídku? @@ 19 @@ 2
2081 Příkaz Vytvořit z makra funguje pouze v případě, že je v okně Databáze vybráno makro. @@@ 1 @@ 1
2082 Lze upravovat pouze pole z jedinečné tabulky.
2083 Databáze '|' je jen pro čtení. @ V této databázi nemůžete uložit změny provedené v definicích dat nebo objektů. @@ 1 @@ 1
2084 Pole '|' je založen na výrazu a nelze jej upravovat
2085 Nastavení intervalu aktualizace ODBC musí být od 1 do 32,766 1 sekund. @@@ 1 @@ XNUMX
2086 Sada záznamů vyžaduje, aby byl formulář aktualizovatelný.
2087 Microsoft Office Access nemůže zobrazit podnabídku Doplňky. @ Výraz podnabídky Doplňky '|' zadaný limit překračuje limit 256 znaků. @ Zkraťte výraz makronamu nebo názvu funkce v klíči Doplňky nabídky v nastavení registru Windows a poté restart Microsoft Office Access.
Další informace o přizpůsobení nastavení aplikace Microsoft Office Access v registru Windows získáte klepnutím na Nápověda. @ 2 @ 109015 @ 3
2088 Microsoft Office Access nemůže zobrazit podnabídku Doplňky | protože v nastavení, které jste zadali v registru systému Windows, chybí název makra nebo výraz názvu funkce. @@ Zadejte chybějící výraz v klíči nabídky Doplňky registru systému Windows a poté restart Microsoft Office Access.
Další informace o přizpůsobení nastavení aplikace Microsoft Office Access v registru Windows získáte klepnutím na Nápověda. @ 2 @ 109015 @ 3
2089 Microsoft Office Access nemůže na liště nabídek zobrazit stejnou nabídku více než jednou. @@@ 1 @ 603704 @ 1
2090 Akce v rámci skupiny maker aktuální globální nabídky nemůže změnit panel globálních nabídek. @ Microsoft Office Access nemůže zobrazit panel globálních nabídek, protože makro volané při prvním nastavení globální nabídky obsahuje další akci, která se pokusí resetovat globální nabídka. @ Zkontrolujte makra nabídek a ujistěte se, že jste globální nabídku nastavili pouze jednou. @ 1 @@ 1
2091 '|' je neplatné jméno. @@@ 1 @@ 1
2092 Hodnota, kterou jste zadali pro argument nastavení v metodě SetOption, není pro tuto možnost správným typem varianty. @ Zadali jste řetězec, když aplikace Microsoft Office Access očekávala číslo. @ V dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje) zjistěte, co k nastavení této konkrétní možnosti je vyžadován typ dat. Například nastavení možnosti Výchozí složka databáze musí být řetězec. Chcete-li zjistit, jaký typ varianty jste předali metodě SetOption, použijte funkci VarType.
Další informace najdete v rejstříku nápovědy pro „Variantní datový typ“ a „VarType funkce“. @ 1 @@ 1
2093 Číselná hodnota argumentu nastavení v metodě SetOption neodpovídá žádnému nastavení seznamu nebo skupiny voleb v dialogovém okně Možnosti. @ Platná nastavení jsou 0 (první položka v seznamu) prostřednictvím | (poslední položka v seznamu). @@ 1 @ 606210 @ 1
2094 Microsoft Office Access nemůže najít panel nástrojů 'Pinterest.'@ Pokusili jste se spustit makro, které zahrnuje akci ShowToolbar nebo proceduru jazyka obsahující metodu ShowToolbar.
* Název panelu nástrojů může být chybně napsán.
* Tato akce může odkazovat na vlastní panel nástrojů, který byl odstraněn nebo přejmenován v aktuální databázi.
* Tato akce může odkazovat na vlastní panel nástrojů, který existuje v jiné databázi. @@ 1 @ 606458 @ 1
2095 Microsoft Office Access nelze přepnout na |. @ Aplikaci Microsoft, kterou jste se pokusili otevřít, nelze najít nebo ve vašem počítači není nainstalována. @@ 1 @@ 3
2096 Microsoft Office Access nemůže otevřít aplikaci Microsoft Office, protože nemůže najít knihovnu dynamických odkazůrary Mstool32. @ Spusťte instalaci a přeinstalujte aplikaci Microsoft Office Access. Chcete-li zachovat zabezpečení nebo vlastní nastavení, zálohujte informační soubor pracovní skupiny Microsoft Office Access.
Další informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“. @@ 1 @@ 3
2097 Tabulka, pro kterou jste se pokusili vytvořit specifikaci importu a exportu, byla vytvořena v dřívější verzi aplikace Microsoft Office Access. @ Pomocí příkazu Převést databázi (nabídka Nástroje, podnabídka Databázové nástroje) převeďte tuto databázi na aktuální verzi aplikace Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 1
2098 Operaci nelze dokončit, protože inteligentní značka '|' váš systém nerozpoznal
2100 Ovládací prvek nebo ovládací prvek podformuláře je pro toto umístění příliš velký. @ Číslo, které jste zadali pro vlastnost Vlevo, Nahoře, Výška nebo Šířka, je příliš velké nebo je záporné číslo. @ Snižte velikost ovládacího prvku nebo ovládacího prvku podformuláře, nebo zadejte kladné číslo. @ 1 @@ 1
2101 Zadané nastavení není pro tuto službu platné. @ Chcete-li zobrazit platné nastavení pro tuto službu, vyhledejte název služby v indexu nápovědy. @@ 1 @@ 1
2102 Název formuláře '|' je chybně napsán nebo odkazuje na neexistující formulář. @ Pokud je neplatný název formuláře v makru, zobrazí se v dialogovém okně Akce se nezdařilo název makra a argumenty makra po kliknutí na tlačítko OK. Otevřete okno Makro a zadejte správný název formuláře. @@ 1 @@ 1
2103 Název zprávy '|' jste zadali buď v listu vlastností, nebo v makru, jsou chybně napsáni nebo odkazují na sestavu, která neexistuje. @ Pokud je neplatný název sestavy v makru, zobrazí se po kliknutí na dialogové okno Akce se nezdařilo název makra a argumenty makra OK. Otevřete okno Makro a zadejte správný název sestavy. @@ 1 @@ 1
2104 Zadali jste název ovládacího prvku '|,' který se již používá. @ Ve formuláři s tímto názvem již máte ovládací prvek nebo existující ovládací prvek má jeho název namapovaný na tento název jazyka.
Visual Basic mapuje mezery v názvech ovládacích prvků na podtržítka. Například My Control a My_Control jsou považovány za duplicitní názvy. @@ 1 @ 611734 @ 1
2105 Nelze přejít na zadaný záznam. @ Můžete být na konci sady záznamů. @@ 1 @@ 1
2106 | došlo k chybám při načtení formuláře nebo sestavy. @ Načetli jste formulář nebo sestavu, která obsahuje ovládací prvky nebo vlastnosti, které Microsoft Office Access nerozpozná a bude ignorovat. @@ 1 @@ 1
2107 Zadaná hodnota nesplňuje ověřovací pravidlo definované pro pole nebo ovládací prvek. @ Chcete-li zobrazit ověřovací pravidlo, klikněte na návrhové zobrazení, klikněte na příslušné pole a poté, pokud není seznam vlastností otevřený, klikněte na tlačítko Vlastnosti na panelu nástrojů. Poté klikněte na kartu Data. @ Chcete-li tento problém vyřešit, zadejte hodnotu, která splňuje ověřovací pravidlo, nebo stisknutím klávesy ESC zrušte změny. @ 1 @ 211730 @ 1
2108 Před provedením akce GoToControl, metody GoToControl nebo metody SetFocus musíte pole uložit. @ Pokusili jste se přesunout fokus na jiný ovládací prvek pomocí metody SetFocus, akce GoToControl nebo metody GoToControl. @ Nastavte makro nebo metodu na vlastnost AfterUpdate namísto vlastnosti BeforeUpdate, takže pole uloží před změnou fokusu. @ 1 @ 606314 @ 1
2109 Neexistuje žádné pole s názvem '|' v aktuálním záznamu. @@@ 1 @@ 1
2110 Microsoft Office Access nemůže přesunout fokus na ovládací prvek |. @ * Ovládací prvek může být typu, který nemůže přijmout fokus, například štítek.
* Vlastnost Viditelný ovládacího prvku může být nastavena na Ne.
* Vlastnost Enabled ovládacího prvku může být nastavena na No. @@ 1 @ 603016 @ 1
2111 Změny, které jste provedli, nelze uložit. @ Operace ukládání mohla selhat kvůli tempurary zamykání záznamů jiným uživatelem.
* Klepněte na OK a zkuste to znovu. Možná budete muset několikrát kliknout na OK (nebo počkat, až druhý uživatel zavře tabulku).
* Pokud opakované pokusy o uložení změn selžou, klikněte na Zrušit. @@ 3 @@ 1
2112 Položku do schránky nelze vložit do tohoto ovládacího prvku. @@@ 1 @@ 1
2113 Zadaná hodnota není pro toto pole platná. @ Například jste možná zadali text do číselného pole nebo do čísla, které je větší, než umožňuje nastavení FieldSize. @@ 1 @@ 1
2114 Microsoft Office Access nepodporuje formát souboru '|, nebo je soubor příliš velký. Zkuste soubor převést do formátu BMP nebo GIF. @@@ 1 @@ 1
2115 Makro nebo funkce nastavená na vlastnost BeforeUpdate nebo ValidationRule pro toto pole brání aplikaci Microsoft Office Access v ukládání dat do pole. @ * Pokud se jedná o makro, otevřete makro v okně Makro a odeberte akci, která vynutí uložení (například GoToControl).
* Pokud makro obsahuje akci SetValue, nastavte místo něj vlastnost AfterUpdate ovládacího prvku.
* Pokud se jedná o funkci, předefinujte funkci v okně modulu. @@ 1 @@ 1
2116 Hodnota v poli nebo záznamu porušuje ověřovací pravidlo pro záznam nebo pole. @ Můžete například změnit ověřovací pravidlo, aniž byste ověřili, zda se stávající data shodují s novým ověřovacím pravidlem. @ V nabídce Úpravy klepněte na tlačítko Zpět a obnovte předchozí hodnota nebo zadejte novou hodnotu, která splňuje pravidlo ověření pole. @ 2 @ 209121 @ 1
2117 Microsoft Office Access zrušil operaci Vložit. @ Text ve schránce je příliš dlouhý na to, aby se dal vložit do formuláře. Například jste možná vložili příliš mnoho textu do štítku nebo zadali příliš mnoho textu do vlastnosti ColumnWidths. @ Vložte menší části. U štítků musíte vložit méně než 2,048 1 znaků. @ 1 @@ XNUMX
2118 Před spuštěním akce Requery musíte uložit aktuální pole. @ * Pokud spouštíte makro z okna databáze, nejprve pole uložte a poté makro spusťte.
* Pokud je název makra nastavením vlastnosti BeforeUpdate ve funkci jazyka, nastavte vlastnost AfterUpdate na název makra. @@ 1 @ 603033 @ 1
2119 Akci Requery nelze použít na ovládacím prvku ‚| '. @ Určité ovládací prvky, jako jsou štítky a obdélníky, nemohou přijmout fokus; proto na ně nemůžete použít akci Requery. @@ 1 @ 603033 @ 1
2120 Chcete-li pomocí tohoto průvodce vytvořit přístupovou stránku k formuláři, sestavě nebo datům, musíte nejprve vybrat tabulku nebo dotaz, na kterém bude založena přístupová stránka k formuláři, sestavě nebo datům. @@@ 1 @@ 1
2121 Microsoft Office Access nemůže otevřít formulář'|.'@To obsahuje data, která Microsoft Office Access nerozpozná.
Znovu vytvořte formulář nebo, pokud zachováte záložní kopie databáze, načtěte kopii formuláře. @@ 1 @@ 1
2122 Nelze zobrazit formulář jako spojitý formulář, pokud obsahuje podformulář, ovládací prvek ActiveX nebo vázaný graf. @ Nastavte vlastnost DefaultView formuláře na Single Form, Datasheet, PivotTable nebo PivotChart. @@ 1 @@ 1
2123 Název ovládacího prvku, který jste zadali, se neřídí pravidly pro pojmenování objektů aplikace Microsoft Office Access. @@@ 2 @ 611734 @ 1
2124 Zadaný název formuláře nesplňuje pravidla pro pojmenování objektů aplikace Microsoft Office Access. @@@ 2 @ 611734 @ 1
2125 Nastavení pro vlastnost FontSize musí být od 1 do 127. @@@ 1 @ 612551 @ 1
2126 Nastavení vlastnosti ColumnCount musí být od 1 do 255. @@@ 1 @ 600936 @ 1
2127 Nastavení vlastnosti BoundColumn nemůže být větší než nastavení vlastnosti ColumnCount. @@@ 1 @ 600839 @ 1
2128 Microsoft Office Access narazil při importu na chyby | 1. @ Podrobnější informace o chybě najdete v souboru '| 2'. @@ 1 @@ 1
2129 Nastavení vlastnosti DefaultEditing musí být Povolit úpravy, Pouze ke čtení, Zadávání dat nebo Nelze přidat záznamy. @ Zadejte 1, 2, 3 nebo 4 pro vlastnost DefaultEditing. @@ 1 @@ 1
2130 Nastavení vlastností GridX a GridY musí být od 1 do 64. @@@ 1 @@ 1
2131 Výraz nesmí být delší než 2,048 1 znaků. @@@ 1 @@ XNUMX
2132 Nastavení pro vlastnost DecimalPlaces musí být od 0 do 15 nebo 255 pro Auto (výchozí). @@@ 1 @@ 1
2133 Nelze vložit formulář (nebo sestavu) do sebe. @ Vyberte nebo zadejte jiný formulář nebo sestavu, která bude sloužit jako podformulář nebo podsestava. @@ 1 @@ 1
2134 Nastavení vlastnosti Width musí být od 0 do 22 palců (55.87 cm). @@@ 1 @@ 1
2135 Tato vlastnost je jen pro čtení a nelze ji nastavit. @@@ 1 @@ 1
2136 Chcete-li nastavit tuto vlastnost, otevřete formulář nebo sestavu v návrhovém zobrazení. @ Další informace o této vlastnosti naleznete v rejstříku nápovědy jménem této vlastnosti. @@ 1 @@ 1
2137 Nyní nemůžete použít funkci Najít nebo Nahradit. @ Pole nelze prohledávat kvůli jedné z následujících možností:
* Pole jsou ovládací prvky (například tlačítka nebo objekty OLE).
* Pole nemají žádná data.
* Neexistují žádná pole k prohledávání. @@ 1 @@ 1
2138 Zadanou hodnotu v poli nemůžete vyhledat. @ Před dalším pokusem o hledání vyřešte chybu uvedenou v předchozí chybové zprávě. @@ 1 @@ 1
2139 Aktuální hodnotu pole nemůžete nahradit textem nahrazení. @ Před provedením dalších nahrazení vyřešte všechny chyby. @@ 1 @@ 1
2140 Microsoft Office Access nemůže uložit změnu provedenou v záznamu v operaci Nahradit z důvodu uvedeného v předchozí chybové zprávě. @ V nabídce Úpravy klepněte na Vrátit zpět aktuální záznam nebo do pole zadejte novou hodnotu. @@ 1 @@ 1
2141 Microsoft Office Access nemůže najít text, který jste zadali do pole Najít. @@@ 1 @@ 1
2142 Akce FindRecord vyžaduje argument Najít co. @ Pokusili jste se spustit sadu maker na jednu z vlastností aktuálního pole, ale argument Najít co jste nechali prázdný. @ Když kliknete na OK, zobrazí se v dialogovém okně Akce se nezdařilo název makra a argumenty makra. V okně Makro zadejte text nebo výraz pro argument Najít co a zkuste operaci Hledat znovu. @ 1 @ 603015 @ 1
2143 Nezadali jste kritéria hledání pomocí akce FindRecord. @ V okně Makro vložte akci FindRecord před akci FindNext. @@ 1 @ 603015 @ 1
2144 Nastavení vlastnosti ListRows musí být od 1 do 255. @@@ 1 @ 604055 @ 1
2145 Nastavení vlastnosti ColumnWidths musí být hodnota od 0 do 22 palců (55.87 cm) pro každý sloupec v seznamu nebo v poli se seznamem. @ Pokud existuje více než jeden sloupec, oddělte čísla středníkem nebo znakem oddělovače seznamu . Oddělovací znaky seznamu jsou definovány v části Místní nastavení v Ovládacích panelech systému Windows. @@ 1 @ 600847 @ 1
2146 Microsoft Office Access nemůže uložit poslední změnu z důvodu uvedeného v předchozí chybové zprávě. @ Například jste možná zadali duplicitní hodnotu do pole s indexem, který zakazuje duplicitní hodnoty. @ V nabídce Úpravy klepněte na tlačítko Zpět, nebo do pole zadejte novou hodnotu. @ 1 @@ 1
2147 Chcete-li vytvořit nebo odstranit ovládací prvky, musíte být v návrhovém zobrazení. @@@ 1 @ 5054 @ 1
2148 Číslo, které jste použili k označení části formuláře nebo sestavy, je neplatné. @ Zkontrolujte, zda je počet menší než počet sekcí ve formuláři nebo sestavě. @@ 1 @@ 1
2149 Konstanta, kterou jste zadali pro typ ovládacího prvku, je neplatná. @ Seznam platných konstant, které můžete použít k vytvoření ovládacího prvku, klepněte na Nápověda. @@ 2 @ 610905 @ 1
2150 Tento typ ovládacího prvku nemůže obsahovat další ovládací prvky. @@@ 1 @@ 1
2151 Nadřazený ovládací prvek nemůže obsahovat typ ovládacího prvku, který jste vybrali. @ Například jste použili funkci CreateControl k označení skupiny možností jako nadřazeného textového pole. @@ 1 @@ 1
2152 Úrovně skupin můžete nastavit pouze pro přehledy, nikoli pro formuláře. @@@ 1 @@ 1
2153 Nemůžete zadat více než 10 úrovní skupin. @@@ 1 @@ 1
2154 Tuto funkci nemůžete volat, když je otevřené pole Třídění a seskupování. @@@ 1 @@ 1
2155 V aplikaci Microsoft Office Access došlo při kompilaci kódu jazyka Visual Basic k chybě. @ Nemáte oprávnění upravovat kód; informujte o této chybě někoho, kdo má oprávnění. @@ 1 @@ 1
2156 V aplikaci Microsoft Office Access došlo při kompilaci kódu jazyka Visual Basic k chybě. @ Chcete zobrazit chybu v kontextu? @@ 19 @@ 2
2157 Součet horního okraje, spodního okraje, výšky záhlaví stránky a výšky zápatí stránky je větší než délka stránky, na kterou tisknete. @@@ 1 @@ 1
2158 Metodu Print a grafické metody sestavy (Circle, Line, PSet a Scale) můžete použít pouze v proceduře události nebo v makru nastaveném na vlastnost OnPrint, OnFormat nebo OnPage. @@@ 1 @ 210129 @ 1
2159 Není dostatek paměti k inicializaci metody tisku nebo jedné z grafických metod sestavy (Circle, Line, PSet, Scale). @ Ukončete nepotřebné programy a zkuste znovu vytisknout nebo zobrazit náhled sestavy.
Další informace o uvolnění paměti najdete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@ 1
2160 Microsoft Office Access nemohl vytvořit grafiku nebo text. @ Při inicializaci metody Print nebo jedné z grafických metod sestavy (Circle, Line, PSet, Scale) došlo k chybě. @ Ukončete nepotřebné programy a zkuste znovu vytisknout nebo zobrazit náhled zpráva.
Informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @ 1 @@ 1
2161 Zadaný text nebo výraz neodpovídá typu hledaných dat. @ Předefinujte text nebo výraz nebo hledejte v jiném poli. @@ 1 @@ 1
2162 Makro nastavené na jednu z vlastností aktuálního pole selhalo kvůli chybě v argumentu akce FindRecord. @ V okně Makro změňte argument Hledat jako formátovaný na Ano. Pokud chcete, aby nastavení argumentu zůstalo Ne, proveďte všechny následující kroky:
* Vyberte Ne pro argument Match Case.
* Vyberte Ano pro argument Pouze aktuální pole.
* Ujistěte se, že hledáte vázaným ovládacím prvkem. @@ 2 @ 603015 @ 1
2163 Číslo stránky, které jste použili jako argument pro akci nebo metodu GoToPage, v tomto formuláři neexistuje. @@@ 1 @ 603017 @ 1
2164 Ovládací prvek nelze deaktivovat, pokud je aktivní. @@@ 1 @ 5250 @ 1
2165 Nelze skrýt ovládací prvek, který má fokus. @@@ 1 @@ 1
2166 Ovládací prvek nelze uzamknout, pokud má neuložené změny. @@@ 1 @@ 1
2167 Tato vlastnost je jen pro čtení a nelze ji měnit. @@@ 1 @@ 1
2169 Tento záznam momentálně nemůžete uložit. @ Microsoft Office Access mohl při pokusu o uložení záznamu narazit na chybu.
Pokud nyní tento objekt zavřete, provedené změny dat budou lost.
Chcete přesto zavřít objekt databáze? @@ 20 @@ 2
2170 Není dostatek paměti k načtení dat pro seznam. @ Zavřete nepotřebné programy. Poté zavřete a znovu otevřete aktivní formulář a znovu klikněte na seznam.
Další informace o uvolnění paměti najdete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@ 1
2171 V hlavním formuláři nemůžete mít více než sedm vnořených podformulářů. @ Odeberte osmý vnořený podformulář. @@ 1 @@ 1
2172 Jako zdroj záznamu pro podformulář nebo podsestavu nemůžete použít předávací dotaz nebo křížový dotaz s nestálým sloupcem. @ Před vytvořením vazby podformuláře nebo podsestavy na křížový dotaz nastavte vlastnost ColumnHeadings dotazu. @@ 2 @ 209979 @ 1
2173 Ovládací prvek '|' makro se pokouší vyhledat nelze prohledat. @ Zkuste jeden z následujících postupů:
* Přidejte akci GoToControl před akci FindRecord.
* U akce FindRecord změňte argument akce Pouze aktuální pole z Ano na Ne.
* Změňte zaměření na prohledávatelný ovládací prvek. @@ 2 @ 603015 @ 1
2174 V tuto chvíli nemůžete přepnout na jiné zobrazení. @ Kód se spouštěl při pokusu o přepnutí zobrazení. @ Pokud ladíte kód, musíte před přepnutím zobrazení ukončit ladicí operaci. @ 1 @@ 1
2175 Není dostatek volné paměti pro pokračování operace hledání. @ Zavřete nepotřebné programy. Potom zkuste operaci Hledat znovu.
Další informace o uvolnění paměti najdete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@ 3
2176 Nastavení pro tuto vlastnost je příliš dlouhé. @ Pro tuto vlastnost můžete zadat až 255 nebo 2,048 1 znaků, v závislosti na datovém typu. @@ 1 @@ XNUMX
2177 Sestavu nemůžete vložit do formuláře. @ Sestavu lze vložit pouze do sestavy. @@ 1 @@ 1
2178 Nyní nemůžete přidat další sekci. @ Maximální celková výška pro všechny sekce v sestavě, včetně záhlaví sekcí, je 200 palců (508 cm). @ Odstraňte nebo zmenšete výšku alespoň jedné sekce a poté přidejte nová sekce. @ 1 @@ 1
2181 Na vypočítaném poli ve formuláři nemůžete třídit. @ Na vypočítaném poli můžete třídit pouze v dotazu. @ Vytvořte vypočítané pole v dotazu, seřaďte pole a poté založte formulář na dotazu.
Protože se dotaz musí provést před otevřením formuláře, otevře se formulář pomaleji. @ 1 @@ 1
2182 Na tomto poli nemůžete třídit. @@@ 1 @@ 1
2183 Microsoft Office Access nemůže vytvořit objekt požadovaného typu. @ Pokoušíte se buď vytvořit formulář ze sestavy, která byla uložena jako text, nebo vytvořit sestavu z uloženého formuláře. @@ 1 @@ 1
2184 Hodnota, kterou jste použili pro vlastnost TabIndex, není platná. Správné hodnoty jsou od 0 do |. @@@ 2 @ 606348 @ 1
2185 Na ovládací prvek nemůžete odkazovat na vlastnost nebo metodu, pokud nemá ovládací prvek fokus. @ Zkuste jednu z následujících možností:
* Před odkazem na vlastnost přesuňte fokus na ovládací prvek. V kódu jazyka Visual Basic použijte metodu SetFocus. V makru použijte akci GoToControl.
* Odkaz nebo nastavte vlastnost z procedury makra nebo události, která se spustí, když dojde k události GotFocus pro ovládací prvek. @@ 2 @ 606215 @ 1
2186 Tato vlastnost není k dispozici v návrhovém zobrazení. @ Přepněte do formulářového zobrazení pro přístup k této vlastnosti nebo odeberte odkaz na tuto vlastnost. @@ 1 @@ 1
2187 Tato vlastnost je k dispozici pouze v návrhovém zobrazení. @@@ 1 @@ 1
2188 Objekt, který jste se pokusili načíst z textu, má neplatnou hodnotu pro vlastnost '| 1' na a | 2. @@@ 1 @@ 1
2189 Váš kód obsahuje chybu syntaxe nebo není k dispozici funkce Microsoft Office Access, kterou potřebujete. @ Pokud je syntaxe správná, zkontrolujte podklíč Control Wizards nebo LibrarKlíčem ies v části Microsoft Office Access v registru Windows ověřte, zda jsou položky, které potřebujete, uvedeny a dostupné. @ Pokud jsou položky správné, musíte opravit doplněk Microsoft Office Access Utility nebo soubor acWzlib nebo tohoto průvodce byl deaktivován. Chcete-li tohoto průvodce znovu povolit, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz O aplikaci Microsoft Office Access a poté klepnutím na tlačítko Zakázané položky zobrazte seznam doplňků, které můžete povolit. Znovu spusťte Microsoft Office Access nebo Microsoft Office Setup a znovu nainstalujte Microsoft Office Access. Před opětovnou instalací odstraňte klíče registru Windows doplňku Microsoft Office Access Utility a acWzlib. @ 1 @@ 1
2190 Tato vlastnost byla nahrazena novou vlastností; místo toho použijte novou vlastnost. @@@ 1 @@ 1
2191 Nelze nastavit | vlastnost v náhledu tisku nebo po tisku má started. @ Zkuste nastavit tuto vlastnost v události OnOpen. @@ 1 @@ 1
2192 Zadaná bitmapa není ve formátu bitmapy nezávislého na zařízení (.dib). @ Pokusili jste se nastavit vlastnost PictureData formuláře, sestavy, tlačítka nebo ovládacího prvku obrázku. @@ 1 @@ 1
2193 Levý okraj, pravý okraj nebo oba okraje jsou širší než velikost papíru uvedená v dialogovém okně Nastavení tisku. @@@ 1 @@ 1
2194 Nemůžete nastavit vlastnost PictureData v zobrazení datového listu. @ Chcete-li zobrazit platné nastavení pro tuto vlastnost, vyhledejte v rejstříku nápovědy „vlastnost PictureData“. @@ 1 @@ 1
2195 Název oddílu, který jste zadali, se neřídí pravidly pro pojmenování objektů aplikace Microsoft Office Access. @@@ 2 @ 611734 @ 1
2196 Microsoft Office Access nemůže načíst hodnotu této vlastnosti. @ Tato vlastnost není k dispozici z pohledu, ve kterém používáte makro nebo kód jazyka Visual Basic, nebo Microsoft Office Access narazil na chybu při načítání hodnoty vlastnosti .
Chcete-li zobrazit platná nastavení pro tuto vlastnost, vyhledejte v indexu nápovědy název vlastnosti. @@ 1 @@ 1
2197 Pokud zobrazujete hlavní formulář ve formulářovém zobrazení, nemůžete nastavit vlastnost SourceObject ovládacího prvku podformuláře na řetězec s nulovou délkou. @ Tuto vlastnost můžete nastavit na řetězec s nulovou délkou z návrhového zobrazení, zobrazení datového listu nebo náhledu tisku . @@ 1 @@ 1
2200 Zadané číslo je neplatné. @@@ 1 @@ 1
2201 Při načítání informací o tiskárně | 1 na | 2 došlo k problému. Objekt mohl být odeslán na tiskárnu, která není k dispozici. @@@@@
2202 Před tiskem musíte nainstalovat tiskárnu. @ Chcete-li nainstalovat tiskárnu, přejděte v systému Windows S na NastavenítarV nabídce t klikněte na Tiskárny a potom poklepejte na Přidat tiskárnu. Postupujte podle pokynů v průvodci. @@ 1 @@ 1
2203 Dynamický odkaz library Commdlg failed: error code '0x |'. @ Ovladač tiskárny pro vybranou tiskárnu může být nesprávně nainstalován.
Informace o výběru jiné tiskárny nebo přeinstalování této tiskárny ze systému Microsoft Windows naleznete v rejstříku nápovědy systému Windows pro „nastavení tiskárny“. @@ 1 @@ 1
2204 Výchozí ovladač tiskárny není správně nastaven. @ Informace o nastavení výchozí tiskárny naleznete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows, kde je uvedena „výchozí tiskárna, nastavení“. @@ 1 @@ 1
2205 Výchozí ovladač tiskárny není správně nastaven. @ Informace o nastavení výchozí tiskárny naleznete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows, kde je uvedena „výchozí tiskárna, nastavení“. @@ 1 @@ 1
2206 Zadané číslo stránky je neplatné. @ Může to být například záporné číslo nebo neplatný rozsah, například 6 až 3. @@ 1 @@ 1
2207 Microsoft Office Access nemůže tisknout makra. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu PrintOut, ale aktivním objektem je makro. @ Pokud chcete vytisknout jiný objekt než makro, použijte akci nebo metodu SelectObject k výběru požadovaný objekt před spuštěním akce PrintOut. @ 1 @ 603041 @ 1
2210 Microsoft Office Access nemůže stránku vytisknout ani zobrazit, protože vámi vybraná velikost stránky je větší než 22.75 palce. @@@ 1 @@ 1
2211 Microsoft Office Access nemůže vytisknout nebo zobrazit náhled ladicího okna. @@@ 1 @@ 1
2212 Microsoft Office Access nemohl vytisknout váš objekt. @ Zkontrolujte, zda je k dispozici zadaná tiskárna.
Informace o nastavení výchozí tiskárny naleznete v rejstříku nápovědy Windows, kde je uvedena „výchozí tiskárna, nastavení“. @@ 1 @@ 1
2213 Při načítání informací o tiskárně pro tento objekt došlo k problému. Objekt mohl být odeslán na tiskárnu, která není k dispozici. @@@ 1 @@ 1
2214 Při načítání informací z tiskárny došlo k problému. Nová tiskárna nebyla nastavena. @@@ 1 @@ 1
2215 Microsoft Office Access nemůže tuto kontingenční tabulku vytisknout, protože její | 1 přesahuje 22.75 palce. @ Zmenšete | 1 provedením změn ve formátování nebo zahrnutých datech zobrazení kontingenční tabulky a poté zkuste tisknout znovu. @@ 1 @@ 1
2220 Microsoft Office Access nemůže otevřít soubor '|'. @@@ 1 @@ 1
2221 Text je příliš dlouhý na to, aby jej bylo možné upravit. @@@ 1 @@ 1
2222 Tento ovládací prvek je jen pro čtení a nelze jej měnit. @@@ 1 @@ 1
2223 Název souboru '|' je příliš dlouhý. @ Zadejte název souboru, který má maximálně 256 znaků. @@ 1 @@ 1
2225 Microsoft Office Access nemohl otevřít schránku. @ Schránka nereaguje, pravděpodobně proto, že ji používá jiná aplikace. Zavřete všechny ostatní aplikace a akci opakujte. @@ 1 @@ 1
2226 Schránka nereaguje, takže Microsoft Office Access nemůže vložit obsah schránky. @ * Schránku může používat jiná aplikace.
* Možná není dostatek volné paměti pro operaci vložení.
Ukončete všechny ostatní aplikace a poté je znovu zkopírujte a vložte. @@ 1 @@ 1
2227 Data ve schránce jsou poškozená, takže aplikace Microsoft Office Access je nemůže vložit. @ Ve schránce může být chyba nebo nemusí být dostatek volné paměti. Zkuste operaci znovu. @@ 1 @@ 1
2229 Microsoft Office Access nemůže start OLE server. @ Pokusili jste se použít formulář, sestavu nebo datový list, který obsahuje objekt OLE, ale server OLE (aplikace použitá k vytvoření objektu) nemusí být správně zaregistrován. Přeinstalujte server OLE a zaregistrujte jej správně. @@ 1 @@ 1
2234 Microsoft Office Access nemůže vložit objekt OLE. @@@ 1 @@ 1
2237 Zadaný text není položkou v seznamu. @ Vyberte položku ze seznamu nebo zadejte text, který odpovídá jedné z uvedených položek. @@ 1 @@ 1
2239 Databáze '|' je třeba opravit nebo nejde o databázový soubor Microsoft Office Access. @ Možná jste neočekávaně ukončili Microsoft Office Access s otevřenou databází. @ Chcete-li opravit databázi, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Opravit databázi (podnabídka Database Utilities).
Pokud databázi nelze opravit, soubor MDB je nepoužitelný. Obnovte databázi ze záložní kopie nebo vytvořte novou databázi. @ 1 @@ 1
2243 Data ve schránce nejsou rozpoznatelná; Microsoft Office Access nemůže vložit objekt OLE. @@@ 1 @@ 1
2244 Název souboru, který jste zadali ve vlastnosti Obrázek pro příkazové tlačítko nebo přepínací tlačítko, nelze přečíst. @ * Zadaný soubor může být poškozen. Obnovte soubor ze záložní kopie nebo jej znovu vytvořte.
* Disk, na kterém je soubor umístěn, může být nečitelný. @@ 1 @@ 1
2245 Zadaný soubor neobsahuje platná data ikon. @ Zadejte platný soubor ikon. @@ 1 @ 600829 @ 1
2246 Microsoft Office Access nemůže spustit dotaz; hodnoty parametrů jsou příliš velké. @ Celková délka všech hodnot zadaných pro parametry nesmí překročit 1,024 znaků. @@ 1 @@ 1
2260 Při odesílání dat na server OLE (aplikace použitá k vytvoření objektu) došlo k chybě. @ * Možná jste se pokusili odeslat příliš mnoho dat. Pokud vytváříte graf a graf je založen na dotazu, upravte dotaz tak, aby vybíral méně dat. Pokud je graf založen na tabulce, zvažte jeho založení na dotazu, abyste mohli omezit data.
* Možná používáte server OLE, který nepřijímá formát schránky.
* Možná nebudete moci starServer OLE, protože není správně zaregistrován. Přeinstalujte jej a zaregistrujte.
* Váš počítač může mít nedostatek paměti. Uvolněním paměti zavřete další okna aplikací. @@ 1 @ 208951 @ 1
2262 Tato hodnota musí být číslo. @@@ 1 @@ 1
2263 Číslo je příliš velké. @@@ 1 @@ 1
2264 Microsoft Office Access nerozpoznal měrnou jednotku. @ Zadejte platnou jednotku, například palce (palce) nebo centimetry (cm). @@ 1 @@ 1
2265 Musíte zadat měrnou jednotku, například palce (palce) nebo centimetry (cm). @@@ 1 @@ 1
2266 '|' nemusí být platným nastavením pro vlastnost RowSourceType nebo došlo k chybě kompilace ve funkci. @ Informace o platném nastavení pro vlastnost RowSourceType získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 603853 @ 1
2267 Na vytvoření tempa není dostatek místa na diskurary Vyrovnávací soubor pro tisk. @ Uvolněte místo na disku, abyste uvolnili místo pro temporary vyrovnávací soubor. @@ 1 @@ 1
2269 Nějaký librarNelze načíst databáze, protože bylo zadáno příliš mnoho. @ Chcete-li změnit library odkazy na databáze, klikněte na odkazy v nabídce Nástroje. @@ 1 @ 209017 @ 1
2272 Nastavení intervalu opakování aktualizace musí být od 0 do 1,000 1 milisekund. @@@ 1 @@ XNUMX
2273 Nastavení pro Aktualizovat pokusy musí být od 0 do 10. @@@ 1 @@ 1
2274 Databáze '|' je již otevřen jako library databáze. @@@ 1 @@ 1
2275 Řetězec vrácený stavitelem byl příliš dlouhý. @ Výsledek bude zkrácen. @@ 1 @@ 1
2276 Vlastní tvůrce, který používáte, způsobil chybu změnou fokusu na jiné okno, když jste jej používali. @ Zadejte hodnotu bez použití vlastního tvůrce. @@ 1 @@ 1
2277 Došlo k chybě inicializace písma. @@@ 1 @@ 1
2278 Microsoft Office Access nemůže uložit změny tohoto vázaného objektu OLE. @ Buď nemáte oprávnění k zápisu do záznamu, ve kterém je objekt uložen, nebo je záznam uzamčen jiným uživatelem.
Zkopírujte objekt do schránky (vyberte objekt a v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat) a v nabídce Úpravy klepněte na Vrátit zpět aktuální záznam. Poté otevřete aplikaci, kterou jste použili k vytvoření objektu, vložte objekt ze schránky a uložte jej. @@ 1 @ 410222 @ 1
2279 Zadaná hodnota není vhodná pro vstupní masku '|' pro toto pole uvedeno. @@@ 2 @ 509118 @ 1
2280 Do registru Windows jste přidali více výstupních formátů, než může Microsoft Office Access inicializovat. @ Některé výstupní formáty nebudou k dispozici. Odeberte ty formáty, které nikdy nebo nejméně často používáte. @@ 1 @@ 1
2281 Formáty, které umožňují výstup dat jako Microsoft Excel, formátovaný text, text MS-DOS nebo soubor HTML, chybí nebo jsou nesprávně zaregistrovány v registru systému Windows. @ Spusťte instalační program a znovu nainstalujte Microsoft Office Access nebo, pokud obeznámeni s nastavením v registru, zkuste je opravit sami. Další informace o registru získáte kliknutím na Nápověda. @@ 2 @ 109015 @ 1
2282 Formát, ve kterém se pokoušíte o výstup aktuálního objektu, není k dispozici. @ Buď se pokoušíte o výstup aktuálního objektu do formátu, který není platný pro jeho typ objektu, nebo do formátů, které umožňují výstup dat jako Microsoft V registru Windows chybí Excel, formátovaný text, text MS-DOS nebo soubor HTML. Spusťte instalační program a přeinstalujte Microsoft Office Access, nebo pokud jste obeznámeni s nastavením v registru, zkuste je opravit sami. Další informace o registru získáte kliknutím na Nápověda. @@ 2 @ 109015 @ 1
2283 Specifikace formátu pro '|' je neplatný. @ Výstupní data nemůžete uložit do souboru v tomto formátu, dokud neopravíte nastavení formátu v registru systému Windows. Spusťte instalační program a přeinstalujte Microsoft Office Access, nebo pokud jste obeznámeni s nastavením v registru, zkuste je opravit sami. Další informace o registru získáte kliknutím na Nápověda. @@ 2 @ 109015 @ 1
2284 Microsoft Office Access nemůže do souboru zapisovat. @ * Síť nemusí fungovat. Počkejte, až bude síť fungovat, a zkuste to znovu.
* Možná nemáte paměť. Zavřete jedno nebo více oken Microsoft Office Access, zavřete ostatní aplikace a zkuste to znovu. @@ 1 @@ 1
2285 Microsoft Office Access nemůže vytvořit výstupní soubor. @ * Na cílové jednotce může být nedostatek místa na disku.
* Síť nemusí fungovat. Počkejte, až bude síť fungovat, a zkuste to znovu.
* Možná nemáte paměť. Zavřete jedno nebo více oken Microsoft Office Access, zavřete ostatní aplikace a zkuste to znovu. @@ 1 @@ 1
2286 Microsoft Office Access nemůže soubor zavřít. @ * Síť nemusí fungovat. Počkejte, až bude síť fungovat, a zkuste to znovu.
* Možná nemáte paměť. Zavřete jedno nebo více oken Microsoft Office Access, zavřete ostatní aplikace a zkuste to znovu. @@ 1 @@ 1
2287 Microsoft Office Access nemůže otevřít relaci pošty. @ Zkontrolujte svou poštovní aplikaci a ujistěte se, že funguje správně. @@ 1 @@ 1
2288 Microsoft Office Access nemůže načíst znak '|' format. @ Nastavení tohoto formátu v registru Windows je nesprávné. Výstupní data nemůžete uložit do souboru v tomto formátu, dokud neopravíte nastavení v registru. @ Spusťte instalaci a přeinstalujte aplikaci Microsoft Office Access, nebo pokud jste obeznámeni s nastavením v registru, zkuste je opravit sami . Další informace o registru získáte kliknutím na Nápověda. @ 2 @ 109015 @ 1
2289 Microsoft Office Access nemůže výstup modulu v požadovaném formátu. @@@ 1 @@ 1
2290 Bylo příliš mnoho příjemců zpráv; zpráva nebyla odeslána. @@@ 1 @@ 1
2291 Existuje příliš mnoho příloh zpráv; zpráva nebyla odeslána. @@@ 1 @@ 1
2292 Text zprávy je příliš dlouhý, takže nebyl odeslán. @@@ 1 @@ 1
2293 Microsoft Office Access nemůže tuto e-mailovou zprávu odeslat. @ Před pokusem o odeslání e-mailové zprávy z aplikace Microsoft Office Access vyřešte problém uvedený v předchozí zprávě nebo nakonfigurujte počítač tak, aby odesílal a přijímal e-mailové zprávy. @@ 1 @@ 1
2294 Microsoft Office Access nemůže připojit objekt; zpráva nebyla odeslána. @ * Síť nemusí fungovat. Počkejte, až bude síť fungovat, a zkuste to znovu.
* Možná nemáte paměť. Zavřete jedno nebo více oken Microsoft Office Access, zavřete ostatní aplikace a zkuste to znovu. @@ 1 @@ 1
2295 Neznámí příjemci zprávy; zpráva nebyla odeslána. @@@ 1 @@ 1
2296 Heslo je neplatné; zpráva nebyla odeslána. @@@ 1 @@ 1
2297 Microsoft Office Access nemůže otevřít relaci pošty. @ Možná nemáte dostatek paměti. Zavřete jedno nebo více oken Microsoft Office Access, zavřete ostatní aplikace a zkuste to znovu. Můžete také zkontrolovat svou poštovní aplikaci, abyste se ujistili, že funguje správně. @@ 1 @@ 1
2298 Microsoft Office Access nemůže starprůvodce, tvůrce nebo doplněk. @ * LibrarDatabáze obsahující průvodce, tvůrce nebo doplněk nemusí být nainstalována. V nabídce Nástroje přejděte na Doplňky a poté klepněte na Správce doplňků a zkontrolujte, zda je library databáze je nainstalována.
* Kód průvodce, tvůrce nebo doplněk nemusí být zkompilován a Microsoft Office Access jej nemůže zkompilovat. V kódu může být chyba syntaxe.
* Klíč pro doplněk v souboru registru Windows může být nesprávný. @@ 2 @ 109015 @ 1
2299 Microsoft Office Access nemůže otevřít pole Lupa. @ Doplněk Microsoft Office Access Utility chybí nebo byl upraven. Znovu spusťte Microsoft Office Access nebo Microsoft Office Setup a znovu nainstalujte Microsoft Office Access a doplněk Microsoft Office Access Utility. @@ 1 @ 212620 @ 1
2300 Microsoft Office Access nemůže výstup, protože je vybráno příliš mnoho ovládacích prvků, které mají různé styly, například barvu a písmo. @ Vyberte méně ovládacích prvků a zkuste to znovu. @@ 1 @@ 1
2301 K výstupu dat není dostatek systémových prostředků. @ Zavřete jedno nebo více oken Microsoft Office Access a zavřete další aplikace. Pak zkuste data znovu odeslat. @@ 1 @@ 1
2302 Microsoft Office Access nemůže uložit výstupní data do souboru, který jste vybrali. @ * Soubor může být otevřený. Pokud ano, zavřete jej a poté uložte výstupní data do souboru znovu.
* Pokud používáte šablonu, zkontrolujte, zda šablona existuje.
* Pokud soubor není otevřený, zkontrolujte, zda máte na disku dostatek volného místa.
* Ujistěte se, že soubor existuje na zadané cestě.
* Zkontrolujte, zda máte oprávnění k zápisu do určené složky. @@ 1 @@ 1
2303 Microsoft Office Access nyní nemůže odesílat data. @ * Síť nemusí fungovat. Počkejte, až bude síť fungovat, a zkuste to znovu.
* Možná nemáte dostatek místa na disku. Uvolněte místo na disku a zkuste to znovu. @@ 1 @@ 1
2304 Microsoft Office Access nemůže uložit výstupní data do zadaného souboru. @ Ujistěte se, že máte na cílové jednotce dostatek volného místa na disku. @@ 1 @@ 1
2305 Existuje příliš mnoho sloupců k výstupu, na základě omezení zadaného ve výstupním formátu nebo v aplikaci Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2306 Na výstupu je příliš mnoho řádků na základě omezení zadaného výstupním formátem nebo aplikací Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2307 Nevybrali jste žádná data nebo je vybraný objekt prázdný. @@@ 1 @@ 1
2308 Soubor '|' již existuje. @ Chcete nahradit stávající soubor? @@ 20 @@ 2
2309 Existuje neplatná položka doplňku pro „Pinterest“ @ V registru systému Windows se u tohoto doplňku vyskytla chyba. Opravte nastavení a rozlišenítart Microsoft Office Access. Informace o registru získáte kliknutím na Nápověda. @@ 2 @ 109015 @ 1
2311 Není dostatek paměti pro spuštění procedury události NotInList. @@@ 1 @@ 1
2312 Zkratka '|' musí být znovu vytvořeno. @ Soubor může být chybějící, poškozený nebo ve starším formátu, který nelze přečíst. @@ 1 @@ 1
2313 Microsoft Office Access nemůže najít zástupce databází '| 1' nebo'|2.'@Znovu vytvořte zástupce se správným umístěním databází. @@ 2 @ 209032 @ 1
2314 Microsoft Office Access nemůže najít zkratkovou databázi'|.'@Znovu vytvořte zkratku se správným umístěním databáze. @@ 2 @ 209032 @ 1
2315 Vstupní řetězec je příliš dlouhý. @@@ 1 @@ 1
2316 Tuto tabulku nebo dotaz nelze otevřít, protože nemá žádná viditelná pole. @ To může mít za následek, pokud má tabulka nebo dotaz pouze systémová pole a možnost Zobrazit systémové objekty je vypnutá. @ Chcete-li zapnout možnost Zobrazit systémové objekty, klepněte na Možnosti v nabídce Nástroje, klepněte na kartu Zobrazení a zaškrtněte políčko Systémové objekty. @ 1 @@ 1
2317 Databáze '|' nelze opravit nebo nejde o databázový soubor Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2319 Microsoft Office Access nemůže importovat objekt '|' když je otevřený. @@@ 1 @@ 3
2320 Microsoft Office Access nemůže na řádku Celkem zobrazit pole, pro které jste zadali Kam. @ Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit u tohoto pole. Pokud chcete, aby se toto pole objevilo ve výsledcích dotazu, přidejte jej dvakrát do návrhové mřížky. U pole, které se objeví ve výsledcích dotazu, nezadávejte v řádku Celkem možnost Kde a zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Zobrazit. . @@ 1 @@ 1
2321 Kritéria nemůžete nastavit, dokud do řádku Field nepřidáte pole nebo výraz. @ Buď přidejte pole ze seznamu polí do sloupce a zadejte výraz, nebo kritéria odstraňte. @@ 1 @@ 1
2322 Nelze řadit podle hvězdičky (*). @ Protože hvězdička představuje všechna pole v podkladové tabulce nebo dotazu, nelze podle ní řadit. @ Přidejte hvězdičku do návrhové mřížky dotazu spolu s konkrétními poli, která chcete utřídit. Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit u třídicích polí a zadejte pořadí řazení. @ 1 @@ 1
2323 Nelze zadat kritéria pro hvězdičku (*). @ Protože hvězdička představuje všechna pole v podkladové tabulce nebo dotazu, nemůžete pro ni určit kritéria. @ Přidejte hvězdičku do návrhové mřížky dotazu spolu s pole, pro která chcete nastavit kritéria, a poté zadejte kritéria pro konkrétní pole. Před spuštěním dotazu v návrhové mřížce dotazu zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit pole kritérií. @ 1 @@ 1
2324 Na hvězdičce (*) nelze vypočítat součty. @ Protože hvězdička představuje všechna pole v tabulce, nelze na ní počítat součty. @ Odeberte hvězdičku z návrhové mřížky dotazu. Přidejte pole, která chcete použít, do návrhové mřížky a poté vyberte součet, který chcete vypočítat pro konkrétní pole. @ 1 @ 11202 @ 1
2325 Název pole, který jste zadali, překračuje limit 64 znaků vlastnosti LinkMasterFields. @ Když pomocí příkazu Vztahy (nabídka Nástroje) definujete vztah mezi tabulkami, které tvoří základ formuláře a podformuláře, aplikace Microsoft Office Access automaticky propojí formulář a podformulář a nastaví Vlastnosti LinkChildFields a LinkMasterFields. @@ 1 @ 603990 @ 1
2326 V řádku Celkem pro tento sloupec nemůžete určit Seskupit podle, Výraz nebo Kde. @ Zadejte agregační funkci, jako je Součet nebo Počet, pro pole nebo výraz, který označíte jako Hodnotu v křížovém dotazu.
Další informace o agregačních funkcích získáte kliknutím na Nápověda. @@ 2 @ 209980 @ 1
2327 Musíte zadat Group By v řádku Total pro pole, které má záhlaví sloupce v řádku křížové tabulky. @ Hodnoty odvozené z pole nebo výrazu, které označíte jako záhlaví sloupce, se používají ke seskupení dat v křížovém dotazu. @@ 1 @ 209980 @ 1
2328 Aktualizační dotaz nemůžete spustit na hvězdičce (*). @ Protože hvězdička představuje všechna pole v tabulce, nemůžete ji aktualizovat. @ Odeberte hvězdičku z návrhové mřížky dotazu. Přidejte pole, která chcete aktualizovat, do návrhové mřížky. @ 1 @ 210001 @ 1
2329 Chcete-li vytvořit křížový dotaz, musíte zadat jednu nebo více možností záhlaví řádků, jednu možnost záhlaví sloupce a jednu možnost hodnoty. @@@ 1 @ 209980 @ 1
2330 Microsoft Office Access nemůže představovat výraz spojení | v návrhovém zobrazení. @ * Jedno nebo více polí mohlo být odstraněno nebo přejmenováno.
* Název jednoho nebo více polí nebo tabulek uvedených ve výrazu spojení může být chybně napsán.
* Spojení může používat operátor, který není podporován v návrhovém zobrazení, například> nebo <. @@ 1 @@ 1
2331 Musíte zadat Seskupit podle v řádku Celkem alespoň pro jednu z možností záhlaví řádků, které zadáte v řádku křížové tabulky. @@@ 1 @ 209980 @ 1
2332 Microsoft Office Access nemůže odpovídat polím, která jste přidali pomocí hvězdičky (*) v připojovacím dotazu. @ Protože hvězdička představuje všechna pole v podkladové tabulce nebo dotazu, nemůžete hvězdičku přidat k jednomu poli nebo výrazu, a k hvězdičce nemůžete přidat jedno pole nebo výraz. @ Přidat hvězdičku k hvězdičce (například tabulku k tabulce) nebo přidat konkrétní pole. @ 1 @ 209999 @ 1
2333 Musíte zadat název tabulky, do které vytváříte nebo připojujete záznamy. @ Pokusili jste se definovat make-table nebo připojit dotaz bez zadání cílové tabulky. @@ 1 @@ 1
2334 Microsoft Office Access nemůže tisknout '|' protože se jedná o akční dotaz. @ Protože akční dotazy nevytvářejí sadu záznamů, nemůžete na ně vytisknout datový list.
Všimněte si, že vykřičník (!) Spojený s ikonou dotazu v okně Databáze označuje akční dotaz. @ Chcete-li vytisknout zobrazení datového listu záznamů, které budou vybrány dotazem, zobrazte dotaz v návrhovém zobrazení, klikněte na tlačítko Datový list a potom klikněte na tlačítko Tisk. @ 1 @@ 1
2335 Při nastavování vlastností LinkChildFields a LinkMasterFields musíte použít stejný počet polí. @ U jedné vlastnosti jste zadali jiný počet polí než u druhé.
Pokud pomocí příkazu Vztahy (nabídka Nástroje) definujete vztah mezi tabulkami, které tvoří základ formuláře a podformuláře, aplikace Microsoft Office Access automaticky propojí formulář a podformulář a poté nastaví vlastnosti LinkChildFields a LinkMasterFields. @@ 1 @ 209086 @ 1
2337 Na stejném poli, pro které jste zadali hodnotu do řádku křížové tabulky, nemůžete určit kritéria. @ Pokusili jste se zobrazit křížový dotaz po zadání hodnoty do řádku křížové tabulky a kritérií v řádku kritéria. @ Pokud chcete, aby toto pole dodávalo hodnoty křížových tabulek v křížovém dotazu odstraňte položku v řádku Kritéria. Chcete-li, aby se jednalo o pole kritérií, nechte křížový řádek prázdný. @ 1 @ 209980 @ 1
2338 Microsoft Office Access zkrátil zadaný výraz. @ Výraz '|' překračuje limit 1,024 znaků pro návrhovou mřížku dotazu. @@ 1 @@ 1
2339 Microsoft Office Access nemůže vytvořit temporary link. @ Dosáhli jste limitu pro počet odkazů ve vaší databázi. Microsoft Office Access musí vytvořit temporarOdkaz y pro import tabulky ODBC. @ Odeberte všechny nepotřebné odkazy nebo tabulky. @ 1 @@ 1
2340 Zadaný výraz překračuje limit 1,024 znaků pro návrhovou mřížku dotazu. @@@ 1 @@ 1
2342 Akce RunSQL vyžaduje argument skládající se z příkazu SQL. @ Například akční dotaz, který připojí záznamy stars INSERT INTO. Dotaz na definici dat, který vytvoří tabulku starts s CREATE TABLE. @@ 1 @ 603698 @ 1
2343 Zadaná hodnota překračuje limit 64 znaků vlastnosti Alias. @@@ 1 @ 606146 @ 1
2344 Pro vlastnost TopValues ​​v listu vlastností dotazu musíte zadat celé číslo větší než nula. @@@ 1 @@ 1
2345 Pro vlastnost TopValues ​​v seznamu vlastností dotazu musíte zadat procento od 1 do 100. @@@ 1 @@ 1
2346 Pro vlastnost TopValues ​​v seznamu vlastností dotazu musíte zadat číslo větší než nula. @@@ 1 @@ 1
2347 Microsoft Office Access nemůže najít název souboru, který jste zadali pro vlastnost DestinationDB v listu vlastností akčního dotazu. @ Pravděpodobně jste chybně napsali název souboru databáze nebo mohl být soubor odstraněn nebo přejmenován. @@ 1 @ 606183 @ 1
2348 Vlastnost Alias ​​nemůžete nechat prázdnou. @@@ 1 @ 606146 @ 1
2349 Pro vlastnost TopValues ​​v seznamu vlastností dotazu musíte zadat číslo menší než 2,147,483,647 1 1 XNUMX. @@@ XNUMX @@ XNUMX
2350 Microsoft Office Access nemůže uložit dotaz. @ * Dotaz je předávací dotaz a nelze jej reprezentovat jako jednoduchý řetězec SQL. Uložte dotaz jako pojmenovaný dotaz z Tvůrce dotazů. Když zavřete Tvůrce dotazů, aplikace Microsoft Office Access vyplní vlastnost RecordSource nebo RowSource uloženým názvem dotazu.
* Ujistěte se, že dotaz nemá chybu syntaxe SQL. @@ 1 @ 604309 @ 1
2351 Microsoft Office Access nemůže představovat implicitní klauzuli VALUES v návrhové mřížce dotazu. @ Upravit v zobrazení SQL. @@ 1 @@ 1
2352 Tento dotaz nemůžete upravit, protože byl odstraněn nebo přejmenován jiným uživatelem. @@@ 1 @@ 1
2353 Chybný parametr dotazu '|'. @@@ 1 @@ 1
2360 Chybí název pole. @ Definovali jste datový typ nebo popis pole bez zadání názvu pole. @ Zadejte název pole nebo odstraňte řádek. @ 1 @@ 1
2361 Microsoft Office Access nemůže tuto tabulku uložit. @ V této tabulce nejsou žádná pole. @ Definujte alespoň jedno pole zadáním názvu pole a výběrem datového typu. @ 1 @@ 1
2362 Již máte pole s názvem '|. @@@ 1 @@ 1
2363 Microsoft Office Access umožňuje pouze jedno pole automatického čísla na tabulku. @ Pro podobná pole použijte datový typ Number. @@ 1 @@ 1
2364 Microsoft Office Access nemůže otevřít tabulku v zobrazení datového listu. @@@ 1 @@ 1
2366 Microsoft Office Access se nepodařilo uložit řazení pole. Všechny ostatní změny byly úspěšně uloženy. @ Zavřete tuto databázi a v nabídce Nástroje (podnabídka Database Utilities) vyberte příkaz Opravit databázi. @@ 1 @@ 1
2370 Odebrání nebo změna indexu pro toto pole by vyžadovalo odebrání primárního klíče. @ Pokud chcete odstranit primární klíč, vyberte toto pole a klikněte na tlačítko Primární klíč. @@ 1 @@ 1
2371 Microsoft Office Access nemůže vytvořit primární klíč. Vaše změny nebyly uloženy. @@@ 1 @@ 1
2372 Název pole není platný. @ Ujistěte se, že název neobsahuje tečku (.), Vykřičník (!), Závorku ([]), úvodní mezeru nebo netisknutelný znak, například návrat vozíku. vložili jste název z jiné aplikace, zkuste stisknout klávesu ESC a znovu zadat jméno. @@ 2 @ 613793 @ 1
2373 Nastavení vlastnosti FieldSize musí být od 0 do 255. @@@ 1 @@ 1
2374 Index nebo primární klíč nemůžete vytvořit na více než 10 polích. @@@ 1 @@ 1
2375 Nelze vložit za konec tabulky. @ Pokusili jste se vložit pole za 255. řádek do tabulky v návrhovém zobrazení. @@ 1 @@ 1
2376 Microsoft Office Access nemůže vytvořit primární klíč. @ Pro primární klíč s více poli jste vybrali příliš mnoho polí. @@ 1 @@ 1
2377 Jakmile zadáte data do tabulky, nemůžete změnit datový typ žádného pole na AutoNumber, i když jste do tohoto pole ještě nepřidali data. @ Přidejte do tabulky nové pole a definujte jeho datový typ jako Automatické číslo. Microsoft Office Access poté automaticky zadá data do pole Automatické číslo a čísluje záznamy postupně starting s 1. @@ 1 @@ 1
2378 Tato tabulka je pouze pro čtení. @ Pro uložení změn použijte jiný název v dialogovém okně Uložit jako. @@ 1 @@ 1
2379 Na poli tohoto datového typu nemůžete vytvořit primární klíč. @ Na polích s datovým typem objektu OLE nemůžete definovat primární klíč. @@ 1 @@ 1
2380 Microsoft Office Access nemůže vytvořit primární klíč, protože nebyla vybrána žádná pole. @ Vybrali jste řádek bez definovaných polí. @ Umístěte kurzor někam do řádku pole, které chcete definovat jako primární klíč. @ 1 @@ 1
2381 Microsoft Office Access nemůže vytvořit primární klíč, protože pole nemá název. @ Pojmenujte pole a poté jej definujte jako pole primárního klíče. @@ 1 @@ 1
2382 Nelze přepnout do zobrazení datového listu a nelze se vrátit do návrhového zobrazení. @ Tuto tabulku nebo dotaz, formulář nebo sestavu, která je vázána na tuto tabulku, otevřel jiný uživatel. @@ 1 @@ 1
2383 Microsoft Office Access nemůže změnit datový typ. @ Na disku není dostatek místa ani paměti. @@ 1 @@ 1
2384 Jedno pole nelze změnit z datového typu Automatické číslo a přidat další pole Automatické číslo současně. @ Postupujte následovně:
1. Odstraňte pole Automatické číslo, které jste přidali, a v nabídce Soubor klikněte na Uložit.
2. Přidejte nové pole Automatické číslo a tabulku znovu uložte. @@ 1 @@ 1
2385 Během operace ukládání došlo k chybám. | @@@ 1 @@ 1
2386 Microsoft Office Access nemohl vytvořit tabulku. @@@ 1 @@ 1
2387 Nelze smazat tabulku '|'; účastní se jednoho nebo více vztahů. @ Pokud chcete tuto tabulku odstranit, nejprve odstraňte její vztahy v okně Vztahy. @@ 1 @@ 1
2388 Primární klíč nemůžete změnit. @ Tato tabulka je primární tabulkou v jednom nebo více vztazích. @ Pokud chcete změnit nebo odebrat primární klíč, nejprve odstraňte vztah v okně Vztahy. @ 1 @@ 1
2389 Nelze smazat pole'|.'@Je součástí jednoho nebo více vztahů. @ Pokud chcete toto pole odstranit, nejprve odstraňte jeho vztahy v okně Vztahy. @ 1 @@ 1
2390 U tohoto pole nelze změnit datový typ ani velikost pole; je součástí jednoho nebo více vztahů. @ Pokud chcete změnit datový typ tohoto pole, nejprve odstraňte jeho vztahy v okně Vztahy. @@ 1 @@ 1
2391 Pole '| 1' v cílové tabulce'|2.'@Microsoft Office Access nemohlo dokončit operaci přidání. Cílová tabulka musí obsahovat stejná pole jako tabulka, ze které vkládáte. @@ 1 @@ 1
2392 Nemůžete nastavit jedinečnou vlastnost primárního klíče na Ne. @ Primární klíč podle definice obsahuje pouze jedinečné hodnoty. @ Pokud chcete v tomto poli povolit neunikátní hodnoty, odeberte definici primárního klíče nastavením primární vlastnosti do č. @ 1 @@ 1
2393 Nemůžete nastavit vlastnost IgnoreNulls primárního klíče na Ano. @ Primární klíč podle definice nemůže povolit nulové hodnoty. @ Pokud chcete v tomto poli nulové hodnoty, odeberte definici primárního klíče nastavením primární vlastnosti na číslo @ 1 @@ 1
2394 Název indexu je neplatný. @ Název indexu může být příliš dlouhý (více než 64 znaků) nebo obsahovat neplatné znaky. @@ 1 @@ 1
2395 Rejstříky musí mít jména. @@@ 1 @@ 1
2396 Microsoft Office Access nemůže vytvořit index nebo primární klíč. @ Chybí jeden nebo více názvů polí. @ Zadejte nebo vyberte alespoň jedno pole ve sloupci Název pole pro každý index, který pojmenujete. @ 1 @@ 1
2397 Už máte index s názvem '|. @@@ 1 @@ 1
2398 Primární klíč byl změněn. @ Tato tabulka je primární tabulkou v jednom nebo více vztazích. Změny primárního klíče nebudou uloženy. @@ 1 @@ 1
2399 Nastavení vlastnosti FieldSize musí být od 1 do 8000. @@@ 1 @@ 1
2400 Řádek, který jste vložili do mřížky, překračuje limit 255 řádků (polí) pro tabulku nebo 1,000 1 řádků (akcí) pro makro. @@@ 1 @@ XNUMX
2420 Zadaný výraz má neplatné číslo. @@@ 2 @ 611732 @ 1
2421 Zadaný výraz má neplatnou hodnotu data. @@@ 2 @ 611729 @ 1
2422 Zadaný výraz má neplatný řetězec. @ Řetězec může mít délku až 2048 znaků, včetně úvodních a závěrečných uvozovek. @@ 1 @@ 1
2423 Zadaný výraz je neplatný. (tečka) nebo! operátor nebo neplatné závorky. @ Možná jste zadali neplatný identifikátor nebo zadali závorky za konstantou Null. @@ 2 @ 611736 @ 1
2424 Zadaný výraz má název pole, ovládacího prvku nebo vlastnosti, které Microsoft Office Access nemůže najít. @@@ 1 @@ 1
2425 Zadaný výraz má název funkce, který Microsoft Office Access nemůže najít. @@@ 1 @@ 1
2426 Zadanou funkci nelze v tomto výrazu použít. @ * Možná jste ve výrazu použili funkci DoEvents, LBound, UBound, Spc nebo Tab.
* Možná jste použili agregační funkci, například Count, v návrhové mřížce nebo ve vypočítaném ovládacím prvku nebo poli. @@ 1 @@ 1
2427 Zadali jste výraz, který nemá žádnou hodnotu. @ Výraz může odkazovat na objekt, který nemá žádnou hodnotu, například formulář, sestavu nebo ovládací prvek popisku. @@ 1 @@ 1
2428 Do funkce agregace domény jste zadali neplatný argument. @ * Pole v řetězcovém výrazu nemusí být v doméně.
* Pole uvedené ve výrazu kritéria nemusí být v doméně. @@ 2 @ 610931 @ 1
2429 Zadaný operátor In vyžaduje závorky. @@@ 1 @@ 1
2430 Nezadali jste klíčové slovo And do operátoru Between ... And. @ Správná syntaxe je následující:
výraz [Ne] Mezi hodnotou1 a hodnotou2 @@ 1 @@ 1
2431 Zadaný výraz obsahuje neplatnou syntaxi. @ Možná jste zadali čárku bez předchozí hodnoty nebo identifikátoru. @@ 1 @@ 1
2432 Zadaný výraz obsahuje neplatnou syntaxi nebo musíte uvést textová data do uvozovek. @ Možná jste zadali neplatnou čárku nebo vynechali uvozovky.
Pokud je například vlastnost Výchozí hodnota textového pole „Huey, Louie a Dewey“, musí být uvedena v uvozovkách, pokud to myslíte jako doslovný textový řetězec. Tím se zabrání záměně s výrazem „Huey Louie“ a „Dewey“. @@ 1 @@ 1
2433 Zadaný výraz obsahuje neplatnou syntaxi. @ Možná jste zadali operátor, například operátor +, do výrazu bez odpovídajícího operandu. @@ 1 @@ 1
2434 Zadaný výraz obsahuje neplatnou syntaxi. @ Možná jste zadali operand bez operátoru. @@ 1 @@ 1
2435 Zadaný výraz má příliš mnoho závěrečných závorek. @@@ 1 @@ 1
2436 Ve zadaném výrazu chybí uzavírací závorka, závorka (]) nebo svislá čára (|). @@@ 1 @@ 1
2437 Zadaný výraz má neplatné svislé pruhy (|). @@@ 1 @@ 1
2438 Zadaný výraz obsahuje neplatnou syntaxi. @ Vynechali jste operand nebo operátor, zadali jste neplatný znak nebo čárku nebo jste zadali text bez jeho uvozovek. @@ 2 @ 611732 @ 1
2439 Zadaný výraz má funkci obsahující nesprávný počet argumentů. @@@ 1 @@ 1
2440 Argumenty funkce IIf musíte uvést v závorkách. @@@ 1 @ 1012957 @ 1
2442 Zadaný výraz má neplatné závorky. @ Možná jste použili syntaxi závorky pro identifikátor v dotazu. Použijte standardní syntaxi identifikátoru:
Formuláře! [Formulář]! [Ovládací prvek]. @@ 1 @ 411729 @ 1
2443 Operátor Is můžete použít pouze ve výrazu s hodnotou Null nebo Not Null. @@@ 1 @ 1008950 @ 1
2445 Zadaný výraz je příliš složitý. @@@ 2 @ 611732 @ 1
2446 K provedení tohoto výpočtu není k dispozici dostatek paměti. @ Ukončete nepotřebné programy a zkuste to znovu.
Další informace o uvolnění paměti najdete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@ 1
2447 Je neplatné použití. (tečka) nebo! operátor nebo neplatné závorky. @ Možná jste zadali neplatný identifikátor nebo zadali závorky za konstantou Null. @@ 2 @ 611736 @ 1
2448 Tomuto objektu nemůžete přiřadit hodnotu. @ * Objekt může být ovládacím prvkem ve formuláři jen pro čtení.
* Objekt může být ve formuláři, který je otevřený v návrhovém zobrazení.
* Hodnota může být pro toto pole příliš velká. @@ 1 @ 209424 @ 1
2449 Ve výrazu je neplatná metoda. @ Například jste se možná pokusili použít metodu Print s jiným objektem než Report nebo Debug. @@ 2 @ 2015551 @ 1
2450 Microsoft Office Access nemůže najít formulář '|' uvedené ve výrazu makra nebo kódu jazyka. @ * Formulář, na který jste odkazovali, může být uzavřen nebo nemusí v této databázi existovat.
* Microsoft Office Access mohl narazit na chybu kompilace v modulu jazyka pro formulář. @@ 1 @ 211735 @ 1
2451 Název zprávy '|' zadaný název je chybně napsaný nebo odkazuje na přehled, který není otevřený nebo neexistuje. @@@ 1 @@ 1
2452 Zadaný výraz má neplatný odkaz na nadřazenou vlastnost. @ Například můžete nadřazenou vlastnost používat s ovládacím prvkem v hlavním formuláři nebo sestavě, spíše než s ovládacím prvkem v podformuláři nebo podsestavě. @@ 2 @ 604852 @ 1
2453 Název ovládacího prvku '|' zadaný ve výrazu je chybně napsaný nebo odkazuje na ovládací prvek ve formuláři nebo sestavě, který není otevřený nebo neexistuje. @@@ 1 @ 411730 @ 1
2454 Název objektu '|' zadali jste po! operátor ve výrazu je neplatný. @ Například jste možná zkusili zadat identifikátor se dvěma názvy ovládacích prvků oddělenými znakem! operátor. @@ 2 @ 611736 @ 1
2455 Zadali jste výraz, který má neplatný odkaz na vlastnost |. @ Vlastnost nemusí existovat nebo se nemusí vztahovat na zadaný objekt. @@ 2 @ 2015567 @ 1
2456 Číslo, kterým jste odkazovali na formulář, je neplatné. @ Pomocí vlastnosti Count spočítejte otevřené formuláře a ujistěte se, že číslo formuláře není větší než počet otevřených formulářů minus jeden. @@ 1 @ 2019460 @ 1
2457 Číslo, kterým jste odkazovali na sestavu, je neplatné. @ Pomocí vlastnosti Count spočítejte otevřené sestavy a ujistěte se, že číslo sestavy není větší než počet otevřených sestav. @@ 1 @ 2019460 @ 1
2458 Zadané číslo ovládacího prvku je větší než počet ovládacích prvků. @ Pomocí vlastnosti Count spočítejte ovládací prvky ve formuláři nebo sestavě a poté zkontrolujte, zda je vámi uvedené číslo ovládacího prvku v rozsahu existujících ovládacích prvků. @@ 1 @ 2019460 @ 1
2459 Když je některý z nich otevřený v návrhovém zobrazení, nemůžete odkazovat na nadřazenou vlastnost formuláře nebo sestavy. @@@ 1 @@ 1
2460 Nemůžete odkazovat na vlastnost RecordsetClone formuláře otevřeného v návrhovém zobrazení. @@@ 1 @ 607393 @ 1
2461 Pro odkaz na sekci formuláře nebo sestavy použijte číslo sekce, ne řetězec. @@@ 1 @@ 1
2462 Zadané číslo sekce je neplatné. @@@ 1 @@ 1
2463 Pro odkaz na úroveň skupiny použijte číslo, nikoli řetězec. @@@ 2 @ 606361 @ 1
2464 Pro číslo skupiny, které jste použili, není definováno žádné pole nebo výraz pro řazení ani seskupování. @ Platné číslo na úrovni skupiny může být od 0 (pro první pole nebo výraz, na který seřadíte nebo seskupujete) až 9 (pro desáté). Počítejte úrovně skupin v přehledu starnulování. @@ 1 @@ 1
2465 Microsoft Office Access nemůže najít pole '|' uvedené ve vašem výrazu. @ Pravděpodobně jste chybně napsali název pole nebo pole mohlo být přejmenováno nebo odstraněno. @@ 1 @ 411730 @ 1
2466 Zadaný výraz má neplatný odkaz na vlastnost Dynaset. @ Můžete například použít vlastnost Dynaset s formulářem, který není založen na tabulce nebo dotazu. @@ 1 @@ 1
2467 Zadaný výraz odkazuje na objekt, který je uzavřený nebo neexistuje. @ Můžete například přiřadit formulář proměnné objektu Form, zavřít formulář a poté odkazovat na proměnnou objektu. @@ 1 @@ 1
2468 Hodnota, kterou jste zadali pro argument interval, číslo nebo datum ve funkci, je neplatná. @ Zkontrolujte argument a ujistěte se, že jste jej zadali správně.
Další informace o platných hodnotách argumentů najdete v rejstříku nápovědy pro funkce 'DatePart', 'Funkce DateAdd' nebo 'Funkce DateDiff'. @@ 1 @@ 1
2469 Výraz | 2, který jste zadali ve vlastnosti ValidationRule ovládacího prvku formuláře, obsahuje chybu | 1. @ Microsoft Office Access nemůže analyzovat zadaný výraz ValidationRule. Například pokud ve vlastnosti ValidationRule zadáte výraz = MyFunction () a funkce MyFunction neexistuje, Microsoft Office Access zobrazí následující zprávu:
Neznámý název funkce v pravidle ověření: 'MyFunction'. @ Chcete-li vám pomoci vytvořit výrazy jako argumenty v jazyce Visual Basic, použijte Tvůrce výrazů. Další informace najdete v rejstříku nápovědy pro výraz „Expression Builder“. @ 1 @ 111805 @ 1
2470 Existuje (n) '|' ve vlastnosti ValidationRule ovládacího prvku formuláře. @ Chcete-li pomoci vytvořit výrazy jako argumenty v jazyce Visual Basic, použijte Tvůrce výrazů. Další informace získáte v rejstříku nápovědy výrazem „Expression Builder“. @@ 1 @ 111805 @ 1
2471 Výraz, který jste zadali jako parametr dotazu, způsobil tuto chybu: '|' @@@ 2 @ 611805 @ 1
2472 Nastavení vlastnosti LinkMasterFields způsobilo tuto chybu: '|' @@@ 2 @ 603990 @ 1
2473 Výraz | 2, který jste zadali jako nastavení vlastnosti události, způsobil následující chybu: | 1. @ * Výraz nemusí mít za následek název makra, název uživatelem definované funkce nebo [Postup události].
* Při hodnocení funkce, události nebo makra se mohla vyskytnout chyba. @@ 1 @@ 1
2474 Zadaný výraz vyžaduje, aby byl ovládací prvek v aktivním okně. @ Zkuste jednu z následujících možností:
* Otevřete nebo vyberte formulář nebo sestavu obsahující ovládací prvek.
* Vytvořte nový ovládací prvek v aktivním okně a akci opakujte. @@ 1 @@ 1
2475 Zadali jste výraz, který vyžaduje, aby byl formulář aktivním oknem. @@@ 1 @ 5601 @ 1
2476 Zadali jste výraz, který vyžaduje, aby byl aktivní okno přehled. @@@ 1 @ 5603 @ 1
2477 Zadali jste neplatnou hodnotu typu objektu '|' v objektu If TypeOf Is objecttype podmínka příkazu If… Then… Else. @ Objecttype může být kterýkoli z následujících: BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, Label, Line, ListBox, UnboundObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, PageBreak, Rectangle, Subform, Subreport, TextBox, ToggleButton, ImageControl nebo OLEControl. @@ 1 @@ 1
2478 Microsoft Office Access neumožňuje použít tuto metodu v aktuálním zobrazení. @ Most metody, včetně metod SetFocus a Requery, nelze použít v návrhovém zobrazení formuláře nebo sestavy. @@ 2 @ 2015551 @ 1
2479 Postup události '|' nemůže to být funkční procedura; musí to být procedura Sub. @ Pokud chcete spustit proceduru Function, když dojde k události, vyzkoušejte jeden z následujících postupů:
* Nastavit vlastnost události na název makra obsahujícího akci RunCode, která spustí proceduru Function.
* Nastavte vlastnost události na = FunctionName (). @@ 1 @@ 1
2480 Odkazovali jste na vlastnost pomocí číselného argumentu, který není jedním z čísel vlastností v kolekci. @ Zkontrolujte čísla vlastností v kolekci. @@ 1 @@ 1
2481 Když je dokument v náhledu tisku, nemůžete nastavit hodnotu. @@@ 1 @@ 1
2482 Microsoft Office Access nemůže najít název '|' jste zadali do výrazu. @ Možná jste zadali ovládací prvek, který nebyl na aktuálním objektu, aniž byste zadali správný kontext formuláře nebo sestavy. @ Chcete-li odkazovat na ovládací prvek v jiném formuláři nebo sestavě, zadejte před název ovládacího prvku název kolekce, obvykle buď formuláře nebo sestavy, a název formuláře nebo sestavy, ke které ovládací prvek patří.
Například Forms! [Products]! [Units In Stock]. @ 1 @@ 1
2483 Nemůžete se přesunout na předchozí ovládací prvek, pokud byl aktivní pouze jeden ovládací prvek. @ Vlastnost PreviousControl použijte až poté, co jste přesunuli fokus na druhý ovládací prvek. @@ 1 @ 607144 @ 1
2484 Neexistuje žádný aktivní datový list. @@@ 1 @@ 1
2485 Microsoft Office Access nemůže najít makro'|.'@Makro (nebo jeho skupina maker) neexistuje nebo je makro nové, ale nebylo uloženo.
Všimněte si, že když v argumentu zadáte syntaxi makroskupiny.název makra, musíte zadat název, pod kterým byla skupina maker makra naposledy uložena.
2486 Tuto akci v současné době nemůžete provést. @ Pokusili jste se spustit makro nebo k provedení akce použili objekt DoCmd v jazyce Visual Basic. Microsoft Office Access však provádí jinou činnost, která nyní brání provedení této akce.
Například ve formuláři nelze provádět žádné akce, zatímco aplikace Microsoft Office Access překreslí ovládací prvek nebo vypočítá výraz. @ Akce proveďte později. @ 1 @@ 1
2487 Argument Typ objektu pro akci nebo metodu je prázdný nebo neplatný. @ * U akce Zavřít, GoToRecord nebo RepaintObject zadejte hodnoty pro oba argumenty nebo nechte obě prázdné, aby se akce na aktivním objektu provedla.
* U akce DeleteObject, Rename nebo CopyObject zadejte hodnoty pro oba argumenty nebo nechte obě prázdné, abyste provedli akci u objektu aktuálně vybraného v okně databáze.
* U akce SendObject nebo OutputTo zadejte hodnoty pro oba argumenty nebo nechte argument Název objektu prázdný, pokud chcete akci provést u aktivního objektu zadaného typu objektu.
* Pokud používáte metodu s objektem DoCmd, použijte vnitřní konstantu, která se rovná platnému typu objektu nebo odpovídající numerické hodnotě názvu argumentu. @@ 1 @ 612276 @ 1
2488 V tomto okně nelze použít akci ApplyFilter. @ * Pokusili jste se použít akci nebo metodu ApplyFilter, ale nepoužili jste filtr na tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu.
* Možná jste použili filtr na formulář, ale formulář nebyl otevřen v zobrazení formuláře nebo datového listu.
* Možná jste použili filtr na sestavu, ale nepoužili jste akci ApplyFilter v makru určeném nastavením vlastnosti Při otevření. @ Pomocí akce nebo metody SelectObject vyberte tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu před použitím filtru . @ 1 @ 603041 @ 1
2489 Objekt '|' není otevřené. @ * Makro, které používáte (přímo nebo nepřímo), obsahuje akci GoToRecord, RepaintObject nebo SelectObject, ale argument Název objektu pojmenuje objekt, který je uzavřen.
* Argument název_objektu pro metodu GoToRecord, RepaintObject nebo SelectObject pojmenuje objekt, který je uzavřen. @ K otevření objektu použijte jednu z akcí nebo metod Otevřít, abyste mohli provést požadovanou akci. @ 1 @@ 1
2491 Akce nebo metoda je neplatná, protože formulář nebo sestava není svázána s tabulkou nebo dotazem. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu ApplyFilter. Formulář nebo sestava, na kterou jste použili filtr, však není založena na tabulce nebo dotazu, takže formulář nebo sestava nemá žádné záznamy, na které by bylo možné použít filtr. @ Pomocí akce nebo metody SelectObject vyberte požadovaný formulář nebo report před spuštěním akce ApplyFilter.
Chcete-li založit formulář nebo sestavu na tabulce nebo dotazu, otevřete formulář nebo sestavu v návrhovém zobrazení a zadejte název tabulky nebo dotazu do vlastnosti RecordSource. @ 1 @ 603041 @ 1
2492 Microsoft Office Access nemůže najít makro '| 2' ve skupině maker'|1.'@Pro určení makra jste použili syntaxi macrogroupname.macroname. Potom jste se pokusili spustit makro (přímo nebo nepřímo), nebo jste ke spuštění makra použili metodu RunMacro. Zadané makro však není v této skupině maker. @ Vytvořte makro ve skupině maker, zadejte správnou skupinu maker nebo zadejte správný název makra. @ 1 @ 611313 @ 1
2493 Tato akce vyžaduje argument Název objektu. @@@ 1 @@ 1
2494 Akce nebo metoda vyžaduje argument Název formuláře. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu OpenForm, ale argument Název formuláře jste nechali prázdný. @ V argumentu Název formuláře zadejte název formuláře v aktuální databázi. @ 1 @ 611313 @ 1
2495 Akce nebo metoda vyžaduje argument Název tabulky. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu OpenTable, TransferSpreadsheet nebo TransferText, ale argument Název tabulky jste nechali prázdný. @ V argumentu Název tabulky zadejte název tabulky, která je v aktuální databázi. @ 1 @@ 1
2496 Akce nebo metoda vyžaduje argument Název dotazu. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu OpenQuery, ale argument Název dotazu jste nechali prázdný. @ V argumentu Název dotazu zadejte název dotazu. @ 1 @@ 1
2497 Akce nebo metoda vyžaduje argument Název sestavy. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu OpenReport, ale argument Název sestavy jste nechali prázdný. @ V argumentu Název sestavy zadejte název sestavy. @ 1 @@ 1
2498 Zadaný výraz je nesprávný datový typ pro jeden z argumentů. @ Pokusili jste se spustit makro nebo použít metodu k provedení akce, ale výraz byl vyhodnocen jako nesprávný datový typ.
Například pro metodu Close jste zadali řetězec pro argument Typ objektu, ale tento argument lze nastavit pouze na určité vnitřní konstanty nebo jejich číselné ekvivalenty. @@ 1 @@ 1
2499 Na objekt v návrhovém zobrazení nemůžete použít akci nebo metodu GoToRecord. @ Zkuste jednu z následujících možností:
* Přepnutí do formuláře nebo zobrazení datového listu pro formulář.
* Přepněte do zobrazení datového listu pro dotaz nebo tabulku.
* Pokud používáte makro nebo proceduru jazyka obsahující akci, která otevře objekt, nastavte argument Zobrazit na správné zobrazení, než provedete akci GoToRecord. @@ 2 @ 603018 @ 1
2500 Pro argument Opakovaný počet musíte zadat číslo větší než nula. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu RunMacro, ale do argumentu Opakovaný počet jste zadali hodnotu menší než nula (nebo výraz, který je vyhodnocen jako menší než nula). @ Chcete-li makro spustit jednou, nechte tento argument nevyplněný. @ 1 @@ 1
2501 | akce byla zrušena. @ K provedení akce v jazyce Visual Basic jste použili metodu objektu DoCmd, ale poté jste v dialogovém okně klikli na Storno.
Například jste použili metodu Zavřít k zavření změněného formuláře a poté jste klikli na Storno v dialogovém okně s dotazem, zda chcete uložit změny, které jste ve formuláři provedli. @@ 1 @@ 1
2502 Akce nebo metoda vyžaduje argument Název makra. @ * Pokusili jste se použít akci nebo metodu RunMacro, ale argument Název makra jste nechali prázdný.
* Microsoft Office Access se pokusil vytvořit vlastní panel nabídek pro formulář nebo sestavu, ale argument Název makra nabídky akce AddMenu je prázdný. @ V argumentu Název makra nabídky zadejte název makra nebo skupiny maker, která je v aktuální databáze. @ 1 @@ 1
2503 Tuto akci nemůžete použít s objektem DoCmd. @ Chcete-li zobrazit seznam akcí, které objekt DoCmd nepodporuje, a některé alternativy k použití těchto akcí, klepněte na Nápověda.
S objektem DoCmd lze použít jakékoli akce, které nejsou v tomto seznamu. @@ 2 @ 611313 @ 1
2504 Akce nebo metoda vyžaduje alespoň | argumenty. @ Pokusili jste se spustit makro obsahující akci nebo jste použili metodu nebo akci s objektem DoCmd, ale nenastavili jste požadovaný počet argumentů.
Například pokud použijete akci MoveSize, musíte nastavit alespoň jeden ze čtyř argumentů. @@ 1 @ 611313 @ 1
2505 Výraz v argumentu | má neplatnou hodnotu. @ Pokusili jste se spustit makro nebo použít objekt DoCmd v jazyce Visual Basic. Výše uvedené číslo argumentu představuje pozici argumentu, jak se zobrazuje v okně Makro, v dialogovém okně Akce se nezdařila nebo v Prohlížeči objektů (pokud používáte objekt DoCmd). @ Zkuste jeden z následujících postupů:
* Vyberte nastavení z rozevíracího seznamu v každém argumentu.
* Použijte vlastní konstantu rovnající se platnému typu objektu.
* Nahraďte správný odpovídající výraz. @ 1 @ 611895 @ 1
2506 Hodnota, kterou jste zadali pro argument Typ přenosu, je neplatná. @ Výraz v argumentu Typ přenosu se nevyhodnocuje na platnou číselnou hodnotu. @ Platné hodnoty pro argument Typ přenosu jsou následující:
* 0, 1 a 2 pro akci TransferDatabase.
* 0, 1 a 2 pro akci TransferSpreadsheet.
* 0 až 6 pro akci TransferText. @ 1 @ 611313 @ 1
2507 | type není nainstalovaný typ databáze nebo nepodporuje operaci, kterou jste vybrali. @ Použili jste metodu TransferDatabase, ale výraz v argumentu databasetype nevyhodnocuje platný typ databáze pro import, export nebo propojení.
Informace o platných typech databází získáte kliknutím na Nápověda. @@ 2 @ 604780 @ 1
2508 Hodnota, kterou jste zadali pro argument tabulky, je neplatná. @ Použili jste metodu TransferSpreadsheet a výraz v argumentu tabulky se nevyhodnocuje na platnou číselnou hodnotu. @ Platné hodnoty jsou 0, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 a 8. Všimněte si, že 1 je neplatná hodnota; nemůžete importovat ani exportovat do souboru formátu Lotus .wks. @ 1 @ 604781 @ 1
2509 Nastavení argumentu Rozsah nesmí být delší než 255 znaků. @@@ 1 @ 604781 @ 1
2510 Výraz, který jste zadali v argumentu Specification Name, překračuje limit 64 znaků. @ Když v makru použijete akci TransferText, vyberte jeden ze stávajících názvů specifikací ze seznamu argumentů nebo zadejte název v jazyce Visual Basic, který následuje po Microsoft Office Přístup k pravidlům pojmenování objektů. @@ 2 @ 611734 @ 1
2511 Akce nebo metoda vyžaduje argument Specification Name. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu TransferText a zadali jste argument Transfer Type, ale argument Specification Name jste nechali prázdný. @ V argumentu Specification Name zadejte z argumentu existující název specifikace seznam. @ 1 @ 611313 @ 1
2512 Microsoft Office Access nemůže analyzovat výraz: '|'. @ Klepnutím na OK se vraťte k argumentu akce nebo podmíněnému výrazu, kde se tento výraz objeví, a poté opravte syntaxi. @@ 1 @@ 1
2513 Argument Název makra nesmí být delší než 64 znaků podle pravidel pro pojmenování objektů aplikace Microsoft Office Access. @@@ 1 @ 411734 @ 1
2514 Akce nebo metoda vyžaduje argument Název ovládacího prvku. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu GoToControl, ale název ovládacího prvku jste nechali prázdný. @ V argumentu Název ovládacího prvku zadejte název ovládacího prvku nebo pole z aktivního formuláře nebo datového listu. @ 1 @ 611313 @ 1
2515 Microsoft Office Access nemůže otevřít makro '|' protože bylo uloženo pomocí jiné verze aplikace Microsoft Office Access. @ Znovu vytvořte makro v aktuální verzi aplikace Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 1
2516 Microsoft Office Access nemůže najít modul'|.'@ Pokusili jste se použít akci nebo metodu OpenModule, ale Microsoft Office Access nemůže najít modul, který jste zadali v argumentu Název modulu. @ Zadejte platný název modulu z aktuální databáze. @ 1 @@ 1
2517 Microsoft Office Access nemůže najít proceduru'|.'@* Možná jste použili metodu Spustit v jazyce Visual Basic, ale zadali jste neplatný název procedury, nebo jste použili metodu Spustit bez předchozího otevření databáze.
* Pokusili jste se použít akci nebo metodu OpenModule, ale použili jste neplatný název procedury. @@ 1 @@ 1
2519 Aby mohla být metoda SelectObject spuštěna, musí být databáze otevřená. @ Pokusili jste se spustit funkci v library databáze a funkce obsahuje metodu SelectObject. @@ 1 @@ 1
2520 Akce nebo metoda vyžaduje argument Název modulu nebo procedury. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu OpenModule, ale nezadali jste název v argumentu Název modulu nebo Název procedury v okně Makro. @ Zadejte platný název v jednom z těchto argumentů. @ 1 @@ 1
2521 Zadali jste typ přenosu, který nepodporuje argument Název tabulky HTML. @ Pokud nepoužíváte typy přenosu HTML import nebo propojení HTML, nechte argument Název tabulky HTML prázdný. @@ 1 @@ 1
2522 Akce nebo metoda vyžaduje argument Název souboru. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu TransferSpreadsheet nebo TransferText. @ V argumentu Název souboru zadejte název souboru. @ 1 @ 611313 @ 1
2523 Hodnota, kterou jste zadali pro argument show, je neplatná. @ Použili jste metodu ShowToolbar. @ Platné hodnoty pro tento argument jsou acToolbarYes, acToolbarWhereApprop a acToolbarNo nebo odpovídající číselné hodnoty 0, 1 a 2. @ 1 @ 612446 @ 1
2524 Microsoft Office Access nemůže vyvolat aplikaci pomocí akce RunApp. @ Cesta k aplikaci je neplatná nebo chybí součást aplikace. @ Zkontrolujte cestu v Průzkumníkovi Windows nebo ve Správci souborů. @ 1 @@ 1
2525 Makro se může zavolat maximálně 20krát. @ Vaše makro obsahuje akci RunMacro, která volá stejné makro více než 20krát. @ Podmínku použijte k zastavení makra poté, co bylo spuštěno 20krát, nebo k vyvolání jiného makra pomocí Akce RunMacro. @ 1 @@ 1
2526 Akce SendKeys vyžaduje načtení doplňku Microsoft Office Access Utility. @ Znovu spusťte aplikaci Microsoft Office Access nebo Microsoft Office Setup a znovu nainstalujte Microsoft Office Access a doplněk Microsoft Office Access Utility. @@ 1 @@ 1
2527 Formáty souborů Lotus .wks nejsou v aktuální verzi aplikace Microsoft Office Access podporovány. @ Převeďte soubor .wks na novější formát, například .wk1. @@ 1 @@ 1
2528 Argument akce makra RunCommand chybí nebo jste pro metodu RunCommand zadali neplatné ID příkazu. @@@ 1 @@ 1
2529 Argument Toolbar nesmí být delší než 64 znaků. @@@ 1 @@ 1
2530 Metodu SelectObject nelze použít na sestavu, která se právě tiskne. @@@ 1 @@ 1
2531 Váš soubor HTML neobsahuje žádná tabulková data, která může Microsoft Office Access importovat. @. @@ 1 @@ 1
2532 Aplikace Microsoft Office Access nemůže najít makro nebo dílčí postup'|.'@ Zadané makro, skupina maker nebo dílčí postup neexistuje. @
Všimněte si, že když v argumentu zadáte syntaxi macrogroupname.macroname, musíte zadat název, pod kterým byla skupina maker makra naposledy uložena. Ujistěte se také, že bylo uloženo odkazované makro nebo že referenční procedura očekává 0 argumentů. @ 1 @@ 1
2533 Akce ApplyFilter vyžaduje, aby byl nastaven argument Název filtru nebo Kde podmínka. @ Pokusili jste se spustit makro obsahující akci ApplyFilter, ale nenastavili jste požadované argumenty. @@ 1 @ 611313 @ 1
2534 Akce nebo metoda vyžaduje argument Název stránky přístupu k datům. @ Pokusili jste se použít akci nebo metodu OpenDataAccessPage, ale argument Název stránky přístupu k datům jste nechali prázdný. @ V argumentu Název stránky přístupu k datům zadejte název přístupu k datům stránka v aktuální databázi. @ 1 @ 611313 @ 1
2535 Akce ApplyFilter obsahuje název filtru, který nelze použít. @ Název filtru není platným argumentem v akci ApplyFilter na klientském serveru. @@ 1 @ 611313 @ 1
2536 Makra jsou v této databázi zakázána. @@@ 1 @@ 1
2540 Soubor '|' pokusili jste se nahradit je systémový soubor Microsoft Office Access, který se používá a nelze jej nahradit ani odstranit. @@@ 1 @@ 1
2541 Obsah schránky byl odstraněn a nelze jej vložit. @ Některé aplikace do schránky nevkládají velké objekty. Místo toho umístili ukazatel na objekt ve schránce. Ukazatel může zmizet, než dojde k vložení. @@ 1 @@ 1
2542 V příkazovém řádku zadejte název databáze, aby aplikace Microsoft Office Access mohla najít makro. @@@ 1 @@ 1
2543 Databázový objekt nelze vložit na sebe. @@@ 1 @@ 1
2544 Microsoft Office Access nemůže najít | odkazovali jste v argumentu Název objektu. @ Makro, které jste se pokusili spustit, obsahuje akci SelectObject s neplatným názvem pro argument Název objektu. @ V okně Databáze ověřte název objektu, který má makro vybrat. Poté otevřete makro v okně Makro a zadejte správný název argumentu Název objektu. @ 2 @ 603041 @ 1
2545 Akce CopyObject vyžaduje, abyste zadali jinou cílovou databázi nebo nový název, který chcete zkopírovat z aktuální databáze. @ Makro, které používáte, zahrnuje akci CopyObject. @ Otevřete makro v okně Makro a vyberte akci CopyObject. Zadejte cílovou databázi nebo nový název do příslušného pole argumentu. @ 1 @ 603009 @ 1
2546 Před spuštěním makra obsahujícího | vyberte databázový objekt v okně Databáze akce. @@@ 2 @ 603009 @ 1
2547 Databáze '|' pokusili jste se smazat a nahradit je jen pro čtení a nelze jej smazat ani nahradit. @ Zadejte nový název nové databáze. @@ 1 @@ 1
2548 Microsoft Office Access nemůže spustit Průvodce zabezpečením, protože tato databáze je otevřena ve výlučném režimu. @ Chcete, aby Microsoft Office Access otevřel databázi ve sdíleném režimu a spustil Průvodce zabezpečením? @@ 19 @@ 2
2549 Microsoft Office Access nemůže po zhutnění odstranit | 1. Komprimovaná databáze byla pojmenována | 2. @ Pokud zkomprimujete databázi se stejným názvem, vytvoří aplikace Microsoft Office Access novou komprimovanou databázi a poté původní databázi odstraní.
V tomto případě však původní databáze nebyla odstraněna, protože je pouze pro čtení. @ Pokud můžete, odeberte stav jen pro čtení, odstraňte původní databázi a poté novou databázi přejmenujte pomocí původního názvu.
Pokud nemůžete odebrat stav jen pro čtení, informujte svého správce pracovní skupiny. @ 1 @ 310299 @ 1
2550 Microsoft Office Access nemůže po kódování smazat | 1. Zakódovaná databáze byla pojmenována | 2. @ Pokud kódujete databázi se stejným názvem, vytvoří aplikace Microsoft Office Access novou kódovanou databázi a poté původní databázi odstraní.
V tomto případě však nelze původní databázi odstranit, protože je jen pro čtení. @ Pokud je to možné, odeberte stav jen pro čtení, odstraňte původní databázi a poté novou databázi přejmenujte pomocí původního názvu.
Pokud nemůžete odebrat stav jen pro čtení, informujte svého správce pracovní skupiny. @ 1 @ 310299 @ 1
2551 Microsoft Office Access nemůže po dekódování smazat | 1. Dekódovaná databáze byla pojmenována | 2. @ Pokud dekódujete databázi se stejným názvem, vytvoří Microsoft Office Access novou dekódovanou databázi a poté původní databázi odstraní.
V tomto případě však nelze původní databázi odstranit, protože je jen pro čtení. @ Pokud je to možné, odeberte stav jen pro čtení, odstraňte původní databázi a poté novou databázi přejmenujte pomocí původního názvu.
Pokud nemůžete odebrat stav jen pro čtení, informujte svého správce pracovní skupiny. @ 1 @ 310299 @ 1
2552 Nemůžete kódovat databázi, kterou jste nevytvořili nebo kterou nevlastníte. @ Podívejte se na vlastníka databáze nebo správce vaší pracovní skupiny. @@ 1 @@ 1
2553 Nemůžete dekódovat databázi, kterou jste nevytvořili nebo kterou nevlastníte. @ Podívejte se na vlastníka databáze nebo správce vaší pracovní skupiny. @@ 1 @@ 1
2554 Zadanou databázi nelze najít nebo jste ji vůbec nezadali. @ Do příkazového řádku zadejte platný název databáze a v případě potřeby uveďte cestu. @@ 1 @ 110283 @ 1
2556 Microsoft Office Access nemůže spustit Průvodce zabezpečením, protože v databázi bylo nastaveno heslo. @ Heslo databáze budete muset zrušit výběrem Nástroje | Zabezpečení | Zrušit heslo databáze. @@ 1 @@ 1
2557 Databáze, kterou jste se pokusili převést, byla vytvořena v nebo již byla převedena na požadovanou verzi Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2559 Microsoft Office Access nemohl během převodu aktualizovat propojenou tabulku '| 1' v databázi '| 2'. Zkuste a aktualizujte odkazy ručně pomocí Správce propojené tabulky (nabídka Nástroje, podnabídka Database Utilities).
2560 Microsoft Office Access nemůže načíst vlastnosti databáze. @@@ 1 @@ 3
2561 Microsoft Office Access nemůže zobrazit dialogové okno Vlastnosti databáze. @@@ 1 @@ 1
2562 Microsoft Office Access nemůže uložit vlastnosti databáze. @@@ 1 @@ 1
2563 Microsoft Office Access nemůže načíst knihovnu dynamických odkazůrary. @ Spusťte instalaci a znovu nainstalujte Microsoft Office Access. Chcete-li zachovat zabezpečení nebo vlastní nastavení, zálohujte informační soubor pracovní skupiny Microsoft Office Access.
Informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“. @@ 1 @@ 3
2564 Nelze skrýt dokument '|' když je otevřený. @ Nejprve zavřete databázový objekt a poté jej skryjte. @@ 1 @@ 1
2565 Nelze znovu zobrazit objekt databáze '|' když je otevřený. @ Nejprve zavřete databázový objekt a poté jej odkryjte. @@ 1 @@ 1
2566 Microsoft Office Access nemůže nastavit ikonu aplikace na soubor '|'. @ Zkontrolujte, zda je soubor platným souborem ikony (.ico). Pokud používáte Microsoft Windows, můžete také použít soubory .bmp. @@ 1 @@ 1
2567 Microsoft Office Access nemůže otevřít nebo převést tuto předchozí verzi databáze. @ Databáze byla vytvořena v dřívější verzi aplikace Microsoft Office Access. Nemáte příslušná bezpečnostní oprávnění k otevírání nebo převádění databází vytvořených v dřívějších verzích. @@ 1 @@ 1
2568 Microsoft Office Access nemůže tuto operaci vrátit zpět. @ Objekt se stejným názvem již existuje. Jiný uživatel mohl vytvořit objekt s názvem '|' poté, co jste provedli tuto operaci u objektu se stejným názvem. @@ 1 @@ 1
2569 Microsoft Office Access nemůže po povolení odstranit | 1. Povolená databáze byla pojmenována | 2. @ Pokud povolíte databázi se stejným názvem, vytvoří aplikace Microsoft Office Access novou povolenou databázi a poté odstraní původní databázi.
V tomto případě však původní databáze nebyla odstraněna, protože je pouze pro čtení. @ Pokud můžete, odeberte stav jen pro čtení, odstraňte původní databázi a poté novou databázi přejmenujte pomocí původního názvu.
Pokud nemůžete odebrat stav jen pro čtení, informujte svého správce pracovní skupiny. @ 1 @@ 1
2571 Nelze upravovat objekty vytvořené pomocí dřívější verze aplikace Microsoft Office Access. @ Chcete-li tuto databázi převést na aktuální verzi aplikace Microsoft Office Access, zavřete databázi, v nabídce Nástroje přejděte na příkaz Database Utilities a potom klepněte na příkaz Převést databázi. @ @ 1 @@ 1
2572 Tato databáze je v neočekávaném stavu; Microsoft Office Access jej nemůže otevřít. @ Tato databáze byla převedena z předchozí verze aplikace Microsoft Office Access pomocí metody DAO CompactDatabase namísto příkazu Převést databázi v nabídce Nástroje (podnabídka Database Utilities). Toto ponechalo databázi v částečně převedeném stavu. @ Pokud máte kopii databáze v původním formátu, převeďte ji pomocí příkazu Převést databázi v nabídce Nástroje (podnabídka Database Utilities). Pokud původní databáze již není k dispozici, vytvořte novou databázi a importujte své tabulky a dotazy, abyste uchovali svá data. Vaše další databázové objekty nelze obnovit. @ 1 @@ 1
2573 Tato databáze je replikou vytvořenou v jiné verzi Accessu. @ Tuto repliku můžete převést pouze synchronizací s jejím Design Master. @Convert the Design Master of this replica set then synchronize the replica with the Design Master. @ 1 @@ 1
2574 Nelze vytvořit jinou databázi Microsoft Office Access se stejným názvem a umístěním jako existující databáze. @ Provedli jste příkaz Vytvořit soubor MDE, ale pokusili jste se dát nové databázi stejnou příponu jako ta stará. @ Přijměte výchozí Přípona .mde pro vaši novou databázi MDE. @ 1 @@ 1
2575 Z repliky databáze nemůžete vytvořit databázi Microsoft Office Access MDE. @@@ 1 @@ 1
2576 Tato databáze je Microsoft Office Access 7.0 / 8.0 / 9.0 Design Master / Replica. @ Pokud kliknete na OK, vybraná databáze bude přejmenována na | 1 a poté převedena na | 2. Každý, kdo používá repliku této databáze, bude muset po další synchronizaci upgradovat na Microsoft Access 2000. @@ 4 @@ 2
2577 Databáze | je již otevřen. @ Před provedením příkazu Vytvořit soubor MDE zavřete databázi. @@ 1 @@ 1
2578 Microsoft Office Access nemohl vytvořit databázi MDE. @@@ 1 @@ 1
2579 Místní formuláře, sestavy, makra a moduly v této replice nebudou převedeny. @ Chcete-li tyto objekty uchovat, nezapomeňte je importovat do hlavní předlohy z původní repliky. @@ 1 @@ 1
2580 Zdroj záznamu '|' uvedený v tomto formuláři nebo sestavě neexistuje. @ Jméno bylo chybně napsáno, nebo bylo odstraněno nebo přejmenováno v aktuální databázi nebo existuje v jiné databázi. @ V zobrazení Návrh formuláře nebo sestavy zobrazte seznam vlastností kliknutím na tlačítko Vlastnosti a poté nastavte vlastnost RecordSource k existující tabulce nebo dotazu. @ 1 @@ 1
2581 V sestavě, kterou jste se pokusili zobrazit nebo vytisknout, musíte definovat pole řazení nebo výraz pro záhlaví nebo zápatí skupiny. @@@ 1 @ 208753 @ 1
2582 Když je vlastnost GroupOn nastavena na Interval, nemůžete nastavit vlastnost GroupInterval na nulu. @ V nabídce Zobrazit klikněte na Řazení a seskupení a vyzkoušejte jednu z následujících možností:
* Změňte nastavení vlastnosti GroupInterval na číslo vyšší než nula.
* Změňte nastavení vlastnosti GroupOn na každou hodnotu. @@ 1 @@ 1
2583 Akce nebo metoda ApplyFilter může být provedena pouze z Open makra nebo procedury události Open. @ * Možná jste se pokusili spustit makro nebo proceduru obsahující akci nebo metodu ApplyFilter z jiné vlastnosti sestavy, než je vlastnost OnOpen.
* Možná jste se pokusili spustit proceduru makra nebo události v sestavě, která je již otevřená. @ Chcete-li použít akci ApplyFilter v sestavě, nastavte vlastnost Otevřít na název makra, zavřete sestavu a znovu ji otevřete. @ 1 @ 603004 @ 1
2584 V záhlaví nebo zápatí stránky nemůžete použít agregační funkce. @ Záhlaví nebo zápatí stránky sestavy, kterou jste se pokusili zobrazit, obsahuje vypočítaný ovládací prvek s agregační funkcí ve svém výrazu. @ Pokud chcete zobrazit výsledek agregace funkce v záhlaví nebo zápatí stránky, vytvořte skrytý vypočítaný ovládací prvek v příslušné části sestavy. Poté vytvořte nevázané textové pole v záhlaví nebo zápatí stránky.
Pokud používáte makro, použijte akci SetValue k nastavení hodnoty nevázaného textového pole na hodnotu ve skrytém ovládacím prvku. @ 1 @ 411839 @ 1
2585 Tuto akci nelze provést při zpracování události formuláře nebo sestavy. @ Makro určené jako nastavení vlastnosti OnOpen, OnClose, OnFormat, OnRetreat, OnPage nebo OnPrint obsahuje neplatnou akci pro tuto vlastnost. @ Když kliknete na OK, v dialogovém okně Akce se nezdařila se zobrazí název makra, které selhalo, a jeho argumenty. @ 1 @ 611909 @ 1
2586 Microsoft Office Access změnil vlastnosti MoveLayout a NextRecord na True z False. @ Funkce makra nebo jazyka spuštěná vlastností OnFormat jedné z částí sestavy nastavila vlastnosti MoveLayout a NextRecord na False. Pokud obě vlastnosti nastavíte na False, může se tisk zprávy tisknout nepřetržitě. @ Upravte makro nebo funkci tak, aby tyto vlastnosti nastavily na požadované hodnoty. @ 1 @ 604656 @ 1
2587 Microsoft Office Access nemůže dokončit operaci výstupu. @ Kód jazyka, který jste zadali, obsahuje chybu syntaxe nebo nejsou k dispozici procedury výstupu. @ Zkontrolujte, zda v kódu není chyba syntaxe. Pokud je syntaxe správná, spusťte instalační program a přeinstalujte Microsoft Office Access. Chcete-li zachovat zabezpečení nebo vlastní nastavení, zálohujte informační soubor pracovní skupiny Microsoft Office Access.
Informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“. @ 1 @@ 1
2588 Musíte vybrat formulář, který chcete uložit jako přehled. @@@ 1 @@ 1
2589 Výraz '|' je neplatný. @ Agregační funkce jsou povoleny pouze na výstupních polích zdroje záznamu. @@ 1 @@ 1
2590 Funkce agregace Var a VarP nejsou v projektu Access podporovány. @@@ 1 @@ 1
2591 V události Otevřít sestavy nelze změnit vlastnosti tiskárny. @@@ 1 @@ 1
2592 Nemůžete svázat hierarchical report to a DAO Recordset. @@@ 1 @@ 1
2593 Tato funkce není k dispozici na MDB. @@@ 1 @@ 1
2594 Nelze filtrovat podle formuláře, pokud je zdrojem záznamu formuláře objekt sady záznamů. @@@ 1 @@ 1
2595 Microsoft Office Access nemůže tuto vlastnost nastavit, když je vlastnost DefaultSize nastavena na True. @@@ 1 @@ 1
2596 Objekt tiskárny není k dispozici pro podformuláře a podsestavy. @@@ 1 @@ 1
2597 Nelze svázat sestavu se zadanou sadou záznamů, protože tvar neodpovídá řazení a seskupení uvedenému v sestavě. @@@ 1 @@ 1
2598 Vlastnost Recordset není k dispozici pro nativně vázané sestavy v souborech MDB. @@@ 1 @@ 1
2600 Nové heslo ověřte tak, že jej znovu napíšete do pole Ověřit a kliknete na tlačítko OK. @@@ 1 @@ 1
2601 Nemáte oprávnění ke čtení'|.'@Pro čtení tohoto objektu musíte mít oprávnění Číst návrh. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 410222 @ 1
2602 Nemáte oprávnění k úpravě „Pinterest“. Chcete-li tento objekt upravit, musíte k němu mít oprávnění Upravit design. Pokud je objekt tabulkou, musíte mít pro něj také oprávnění Odstranit data a Aktualizovat data.
Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 410222 @ 1
2603 Nemáte oprávnění ke spuštění'|.'@Chcete-li spustit tento objekt, musíte mít oprávnění Otevřít / Spustit. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 410222 @ 1
2604 Oprávnění tohoto objektu nemůžete zobrazit. @ Chcete-li zobrazit nebo změnit oprávnění pro tento objekt, musíte mít oprávnění správce. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 410222 @ 1
2605 Tento uživatelský účet nemůžete odebrat ze skupiny'|.'@* Možná jste se pokusili odebrat uživatelský účet ze výchozí skupiny Users. Microsoft Office Access automaticky přidá všechny uživatele do výchozí skupiny Users. Chcete-li odebrat uživatelský účet ze skupiny Users, musíte nejprve účet odstranit.
* Možná jste se pokusili odebrat všechny uživatele ze skupiny Správci. Ve skupině Správci musí být alespoň jeden uživatel. @@ 1 @ 210212 @ 1
2606 Typ objektu je neplatný. @@@ 1 @@ 1
2607 Nemáte oprávnění k vystřižení'|.'@Chcete-li tento objekt vystřihnout, musíte k němu mít oprávnění Upravit design. Pokud je objekt tabulkou, musíte mít k němu také oprávnění Odstranit data. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 410222 @ 1
2608 Pro kopírování tohoto objektu nemáte oprávnění. Chcete-li tento objekt zkopírovat, musíte k němu mít oprávnění Číst návrh. Pokud je objekt tabulkou, musíte mít k němu také oprávnění Číst data. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 410222 @ 1
2609 Nemáte oprávnění k mazání „Pinterest“. Chcete-li tento objekt smazat, musíte k němu mít oprávnění Upravit design. Pokud je objekt tabulkou, musíte mít k němu také oprávnění Odstranit data. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 410222 @ 1
2610 Musíte zadat osobní identifikátor (PID) skládající se z nejméně 4 a nejvýše 20 znaků a číslic. @ Microsoft Office Access používá k identifikaci uživatele nebo skupiny kombinaci jména uživatele nebo skupiny a PID.
Všimněte si, že Microsoft Office Access skryje PID po jeho vytvoření, takže nezapomeňte napsat přesný název účtu uživatele nebo skupiny a položky PID. Pokud budete někdy muset účet znovu vytvořit, musíte zadat stejný název a položky PID. @@ 1 @@ 1
2611 Microsoft Office Access nemůže najít soubor pracovní skupiny „|.“ Chcete použít výchozí soubor pracovní skupiny? @@@ 20 @@ 1
2612 Název účtu je neplatný. @ Informace o konvenci pojmenování získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 210213 @ 1
2613 Nemáte oprávnění k přejmenování'|.'@Chcete-li přejmenovat databázový objekt, musíte mít pro tento objekt oprávnění Upravit návrh. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 410222 @ 1
2614 Nemáte oprávnění k vložení tohoto formuláře do jiného formuláře. @ Chcete-li vložit formulář do jiného formuláře jako podformulář, musíte mít pro vložený formulář oprávnění Číst návrh. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 410222 @ 1
2615 Nemáte oprávnění ke změně vlastníka'|.'@Chcete-li změnit vlastníka databázového objektu, musíte k tomu mít oprávnění správce. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 5 @ 410222 @ 1
2616 Nemůžete změnit oprávnění pro'|.'@Chcete-li změnit oprávnění pro tento objekt, musíte mít oprávnění správce. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 5 @ 410222 @ 1
2617 Nemáte oprávnění k importu, exportu nebo odkazování na „Pinterest“. Chcete-li importovat, exportovat nebo odkazovat na tento objekt, musíte mít oprávnění Číst návrh a Číst data. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 410222 @ 1
2618 Chcete-li nastavit nebo zrušit heslo k databázi, musíte mít databázi otevřenou výlučně. @ Chcete-li databázi otevřít výhradně, zavřete ji a poté ji znovu otevřete pomocí příkazu Otevřít v nabídce Soubor. V dialogovém okně Otevřít klikněte na šipku napravo od tlačítka Otevřít a poté vyberte Otevřít exkluzivně. @@ 1 @@ 1
2619 Nemůžete změnit oprávnění pro '|' v replice. @ Oprávnění lze změnit pouze v hlavní předloze sady replik. @@ 3 @@ 1
2620 Heslo, které jste zadali do pole Staré heslo, je nesprávné. @ Zadejte prosím správné heslo pro tento účet. @@ 1 @@ 1
2621 Toto heslo není platné. @ Možná jste použili středník. @@ 1 @@ 1
2622 Nemůžete uložit '|' protože je jen pro čtení. @ Chcete-li uložit, přepněte do návrhového zobrazení a v nabídce Soubor zvolte Uložit jako. @@ 3 @@ 1
2623 Uložením databáze do předchozí verze aplikace Access vytvoříte novou databázi, která nebude obsahovat žádné informace o zabezpečení, které jste nastavili. Opravdu chcete pokračovat?
2624 Při změně databáze pracovní skupiny došlo k chybě. @@@ 1 @@ 1
2625 Správce pracovní skupiny nemohl vytvořit informační soubor pracovní skupiny. Ujistěte se, že jste zadali platnou cestu a název souboru, že máte odpovídající oprávnění k vytvoření souboru a že máte na cílové jednotce dostatek místa na disku. (|) @@@ 1 @@ 1
2626 Vyhrazená chyba (|); pro tuto chybu není žádná zpráva. @@@ 1 @@ 1
2627 Na disku není dostatek místa. @@@ 1 @@ 1
2628 Jeden z vašich parametrů je neplatný. @@@ 1 @@ 1
2629 Soubor pracovní skupiny nelze otevřít. Toto je adresář. @@@ 1 @@ 1
2630 Zadaná cesta je neplatná. @@@ 1 @@ 1
2631 Zadaná cesta je příliš dlouhá. @@@ 1 @@ 1
2632 Change Workgroup nemůže pokračovat bez vašeho jména, PINu a cesty k novému informačnímu souboru Workgroup.
2633 Microsoft Office Access nemůže změnit heslo pro přihlašovací účet '|' protože aktuální připojení používá integrované zabezpečení Microsoft Windows NT. @@@ 1 @@ 1
2634 Nové heslo neodpovídá hodnotě ověřovacího hesla. @@@ 1 @@ 1
2635 Microsoft Office Access nemůže změnit heslo, protože staré heslo se neshoduje s heslem aktuálně přihlášeného uživatele.
2636 Soubor pracovní skupiny již existuje.
2637 Nelze start SQL Server služba. k restart SQL Server službu, poklepejte na ikonu SQL Server Ikonu Správce systému na hlavním panelu a klikněte na Start / Pokračovat. @ Jakmile je služba starV nabídce Soubor v aplikaci Access přejděte na Připojení a klepněte na OK. @@ 19 @@ 2
2638 Nelze start SQL Server služba. k restart SQL Server službu, poklepejte na ikonu SQL Server Ikonu Správce systému na hlavním panelu a klikněte na Start / Pokračovat. Pokud služba selže start, přejděte na konzolu Služby a ověřte, zda jsou přihlašovací údaje služby MSSQLServer správné. @ Jakmile je služba starV nabídce Soubor v aplikaci Access přejděte na Připojení a klepněte na OK. @@ 19 @@ 2
2639 Microsoft Office Access nelze otevřít | z důvodu bezpečnostních omezení. @ Nastavení zabezpečení omezuje přístup k souboru, protože není digitálně podepsán. @@ 2 @ 553714138 @ 2
2646 Microsoft Office Access nemůže vytvořit tento vztah a vynutit referenční integritu. @ Data v tabulce '|' porušuje pravidla referenční integrity.
Například mohou existovat záznamy týkající se zaměstnance v související tabulce, ale žádný záznam pro zaměstnance v primární tabulce. @ Upravte data tak, aby záznamy v primární tabulce existovaly pro všechny související záznamy.
Pokud chcete vytvořit vztah bez dodržování pravidel referenční integrity, zrušte zaškrtnutí políčka Vynutit referenční integritu. @ 1 @ 209086 @ 1
2648 Microsoft Office Access vytvořil vztah jedna ku jedné namísto vztahu jedna k mnoha, protože v polích určených pro související tabulku je jedinečný index. @ Pokud chcete definovat poměr jedna k více vztah mezi těmito tabulkami, vyzkoušejte jednu z následujících možností:
* Odstraňte vztah XNUMX: XNUMX a poté změňte nastavení indexované vlastnosti pole cizího klíče z No Duplicates na Duplicates OK.
* Vyberte různá odpovídající pole. @@ 1 @@ 1
2649 Microsoft Office Access nemůže pro tento vztah vynutit referenční integritu. @ Ujistěte se, že pole, která přetahujete, jsou pole primárního klíče nebo jedinečně indexovaná a že jedinečný index nebo primární klíč je správně nastaven.
Pokud chcete vytvořit vztah bez dodržování pravidel referenční integrity, zrušte zaškrtnutí políčka Vynutit referenční integritu. @@ 1 @ 209086 @ 1
2650 Microsoft Office Access nemůže vytvořit tento vztah a vynutit referenční integritu. @ * Vybraná pole mohou mít různé datové typy.
* Pole mohou mít datový typ Number, ale ne stejné nastavení vlastnosti FieldSize. @ Zkuste jednu z následujících možností:
* Vyberte pole se stejným datovým typem.
* Otevřete tabulky v návrhovém zobrazení a změňte datové typy a velikosti polí tak, aby se pole shodovala.
Pokud chcete vytvořit vztah bez dodržování pravidel referenční integrity, zrušte zaškrtnutí políčka Vynutit referenční integritu. @ 2 @ 209086 @ 1
2651 Nelze vytvořit vztah mezi poli s datovým typem Memo, OLE Object, Yes / No nebo Hyperlink. @ Pokusili jste se vynutit referenční integritu pro vztah, ale jedno nebo více polí, která jste vybrali, má Memo, OLE Datový typ Object, Yes / No nebo Hyperlink. @ Vyberte pole v mřížce, která tyto datové typy nemají, nebo otevřete tabulky v návrhovém zobrazení a změňte datové typy. @ 1 @@ 1
2652 Nelze odstranit vztah zděděný z propojené databáze. @@@ 1 @@ 1
2680 Formulář nebo sestava obsahuje více objektů OLE, než může Microsoft Office Access zobrazit najednou. @ Odstraňte některé rámce vázaných nebo nevázaných objektů. @@ 1 @@ 1
2683 V tomto ovládacím prvku není žádný objekt. @@@ 1 @@ 1
2684 Objekt OLE je prázdný. @ Nelze upravit rámeček vázaného objektu, pokud pole v podkladové tabulce neobsahuje objekt OLE. @ Vložte nebo propojte objekt OLE do rámečku vázaného objektu pomocí příkazu Objekt na Vložit nabídka. @ 1 @ 109360 @ 1
2685 Objekt nemá datový typ objektu OLE. @ Rámec vázaného objektu obsahující objekt, který jste se pokoušeli upravit, není vázán na pole s datovým typem objektu OLE. @ Pokud chcete zobrazit objekt OLE, nastavte Vlastnost ControlSource pro rámeček vázaného objektu na pole s datovým typem objektu OLE. Nebo použijte k zobrazení dat jiný ovládací prvek, například textové pole. @ 1 @ 109360 @ 1
2686 Microsoft Office Access nemůže uložit | objekt. @ Vašemu počítači došlo místo na disku, zatímco aplikace Microsoft Office Access ukládala objekt OLE.
Informace o uvolnění místa na disku vyhledejte v rejstříku nápovědy Microsoft Windows výraz „místo na disku, uvolnění“. @@ 1 @@ 1
2687 Při čtení | se vyskytl problém objekt. @@@ 1 @@ 1
2690 Systémový zdroj nezbytný pro zobrazení | objekt není k dispozici. @ V počítači může být nedostatek paměti. @ Ukončete nepotřebné programy a akci opakujte.
Další informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @ 1 @@ 1
2691 Microsoft Office Access nemůže komunikovat se serverem OLE. @ Server OLE nemusí být zaregistrován. @ Chcete-li zaregistrovat server OLE, přeinstalujte jej. @ 1 @@ 1
2694 Schránka není k dispozici. @ Schránku může používat jiná aplikace nebo je v počítači nedostatek paměti. @ Pokud je v počítači nedostatek paměti, ukončete nepotřebné programy a akci opakujte.
Další informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @ 1 @@ 1
2695 Microsoft Office Access nemůže zobrazit převedený | objekt. @ Odstraňte objekt v rámečku vázaného objektu a poté jej znovu vytvořte. @@ 1 @@ 1
2696 Microsoft Office Access nemůže číst objekt OLE. @ Odstraňte objekt v rámečku vázaného objektu a poté jej znovu vytvořte. @@ 1 @@ 1
2697 Při načítání | se vyskytl problém objekt. @ Objekt, který jste se pokusili vytvořit nebo upravit, není platný objekt OLE. @ Znovu vytvořte objekt a poté jej znovu vložte nebo propojte. @ 1 @ 109360 @ 1
2698 | objekt, který jste se pokusili vytvořit nebo upravit, je příliš velký na uložení. @ * Vaše databáze nemusí obsahovat dostatek místa pro objekt.
* V počítači může být nedostatek místa na disku.
Informace o uvolnění místa na disku vyhledejte v rejstříku nápovědy Microsoft Windows výraz „místo na disku, uvolnění“. @@ 1 @@ 1
2699 Spojení se serverem OLE bylo lostnebo server OLE narazil na chybu, když jste jej používali. @ Restart server OLE a poté akci opakujte. @@ 1 @@ 1
2700 Microsoft Office Access nemůže najít server OLE nebo knihovnu dynamických odkazůrary (DLL) vyžadováno pro operaci OLE. @ Server OLE nebo DLL nemusí být zaregistrovány. @ Chcete-li zaregistrovat server OLE nebo DLL, přeinstalujte jej. @ 1 @@ 1
2701 Server OLE pro objekt OLE, který jste se pokusili vytvořit, je již otevřený. @ Přepněte do okna serveru OLE a zavřete jej. Pak zkuste znovu vytvořit nebo upravit objekt OLE. @@ 1 @@ 1
2702 | objekt není zaregistrován. @ Objekt může volat aplikaci, která není nainstalována. @ Chcete-li aplikaci zaregistrovat, znovu ji nainstalujte. @ 1 @@ 1
2703 Microsoft Office Access nemůže přečíst | objekt, protože komunikace byla přerušena. @ Pokud je aplikace serveru OLE umístěna na síťovém serveru, ujistěte se, že je k němu připojen váš počítač. @@ 1 @@ 1
2704 | objekt, který jste se pokusili upravit, nemá žádné zobrazitelné informace. @@@ 2 @ 109360 @ 1
2707 Microsoft Office Access nemůže otevřít soubor obsahující objekt OLE. @ * Možná jste v souboru pro objekt OLE zadali neplatný název souboru nebo neplatnou jednotku dat (například rozsah buněk z listu).
* Zadaný soubor nemusí být k dispozici, protože je uzamčen jiným uživatelem nebo nemáte oprávnění k jeho použití. @ Zkuste jeden z následujících postupů:
* Zkontrolujte, zda je soubor k dispozici a zda jste použili správný název souboru.
* V dokumentaci k serveru OLE najdete informace o syntaxi, která se má použít při zadávání dat objektu OLE. @ 1 @ 109360 @ 1
2711 Argument název souboru ve funkci GetObject procedury jazyka, kterou jste spustili, je neplatný. @ * Možná jste nezadali nebo mohli mít chybně napsaný název souboru.
* Jednotka dat (například rozsah buněk v listu) nemusí být platná. @ Zkuste jednu z následujících možností:
* Ujistěte se, že je soubor nainstalován ve vašem počítači a že jste použili správný název souboru.
* V dokumentaci k serveru OLE najdete informace o syntaxi, která se má použít při zadávání dat objektu OLE. @ 1 @ 1010959 @ 1
2713 Při pokusu aplikace Microsoft Office Access o přístup k | došlo k problému object. @ * Možná jste v souboru pro objekt OLE zadali neplatný název souboru nebo neplatnou jednotku dat (například rozsah buněk z listu).
* Zadaný soubor nemusí být k dispozici, protože je uzamčen jiným uživatelem nebo nemáte oprávnění k jeho použití. @ Zkuste jeden z následujících postupů:
* Ujistěte se, že je soubor nainstalován ve vašem počítači a že jste použili správný název souboru.
* V dokumentaci k serveru OLE najdete informace o syntaxi, která se má použít při zadávání dat objektu OLE. @ 1 @ 109360 @ 1
2714 | objekt nepodporuje slovesa, která lze provést na objektu OLE, například přehrát nebo upravit. @ V dokumentaci serveru OLE najdete informace o slovesech, která objekt OLE podporuje, nebo použijte k vyhledání sloves vlastnost ObjectVerbs nebo vlastnost ObjectVerbsCount. podporováno objektem OLE. @@ 1 @ 606970 @ 1
2715 Index pro akci nebo vlastnost Sloveso pro | objekt je neplatný. @ Zadané nastavení může být záporné číslo nebo může být příliš velké. @@ 1 @ 606967 @ 1
2717 | objekt nemá žádné zobrazitelné informace. @ Pokusili jste se provést operaci na rámečku vázaného nebo nevázaného objektu obsahujícího objekt OLE, ale objekt OLE je prázdný. @ Pomocí příkazu Objekt v nabídce Vložit můžete vytvořit objekt OLE nebo vložit nebo propojit objekt OLE ze souboru, který není prázdný. @ 1 @ 109360 @ 1
2719 Při přístupu k | došlo k problému objekt. @ * Server OLE nemusí být k dispozici, protože je na síťovém serveru a vy lost spojení. Zkuste znovu navázat připojení.
* Objekt OLE může být uložen v propojeném souboru, ale soubor není k dispozici. Aktivujte server OLE mimo Microsoft Office Access a poté otevřete soubor obsahující objekt OLE a ověřte, zda stále existuje a je k němu přístup. @@ 1 @@ 1
2723 | objekt nepodporuje pokus o operaci. @ Objekt OLE byl změněn na obrázek nebo byl přerušen odkaz na objekt. @ Pokud chcete provést operaci, odstraňte objekt OLE a poté jej znovu vložte nebo propojte. @ 1 @ 109360 @ 1
2724 Jeden nebo více dynamických odkazů librarpro použití objektů OLE je nesprávná verze. @ Spusťte instalační program a přeinstalujte aplikaci Microsoft Office Access. Chcete-li zachovat zabezpečení nebo vlastní nastavení, zálohujte informační soubor pracovní skupiny Microsoft Office Access.
Informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“. @@ 1 @@ 1
2725 Server OLE není zaregistrován. @ Chcete-li zaregistrovat server OLE, znovu jej nainstalujte. @@ 1 @@ 1
2726 Microsoft Office Access nemůže provést operaci OLE, protože nemohla číst registr Windows, kde je registrován server OLE. @ Přeinstalujte server OLE a akci opakujte. Pokud problémy přetrvávají, přeinstalujte Microsoft Windows a další aplikace v počítači.
Pokud přeinstalujete aplikaci Microsoft Office Access, možná budete chtít nejprve zálohovat informační soubor pracovní skupiny aplikace Microsoft Office Access, abyste zachovali vlastní nastavení. Informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“.
Informace o registru systému Windows vyhledejte v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows výraz „registry“. @@ 1 @@ 1
2727 Microsoft Office Access nemůže provést operaci OLE, protože nemohla zapisovat do registru Windows, kde je registrován server OLE. @ Přeinstalujte server OLE a zkuste operaci znovu. Pokud problémy přetrvávají, přeinstalujte Microsoft Windows a další aplikace v počítači.
Pokud přeinstalujete aplikaci Microsoft Office Access, možná budete chtít nejprve zálohovat informační soubor pracovní skupiny aplikace Microsoft Office Access, abyste zachovali vlastní nastavení. Informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“.
Informace o registru systému Windows vyhledejte v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows výraz „registry“. @@ 1 @@ 1
2729 Objekt OLE, který jste se pokusili upravit, je zaneprázdněn. @ Zkuste to znovu později. @@ 1 @@ 1
2730 Při komunikaci se serverem OLE došlo k potížím. @ Zkuste to znovu později. Pokud k objektu stále nemáte přístup, vyzkoušejte jeden nebo více z následujících postupů:
* Uvolněte systémovou paměť. Informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“.
* Přeinstalujte server OLE a ujistěte se, že je registrován.
* V dokumentaci k serveru OLE najdete informace o syntaxi, která se má použít při zadávání dat objektu OLE. @@ 1 @@ 1
2731 Při přístupu na server OLE došlo k chybě. @ Server OLE nemusí být zaregistrován. @ Chcete-li zaregistrovat server OLE, přeinstalujte jej. @ 1 @@ 1
2732 Microsoft Office Access nemůže přečíst | objekt. @ Komunikace mezi aplikací Microsoft Office Access a serverem OLE byla přerušena. @ Ujistěte se, že je váš počítač připojen k síťovému serveru, na kterém je umístěn server OLE. @ 1 @@ 1
2733 Nelze získat přístup k objektu OLE, který jste se pokusili upravit. @ Nemáte oprávnění objekt změnit, nebo jej jiný uživatel otevřel a uzamkl. @@ 1 @@ 1
2734 Nemůžete uložit | objekt nyní. @ Server OLE spouští operaci nebo jiný uživatel objekt otevřel a uzamkl. @ Zkuste objekt uložit později. @ 1 @@ 1
2735 Tento disk je chráněn proti zápisu. Nemůžete uložit | vznést proti tomu námitky. @@@ 1 @@ 1
2737 Microsoft Office Access nemůže najít soubor obsahující propojený objekt OLE, který jste se pokusili aktualizovat pomocí příkazu Odkazy OLE / DDE. @ Pravděpodobně jste nesprávně napsali název souboru nebo mohl být soubor odstraněn nebo přejmenován. @ Pokud má soubor byly přesunuty do jiného umístění, použijte ke změně zdroje příkaz OLE / DDE Links. Nebo odstraňte objekt a vytvořte nový propojený objekt. @ 1 @@ 1
2738 K dokončení operace není dostatek paměti. @ Ukončete nepotřebné programy a akci opakujte.
Další informace o uvolnění paměti najdete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@ 1
2739 Během operace s objektem OLE došlo k chybě. @ Objekt je používán. @@ 1 @@ 1
2741 Váš počítač vyčerpal místo na disku, zatímco aplikace Microsoft Office Access ukládala změny provedené v | objekt. @ Informace o uvolnění místa na disku vyhledejte v rejstříku nápovědy Microsoft Windows výraz „místo na disku, uvolnění“. @@ 1 @@ 1
2742 Microsoft Office Access nemohl vytvořit více souborů. @ V počítači může být nedostatek paměti nebo místa na disku. @ Ukončete nepotřebné programy a akci opakujte.
Informace o uvolnění paměti nebo místa na disku vyhledejte v rejstříku nápovědy Microsoft Windows výraz „paměť, odstraňování problémů“ nebo „uvolnění místa na disku“. @ 1 @@ 1
2743 | objekt je uložen ve formátu, který není kompatibilní s verzí OLE v počítači. @@@ 1 @@ 1
2744 Microsoft Office Access nemůže najít server OLE. @ Nastavení vlastnosti SourceDoc může být neplatné nebo může být soubor odstraněn, přejmenován nebo přesunut. @@ 1 @ 606973 @ 1
2745 Share.exe nebo Vshare.386 ve vašem počítači chybí; Podpora OLE vyžaduje, aby tyto soubory fungovaly správně. @ Znovu spusťte Microsoft Office Access nebo Microsoft Office Setup a přeinstalujte Microsoft Office Access, program Share a Vshare.386. @ Pokud chcete zachovat zabezpečení nebo vlastní nastavení, zazálohujte si Microsoft Office Přístup k informačnímu souboru pracovní skupiny. Poté soubor obnovte do původního umístění. Informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“. @ 1 @@ 3
2746 Nelze přepnout do návrhového zobrazení, protože váš formulář obsahuje příliš mnoho objektů OLE. @ Zavřete ostatní aplikace, zavřete formulář a poté formulář znovu otevřete v návrhovém zobrazení. Poté odstraňte některé objekty OLE nebo je přesuňte do jiného formuláře. @@ 1 @@ 1
2747 Server OLE nemůže zobrazit | objekt. @ Vyskytl se problém se souborem obsahujícím objekt OLE nebo není k dispozici dostatek paměti. @ Otevřete server OLE mimo aplikaci Microsoft Office Access a poté otevřete soubor objektu OLE.
Pokud to můžete udělat, může mít váš počítač nedostatek paměti. Ukončete ostatní programy a akci opakujte.
Další informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @ 1 @@ 1
2748 Operace s objektem Automation není pro | k dispozici objekt. @ V dokumentaci ke komponentě najdete informace o tom, jaké operace jsou k dispozici pro automatizační objekt. @@ 1 @@ 1
2749 Není dostatek paměti k dokončení operace automatizace objektu na | objekt. @ Ukončete nepotřebné programy a akci opakujte.
Další informace o uvolnění paměti najdete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@ 1
2750 Provoz na | objekt selhal. @ Server OLE nemusí být zaregistrován. @ Chcete-li zaregistrovat server OLE, znovu jej nainstalujte. @ 1 @@ 1
2751 Operace Konec nebo Aktualizace se nezdařila. @ Stisknutím klávesy ESC (nebo jiného klíče používaného na serveru OLE k zastavení operace) jste uložili změny provedené v objektu OLE ve formuláři nebo sestavě. ukončit nebo znovu aktualizovat. @ 1 @@ 1
2753 Při komunikaci aplikace Microsoft Office Access se serverem OLE nebo ovládacím prvkem ActiveX došlo k problému. @ Zavřete server OLE a restarmimo Microsoft Office Access. Poté zkuste původní operaci znovu v aplikaci Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 1
2754 Při komunikaci aplikace Microsoft Office Access se serverem OLE došlo k problému. @ Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:
* Ujistěte se, že jste připojeni k síťovému serveru, kde je umístěna aplikace serveru OLE.
* Zavřete OLE server a restarmimo Microsoft Office Access. Potom zkuste původní operaci znovu z aplikace Microsoft Office Access.
* Přeinstalujte server OLE, abyste se ujistili, že je registrován. @@ 1 @@ 1
2755 Při odkazování na vlastnost nebo metodu objektu došlo k problému. @ Pokusili jste se spustit proceduru jazyka, která odkazuje na vlastnost nebo metodu objektu. @ Zkuste jednu nebo více z následujících možností:
* Ujistěte se, že je komponenta správně zaregistrována.
* Ujistěte se, že je váš počítač připojen k síťovému serveru, kde je umístěna komponenta.
* Zavřete komponentu a restarmimo Microsoft Office Access. Potom zkuste znovu spustit postup v aplikaci Microsoft Office Access. @ 1 @@ 1
2756 Při pokusu aplikace Microsoft Office Access o přístup k objektu OLE došlo k problému. @ Zavřete formulář nebo sestavu aplikace Microsoft Office Access, která zobrazuje objekt OLE, a zavřete server OLE. Poté znovu otevřete formulář nebo sestavu a zjistěte, zda může zobrazit objekt OLE. @@ 1 @@ 1
2757 Došlo k problému s přístupem k vlastnosti nebo metodě objektu OLE. @ Zkuste jednu nebo více z následujících možností:
* Ověřte, zda je server OLE správně zaregistrován, a to opětovnou instalací.
* Ujistěte se, že je váš počítač připojen k serveru, na kterém je umístěna aplikace serveru OLE.
* Zavřete OLE server a restarmimo Microsoft Office Access. Pak zkuste původní operaci znovu z aplikace Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 1
2758 Při inicializaci dynamického odkazu lib došlo k problémurary Msole20, když jste se pokusili provést operaci OLE. @ * Možná máte otevřeno příliš mnoho aplikací Microsoft. Ukončete jiné aplikace Windows než Microsoft Office Access a zkuste operaci OLE znovu.
* Váš počítač může mít starší verzi dynamického odkazu library Msole20, v takovém případě budete muset spustit instalaci a přeinstalovat Microsoft Office Access.
Pokud potřebujete přeinstalovat Microsoft Office Access, možná budete chtít zachovat zabezpečení nebo vlastní nastavení zálohováním informačního souboru pracovní skupiny Microsoft Office Access.
Informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“. @@ 1 @@ 1
2759 Metoda, kterou jste se pokusili vyvolat u objektu, selhala. @ * Možná jste zadali příliš mnoho nebo příliš málo argumentů pro vlastnost nebo metodu objektu. V dokumentaci komponenty vyhledejte informace o vlastnostech a metodách, které zpřístupňuje pro operace automatizace.
* Možná není dostatek paměti k provedení procedury. Ukončete nepotřebné programy a zkuste proceduru spustit znovu.
Další informace o uvolnění paměti najdete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@ 1
2760 Při odkazování na objekt došlo k chybě. @ Pokusili jste se spustit proceduru jazyka, která nesprávně odkazuje na vlastnost nebo metodu objektu. @@ 1 @@ 1
2761 Při odkazování na vlastnost nebo metodu objektu došlo k problému. @ V dokumentaci komponenty vyhledejte informace o vlastnostech a metodách, které zpřístupňuje pro operace automatizace. @@ 1 @@ 1
2762 | při odkazování na vlastnost objektu vrátila chybu. @ V dokumentaci komponenty vyhledejte informace o vlastnostech a metodách, které zpřístupňuje pro operace automatizace. @@ 1 @@ 1
2763 | 1 vrátila chybu: | 2. @ V dokumentaci komponenty vyhledejte informace o vlastnostech a metodách, které zpřístupňuje pro operace automatizace. @@ 1 @@ 1
2764 Vlastnost nebo metodu objektu nelze nastavit. @ Pokusili jste se spustit proceduru jazyka a nastavit vlastnost nebo použít metodu pro objekt. Vlastnost nebo metoda však nepodporuje pojmenované argumenty. @ V dokumentaci komponenty vyhledejte informace o vlastnostech a metodách, které zpřístupňuje automatizačním operacím. @ 1 @@ 1
2765 Visual Basic nemůže převést datový typ jednoho ze zadaných argumentů. @ Pokusili jste se spustit proceduru jazyka, která provede metodu nebo nastaví vlastnost objektu. @ V dokumentaci komponenty vyhledejte informace o vlastnostech a metodách zpřístupňuje automatizační operace. @ 1 @@ 1
2766 Objekt neobsahuje automatizační objekt'|.'@ Pokusili jste se spustit proceduru jazyka pro nastavení vlastnosti nebo metody pro objekt. Komponenta však nezpřístupňuje vlastnost nebo metodu pro automatizační operace. @ V dokumentaci ke komponentě najdete informace o vlastnostech a metodách, které zpřístupňuje pro automatizační operace. @ 1 @@ 1
2767 Objekt nepodporuje americkou angličtinu; bylo vyvinuto v jiném jazyce. @ Použijte verzi objektu vyvinutého v jazyce Visual Basic, která podporuje jazyk, který používáte. @@ 1 @@ 1
2768 Číslo, které jste použili k odkazu na prvek v poli, je mimo hranice pole. @ Například pole je od 0 do 10 a zadali jste hodnotu -1 nebo 11. @ V dokumentaci komponenty vyhledejte informace o vlastnosti a metody, které zpřístupňuje pro automatizační operace. @ 1 @@ 1
2769 Vlastnost automatizačního objektu vyžaduje nebo vrací datový typ, který Visual Basic nepodporuje. @ Pokusili jste se spustit proceduru jazyka, která odkazuje na vlastnost automatizačního objektu. Visual Basic však nepodporuje hodnotu vlastnosti. @ V dokumentaci komponenty vyhledejte informace o vlastnostech a metodách, které zpřístupňuje pro automatizační operace. @ 1 @@ 1
2770 Objekt, na který jste v proceduře jazyka Visual Basic odkazovali jako na objekt OLE, není objektem OLE. @@@ 1 @@ 1
2771 Rámeček vázaného nebo nevázaného objektu, který jste se pokusili upravit, neobsahuje objekt OLE. @ Pomocí příkazu Object v nabídce Vložit přidejte objekt OLE do rámečku vázaného nebo nevázaného objektu. @@ 1 @ 109360 @ 1
2774 Komponenta nepodporuje automatizaci. @ Pokusili jste se spustit proceduru jazyka, která odkazuje na automatizační objekt. @ V dokumentaci komponenty vyhledejte informace o tom, zda podporuje automatizaci. @ 1 @@ 1
2775 V proceduře jazyka jste zadali příliš mnoho argumentů nebo není dostatek paměti pro spuštění procedury. @ Zadejte méně argumentů nebo zavřete nepotřebné programy a poté zkuste proceduru spustit znovu.
Další informace o uvolnění paměti najdete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@ 1
2777 Argument třídy ve funkci CreateObject procedury jazyka, kterou se pokoušíte spustit, je neplatný. @ Zkuste jednu z následujících možností:
* Ujistěte se, že je soubor nainstalován ve vašem počítači a že jste použili správný název souboru.
* V dokumentaci k serveru OLE najdete informace o syntaxi, která se má použít při zadávání dat objektu OLE. @@ 1 @ 1010851 @ 1
2778 Microsoft Office Access se pokusil vytvořit odkaz OLE, ale pro tento objekt nebyl žádný zdrojový dokument. @@@ 1 @@ 1
2782 Musíte zadat vlastnost nebo metodu pro objekt. @ Pokusili jste se spustit proceduru jazyka, která odkazuje a nastavuje vlastnost nebo metodu pro objekt. @ Zadejte vlastnost nebo metodu pro objekt. @ 1 @ 606968 @ 1
2783 Zadali jste neplatné nastavení pro vlastnost Action. @ Použijte jednu z vnitřních konstant Microsoft Office Access pro vlastnost Action.
Seznam platných nastavení, která můžete použít s vlastností Action, najdete v nápovědě. @@ 2 @ 606967 @ 1
2784 Cesta, kterou jste zadali pro nastavení vlastnosti SourceDoc pro propojený objekt OLE, je příliš dlouhá. @ Přesuňte soubor do umístění s kratší cestou. @@ 1 @ 606973 @ 1
2785 Server OLE nemohl objekt otevřít. @ * Server OLE nemusí být nainstalován.
* Možná jste zadali neplatné nastavení pro vlastnost SourceDoc nebo SourceItem v listu vlastností, makru nebo proceduře jazyka. @ Chcete-li zobrazit platné nastavení pro jednu z těchto vlastností, vyhledejte téma vlastnosti v rejstříku nápovědy. @ 1 @ 606973 @ 1
2786 Server OLE nepodporuje propojení. @ Pokusili jste se spustit proceduru jazyka pomocí vlastnosti Action. Poskytli jste však nedostatečné informace k vytvoření odkazu. @@ 1 @@ 1
2788 | objekt není propojeným objektem. @ Vlastnost, kterou jste se pokusili nastavit v jazyce Visual Basic, se vztahuje pouze na propojené objekty. @@ 1 @@ 1
2790 Nemůžete vložit objekt OLE do rámečku vázaného nebo nevázaného objektu, pokud je vlastnost OLETypeAllowed pro rámeček vázaného nebo nevázaného objektu nastavena na Linked. objekt. @@ 1 @ 606439 @ 1
2791 Microsoft Office Access nemůže propojit objekt OLE nebo rámeček vázaného nebo nevázaného objektu. @ Vlastnost OLETypeAllowed pro rámeček vázaného nebo nevázaného objektu je nastavena na Vloženo. @ Vložit objekt nebo nastavit vlastnost OLETypeAllowed na Propojené nebo Buď a potom propojte objekt. @ 1 @ 606439 @ 1
2792 Uzamčený objekt OLE nelze uložit. @@@ 1 @@ 1
2793 Microsoft Office Access nemůže provést operaci uvedenou ve vlastnosti Action procedury jazyka, kterou se pokoušíte spustit. @ Rámeček objektu může být uzamčen nebo zakázán. @ Nastavte vlastnost Locked na No a vlastnost Enabled na Yes. @ 1 @@ 1
2794 Ovládací prvek ActiveX, který jste se pokusili vložit, není registrován. @ Informace o registraci ovládacího prvku ActiveX získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 212639 @ 1
2797 Tento objekt OLE byl vytvořen v dřívější verzi OLE, takže jej nelze zobrazit jako ikonu. @ Pro efekt podobný zobrazení objektu jako ikony přidejte do svého formuláře ovládací prvek obrázku a ikonu aplikace k ovládání obrazu. Potom nastavte vlastnost ovládacího prvku obrázku OnDblClick na proceduru jazyka, která otevře objekt OLE. @@ 1 @@ 1
2798 Vlastnost Action nemůžete použít k odstranění vázaného objektu OLE z jeho podkladové tabulky nebo dotazu. @ Pokusili jste se spustit proceduru jazyka, která odstraní objekt v rámci vázaného objektu nastavením vlastnosti Action na acOLEDelete. @ Odstranit objekt jiným způsobem, například metodou DAO Delete v jazyce Visual Basic. @ 1 @ 613790 @ 1
2799 Objekt OLE nelze aktivovat po přijetí fokusu. @ Pokud jste vybrali objekt OLE nebo graf a vlastnost AutoActivate pro tento ovládací prvek je nastavena na GetFocus, měl by se objekt nebo graf OLE aktivovat automaticky, když obdrží fokus . Komponenta ActiveX však tuto operaci nepodporuje. @ V dokumentaci komponenty najdete informace o vlastnostech a metodách, které zpřístupňuje automatizačním operacím. @ 1 @@ 1
2800 Objekt je uzamčen, takže všechny provedené změny budou při zavření formuláře zahozeny. @ Klikněte na Uložit jako v nabídce Soubor a uložte objekt pod jiným názvem. @@ 1 @@ 1
2801 Objekt OLE není načten, protože nevázaný ovládací prvek ActiveX nebyl inicializován. @@@ 1 @ 109015 @ 1
2802 Nelze vložit ovládací prvek ActiveX do rámce vázaného nebo nevázaného objektu. @ Ovládací prvky ActiveX jsou automaticky obsaženy v rámcích ovládacích prvků ActiveX. @@ 1 @@ 1
2803 Nemáte licenci potřebnou k použití tohoto ovládacího prvku ActiveX. @ Pokusili jste se otevřít formulář obsahující objekt OLE nebo ovládací prvek ActiveX nebo jste se pokusili vytvořit ovládací prvek ActiveX. @ Chcete-li získat příslušnou licenci, obraťte se na společnost, která poskytuje licencovaný objekt OLE nebo ovládací prvek ActiveX. @ 1 @@ 1
2804 Nelze vytvořit ovládací prvek ActiveX v rámečku nevázaného objektu. @ Ovládací prvky ActiveX jsou automaticky obsaženy v rámcích ovládacích prvků ActiveX. @@ 1 @ 211711 @ 1
2805 Při načítání ovládacího prvku ActiveX do některého z vašich formulářů nebo sestav došlo k chybě. @ Zkontrolujte, zda jsou všechny používané ovládací prvky správně zaregistrovány. Informace o registraci ovládacího prvku ActiveX získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 212639 @ 1
2806 Microsoft Office Access nepodporuje tento ovládací prvek ActiveX. @@@ 1 @@ 1
2807 Tento objekt nemůžete vložit jako typ, který jste zadali. @ Vyberte jiný typ objektu. @@ 1 @@ 1
2808 Microsoft Office Access nemůže najít knihovnu dynamického odkazu Active Accessibility library (DLL) OleAcc. @ Znovu spusťte instalační program Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 3
2811 Microsoft Office Access nemůže vytvořit stránku pro přístup k datům.
2812 | @ Zadaná cesta byla neplatná nebo může být příliš dlouhá. @ Zkontrolujte cestu a ujistěte se, že je správná. @ 1 @@ 1
2813 | @ Soubor nelze otevřít. Může být aktuálně používán. @@ 1 @@ 1
2814 | @Unable to save the file. @@ 1 @@ 1
2815 | @Unable to save the file to an alternate location. @@ 1 @@ 1
2816 | @Unable to close the file. @@ 1 @@ 1
2817 Microsoft Office Access nemůže uložit (nebo odeslat) datovou stránku.
2818 Microsoft Office Access nemůže načíst soubor: |. @ Soubor buď není k dispozici, nebo nemáte dostatek místa na disku ke zkopírování souboru. @@ 1 @@
2819 Microsoft Office Access nemůže otevřít stránku pro přístup k datům.
2820 Microsoft Office Access nemůže změnit ZÁKLADNÍ HREF pro váš dokument.
2821 Soubor se používá
2822 Microsoft Office Access narazil na neočekávanou chybu při pokusu o obnovení z neúspěšného uložení (nebo odeslání). @ Vaše datová stránka nemusí být v použitelném stavu. Pokuste se uložit do jiného umístění. @@ 1 @@
2823 Název datové přístupové stránky Microsoft Office Access '|' je chybně napsáno nebo odkazuje na stránku, která neexistuje. @ Pokud je neplatný název stránky v makru, zobrazí se v dialogovém okně Akce se nezdařilo název makra a argumenty makra po kliknutí na OK. Otevřete okno Makro a zadejte správný název stránky. @@ 1 @@ 1
2824 | @ Nemáte odpovídající oprávnění k souborům. @@ 1 @@ 1
2825 | @ Soubor neexistuje nebo k němu nemáte přístup pro čtení. @@ 1 @@ 1
2827 | @ Chyba čtení souboru. @@ 1 @@ 1
2828 | @ Chyba zápisu souboru. @ Disk může být plný. @ 1 @@ 1
2832 | @ Zkontrolujte oprávnění souborů a odstraňte je ze svého umístění v systému souborů vašeho počítače. @@ 1 @@ 1
2833 | @ Došlo k neočekávané chybě. @@ 1 @@ 1
2835 | @ Pokus o vytvoření tohoto souboru selhal. @ Vyberte jiné umístění a zkuste operaci. @ 1 @@ 1
2837 | @ Nebylo dostatek paměti. @ Ukončete prosím ostatní aplikace a akci opakujte. @ 1 @@ 1
2838 Aplikace Microsoft Office Access nemůže zobrazit náhled vybraného motivu.
2839 | @ Pokus o vytvoření tempararSoubor y selhal. @ Zkontrolujte, zda máte na systémové jednotce dostatek místa na disku, a akci opakujte. @ 1 @@ 1
2840 | @Unable to read the list of operating files from the data access page. @@ 1 @@ 1
2842 Po uložení (nebo odeslání) vaší datové stránky došlo k chybě aplikace Microsoft Office Access.
2845 Microsoft Office Access nemůže otevřít stránku pro přístup k datům z poštovní obálky.
2846 | @ Místo uložení je plné. @ Uvolněte místo v cíli nebo uložte do jiného umístění. @ 1 @@ 1
2847 | @ Nelze vytvořit složku pro podpůrné soubory. @ Pravděpodobně nemáte odpovídající oprávnění v cíli uložení. @ 1 @@ 1
2848 | @ Byla překročena maximální délka cesty. @ Zadejte prosím kratší název souboru nebo použijte složku, která je blíže kořenu. @ 1 @@ 1
2849 | @V dokumentu je příliš mnoho podpůrných souborů. @ Odeberte z dokumentu několik podpůrných souborů a zkuste to znovu. @ 1 @@ 1
2850 | @V cíli uložení nemáte oprávnění k zápisu. @@ 1 @@ 1
2851 | @Ukládáte na server, který nepodporuje dlouhé názvy souborů a nemáte oprávnění k vytvoření složky. @ K dokončení této operace musíte mít oprávnění k vytvoření složky v cíli uložení. @ 1 @@ 1
2854 Microsoft Office Access nemohl analyzovat vlastnosti dokumentu pro tuto datovou stránku. @ Mohou být poškozeny. @@ 1 @@ 1
2855 Microsoft Office Access nemohl odstranit jeden nebo více souborů souvisejících se stránkou.
2859 Přístupu se nepodařilo načíst e-mailovou obálku. Může to být způsobeno problémem se síťovým připojením nebo problémem s instalací Office. @@@ 1 @@ 1
2860 Vázané pole nelze vložit do sekce titulků nebo navigace v záznamu.
2861 Microsoft Office Access nemůže zobrazit náhled vybrané webové stránky.
2862 | @ Soubor, který jste se pokusili načíst, nebyl rozpoznán jako HTML. @ Možná jste vybrali nesprávný soubor nebo jste se pokusili otevřít databázový soubor z webového serveru. @ 1 @@ 1
2863 | @Unable to create or load a file due to network or access permission problems. @@ 1 @@ 1
2864 | @Tento soubor (nebo podpůrný soubor) se již používá nebo má nastaven atribut jen pro čtení. @@ 1 @@ 1
2865 | @ Disk je chráněn proti zápisu. @@ 1 @@ 1
2866 | @ Neočekávané selhání poškození dat. @@ 1 @@ 1
2867 | @ Neočekávané selhání I / O dat. @@ 1 @@ 1
2868 | @Tuto přístupovou stránku k datům nemůžete přes sebe uložit, protože je určena pouze ke čtení. @ Pro uložení vyberte jiný soubor. @ 1 @@ 1
2869 | @ Soubor neexistuje. @ Nemáte odpovídající oprávnění k úpravě odkazu na datovou stránku tak, aby odkazoval na platný soubor. Kontaktujte správce databáze. @ 1 @@ 1
2870 V aplikaci Microsoft Office Access došlo k chybě při synchronizaci kódu HTML z editoru skriptů Microsoft. @ Zkontrolujte prosím chyby syntaxe HTML a zkuste to znovu. @@ 1 @@ 1
2871 Microsoft Office Access nedokáže vytvořit přístupovou stránku k datům pomocí kódové stránky vybrané ve Webových možnostech. @ Kódová stránka nemusí být ve vašem systému nainstalována. @ Nainstalujte si prosím kódovou stránku nebo vyberte jinou ve Webových možnostech. @ 1 @@ 1
2873 | @ Zadaný název souboru je dlouhý název souboru, ale webová možnost „použít dlouhé názvy souborů“ je vypnutá. @ Zadejte název souboru, který pro název použije maximálně osm znaků a pro příponu souboru tři znaky. @ 1 @@ 1
2874 Nelze přesunout ani vložit pole seskupení '|' do sekce na vyšší úrovni skupiny
2875 | @Unable to complete the save. @ Disk nebo síťové připojení, které jste se pokusili uložit, již nemusí být k dispozici. @ 1 @@ 1
2876 Definice dat této datové stránky byla poškozena a nelze ji opravit. Musíte stránku znovu vytvořit. Uložit bylo deaktivováno.
2877 V databázi Microsoft Office Access (MDB) nelze seskupit ovládací prvek vázaný na pole, které má datový typ Memo nebo OLE Object. V projektu Microsoft Office Access (.adp) nelze seskupit ovládací prvek vázaný na pole, které má datový typ Imageor Text.
2878 Vázané pole nelze přidat do sekce titulků nebo navigace v záznamu.
2879 Sekce navigace titulků a záznamů nemohou obsahovat vázaná pole.
2880 Stránky, které obsahují sady rámců, nelze upravovat.
2881 Tato webová stránka obsahuje jmenné prostory XML, které mohou být v rozporu s jmennými prostory Accessu. Zdroj HTML byste měli upravit tak, aby všechny jmenné prostory měly jedinečnou předponu.
2882 | @Složka, kterou by tato webová stránka používala k organizaci podpůrných souborů, je již vyhrazena pro použití v aktuálním umístění. @ Vyberte prosím jiný název nebo umístění této webové stránky. @ 1 @@ 1
2883 Cesta k podpůrným souborům pro tuto datovou stránku byla změněna mimo Access. @ Uložte prosím tuto stránku na jiné místo a zajistěte zachování všech podpůrných souborů. @@ 1 @@ 1
2884 Nelze najít databázi nebo některé databázové objekty, na které tato stránka odkazuje. Aktualizujte informace o připojení stránky nebo opravte odkazy na chybějící databázové objekty.
2885 Tato stránka používá databázi, která není podporována. Dokud se nepřipojíte k podporované databázi, nebudete moci provádět změny dat
2886 Komponenty nezbytné pro přístup k datovým stránkám nejsou nainstalovány.
2887 | @ Zadaná cesta není platná absolutní (relativní) cesta ani adresa URL. @ Zadejte platnou cestu. @ 1 @@ 1
2888 Microsoft Office Access detekuje některé prvky HTML mezi bannerem a částí vaší datové stránky. Uložením této stránky v Accessu ji poškodíte. Zavřete stránku bez uložení a poté ji upravte v jiném editoru HTML, abyste tyto prvky odstranili.
2889 Tuto část nelze odstranit.
2890 Tuto stránku nemůžete upravit, protože obsahuje rámce. @ Návrhář stránky pro přístup k datům nemůže upravovat stránky s rámci. @@ 1 @@ 1
2892 Ovládací prvek skupinového filtru nelze přesunout do jiné sekce. Odstraňte ovládací prvek skupinového filtru z aktuální sekce a vytvořte jej v jiné sekci.
2893 Nelze vytvořit odkaz na tuto přístupovou stránku k datům, protože databázi nelze výlučně uzamknout. @ Chcete-li vytvořit odkaz později, otevřete stránku výběrem možnosti „Upravit webovou stránku, která již existuje“ a poté uložte. @@ 1 @@ 1
2894 Odkaz na zadanou přístupovou stránku k datům nelze aktualizovat, protože databázi nelze výlučně uzamknout. @ Chcete-li aktualizovat odkaz, otevřete tuto stránku znovu, když jste jedinou osobou používající databázi. @@ 1 @@ 1
2895 Tato stránka byla navržena s verzí Microsoft Office Web Components, která v tomto počítači aktuálně není nainstalována. Pokud jste nebyli vyzváni k instalaci těchto komponent na tuto stránku, požádejte autora instalace o umístění instalace.
2896 Operace je platná pouze na datové stránce otevřené v návrhovém zobrazení. @ Přepněte stránku do návrhového zobrazení a akci opakujte. @@ 1 @@ 1
2897 Otevřeli jste stránku, která byla naposledy upravena pomocí aplikace Access 2000. Abyste mohli stránku upravovat, musíte ji uložit pomocí novější verze webových komponent Microsoft Office Web Components.
Chcete, aby Access tuto stránku převedl tak, že ji uloží pomocí novější verze webových komponent Microsoft Office?
2898 Aplikace Microsoft Office Access vytvořila záložní kopii původní stránky. Tuto stránku lze použít, pokud se chcete vrátit k Office 2000 Web Components.

Název záložní stránky je: '|'

2899 Microsoft Office Access nemohl vytvořit záložní kopii původní stránky. Tuto stránku nelze otevřít.
2900 Microsoft Office Access nemohl upgradovat součásti Office Web Components na vaší stránce. Tuto stránku nelze otevřít.
2901 Chyba při načítání ovládacího prvku ActiveX '| 1' ve formuláři nebo sestavě '| 2'.
2902 Přístup nemůže uložit | objekt, protože nepodporuje vytrvalost, nebo v počítači mohlo dojít místo na disku.
2903 Chcete nastavit tuto složku jako výchozí umístění pro datové stránky? @ | @@ 19 @@ 1
2904 Každé pole vlevo musíte spojit s polem vpravo. @@@@@ 1
2905 Pro každý parametr musíte vybrat pole pro propojení. @@@@@ 1
2906 '|' neobsahuje žádná pole, která by se mohla účastnit vztahu. @@@@@ 1
2907 Chcete se vrátit k uloženému '|'? @@@ 19 @@ 1
2908 ID kontroly '|' se již používá. Zadejte jiné ID ovládacího prvku. @@@@@ 1
2909 Tento vztah není platný, protože pole v první tabulce se neshodují s poli ve druhé tabulce. @ Chcete-li vztah opravit, vyberte z každé tabulky alespoň jedno pole. @@@@ 1
2910 Tento soubor připojení odkazuje na poskytovatele, který není podporován datovými stránkami. @ Vyberte jiný soubor připojení. @@@@ 1
2911 Cestu k datové přístupové stránce nemůžete změnit, když je otevřená. @ Zavřete stránku a zkuste to znovu. @@@@ 1
2912 Pokud vytvoříte datovou stránku v této verzi aplikace Access, nemůžete ji otevřít v návrhovém zobrazení v aplikaci Access 2000. Pokud jste nainstalovali webové součásti Microsoft Office XP, můžete ji otevřít v zobrazení stránky v aplikaci Access 2000. @ & Toto varování již nezobrazovat @@ 3 @@ 1
2913 Nelze uložit na adresu URL se záložkou. @ Zadejte platnou cestu. @@@@ 1
2914 Microsoft Office Access se nepodařilo propojit se souborem připojení. @ Na stránku bude vložen připojovací řetězec. @@@@ 1
2915 Microsoft Office Access se nemůže připojit ke zdroji dat uvedenému v připojovacím řetězci této stránky. @ Server nemusí v síti existovat nebo může dojít k chybě v informacích o připojovacím řetězci pro tuto stránku. @@ 1 @@ 1
2916 Nelze upravovat stránky HTML vytvořené pomocí PowerPoint v Microsoft Office Access.
2917 Neplatná hodnota barvy HTML.
2918 Tento soubor připojení nelze otevřít nebo přečíst. @ Buď byl soubor poškozen, nebo je neplatný formát souboru. @@@@ 1
2919 Tento ovládací prvek nemůžete umístit do zadané sekce. @@@@@ 1
2920 Microsoft Office Access nemůže načíst schéma databáze. Uložit bylo deaktivováno. Opravte nebo přeinstalujte Microsoft Office.
2921 Microsoft Office Access nemůže tuto stránku otevřít, protože byla vytvořena pomocí novější verze aplikace Access. Zkuste stránku otevřít pomocí novější verze aplikace Microsoft Office Access.
2922 Microsoft Office Access vytvořil záložní kopii původní stránky. Tuto stránku lze použít, pokud se chcete vrátit k webovým komponentám Office XP.

Název záložní stránky je: '|'

3000 Vyhrazená chyba (|); pro tuto chybu není žádná zpráva. @@@ 2 @ 5363 @ 1
3001 Neplatný argument.
3002 Nelze start relace.
3003 Nelze start transakce; již je vnořeno příliš mnoho transakcí.
3004 **********
3005 '|' není platný název databáze.
3006 Databáze '|' je výlučně uzamčen.
3007 Nelze otevřít library databáze '|'.
3008 Tabulka '|' je již otevřen výhradně jiným uživatelem nebo je již otevřen prostřednictvím uživatelského rozhraní a nelze s ním programově manipulovat.
3009 Pokusili jste se zamknout stůl '|' při otevírání, ale tabulku nelze uzamknout, protože se právě používá. Počkejte chvíli a zkuste operaci zopakovat.
3010 Tabulka '|' již existuje.
3011 Databázový stroj Microsoft Jet nemohl najít objekt '|. Ujistěte se, že objekt existuje a že jste správně vyhláskovali jeho název a název cesty.
3012 Objekt '|' již existuje.
3013 Instalační soubor ISAM nelze přejmenovat.
3014 Nelze otevřít další tabulky.
3015 Rejstřík nebyl nalezen.
3016 Pole se do záznamu nevejde.
3017 Velikost pole je příliš dlouhá.
3018 Pole se nepodařilo najít.
3019 Operace neplatná bez aktuálního indexu.
3020 Aktualizujte nebo CancelUpdate bez AddNew nebo Edit.
3021 Žádný aktuální záznam.
3022 Změny, které jste v tabulce požadovali, nebyly úspěšné, protože by vytvářely duplicitní hodnoty v indexu, primárním klíči nebo ve vztahu. Změňte data v poli nebo polích, která obsahují duplicitní data, odeberte index nebo předefinujte index, abyste povolili duplikát položky a zkuste to znovu.
3023 AddNew nebo Edit již použité.
3024 Nelze najít soubor '|'.
3025 Nelze otevřít žádné další soubory.
3026 Nedostatek místa na disku.
3027 Nelze aktualizovat. Databáze nebo objekt je jen pro čtení.
3028 Nelze starvaše aplikace. Informační soubor o pracovní skupině chybí nebo je otevřen výhradně jiným uživatelem.
3029 Není platný název účtu nebo heslo.
3030 '|' není platný název účtu.
3031 Není platné heslo.
3032 Tuto operaci nelze provést.
3033 Nemáte potřebná oprávnění k použití '|' Nechte svého správce systému nebo osobu, která tento objekt vytvořila, aby vám vytvořila příslušná oprávnění.
3034 Pokusili jste se transakci potvrdit nebo vrátit zpět, aniž byste nejprve zahájili transakci.
3035 Systémový prostředek překročen.
3036 Databáze dosáhla maximální velikosti.
3037 Nelze otevřít další tabulky nebo dotazy.
3038 Systémový prostředek překročen.
3039 Nelze vytvořit index; již je definováno příliš mnoho indexů.
3040 Chyba disku I / O během čtení.
3041 Nelze otevřít databázi vytvořenou pomocí předchozí verze vaší aplikace.
3042 Out of MS-DOS file handles.
3043 Chyba disku nebo sítě.
3044 '|' není platná cesta. Zkontrolujte, zda je název cesty napsán správně a zda jste připojeni k serveru, na kterém se soubor nachází.
3045 Nelze použít '|'; soubor se již používá.
3046 Nelze uložit; aktuálně uzamčen jiným uživatelem.
3047 Záznam je příliš velký.
3048 Nelze otevřít další databáze.
3049 Nelze otevřít databázi '|'. Nemusí to být databáze, kterou vaše aplikace rozpozná, nebo může být soubor poškozen.
3050 Soubor nelze uzamknout.
3051 Databázový stroj Microsoft Jet nemůže otevřít soubor '|. Je již otevřen výhradně jiným uživatelem nebo potřebujete oprávnění k zobrazení jeho dat.
3052 Byl překročen počet uzamčení sdílení souborů. Zvyšte položku registru MaxLocksPerFile.
3053 Příliš mnoho úkolů klienta.
3054 Příliš mnoho polí Memo, OLE nebo Hyperlink Object.
3055 Není platný název souboru.
3056 Tuto databázi nelze opravit.
3057 Operace není podporována u propojených tabulek.
3058 Rejstřík nebo primární klíč nemůže obsahovat hodnotu Null.
3059 Operace zrušena uživatelem.
3060 Chybný datový typ pro parametr '|'.
3061 Příliš málo parametrů. Očekávané |.
3062 Duplicitní výstupní alias '|'.
3063 Duplicitní cíl výstupu '|'.
3064 Nelze otevřít akční dotaz '|'.
3065 Nelze provést vybraný dotaz.
3066 Dotaz musí obsahovat alespoň jedno cílové pole.
3067 Vstup dotazu musí obsahovat alespoň jednu tabulku nebo dotaz.
3068 Není platný alias.
3069 Akční dotaz '|' nelze použít jako zdroj řádků.
3070 Databázový stroj Microsoft Jet nerozpoznal znak '|' jako platný název pole nebo výraz.
3071 Tento výraz je zadán nesprávně nebo je příliš složitý na to, aby ho bylo možné vyhodnotit. Například numerický výraz může obsahovat příliš mnoho komplikovaných prvků. Zkuste výraz zjednodušit přiřazením částí výrazu proměnným.
3072 |
3073 Operace musí používat aktualizovatelný dotaz.
3074 Nelze opakovat název tabulky '|' v klauzuli FROM.
3075 | 1 ve výrazu dotazu '| 2'.
3076 | ve vyjádření kritérií.
3077 | ve výrazu.
3078 Databázový stroj Microsoft Jet nemůže najít vstupní tabulku nebo dotaz '|. Ujistěte se, že existuje a jeho název je napsán správně.
3079 Zadané pole '|' může odkazovat na více než jednu tabulku uvedenou v klauzuli FROM vašeho příkazu SQL.
3080 Připojená tabulka '|' není uveden v klauzuli FROM.
3081 Nelze se připojit k více než jedné tabulce se stejným názvem (|).
3082 PŘIPOJTE se k operaci '|' odkazuje na pole, které není v jedné ze spojených tabulek.
3083 Nelze použít interní dotaz na sestavu.
3084 Nelze vložit data pomocí akčního dotazu.
3085 Nedefinovaná funkce '|' ve výrazu.
3086 Ze zadaných tabulek nelze odstranit.
3087 Příliš mnoho výrazů v klauzuli GROUP BY.
3088 Příliš mnoho výrazů v klauzuli ORDER BY.
3089 Příliš mnoho výrazů ve výstupu DISTINCT.
3090 Výsledná tabulka nesmí mít více než jedno pole automatického čísla.
3091 Klauzule HAVING (|) bez seskupení nebo agregace.
3092 Klauzuli HAVING nelze použít v příkazu TRANSFORM.
3093 Klauzule ORDER BY (|) je v konfliktu s DISTINCT.
3094 Klauzule ORDER BY (|) je v konfliktu s klauzulí GROUP BY.
3095 Ve výrazu (|) nelze mít agregační funkci.
3096 V klauzuli WHERE (|) nelze mít agregační funkci.
3097 V klauzuli ORDER BY (|) nelze mít agregační funkci.
3098 V klauzuli GROUP BY (|) nelze mít agregační funkci.
3099 V operaci JOIN (|) nelze mít agregační funkci.
3100 Nelze nastavit pole '|' v připojovacím klíči k Null.
3101 Databázový stroj Microsoft Jet nemůže najít záznam v tabulce '| 2' s klíči odpovídajícími poli '| 1'.
3102 Kruhový odkaz způsobený znakem „|“.
3103 Kruhový odkaz způsobený aliasem '|' v seznamu SELECT definice definice dotazu.
3104 Nelze určit pevné záhlaví sloupce '|' v křížovém dotazu více než jednou.
3105 V příkazu SELECT INTO (|) chybí název cílového pole.
3106 V příkazu UPDATE (|) chybí název cílového pole.
3107 Záznamy nelze přidat; bez povolení vložení na '|'.
3108 Záznamy nelze editovat; žádné oprávnění k aktualizaci '|'.
3109 Záznamy nelze mazat; bez oprávnění k mazání '|'.
3110 Nelze přečíst definice; žádné oprávnění k definicím čtení pro tabulku nebo dotaz '|'.
3111 Nelze vytvořit; bez úpravy návrhu oprávnění pro tabulku nebo dotaz '|'.
3112 Záznamy nelze číst; žádné oprávnění ke čtení na '|'.
3113 Nelze aktualizovat '|'; pole nelze aktualizovat.
3114 Při výběru jedinečných hodnot (|) nelze zahrnout Memo, OLE nebo hypertextový objekt.
3115 V agregovaném argumentu (|) nelze mít pole Memo, OLE nebo Hyperlink Object.
3116 V kritériích (|) pro agregační funkci nelze mít pole Memo, OLE nebo Hyperlink Object.
3117 Nelze řadit na Memo, OLE nebo Hyperlink Object (|).
3118 Nelze se připojit na Memo, OLE nebo Hyperlink Object (|).
3119 Nelze seskupit objekty typu Memo, OLE nebo Hyperlink (|).
3120 Nelze seskupit pole vybraná pomocí '*' (|).
3121 Nelze seskupit pole vybraná pomocí '*'.
3122 Pokusili jste se provést dotaz, který neobsahuje zadaný výraz '|' jako součást agregační funkce.
3123 V křížovém dotazu nelze použít znak *.
3124 Nelze zadat z interního dotazu na sestavu (|).
3125 '|' není platné jméno. Ujistěte se, že neobsahuje neplatné znaky nebo interpunkci a že není příliš dlouhé.
3126 Neplatný bracketing názvu '|'.
3127 Příkaz INSERT INTO obsahuje následující neznámý název pole: '|'. Ujistěte se, že jste název zadali správně, a akci opakujte.
3128 Zadejte tabulku obsahující záznamy, které chcete odstranit.
3129 Neplatný příkaz SQL; očekávané 'ODSTRANIT', 'VLOŽIT', 'POSTUP', 'VYBRAT' nebo 'AKTUALIZOVAT'.
3130 Chyba syntaxe v příkazu DELETE.
3131 Chyba syntaxe v klauzuli FROM.
3132 Chyba syntaxe v klauzuli GROUP BY.
3133 Chyba syntaxe v klauzuli HAVING.
3134 Chyba syntaxe v příkazu INSERT INTO.
3135 Chyba syntaxe v operaci JOIN.
3136 Klauzule LEVEL obsahuje vyhrazené slovo nebo argument, který je chybně napsán nebo chybí, nebo je interpunkce nesprávná.
3137 Na konci příkazu SQL chybí středník (;).
3138 Chyba syntaxe v klauzuli ORDER BY.
3139 Chyba syntaxe v klauzuli PARAMETER.
3140 Chyba syntaxe v klauzuli PROCEDURE.
3141 Příkaz SELECT obsahuje vyhrazené slovo nebo název argumentu, který je chybně napsán nebo chybí, nebo je interpunkce nesprávná.
3142 Znaky nalezené po skončení příkazu SQL.
3143 Chyba syntaxe v příkazu TRANSFORM.
3144 Chyba syntaxe v příkazu UPDATE.
3145 Chyba syntaxe v klauzuli WHERE.
3146 Hovor ODBC se nezdařil.
3151 ODBC - připojení k '|' selhalo.
3154 ODBC - nelze najít DLL '|'.
3155 ODBC – vložit na propojenou tabulku '|' selhalo.
3156 ODBC - smazat na propojené tabulce '|' selhalo.
3157 ODBC - aktualizace na propojené tabulce '|' selhalo.
3158 Záznam se nepodařilo uložit; aktuálně uzamčen jiným uživatelem.
3159 Není platná záložka.
3160 Stůl není otevřený.
3161 Soubor se nepodařilo dešifrovat.
3162 Pokusili jste se přiřadit hodnotu Null proměnné, která není datovým typem Variant.
3163 Pole je příliš malé na to, aby přijalo množství dat, které jste se pokusili přidat. Zkuste vložit nebo vložit méně dat.
3164 Pole nelze aktualizovat.
3165 Soubor INF nelze otevřít.
3166 Nelze najít požadovaný soubor poznámky Xbase.
3167 Záznam je smazán.
3168 Neplatný soubor .inf.
3169 Databázový stroj Microsoft Jet nemohl provést příkaz SQL, protože obsahuje pole, které má neplatný datový typ.
3170 Nelze najít instalovatelný ISAM.
3171 Nelze najít síťovou cestu nebo uživatelské jméno.
3172 Paradox.net se nepodařilo otevřít.
3173 V informačním souboru pracovní skupiny nelze otevřít tabulku „MSysAccounts“.
3174 V informačním souboru pracovní skupiny nelze otevřít tabulku „MSysGroups“.
3175 Datum je mimo rozsah nebo je v neplatném formátu.
3176 Nelze otevřít soubor '|'.
3177 Není platný název tabulky.
3179 Došlo k neočekávanému konci souboru.
3180 Nelze zapisovat do souboru '|'.
3181 Neplatný rozsah.
3182 Neplatný formát souboru.
3183 Nedostatek místa v tempurary disk.
3184 Nelze provést dotaz; nelze najít propojenou tabulku.
3185 SELECT INTO ve vzdálené databázi se pokusilo vyprodukovat příliš mnoho polí.
3186 Nelze uložit; aktuálně uzamčen uživatelem '| 2' na stroji '| 1'.
3187 Nelze číst; aktuálně uzamčen uživatelem '| 2' na stroji '| 1'.
3188 Nelze aktualizovat; aktuálně uzamčen jinou relací na tomto stroji.
3189 Tabulka '| 1' je výlučně uzamčena uživatelem '| 3' na stroji '| 2'.
3190 Je definováno příliš mnoho polí.
3191 Nelze definovat pole více než jednou.
3192 Nelze najít výstupní tabulku '|'.
3193 (neznámý)
3194 (neznámý)
3195 (výraz)
3196 Databáze '|' je již používán jinou osobou nebo procesem. Když je databáze k dispozici, zkuste operaci znovu.
3197 Databázový stroj Microsoft Jet zastavil proces, protože se vy i jiný uživatel pokoušíte změnit stejná data současně.
3198 Nelze start relace. Příliš mnoho relací je již aktivní.
3199 Nelze najít odkaz.
3200 Záznam nelze smazat ani změnit, protože tabulka '|' zahrnuje související záznamy.
3201 Záznam nemůžete přidat ani změnit, protože v tabulce '|' je vyžadován související záznam.
3202 Nelze uložit; aktuálně uzamčen jiným uživatelem.
3203 Ve výrazu (|) nelze použít poddotazy.
3204 Databáze již existuje.
3205 Příliš mnoho záhlaví křížových sloupců (|).
3206 Nelze vytvořit vztah mezi polem a sebou samým.
3207 Operace není podporována v tabulce Paradox bez primárního klíče.
3208 Neplatné odstraněné nastavení v klíči Xbase registru Windows.
3209 **********
3210 Připojovací řetězec je příliš dlouhý.
3211 Databázový stroj nemohl uzamknout tabulku '|' protože ji již používá jiná osoba nebo proces.
3212 Nelze uzamknout stůl '| 1'; aktuálně používá uživatel '| 3' na stroji '| 2'.
3213 Neplatné nastavení data v klíči Xbase registru Windows.
3214 Neplatné nastavení značky v klíči Xbase registru Windows.
3215 Příliš mnoho úkolů Btrieve.
3216 Parametr '|' tam, kde je vyžadován název tabulky.
3217 Parametr '|' určeno, kde je vyžadován název databáze.
3218 Nelze aktualizovat; aktuálně uzamčeno.
3219 Neplatná operace.
3220 Nesprávná sekvence řazení.
3221 Neplatné nastavení v klíči Btrieve registru Windows.
3222 Dotaz nemůže obsahovat parametr databáze.
3223 '|' je neplatný, protože je příliš dlouhý, nebo obsahuje neplatné znaky.
3224 Nelze přečíst datový slovník Btrieve.
3225 Při provádění operace Btrieve došlo k zablokování záznamu při zablokování záznamu.
3226 Došlo k chybám při používání Btrieve DLL.
3227 Neplatné nastavení století v klíči Xbase registru Windows.
3228 Vybraná posloupnost řazení není operačním systémem podporována.
3229 Btrieve - nelze změnit pole.
3230 Zastaralý soubor zámku Paradox.
3231 Pole ODBC by bylo příliš dlouhé; data zkrácena.
3232 ODBC - nelze vytvořit tabulku.
3234 Časový limit vzdáleného dotazu ODBC vypršel.
3235 ODBC – datový typ není na serveru podporován.
3238 Data ODBC - mimo rozsah.
3239 Příliš mnoho aktivních uživatelů.
3240 Btrieve - chybí motor Btrieve.
3241 Vyčerpejte zdroje.
3242 Neplatný odkaz v příkazu SELECT.
3243 Žádné z názvů polí importu neodpovídají polím v připojené tabulce.
3244 Nelze importovat tabulku chráněnou heslem.
3245 Nelze analyzovat názvy polí z prvního řádku tabulky importu.
3246 Operace není podporována v transakcích.
3247 Definice tabulky propojené s ODBC se změnila.
3248 Neplatné nastavení NetworkAccess v registru Windows.
3249 Neplatné nastavení PageTimeout v registru systému Windows.
3250 Klíč se nepodařilo vytvořit.
3251 Operace není pro tento typ objektu podporována.
3252 Nelze otevřít formulář, jehož podkladový dotaz obsahuje uživatelem definovanou funkci, která se pokouší nastavit nebo získat vlastnost RecordsetClone formuláře.
3254 ODBC - Nelze uzamknout všechny záznamy.
3256 Indexový soubor nebyl nalezen.
3257 Chyba syntaxe v deklaraci WITH OWNERACCESS OPTION.
3258 Příkaz SQL nelze provést, protože obsahuje dvojznačná vnější spojení. Chcete-li vynutit jedno ze spojení, které se má provést jako první, vytvořte samostatný dotaz, který provede první spojení, a poté tento dotaz zahrňte do svého příkazu SQL.
3259 Neplatný datový typ pole.
3260 Nelze aktualizovat; aktuálně uzamčen uživatelem '| 2' na stroji '| 1'.
3261 Tabulka '|' je výlučně uzamčen uživatelem '| 2' na stroji '| 1'.
3262 Nelze uzamknout stůl
3263 Neplatný objekt databáze.
3264 Není definováno žádné pole - nelze připojit TableDef nebo Index.
3265 Položka nebyla v této kolekci nalezena.
3266 Nelze připojit pole, které je již součástí kolekce Fields.
3267 Vlastnost lze nastavit pouze v případě, že Field je součástí kolekce Fields objektu Recordset.
3268 Tuto vlastnost nelze nastavit, jakmile je objekt součástí kolekce.
3269 Nelze připojit index, který je již součástí kolekce indexů.
3270 Vlastnost nebyla nalezena.
3271 Neplatná hodnota vlastnosti.
3272 Objekt není kolekce.
3273 Metoda není použitacable pro tento objekt.
3274 Externí tabulka není v očekávaném formátu.
3275 Neočekávaná chyba z ovladače externí databáze (|).
3276 Neplatný odkaz na databázový objekt.
3277 V indexu nemůže být více než 10 polí.
3278 Databázový stroj Microsoft Jet nebyl inicializován.
3279 Databázový stroj Microsoft Jet již byl inicializován.
3280 Nelze odstranit pole, které je součástí indexu nebo je vyžadováno systémem.
3281 Tento index nebo tabulku nelze odstranit. Je to buď aktuální index, nebo se používá ve vztahu.
3282 Operace není podporována v tabulce obsahující data.
3283 Primární klíč již existuje.
3284 Rejstřík již existuje.
3285 Neplatná definice indexu.
3286 Formát souboru poznámky neodpovídá specifikovanému formátu externí databáze.
3287 Nelze vytvořit index v daném poli.
3288 Paradoxní index není primární.
3289 Chyba syntaxe v klauzuli CONSTRAINT.
3290 Chyba syntaxe v příkazu CREATE TABLE.
3291 Chyba syntaxe v příkazu CREATE INDEX.
3292 Chyba syntaxe v definici pole.
3293 Chyba syntaxe v příkazu ALTER TABLE.
3294 Chyba syntaxe v příkazu DROP INDEX.
3295 Chyba syntaxe v DROP TABLE nebo DROP INDEX.
3296 Spojovací výraz není podporován.
3297 Nelze importovat tabulku nebo dotaz. Nebyly nalezeny žádné záznamy nebo všechny záznamy obsahují chyby.
3298 Existuje několik tabulek s tímto názvem. Zadejte vlastníka ve formátu „owner.table“.
3299 Chyba shody specifikace ODBC (|). Tuto chybu nahlaste vývojáři vaší aplikace.
3300 Nelze vytvořit vztah.
3301 Tuto operaci nelze provést; funkce v této verzi nejsou k dispozici v databázích se staršími formáty.
3302 Během používání pravidel pro tuto tabulku nelze změnit pravidlo.
3303 Toto pole nelze odstranit. Je součástí jednoho nebo více vztahů.
3304 Musíte zadat osobní identifikátor (PID) sestávající z nejméně 4 a ne více než 20 znaků a číslic.
3305 Neplatný připojovací řetězec v předávacím dotazu.
3306 Napsali jste poddotaz, který může vracet více než jedno pole bez použití vyhrazeného slova EXISTUJE v klauzuli FROM hlavního dotazu. Opravte příkaz SELECT poddotazu a vyžádejte si pouze jedno pole.
3307 Počet sloupců ve dvou vybraných tabulkách nebo dotazech sjednocovacího dotazu se neshodují.
3308 Neplatný argument TOP ve vybraném dotazu.
3309 Hodnota vlastnosti je příliš velká.
3310 Tato vlastnost není podporována pro externí zdroje dat nebo pro databáze vytvořené pomocí předchozí verze Microsoft Jet.
3311 Zadaná vlastnost již existuje.
3312 Pravidla ověření a výchozí hodnoty nelze umístit na systémové nebo propojené tabulky.
3313 Tento ověřovací výraz nelze na toto pole umístit.
3314 Pole '|' nemůže obsahovat hodnotu Null, protože vlastnost Povinné pro toto pole je nastavena na True. Zadejte hodnotu do tohoto pole.
3315 Pole '|' nemůže být řetězec nulové délky.
3316 |
3317 Jedna nebo více hodnot je zakázáno ověřovacím pravidlem '| 2' nastaveným na '| 1'. Zadejte hodnotu, kterou může výraz pro toto pole přijmout.
3318 Hodnoty uvedené v klauzuli TOP nejsou povoleny v dotazech nebo zprávách o mazání.
3319 Chyba syntaxe v sjednocovacím dotazu.
3320 | ve výrazu ověření na úrovni tabulky.
3321 V připojovacím řetězci nebo klauzuli IN není uvedena žádná databáze.
3322 Křížový dotaz obsahuje jedno nebo více neplatných pevných záhlaví sloupců.
3323 Dotaz nelze použít jako zdroj řádků.
3324 Dotaz je dotazem DDL a nelze jej použít jako zdroj řádků.
3325 Předávací dotaz s vlastností ReturnsRecords nastavenou na True nevrátil žádné záznamy.
3326 Tuto sadu záznamů nelze aktualizovat.
3327 Pole '|' je založen na výrazu a nelze jej upravovat.
3328 Tabulka „| 2“ je pouze ke čtení.
3329 Zaznamenat do tabulky '|' byl smazán jiným uživatelem.
3330 Zaznamenat do tabulky '|' je uzamčen jiným uživatelem.
3331 Chcete-li provést změny v tomto poli, nejprve uložte záznam.
3332 Nelze zadat hodnotu do prázdného pole na „jedné“ straně vnějšího spojení.
3333 Záznamy v tabulce '|' nebude mít žádný záznam na „jedné“ straně.
3334 Může být přítomen pouze ve formátu verze 1.0.
3335 DeleteOnly voláno s nenulovou cbData.
3336 Btrieve: Neplatná možnost IndexDDF v nastavení inicializace.
3337 Neplatná možnost DataCodePage v nastavení inicializace.
3338 Btrieve: Možnosti Xtrieve nejsou správné v nastavení inicializace.
3339 Btrieve: Neplatná možnost IndexDeleteRenumber v nastavení inicializace.
3340 Dotaz '|' Je zkažený.
3341 Aktuální pole se musí shodovat s klíčem spojení '|' v tabulce, která slouží jako ‚jedna 'strana vztahu jedna k mnoha. Zadejte záznam do boční tabulky‚ jedna' s požadovanou hodnotou klíče a poté proveďte záznam s požadovaným klíčem spojení v ‚mnoho- pouze tabulka.
3342 Neplatný objekt Memo, OLE nebo Hyperlink v poddotazu '|'.
3343 Nerozpoznaný formát databáze „|“.
3344 Databázový stroj nerozpozná ani pole „| 1“ ve ověřovacím výrazu, ani výchozí hodnotu v tabulce „| 2“.
3345 Neznámý nebo neplatný odkaz na pole „|“.
3346 Počet hodnot dotazu a cílová pole nejsou stejná.
3347 Nelze přidat záznamy; primární klíč pro tabulku '|' není v sadě záznamů.
3348 Nelze přidat záznamy; připojit klíč tabulky '|' není v sadě záznamů.
3349 Přetečení číselného pole.
3350 Objekt je pro provoz neplatný.
3351 Výraz ORDER BY (|) obsahuje pole, která nejsou vybraná dotazem. Do výrazu ORDER BY lze zahrnout pouze pole požadovaná v prvním dotazu.
3352 Žádný název pole cíle v příkazu INSERT INTO (|).
3353 Btrieve: Nelze najít soubor Field.ddf.
3354 V most jeden záznam může být vrácen tímto poddotazem.
3355 Chyba syntaxe ve výchozí hodnotě.
3356 Pokusili jste se otevřít databázi, která je již otevřena výhradně uživatelem '| 2' na počítači '| 1'. Zkuste to znovu, až bude databáze k dispozici.
3357 Tento dotaz není správně vytvořeným dotazem definice dat.
3358 Nelze otevřít informační soubor pracovní skupiny motoru Microsoft Jet.
3359 Předávací dotaz musí obsahovat alespoň jeden znak.
3360 Dotaz je příliš složitý.
3361 Odbory nejsou v poddotazu povoleny.
3362 Aktualizace / odstranění jednoho řádku ovlivnilo více než jeden řádek propojené tabulky. Jedinečný index obsahuje duplicitní hodnoty.
3363 Záznamy nelze přidat; žádný odpovídající záznam na straně „jedné“.
3364 Nelze použít pole Memo, OLE nebo Hyperlink Object '|' v klauzuli SELECT sjednocovacího dotazu.
3365 Hodnota vlastnosti není platná pro REMOTE objekty.
3366 Nelze připojit relaci bez definovaných polí.
3367 Nelze připojit. Objekt s tímto názvem již v kolekci existuje.
3368 Vztah musí být na stejném počtu polí se stejnými datovými typy.
3369 **********
3370 Nelze upravit vzhled tabulky '|. Je v databázi jen pro čtení.
3371 Nelze najít tabulku nebo omezení.
3372 Žádný takový index '| 2' v tabulce '| 1'.
3373 Nelze vytvořit vztah. Referenční tabulka '|' nemá primární klíč.
3374 Zadaná pole nejsou jednoznačně indexována v tabulce '|'.
3375 Tabulka '| 1' již má index s názvem '| 2'.
3376 Tabulka '|' neexistuje.
3377 Žádný takový vztah '| 2' na stole '| 1'.
3378 Již existuje vztah s názvem '|' v aktuální databázi.
3379 Nelze vytvořit vztahy k vynucení referenční integrity. Existující data v tabulce '| 2' porušují pravidla referenční integrity v tabulce '| 1'.
3380 Pole '| 2' již v tabulce '| 1' existuje.
3381 V tabulce '| 2' není žádné pole s názvem '| 1'.
3382 Velikost pole '|' je to moc dlouhé.
3383 Nelze smazat pole '|'. Je součástí jednoho nebo více vztahů.
3384 Integrovanou vlastnost nelze odstranit.
3385 Uživatelem definované vlastnosti nepodporují hodnotu Null.
3386 Vlastnost '|' musí být nastaven před použitím této metody.
3387 Nelze najít adresář TEMP.
3388 Neznámá funkce '| 2' ve ověřovacím výrazu nebo výchozí hodnota na '| 1'.
3389 Podpora dotazů není k dispozici.
3390 Název účtu již existuje.
3391 Došlo k chybě. Vlastnosti nebyly uloženy.
3392 **********
3393 Nelze provést omezení spojení, skupiny, řazení nebo indexování. Prohledávaná nebo tříděná hodnota je příliš dlouhá.
3394 Nelze uložit majetek; vlastnost je vlastnost schématu.
3395 **********
3396 Nelze provést kaskádovou operaci. Protože v tabulce '| existují související záznamy, byla by porušena pravidla referenční integrity.
3397 Nelze provést kaskádovou operaci. V tabulce '|' musí být související záznam.
3398 Nelze provést kaskádovou operaci. Výsledkem by byl nulový klíč v tabulce '|'.
3399 Nelze provést kaskádovou operaci. Výsledkem by byl duplicitní klíč v tabulce '|'.
3400 Nelze provést kaskádovou operaci. Výsledkem by byly dvě aktualizace pole '| 2' v tabulce '| 1'.
3401 Nelze provést kaskádovou operaci. Způsobilo by to pole '|' stát se Null, což není povoleno.
3402 Nelze provést kaskádovou operaci. Způsobilo by to pole '|' aby se stal řetězcem nulové délky, což není povoleno.
3403 Nelze provést kaskádovou operaci: '|'.
3404 Nelze provést kaskádovou operaci. Zadaná hodnota je zakázána ověřovacím pravidlem '| 2' nastaveným pro '| 1'.
3405 Chyba '|' v ověřovacím pravidle.
3406 Výraz, který se pokoušíte použít pro vlastnost DefaultValue, je neplatný, protože '|. Použijte platný výraz k nastavení této vlastnosti.
3407 Tabulka MSysConf serveru existuje, ale je v nesprávném formátu. Obraťte se na správce systému.
3408 Bylo vyvoláno příliš mnoho relací FastFind.
3409 Neplatná definice pole '|' v definici indexu nebo vztahu.
3411 Neplatný záznam. Nelze provést kaskádovou operaci v tabulce '| 1', protože zadaná hodnota je pro pole '| 2' příliš velká.
3412 Nelze provést kaskádovou aktualizaci tabulky, protože ji právě používá jiný uživatel.
3413 Nelze provést kaskádovou operaci tabulky '| 1', protože ji právě používá uživatel '| 3' na počítači '| 2'.
3414 Nelze provést kaskádovou operaci tabulky '| 1', protože se právě používá.
3415 Řetězec s nulovou délkou je platný pouze v poli Text nebo Memo.
3416 |
3417 Akční dotaz nelze použít jako zdroj řádků.
3418 Nelze otevřít '|. Jiný uživatel má tabulku otevřenou pomocí jiného souboru řízení sítě nebo stylu zamykání.
3419 Tuto tabulku Paradox 4.x nebo 5.x nelze otevřít, protože ParadoxNetStyle je v registru Windows nastavena na 3.x.
3420 Objekt je neplatný nebo již není nastaven.
3421 Chyba převodu datového typu.
3422 Nelze upravit strukturu tabulky. Jiný uživatel má tabulku otevřenou.
3423 ODBC nemůžete použít k importu, exportu nebo propojení externí databázové tabulky Microsoft Jet nebo ISAM s vaší databází.
3424 Databázi nelze vytvořit, protože národní prostředí je neplatné.
3425 Tato metoda nebo vlastnost není aktuálně v této sadě záznamů k dispozici.
3426 Tato akce byla zrušena přidruženým objektem.
3427 Chyba v automatizaci DAO.
3428 Ve vaší databázi došlo k problému. Opravte problém opravou a zhutněním databáze.
3429 Nekompatibilní verze instalovatelného ISAM.
3430 Při načítání instalačního programu Microsoft Excel ISAM se OLE nepodařilo inicializovat.
3431 Toto není soubor Microsoft Excel 5.0.
3432 Chyba při otevírání souboru Microsoft Excel 5.0.
3433 Neplatné nastavení v klíči Excel části Engines v registru Windows.
3434 Nelze rozšířit pojmenovaný rozsah.
3435 Nelze smazat buňky tabulky.
3436 Vytvoření souboru se nezdařilo.
3437 Tabulka je plná.
3438 Exportovaná data neodpovídají formátu popsanému v souboru Schema.ini.
3439 Pokusili jste se propojit nebo importovat soubor hromadné korespondence Microsoft Word. I když takové soubory můžete exportovat, nemůžete je propojit ani importovat.
3440 Došlo k pokusu o import nebo propojení prázdného textového souboru. Chcete-li importovat nebo propojit textový soubor, musí soubor obsahovat data.
3441 Oddělovač pole specifikace textového souboru odpovídá oddělovači desetinných míst nebo oddělovači textu.
3442 Ve specifikaci textového souboru '| 1' je volba | 2 neplatná.
3443 Specifikace pevné šířky '| 1' neobsahuje žádné šířky sloupců.
3444 Ve specifikaci pevné šířky '| 1' sloupec '| 2' neurčuje šířku.
3445 Nesprávná verze souboru DLL '|' Bylo zjištěno.
3446 Chybí soubor Jet VBA (VBAJET.dll pro 16bitové verze nebo VBAJET32.dll pro 32bitové verze). Zkuste znovu nainstalovat aplikaci, která chybu vrátila.
3447 Soubor Jet VBA (VBAJET.dll pro 16bitové verze nebo VBAJET32.dll pro 32bitové verze) se při volání nepodařilo inicializovat. Zkuste znovu nainstalovat aplikaci, která chybu vrátila.
3448 Volání funkce systému OLE nebylo úspěšné. Zkuste znovu nainstalovat aplikaci, která chybu vrátila.
3449 V připojovacím řetězci pro propojenou tabulku nebyl nalezen žádný kód země.
3450 Chyba syntaxe v dotazu. Klauzule neúplného dotazu.
3451 Neplatný odkaz v dotazu.
3452 V této replice nelze provádět změny v návrhu databáze.
3453 Nelze navázat ani udržovat vynucený vztah mezi replikovanou tabulkou a místní tabulkou.
3455 Nelze provést replikaci databázecabje.
3456 Nelze vytvořit | 2 objekt v | 1 replikátoru kontejnerucabje.
3457 Vlastnost KeepLocal nelze nastavit pro objekt, který je již replikován.
3458 Vlastnost KeepLocal nelze nastavit na databázi; lze jej nastavit pouze na objekty v databázi.
3459 Po replikaci databáze nemůžete z databáze odebrat funkce replikace.
3460 Operace, kterou jste se pokusili, je v konfliktu s existující operací zahrnující tohoto člena sady replik.
3461 Vlastnost replikace, kterou se pokoušíte nastavit nebo odstranit, je pouze pro čtení a nelze ji změnit.
3462 Chyba při načítání DLL.
3463 Nelze najít .dll '| 2'.
3464 Neshoda datového typu ve výrazu kritérií.
3465 Disková jednotka, ke které se pokoušíte získat přístup, je nečitelná.
3468 Přístup byl odepřen při přístupu ke složce schránky | | 2.
3469 Disk pro složku schránky | | 2 je plný.
3470 Selhání disku při přístupu ke složce schránky | | 2.
3471 Selhání zápisu do souboru protokolu synchronizátoru.
3472 Disk plný pro cestu '| 1'.
3473 Selhání disku při přístupu k souboru protokolu '| 1'.
3474 Nelze otevřít soubor protokolu '| 1' pro zápis.
3475 Narušení sdílení při pokusu o otevření souboru protokolu '| 1' v režimu Odepřít zápis.
3476 Neplatná cesta schránky '| 2'.
3477 Adresa schránky „| 2“ je syntakticky neplatná.
3478 Replika není částečná replika.
3479 Nelze určit částečnou repliku jako hlavní vzor pro sadu replik.
3480 Vztah '|' ve výrazu částečného filtru je neplatný.
3481 Název tabulky '|' ve výrazu částečného filtru je neplatný.
3482 Výraz filtru pro částečnou repliku je neplatný.
3483 Zadané heslo pro složku schránky | | 2 je neplatné.
3484 Heslo, které používá Synchronizer k zápisu do cílové složky schránky, je neplatné.
3485 Objekt nelze replikovat, protože databáze není replikována.
3486 Druhé pole automatického čísla ID replikace nemůžete přidat do tabulky.
3487 Databázi, kterou se pokoušíte replikovat, nelze převést.
3488 Zadaná hodnota není ReplicaID pro žádného člena v sadě replik.
3489 Zadaný objekt nelze replikovat, protože v něm chybí potřebný prostředek.
3490 Nelze vytvořit novou repliku, protože objekt '| 2 v kontejneru' | 1 'nelze replikovat.
3491 Před replikací musí být databáze otevřena ve výlučném režimu.
3492 Synchronizace se nezdařila, protože na jednu z replik nebylo možné použít návrhovou změnu.
3493 Nelze nastavit zadaný parametr registru pro Synchronizer.
3494 Nelze načíst zadaný parametr registru pro Synchronizer.
3495 Mezi těmito dvěma synchronizátory neexistují žádné naplánované synchronizace.
3496 Správce replikací nemůže najít ExchangeID v tabulce MSysExchangeLog.
3497 Nelze nastavit plán pro synchronizátor.
3499 Nelze načíst informace o úplné cestě pro člena sady replik.
3500 Pro správu stejné repliky nemůžete zadat dva různé synchronizátory.
3502 Hlavní vzor nebo replika není spravována synchronizátorem.
3503 Synchronizer's Registry has no value set for the key you queried.
3504 ID synchronizátoru neodpovídá existujícímu ID v tabulce MSysTranspAddress.
3505 Pokusili jste se odstranit nebo získat informace o částečném filtru, který neexistuje v MSysFilters.
3506 Synchronizer nemůže otevřít protokol Synchronizer.
3507 Chyba při zápisu do protokolu Synchronizer.
3508 Pro Synchronizer neexistuje žádný aktivní přenos.
3509 Pro tento synchronizátor nelze najít platný přenos.
3510 Člen sady replik, který se pokoušíte synchronizovat, se aktuálně používá v jiné synchronizaci.
3512 Složku schránky se nepodařilo přečíst.
3513 Zápis do složky schránky se nezdařil.
3514 Synchronizer nemohl najít žádnou naplánovanou synchronizaci nebo synchronizaci na vyžádání ke zpracování.
3515 Databázový stroj Microsoft Jet nemohl přečíst systémové hodiny ve vašem počítači.
3516 Cílový synchronizátor není nakonfigurován tak, aby podporoval nepřímou synchronizaci, a cílová replika není k dispozici pro přímou synchronizaci.
3517 Synchronizer nemohl najít žádné zprávy ke zpracování.
3518 Nelze najít Synchronizer v tabulce MSysTranspAddress.
3519 Odeslání zprávy se nezdařilo.
3520 Název nebo ID repliky neodpovídá aktuálně spravovanému členovi sady replik.
3521 Dva členy sady replik nelze synchronizovat, protože pro s neexistuje žádný společný bodtart synchronizace.
3522 Synchronizer nemůže najít záznam konkrétní synchronizace v tabulce MSysExchangeLog.
3523 Synchronizer nemůže najít konkrétní číslo verze v tabulce MSysSchChange.
3524 Historie změn designu v replice neodpovídá historii v Design Master.
3525 Synchronizer nemohl získat přístup k databázi zpráv.
3526 Název vybraný pro systémový objekt se již používá.
3527 Synchronizer nebo Replication Manager nemohl najít systémový objekt.
3528 Ve sdílené paměti nejsou žádná nová data, která by Synchronizer nebo Replication Manager mohl číst.
3529 Synchronizer nebo Replication Manager našel ve sdílené paměti nepřečtená data. Stávající data budou přepsána.
3530 Synchronizer již obsluhuje klienta.
3531 Čekací doba na událost vypršela.
3532 Synchronizátor nelze inicializovat.
3533 Systémový objekt používaný procesem stále existuje i po zastavení procesu.
3534 Synchronizer hledal systémovou událost, ale nenašel žádnou, která by se hlásila klientovi.
3535 Klient požádal Synchronizer o ukončení operace.
3536 Synchronizer obdržel neplatnou zprávu pro člena sady replik, který spravuje.
3537 Klient synchronizátoru již není přítomen a nelze jej upozornit.
3538 Synchronizátor nelze inicializovat, protože je spuštěno příliš mnoho aplikací.
3539 Došlo k systémové chybě nebo váš odkládací soubor dosáhl svého limitu.
3540 Váš odkládací soubor dosáhl svého limitu nebo je poškozen.
3541 Synchronizátor nelze správně vypnout a je stále aktivní.
3542 Proces se zastavil při pokusu o ukončení klienta Synchronizer.
3543 Synchronizátor nebyl nastaven.
3544 Synchronizer již běží.
3545 Dvě repliky, které se pokoušíte synchronizovat, jsou z různých sad replik.
3546 Typ synchronizace, o kterou se pokoušíte, je neplatný.
3547 Synchronizer nemohl najít repliku ze správné sady k dokončení synchronizace.
3548 Identifikátory GUID se neshodují nebo nebyl nalezen požadovaný identifikátor GUID.
3549 Zadaný název souboru je příliš dlouhý.
3550 Ve sloupci GUID není žádný index.
3551 Nelze odstranit zadaný parametr registru pro Synchronizer.
3552 Velikost parametru registru překračuje maximální povolenou hodnotu.
3553 Identifikátor GUID nelze vytvořit.
3555 Všechny platné přezdívky pro repliky se již používají.
3556 Neplatná cesta k cílové složce schránky.
3557 Neplatná adresa pro cílovou složku schránky.
3558 Chyba disku I / O v cílové složce schránky.
3559 Selhání zápisu, protože cílový disk je plný.
3560 Dva členové sady replik, které se pokoušíte synchronizovat, mají stejné ReplicaID.
3561 Dva členové sady replik, které se pokoušíte synchronizovat, jsou oba návrháři.
3562 Přístup byl odepřen v cílové složce schránky.
3563 Závažná chyba při přístupu k místní složce schránky.
3564 Synchronizer nemůže najít zdrojový soubor pro zprávy.
3565 Ve zdrojové složce schránky došlo k narušení sdílení, protože databáze zpráv je otevřená v jiné aplikaci.
3566 Chyba sítě I / O.
3567 Zpráva ve složce schránky patří nesprávnému synchronizátoru.
3568 Synchronizer nemohl smazat soubor.
3569 Tento člen sady replik byl logicky odebrán ze sady a již není k dispozici.
3570 Filtry definující částečnou repliku byly změněny. Částečná replika musí být znovu osídlena.
3571 Pokus o nastavení sloupce v částečné replice porušil pravidlo upravující částečné repliky.
3572 Při čtení nebo zápisu do adresáře TEMP došlo k chybě I / O disku.
3573 Adresář, na který jste zadali dotaz na seznam replik, není spravovaným adresářem.
3574 ReplicaID tohoto člena sady replik byl během postupu přesunutí nebo kopírování znovu přidělen.
3575 Disková jednotka, na kterou se pokoušíte zapisovat, je plná.
3576 Databáze, kterou se pokoušíte otevřít, již používá jiná aplikace.
3577 Sloupec systému replikace nelze aktualizovat.
3578 Selhání replikace databáze; nelze určit, zda je databáze otevřena ve výlučném režimu.
3579 Nelze vytvořit replikační systémové tabulky potřebné k provedení replikace databázecabje.
3580 Nelze přidat řádky potřebné k replikaci databázecabje.
3581 Nelze otevřít tabulku replikačního systému '|' protože tabulka se již používá.
3582 Nelze vytvořit novou repliku, protože | 2 objekt v | 1 kontejneru nelze replikovatcabje.
3583 Nelze vytvořit | 2 objekt v | 1 replikátoru kontejnerucabje.
3584 Nedostatek paměti k dokončení operace.
3585 Nelze replikovat tabulku; počet sloupců přesahuje maximální povolený počet.
3586 Chyba syntaxe ve výrazu částečného filtru v tabulce | 1.
3587 Neplatný výraz ve vlastnosti ReplicaFilter.
3588 Chyba při hodnocení výrazu částečného filtru.
3589 Výraz částečného filtru obsahuje neznámou funkci.
3590 Porušuje pravidla pro částečné repliky.
3591 Cesta k souboru protokolu '| 1' je neplatná.
3592 Nelze replikovat databázi chráněnou heslem ani nastavit ochranu heslem v replikované databázi.
3593 Atribut hlavního data nelze pro sadu replik změnit.
3594 Pro sadu replik nemůžete změnit atribut datového hlavního serveru. Umožňuje změny dat pouze na hlavním vzorci.
3595 Systémové tabulky ve vaší replice již nejsou spolehlivé a replika by se neměla používat.
3600 Výrazy agregace nemohou používat identifikátory GUID.
3605 Synchronizace s nereplikovanou databází není povolena. „|“ databáze není Design Master ani replika.
3607 Vlastnost replikace, kterou se pokoušíte odstranit, je pouze pro čtení a nelze ji odebrat.
3608 Délka záznamu je pro indexovanou tabulku Paradox příliš dlouhá.
3609 Pro odkazované pole primární tabulky nebyl nalezen žádný jedinečný index.
3610 Stejná tabulka '|' odkazováno jako zdroj i cíl v dotazu na vytvoření tabulky.
3611 Na propojených zdrojích dat nelze provádět příkazy definice dat.
3612 V poddotazu není povolena víceúrovňová klauzule GROUP BY.
3613 Nelze vytvořit vztah na propojených tabulkách ODBC.
3614 Identifikátor GUID není ve výrazu kritérií metody hledání povolen.
3615 Zadejte nesoulad ve výrazu.
3616 Aktualizace dat v propojené tabulce tento ISAM nepodporuje.
3617 Tento ISAM nepodporuje mazání dat z propojené tabulky.
3618 Nelze vytvořit tabulku výjimek při importu / exportu.
3619 Záznamy nelze přidat do tabulky výjimek.
3620 Připojení k prohlížení propojeného listu Microsoft Excel bylo lost.
3621 Ve sdílené otevřené databázi nelze změnit heslo.
3622 Při přístupu k souboru musíte použít volbu dbSeeChanges s OpenRecordset SQL Server tabulka, která má sloupec IDENTITY.
3623 Nelze získat přístup k vázané FoxPro 3.0 DBF soubor '|'.
3624 Záznam se nepodařilo přečíst; aktuálně uzamčen jiným uživatelem.
3625 Specifikace textového souboru '|' neexistuje. Nelze importovat, exportovat nebo propojit pomocí specifikace.
3626 Operace se nezdařila. V tabulce '|' je příliš mnoho indexů. Odstraňte některé indexy v tabulce a akci opakujte.
3627 Nelze najít spustitelný soubor pro Synchronizer (mstran40.exe).
3628 Replika partnera není spravována synchronizátorem.
3629 Synchronizer '| 1' také používá stejnou schránku systému souborů '| 2'.
3630 Synchronizer '| 1' také používá stejnou schránku systému souborů '| 2'.
3631 Neplatný název tabulky ve filtru
3632 Ve vzdáleném synchronizátoru není povolen internetový přenos.
3633 Nelze načíst DLL: '|'
3634 Nelze vytvořit repliku pomocí částečné repliky.
3635 Nelze vytvořit částečnou repliku systémové databáze.
3636 Nelze naplnit repliku nebo změnit filtr repliky, protože replika obsahuje konflikty nebo chyby dat.
3637 Křížovou tabulku nefixovaného sloupce nelze použít jako poddotaz.
3638 Databázi řízenou zdrojem nelze replikovatcabje.
3639 Nelze vytvořit repliku databáze systému.
3640 Vyrovnávací paměť byla příliš malá pro požadované množství dat.
3641 V sadě záznamů zbývá méně záznamů, než jste požadovali.
3642 U operace bylo provedeno zrušení.
3643 Jeden ze záznamů v sadě záznamů byl odstraněn jiným procesem.
3645 Jeden z parametrů vazby je nesprávný.
3646 Zadaná délka řádku je kratší než součet délek sloupců.
3647 Požadovaný sloupec se nevrací do sady záznamů.
3648 Nelze synchronizovat částečnou repliku s jinou částečnou replikou.
3649 Kódová stránka pro konkrétní jazyk nebyla zadána nebo ji nelze najít.
3650 Buď je internet velmi pomalý, nebo nastal problém v nastavení správce replikace na stroji internetového serveru.
3651 Neplatná internetová adresa.
3652 Selhání internetového přihlášení.
3653 Internet není nastaven.
3654 Interní selhání internetu.
3655 Soubor wininet.dll nelze načíst nebo inicializovat.
3656 Chyba při hodnocení částečného výrazu
3657 Chyba při hodnocení výrazu booleovského filtru pro tabulku '| 1'.
3658 Binární sloupec '|' nelze použít v booleovském filtru.
3659 Vztah '| 1' je nevynucený. Musí být vynucena relace ve výrazu částečného filtru.
3660 Požadovaná výměna se nezdařila, protože „| 1“.
3661 Požadovaná výměna se nezdařila, protože „| 1“
3663 Tato operace vyžaduje jiný kurzor library.
3664 Asynchronní volání OpenConnection ještě není dokončeno; na vrácený objekt připojení ještě nemůžete odkazovat, dokud není kompletní.
3665 Objekt systému replikace '|' nemůžete upravit.
3666 Objekt systému replikace '|' nemůžete upravit.
3667 Provedení této operace brání jiná operace.
3668 Tuto operaci nelze provést, protože není aktivní připojení.
3669 Exekuce zrušena.
3670 Kurzor není platný.
3671 Nelze najít tabulku k aktualizaci.
3672 Nepodařilo se načíst RDOCURS.DLL.
3673 Tato tabulka obsahuje buňky, které jsou mimo rozsah buněk definovaných v této tabulce.
3674 Knihovnu Internet DLL (wininet.dll) nelze najít nebo načíst.
3675 Selhání čtení z popisovače internetu. Zkuste operaci znovu.
3676 Selhání zápisu na internetový popisovač. Zkuste operaci znovu.
3677 Selhání při provádění požadavku HTTP na start internetový synchronizátor na internetovém serveru. Pomocí Správce replikací nakonfigurujte internetový synchronizátor na internetovém serveru.
3678 Nepodařilo se připojit ke službě FTP na internetovém serveru. Ujistěte se, že služba FTP běží správně na serveru a podporuje anonymní připojení.
3679 Nepodařilo se otevřít soubor pomocí služby FTP. Zkontrolujte, zda má schránka FTP oprávnění ke čtení.
3680 Selhání při získávání souboru ze serveru pomocí FTP. Zkontrolujte, zda má schránka FTP oprávnění ke čtení.
3681 Selhání při ukládání souboru na server pomocí FTP. Ujistěte se, že schránka FTP má oprávnění k zápisu.
3682 Selhání odstranění souboru na serveru pomocí FTP. Zkontrolujte, zda má schránka FTP oprávnění ke čtení a zápisu.
3683 Internetový synchronizátor byl na serveru neočekávaně ukončen. Podívejte se na historii výměny replik partnerů na internetovém serveru a zjistěte problém.
3684 Neexistuje žádná vhodná replika, se kterou byste se mohli vyměnit.
3685 Neplatná adresa HTTP.
3686 Neplatná cesta nebo název repliky.
3687 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: Možnost.
3688 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: Pro.
3689 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: Oprávnění.
3690 Neplatná syntaxe SQL - očekává se právo / oprávnění tabulky.
3691 Neplatná syntaxe SQL - očekává se název objektu.
3692 Neplatné tokeny související se syntaxí SQL se neshodovaly. Jet očekával GRANT… TO, REVOKE… FROM, ADD… TO nebo DROP… FROM.
3693 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný název uživatele nebo skupiny.
3694 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: Udělit.
3695 Neplatná syntaxe SQL - chyba syntaxe GRANT / REVOKE.
3696 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: Skupina uživatelů (nebo).
3697 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: Heslo.
3698 Neplatná syntaxe SQL - očekávané heslo.
3699 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: Uživatel.
3700 Neplatná přesnost pro desetinný datový typ.
3701 Neplatné měřítko pro desetinný datový typ.
3702 Šířka textového sloupce Unicode musí být sudý počet bajtů.
3703 Operace není podporována na replicabdatabáze, které nebyly převedeny na aktuální verzi.
3704 Pokusili jste se otevřít databázi, která je již otevřena uživatelem '| 2' na počítači '| 1'. Zkuste to znovu, až bude databáze k dispozici.
3705 Nelze vytvořit replikaci | 2 tabulkycable - příliš mnoho sloupců.
3706 Nelze vytvořit replikaci | 2 tabulkycable - příliš mnoho indexů.
3707 Kaskádové možnosti nového odkazu jsou v rozporu s existujícím odkazem '|'.
3708 Chyba syntaxe v příkazu Transaction. Očekávaná TRANSAKCE, PRÁCE nebo nic.
3709 Vyhledávací klíč nebyl nalezen v žádném záznamu.
3710 Složka MAPI nebo adresář nebyl nalezen.
3711 Obnovená replikacable data. Tento řádek byl obnoven z poškozené replikycable databáze. Ověřte správnost obsahu záznamu a poté záznam znovu vložte, nebo tento konfliktní záznam odstraňte.
3712 Jiný. Tento záznam byl odmítnut kvůli nedefinovanému problému s konfliktem replikace.
3713 Aktualizace / konflikt aktualizace. Tento záznam také aktualizovala jiná replikaost konflikt. Buď znovu odešlete aktualizaci nebo smažte tento záznam o konfliktu.
3714 Zamčený stůl. Tento záznam nelze použít během synchronizace, protože tabulka byla uzamčena jiným uživatelem. Znovu odešlete tento záznam o konfliktu.
3715 Jedinečné narušení klíče. Tento záznam má stejnou hodnotu klíče jako jiný záznam, zatímco jsou povoleny pouze jedinečné hodnoty. Změňte hodnotu klíče v tomto záznamu o konfliktu nebo ve vítězném záznamu a poté tento záznam znovu odešlete nebo tento záznam o konfliktu odstraňte.
3716 Porušení TLV. Tento záznam obsahuje hodnotu pole, která nesplňuje omezení ověření na úrovni tabulky. Aktualizujte hodnotu pole, která porušuje ověřovací pravidlo, a poté znovu odešlete tento záznam o konfliktu, nebo tento záznam o konfliktu odstraňte.
3717 Konflikt mazání / RI. Záznam primárního klíče byl odstraněn jinou replikou, proto byl tento odkazující záznam odmítnut. Vytvořte nový záznam primárního klíče, který splňuje omezení referenční integrity, a poté znovu odešlete aktualizaci nebo tento záznam konfliktu odstraňte.
3718 Konflikt aktualizace / RI. Záznam primárního klíče byl aktualizován jinou replikou, proto byl tento odkazující záznam odmítnut. Vytvořte nový záznam primárního klíče, který splňuje omezení referenční integrity, upravte hodnotu cizího klíče v tomto záznamu konfliktu tak, aby odpovídala platné hodnotě primárního klíče a poté znovu odešlete aktualizaci nebo tento záznam o konfliktu smažte.
3719 Porušení cizího klíče vyplývající z neplatného záznamu primárního klíče, který byl zapojen do konfliktu replikace. Vytvořte nový záznam primárního klíče, který splňuje omezení referenční integrity, upravte hodnotu cizího klíče v tomto záznamu konfliktu tak, aby odpovídala hodnotě platného primárního klíče, a poté znovu odešlete tento záznam o konfliktu nebo tento záznam o konfliktu smažte.
3720 Nelze změnit pole '|'. Je součástí jednoho nebo více vztahů.
3721 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný název omezení.
3722 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: VÝCHOZÍ.
3723 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: KOMPRESE následovat WITH.
3724 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: UPDATE nebo DELETE.
3725 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: CASCADE, SET NULL nebo NO ACTION.
3726 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: NULL.
3727 Neplatná syntaxe SQL - povoleno pouze jedno pravidlo aktualizace a / nebo jedno pravidlo mazání.
3728 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: AS.
3729 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: SELECT.
3730 VIEW nemůže obsahovat parametr.
3731 Počet zadaných aliasů musí být stejný jako počet výstupních sloupců.
3732 Očekávaný název dotazu po PROVÉST.
3733 Neznámý uživatel umístil databázi do stavu, který jí neumožňuje otevřít nebo zamknout.
3734 Databáze byla umístěna do stavu uživatelem '| 2' v počítači '| 1', který brání jejímu otevření nebo uzamčení.
3735 V obráceném indexu je příliš mnoho sloupců.
3736 Konflikt aktualizace / odstranění. Tento aktualizovaný záznam byl odstraněn v jiné replice. Znovu vložte tento záznam o konfliktu nebo ho odstraňte.
3737 Nelze vytvořit tento typ repliky z dané zdrojové repliky.
3738 Místní nebo anonymní repliky se musí synchronizovat pouze se svou určenou replikou rozbočovače.
3739 Replika serveru proxy byla odstraněna.
3740 Do konfliktní tabulky '|' nelze přidat nový sloupec. Odstraňte zastaralé sloupce a zkomprimujte databázi.
3741 Neplatný synchronizátor partnera. Místní nebo anonymní replika se musí synchronizovat s určenou replikou rozbočovače.
3742 Funkce internetu vypršela.
3743 Replika nebyla během období uchování sady replik synchronizována.
3744 Počítadlo sloupců v replicabtabulky nelze upravit.
3745 Celková délka názvu internetového serveru, názvu sdílené položky HTTP a názvu aliasu FTP by neměla být delší než 252 znaků.
3746 Chyba syntaxe v klauzuli parametrů. Zkontrolujte, zda parametr existuje a zda jste správně zadali jeho hodnotu.
3747 Parametr nemá žádnou výchozí hodnotu.
3748 Parametr | nemá žádnou výchozí hodnotu.
3749 Objekt není uložená procedura.
3750 Objekt | není uložená procedura.
3751 Požadované uzamčení řádku, ale DB je v režimu uzamčení stránky.
3752 Požadované uzamčení stránky, ale DB je v režimu uzamčení řádků.
3753 Nelze vytvořit repliku repliky Jet SQL.
3754 Nelze odstranit z možnosti Zamezit odstranění repliky.
3755 ZKONTROLUJTE omezení '|' neexistuje.
3756 ZKONTROLUJTE omezení '|' již existuje.
3757 Jet třídění DLL nelze správně načíst.
3758 Škálování desítkové hodnoty mělo za následek zkrácení dat.
3759 Škálování desítkové hodnoty mělo za následek zkrácení dat.
3760 Škálování desítkové hodnoty mělo za následek přetečení dat.
3761 Přesnost desetinného pole je příliš malá na to, aby přijala číselné číslo, které jste se pokusili přidat.
3762 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: AKCE.
3763 Souběžné změny schématu způsobily selhání operace vytvoření repliky. Zkuste to znovu.
3764 Nepodařilo se znovu vytvořit jeden nebo více indexů.
3765 Chyba syntaxe v klauzuli CHECK omezení.
3766 Ve VIEWS jsou povoleny pouze jednoduché dotazy SELECT.
3767 Tabulka '|' nelze replikovatcable protože to nebylo možné otevřít výhradně.
3768 FastFind nemůže vyhledávat na nesloupcových odkazech.
3769 Konfliktní tabulky nelze přejmenovat.
3770 Definice čítače není v platném rozsahu.
3771 Z místních nebo anonymních replik nelze vytvořit předlohu návrhu.
3772 Bez povolení správce musí být priorita repliky v rozsahu 0 - |.
3773 Nelze odstranit jeden nebo více objektů: |.
3774 Hodnota špendlíku není platná.
3775 Nelze načíst Jet SQL Server Vyrovnávač - MSRPJT40.dll.
3776 Nelze vyměnit mezi dvěma Jet SQL Server Repliky.
3777 Neoprávněná operace prováděná na letadle SQL Server Replika.
3778 Databáze Jet je pro tuto sadu replik SQL / Jet nesprávná nebo chybí.
3779 U objektů, které jsou již replikovány, nelze vlastnost sledování na úrovni sloupců změnitcabje.
3780 Neplatná syntaxe SQL - očekává se název pohledu.
3781 Neplatná syntaxe SQL - očekává se název procedury.
3782 Neplatná syntaxe SQL - aktuálně je povoleno pouze jedno omezení CHECK na úrovni sloupce.
3783 Neplatná syntaxe SQL - nelze použít více sloupců v omezení CHECK na úrovni sloupců.
3784 Databáze je již replikovánacabje.
3785 Neplatná syntaxe SQL - očekávaný token: Databáze.
3786 Neplatná syntaxe SQL - očekává se oprávnění databáze, například CREATEDB nebo CONNECT.
3787 Tato operace není v poddotazech povolena.
3788 Nelze vytvořit index v této složce / adresáři MAPI.
3789 Neplatné omezení na úrovni sloupce.
3790 Tento objekt vyžaduje novější verzi databázového stroje Microsoft Jet.
3791 Tento index vyžaduje databázový stroj Microsoft Jet |.
3792 Index '| 2' vyžaduje databázový stroj Microsoft Jet | 1.
3793 Sloupec '| 2' vyžaduje databázový stroj Microsoft Jet | 1.
3794 Tato tabulka vyžaduje databázový stroj Microsoft Jet |.
3795 Tabulka '| 2' vyžaduje databázový stroj Microsoft Jet | 1.
3796 Načtená verze MSRECR40.DLL byla příliš stará. Spusťte znovu instalaci a získejte správnou verzi tohoto souboru.
3797 Výměna SQL / Jet se nezdařila, podrobnosti najdete v historii agenta SQLServer.
3798 Omezení CHECK nejsou na repli povolenacable databáze.
3799 Nelze najít pole '|'.
3800 '|' není index v této tabulce.
3801 Objekt (|) nelze použít v klauzuli omezení CHECK.
3802 Chyba při hodnocení | ZKONTROLUJTE omezení. |
3803 DDL nelze v této tabulce dokončit, protože na něj odkazuje omezení | na stole |.
3804 V tomto počítači nejsou nainstalováni žádní klienti MAPI. Nainstalujte si do tohoto počítače klienta MAPI (jako je Outlook).
3805 KONTROLA omezení na stole | omezení nebudou převedena do této tabulky. KONTROLNÍ omezení lze vytvořit pouze pomocí příkazů SQL DDL.
3806 Nelze nastavit více atributů NULL, NOT NULL.
3807 Dotaz | obsahuje nejednoznačný název sloupce, který je v rozporu s názvem korelace (alias) |. Buď plně kvalifikujte název sloupce, nebo změňte název korelace (alias).
6000 Během operace ukládání došlo k chybám. @@@ 1 @@ 1
6001 Formulář nebo sestava nemůže být vnořeným datovým listem tabulky nebo dotazu. @ Do jiné tabulky nebo dotazu lze vložit pouze tabulku nebo dotaz. @@ 1 @@ 1
6002 Microsoft Office Access nemůže tento vnořený datový list rozbalit, protože všechny záznamy jsou uzamčeny. @ Vlastnost RecordLocks formuláře nebo sestavy nebo možnost Výchozí zamykání záznamů na kartě Upřesnit v dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje) je nastavena na Všechny záznamy. @ Podle potřeby resetujte hodnotu na Bez zámků nebo Upravený záznam. @ 1 @@ 1
6003 Nastavení vlastnosti Precision musí být od 1 do 28. @@@ 1 @@ 1
6004 Nastavení pro vlastnost Měřítko musí být od 0 do 28. @@@ 1 @@ 1
6005 Název tabulky nebo dotazu '|' jste zadali buď v listu vlastností, nebo v makru, jsou chybně napsáni nebo odkazují na neexistující tabulku nebo dotaz. @ Pokud je neplatný název v makru, zobrazí se v dialogovém okně Akce se nezdařilo název makra a argumenty makra klikněte na OK. Otevřete okno Makro a zadejte správný název. @@ 1 @@ 1
6006 Filtrování podle výběru dílčí hodnoty je podporováno pouze pro pole obsahující znaková data. @@@ 1 @@ 1
6007 Nelze otevřít formulář vázaný na uloženou proceduru ve filtru serveru pomocí režimu formuláře. @@@ 1 @@ 1
6008 V aplikaci Microsoft Office Access došlo k chybě při ukončování připojení. @ Než to zkusíte znovu, zavřete všechna okna aplikace. @@ 1 @@ 1
6009 Neplatný připojovací řetězec. @ Možná budete muset zadat platný připojovací řetězec a zkusit to znovu. @@ 1 @@ 1
6010 Neplatné použití metody Move. @ Metoda Move není použitelnácable k podformulářům nebo subreportům. @@ 1 @@ 1
6011 Chcete uložit změny dat ve formuláři '|? @@@ 13 @@ 4
6012 Microsoft Office Access nyní nemůže tuto vlastnost nastavit na Ne. @ Nelze současně nastavit vlastnosti Povolit zobrazení formulářů, Povolit zobrazení datových listů, Povolit zobrazení kontingenční tabulky a Povolit zobrazení PivotChart na Ne. @ Nastavit jednu z dalších vlastností na Ano před změnou tohoto na Ne. @ 1 @@ 1
6013 Položku nelze odebrat. '|' nenalezen v seznamu. @@@ 1 @@ 1
6014 Pro použití této metody musí být vlastnost RowSourceType nastavena na 'Seznam hodnot'. @@@ 1 @@ 1
6015 Tuto položku nelze přidat. Index je příliš velký. @@@ 1 @@ 1
6016 Microsoft Office Access právě teď nemůže přepnout na zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu. @ Před pokusem o zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu musíte nastavit vlastnost Zdroj záznamu ve formuláři. @@ 1 @@ 1
6017 Microsoft Office Access nepodporuje požadovanou vlastnost pro tento typ databázového objektu. @ Vlastnosti DateCreated a DateModified nejsou podporovány pro tabulky, dotazy, uložené procedury, databázové diagramy a funkce v databázi klientského serveru. @@ 1 @@ 1
6018 Šablona formuláře nebo sestavy je otevřena v návrhovém zobrazení. Před vytvořením nového formuláře nebo sestavy zavřete odpovídající šablonu. @@@ 1 @@ 1
6019 Než uložíte nové nebo špinavé objekty do tohoto externího formátu, musíte je uložit. @@@ 1 @@ 1
6020 Tento formát nepodporuje objekty s názvem '|'. Přejmenujte objekt a zkuste to znovu. @@@ 1 @@ 1
6021 Nelze vytvořit formulář s automatickým formulářem nebo sestavu s automatickým reportem pomocí skalární funkce; můžete použít tabulku, pohled, uloženou proceduru, vloženou funkci nebo tabulkovou funkci. @@@ 1 @@ 1
6022 Tuto možnost nelze změnit v souboru aplikace Access Project. @@@ 1 @@ 1
6023 Nastavení Maximální počet záznamů nemůže být záporné číslo. @@@ 1 @@ 1
6024 Nastavení Maximální počet záznamů nemůže obsahovat text - zadejte číslo. @@@ 1 @@ 1
6025 Akce Requery nelze použít na ovládací prvek vázaný na sadu záznamů. @@@ 1 @@ 1
6026 Pro použití této metody musí být vlastnost RowSourceType nastavena na „Tabulka / Dotaz“. @@@ 1 @@ 1
6027 V tuto chvíli nelze záznam uložit ani vrátit zpět. Vlastnost formuláře BatchUpdates je nastavena na Ano, ale formulář není vázán na zdroj záznamu. Buď nastavte vlastnost BatchUpdates ve formuláři na Ne, nebo vytvořte vazbu na zdroj záznamu nastavením hodnoty ve vlastnosti RecordSource. @@@ 1 @@ 1
6028 Objekt OLE nedokázal sám přetrvávat. Tuto operaci nebudete moci vrátit zpět. @@@ 1 @@ 1
7700 Microsoft Office Access nemůže operaci dokončit. @ Zkuste operaci znovu. Pokud chyba přetrvává, restart Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 1
7701 Microsoft Office Access se nemůže synchronizovat s programem Synchronizer'|1.'@Možným důvodem selhání synchronizace s '| 1' je to, že Synchronizer i Microsoft Office Access se pokoušely zapisovat do aktuální databáze současně.
Zkuste znovu synchronizovat s '| 1'. @ Chcete pokračovat v synchronizaci se zbývajícími synchronizátory? @ 19 @@ 2
7702 Uživatelem dodanou funkci s názvem „|“, program, který vám pomůže při řešení konfliktů, nelze najít. @ Kontaktujte autora této přizpůsobené databázové aplikace. @@ 1 @@ 3
7703 Neexistují žádné konflikty synchronizace k vyřešení. @@@ 1 @@ 1
7704 Nelze upravit design '|' v replice. @ Změny designu u replikovaných objektů lze provádět pouze na předloze designu.
Chcete jej otevřít jen pro čtení? @@ 19 @@ 2
7705 Tento člen sady replik má konflikty ze synchronizace změn s ostatními členy. @ Chcete tyto konflikty vyřešit hned? @@ 19 @@ 2
7706 Tento člen sady replik má chyby ze synchronizace změn s jiným členem. @ Chcete nyní zobrazit chyby? @@ 19 @@ 2
7707 Tento člen sady replik má chyby i konflikty ze synchronizace změn s jiným členem. @ Chcete vidět chyby a vyřešit konflikty hned? @@ 19 @@ 2
7708 '| 1' byl poslední určený Design Master pro sadu replik. Byl '| 2' přesunut, přejmenován, odstraněn nebo poškozen? @ Pro každou sadu replik byste nikdy neměli mít více než jeden vzorový vzor. Mít více než jednu předlohu designu v sadě replik zabrání členům sady ve správné synchronizaci. @ Pomocí Průzkumníka Windows zjistěte, zda byl soubor přesunut nebo odstraněn. Otevřete soubor a zjistěte, zda nebyl poškozen. @ 13 @@ 2
7709 Chcete-li z této repliky vytvořit předlohu sady replik, přejděte v nabídce Nástroje na replikaci, klikněte na Synchronizovat nyní, zadejte cestu k '|' (aktuální hlavní designér) a zaškrtněte políčko Vytvořit… hlavní designér. @@@ 1 @@ 1
7710 Chcete-li z této repliky vytvořit vzorovou sadu replik, nejprve synchronizujte tuto repliku se všemi ostatními replikami v sadě. @ Tím zajistíte, že tato replika bude zahrnovat všechny změny návrhu provedené na předchozím vzorovém vzorci.
Pokud jste již tuto repliku synchronizovali, chcete z ní udělat Design Master? @@ 19 @@ 2
7711 Tento člen sady replik je nyní Design Master. Microsoft Office Access nyní zavře a znovu otevře databázi, aby se změny projevily. @@@ 1 @@ 1
7712 Tento člen sady replik překročil maximální počet dní povolený mezi synchronizacemi a nelze jej synchronizovat s žádným jiným členem sady replik. @ Smažte tohoto člena sady replik a vytvořte novou repliku. @@ 1 @@ 1
7713 Platnost tohoto člena sady replik vyprší za | dní, protože nebyl synchronizován s jiným členem sady replik. @ Pokud členovi vyprší platnost, již jej nebude možné synchronizovat s žádným dalším členem sady replik. @ Synchronizovat s jiným členem co nejdříve. Chcete-li synchronizovat, přejděte v nabídce Nástroje na replikaci a klepněte na Synchronizovat nyní. @ 1 @@ 1
7714 Microsoft Office Access nemůže v tuto chvíli zavřít databázi. @ Ujistěte se, že v aktuální databázi není spuštěn žádný kód jazyka. Možná budete muset znovu spustit instalační program, abyste správně nainstalovali repliku Aktovky. @@ 1 @@ 1
7715 Microsoft Office Access nemůže tuto operaci dokončit, protože nemůže najít nebo inicializovat knihovnu dynamických odkazůrary Msrclr40. @ Znovu spusťte aplikaci Microsoft Office Access nebo Microsoft Office Setup a znovu nainstalujte repliku Microsoft Briefcase Replication. Během instalace klikněte na Přidat nebo odebrat a vyberte repliku Microsoft Briefcase.
Chcete-li zachovat zabezpečení nebo vlastní nastavení, zálohujte informační soubor pracovní skupiny Microsoft Office Access.
Informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“. @@ 1 @@ 3
7716 Databáze musí být před synchronizací uzavřena. @ Chcete, aby aplikace Microsoft Office Access zavřela databázi a synchronizovala ji pomocí '|'? @@ 19 @@ 2
7717 Všechny otevřené objekty musí být před synchronizací uzavřeny. @ Chcete, aby aplikace Microsoft Office Access objekty zavřela? @@ 19 @@ 2
7718 Microsoft Office Access nemůže synchronizovat tohoto člena sady replik, protože je otevřen jeden nebo více objektů. @ Protože synchronizace může zahrnovat aktualizaci dat nebo návrhu databáze, musí být před synchronizací uzavřeny všechny objekty. @ Zavřete všechny objekty a zkuste to znovu. @ 1 @@ 1
7719 Změny designu nelze uložit do '|' v replice. @ Změny návrhu u replikovaných objektů lze provádět pouze u hlavního návrháře. @@ 1 @@ 1
7720 V replice nemůžete uložit změny návrhu do '| 1. @ Změny návrhu v replikovaných objektech lze provést pouze na předloze návrhu.
Chcete jej uložit jako nový místní objekt? @@ 19 @@ 2
7721 Nelze smazat ani přejmenovat '|' v replice. @ Tyto operace nelze provést v replice; lze je provádět pouze na Design Master. @@ 1 @@ 1
7722 Všechny otevřené objekty musí být před vytvořením repliky uzavřeny. @ Chcete, aby aplikace Microsoft Office Access objekty zavřela? @@ 19 @@ 2
7723 Microsoft Office Access nemohl zavřít jeden nebo více objektů. @ Zavřete všechny objekty ručně a zkuste to znovu. @@ 1 @@ 1
7724 Microsoft Office Access převedl '| 1' na předlohu designu pro sadu replik. @ Změny struktury databáze může přijímat pouze předloha návrhů; změny dat však lze provést na předloze designu nebo v jakékoli replice. @@ 1 @@ 1
7725 Microsoft Office Access převedl '| 1' na vzorový vzor pro sadu replik a vytvořil repliku na '| 2'. @ Změny struktury databáze může přijímat pouze vzorový vzor; změny dat však lze provést na předloze designu nebo v jakékoli replice. @@ 1 @@ 1
7726 Microsoft Office Access vytvořil repliku na '| 2'. @@@ 1 @@ 1
7727 Microsoft Office Access nemůže vytvořit repliku, protože tato databáze je již otevřena v exkluzivním režimu. @ Chcete aplikaci Microsoft Office Access zavřít databázi? @@ 19 @@ 2
7728 Microsoft Office Access nemůže přepsat '|': repliku nelze v tomto umístění vytvořit. @ Soubor, který se pokoušíte přepsat, může být otevřený. @ Zavřete všechny ostatní aplikace, které tento soubor možná používají. @ 1 @@ 1
7729 Microsoft Office Access nemůže vytvořit novou repliku v '|' protože zdroj má stejnou cestu a název souboru. @ Vyberte jinou cestu nebo název souboru pro novou repliku. @@ 1 @@ 1
7730 Synchronizace byla úspěšně dokončena. @@@ 1 @@ 1
7731 Microsoft Office Access nemůže synchronizovat tohoto člena sady replik, protože je otevřen v exkluzivním režimu. @ Chcete-li otevřít databázi ve sdíleném režimu, zavřete databázi, v nabídce Soubor klikněte na Otevřít databázi a zrušte zaškrtnutí políčka Exkluzivní. Poté vyberte databázi. @@ 1 @@ 1
7732 '|' je uložen jako místní tabulka. Změny provedené v něm nebudou odeslány do replik v sadě. @ Chcete-li tuto tabulku zpřístupnit dalším členům sady replik, zavřete tabulku, vyberte ji v okně Databáze, v nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Vlastnosti a poté zaškrtněte políčko Replikováno. @@ 1 @@ 1
7733 Byl přijat požadavek na synchronizaci a Synchronizer dokončí proces, jakmile budou prostředky k dispozici. @ Ujistěte se, že je spuštěn Synchronizer pro tohoto člena sady replik. Může trvat několik minut, než dojde k synchronizaci. @@ 1 @@ 1
7734 Microsoft Office Access uložil návrh tabulky '|,' ale nebude replikováncable dokud se okno Tabulka nezavře. @@@ 1 @@ 1
7735 Změny tohoto objektu lze provést pouze na předloze návrhu. @ Veškeré provedené změny budou při zavření formuláře zahozeny. @ Chcete-li uložit změny, klikněte v nabídce Soubor na příkaz Uložit jako a uložte objekt pod jiným názvem. @ 1 @@ 1
7736 Microsoft Office Access smazal „|“ a odstranil ji ze sady replik. @ Tato změna se neprojeví, dokud se databáze neuzavře a znovu neotevře. @ Chcete, aby aplikace Microsoft Office Access nyní zavřela a znovu otevřela databázi? @ 19 @@ 2
7737 Microsoft Office Access převedl '| 1' na předlohu designu pro sadu replik a vytvořil repliku na '| 2'. @ Nová replika se nezobrazí v seznamu potenciálních synchronizačních partnerů, dokud nebude tato databáze uzavřena a znovu otevřena. @Chcete, aby Microsoft Office Access nyní zavřel a znovu otevřel databázi? @ 19 @@ 2
7738 Microsoft Office Access úspěšně vytvořil repliku v '| 2'. @ Nová replika se však neobjeví v seznamu potenciálních synchronizačních partnerů, dokud nebude tato databáze uzavřena a znovu otevřena. @ Chcete, aby aplikace Microsoft Office Access zavřela a znovu otevřela databáze nyní? @ 19 @@ 2
7739 Microsoft Office Access smazal „|“ a odstranil ji ze sady replik. @ Tato změna se neprojeví, dokud není databáze uzavřena a znovu otevřena. @ Po dokončení synchronizace replik databázi zavřete a znovu otevřete. @ 1 @@ 1
7740 Microsoft Office Access se nemůže synchronizovat s databází z předchozí verze. @ Před synchronizací převeďte databázi, se kterou se pokoušíte synchronizovat. @@ 1 @@ 1
7741 Microsoft Office Access nemůže vytvořit novou repliku v '|' protože hodnota zadaná pro prioritu je mimo rozsah. @ Priorita pro nové repliky by měla být v rozsahu 0-100. @@ 1 @@ 1
7742 Microsoft Office Access nemůže vytvořit repliku databáze chráněné heslemcable
7743 Operace zálohování, obnovení a přetažení databáze jsou k dispozici pouze pro Microsoft SQL Server verze 7.0 nebo novější spuštěná v místním počítači.
7744 Microsoft Office Access nemůže vytvořit novou repliku v '|' protože hodnota zadaná pro prioritu je mimo rozsah. @ Priorita pro anonymní repliky by měla být 0. @@ 1 @@ 1
7745 V replice nemůžete kopírovat místní objekty. Změny návrhu u replikovaných objektů lze provést pouze na předloze návrhu.
7746 Načtení nebo inicializace komponent pro správu databáze se nezdařila. Ověřte, zda jsou komponenty nainstalovány a registrovány místně.
7747 Repliky databáze nelze převést na předchozí verze aplikace Microsoft Office Access.
7748 Tato fáze procesu převodu je dokončena. Chcete-li dokončit proces převodu, synchronizujte tuto repliku s (převedeným) vzorem.
7749 Před otevřením otevřete hlavní designér a proveďte synchronizaci s touto replikou.
7750 V zobrazení datového listu nemůžete nastavit vlastnost ovládacího prvku, pokud je ovládací prvek součástí skupiny možností. @@@ 1 @@ 1
7751 V návrhovém zobrazení nemůžete načíst hodnotu vlastnosti ObjectPalette pro objekt OLE obsažený v rámečku vázaného objektu. @ Microsoft Office Access nezobrazí objekt OLE v rámečku objektu v návrhovém zobrazení. @ Odebrat odkaz na vlastnost ObjectPalette nebo přepněte do formulářového zobrazení před spuštěním makra nebo kódu jazyka, který odkazuje na vlastnost ObjectPalette. @ 1 @@ 1
7752 Microsoft Office Access nemůže použít filtr, protože jsou všechny záznamy uzamčeny. @ Vlastnost RecordLocks formuláře nebo sestavy nebo možnost Výchozí zamykání záznamů na kartě Upřesnit v dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje) je nastavena na Všechny záznamy. @ Podle potřeby nastavte hodnotu na Bez zámků nebo Upravený záznam. @ 1 @ 600472 @ 1
7753 | @@@ 1 @ 7236 @ 1
7754 V datovém listu nemůžete přesouvat sloupce mezi dvěma ukotvenými sloupci. @ Chcete-li zrušit ukotvení všech sloupců, klikněte v nabídce Formát na Unfreeze All Columns. @@ 1 @ 209174 @ 1
7755 Microsoft Office Access nemůže start Průvodce grafem. @ Průvodce nemusí být nainstalován nebo byl tento průvodce deaktivován. @ Chcete-li nainstalovat Průvodce grafem, spusťte znovu program Microsoft Office Access nebo Microsoft Office Setup, klepněte na Přidat nebo odebrat a potom zaškrtněte políčko Průvodci . Chcete-li tohoto průvodce znovu povolit, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz O aplikaci Microsoft Office Access a poté klepnutím na tlačítko Zakázané položky zobrazte seznam doplňků, které můžete povolit. @ 1 @@ 3
7756 Formulář nemůže zobrazit tlačítko Co je toto, pokud je zobrazeno tlačítko Minimalizovat nebo Maximalizovat. @ Nastavte vlastnost WhatsThisButton na Ne nebo nastavte vlastnost MinMaxButton na Žádná. @@ 1 @@ 1
7757 Pokud se zobrazí tlačítko Co je toto, formulář nemůže zobrazit tlačítko Minimalizovat nebo Maximalizovat. @@@ 1 @@ 1
7758 Tento ovládací prvek ActiveX není povolen ve formulářovém zobrazení. @ Nemůžete nastavit vlastnosti Enabled nebo TabStop na True. @@ 1 @@ 1
7759 Tento ovládací prvek ActiveX není viditelný ve formulářovém zobrazení. @ Nemůžete nastavit vlastnosti Visible nebo TabStop na True. @@ 1 @@ 1
7760 Tato vlastnost je uzamčena a nelze ji změnit. @@@ 1 @@ 1
7761 Při změně ovládacího prvku došlo k chybě. @@@ 1 @@ 1
7762 Řetězcový vzor je neplatný. @@@ 2 @ 210109 @ 1
7763 Tato funkce není nainstalována nebo byla deaktivována. @ Chcete-li tuto funkci nainstalovat, spusťte znovu program Microsoft Office Access nebo Microsoft Office Setup, nebo pokud používáte doplněk jiného výrobce, doplněk znovu nainstalujte. Chcete-li tohoto průvodce znovu povolit, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz O aplikaci Microsoft Office Access a poté klepnutím na tlačítko Zakázané položky zobrazte seznam doplňků, které můžete povolit. @@ 1 @@ 3
7764 Tato funkce není nainstalována nebo byla deaktivována. @ Chcete-li tuto funkci nainstalovat, spusťte znovu aplikaci Microsoft Office Access nebo Microsoft Office Setup, klikněte na Přidat nebo odebrat a potom zaškrtněte políčko Průvodci. Chcete-li tohoto průvodce znovu povolit, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz O aplikaci Microsoft Office Access a poté klepnutím na tlačítko Zakázané položky zobrazte seznam doplňků, které můžete povolit. @@ 1 @@ 3
7765 Tato funkce není nainstalována nebo byla deaktivována. @ Chcete-li tuto funkci nainstalovat, spusťte znovu aplikaci Microsoft Office Access nebo Microsoft Office Setup, klikněte na Přidat nebo odebrat a potom zaškrtněte políčko Další průvodci. Chcete-li tohoto průvodce znovu povolit, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz O aplikaci Microsoft Office Access a poté klepnutím na tlačítko Zakázané položky zobrazte seznam doplňků, které můžete povolit. @@ 1 @@ 3
7766 Tento ovládací prvek nelze změnit na požadovaný typ. @@@ 1 @@ 1
7767 Při vytváření sekce aplikací Microsoft Office Access došlo k chybě. @@@ 1 @@ 1
7768 Chcete-li změnit data prostřednictvím tohoto formuláře, musí být fokus ve vázaném poli, které lze upravit. @@@ 1 @@ 1
7769 Operace filtru byla zrušena. Filtr by byl příliš dlouhý. @@@ 1 @@ 1
7770 Microsoft Office Access nepoužil filtr. @ Microsoft Office Access nemusí být schopen použít filtr, pokud jste do některého z polí zadali neplatný datový typ.
Chcete přesto zavřít filtr? @Kliknete-li na Ano, Microsoft Office Access vytvoří filtr, ale nepoužije ho na sadu záznamů. Poté zavře okno Filtrovat podle formuláře. @ 19 @@ 2
7771 Vlastnost ColumnOrder nemůžete nastavit, když jste ve formulářovém zobrazení nebo v náhledu tisku. @@@ 1 @@ 1
7773 Microsoft Office Access nyní nemůže nastavit vlastnost LimitToList na Ne. @ První viditelný sloupec, který je určen vlastností ColumnWidths, se nerovná vázanému sloupci. @ Nejprve upravte vlastnost ColumnWidths a poté nastavte LimitToList vlastnost. @ 1 @ 600929 @ 1
7774 Když je objekt OLE aktivní na místě, nemůžete nastavit vlastnost MenuBar. @@@ 1 @@ 1
7775 Ve formuláři je příliš mnoho ovládacích prvků, aby bylo možné filtrovat podle formuláře. @@@ 1 @@ 1
7777 Vlastnost ListIndex jste použili nesprávně. @@@ 2 @ 606997 @ 1
7778 Když se nacházíte v okně Filtrovat podle formuláře, nemůžete objekt uložit. @ Přepněte do formulářového zobrazení a poté objekt uložte. @@ 1 @@ 1
7779 Vlastnost MenuBar formuláře nelze nastavit z jeho makra panelu nabídek. @ Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko pro výběr formuláře (umístěné nalevo od vodorovného pravítka) ve formuláři v návrhovém zobrazení. Klepněte na Vlastnosti, klepněte na kartu Jiné a poté nastavit vlastnost MenuBar. @@ 1 @@ 1
7780 Snažíte se vložit do sekce, která nemůže dostatečně zvětšit ovládací prvek, který se pokoušíte přidat. @ Maximální celková výška pro všechny sekce v sestavě, včetně hlaviček sekcí, je 200 palců (508 cm). @ Odeberte nebo zmenšete alespoň jednu část. Pak zkuste přidat ovládací prvek znovu. @ 1 @@ 1
7782 Když je v návrhovém zobrazení, nemůžete vytvořit novou instanci tohoto formuláře nebo sestavy. @@@ 1 @@ 1
7784 Tento formulář nebo sestava se již navrhuje jako podformulář nebo podsestava. Chcete-li tento formulář otevřít v návrhovém zobrazení, vyberte podformulář nebo podsestavu a v nabídce Zobrazit klikněte na podformulář v novém okně.
7785 Microsoft Office Access filtr nevytvořil. @ V aktuálním poli došlo k chybě.
Chcete přesto zavřít filtr? @ Pokud kliknete na Ano, Microsoft Office Access zruší změny filtru a poté zavře okno Filtrovat podle formuláře. @ 19 @@ 2
7788 Chyba kompilace. @@@ 1 @@ 1
7789 Neshoda typu. @@@ 1 @@ 1
7790 Microsoft Office Access nemůže vytvořit | 1. @ Buď došlo k chybě při získávání informací z vybrané tabulky nebo dotazu, nebo nebylo možné vytvořit nový | 2. @@ 1 @@ 1
7791 Při vytváření vašeho | 1. @ Některá pole mohla být přeskočena, protože došlo k chybě při získávání informací o nich nebo proto, že se nevejdou do | 2. @@ 1 @@ 1
7792 Nelze otevřít podformulář, pokud je otevřený také v návrhovém zobrazení. @@@ 1 @@ 1
7793 Musíte uložit formulář '|' před vložením. @@@ 1 @@ 1
7794 Microsoft Office Access nemohl najít panel nástrojů '|'. @@@ 1 @@ 1
7795 Vlastní panel nástrojů '|' je nesprávný typ (nabídka, místní nabídka nebo panel nástrojů) pro vlastnost, ve které se používá. @@@ 1 @@ 1
7796 Proces se nezdařil, protože není nainstalována žádná tiskárna. @ Protože aplikace Microsoft Office Access uloží nastavení tiskárny s každým formulářem nebo sestavou, je pro převod, povolení, kopírování a vložení, import nebo export formulářů nebo sestav potřeba tiskárna. Chcete-li nainstalovat tiskárnu, přejděte v systému Windows S na NastavenítarV nabídce t klikněte na Tiskárny a potom poklepejte na Přidat tiskárnu. Postupujte podle pokynů v průvodci. @@ 1 @@ 1
7797 Než budete moci uložit nové objekty do tohoto externího formátu, musíte je uložit do databáze. @@@ 1 @@ 1
7798 Do tohoto formátu můžete uložit pouze vybrané, křížové a sjednocovací dotazy. @@@ 1 @@ 1
7799 Tento formulář nebo sestava je založena na dotazu, který překračuje limit pro data v jednom záznamu. @ Vyloučte z dotazu zbytečná pole nebo změňte některé typy polí na Memo v původních tabulkách. @@ 1 @@ 1
7800 Z databáze ve starém formátu nemůžete vytvořit databázi Microsoft Office Access MDE. @ Zavřete databázi a převeďte ji na aktuální verzi aplikace Microsoft Office Access. Poté vytvořte databázi MDE. @@ 1 @@ 1
7801 Tato databáze je v nerozpoznaném formátu. @ Databáze mohla být vytvořena s novější verzí aplikace Microsoft Office Access, než kterou používáte. Upgradujte svou verzi Microsoft Office Access na aktuální a otevřete tuto databázi. @@ 1 @@ 1
7802 Tento příkaz není k dispozici v databázi MDE / ADE. @@@ 1 @@ 1
7803 Microsoft Office Access nelze přejmenovat | 1 na | 2. Operace převodu se nezdařila. @@@ 1 @@ 1
7805 Toto je již databáze MDE. @@@ 1 @@ 1
7806 Tato databáze nemá projekt jazyka Visual Basic, takže ji nelze převést do souboru MDE. @ Otevřete databázi v aplikaci Microsoft Office Access a vytvořte projekt jazyka Visual Basic. @@ 1 @@ 1
7807 Při spuštění makra nebo kódu jazyka Visual Basic nemůžete vytvořit otevřenou databázi do souboru MDE. @ Namísto použití makra nebo kódu přejděte v nabídce Nástroje na položku Database Utilities a potom klepněte na příkaz Vytvořit soubor MDE. @@ 1 @@ 1
7808 Microsoft Office Access nemůže nahradit existující soubor v důsledku převodu databáze Microsoft Office Access. Musíte vybrat nový název souboru. @@@ 1 @@ 1
7809 Nemůžete přejmenovat | objekt ve verzi klienta / serveru Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
7810 Při spuštění makra nebo kódu jazyka Visual Basic nemůžete zkomprimovat otevřenou databázi. @ Namísto použití makra nebo kódu přejděte v nabídce Nástroje na položku Database Utilities a poté klepněte na možnost Komprimovat / opravit databázi. @@ 1 @@ 1
7811 Microsoft Office Access vyžaduje společnost Microsoft SQL Server 6.5 nebo novější pro projekty Accessu. Musíte upgradovat vybranou databázi SQL na Microsoft SQL Server 6.5 nebo novější. @@@ 1 @@ 1
7812 Projekty Microsoft Office Access lze připojit pouze k Microsoftu SQL Server
7813 Obnovení databáze vyžaduje, aby nikdo aktuálně databázi nepoužíval. @ Chcete zavřít všechny objekty, vybrat záložní soubor a obnovit databázi ze zálohy? @@ 1 @@ 1
7814 Vyřazení databáze vyžaduje, aby ji nikdo v současné době nepoužíval. @ Chcete zavřít všechny otevřené objekty a zrušit databázi? @@ 1 @@ 1
7815 Microsoft Office Access nemohl vytvořit databázi ADE. @@@ 1 @@ 1
7816 Microsoft Office Access vyžaduje tento Microsoft SQL Server Instalace 6.5 bude upgradována na aktualizaci Service Pack 5, aby se bylo možné úspěšně připojit k tomuto serveru. @@@ 1 @@ 1
7817 Databázový soubor '|' je již otevřen. Do otevřeného souboru nelze kódovat. @@@ 1 @@ 1
7818 Microsoft Office Access nemohl vytvořit okno databáze. @ Upgradujte na novější verzi aplikace Microsoft Internet Explorer. @@ 1 @@ 1
7819 Vybrali jste soubor šablony databáze, který není v aktuální verzi Microsoft Office Access podporován. @ Chcete-li vytvořit databázi pomocí Průvodce databází, klepněte v dialogovém okně Nová na kartu Databáze a poté poklepejte na ikonu databáze. @@ 1 @@ 1
7820 Microsoft Office Access již nepodporuje stránky jako startup dokumenty.
7821 Proměnná prostředí TEMP není definována. Microsoft Office Access nemůže najít temporary adresář souborů. @@@ 1 @@ 1
7822 Microsoft Office Access nemůže inicializovat objekt přenosu. Ujistěte se, že máte Microsoft SQL Server nebo Microsoft SQL Server Desktop Engine nainstalovaný na místním počítači. @@@ 1 @@ 1
7823 Chybí název zdrojové nebo cílové databáze. Operace přenosu nemůže pokračovat. @@@ 1 @@ 1
7824 Chybí název zdrojového nebo cílového serveru. Operace přenosu nemůže pokračovat. @@@ 1 @@ 1
7825 Microsoft Office Access nemůže najít server '|'. @@@ 1 @@ 1
7826 Operace přenosu Microsoft Office Access nepodporuje typ databázového objektu. @@@ 1 @@ 1
7827 Aktuální databáze '| 1' má | 2 aktivní připojení. Microsoft Office Access musí před zkopírováním souboru databáze odpojit všechny aplikace. Co chcete udělat se všemi aktivními připojeními? & Odpojit? Zrušit @@@ 35 @@
7828 Objekt '|' není platný Microsoft SQL Server Microsoft Office Access nemůže tento objekt přenést. @@@ 1 @@ 1
7829 Skript SQL používaný k vytváření databázových objektů je poškozen. Microsoft Office Access nemůže vytvářet nové objekty. @@@ 1 @@ 1
7830 Skript SQL použitý k vytvoření databázového objektu '|' je poškozen. Microsoft Office Access nemůže vytvořit nový objekt. @@@ 1 @@ 1
7831 Microsoft Office Access nemůže vytvořit soubor '|'. @@@ 1 @@ 1
7832 Aktuální databáze '|' je replikován a nelze jej kopírovat, dokud replikaci nezakážete. Použijte Microsoft SQL Server Enterprise Manager k odstranění publikací a předplatného před zkopírováním souboru databáze. @@@ 1 @@ 1
7833 Aktuální databáze '|' má více než jeden datový soubor a nelze jej kopírovat. @@@ 1 @@ 1
7834 Průvodce přenesením databáze neposkytl dostatek informací k provedení operace přenosu. @@@ 1 @@ 1
7835 Microsoft Office Access nemůže zkopírovat databázový soubor, protože je otevřen jeden nebo více objektů. Chcete zavřít všechny objekty? @@@ 1 @@ 1
7836 Microsoft Office Access nemůže zkopírovat databázový soubor, protože je otevřen jeden nebo více objektů. Zavřete všechny objekty a zkuste to znovu. @@@ 1 @@ 1
7837 Neplatný argument ve skriptu. @@@ 1 @@ 1
7838 Během operace přenosu databáze došlo k chybám. Podrobnosti otevřete v souboru protokolu přenosu. @@@ 1 @@ 1
7839 Během operace přenosu databáze došlo k chybám. @@@ 1 @@ 1
7840 Operace přenosu databáze se nezdařila. Cílová databáze '|' byl vytvořen a je v neznámém stavu. Co byste chtěli dělat s cílovou databází ?? & Keep? & Delete @@@ 35 @@
7841 Cílový soubor '|' již existuje. Pokud chcete nahradit existující soubor, nastavte příznak Přepsat na TRUE. @@@ 1 @@ 1
7842 Tato operace vyžaduje Microsoft SQL Server verze 7.0 nebo novější v místním počítači. Můžete nainstalovat Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine ze složky MSDE2000 na disku CD-ROM Microsoft Office. @@@ 1 @@ 1
7843 Soubor databáze můžete zkopírovat, pouze pokud je aktuální databáze v místním počítači. Pokud chcete vytvořit kopii databáze na vzdáleném serveru, přejděte v nabídce Nástroje na položku Database Utilities a potom klepněte na příkaz Transfer Database. @@@ 1 @@ 1
7844 Microsoft Office Access nemůže zkopírovat soubor databáze, protože existuje aktivní připojení k aktuální databázi. @@@ 1 @@ 1
7845 | @@@ 1 @@ 1
7846 Microsoft Office Access nemůže zkomprimovat a opravit aktuální databázi. @@@ 1 @@ 1
7847 '|' Microsoft Office Access musí před provedením opravy vytvořit zálohu souboru. Zadejte název záložního souboru. @@@ 1 @@ 1
7848 Operace přenosu byla zrušena. Cílová databáze '|' byl vytvořen a je v neznámém stavu. Co byste chtěli dělat s cílovou databází ?? & Keep? & Delete @@@ 35 @@
7849 Operace opravy byla zrušena, protože Microsoft Office Access nemohl vytvořit zálohu souboru. Možná nemáte dostatečná oprávnění nebo dostatek místa na disku k vytvoření záložního souboru. Chcete-li soubor opravit ručně, přejděte v nabídce Nástroje na položku Database Utilities a potom klepněte na možnost Komprimovat a opravit databázi. @@@ 1 @@ 1
7850 Microsoft Office Access nemůže najít průvodce, nebo nebyl nainstalován průvodce, nebo došlo k chybě syntaxe v sekci Deklarace modulu jazyka. @
Průvodce, který potřebujete, možná v Lib chybírarKlíč ies v části Microsoft Office Access v registru systému Windows nebo byl deaktivován průvodce. @ Chcete-li se ujistit, že je průvodce v registru systému Windows, spusťte instalační program a přeinstalujte aplikaci Microsoft Office Access a poté zkompilujte všechny moduly jazyka v databáze. Chcete-li tohoto průvodce znovu povolit, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz O aplikaci Microsoft Office Access a poté klepnutím na tlačítko Zakázané položky zobrazte seznam doplňků, které můžete povolit. @ 1 @@ 3
7851 Název panelu nástrojů '|' zadali jste již existuje. @ Zadejte jedinečný název tohoto panelu nástrojů. @@ 1 @@ 1
7852 Název panelu nástrojů '|' zadali jste nedodržují pravidla pro pojmenování objektů aplikace Microsoft Office Access. @ Další informace o pojmenovávání objektů získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 611734 @ 1
7853 Výchozí šířka sloupce musí být alespoň 0.1 palce. @@@ 1 @@ 1
7854 Nelze exportovat databázové objekty (kromě tabulek) z aktuální verze aplikace Microsoft Office Access do dřívějších verzí aplikace Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
7855 Abyste mohli vytvářet vlastní panely nástrojů, musíte mít otevřenou databázi a databázi nelze číst. @@@ 1 @@ 1
7856 '|' nelze importovat, exportovat ani kopírovat do souborů projektu Access. @@@ 1 @@ 1
7858 Nastavení šířky karty v dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje) pro okno modulu nebo ladění musí být od 1 do 32. @@@ 1 @@ 1
7859 Microsoft Office Access nemůže start protože na tomto stroji není žádná licence.
7860 Profil '|' zadaný na příkazovém řádku v registru systému Windows neexistuje. @@@ 1 @@ 1
7861 '|' nelze importovat, exportovat ani kopírovat do souborů databáze Accessu. @@@ 1 @@ 1
7862 Microsoft Office Access nemůže průvodce najít. Tento průvodce nebyl nainstalován, nebo je v registru systému Windows nesprávné nastavení, nebo byl tento průvodce deaktivován. @Chcete-li tohoto průvodce znovu povolit, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz O aplikaci Microsoft Office Access a poté klepnutím na tlačítko Zakázané položky zobrazte seznam doplňků, které můžete povolit. Znovu spusťte Microsoft Office Access nebo Microsoft Office Setup a přeinstalujte průvodce. Pokud chybějící průvodce není průvodcem Microsoft Office Access, přeinstalujte jej pomocí Správce doplňků. @@ 1 @@ 3
7863 Odkazy lze vytvářet pouze mezi soubory databáze Microsoft Office Access.
7864 Microsoft Office Access nepovoluje prázdné řetězce. @@@ 1 @@ 1
7865 Již existuje databáze s názvem, který jste zadali. Přiřaďte nové databázi jedinečný název.
7866 Microsoft Office Access nemůže otevřít databázi, protože chybí nebo je otevřena výhradně jiným uživatelem.
7867 Databázi již máte otevřenou.
7868 Akce makra SetMenuItem nelze použít ve výchozí nabídce. @ SetMenuItem je pouze pro vlastní nabídky. @@ 1 @@ 1
7869 Akce SetMenuItem nemá dostatek informací k provedení. @ Argument je neplatný nebo není dostatek argumentů. @@ 1 @@ 1
7870 Microsoft Office Access nemůže najít databázi'|.'@ Zkontrolujte název databáze (a cestu, pokud je zadána), abyste se ujistili, že jste ji zadali správně. @@ 1 @@ 1
7871 Zadaný název tabulky nedodržuje pravidla pro pojmenování objektů aplikace Microsoft Office Access. @ Další informace o pojmenovávání objektů získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 611734 @ 1
7872 Tuto sadu záznamů nelze aktualizovat.
7873 '|' nelze importovat, exportovat ani zkopírovat do jiné databáze nebo souboru projektu. @@@ 1 @@ 1
7874 Microsoft Office Access nemůže najít objekt'|.'@* Chybně jste napsali název objektu. Zkontrolujte chybějící podtržítka (_) nebo jinou interpunkci a ujistěte se, že jste nezadali úvodní mezery.
* Pokusili jste se otevřít propojenou tabulku, ale soubor obsahující tabulku není na zadané cestě. Pomocí Správce propojené tabulky aktualizujte odkaz a přejděte na správnou cestu. @@ 1 @@ 1
7875 Tabulka '|' již existuje. @ Vytvořili jste nebo přejmenovali tabulku a pokusili jste se ji uložit. Než mohl Microsoft Office Access tabulku uložit, vytvořil ji nebo přejmenoval jiný uživatel se stejným názvem. @@ 1 @@ 1
7876 Není tam dost temparary místo na disku k dokončení operace. @ Uvolněte místo na disku a akci opakujte.
Další informace o uvolnění temparary místo na disku, vyhledejte v rejstříku nápovědy Microsoft Windows „místo na disku, uvolnění“.
Informace o zhutnění databáze na volné místo na disku získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 209009 @ 3
7877 Microsoft Office Access nemůže řadit na Memo, OLE Object nebo Hyperlink '|'. @ Klauzule ORDER BY příkazu SQL nemůže obsahovat žádná pole Memo, OLE Object nebo Hyperlink. @@ 1 @@ 1
7878 Data byla změněna. @ Jiný uživatel tento záznam upravil a uložil změny, než se pokusíte uložit změny. @ Znovu upravte záznam. @ 1 @@ 1
7879 Zpracování chyb aplikace Microsoft Office Access bylo předáno neplatné IDA. @ Prosím nahlaste tuto chybu a kroky, které ji způsobily. @@ 1 @@ 1
7880 Zadaná hodnota je nesprávný datový typ pro toto pole. @ Zadejte celé číslo. @@ 1 @@ 1
7881 Průvodce převodem maker nemůže být star@ Tento průvodce nemusí být nainstalován nebo byl tento průvodce deaktivován. @ Chcete-li tohoto průvodce znovu povolit, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz O aplikaci Microsoft Office Access a poté klepnutím na tlačítko Zakázané položky zobrazte seznam doplňků, které můžete povolit. . Znovu spusťte aplikaci Microsoft Office Access nebo Microsoft Office Setup a přeinstalujte tohoto průvodce. Chcete-li zachovat zabezpečení nebo vlastní nastavení, zálohujte informační soubor pracovní skupiny Microsoft Office Access.
Další informace o zálohování souborů naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „zálohování souborů“. @ 1 @@ 3
7882 Soubor projektu Access nemůžete převést, povolit ani zakódovat. @@@ 1 @@ 1
7883 Vlastnost MenuBar nemůžete nastavit, dokud není otevřená databáze. @@@ 1 @@ 1
7884 Nelze exportovat objekt do sebe. @ Vyberte jinou databázi, do které chcete exportovat, nebo pojmenujte objekt novým jménem. @@ 1 @@ 1
7885 Zdrojová databáze nemá žádné specifikace importu / exportu ke kopírování. @@@ 1 @@ 1
7886 Microsoft Office Access nemůže najít knihovnu dynamických odkazůrary (DLL) Mso. @ Znovu spusťte program Microsoft Office Access nebo Microsoft Office Setup. @@ 1 @@ 3
7887 Jedinečný identifikátor záznamu nesmí sestávat z více než 10 polí. @@@ 1 @@ 1
7888 Musíte nastavit výchozí velikost písma na číslo od | 1 do | 2. @ Další informace o vlastnosti FontSize získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 5477 @ 1
7889 Soubor '|' neexistuje. @@@ 1 @@ 1
7890 Soubor '|' neobsahuje žádná data. @ Nelze importovat z prázdné tabulky ani na ni odkazovat. @@ 1 @@ 1
7891 Tato databáze je jen pro čtení. @ Možnost argumentu podmíněné kompilace nelze uložit. @@ 1 @@ 1
7892 Při ukládání možností modulu došlo k chybě. @ Možná používáte Visual Basic v režimu přerušení. @ Před změnou možností modulu resetujte běžící kód. @ 1 @@ 1
7893 Nelze importovat objekty do databáze vytvořené v dřívější verzi aplikace Microsoft Office Access. @ Převod databáze na aktuální verzi aplikace Microsoft Office Access pomocí příkazu Převést databázi (nabídka Nástroje, podnabídka Database Utilities). @@ 1 @ 209029 @ 1
7895 Microsoft Office Access nemohl vytvořit okno. @ Systém nemá dostatek prostředků nebo paměti. @ Zavřete nepotřebné programy a zkuste to znovu.
Další informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @ 1 @@ 3
7896 Chyba '|' v pravidle ověření. @@@ 2 @ 600687 @ 1
7897 Chyba '|' ve výchozí hodnotě. @@@ 2 @ 602264 @ 1
7898 Spuštění této aplikace bylo zastaveno kvůli chybě za běhu. @ Aplikace nemůže pokračovat a bude ukončena. @@ 1 @@ 3
7899 Microsoft Office Access nemůže být started. @ Microsoft Office Access nemohl inicializovat registr Windows. @ Znovu spusťte Microsoft Office Access nebo Microsoft Office Setup a znovu nainstalujte Microsoft Office Access. @ 1 @@ 3
7900 Microsoft Office Access nemůže převést databázi, protože nemůže vytvořit tabulku chyb. @@@ 1 @@ 1
7901 Microsoft Office Access nemůže převést databázi, protože nemůže zapisovat do tabulky chyb. @@@ 1 @@ 1
7902 Při převodu došlo k chybám | 1 ověřovací pravidla a výchozí hodnoty. @ Seznam chyb najdete v tabulce chyb '| 2'. @@ 1 @@ 1
7903 Microsoft Office Access nemůže toto pole vložit. @ V tabulce je příliš mnoho polí. Limit je 255. @@ 1 @@ 1
7904 V nástroji Field Builder došlo k chybě. @ Výchozí nástroj Field Builder jste nahradili nebo upravili a Microsoft Office Access nemůže spustit novou verzi. Přeinstalujte Microsoft Office Access a chybu opravte. @@ 1 @@ 1
7905 Microsoft Office Access nemůže tyto datové typy polí změnit. @ Některá data v této tabulce porušují pravidlo ověřování záznamů. @ Před změnou jakýchkoli datových typů odeberte pravidlo ověřování záznamů nebo data opravte. @ 1 @@ 1
7906 Microsoft Office Access nemohl spustit Průvodce vyhledáváním nebo byl tento průvodce deaktivován. @ Znovu spusťte instalační program Microsoft Office Access nebo Microsoft Office, klikněte na Přidat nebo odebrat a zaškrtněte políčko Průvodci. Chcete-li tohoto průvodce znovu povolit, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz O aplikaci Microsoft Office Access a poté klepnutím na tlačítko Zakázané položky zobrazte seznam doplňků, které můžete povolit. @@ 1 @@ 1
7907 Nemáte oprávnění upravovat vzhled této tabulky. @ Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte kliknutím na Nápověda. @@ 2 @ 410222 @ 1
7908 Tuto tabulku nyní nemůžete upravit, protože ji používá někdo jiný. @@@ 1 @@ 1
7909 Microsoft Office Access nemůže do této tabulky přidat další sloupec. @ V tabulce můžete mít až 255 sloupců. @@ 1 @@ 1
7910 Microsoft Office Access nemůže tento sloupec smazat. @ V tabulkách musí být alespoň jeden sloupec. @@ 1 @@ 1
7911 Microsoft Office Access nemůže tento index odstranit. @ Tato tabulka se účastní jednoho nebo více vztahů. @ Nejprve odstraňte její vztahy v okně Vztahy. @ 1 @@ 1
7912 Jakmile uložíte změnu datového typu v tomto sloupci, nebudete moci přejít zpět na předchozí datový typ. @ Opravdu chcete změnit datový typ? @@ 20 @@ 2
7913 Pole s automatickým číslem s náhodným hodnocením nemůžete změnit na přírůstkové pole s automatickým číslem. @ Hodnoty polí s automatickým číslem s náhodným hodnocením nejsou spojité. @@ 1 @@ 1
7914 Hodnoty ReplicationID nelze převést na jiné datové typy. @@@ 1 @@ 1
7915 Pole '|' nemůžete smazat; je to pole replikačního systému. @ Pomocí dotazu na vytvoření tabulky vytvořte novou tabulku, která obsahuje všechna pole v tabulce kromě systémových polí. Informace o dotazech na vytvoření tabulky získáte kliknutím na Nápověda. @@ 2 @ 209993 @ 1
7916 Microsoft Office Access není schopen starPrůvodce vyhledáváním. @ Průvodce vyhledáváním se nevztahuje na pole tohoto datového typu. @@ 1 @@ 1
7917 '|' nelze vytvořit z důvodu odpojení projektu. @ K připojení projektu k databázi použijte příkaz Připojení… v nabídce Soubor. @@ 1 @@ 1
7918 Argument Název objektu pro akci makra „Uložit“ není v rámci projektu Access Project pro objekty Table nebo Query podporován. @ Tyto objekty nelze v projektu Access uložit s novým názvem. @@ 1 @@ 1
7919 Vybraný výchozí datový typ není podporován ve všech verzích Microsoftu SQL Server. @ Pokud server nepodporuje vámi vybraný datový typ, použije se místo něj datový typ varchar. @@ 1 @@ 1
7950 Když je formulář otevřený v návrhovém zobrazení, nemůžete odkazovat na vlastnost RecordsetClone formuláře. @@@ 1 @ 607393 @ 1
7951 Zadali jste výraz, který má neplatný odkaz na vlastnost RecordsetClone. @ Můžete například použít vlastnost RecordsetClone s formulářem nebo sestavou, která není založena na tabulce nebo dotazu. @@ 1 @ 607393 @ 1
7952 Provedli jste volání nelegální funkce. @ Zkontrolujte syntaxi funkce, kterou se pokoušíte použít. @@ 1 @@ 1
7953 Zadaná hodnota neodpovídá požadovanému typu. @ * Proměnná, vlastnost nebo objekt nemusí být správného typu.
* Možná jste použili konstrukci If TypeOf s něčím jiným než s ovládacím prvkem. @@ 1 @@ 1
7954 Zadaný výraz vyžaduje, aby byl ovládací prvek v aktivním okně. @ Zkuste jednu z následujících možností:
* Otevřete nebo vyberte formulář nebo sestavu obsahující ovládací prvek.
* Vytvořte nový ovládací prvek v aktivním okně a akci opakujte. @@ 1 @@ 1
7955 Neexistuje žádný aktuální objekt kontextu kódu. @@@ 1 @@ 1
7956 Syntaxe poddotazu v tomto výrazu je nesprávná. @ Zkontrolujte syntaxi poddotazu a uzavřete poddotaz do závorek. @@ 2 @ 209989 @ 1
7957 Použili jste operátor Like s nesprávným vzorem. @ Ujistěte se, že je porovnávaná hodnota uzavřena v uvozovkách. @@ 1 @ 1008961 @ 1
7958 Zadané ID replikace je neplatné. @ Ujistěte se, že zadané ID replikace obsahuje pouze číslice nebo písmena pro hexadecimální čísla, že ID replikace má správnou délku a že je v kanonické formě SQL. @@ 1 @@ 1
7959 Výraz obsahuje nejednoznačný název. @ V různých modulech můžete mít dvě nebo více funkcí se stejným názvem. @ Přejmenujte funkce tak, aby každá z nich měla jedinečný název. @ 1 @@ 1
7960 Při kompilaci této funkce došlo k chybě. @ Modul jazyka Visual Basic obsahuje syntaktickou chybu. @ Zkontrolujte kód a poté jej znovu zkompilujte. @ 1 @@ 1
7961 Microsoft Office Access nemůže najít modul '|' uvedené ve výrazu makra nebo kódu jazyka Visual Basic. @ Modul, na který jste odkazovali, může být uzavřen nebo nemusí v této databázi existovat nebo může být název chybně napsán. @@ 1 @@ 1
7962 Indexové číslo, které jste použili k označení modulu, je neplatné. @ Pomocí vlastnosti Count spočítejte otevřené moduly a ujistěte se, že počet modulů není větší než počet otevřených modulů minus 1. @@ 1 @@ 1
7963 Microsoft Office Access nemůže spustit funkci makra nebo zpětného volání '|'. @ Ujistěte se, že makro nebo funkce existuje a má správné parametry. @@ 1 @@ 1
7964 Zadali jste výraz, který má neplatný odkaz na vlastnost Recordset. @ K nastavení této vlastnosti můžete použít pouze sadu záznamů dynaset nebo snímek. @@ 1 @ 607393 @ 1
7965 Zadaný objekt není platnou vlastností Recordset. @ Například jste možná použili sadu záznamů pouze pro předávání nebo jste se pokusili ji nastavit na null. @@ 1 @ 607393 @ 1
7966 Zadané číslo podmínky formátu je větší než počet podmínek formátu. @ Pomocí vlastnosti Count spočítejte podmínky formátu pro ovládací prvek a poté zkontrolujte, zda je vámi uvedené číslo podmínky formátu v rozsahu existujících podmínek formátu. @@ 1 @@ 1
7967 Chybí požadovaná minimální nebo maximální hodnota. @@@ 1 @@ 1
7968 Zadaná podmínka formátu Type je neplatná. @ Platné hodnoty pro vlastnost Type jsou 0 až 2 pro první podmínku a 0 až 1 pro všechny ostatní podmínky formátu. @@ 1 @@ 1
7969 Zadaná podmínka formátu Operator je neplatná. @ Platné hodnoty pro vlastnost Operator jsou 0 až 7. @@ 1 @@ 1
7970 Microsoft Office Access nemůže otevřít soubor'|.'@Může to být databáze nebo to může být databáze, kterou nelze otevřít. @@ 1 @@ 1
7971 Microsoft Office Access nemůže sledovat hypertextový odkaz na '|'. @ Ověřte prosím místo určení. @@ 1 @@ 1
7972 Při pokusu o zobrazení dialogového okna hypertextového odkazu došlo v aplikaci Microsoft Office Access k chybě. @@@ 1 @@ 1
7973 Zadaná adresa hypertextového odkazu nebo podadresy byla pro aplikaci Microsoft Office Access příliš dlouhá k uložení. @ Text byl zkrácen, aby se vešel do dostupného prostoru, takže odkaz nemusí fungovat podle očekávání. @@ 1 @@ 1
7974 Microsoft Office Access se nepodařilo vložit hypertextový odkaz na aktuální místo. @@@ 1 @@ 1
7975 Zvolili jste neplatný typ ovládacího prvku pro použití s ​​hypertextovými odkazy. @ Hypertextové odkazy můžete použít pouze se štítky, obrázky, příkazovými tlačítky nebo vázanými textovými poli. @@ 1 @@ 1
7976 V tomto ovládacím prvku není uložen žádný hypertextový odkaz. @@@ 1 @@ 1
7977 Microsoft Office Access nemůže vložit data do schránky jako hypertextový odkaz. @@@ 1 @@ 1
7978 Microsoft Office Access nemůže přidat aktuální hypertextový odkaz do složky oblíbených položek. @@@ 1 @@ 1
7979 Tvůrce vlastností hypertextového odkazu nelze použít s vybraným více než jedním ovládacím prvkem. @@@ 1 @@ 1
7980 Vlastnost HyperlinkAddress nebo HyperlinkSubAddress je pro tento hypertextový odkaz jen pro čtení. @@@ 1 @@ 1
7981 Hodnoty pro „Název souboru nebo webové stránky“ nebo „Text k zobrazení“ jsou příliš dlouhé. @ Hodnoty budou zkráceny. Chcete-li zachovat původní hodnoty, klikněte v dialogovém okně Upravit hypertextový odkaz na Storno. @@ 1 @@ 1
7983 Microsoft Office Access nemůže sledovat hypertextový odkaz, protože nemohl vytvořit objekt hypertextového odkazu. @@@ 1 @@ 1
7990 Zadali jste neplatný název projektu. @ Možná jste smazali výchozí název projektu a zapomněli jste zadat nový. @@ 1 @@ 3
7991 Doplněk pro řízení zdrojového kódu Microsoft Office Access není k dispozici; tento objekt bude otevřen jen pro čtení. @@@ 1 @@ 3
7992 Doplněk pro řízení zdrojového kódu Microsoft Office Access nemohl být started. @@@ 1 @@ 3
7993 Objekt | je aktuálně přihlášen, a proto je jen pro čtení. @ Chcete-li objekt upravit, nejprve jej zavřete, poté jej zkontrolujte a znovu otevřete. @@ 1 @@ 1
7994 Při komunikaci s doplňkem pro ovládání zdrojového kódu došlo k problému. @@@ 1 @@ 3
7995 Nabídky ve formuláři nebo sestavě založené na makrech Microsoft Office Access nebudou viditelné, když je otevřeno dialogové okno Přizpůsobit. @ Chcete-li mít plný výkon přizpůsobení nabídky nebo panelu nástrojů, převeďte nabídky založené na makrech na nabídky nebo panely nástrojů. S makrem vybraným v okně Databáze přejděte v nabídce Nástroje na Makro a z tohoto makra vytvořte nabídku, panel nástrojů nebo místní nabídku. @@ 1 @@ 1
7996 Microsoft Office Access nemohl vytvořit data a různé. Objekty, protože propojená tabulka '|' nelze najít. @ Chcete-li vytvořit Data a Různé. Objekty, použijte Správce propojené tabulky (nabídka Nástroje, podnabídka Doplňky) k aktualizaci odkazu na zdrojovou tabulku nebo soubor nebo odstranění odkazu z aktuální databáze. @@ 1 @@ 1
7997 Standardní modul '|' nemůžete uložit přes modul třídy se stejným názvem. @ Uložte standardní modul pod jiným názvem nebo nejprve modul třídy odstraňte. @@ 1 @@ 1
7998 Modul třídy '|' nemůžete uložit přes standardní modul se stejným názvem. @ Uložte modul třídy pod jiným názvem nebo nejprve odstraňte standardní modul. @@ 1 @@ 1
7999 Microsoft Office Access nemůže tento vztah odstranit, protože nemáte Data a Různé. Objekty rezervovány. @ Podívejte se na data a různé. Objekty a poté vztah odstranit. @@ 1 @@ 1
8000 Zadaný název již v této databázi existuje pro jiný objekt stejného typu. @ Chcete nahradit stávající |? @@ 20 @@ 2
8001 '|' byl změněn od posledního otevření, a to buď jiným uživatelem, nebo proto, že byla otevřena jiná instance na vašem vlastním počítači. @ Chcete nahradit změny, které jste vy nebo jiný uživatel provedli? @ * Chcete-li uložit most poslední změny a zahodit změny jiného uživatele nebo vaše předchozí změny, klikněte na Ano.
* Chcete-li uložit tuto verzi objektu s jiným názvem, klikněte na Ne @ 19 @@ 2
8002 '|' byl změněn od posledního otevření, a to buď jiným uživatelem, nebo proto, že byla otevřena jiná instance na vašem vlastním počítači. @ Chcete nahradit změny, které jste vy nebo jiný uživatel provedli? @ * Chcete-li uložit most poslední změny a zahodit změny jiného uživatele nebo vaše předchozí změny, klikněte na Ano.
* Chcete-li zrušit ukládání této verze objektu, klikněte na Ne @ 19 @@ 2
8003 Než budete moci na základě toho vytvořit nový objekt, musíte uložit tabulku nebo dotaz. @ Chcete tabulku nebo dotaz uložit a použít k vytvoření nového objektu? @@ 13 @@ 2
8004 Rozložení '|' byl změněn od posledního otevření, buď jiným uživatelem, nebo proto, že byla otevřena jiná instance na vašem vlastním počítači. @ Chcete nahradit změny, které jste vy nebo jiný uživatel provedli? @ * Chcete-li uložit most poslední změny a zahodit změny jiného uživatele nebo vaše předchozí změny, klikněte na Ano.
* Chcete-li zrušit ukládání této verze objektu, klikněte na Ne @ 19 @@ 2
8005 Tento objekt nemůžete uložit. @ Abyste mohli ukládat moduly, formuláře nebo sestavy do předlohy designu, musíte mít oprávnění správce pro objekt databáze. @@ 1 @@ 1
8006 Zadaný název již v této databázi existuje pro jiný objekt stejného typu. @ Chcete nahradit stávající |? Tuto operaci nebudete moci vrátit zpět. @@ 20 @@ 2
8007 Právě teď se nemůžete dostat do exkluzivního režimu, protože tuto databázi otevírají jiní uživatelé nebo protože nemáte oprávnění k exkluzivnímu otevírání. @@@ 1 @@ 1
8008 Uložená procedura byla úspěšně provedena, ale nevrátila záznamy.
8050 Chcete uložit změny designu |? @@@ 13 @@ 2
8051 Chcete uložit změny do |? @@@ 19 @@ 2
8052 Chcete smazat | a vyprázdnit schránku? @ Pokusili jste se odstranit databázový objekt, který je aktuálně ve schránce Microsoft Office Access. Pokud jej odstraníte ze své databáze, nebudete jej moci vložit později. @@ 20 @@ 2
8053 Chcete odstranit |? @ @ Další informace o tom, jak zabránit zobrazení této zprávy při každém odstranění objektu, získáte klepnutím na Nápověda. @@ 21 @ 209058 @ 2
8054 Chcete ukončit Microsoft Office Access a vyprázdnit schránku? @@@ 19 @@ 2
8055 Microsoft Office Access nemůže změnit pracovní adresář na „Pinterest“. Ověřte, zda je jednotka platná a délka cesty je 260 znaků. @@ 1 @@ 1
8057 |
8058 Chcete uložit změny v rozložení |? @@@ 13 @@ 2
8059 Chcete odebrat odkaz na |? @Pokud odkaz odstraníte, odstraníte pouze informace, které aplikace Microsoft Office Access používá k otevření tabulky, nikoli samotnou tabulku. @@ 19 @@ 2
8060 Panel nástrojů '|' je částečně nečitelný. @ Microsoft Office Access nemůže zobrazit všechna tlačítka na panelu nástrojů. Zadaný panel nástrojů může být v jiném formátu než panely nástrojů v aktuální verzi aplikace Microsoft Office Access. @ Klepnutím na OK zavřete dialogové okno a poté přidejte tlačítka, která na panelu nástrojů chybí. Microsoft Office Access poté aktualizuje panel nástrojů na nejnovější formát. @ 1 @ 210064 @ 1
8061 Opravdu chcete obnovit výchozí nastavení na integrovaný panel nástrojů nebo panel nabídek |? @ Pokud jste dříve přizpůsobili, přesunuli, změnili viditelnost nebo jinak změnili panel nástrojů nebo panel nabídek nebo některou z nabídek, z nichž kaskáda to, Microsoft Office Access odstraní vaše změny, vrátí původní tlačítka do původního pořadí a zobrazí nebo skryje panel nástrojů na základě původního nastavení.
Chcete-li vrátit vestavěný panel nástrojů nebo panel nabídek do původního stavu, klikněte na Ano. @@ 19 @@ 2
8063 Zdrojová aplikace neodpovídá. Chcete pokračovat v čekání? @ Kanál DDE je zřízen, ale výměna dat nebyla dokončena v době zadané v nastavení Časový limit OLE / DDE v dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje). @ * Pokračovat v čekání chcete-li výměnu dat dokončit, klikněte na Ano.
* Chcete-li zrušit výměnu dat a zkusit to znovu později, klikněte na Ne. @ 20 @@ 2
8064 Tato propojená tabulka obsahuje indexy, které používají nepodporované pořadí řazení. @ Pokud tuto tabulku upravíte, nemůže databázový stroj Microsoft Jet správně udržovat indexy tabulky. Ve výsledku se vaše data mohou zobrazit v nesprávném pořadí a funkce, které používají indexy tabulky, mohou mít neočekávané výsledky. @ Zkuste jednu z následujících možností:
* Zrušte tuto operaci. Pomocí aplikace, ve které byla tabulka vytvořena, znovu vytvořte indexy a nezapomeňte zadat pořadí řazení ASCII nebo International. Pak zkuste znovu propojit tabulky.
* Tuto tabulku používejte pouze pro čtení. @ 1 @ 209057 @ 1
8065 Nelze smazat tabulku '|' dokud nebudou odstraněny jeho vztahy k jiným tabulkám. @ Chcete, aby aplikace Microsoft Office Access nyní odstranila vztahy? @@ 19 @@ 2
8067 Chcete trvale smazat |? @ Pokud kliknete na Ano, nebudete moci smazání vrátit zpět. @@ 19 @@ 2
8069 Microsoft Office Access nemohl vytvořit vlastní panel nástrojů '|. @@@ 1 @@ 3
8071 Chcete odebrat zkomprimovanou databázi z ovládání zdrojového kódu? @@@ 19 @@ 2
8072 Microsoft Office Access musí zavřít | za účelem dokončení této operace. @ Chcete, aby ji aplikace Microsoft Office Access nyní zavřela? @@ 19 @@ 1
8073 Nemáte | rezervováno. @ Microsoft Office Access nemůže rezervovat objekt, když je otevřený, a nemůžete provádět změny designu, dokud jej nezkontrolujete. @ Pokud chcete u tohoto objektu provést změny návrhu, nejprve jej zavřete, zkontrolujte a poté jej znovu otevřete. @ 1 @@ 1
8074 Microsoft Office Access musí uložit | za účelem dokončení této operace. @ Chcete, aby ji aplikace Microsoft Office Access uložila hned? @@ 19 @@ 1
8075 Nemáte Data a Různé. Objekty rezervovány. Nelze vytvořit novou tabulku ani uložit změny na datovou stránku. @@@ 1 @@ 1
8076 Chcete-li importovat tabulky, vztahy, nabídky, panely nástrojů, specifikace pro import / export nebo datové stránky, musíte mít Data a Různé. Objekty rezervovány. @@@ 1 @@ 2
8077 Opravdu chcete snížit | | @@@ 19 @@ 2
8078 Tento objekt bude odebrán z vaší místní databáze, ale nikoli z ovládacího prvku zdrojového kódu. @ Při příštím získání této databáze z ovládacího prvku zdrojového kódu se objekt znovu zobrazí. Opravdu chcete místní objekt odstranit? @@ 20 @@ 2
8079 Microsoft Office Access nebyl schopen přidat odkaz na typ library pro tuto kontrolu, protože Data a Různé Objekty nejsou rezervovány. @ Podívejte se na data a různé. Objekty a přidat odkaz na library '|'. @@ 1 @@ 1
8080 Při pokusu o vytvoření propojené tabulky ‚| 'došlo k chybě. @ Zkontrolujte, zda je zdrojová tabulka nebo soubor k dispozici, a poté zkuste operaci Data a další. Objekty. @@ 1 @@ 1
8081 Nastavili jste | | vlastnost Type na Popup, která změní panel nástrojů na místní nabídku. @ Místní nabídka zmizí, protože aplikace Microsoft Office Access přidá | 1 na panel nástrojů Místní nabídky. Chcete-li dokončit místní nabídku, zavřete list Vlastnosti panelu nástrojů, zobrazte panel nástrojů Místní nabídky, klikněte na kategorii Vlastní a poté přidejte požadované příkazy. @@ 2 @@ 1
8082 Microsoft Office Access musí uložit | k dokončení této operace do aktuální databáze. @ Chcete, aby ji nyní uložil Microsoft Office Access? @@ 19 @@ 2
8086 Při pokusu o přidání jednoho nebo více odkazů z projektu řízení zdrojového kódu došlo k chybě. @ The librarJe možné, že ve vašem počítači nebude zaregistrován. Zkontrolujte své reference na projekty a přidejte všechny chybějící reference po registraci chybějících komponent, které tato databáze vyžaduje. @@ 1 @@ 1
8087 Obnovení databáze vyžaduje, aby nikdo aktuálně databázi nepoužíval. @ Chcete zavřít všechny objekty, vybrat záložní soubor a obnovit databázi ze zálohy? @@ 19 @@ 2
8088 Vyřazení databáze vyžaduje, aby ji nikdo v současné době nepoužíval. @ Chcete zavřít všechny otevřené objekty a odstranit databázi? @@ 19 @@ 2
8090 Opravdu chcete odstranit tabulku konfliktů |? @ @ Tuto operaci nebudete moci vrátit zpět. @@ 19 @@ 2
8091 Tato databáze je povolena pro publikaci. @ Chcete odstranit existující publikace a zrušit databázi? @@ 19 @@ 2
8092 Přístup nemohl uložit váš projekt. @ Chcete zrušit operaci zavření?
* Chcete-li operaci zavření zrušit, klikněte na Ano.
* Chcete-li zavřít bez uložení, klikněte na Ne.
@@ 19 @@ 2
8093 Odeslat ukazatel na stránku s přístupem k datům? @ Chcete-li odeslat e-mailovou zprávu, která obsahuje ukazatel na stránku s přístupem k datům, klikněte na Odeslat ukazatel. Toto je doporučená metoda. Příjemce e-mailu musí mít přístup k serveru nebo veřejné sdílené složce, aby mohl stránku zobrazit. Chcete-li odeslat kopii stránky, klikněte na Odeslat kopii. Chcete-li zrušit odesílání stránky, klikněte na Storno. Další informace získáte kliknutím na Nápověda .? Odeslat ukazatel? Odeslat kopii? Zrušit @@ 28 @ 613792 @ 4
8094 Odeslat kopii stránky pro přístup k datům? @ Obsah stránky se zkopíruje do těla e-mailové zprávy, ale stránka se připojí ke zdroji dat, když si příjemce zprávu prohlédne. Pokud je to správné, klikněte na OK. Jinak klikněte na Storno, uložte stránku na server nebo do veřejné sdílené složky a znovu odešlete ukazatel na stránku. Obecně je bezpečnější odeslat ukazatel na stránku, než poslat kopii stránky. Další informace získáte kliknutím na Nápověda. @@ 6 @ 613791 @ 4
8095 Pokusili jste se vytvořit skupinový filtr založený na typu sloupce, který ve filtru nelze použít.
8096 Microsoft Office Access nemůže změnit pracovní adresář na „Pinterest“ @ Zadejte prosím jiné než internetové umístění. @@ 1 @@ 1
8097 Řetězec připojení této stránky určuje absolutní cestu. Stránka se možná nebude moci připojit k datům prostřednictvím sítě. Chcete-li se připojit prostřednictvím sítě, upravte řetězec připojení a určete síťovou cestu (UNC). @ & Nezobrazovat varování znovu @ 553714119 @@@ 1
8098 Váš počítač obnovil provoz po režimu kritického pozastavení. Jakékoli neuložené změny mohly být lost. Chcete-li zajistit správnou funkci, zavřete a znovu otevřete všechny souborytarDoporučuje se Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
8100 Zpráva je stále více než jedna stránka široká. @ Chcete-li přizpůsobit sestavu na jednu stránku, zmenšete šířku zprávy nebo zvětšete šířku stránky. @ Šířku zprávy můžete zmenšit výběrem každého ovládacího prvku, který je nejvíce vpravo, přesunutím vlevo a odstranění dalšího prostoru pro zprávy. Možná to budete muset opakovat několikrát.
Šířku stránky můžete zvětšit úpravou možností nastavení stránky. @ 1 @@ 1
8101 Zpráva je stále více než jedna stránka široká. @ Chcete-li přizpůsobit sestavu na jednu stránku, zmenšete šířku zprávy nebo zvětšete šířku stránky. @ Šířku zprávy můžete zmenšit výběrem každého ovládacího prvku, který je nejdále vlevo, přesunutím vpravo a odstranění nadbytečného prostoru pro zprávy. Možná to budete muset opakovat několikrát.
Šířku stránky můžete zvětšit úpravou možností nastavení stránky. @ 1 @@ 1
8400 Databáze '|' je jen pro čtení. @ V této databázi nebudete moci ukládat změny provedené v definicích dat nebo objektů. @@ 1 @ 209033 @ 1
8401 Nemůžete provádět změny v databázových objektech v databázi'|.'@Tato databáze byla vytvořena v dřívější verzi aplikace Microsoft Office Access. @ Chcete-li tuto databázi převést na aktuální verzi aplikace Microsoft Office Access, zavřete databázi, přejděte na do Database Utilities v nabídce Nástroje a potom klepněte na Převést databázi. @ 1 @ 209029 @ 1
8402 Soubor '|' již existuje. Chcete nahradit stávající soubor?
Pokud chcete zkomprimovat nebo převést na jiný název souboru, klikněte na Ne. Za možnost / compact nebo / convert v příkazovém řádku zadejte nový název souboru a spusťte příkaz znovu. @@ 20 @@ 2
8403 Zadané nastavení je neplatné. @ Pořadí řazení databáze nelze aktualizovat.
Nastavení, které jste zadali v možnosti Nové pořadí řazení databáze v dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje), není platné pořadí řazení pro verzi databáze, kterou komprimujete. @@ 1 @@ 1
8404 Nelze otevřít '|' k výhradnímu použití, protože jiný uživatel má otevřenou databázi nebo protože nemáte oprávnění k exkluzivnímu otevírání. @ Microsoft Office Access otevře databázi pro sdílený přístup. @@ 1 @@ 1
8405 Nemůžete provádět změny v databázových objektech v databázi'|.'@Tato databáze byla vytvořena v dřívější verzi aplikace Microsoft Office Access. @ Chcete-li tuto databázi převést na aktuální verzi aplikace Microsoft Office Access, zavřete databázi, přejděte na na Database Utilities v nabídce Nástroje a potom klepněte na Převést databázi. @ 1 @@ 1
8406 Obsahuje první řádek vašich dat záhlaví sloupců? @@@ 20 @@ 1
8407 Tato databáze je replikou vytvořenou v předchozí verzi aplikace Microsoft Office Access. @ V této databázi můžete prohlížet objekty, ale nemůžete upravovat jejich vzhled. Chcete-li upravit objekty v této databázi, převeďte předlohu designu pro tuto sadu replik na aktuální verzi aplikace Microsoft Office Access a synchronizujte tuto repliku. @ Chcete databázi přesto otevřít? @ 19 @@ 1
8408 Název, který jste zadali, již existuje pro jinou vlastní skupinu v této databázi. @ Chcete nahradit existující vlastní skupinu |? Tuto operaci nebudete moci vrátit zpět. @@ 20 @@ 2
8409 Microsoft Office Access provedl zálohu databáze | 1 v | 2. Poznámka: Byly zálohovány pouze objekty související se serverem. Chcete-li projekt zálohovat, klikněte v nabídce Soubor na příkaz Zálohovat projekt
8410 Microsoft Office Access úspěšně obnovil databázi | 1 ze zálohy v | 2
8411 Chcete trvale smazat vlastní skupinu '|'? @ Pokud kliknete na Ano, budou odstraněny také všechny zkratky ve vlastní skupině a nebudete moci smazání vrátit zpět. @@ 20 @@ 2
8412 Název, který jste zadali, již existuje pro další zástupce v této skupině. @ Chcete nahradit stávající zástupce '|?' @@ 20 @@ 2
8413 Projekt '|' je jen pro čtení. @ V tomto projektu nebudete moci uložit změny provedené v definicích objektů. @@ 1 @ 209033 @ 1
8414 Microsoft Office Access během převodu narazil na jednu nebo více chyb. Chcete-li zobrazit souhrn těchto chyb, otevřete znak '|' tabulka. @@@ 2 @ 553714191 @ 1
8415 Soubor HTML přidružený k tomuto odkazu byl přesunut, přejmenován nebo odstraněn. @ Soubor: '|'? & Aktualizovat odkaz ...? Zrušit @@ 35 @@ 2
8416 Přejmenování této uživatelem definované funkce odstraní všechna stávající oprávnění a rozšířené vlastnosti. @ Chcete dokončit akci přejmenování? @@ 20 @@ 2
8500 Formulář s objektem podformuláře nemůže mít vlastnost DefaultView nastavenou na Continuous Forms. @ Pokusili jste se přidat podformulář do formuláře v návrhovém zobrazení.
Microsoft Office Access resetuje vlastnost na jednotný formulář. @@ 1 @@ 1
8501 Toto pole nemůžete upravit, protože je jen pro čtení. @ Některá pole, například vypočítané pole, jsou záměrně jen pro čtení. Jakékoli pole však lze pouze pro čtení, pokud je jeho Locked vlastnost nastavena na Yes. @@ 1 @ 600865 @ 1
8502 Microsoft Office Access dosáhl konce záznamů. @ Chcete pokračovat v hledání od začátku? @@ 19 @@ 2
8503 Microsoft Office Access dosáhl začátku záznamů. @ Chcete pokračovat v hledání od konce? @@ 19 @@ 2
8504 Microsoft Office Access dokončil prohledávání záznamů. Vyhledaná položka nebyla nalezena. @@@ 1 @@ 1
8505 Chcete pokračovat v hledání nebo nahrazení? @@@ 19 @@ 2
8506 Není dostatek paměti k uložení aktuálního filtru. @ Zavřete nepotřebné programy. Vraťte se do formuláře nebo datového listu a poté předefinujte a znovu použijte filtr.
Další informace o uvolnění paměti najdete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@ 3
8507 Není dostatek paměti k provedení makra, které aktualizuje aktivní filtr. @ Microsoft Office Access zavírá okno Filtr.
Ukončete nepotřebné programy. Potom zkuste znovu otevřít okno Filtr.
Další informace o uvolnění paměti najdete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@ 3
8508 Microsoft Office Access nemůže najít'|.'@Textový řetězec, který jste zadali do pole Najít, nelze vyhodnotit proti aktuálnímu poli. @ Znovu zadejte textový řetězec, aby odpovídal datovému typu pole. @ 1 @@ 1
8509 Tuto operaci Nahradit nebudete moci vrátit zpět. @ Není dostatek volné paměti pro použití příkazu Zpět.
Chcete pokračovat? @@ 19 @@ 2
8510 Microsoft Office Access nemůže uložit aktuální záznam. @ Chcete vrátit zpět změny záznamu a pokračovat v operaci Vložit? @@ 19 @@ 2
8511 Záznamy, které Microsoft Office Access nemohl vložit, byly vloženy do nové tabulky s názvem'|.'@V okně Databáze otevřete novou tabulku, abyste viděli nepokládané záznamy.
Po vyřešení problémů, které vedly k chybám vložení, zkopírujte a vložte záznamy z nové tabulky. @@ 1 @@ 1
8512 Žádné názvy polí, které jste vložili do schránky, se neshodují s názvy polí ve formuláři. @ Microsoft Office Access považuje data v prvním řádku schránky za názvy polí. Pokud jste zkopírovali data z jiné aplikace, místo názvů polí mohl místo nich přijít první řádek dat.
Chcete vložit názvy polí v pořadí, které jste definovali pomocí příkazu Pořadí tabulátorů? @@ 21 @ 311022 @ 2
8513 Některé názvy polí pro data, která jste se pokusili vložit, se neshodují s názvy polí ve formuláři. @ Microsoft Office Access považuje data v prvním řádku schránky za názvy polí. V tomto případě se některé z těchto názvů polí neshodují s názvy polí ve formuláři.
Chcete vložit pouze ta data, jejichž názvy se shodují s názvy polí ve schránce? @@ 19 @ 311022 @ 2
8514 Chcete potlačit další chybové zprávy, které vám říkají, proč nelze záznamy vložit? @ Pokud kliknete na Ne, zobrazí se zpráva pro každý záznam, který nelze vložit. @@ 13 @@ 2
8515 Zkopírovali jste velké množství dat do schránky. @ Při kopírování dat do schránky se zkopíruje pouze odkaz na objekt. Pokud však zavřete zdrojový dokument, aplikace Microsoft Office Access musí vložit všechna data z jeho zdroje. V závislosti na množství dat to může nějakou dobu trvat.
Chcete tato data uložit do schránky? @@ 19 @@ 2
8516 Vybrali jste více záznamů, než je možné zkopírovat do schránky najednou. @ Rozdělte záznamy do dvou nebo více skupin a poté zkopírujte a vložte jednu skupinu najednou.
Maximální počet záznamů, které můžete vložit najednou, je přibližně 65,000 1. @@ 1 @@ XNUMX
8517 Chcete potlačit další chybové zprávy, které vám říkají, proč nelze záznamy mazat? @Kliknete-li na Ne, zobrazí se zpráva pro každý záznam, který nelze odstranit. @@ 13 @@ 2
8518 Tuto operaci Nahradit nebudete moci vrátit zpět. @ Chcete pokračovat? @@ 19 @@ 2
8519 Chystáte se smazat | záznamy. @ Pokud kliknete na Ano, nebudete moci tuto operaci smazání vrátit zpět.
Opravdu chcete tyto záznamy smazat? @@ 19 @@ 2
8520 Chystáte se vložit | záznamy. @ Opravdu chcete tyto záznamy vložit? @@ 19 @@ 2
8521 Tuto operaci Odstranit nebudete moci vrátit zpět. @ Příkaz Zpět nebude k dispozici, protože tato operace je příliš velká nebo není dostatek volné paměti.
Chcete tyto položky smazat? @@ 19 @@ 2
8522 Používají se všechny časovače. @ Nastavte vlastnost TimerInterval zpět na nulu, abyste mohli stardalší časovač. @@ 2 @ 606342 @ 1
8523 Chcete odstranit informace o vlastní paletě z tohoto formuláře nebo sestavy a vrátit se k výchozí paletě? @@@ 20 @@ 2
8524 Chcete odstranit obrázek z tohoto tlačítka? @@@ 20 @@ 2
8525 Vzdálená data nejsou přístupná. @ Pokusili jste se otevřít formulář nebo sestavu, která obsahuje funkci DDE nebo DDESend ve vypočítaném ovládacím prvku, který určuje serverovou aplikaci OLE.
Chceš start aplikace |? @@ 19 @@ 2
8526 Microsoft Office Access narazil na problém při pokusu o přepnutí zobrazení a musí toto okno zavřít. @@@ 1 @@ 1
8527 Chcete odstranit sekci skupiny pro databázový objekt '|' a jeho obsah? Tuto akci nebudete moci vrátit zpět. @ Záhlaví skupiny nebo zápatí, které chcete smazat, obsahuje ovládací prvky a budou odstraněny spolu s částí. @@ 20 @@ 2
8528 Odstraněním těchto sekcí odstraníte také všechny ovládací prvky v nich. Tuto akci nebudete moci vrátit zpět. @ Chcete tyto sekce přesto smazat? @@ 20 @@ 2
8529 Chcete odstranit vybrané úrovně skupin a všechny přidružené sekce a jejich ovládací prvky? @ Pole nebo výraz, který odstraňujete z pole Třídění a seskupování, má přidruženou sekci (záhlaví nebo zápatí) obsahující ovládací prvky, které budou smazáno spolu s oddílem. @@ 20 @@ 2
8530 Vztahy, které určují kaskádové odstranění, budou pravděpodobně způsobovat | záznamy v této tabulce a v souvisejících tabulkách, které mají být odstraněny. @ Opravdu chcete tyto záznamy odstranit? @@ 21 @ 409096 @ 2
8531 Šířka sekce je větší než šířka stránky a v dalším prostoru nejsou žádné položky, takže některé stránky mohou být prázdné. @ Například šířka zprávy může být širší než šířka stránky. @@ 3 @@ 1
8532 Chcete odstranit tento obrázek z formuláře? @@@ 20 @@ 2
8533 Některá data se nemusí zobrazit. @ Na stránce není dostatek vodorovného prostoru pro zadaný počet sloupců a mezery mezi sloupci. @ V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vzhled stránky, klepněte na kartu Sloupce a poté snižte počet sloupců nebo velikost sloupců. @ 3 @@ 1
8534 Když tento formulář nebo sestavu uložíte, veškerý kód za ní bude odstraněn. @ Vlastnost HasModule jste nastavili na Ne, čímž vytvoříte formulář nebo sestavu, která se otevře rychleji. Makra přidružená k tomuto formuláři nebo sestavě nebudou ovlivněna, ani nebudou kódovány v samostatných modulech, které jsou volány z tohoto seznamu vlastností. @ Opravdu to chcete udělat? @ 20 @@ 2
8538 Chystáte se smazat tuto sekci. @ Pokud kliknete na Ano, ovládací prvky, které jste umístili do této části, budou odstraněny.
Opravdu chcete tyto ovládací prvky smazat? @@ 20 @@ 2
8539 Vztahy, které určují kaskádové odstranění, způsobí odstranění záznamů v této tabulce a v souvisejících tabulkách. @ Opravdu chcete tyto záznamy odstranit? @@ 21 @ 409096 @ 2
8540 Chystáte se smazat jeden nebo více záznamů. @ Pokud kliknete na Ano, nebudete moci tuto operaci smazání vrátit zpět.
Opravdu chcete tyto záznamy smazat? @@ 19 @@ 2
8541 Microsoft Office Access nemohl provést operaci odstranění. Během operace odstranění došlo k chybě, nebyly odstraněny žádné záznamy.
8542 Microsoft Office Access nezjistil vztah mezi poli, která jste vybrali. @ Chcete nyní vytvořit vztah? @@ 19 @@ 3
8543 Chystáte se smazat tuto sekci a všechny související sekce. @Pokud kliknete na Ano, ovládací prvky umístěné v těchto částech budou odstraněny.
Opravdu chcete tyto ovládací prvky smazat? @@ 20 @@ 2
8544 Tuto operaci vložení nebudete moci vrátit zpět. @ Chcete pokračovat? @@ 19 @@ 2
8545 Microsoft Office Access nemůže uložit kritéria filtru, která jste zadali v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz. Než nastavíte kritéria filtru, ujistěte se, že je datová stránka svázána se zdrojem záznamů. Ujistěte se také, že kritéria mají formu klauzule WHERE; například EmployeeID = [EmployeeID].
8546 Před exportem dat do XML je třeba nejprve uložit aktuální objekt. @Chcete uložit '|' a poté pokračovat? @@ 19 @@ 2
9502 Microsoft Office Access nebude moci tuto akci ani následné akce vrátit zpět. Chcete-li zpřístupnit více zdrojů, aby Access mohl zaznamenávat další akce návrhu, zavřete a znovu otevřete toto okno. @Chcete přesto pokračovat? @@ 19 @@ 2
9504 Soubor '|' není čitelný pro JET. @ Pokud si myslíte, že máte platný soubor JET, pak je to most pravděpodobně kvůli nedávné změně formátu souboru. Chcete se pokusit upgradovat formát databáze? @@ 19 @@ 2
9505 Databáze '|' je třeba opravit nebo nejde o databázový soubor. @ Vy nebo jiný uživatel můžete neočekávaně ukončit aplikaci Microsoft Office Access, když byla otevřená databáze Microsoft Office Access.
Chcete, aby se Microsoft Office Access pokusil opravit databázi? @@ 19 @ 209010 @ 2
9507 Microsoft Office Access nemohl načíst všechny library moduly. @@@ 1 @@ 1
9508 Microsoft Office Access nemohl zavřít databázi'|.'@Vaše poslední změna možná nebyla uložena, protože interní vyrovnávací paměť byla uzamčena jiným uživatelem (jehož jméno bylo uvedeno v předchozí zprávě).
Chcete-li zabránit ztrátě dat, počkejte, až druhý uživatel dokončí používání záznamu, a poté znovu klikněte na OK.
Pokud kliknete na Zrušit, můžete přijít o změny, které nebyly uloženy. @@ 3 @@ 2
9509 Tento příkaz nemůžete vrátit zpět a po jeho dokončení nebudete moci tento objekt upravit. @ Chcete přesto pokračovat? @@ 19 @@ 2
9510 Microsoft Office Access nemůže otevřít soubor '|'. @@@ 1 @@ 1
9511 | @@@ 1 @@ 1
9512 Úspěšně opraveno '|' databáze. @@@ 1 @@ 1
9513 Microsoft Office Access nemohl úplně opravit znak '|' tabulku a odstranil některé hodnoty polí Memo, OLE Object nebo Hyperlink. @ Chcete-li data obnovit, obnovte je ze záložní kopie databáze.
Upozorňujeme, že data ve odstraněném poli mohla být poškozena chybným sektorem na pevném disku. Další informace o kontrole povrchu disku, souborů a složek ohledně chyb naleznete v rejstříku nápovědy systému Windows pro „kontrolu chyb disku“. @@ 1 @@ 1
9514 Jeden nebo více záznamů nebylo možné obnovit a byly odstraněny z '|' tabulka. @@@ 1 @@ 1
9515 „|“ stůl byl zkrácen; data byla lost. @@@ 1 @@ 1
9516 Jeden nebo více indexů z '|' tabulku nelze opravit a byla odstraněna. @@@ 1 @@ 1
9517 Příkaz Uložit jako nemůže zpracovat žádné podformuláře obsažené ve vaší sestavě. @ Chcete přesto pokračovat? @@ 19 @@ 2
9518 Při přidávání tohoto slova do vlastního slovníku došlo k chybě. @ * Soubor slovníku může být jen pro čtení.
* Může dojít k chybě disku. @@ 1 @@ 1
9519 Při přidávání tohoto slova do seznamu Změnit vše došlo k chybě. @ Slovník může být plný. @@ 1 @@ 1
9520 Při přidávání slova do seznamu Ignorovat vše došlo k chybě. @ Slovník může být plný. @@ 1 @@ 1
9521 Zadané slovo je příliš velké. @ Slova nesmí přesáhnout 64 znaků. @@ 1 @@ 1
9523 Microsoft Office Access nemůže otevřít znak '|' vlastní slovník. @@@ 1 @@ 1
9524 Microsoft Office Access nemůže starKontrola pravopisu, protože není nainstalována. @@@ 1 @@ 1
9525 Microsoft Office Access nemůže otevřít hlavní soubor slovníku. @ Ověřte, zda byl tento soubor správně nainstalován. @@ 1 @@ 1
9526 Kontrola pravopisu funguje pouze u textových polí, která obsahují textová data. @ Pokoušíte se zkontrolovat pole s jiným datovým typem než Text nebo Memo. @@ 1 @@ 1
9527 Kontrola pravopisu nemůže pokračovat; nejprve musíte vybrat data z tabulky, dotazu, zobrazení, uložené procedury nebo formuláře. @@@ 1 @@ 1
9529 Kontrola pravopisu nemůže pokračovat; Data formuláře nelze aktualizovat. @ Formulář může být založen na dotazu, který není aktualizovatelný nebo je aktualizovatelný pouze částečně. Informace o tom, kdy lze dotaz aktualizovat, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 409932 @ 1
9530 Došlo k chybě při pokusu o úpravu obsahu pole'|.'@ Pole může být uzamčeno nebo jen pro čtení, nebo nemáte oprávnění k jeho změně. Informace o bezpečnostních oprávněních a o tom, kdo je může změnit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 410222 @ 1
9531 Při pokusu o uložení předvoleb pravopisu došlo k chybě. @@@ 1 @@ 1
9532 „|“ pole nelze upravit, protože je to pole jen pro čtení. @@@ 1 @@ 1
9533 Při pokusu o přidání dvojice slov do seznamu automatických oprav došlo k chybě. @@@ 1 @@ 1
9534 Aktuální výběr neobsahuje žádná pole, u kterých lze zkontrolovat pravopisné chyby. @ Pravopis ovládacích prvků textového pole můžete zkontrolovat pomocí datových typů Text nebo Memo. @@ 1 @@ 1
9535 Zadali jste neplatný hlavní slovník. @ Vyberte prosím platný záznam. @@ 1 @@ 1
9536 Kontrola pravopisu je dokončena. @@@ 1 @@ 1
9537 Musíte restart Kontrola pravopisu, aby se změna slovníku projevila. @@@ 1 @@ 1
9538 „|“ vlastní slovník neexistuje. @ Chcete jej vytvořit? @@ 20 @@ 1
9539 Zadali jste slovo, které se nenachází v hlavním nebo vlastním slovníku. @ Chcete použít toto slovo a pokračovat v kontrole? @@ 20 @@ 1
9540 Hlavní slovník, který jste vybrali, nelze použít. @ Nebyl správně nainstalován. @@ 1 @@ 1
9541 Kontrola pravopisu nemůže vrátit zpět vaši poslední změnu. @ Data v poli '|' byl upraven jiným uživatelem. Chcete-li obnovit kontrolu pravopisu, klikněte na OK. @@ 1 @@ 1
9542 Tato databáze musí být uzavřena, než budete moci vytvořit repliku. @ Chcete, aby aplikace Microsoft Office Access tuto databázi zavřela a vytvořila repliku?
Pokud budete pokračovat, aplikace Microsoft Office Access zavře vaši databázi a převede ji na předlohu designu. Velikost databáze se může zvětšit. @@ 19 @@ 2
9543 Převaděč Hangul Hanja nemůže pokračovat. Neexistují žádná data Hangul nebo Hanja k převodu. @@@ 1 @@ 1
9544 Microsoft Office Access nemůže zaregistrovat znak '|' vlastní slovník. @@@ 1 @@ 1
9545 Po převedení tohoto souboru na formát souboru Access 2002 - 2003 nelze nový soubor sdílet s uživateli Access 2000 nebo Access 97. @ Další informace o převodu získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 553714162 @ 1
9546 Tato stránka pro přístup k datům byla vytvořena v předchozí verzi aplikace Microsoft Office Access. Chcete-li tuto stránku otevřít v návrhovém zobrazení, musíte ji převést na aktuální verzi aplikace Access. Jakmile tuto stránku převedete, nemůžete ji otevřít v návrhovém zobrazení v předchozí verzi aplikace Access.?Con&vert?Cancel@@@35@@
9547 Po převedení tohoto souboru do formátu souboru Access 2000 nelze nový soubor sdílet s uživateli Access 97. @ Veškeré funkce specifické pro Access 2002 nebo novější nebudou v Accessu 2000 k dispozici. @ Další informace o převodu získáte kliknutím na Nápověda. @ 2 @ 553714162 @ 1
9548 Po převedení tohoto souboru na formát souboru Access 97 budou všechny funkce specifické pro Access 2000 nebo novější lost. @ Další informace o převodu získáte kliknutím na Nápověda. @@ 2 @ 553714162 @ 1
10000 Nejprve musíte uložit tabulku. @ Chcete tabulku uložit hned? @@ 19 @@ 1
10001 Nejprve musíte uložit pohled. @ Chcete nyní uložit pohled? @@ 19 @@ 1
10002 Nejprve musíte uložit uloženou proceduru. @ Chcete nyní uložit uloženou proceduru? @@ 19 @@ 1
10003 Nejprve musíte uložit dotaz. @ Chcete nyní uložit dotaz? @@ 19 @@ 1
10004 Chcete trvale smazat vybraná pole a všechna data v polích? @ Chcete-li pole trvale smazat, klikněte na Ano. @@ 19 @@ 2
10005 Není definován žádný primární klíč. @ Ačkoli primární klíč není vyžadován, důrazně se doporučuje. Tabulka musí mít primární klíč, abyste mohli definovat vztah mezi touto tabulkou a dalšími tabulkami v databázi.
Chcete nyní vytvořit primární klíč? @@ 13 @@ 2
10006 Změna na tento datový typ vyžaduje odebrání jednoho nebo více indexů. @ V polích s datovým typem Memo, OLE nebo Hyperlink nelze používat indexy. Pokud kliknete na Ano, aplikace Microsoft Office Access odstraní indexy, které toto pole obsahují.
Chcete přesto pokračovat? @@ 20 @@ 2
10007 Mazání pole '|' vyžaduje Microsoft Office Access k odstranění primárního klíče. @ Chcete toto pole přesto smazat? @@ 19 @@ 2
10008 Mazání pole '|' vyžaduje Microsoft Office Access k odstranění jednoho nebo více indexů. @ Pokud kliknete na Ano, Microsoft Office Access odstraní pole a všechny jeho indexy.
Chcete toto pole přesto smazat? @@ 19 @@ 2
10009 Nelze otevřít stůl '|' pro úpravu. @ Dotaz nebo formulář vázaný na tabulku je otevřený, možná nemáte oprávnění k otevření této tabulky v návrhovém zobrazení, nebo má otevřenou tabulku jiný uživatel.
Chcete tuto tabulku otevřít jen pro čtení? @ Pokud jste otevřeli dotaz nebo formulář vázaný na tuto tabulku, zavřete jej a zkuste tabulku znovu otevřít v návrhovém zobrazení. @ 19 @@ 2
10010 Tabulka '|' je propojená tabulka s některými vlastnostmi, které nelze upravit. @ Chcete ji přesto otevřít? @@ 19 @@ 2
10011 Při převodu dat došlo k chybě aplikace Microsoft Office Access. @ Obsah polí v | 1 záznamech byl smazán.
Chcete přesto pokračovat? @@ 19 @@ 2
10012 Microsoft Office Access nemůže načíst vlastnosti polí ze systémových tabulek. @ Databázi je třeba opravit. Pokud kliknete na Ano, Microsoft Office Access otevře tabulku v návrhovém zobrazení. Nastavení vlastností FieldName, DataType, FieldSize, Indexed a Primary zůstane nedotčeno, ale nastavení dalších vlastností pole bude lost.
Můžete se pokusit předefinovat lost vlastnosti, ale doporučuje se obnovit databázi ze záložní kopie nebo ji zavřít a použít příkaz Opravit databázi v nabídce Nástroje (podnabídka Database Utilities).
Chcete přesto pokračovat? @@ 20 @@ 2
10013 Microsoft Office Access nemůže uložit změny vlastností pro propojené tabulky. @ Chcete přesto pokračovat? @@ 19 @@ 2
10014 Microsoft Office Access nemohl připojit všechna data k tabulce. @ Obsah polí v | 1 záznamech byl smazán a | 2 záznamy byly lost kvůli klíčovým porušením.
* Pokud byla data odstraněna, data, která jste vložili nebo importovali, neodpovídají datovým typům polí nebo vlastnosti FieldSize v cílové tabulce.
* Pokud by záznamy byly lost, buď vložené záznamy obsahují hodnoty primárního klíče, které již existují v cílové tabulce, nebo porušují pravidla referenční integrity pro vztah definovaný mezi tabulkami.
Chcete přesto pokračovat? @@ 22 @ 600922 @ 1
10015 Změna na tento datový typ vyžaduje odstranění primárního klíče. @ Chcete přesto pokračovat? @@ 19 @@ 2
10016 Některá data mohou být lost. @ Nastavení vlastnosti FieldSize jednoho nebo více polí bylo změněno na kratší velikost. Pokud jsou data lost, v důsledku toho mohou být porušena ověřovací pravidla.
Chcete přesto pokračovat? @@ 20 @@ 2
10017 V počítači není místo na disku. @ Tuto vloženou přílohu nebudete moci vrátit zpět. Chcete přesto pokračovat? @@ 19 @@ 2
10018 Microsoft Office Access nemohl připojit všechna data k tabulce. @ Obsah polí v | 1 záznamech byl smazán a | 2 záznamy byly lost kvůli klíčovým porušením.
* Pokud byla data odstraněna, data, která jste vložili nebo importovali, neodpovídají datovým typům polí nebo vlastnosti FieldSize v cílové tabulce.
* Pokud by záznamy byly lost, vložené záznamy obsahují hodnoty primárního klíče, které již existují v cílové tabulce, nebo porušují pravidla referenční integrity pro vztah definovaný mezi tabulkami. @@ 2 @ 600922 @ 1
10019 Microsoft Office Access nemůže najít databázi obsahující propojenou tabulku'|.'@Vlastnosti nastavené v Microsoft Office Access pro propojenou tabulku budou lost.
Chcete přesto pokračovat v převodu? @@ 19 @@ 2
10020 Pravidla integrity dat byla změněna; stávající data nemusí být pro nová pravidla platná. @ Tento proces může trvat dlouho. Chcete, aby byla stávající data otestována pomocí nových pravidel? @@ 13 @@ 2
10021 Existující data porušují nové pravidlo ověřování záznamů. @ Chcete pokračovat v testování s novým pravidlem?
* Chcete-li zachovat nové pravidlo a pokračovat v testování, klikněte na Ano.
* Chcete-li se vrátit ke starému pravidlu a pokračovat v testování, klikněte na Ne.
* Chcete-li ukončit testování, klikněte na Zrušit. @@ 13 @@ 1
10022 Existující data porušují nové nastavení vlastnosti '| 1' pro pole'|2.'@Chcete pokračovat v testování s novým nastavením?
* Chcete-li zachovat nové nastavení a pokračovat v testování, klikněte na Ano.
* Chcete-li se vrátit ke starému nastavení a pokračovat v testování, klikněte na Ne.
* Chcete-li ukončit testování, klikněte na Zrušit. @@ 13 @@ 2
10023 Microsoft Office Access smazán | indexy na převedených polích. @ Některá data nebyla správně převedena. @@ 1 @@ 1
10024 Nejprve musíte uložit tabulku. @ Microsoft Office Access nemůže otestovat vaše data, dokud neuložíte provedené změny designu.
Chcete nyní uložit tabulku? @@ 19 @@ 2
10025 Tato operace otestuje pravidla záznamu a pole v tabulce, stejně jako vlastnosti Povinné a AllowZeroLength u všech dat v tabulce. @ Tento proces může trvat dlouho.
Chcete přesto pokračovat? @@ 19 @@ 2
10026 Všechna data byla platná pro všechna pravidla. @@@ 1 @@ 1
10027 Existující data porušují nové pravidlo ověřování záznamů. @ Chcete pokračovat v testování dat pomocí tohoto nového pravidla?
* Chcete-li pokračovat v testování dalších porušení nových pravidel, klikněte na Ano.
* Chcete-li pokračovat v testování pouze starých ověřovacích pravidel, klikněte na Ne.
* Chcete-li ukončit testování, klikněte na Zrušit. @@ 13 @@ 2
10028 Existující data porušují vlastnost '| 1' pro pole'|2.'@Pokud budete pokračovat v testování, aplikace Microsoft Office Access vás bude informovat, pokud data porušují jakékoli jiné nastavení vlastností v tabulce.
Chcete pokračovat v testování? @@ 19 @@ 2
10029 Není definován žádný primární klíč. @ Ačkoli primární klíč není vyžadován, je velmi doporučeno. Tabulka musí mít primární klíč, abyste mohli do této tabulky přidávat data nebo definovat vztahy mezi touto tabulkou a dalšími tabulkami v databázi.
Chcete se vrátit k návrhu tabulky a přidat primární klíč hned? @@ 13 @@ 2
10030 Není definován žádný primární klíč. @ Ačkoli primární klíč není vyžadován, je velmi doporučen. Tabulka musí mít primární klíč, abyste mohli definovat vztahy mezi touto tabulkou a dalšími tabulkami v databázi.
Chcete se vrátit k návrhu tabulky a přidat primární klíč hned? @@ 13 @@ 2
10031 Nejprve musíte uložit funkci. @ Chcete ji nyní uložit? @@ 19 @@ 1
10250 V datovém listu nemůžete vytisknout posouvatelné (nezmrazené) sloupce. @ Zmrazené sloupce jsou širší než stránka. Chcete tisknout pouze zmrazené sloupce? @ Pokud chcete tisknout nezmrazené sloupce, vyzkoušejte jeden nebo více z následujících postupů:
* Snižte šířku sloupců a zvyšte výšku řádků zmrazených sloupců.
* V dialogovém okně Vlastnosti tiskárny změňte orientaci stránky na Na šířku.
* Snižte velikost levého a pravého okraje stránky v dialogovém okně Vzhled stránky. @ 21 @ 209172 @ 2
10251 Nadpis sloupce je příliš vysoký, aby se vešel na stránku. Část nadpisu bude oříznuta. @ Chcete vytisknout neúplný nadpis? @ Chcete-li zabránit oříznutí nadpisů, vyzkoušejte jeden nebo více z následujících postupů:
* V dialogovém okně Vlastnosti tiskárny změňte orientaci stránky na Portrét.
* V dialogovém okně Vzhled stránky zmenšete velikost horního a spodního okraje stránky. @ 19 @@ 2
10252 Alespoň jeden sloupec je příliš široký, aby se vešel na stránku. Data v tomto sloupci budou oříznuta. @ Chcete vytisknout sloupec s neúplnými daty? @ Chcete-li zabránit oříznutí dat, vyzkoušejte jeden nebo více z následujících postupů:
* Snižte šířku sloupce a zvyšte výšku řádku.
* V dialogovém okně Vlastnosti tiskárny změňte orientaci stránky na Na šířku.
* Snižte velikost levého a pravého okraje stránky v dialogovém okně Vzhled stránky. @ 19 @@ 2
10253 Výška řádku přesahuje mezeru mezi horním a dolním okrajem. @ Chcete vytisknout sloupce s neúplnými daty? @ Chcete-li zabránit oříznutí dat, vyzkoušejte jeden nebo více z následujících kroků:
* Zvětšete šířku sloupce a zmenšete výšku řádku.
* V dialogovém okně Vlastnosti tiskárny změňte orientaci stránky na Portrét.
* V dialogovém okně Vzhled stránky zmenšete velikost horního a spodního okraje stránky. @ 19 @@ 2
10500 Chystáte se spustit aktualizační dotaz, který upraví data v tabulce. @ Opravdu chcete spustit tento typ akčního dotazu?
Informace o tom, jak zabránit zobrazení této zprávy při každém spuštění akčního dotazu, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 21 @ 209058 @ 2
10501 Chystáte se spustit připojovací dotaz, který upraví data ve vaší tabulce. @ Jste si jisti, že chcete spustit tento typ akčního dotazu?
Informace o vypnutí potvrzovacích zpráv pro odstranění dokumentů naleznete v nápovědě. @@ 21 @ 209058 @ 2
10502 Chystáte se spustit dotaz na vytvoření tabulky, který upraví data v tabulce. @ Jste si jisti, že chcete spustit tento typ akčního dotazu?
Informace o tom, jak zabránit zobrazení této zprávy při každém spuštění akčního dotazu, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 21 @ 209058 @ 2
10503 Chystáte se spustit dotaz na odstranění, který upraví data v tabulce. @ Opravdu chcete spustit tento typ akčního dotazu?
Informace o tom, jak zabránit zobrazení této zprávy při každém spuštění akčního dotazu, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 21 @ 209058 @ 2
10504 Chystáte se spustit dotaz na definici dat, který může upravit data v tabulce. @ Jste si jisti, že chcete spustit tento typ dotazu SQL?
Pokud ne, klikněte na Ne a poté dotaz upravte nebo zavřete, aby se spustil později. @@ 19 @@ 2
10505 Chystáte se aktualizovat | řádky. @ Jakmile kliknete na Ano, nelze změny vrátit pomocí příkazu Zpět.
Opravdu chcete tyto záznamy aktualizovat? @@ 19 @@ 2
10506 Chystáte se přidat | řádky. @ Jakmile kliknete na Ano, nelze změny vrátit pomocí příkazu Zpět.
Opravdu chcete přidat vybrané řádky? @@ 19 @@ 2
10507 Chystáte se vložit | řádky do nové tabulky. @ Jakmile kliknete na Ano, nelze změny vrátit pomocí příkazu Zpět.
Opravdu chcete vytvořit novou tabulku s vybranými záznamy? @@ 19 @@ 2
10508 Chystáte se smazat | řádky ze zadané tabulky. @ Jakmile kliknete na Ano, nelze změny vrátit pomocí příkazu Zpět.
Opravdu chcete smazat vybrané záznamy? @@ 19 @@ 2
10509 Microsoft Office Access nemůže aktualizovat všechny záznamy v aktualizačním dotazu. @ Microsoft Office Access neaktualizoval | 1 pole z důvodu selhání převodu typu, | 2 záznamy z důvodu porušení klíčů, | 3 záznam z důvodu porušení zámku a | 4 záznamů z důvodu porušení pravidla ověření.
Chcete i nadále spouštět tento typ akčního dotazu?
Chcete-li chyby ignorovat a spustit dotaz, klikněte na Ano.
Vysvětlení příčin porušení naleznete v nápovědě. @@ 21 @ 310019 @ 2
10510 Microsoft Office Access nemůže připojit všechny záznamy v připojovacím dotazu. @ Sada Microsoft Office Access | 1 pole na Null kvůli chybě převodu typu a nepřidala | 2 záznamy do tabulky z důvodu porušení klíčů, | 3 záznamů z důvodu porušení zámku a | 4 záznamů z důvodu porušení pravidla ověření.
Chcete přesto spustit akční dotaz?
Chcete-li chyby ignorovat a spustit dotaz, klikněte na Ano.
Vysvětlení příčin porušení naleznete v nápovědě. @@ 21 @ 310020 @ 2
10511 Microsoft Office Access nemůže přidat všechny záznamy v aktualizačním nebo připojovacím dotazu. @ Nastavil | 1 pole na Null kvůli chybě převodu typu.
Selhání převodu typu je způsobeno, když data v jednom nebo více polích neodpovídají vlastnosti DataType nebo FieldSize v cílové tabulce. Tuto chybu způsobí například ponechání prázdných polí v poli Ano / Ne nebo zadávání textu do číselného pole.
Chcete chyby ignorovat a přesto spustit aktualizaci nebo připojit dotaz?
Chcete-li chyby ignorovat a spustit dotaz, klikněte na Ano. @@ 19 @ 600922 @ 2
10512 Microsoft Office Access nemůže smazat | 2 záznamy v mazacím dotazu kvůli porušení klíčů a | 3 záznamy z důvodu porušení zámku. @ Chcete přesto spustit tento akční dotaz?
Chcete-li chyby ignorovat a spustit dotaz, klikněte na Ano.
Vysvětlení příčin porušení naleznete v nápovědě. @@ 21 @ 310016 @ 2
10513 Stávající | budou před spuštěním dotazu smazány. @ Chcete přesto pokračovat? @@ 20 @@ 2
10514 Nebudete moci vrátit změny, které tento akční dotaz chystá provést v datech v propojené tabulce nebo tabulkách. @ Chcete tento akční dotaz přesto spustit? @@ 19 @@ 2
10515 Microsoft Office Access nemohl aktualizovat všechny záznamy v aktualizačním dotazu. @ Microsoft Office Access neaktualizoval | 1 pole z důvodu selhání převodu typu, | 2 záznamy z důvodu porušení klíčů, | 3 záznam z důvodu porušení zámku a | 4 záznamů z důvodu porušení pravidla ověření.
Vysvětlení příčin porušení naleznete v nápovědě. @@ 2 @ 310019 @ 1
10516 Microsoft Office Access nemůže připojit všechny záznamy k tabulce. @ Sada Microsoft Office Access | 1 pole na Null kvůli chybě převodu typu a nepřidala | 2 záznamy kvůli porušení klíčů , | 3 záznamů z důvodu porušení zámku a | 4 záznamů z důvodu porušení pravidel ověření.
Vysvětlení příčin porušení naleznete v nápovědě. @@ 2 @ 310020 @ 1
10517 Microsoft Office Access nemůže přidat všechny záznamy v dotazu na vytvoření tabulky. @ Nastavil | 1 pole na Null kvůli chybě převodu typu.
Selhání převodu typu je způsobeno, když data v jednom nebo více polích neodpovídají vlastnosti DataType nebo FieldSize v cílové tabulce. Tuto chybu způsobí například ponechání prázdných polí v poli Ano / Ne nebo přidání textu do číselného pole. @@ 1 @ 600922 @ 1
10518 Microsoft Office Access nemůže odstranit všechny záznamy v dotazu na odstranění. @ Microsoft Office Access neodstranil | 2 záznamy z důvodu porušení klíčů a | 3 záznamy z důvodu porušení zámku.
Vysvětlení příčin porušení naleznete v nápovědě. @@ 2 @ 310016 @ 1
10519 Není dostatek místa na disku nebo paměti k vrácení změn dat, které tento akční dotaz chystá provést. @ Chcete přesto tento akční dotaz spustit?
Informace o uvolnění místa na disku nebo uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy Microsoft Windows pro „místo na disku, uvolnění“ nebo „paměť, řešení potíží“. @@ 19 @@ 2
10520 Chcete uložit změny provedené v příkazu SQL a aktualizovat vlastnost? @ Vlastnost RecordSource nebo RowSource obsahovala příkaz SQL, když jste vyvolali Tvůrce dotazů, takže původní příkaz SQL byl upraven. @ Zavření Tvůrce dotazů beze změny původní příkaz SQL, klikněte na Ne @ 13 @ 604309 @ 2
10521 Chcete uložit změny provedené v dotazu a aktualizovat vlastnost? @ Vlastnost RecordSource nebo RowSource obsahovala název dotazu při vyvolání Tvůrce dotazů, takže byl původní dotaz upraven. @ Zavření Tvůrce dotazů beze změny původní dotaz, klikněte na Ne @ 13 @ 604309 @ 2
10522 Vyvolali jste Tvůrce dotazů na tabulce. @ Chcete vytvořit dotaz na základě tabulky? @@ 19 @@ 2
10523 Chystáte se spustit předávací dotaz, který může upravit data v tabulce. @ Jste si jisti, že chcete spustit tento typ dotazu SQL?
Informace o tom, jak zabránit zobrazení této zprávy při každém spuštění dotazu SQL, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 21 @ 209058 @ 2
10524 | výstupní sloupce v dotazu byly nepojmenované a nebudou zobrazovat žádná data. @@@ 1 @@ 1
10526 Chcete uložit změny provedené v příkazu SQL a aktualizovat textový editor? @ Uložená procedura nebo funkce obsahovala příkaz SQL, když jste vyvolali Tvůrce dotazů, takže byl původní příkaz SQL upraven. @ Zavření Tvůrce dotazů bez při změně původního příkazu SQL klikněte na Ne @ 13 @ 604309 @ 2
10600 Opravdu chcete trvale odstranit vybraný vztah z vaší databáze? @@@ 19 @@ 2
10601 Vztah již existuje. @ Chcete upravit stávající vztah? Chcete-li vytvořit nový vztah, klikněte na Ne. @@ 13 @@ 2
10602 Název řádku chybí v řádku |. @ Pro tento vztah jste nevybrali odpovídající pole v každém řádku mřížky. @ Vyberte pole tak, aby mřížka měla stejný počet polí na levé i pravé straně a poté zkuste vytvořit vztah znovu. @ 1 @@ 1
10603 Tento vztah byl upraven nebo odstraněn jiným uživatelem od doby, kdy jste otevřeli okno Vztahy. @ Chcete upravit vztah a přepsat změny jiného uživatele? Chcete-li aktualizovat okno Vztahy tak, aby zahrnovalo změny jiného uživatele, klikněte na Ne. @@ 19 @@ 2
10604 Tento vztah již byl odstraněn jiným uživatelem. @ Chcete-li aktualizovat svůj pohled, klikněte na OK. @@ 1 @@ 1
10605 Rozložení okna Vztahy bude vymazáno. @ Chcete pokračovat? @@ 19 @@ 2
10606 V této relaci nemůžete zobrazit dotazy ani propojené tabulky v okně Vztahy. @ Databáze '|' byl vytvořen v dřívější verzi aplikace Microsoft Office Access.
Pokud chcete tuto databázi převést na aktuální verzi aplikace Microsoft Office Access, použijte příkaz Převést databázi v nabídce Nástroje (podnabídka Database Utilities). @@ 1 @@ 1
10607 Vztah byl vytvořen jako vztah jedna k více, protože v souvisejícím poli jsou duplicitní položky. @ Pokusili jste se vytvořit vztah jeden na jednoho, ale data v tabulkách naznačují, že - je vhodnější mnoho vztahů. @@ 2 @ 411617 @ 1
10608 Chcete-li vytvořit vztah, pomocí myši přetáhněte pole z jedné tabulky do druhé. @@@ 1 @@ 1
10700 Tento dokument byl dříve naformátován pro tiskárnu | 1 na | 2, ale tato tiskárna není k dispozici. Chcete použít výchozí tiskárnu | 3? @@@ 19 @@ 1
10701 Tento dokument byl dříve naformátován pro tiskárnu '| 1 on | 2', ale tato tiskárna není k dispozici. Nastavení stránky zobrazené v dialogovém okně Nastavení tisku je pro aktuální výchozí tiskárnu '| 3'. @ Chcete pokračovat? @@ 19 @@ 1
10702 Náhled nebo tisk tohoto zobrazení kontingenční tabulky může trvat dlouho, protože zobrazuje velké množství podrobných dat. Microsoft Office Access nemusí nějakou dobu reagovat. @ Chcete pokračovat? @ * Chcete-li zkrátit požadovaný čas, skryjteost nebo všechna podrobná data v zobrazení.
* Další informace najdete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base Q282315. @ 3 @@ 1
10750 Před spuštěním musíte makro uložit. @ Chcete makro uložit hned?
* Chcete-li makro uložit a poté jej spustit, klikněte na Ano.
* Chcete-li se vrátit do okna Makro pro toto makro nebo do okna, ze kterého jste spustili příkaz Spustit makro, klikněte na Ne. @@ 19 @@ 2
10751 Některé akce makra, které se pokoušíte uložit, nelze provést v aplikaci Access 97. Tyto akce budou trvale odstraněny z makra ve verzi databáze Access 97. @@@ 1 @@ 1
10800 Microsoft Office Access dokončil přidávání indexu „zpět. “@Přidejte další index z dialogového okna Vybrat soubory indexu nebo klikněte na Zavřít. @@ 1 @@ 1
10801 Informační soubor indexu Microsoft Office Access (.inf) pro '|' @ již chcete nahradit existující soubor .inf aplikace Microsoft Office Access pro soubor dBASE nebo Microsoft FoxPro, který propojujete? @ * Chcete-li vytvořit nový soubor .inf, klikněte na Ano.
* Chcete-li použít stávající soubor, klikněte na Ne.
Pokud soubor INF obsahuje neplatné nebo zastaralé informace, musíte před propojením tabulky vytvořit nový soubor INF kliknutím na Ano. @ 17 @ 209186 @ 2
10803 Objekt databáze '|' již existuje. Chcete nahradit existující databázový objekt exportovaným?
Pokud chcete tento objekt exportovat bez nahrazení stávajícího databázového objektu, klikněte na Ne. Objekt pak můžete znovu exportovat a přejmenovat v dialogovém okně Export. @@ 20 @@ 2
10804 Nelze importovat všechny specifikace importu kvůli konfliktům názvů. Konflikty existovaly v | specifikací. @ Přejmenujte konfliktní specifikace importu a zkuste importovat znovu. @@ 1 @@ 1
10805 Neplatný název souboru CDF
10806 Související data nejsou u možnosti živých dat podporována.
10807 Určete umístění exportu XML.
10808 Aktuální záznam nebyl jedinečný. Všechny identické záznamy byly exportovány.
10892 Formulář s vázaným ovládacím prvkem ActiveX nebo vloženým objektem vázaným na zdroj dat nemůže mít nastavenou vlastnost DefaultView na Continuous Forms. @ Pokusili jste se přidat vázaný ovládací prvek ActiveX do formuláře v návrhovém zobrazení.
Microsoft Office Access resetuje vlastnost DefaultView na jeden formulář. @@ 1 @@ 1
10893 Soubor datové stránky byl otevřen jiným uživatelem nebo k němu nemáte oprávnění k zápisu. Provedete-li změny, budete je muset uložit do jiného souboru.
10894 Při ukládání vlastností dokumentu na datovou stránku došlo k neočekávané chybě.
10895 Pokusili jste se přetáhnout OLE nebo binární sloupec na stránku s přístupem k datům. Neexistuje žádný ovládací prvek HTML, který by správně navázal na tento typ sloupce.
10896 Rozhodli jste se trvale smazat stránku s přístupem k datům. @ Chcete smazat odkaz i soubory na stránce nebo smazat jen odkaz ?? & Smazat odkaz a soubory? Smazat & Pouze odkaz? Zrušit @@ 27 @@
10897 | @Dochází k problému s nastavením registru aplikace Internet Explorer. @ Prosím nainstalujte znovu aplikaci Internet Explorer. @ 1 @@ 1
10898 Datové přístupové stránky Microsoft Office Access lze prohlížet pouze v prohlížeči Microsoft Internet Explorer, ale není to váš výchozí prohlížeč. @ Chcete otevřít stránku Internet Explorer a zobrazit tuto stránku? @@ 19 @@
10899 Nelze vytvořit odkaz na tuto stránku s přístupem k datům, protože Data a Různé. Objekty nejsou rezervovány. @@@ 1 @@ 1
10900 Operace uložení proběhla úspěšně. @ Byla vytvořena složka pro vaše podpůrné soubory v místě uložení. @ Tento adresář musel být vytvořen, protože server nepodporuje dlouhé názvy souborů. @ 1 @@ 1
10901 Před zobrazením náhledu musíte uložit přístupovou stránku k datům. @ Chcete ji nyní uložit? @@ 19 @@
10902 Stránka pro přístup k datům byla uložena, ale chybí jeden nebo více podpůrných souborů (tj. Obrazové, zvukové, video soubory). @ Možná budete muset:
* Odstraňte a znovu vytvořte objekty HTML na stránce.
* Znovu použijte motiv, pokud má stránka motiv. @@ 1 @@ 1
10903 Uložení bylo dokončeno, ale soubory pro vybrané téma chybí. @ Na stránku pro přístup k datům použijte nový motiv a uložte jej znovu. @@ 1 @@ 1
10904 Chcete, aby Microsoft Office Access nastavil vlastnost DataPageSize této úrovně skupiny na Vše? @@@ 19 @@
10905 Otevřeli jste stránku, která byla navržena pomocí aplikace Access 2000. Abyste mohli stránku upravovat, musíte ji uložit pomocí novější verze webových komponent Microsoft Office Web Components.
Chcete, aby Access tuto stránku převedl uložením pomocí novější verze Microsoft Office Web Components ?? & Convert? Zrušit @@@ 35 @@
10950 Opravdu chcete tento účet smazat? @Nemůžete vrátit smazání uživatelského nebo skupinového účtu zpět. Chcete-li obnovit odstraněný uživatelský nebo skupinový účet, musíte účet znovu vytvořit pomocí stejného jména a osobního identifikátoru (PID). @@ 20 @@ 2
10951 Nemáte oprávnění k úpravě „Pinterest“. Chcete-li tento objekt upravit, musíte k němu mít oprávnění Upravit design. Pokud je objekt tabulkou, musíte mít pro něj také oprávnění Odstranit data a Aktualizovat data.
Chcete uložit kopii objektu jako nový objekt? @@ 21 @ 410222 @ 1
10952 K zobrazení tohoto makra nemáte oprávnění. @ Chcete-li zobrazit makro, musíte k němu mít oprávnění Číst návrh.
Chcete pokračovat ve spouštění makra? @@ 21 @ 410222 @ 2
10953 Nemáte oprávnění k úpravě „Pinterest“. Chcete-li tento objekt upravit, musíte k němu mít oprávnění Upravit design. Pokud je objekt tabulkou, musíte mít pro něj také oprávnění Odstranit data a Aktualizovat data.
Chcete jej otevřít jen pro čtení? @@ 21 @ 410222 @ 1
10954 Změnili jste oprávnění '| 1' pro'|2.'@Chcete nyní přiřadit tato oprávnění? @@ 19 @@ 2
10955 Nemáte oprávnění k otevření '|' pro výhradní použití. @ Microsoft Office Access otevírá databázi pro sdílený přístup.
Chcete-li otevřít databázi s výhradním přístupem, musíte mít k ní oprávnění Open Exclusive. Další informace o oprávněních a o tom, kdo je může nastavit, získáte po kliknutí na Nápověda. @@ 2 @ 410222 @ 1
10956 ; LCID = 0x0409
10957 Nezadali jste ID pracovní skupiny. Chcete-li zajistit, aby byl informační soubor pracovní skupiny jedinečný, zadejte jedinečné ID pracovní skupiny až s 20 čísly nebo písmeny. Pokračovat bez ID pracovní skupiny? @@@ 20 @@ 1
10958 Soubor '|' již existuje. Nahradit stávající soubor? @@@ 20 @@ 1
10959 Soubory pracovní skupiny (* .mdw)
10960 Vyberte Informační soubor pracovní skupiny
10961 OTEVŘENO
10962 Úspěšně jste vytvořili informační soubor pracovní skupiny '|. @@@ 1 @@ 4
10963 Nelze najít soubor: '|'
10964 Úspěšně jste se připojili k pracovní skupině definované informačním souborem pracovní skupiny '|' @@@ 1 @@ 2
10965 Po dokončení této operace se důrazně doporučuje změnit heslo správce systému. Chcete-li změnit heslo SA, přejděte v nabídce Nástroje na Zabezpečení a potom klepněte na Nastavit přihlašovací heslo.
10966 Musíte restarŽádost o novou úroveň zabezpečení se projeví. @@@ 1 @@ 1
10967 Microsoft Office Access nemůže změnit nastavení registru, které řídí, zda jsou blokovány nebezpečné výrazy. @ Váš účet není oprávněn toto nastavení registru měnit. Chcete-li toto nastavení změnit, obraťte se na správce systému. @@ 2 @ 553714182 @ 2
10968 Microsoft Office Access nemůže do souboru přidat digitální podpis, protože Access k němu nemůže získat výhradní přístup. @ Ujistěte se, že žádná jiná osoba nebo program nemá soubor otevřený, a zkuste znovu přidat digitální podpis. @@ 1 @@ 2
10969 Aby úrovně zabezpečení maker Střední nebo Vysoká správně fungovaly, musí být váš počítač také nakonfigurován tak, aby blokoval nebezpečné výrazy. @ Blokování nebezpečných výrazů ovlivňuje všechny uživatele v tomto počítači. @ Chcete blokovat nebezpečné výrazy? @ 21 @ 553714182 @ 2
10970 Nebezpečné výrazy jsou blokovány. Svůj počítač můžete nakonfigurovat tak, aby umožňoval hodnocení všech výrazů. @ Povolení hodnocení všech výrazů má vliv na všechny uživatele v tomto počítači. @ Chcete povolit vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů? @ 22 @ 553714182 @ 2
10971 Varování zabezpečení: Nebezpečné výrazy nejsou blokovány. @ Chcete-li blokovat nebezpečné výrazy, musí být nainstalována aktualizace Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 nebo novější. Chcete-li získat nejnovější verzi Jet 4.0, přejděte na http: //windowsupdate.microsoft.com.@ '|' nemusí být bezpečné otevřít, pokud obsahuje výrazy, které byly určeny k poškození vašeho počítače. Chcete otevřít tento soubor? @ 20 @ 553714182 @ 2
10972 Varování zabezpečení: Nebezpečné výrazy nejsou blokovány. @ Chcete blokovat nebezpečné výrazy? @@ 21 @ 553714182 @ 2
10973 '|' nelze otevřít, protože musíte restarŽádost o novou úroveň zabezpečení se projeví. @@@ 1 @ 553714182 @ 1
29000 Není dostatek paměti k vytvoření vstupní oblasti. @ Zavřete nepotřebné programy. Pak zkuste znovu vytvořit vstupní oblast.
Další informace o uvolnění paměti najdete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @@ 1 @@ 1
29001 Microsoft Office Access se nepodařilo uložit modul'|.'@V počítači může být nedostatek místa na disku.
Informace o uvolnění paměti nebo místa na disku vyhledejte v rejstříku nápovědy Microsoft Windows výraz „paměť, odstraňování problémů“ nebo „uvolnění místa na disku“. @@ 1 @@ 3
29002 Microsoft Office Access se nepodařilo vytvořit modul jazyka ‚|.'@ Pokud je vaše databáze na síťové jednotce, zkontrolujte síťové připojení a zkuste to znovu. @@ 1 @@ 1
29003 Microsoft Office Access se nepodařilo převést nebo povolit moduly kódu. @ V počítači může být nedostatek místa na disku nebo paměti. @@ 1 @@ 1
29004 Nový název postupu, který jste zadali, je neplatný. @@@ 2 @ 611738 @ 1
29005 Postup '|' již existuje. @ Vyberte jiný název procedury. @@ 1 @@ 1
29006 Microsoft Office Access se nepodařilo vytvořit panel nástrojů okna Debug. @ Systém může mít nedostatek paměti prostředků. @ Ukončete nepotřebné programy a zkuste to znovu.
Další informace o uvolnění paměti naleznete v rejstříku nápovědy systému Microsoft Windows pro „paměť, odstraňování problémů“. @ 1 @@ 1
29007 Během operace vložení nebo importu se aplikaci Microsoft Office Access nepodařilo převést znak '|' modul z dřívější verze databáze Microsoft Office Access. @ V počítači může být nedostatek místa na disku nebo paměti. @@ 1 @@ 1
29008 Microsoft Office Access nemohl vytvořit úložný prostor pro modul jazyka. @ Pokud je vaše databáze na síťové jednotce, zkontrolujte síťové připojení a zkuste to znovu. @@ 1 @@ 3
29009 Microsoft Office Access nemohl otevřít úložný prostor pro modul jazyka Visual Basic. @ V počítači může být nedostatek místa na disku.
Informace o uvolnění paměti nebo místa na disku vyhledejte v rejstříku nápovědy Microsoft Windows výraz „paměť, odstraňování problémů“ nebo „uvolnění místa na disku“. @@ 1 @@ 3
29010 Název funkce je příliš dlouhý. @ Microsoft Office Access zkrátí název funkce na 255 znaků. @@ 1 @ 411738 @ 1
29011 Microsoft Office Access se nepodařilo uložit databázi. @ V počítači může být nedostatek místa na disku.
Informace o uvolnění paměti nebo místa na disku vyhledejte v rejstříku nápovědy Microsoft Windows výraz „paměť, odstraňování problémů“ nebo „uvolnění místa na disku“. @@ 1 @@ 3
29013 Tato akce resetuje aktuální kód v režimu přerušení. @ Chcete zastavit spuštěný kód? @ * Chcete-li zastavit provádění programu, aby bylo možné zavřít okno modulu, vyberte Ano.
* Chcete-li ponechat kód v aktuálním stavu, vyberte možnost Ne @ 20 @@ 1
29014 Nelze přidat odkaz na pracovní skupinu Microsoft Office Access. @@@ 2 @ 613780 @ 1
29015 Tuto referenci nemůžete odstranit. @ Microsoft Office Access potřebuje tuto referenci, aby správně fungoval. @@ 1 @@ 1
29016 Nelze přidat odkaz na otevřenou databázi. @@@ 1 @@ 1
29017 Databáze | byl vytvořen v dřívější verzi aplikace Microsoft Office Access. @ Převeďte tuto databázi na aktuální verzi aplikace Microsoft Office Access pomocí příkazu Převést databázi v nabídce Nástroje (podnabídka Database Utilities). @@ 1 @@ 1
29018 Pro tuto operaci nemůžete použít standardní modul. @@@ 1 @@ 1
29019 Název modulu '|' je neplatný. @ * Název modulu může být start s předponou Form_ nebo Report_.
* Modul nelze pojmenovat Formuláře, Zprávy, Moduly, Aplikace, Obrazovka, Asistent, CommandBars, Reference nebo DoCmd.
* Název modulu může mít příliš mnoho znaků. @@ 2 @ 611734 @ 1
29020 Tuto databázi upravil jiný uživatel. @ Chcete-li zobrazit aktuální verzi, zavřete databázi a znovu ji otevřete. @@ 1 @@ 1
29021 Tato operace není k dispozici, pokud je modul v režimu přerušení. @ Resetujte prováděcí kód a akci opakujte. @@ 1 @@ 1
29022 Během převodu nebo povolení této databáze došlo k chybám při kompilaci. @ Databáze nebyla uložena v kompilovaném stavu. Výkon této databáze bude snížen, protože Microsoft Office Access bude muset znovu zkompilovat databázi pro každou relaci.
Informace o zlepšení výkonu získáte klepnutím na Nápověda. @@ 2 @ 611705 @ 1
29023 Existují volání 16bitového dynamického odkazu libraries (.dll) in modules in this database. @ These won't work under Microsoft Windows 95 or Microsoft Windows NT. @ Change your code to call equivalent 32-bit dynamic-link libraries (.dll). @ 2 @ 611961 @ 1
29024 Aktuální uživatelský účet nemá oprávnění k převodu nebo povolení této databáze. @ Chcete-li převést nebo povolit databázi, zajistěte následující:
* Musíte se připojit k pracovní skupině, která definuje uživatelské účty používané pro přístup k databázi.
* Váš uživatelský účet musí mít oprávnění Open / Run a Open Exclusive pro databázový objekt.
* Váš uživatelský účet musí mít oprávnění Upravit návrh nebo Spravovat pro všechny tabulky v databázi, nebo musí být vlastníkem všech tabulek v databázi.
* Váš uživatelský účet musí mít oprávnění Číst návrh pro všechny objekty v databázi.
* Požádejte ostatní uživatele, aby databázi zavřeli. @@ 2 @ 77316 @
29025 Existují volání 16bitového dynamického odkazu libraries (.dll) in modules in this database. @ These won't work under Microsoft Windows 95 or Microsoft Windows NT. @ Translate these calls to equivalent 32-bit dynamic-link libraries. @ 2 @ 611961 @
29026 Databáze, kterou se pokoušíte otevřít nebo převést, se aktuálně používá nebo nemáte oprávnění k jejímu výlučnému otevření. @ Při převodu databáze nebo při prvním otevření databáze dřívější verze nemůže jiný uživatel mít databáze otevřená. @ Zkuste jeden z následujících postupů:
* Požádejte ostatní uživatele, aby databázi zavřeli.
* Pokud používáte verzi Microsoft Office Access, ve které je databáze zapsána, požádejte správce vaší pracovní skupiny, aby vám udělil oprávnění k exkluzivnímu otevření databáze.
Po převodu nebo po prvním otevření databáze může sdílet více uživatelů. @ 1 @ 109027 @ 1
29027 Aplikace Microsoft Office Access nemohla projekt uložit. @ Projekt nyní ukládá jiný uživatel.
Chcete to zkusit znovu? @@ 23 @@ 1
29028 Operace uložení se nezdařila. @@@ 1 @@ 1
29029 Pokoušíte se otevřít databázi jen pro čtení. @ Při prvním otevření databáze starší verze musíte být schopni zapsat změny do databáze.
* Je možné nastavit atribut souboru jen pro čtení; zrušte tento atribut.
* Možná jste zvolili příkaz Otevřít jen pro čtení v dialogovém okně Otevřít. Nevybírejte tento příkaz při prvním otevření databáze.
* Vaše licence k používání této aplikace možná vypršela. @@ 1 @@ 1
29030 Microsoft Office Access nemůže vytvořit odkaz na zadanou databázi. @ Odkazovanou databázi nelze najít nebo je uzamčena výhradně jiným uživatelem, takže ji nelze otevřít. @ Obnovte odkazovanou databázi ze záložní kopie nebo se zeptejte uživatel, který má databázi uzamčenou, aby otevřel databázi v nevýhradním režimu. @ 1 @@ 1
29031 Microsoft Office Access nyní nemůže vytvořit ani otevřít požadovanou databázi. @ Databáze může být uzamčena výhradně jiným uživatelem. @@ 1 @@ 1
29032 „|“ modul je otevřený; Microsoft Office Access nemůže nastavit oprávnění pro otevřený modul. @@@ 1 @@ 1
29033 Microsoft Office Access nemůže přidat odkazy na replikovanou databázi; změny budou ignorovány. @@@ 1 @@ 1
29034 Microsoft Office Access nemůže importovat modul ze zdrojové repliky. @ Synchronizace zdrojové databáze. @@ 1 @@ 1
29040 Microsoft Office Access aktuálně nemůže přejmenovat formulář, sestavu nebo modul na '|'. @ Zavřete databázi, znovu ji otevřete a zkuste operaci přejmenování znovu. @@ 1 @@ 1
29041 Jeden nebo více formulářů nebo sestav obsahuje ovládací prvek ActiveX, který nelze načíst. @ Tyto ovládací prvky nebudou fungovat správně, dokud je nezaregistrujete, neotevřete formuláře nebo sestavy v návrhovém zobrazení a neuložíte formuláře nebo sestavy. @@ 1 @@ 1
29042 Jeden nebo více formulářů nebo sestav obsahuje ovládací prvek ActiveX, který nelze načíst. @ Tyto ovládací prvky nebudou fungovat správně, dokud je nezaregistrujete, neotevřete formuláře nebo sestavy v návrhovém zobrazení a neuložíte formuláře nebo sestavy. @@ 1 @@ 1
29043 Microsoft Office Access převedl kód na '|' k aktuální verzi jazyka. @ Chcete-li zlepšit výkon této databáze, proveďte následující:
1. Otevřete libovolný modul v této databázi v návrhovém zobrazení.
2. V nabídce Debug klikněte na Compile And Save All Modules. @@ 1 @@ 1
29044 DAO verze 3.0 není kompatibilní s touto verzí aplikace Microsoft Office Access. @ Vytvořte odkaz na DAO verze 3.5. Informace o nastavení odkazů naleznete v nápovědě. @@ 2 @ 613780 @ 1
29045 V databázi MDE nemůžete importovat, exportovat, vytvářet, upravovat ani přejmenovávat žádné formuláře, zprávy, stránky nebo moduly. @@@ 1 @@ 1
29046 Nelze vytvořit modul pro formulář nebo sestavu, pokud je jen pro čtení nebo pokud je databáze jen pro čtení. @@@ 1 @@ 1
29047 Microsoft Office Access nemohl otevřít projekt jazyka pro tuto databázi. @ Projekt nyní ukládá jiný uživatel. Chcete to zkusit znovu? @@ 23 @@ 1
29048 Databáze MDE nemohou odkazovat na databáze MDB. @ Databáze MDE mohou odkazovat pouze na jiné databáze MDE nebo typ libraries. @@ 1 @@ 1
29049 Pokud je vlastnost HasModule ve formuláři nebo sestavě nastavena na hodnotu Ne, nemůžete odkazovat na modul formuláře nebo náhled sestavy, pokud je vlastnost HasModule ve formuláři nebo sestavě nastavena na hodnotu Ne. @ 1 @@ 1
29050 Microsoft Office Access nemohl zkompilovat tuto databázi, protože jeden nebo více odkazů nebylo možné vyřešit. @ Databáze nebyla uložena v kompilovaném stavu. Výkon této databáze bude pomalejší, protože Microsoft Office Access bude muset znovu zkompilovat databázi pro každou relaci. @ Informace o zlepšení výkonu získáte klepnutím na Nápověda. @ 2 @ 611705 @ 1
29051 Aktuální uživatelský účet nemá oprávnění k vytvoření souboru MDE z této databáze. @ Chcete-li vytvořit soubor MDE, postupujte takto:
* Připojte se k pracovní skupině, která definuje uživatelské účty používané pro přístup k databázi.
* Ujistěte se, že uživatelský účet má oprávnění Open / Run a Open Exclusive pro databázový objekt.
* Ujistěte se, že má uživatelský účet oprávnění Upravit návrh nebo Spravovat pro tabulku MSysModules2 v databázi.
* Požádejte ostatní uživatele, aby databázi zavřeli. @@ 1 @@ 1
29052 Projekt Visual Basic for Applications v databázi '|' nelze převést na aktuální formát jazyka. @ Pokud je databáze MDE, budete muset MDE znovu sestavit ze zdrojového MDB. Pokud nemáte zdrojovou MDB, budete muset získat novou verzi MDE, která je kompatibilní s aktuální verzí jazyka. @@ 1 @@ 1
29053 Microsoft Office Access nemůže v tomto formuláři nebo sestavě vytvořit žádné další ovládací prvky. @ Pokud jste v minulosti odstranili ovládací prvky z tohoto formuláře nebo sestavy, můžete formulář nebo sestavu přejmenovat a přidat k nim další ovládací prvky. @ @ 1 @@ 1
29054 Microsoft Office Access nemůže přidat, přejmenovat ani odstranit požadované ovládací prvky. @@@ 1 @@ 1
29055 Formulář nebo sestava '|' má příliš mnoho ovládacích prvků. @ Před použitím v této verzi aplikace Microsoft Office Access snižte počet ovládacích prvků ve formuláři nebo sestavě. @@ 1 @@ 1
29056 Někdo jiný používá '|' a projekt Visual Basic for Applications neodpovídá vaší verzi jazyka Visual Basic. @ Chcete-li upgradovat projekt Visual Basic for Applications v této databázi, musíte databázi otevřít výhradně. @@ 1 @@ 1
29057 Databáze '|' je jen pro čtení a projekt Visual Basic for Applications se neshoduje s vaší verzí jazyka Visual Basic. @ Chcete-li upgradovat projekt Visual Basic for Applications v této databázi, musíte otevřít databázi pro čtení a zápis. @@ 1 @@ 1
29058 Pokud je instance formuláře nebo sestavy v režimu procházení, nemůžete vytvořit modul pro formulář nebo sestavu. @@@ 1 @@ 1
29059 Microsoft Office Access nemohl zobrazit modul. @@@ 1 @@ 1
29060 Soubor nebyl nalezen. @@@ 1 @@ 1
29061 Během převodu nebo povolení této databáze došlo k chybám kompilace. @ To může být způsobeno starou syntaxí DAO, která již není podporována.
Příklad, jak opravit kód, najdete v nápovědě. @@ 2 @ 611705 @ 1
29062 Název modulu '|' je chybně napsán nebo odkazuje na modul, který neexistuje. @ Pokud je neplatný název modulu v makru, zobrazí se v dialogovém okně Akce se nezdařilo název makra a argumenty makra po kliknutí na OK. Otevřete okno Makro a zadejte správný název modulu. @@ 1 @@ 1
29063 Projekt Visual Basic for Applications v databázi je poškozen.
29064 Momentálně nemáte výhradní přístup k databázi. Pokud budete pokračovat v provádění změn, nebudete je moci později uložit.
29065 Microsoft Office Access nemůže uložit změny návrhu ani uložit do nového databázového objektu, protože soubor má otevřený jiný uživatel. Chcete-li uložit změny návrhu nebo uložit do nového objektu, musíte mít výhradní přístup k souboru.
29066 Nemáte výhradní přístup k databázi. Vaše změny designu nelze v tuto chvíli uložit. Chcete zavřít bez uložení změn?
29067 K databázi nemáte výhradní přístup. Tuto databázi v tuto chvíli nemůžete převést.
29068 Microsoft Office Access nemůže tuto operaci dokončit. Musíte zastavit kód a zkusit to znovu.
29069 Microsoft Office Access v tuto chvíli nemůže uložit digitální podpis. @ * Možná se nacházíte v databázi pod kontrolou zdrojového kódu.
* Možná se nacházíte v databázi, která je pouze pro čtení. @@ 1 @@ 1
29070 Vaše databáze nebo projekt Microsoft Office Access obsahuje chybějící nebo poškozený odkaz na soubor '| 1' | 2 @ * Abyste zajistili správné fungování databáze nebo projektu, musíte tento odkaz opravit. @@ 1 @ 5043 @ 1
29071 Chybějící nebo poškozený odkaz VBE na soubor '| 1'.
29072 Microsoft Office Access zjistil v tomto souboru poškození. Chcete-li se pokusit opravit poškození, nejprve vytvořte záložní kopii souboru. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Databázové nástroje a klepněte na možnost Komprimovat a opravit databázi. Pokud se právě pokoušíte opravit toto poškození, budete muset tento soubor znovu vytvořit nebo obnovit z předchozí zálohy. @@@ 2 @ 553714192 @ 1
29073 Nemáte výhradní přístup k databázi. Nemůžete pokračovat příkazem Řízení zdrojového kódu.
29074 Microsoft Office Access se nepodařilo vytvořit modul jazyka Visual Basic. @ Pokud je vaše databáze na síťové jednotce, zkontrolujte síťové připojení a zkuste to znovu. @@ 1 @@ 1
29075 Aplikace Access nemůže přidat digitální podpis do souboru vytvořeného v aplikaci Access 97 nebo dřívější. @ Převeďte soubor na formát souboru Access 2000 nebo novější a poté přidejte digitální podpis. @@ 1 @@ 1
29076 Došlo k problému s digitálním certifikátem. Projekt VBA se nepodařilo podepsat. Podpis bude zahozen. @@@ 1 @@ 1
30000 Microsoft Office Access nemohl najít soubor SQL Server Ověřte, zda je název serveru správný.
30001 Microsoft Office Access nemohl najít databázi na serveru. Ověřte správnost názvu databáze.
30002 Microsoft Office Access se nemohl přihlásit k serveru. Ověřte, zda jsou přihlašovací údaje správné.
30004 Výchozí nastavení maximálních záznamů musí být mezi 0 a 2147483647.
30005 Chybí příkaz SQL
30006 Přístup nebyl schopen provést tuto operaci, protože projekt není připojen k SQL Server databáze.
30007 Nelze seřadit u jednoho nebo více polí uvedených ve vlastnosti „Řadit podle“ nebo v dialogu třídění / seskupování.
30008 Server, ke kterému se pokoušíte přistupovat, rozlišuje velká a malá písmena. Objekty se stejným názvem, ale odlišnými velkými a malými písmeny nejsou podporovány. Použití těchto objektů může mít za následek ztrátu dat.
30009 Jiný uživatel nebo aplikace odstranila tento záznam nebo změnila hodnotu svého primárního klíče.
30010 Filtr nelze použít na jedno nebo více polí určených ve vlastnosti Filtr.
30011 Nelze získat informace o sloupci pro procházený databázový objekt.
30012 Filtr serveru nelze použít na zdroj záznamu uložené procedury. Filtr není použit.
30013 Záznam nemůžete aktualizovat, protože ho jiný uživatel nebo aplikace odstranil nebo změnil hodnotu jeho primárního klíče.
30014 Data byla přidána do databáze, ale data se ve formuláři nezobrazí, protože nesplňují kritéria v podkladovém zdroji záznamů.
30015 Zadaný zdroj záznamu obsahuje duplicitní názvy pro některá výstupní pole. Použijte aliasy v příkazu SELECT a dejte každému poli jedinečný název.
30016 Pole '|' je jen pro čtení.
30017 Tato databáze není povolena pro publikaci.
30018 Nelze vytvořit objekty typu '|' proti aktuálnímu backendu SQL. Zkontrolujte prosím svá oprávnění a nastavení serveru.
30019 Microsoft Office Access nemůže kopírovat tabulku s názvem, který je delší než 64 znaků.
30020 Nelze najít sloupec '|'.
30021 Nelze použít funkce domény na uložené procedury.
30022 Projekt Access nelze otevřít. Možná nemáte odpovídající oprávnění nebo může být projekt jen pro čtení.
30023 Nelze použít funkce domény na skalárních funkcích.
30024 Vaše heslo nebude zašifrováno, dokud nebude uloženo do souboru. @ Uživatelé, kteří si prohlížejí zdrojový obsah souboru, uvidí uživatelské jméno a heslo účtu .?&Uložit heslo? Zrušit @@ 36 @ 553714179 @
30025 Neplatný příkaz SQL. Zkontrolujte serverový filtr na zdroji záznamu formuláře
30026 Aplikace Access se nemůže připojit k databázi '| 1' na serveru '| 2'. Zkontrolujte, zda databáze stále existuje a zda je server spuštěn.
30027 Zadaná hodnota není v souladu s datovým typem nebo délkou sloupce.
30028 Název databáze pro připojený databázový soubor je prázdný. Zadejte název vaší databáze.
30029 Tato verze Microsoft Office Access nepodporuje změny designu s verzí Microsoftu SQL Server váš projekt Access je připojen k. Nejnovější informace a soubory ke stažení najdete na webu Microsoft Office Update (v nabídce Nápověda klepněte na Office na webu). Změny návrhu nebudou uloženy.
31000 Musíte zadat kritéria pro všechny podmíněné formáty. @@@ 1 @@ 1
31001 Výraz podmíněného formátu nesmí být delší než 946 znaků. @@@ 1 @@ 1
31002 Microsoft Office Access nyní nemůže upravovat podmíněné formáty ovládacího prvku. @ Váš program se během hodnocení podmíněného formátu pokusil upravit podmíněný formát ovládacího prvku. @@ 1 @@ 1
31003 Nastavení pro tuto vlastnost je příliš dlouhé. @ Pro tuto vlastnost můžete zadat až 255 nebo 2,048 1 znaků, v závislosti na datovém typu. @@ 1 @@ XNUMX
31004 Hodnotu pole (AutoNumber) nelze před uložením načíst.

Před provedením této akce si prosím uložte záznam, který obsahuje pole (Automatické číslo). @@@ 1 @@ 1

31500 Microsoft Office Access nemůže tento formát odeslat v e-mailové zprávě. @ Chcete-li tento formát odeslat v e-mailové zprávě, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Exportovat nebo pomocí metody OutputTo vytvořte soubory a připojte je k e-mailové zprávě. @@ 1 @@ 1
31501 Vybraný transformační soubor '|' nemůže být nalezeno. Vyberte jinou transformaci.
31502 Microsoft Office Access nemůže najít mezinárodní knihovnu dynamických odkazů Microsoft Officerary (DLL). @ Přeinstalujte Microsoft Office. @@ 1 @@ 3
31503 Zadaná transformace neprovedla úspěšně převod dat. Vyberte jinou transformaci.
31504 Data byla transformována do formátu, který nelze importovat.
31505 Opravdu chcete odstranit '|' ze seznamu dostupných transformací?

Tím se transformační soubor ve skutečnosti neodstraní.

31506 Vybraný transformační soubor nelze najít. Vyberte jinou transformaci nebo odeberte transformaci. Pak zkuste exportovat znovu.
31507 Neplatný datový typ pole.
31508 Nelze načíst Office Web Components @ Access měl problém s načítáním Office Web Components verze 9.0. Zkuste projít nastavením a znovu je nainstalovat @@ 1 @@ 3
31509 Nelze načíst Office Web Components @ Access měl problém s načítáním Office Web Components verze 10.0. Zkuste projít nastavením a znovu je nainstalovat @@ 1 @@ 3
31510 Microsoft Office Access nemůže načíst knihovnu dynamických odkazůrary |. @ Musíte vyřešit poruchu a start Znovu přístup. @@ 1 @@ 3
31511 Rozhodli jste se změnit režim, ve kterém bude syntaxe SQL interpretována v této databázi. To bude znamenat: @ * Existující dotazy mohou vracet odlišné výsledky nebo se vůbec nespustí.
* Rozsah datových typů a vyhrazených slov se změní.
* Budou použity různé zástupné znaky. Před pokračováním se doporučuje vytvořit si záložní kopii této databáze. Pokud souhlasíte s pokračováním, Access tuto databázi zavře, zkomprimuje a znovu otevře v novém režimu. Pokračujte výběrem OK. @ 5 @ 324324 @ 1
31512 Microsoft Office Access nemůže otevřít relaci pošty. @ Možná jste v tomto počítači nenakonfigurovali e-mailového klienta. Zkontrolujte, zda byl váš e-mailový software nainstalován a správně nakonfigurován. @@ 1 @@ 1
31513 Všechny otevřené objekty musí být před převodem na jinou verzi uzavřeny. @ Chcete, aby aplikace Microsoft Office Access objekty zavřela? @@ 19 @@ 2
31514 Microsoft Office Access nemůže převést tuto databázi na jinou verzi, protože je otevřen jeden nebo více objektů. @ Zavřete všechny objekty a zkuste to znovu. @@ 1 @@ 3
31515 Vaše databáze používá SQL Server Kompatibilní syntaxe (ANSI 92), pro kterou má Access 2000 omezenou podporu. To bude znamenat: @ * Uživatelé Access 2000 nemusí být schopni zobrazit některé dotazy.
* Existující dotazy mohou vracet odlišné výsledky nebo se nemusí vůbec spustit.
* Rozsah datových typů a vyhrazených slov se změní.
* Budou použity různé zástupné znaky. @ Doporučujeme změnit SQL Server Nastavení Compatible Syntax (ANSI 92) před převodem této databáze do formátu souboru Access 2000. Výběrem Storno přerušíte proces převodu a změníte SQL Server Nastavení kompatibilní syntaxe (ANSI 92). @ 5 @ 324324 @ 1
31516 Microsoft Office Access nemůže převést tuto databázi na požadovanou verzi, protože byla „povolena“ pro práci s novějšími verzemi aplikace Microsoft Office Access, než byla původně vytvořena. @ Tuto databázi můžete převést do novějšího formátu a poté to zkusit znovu tato operace s nově převedenou databází. @@ 1 @@ 1
31517 Microsoft Office Access nemůže převést tuto databázi na požadovanou verzi, protože pochází ze starší verze aplikace Microsoft Office Access. @ Tuto databázi můžete převést do novějšího formátu a poté tuto operaci zopakovat s nově převedenou databází. @@ 1 @@ 1
31518 Následující ovládací prvky obsahují výrazy, které nelze zobrazit v zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu projektu Microsoft Office Access: |. @ Stále chcete přepnout do zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu? @@ 19 @@ 2
31519 Tento soubor nelze importovat. @ Nelze importovat textový soubor, pokud nemá jednu z těchto přípon: | .@@ 1 @@ 1
31520 Tento soubor nelze importovat. @ Nelze importovat textový soubor, který má jednu z těchto přípon: | .@@ 1 @@ 1
31521 Nelze navázat spojení se serverem. @ | @@ 1 @@ 1
31522 Microsoft SQL Server Desktop Engine musí být v počítači se spuštěným Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
31523 Microsoft Office Access nemohl otevřít soubor '|'. Soubor nemusí být soubor aplikace Access, zadaná cesta nebo název souboru může být nesprávný nebo soubor nelze otevřít výhradně. Chcete-li soubor opravit ručně, přejděte v nabídce Nástroje na položku Database Utilities a poté klepněte na možnost Compact and Repair Database. @@@ 1 @@ 1
31524 Microsoft Office Access nemůže přenést uživatelem definovanou funkci '|'. Uživatelem definované funkce lze přenášet pouze mezi Microsoftem SQL Servers verze 8.0 nebo vyšší. @@@ 1 @@ 1
31525 Vybraný objekt nelze vložit, protože verze zdrojového nebo cílového serveru je menší než 7.0. @ Microsoft Office Access může tento objekt kopírovat a vkládat, pouze pokud obě SQL Servers jsou verze 7.0 nebo vyšší. @@ 1 @@ 1
31526 Soubor Microsoft Office Access ADE nebo MDE nemůžete vytvořit z databáze uložené ve formátu Microsoft Office Access 2000. @ Převod databáze na aktuální verzi aplikace Microsoft Office Access. Poté vytvořte soubor ADE nebo MDE. @@ 1 @@ 1
31527 Cesta nebyla nalezena: | .@@@ 1 @@ 1
31528 Tabulka '|' se používá. Zavřete tabulku a opakujte import. @@@ 1 @@ 1
31529 Zobrazit '|' se používá. Zavřete pohled a zkuste import znovu. @@@ 1 @@ 1
31530 Postup '|' se používá. Ukončete postup a zkuste import zopakovat. @@@ 1 @@ 1
31531 Microsoft Office Access nemůže vytvářet tabulky pomocí informací obsažených v dokumentech, které se pokoušíte importovat. @@@ 1 @@ 1
31532 Microsoft Office Access nemohl exportovat data. @@@ 1 @@ 1
31533 Neplatný název souboru. @@@ 1 @@ 1
31534 Vaše databáze používá SQL Server Kompatibilní syntaxe (ANSI 92), pro kterou má Access 97 omezenou podporu. To bude znamenat: @ * Existující dotazy mohou vracet jiné výsledky nebo se vůbec nespustí.
* Rozsah datových typů a vyhrazených slov se změní.
* Budou použity různé zástupné znaky. @ Doporučujeme změnit SQL Server Nastavení Compatible Syntax (ANSI 92) před převodem této databáze do formátu souboru Access 97. Výběrem Storno přerušíte proces převodu a změníte SQL Server Nastavení kompatibilní syntaxe (ANSI 92). @ 5 @ 324324 @ 1
31535 Neplatné parametry pro ExportXML. @ Stisknutím tlačítka Nápověda zobrazíte další informace. @@ 2 @ 5170 @ 1
31536 Vlastnosti schématu XML neodpovídají existujícím strukturám tabulky. @ Přepsat existující struktury? @@ 19 @@ 1
31537 Objekt s názvem '|' již existuje v databázi. @@@ 1 @@ 1
31538 Microsoft Office Access nemůže tento soubor vytvořit. Chcete-li vytvořit soubor, musíte mu dát jedinečný název, zadat platný připojovací řetězec a ID uživatele a musíte mít potřebná oprávnění pro připojení a vytváření souborů. @@@ 1 @@ 1
31539 Při načítání transformačního souboru XSL '| 1' došlo k chybě. Ujistěte se, že soubor je správně naformátovaný soubor XSL a je správným souborem, který se použije pro dodaná data. | 2
31540 Při načítání datového souboru XML '| 1' došlo k chybě. Ujistěte se, že jde o soubor XML ve správném formátu. | 2
31541 Microsoft Office Access nemůže tento soubor otevřít. @ Tento soubor je umístěn mimo váš intranet nebo na nedůvěryhodném webu. Microsoft Office Access soubor neotevře kvůli možným bezpečnostním problémům. @ Chcete-li soubor otevřít, zkopírujte jej do zařízení nebo do přístupného síťového umístění. @ 2 @@ 1
31542 Startup akce spojená s tímto souborem nemusí být bezpečná. Chcete provést startup akce při otevření souboru? @@@ 22 @@ 1
31543 Startup akce spojená s tímto souborem nemusí být bezpečná. Pokud se rozhodnete neprovádět startup akce, Microsoft Office Access soubor neotevře. Chcete provést startup akce a otevřete soubor? @@@ 22 @@ 1
31544 Microsoft Office Access nemůže tento soubor otevřít. @ Autor tohoto souboru nastavil, aby se otevíral pouze v případě, že je jakotartup akce je provedena a Microsoft Office Access je aktuálně nastaven tak, aby deaktivoval starakce tup. @ Chcete-li tento problém vyřešit, kontaktujte autora souboru nebo správce systému. @ 2 @@ 1
31545 Aplikace Microsoft Office Access nemůže tento soubor otevřít. @ Správce zóny zabezpečení Internetu chybí nebo není správně nainstalován, a proto nelze ověřit bezpečnost tohoto souboru. @ Chcete-li tento problém vyřešit, přeinstalujte Microsoft Internet Explorer nebo příslušnou sadu Office System Pack. @ 2 @@ 1
31546 Tato databáze je Microsoft Office Access 7.0 / 8.0 / 9.0 Design Master. @ Pokud kliknete na OK, vybraná databáze bude přejmenována na | 1 a poté převedena na | 2. Každý, kdo používá repliku této databáze, bude muset po další synchronizaci upgradovat na Microsoft Office Access 2002. @@ 4 @@ 2
31547 Microsoft Office Access nemůže exportovat tento objekt do XML, když je otevřený v náhledu tisku. Zavřete objekt a zkuste to znovu. @@@ 1 @@ 1
31548 Microsoft Office Access nemůže exportovat tabulku do XML, když je otevřená v Designu. Zavřete objekt a zkuste to znovu. @@@ 1 @@ 1
31549 Dokončený import dokumentu '|'.
31550 Ne všechna vaše data byla úspěšně importována. Popisy chyb s přidruženými čísly řádků chybných záznamů najdete v tabulce Microsoft Office Access „|“.
31551 Na internetovou adresu (http: //, ftp: //) lze exportovat pouze soubory XML. Zadejte cestu, která ukazuje na místo v počítači nebo v síti. @@@ 1 @@ 1
31552 Dokumenty, které importujete, obsahují informace o schématu XML (XSD) vytvořené mimo Microsoft Office Access. Informace o schématu XML vytvořené mimo Microsoft Office Access nejsou podporovány. Pokud budete pokračovat, aplikace Microsoft Office Access importuje pouze data a bude ignorovat schéma XML. @ Chcete pokračovat? @@ 19 @@ 1
31553 Hodnota vlastnosti Inteligentní značka nesmí přesáhnout 1024 znaků. @@@ 1 @@ 1
31554 Pokoušíte se použít více inteligentních značek, než dokáže systém zpracovat. @ Zrušte zaškrtnutí u některých vybraných značek. @@ 1 @@ 1
31555 Zadaná transformace neprovedla úspěšně převod dat.

Chcete uložit kopii dat k exportu na '|' pro řešení problémů?

31556 Chcete-li zobrazit závislosti objektů nebo změnit možnost Sledovat informace o automatických opravách názvu, musí Microsoft Office Access zavřít všechny objekty a aktualizovat informace o závislostech. @ To může trvat několik minut. Chcete pokračovat? @@ 21 @ 553713744 @ 1
31557 Microsoft Office Access nemůže aktualizovat informace o závislostech, protože je otevřen jeden nebo více objektů. @ Zavřete všechny objekty a zkuste to znovu. @@ 1 @@ 3
31558 Možnost Sledovat informace o automatických opravách názvů generuje mapy jmen pro objekty v databázi. To může trvat několik minut. @ Chcete nechat tuto možnost zapnutou? @@ 3 @@ 1
31559 Microsoft Office Access se nemohl připojit k zadanému webu. Ověřte adresu webu nebo se obraťte na správce webu.
31560 Zadaný web nepodporuje propojení s databází Microsoft Office Access. Na webu musí být spuštěna služba Windows SharePoint Services od společnosti Microsoft
31561 Zadaný web nepodporuje import dat do databáze Microsoft Office Access. Na webu musí být spuštěna služba Windows SharePoint Services od společnosti Microsoft.
31562 Zadaný web neobsahuje žádné seznamy. Ověřte adresu webu nebo se obraťte na správce webu.
31563 Microsoft Office Access nemohl povolit automatické opravy názvů pro jeden nebo více objektů, protože Access nemohl otevřít a uložit objekty. Operace otevření nebo uložení mohla selhat z jednoho nebo více z následujících důvodů - objekt je již otevřený, nemáte oprávnění k otevření objektu v návrhovém zobrazení, databáze je jen pro čtení nebo zdroj propojenou tabulku nelze najít. @@@ 2 @ 553713743 @ 1
31564 Chcete-li vygenerovat závislosti objektu, musí být zapnuta možnost Sledovat informace o automatických opravách názvu. @ Povolit automatické opravy jmen a pokračovat? @@ 5 @ 553713744 @ 1
31565 Než budete moci zobrazit závislosti objektů, je třeba aktualizovat informace o závislostech. To může trvat několik minut. @ Chcete pokračovat? @@ 5 @ 553713744 @ 1
31566 Funkce závislostí objektů není pro tuto databázi povolena, protože je třeba aktualizovat informace o závislostech. @@@ 5 @ 553713744 @ 1
31567 Objekt, který jste vybrali v podokně Závislosti na objektu, již v databázi neexistuje. @@@ 1 @@ 1
31568 Nemáte potřebná oprávnění ke generování informací o závislostech pro vybraný objekt. @@@ 2 @ 553713744 @ 1
31569 Chcete-li zobrazit informace o závislostech, musíte vybrat tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu. @@@ 1 @ 553713742 @ 1
31570 Informace o závislostech nelze vygenerovat, protože mapy jmen buď chybí, nebo jsou zastaralé. Zapněte možnost Sledovat informace o automatických opravách názvu, zkontrolujte, zda máte dostatečná oprávnění k otevření objektu v návrhovém zobrazení, a ujistěte se, že databáze není jen pro čtení. @@@ 2 @ 553713744 @ 1
31571 Informace o závislostech nelze vygenerovat, protože mapy jmen jsou zastaralé a databáze je pouze ke čtení. @@@ 2 @ 553713744 @ 1
31572 Microsoft Office Access nemůže generovat informace o závislostech pro nový neuložený objekt. Uložte nový objekt a poté zkontrolujte závislosti objektu. @@@ 2 @ 553713744 @ 1
31573 Microsoft Office Access nemůže generovat informace o závislostech pro objekty v projektu. @@@ 1 @@ 1
31574 Microsoft Office Access nemůže exportovat nevázané formuláře nebo sestavy jako dokumenty XML.
31575 Všechny otevřené objekty musí být uzavřeny před zálohováním databáze nebo projektu. @ Chcete, aby aplikace Microsoft Office Access objekty zavřela? @@ 19 @@ 2
31576 Microsoft Office Access nemůže zálohovat tuto databázi nebo projekt, protože je otevřen jeden nebo více objektů. @ Zavřete všechny objekty a zkuste to znovu. @@ 1 @@ 3
31577 Microsoft Office Access se nemohl připojit k webu, který jste zadali. Ověřte adresu webu nebo se obraťte na správce webu.
31578 Tabulku nelze exportovat, protože nemáte dostatečná oprávnění. Kontaktujte svého správce webu.
31579 Seznam se zadaným názvem již existuje. Zadejte jiné jméno a zkuste to znovu.
31580 Název seznamu nesmí obsahovat žádný z následujících znaků: /: *? ”” <> |. Zadejte jiné jméno a zkuste to znovu.
31581 Microsoft Office Access nemůže generovat informace o závislostech pro objekty v replice databáze. @@@ 1 @@ 1
31582 Dokončený import z '|'.
31583 Hotové odkazování na '|'.
31584 Hotová exportní tabulka '| 1' do '| 2'.
31585 Zadaný web nepodporuje import dat z databáze Microsoft Office Access. Na webu musí být spuštěna služba Windows SharePoint Services od společnosti Microsoft.
31586 Microsoft Office Access nemůže generovat informace o závislostech, protože je vypnuta možnost Sledovat informace o automatických opravách názvu. Tuto možnost nelze zapnout, protože databáze je buď jen pro čtení, nebo nemáte dostatečná oprávnění. @@@ 1 @@ 1
31587 Chyba při exportu obrazového souboru '| 1' na zadanou cestu '| 2'.
31588 Zadaná transformace se nepodařilo úspěšně transformovat vaše data. |
31589 Seznam s názvem '|' Musíte již použít jiný název nebo přejít na web a odstranit seznam.
31590 Microsoft Office Access nemůže exportovat '|' do služby Windows SharePoint Services z důvodu omezení počtu případů, kdy se každý datový typ může zobrazit v seznamu služby Windows SharePoint Services. @ V nápovědě najdete přesné informace o omezeních a podrobnosti o tom, jak vytvořit dotaz, který bude definovat službu Windows SharePoint Seznam služeb, které chcete vytvořit. @@ 2 @ 553714173 @ 1
31591 Nelze najít zadaný soubor schématu '|'. Odeberte nebo aktualizujte odkaz na soubor a zkuste import provést znovu.
31592 Microsoft Office Access došlo k chybě při zpracování schématu XML v souboru '| 1'.

|2

31593 Microsoft Office Access nemohl exportovat data XML do '|'.
31594 Abyste mohli tento soubor převést, musíte si nainstalovat nástroj Microsoft Access 2.0 Converter. @ Chcete-li nástroj Access 2.0 Converter získat z webu Microsoft Office, v nabídce Nápověda klikněte na „„ Microsoft Office Online ““. @@ 1 @@ 1